Fotogaleria Rady Narodowej FZŚ w Polsce

„ŚLADAMI JEZUSA CHRYSTUSA”
PIELGRZYMKA FRANCISZKANÓW ŚWIECKICH DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
26.09.-3.10.2009 r.

W ramach uczczenia Wielkiego Jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia Reguły św. Franciszka przez papieża Innocentego III, Rada Narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce zorganizowała rekolekcje narodowe dla członków FZŚ w formie pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Tak jak św. Franciszek szedł śladami Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak i my, franciszkanie świeccy, wędrowaliśmy tymi śladami, aby się nawrócić, uświęcić i podążać za prawdą ewangeliczną przez dalsze nasze życie.

W naszej 48-osobowej grupie byli ojcowie asystenci narodowi: o. Marian Jarząbek OFM Conv. – organizator pielgrzymki i o. Bolesław Kanach OFM Cap., a także ojcowie asystenci regionalni: o. Cyryl Mozdyniewicz OFM Cap. i o. Witold Regulski OFM Conv.; z Rady Narodowej był nasz przełożony narodowy br. Adam Smoleń i s. Joanna Berłowska, radna ds. formacji, oraz inni pełniący funkcje w radach regionalnych bądź wspólnotach miejscowych, a także sympatycy św. Franciszka.

Po Ziemi Świętej oprowadzał nas przewodnik, br. Franciszek, który dał piękne świadectwo i wiary w Chrystusa Pana i profesjonalizmu zawodowego. Bardzo pięknie i ciekawie opowiadał, uczestniczył również w naszych modlitwach, był niejako członkiem naszej pielgrzymki. Wszyscy przeżyliśmy tę pielgrzymkę, jako rekolekcje w drodze, a w Bazylice Przemienia Pańskiego na Górze Tabor odbyły się obrzędy przyjęcia do nowicjatu i złożenia profesji.

Dla mnie największym przeżyciem duchowym był udział w niesieniu krzyża podczas Drogi Krzyżowej, którą odbyliśmy od Twierdzy Antonia, miejsca zwanego Litostratos, aż do Golgoty, miejsca upamiętniającego ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa – Bazyliki Grobu Bożego. Czułam wtedy, jakie cierpienia i męki przeżywał nasz Pan Jezus Chrystus, wśród wrzasków i krzyków tłumu gawiedzi złorzeczącej skazańcowi oraz handlujących i kupujących na ulicy ludzi obojętnych na cierpienie człowieka. Również po raz pierwszy wczułam się w doświadczenie pełnego osamotnienia, jakie musiał przeżywać Pan Jezus, będąc wrzuconym do ciemnicy i oczekując na wyrok Piłata. Dla mojego męża szczególnym przeżyciem było odnowienie przysięgi małżeńskiej w Kanie Galilejskiej w miejscu pierwszego cudu Pana Jezusa.

W Jardenit, w rzece Jordan, przeżyliśmy pamiątkę naszego chrztu na podobieństwo chrztu, jaki przyjął Pan Jezus z rąk św. Jana i odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrztu świętego.

Odnowienie chrztu w Jordanie

Największym przeżyciem dla br. Jana Racławskiego, sympatyka św. Franciszka, była koronka do Miłosierdzia Bożego odmówiona w kościele „Agonii Jezusa Chrystusa” w Ogrodzie Oliwnym oraz msza św. na Górze Błogosławieństw, gdzie jedno z błogosławieństw szczególnie dotknęło jego serce, a mianowicie: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Nasz pobyt w Ziemi Świętej był rekolekcyjnym przeżyciem kształtowanym przez świętą liturgię Eucharystyczną, w której zaznaczała się szczególna obecność Pana Jezusa Chrystusa. Modlitewnym charakterem każdego dnia oprócz mszy św. była modlitwa Kościoła czyli Liturgia Godzin, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec. Podsumowaniem dnia były świadectwa osobistych przeżyć uczestników pielgrzymki. W każdym dniu wspominaliśmy naszego ojca serafickiego św. Franciszka, idąc również Jego śladami po Ziemi Świętej.

W czasie pielgrzymki wędrowaliśmy dosłownie śladami Jezusa Chrystusa, dotykaliśmy tych samych kamieni, czuliśmy szczególną Jego obecność. W tym jubileuszowym roku doznajemy tylu łask że pragniemy stawać się coraz lepszymi, bardziej dojrzałymi w naszym franciszkańskim powołaniu. Bo tak jak za czasów św. Franciszka tak i teraz potrzeba odnowy moralnej społeczeństw: aby było szanowane życie, aby zamiast wojen był pokój, aby dobra tego świata były bardziej sprawiedliwie rozdzielane.

Dzisiaj bardziej niż nauczycieli potrzeba świadków wiary i tak jak święty nasz ojciec Franciszek podparł Kościół poprzez swój radykalizm życia, tak i dziś trzeba nam wrócić do korzeni, do prawd ewangelicznych i nimi żyć każdego dnia.
Życzymy każdej Siostrze i każdemu Bratu, aby mógł przeżyć takie rekolekcje w drodze, idąc śladami Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Pokój i Dobro

Cecylia i Izydor Chmielińscy
Pielgrzymi ze Wspólnoty FZŚ
Bierułtowy, pow. wodzisławski

Ponowienie Profesji nad Jordanem

[Rozmiar: 94638 bajtów]

[Rozmiar: 986303 bajtów]

[Rozmiar: 86487 bajtów]

[Rozmiar: 79359 bajtów]

[Rozmiar: 131129 bajtów]

[Rozmiar: 121758 bajtów]

[Rozmiar: 145250 bajtów]

[Rozmiar: 123269 bajtów]

[Rozmiar: 121514 bajtów]

[Rozmiar: 139062 bajtów]

linia ozdobna

Europejskie spotkanie franciszkanów świeckich 2009

W bieżącym roku Franciszkanie świeccy przybyli do miejscowości Warendorf-Freckenhorst w Niemczech, by odbyć swoje doroczne, europejskie spotkanie. Reprezentowane były następujące kraje: Anglia, Austria, Belgia, Białoruś, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja i Włochy. Franciszkanie świeccy po raz kolejny spotkali się po to, aby nauczyć się jak z św. Franciszkiem budować nową, wspólną, zglobalizowaną Europę. Tygodnie EUFRA dają możliwość spotkania, wymiany doświadczeń z braćmi i siostrami z całej Europy, do poznania nie tylko tego co wspólne, ale również co różne w bogactwie narodów europejskich. Chodzi o to, aby nauczyć się budować Kościół braterskiej wspólnoty ponad granicami państw i przyczynić się do porozumienia między narodami. W tym roku zakon franciszkański przeżywa szczególny czas jubileuszu 800-lecia powstania zakonu. Dlatego głównym tematem zajęć było 800 lat Zakonu Franciszkańskiego – przeszłość i przyszłość Zakonu.

uczestnicz EUFRA 2009 1

Uczestnicy EUFRA 2009 2

EUFRA 2009 modlitwa

linia ozdobna

Wizytacja bratersko-pasterska
Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce
16-18 listopada 2006 r.

Centrum Franciszkańskie, Warszawa, ul. Modzelewskiego 98
Wizytację przeprowadzili:
s. Wilhelmina Wisser-Pelsma, Wizytator braterski
o. Martin Bitzer, OFMConv, Wizytator pasterski

Seminarium dla Asystentów Duchowych FZŚ w Polsce i Białorusi

Centrum Franciszkańskie - Warszawa, 20-22 listopada 2006 r.
Seminarium prowadzili:
O. Ivan Matic OFM, Przewodniczący Konferencji Asystentów Generalnych
O. Martin Pablo Bitzer OFMConv, Asystent Generalny FZŚ
O. Michael J. Higgins TOR, Asystent Generalny FZŚ
O. Irudaya Samy OFMCap, Asystent Generalny FZŚ
S. Wilhelmina Wisser-Pelsma, Radny CIOFS

Spotkanie wizytacyjne w Siedzibie Rady Narodowej, Al. Niepodległości 52

Spotkanie wizytacyjne z Przełożonymi Regionów FZŚ w Polsce

Wizyta we Wspólnocie Miejscowej
przy Kościele Braci Mniejszych Konwentualnych
pw. Stygmatów św. Franciszka w Warszawie

Wizyta we Wspólnocie Miejscowej Młodzieży Franciszkańskiej
przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów
w Warszawie przy ul. MiodowejRekolekcje Narodowe FZŚ w Tenczynie - 2006 r.
głoszone przez Ojca Gracjana Majkę OFMCapPielgrzymka FZŚ na Jasną Górę - 2006 r.Jubileusz 25-lecia zatwierdzenia Reguły FZŚ przez Papieża Pawła VI
Warszawa 2003 r.VI Kapituła Narodowa FZŚ w Polsce
Powołani do nowej ewangelizacji
Warszawa, 22-24 października 2004 r.V Kapituła Narodowa FZŚ w Polsce
Za Chrystusem śladami Świętego Franciszka - w Trzecie Tysiąclecie
Warszawa, 19-21 października 2001 r.IV Kapituła Narodowa FZŚ w Polsce
Natchnieni przez Ducha Świętego w dążeniu do miłości doskonałej
Warszawa, 23-25 października 1998 r.III Kapituła Narodowa FZŚ w Polsce
Natchnieni przez Świętego Franciszka
i z Nim powołani do odnowy Kościoła

Kraków, 9-11 września 1995 r.II Kapituła Narodowa FZŚ w Polsce
Kalwaria Zebrzydowska, 9-11 października 1992 r.AsystenciSpotkania w Centrum FranciszkanizmuEUFRA 2005Jasnogórskie pielgrzymowanieZ RegionówJubileusz X-lecia RegionówRekolekcjeSpotkanieJasna Góra - poświęcenie Stacji Różańcowej ufundowanej przez FZŚ
Jasna Góra, 3 maja 2004 r.Zlot Franciszkanów świeckich z okazji 10-lecia Rady Narodowej
Góra św. Anny: 8-10 października 1999 r.