ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

galeria

Zapraszamy:

Premiera filmu o bł. Anielii Salawy "Z nadmiaru miłości" Siepraw 24.09.2023r.

 

24 września 2023 roku był ważnym dniem dla Sióstr i Braci Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. W tym dniu  odbyła się premiera filmu „Z nadmiaru miłości”, który jest poświęcony życiu i duchowości bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce. Premiera tego filmu miała miejsce w Sieprawiu, w miejscu jej urodzenia. Galę premierową poprzedziła Msza święta w Sanktuarium bł. Anieli Salawy, której głównym celebransem był twórca filmu ks. Krzysztof Jan Gryz. Pokaz filmu odbył się w Sali Konferencyjnej w Sieprawiu. Wśród zaproszonych gości był wójt Gminy Siepraw  Tadeusz Pitala, sekretarz Prowincji  św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie - o. Marian Michasiów,  gwardian Bazyliki św. Franciszka w Krakowie - o. Piotr Cuber OFMConv, krewny bł. Anieli Salawy - ks. Rafał Salawa, ks. prałat Piotr Kluska  emerytowany proboszcz i kustosz Sanktuarium, ks. Paweł Zięba  obecny proboszcz i kustosz Sanktuarium bł. Anieli Salawy ,  przedstawiciele zespołu Noro Lim, przełożona narodowa FZŚ Emilia Nogaj ofs, siostry i bracia FZŚ  oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Sieprawia.

Dyrektor Ośrodka Kultury w Sieprawiu powitała wszystkich uczestników premiery i zaprosiła do obejrzenia filmu.

Wszyscy widzowie przez godzinę w skupieniu i w ciszy  kontemplowali prezentowane na ekranie życie i duchowość bł. Anieli. Jak wynika z filmu i z przedstawionych dokumentów, wypowiedzi osób znających postać bł. Anieli, jej życie było pełne miłości do Pana Jezusa i do drugiego człowieka. Może stanowić przykład dla nas. Film uzmysłowił nam jak pełne było zawierzenie życia Panu Bogu przez bł. Anielę. Ona najlepiej zrozumiała miłość Boga do ludzi, która objawiła się przez Jezusa Chrystusa. Film potwierdza zapisane w jej Dzienniczku zdanie, że Pan Jezus wszystko, co czyni dla człowieka, czyni z nadmiaru wielkiej Swojej miłości. Film przedstawia Anielę jako osobę całkowicie oddaną Bogu i ludziom, pozwala poznać w jeszcze bardziej wyrazisty sposób charakter jej życia, które było przepełnione pokorą, modlitwą  i nadmiarem miłości. W filmie zaprezentowane są  miejsca związane z jej osobą - życiem i pracą. Cenne jest to, że twórcom  filmu - ks. Krzysztofowi oraz s. Marcie - udało się nawiązać  kontakt  i przeprowadzić rozmowę z licznymi osobami zarówno duchownymi jak i świeckimi, którzy przekazali wiedzę i ich doświadczenie z poznania postaci bł. Anieli Salawy. Film ubogaciło  nagranie z uroczystości beatyfikacji Anieli Salawy, która odbyła się na krakowskim Rynku w dniu 13 sierpnia 1991 roku. Można było usłyszeć fragment homilii wygłoszonej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej. Film zawiera również archiwalne zdjęcie z kapituły narodowej FZŚ, która odbyła się październiku 1992 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, w czasie której podjęto uchwałę o obraniu bł. Anieli Salawy na patronkę FZŚ w Polsce.

Film pokazał to wyraźnie, dlaczego bł. Aniela Salawa została patronką FZŚ.

Bardzo ważną rolę w odbiorze filmu spełnia muzyka. Twórcy filmu wybrali profesjonalnych muzyków, zespół „Noro Lim”, którzy stworzyli odpowiednią muzykę bardzo dobrze oddającą atmosferę tego filmu.. Duże wrażenie zrobiła na widzach pieśń kończąca film.

Film z „Nadmiaru miłości” jest owocem obchodów jubileuszu 100 –lecia śmierci bł. Anieli Salawy, który to jubileusz był obchodzony w 2022 roku.

To dzieło filmowe przyczyni się na pewno do lepszego poznania patronki FZŚ i  do pogłębienia wiary oraz duchowości franciszkańskiej.

Wyrażam wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu i orędownictwu bł. Anieli Salawy, że ten film powstał w tak krótkim czasie.  Gratuluję i dziękuję twórcom tego filmu - ks. Krzysztofowi i s. Marcie ofs - za ogromne zaangażowanie i umiejętności twórcze w realizacji tego dzieła.

Zachęcam wszystkich do obejrzenia tego filmu, który ogląda się z zainteresowaniem, kontemplując równocześnie życie bł. Anieli Salawy.