ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

galeria

Zapraszamy:

Rada Narodowa Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich w Polsce z okazji 800–lecia FZ¦ zorganizowała  konferencję naukow± pod tytułem „800 lat Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich na ziemiach polskich”: Gniezno 12 i 13 listopada 2021 r.

Artykuł w pdf

 

projekt: www.atcsites.com