ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a
 

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Konferencje z Rady Narodowej FZŚ w Polsce

Zapraszamy:

Konferencje z Rady Narodowej FZŚ w Polsce:

 

projekt: www.atcsites.com