ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

rada narodowa

Zapraszamy:

ARCHIWUM

Rada Narodowa FZ¦ w Polsce

Od 28 wrze¶nia 2019 r. - od XI Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich w Polsce - pracami Wspólnoty Narodowej FZ¦ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

 • Przełożona narodowa – s. Emilia Nogaj (Region Poznański), e-mail: emilianogaj@wp.pl

 • Zastępca Przełożonej narodowej – br. Antoni Urban (Region Radomski), e-mail: anturb@wp.pl

 • Sekretarz narodowy – s. Joanna Szel±gowska (Region Poznański), e-mail: kalikantka@gmail.com


 • Skarbnik narodowy – s. Anna Jagosz (Region Olsztyński), e-mail: astakun@wp.pl

 • Radna ds. formacji – s. Joanna Berłowska (Region Warszawski), e-mail: jberlowska@wp.pl

 • Radna ds. kontaktów z Młodzież± Franciszkańsk± – s. Leokadia Puto (Region Katowicki), e-mail: leokadiaputo@o2.pl

 • Radna – s. Barbara Lis (Region Warszawski), e-mail: basialis@o2.pl

 • Radny – br. Marian Radzaj (Region Warszawski), e-mail: marian.radzaj@gmail.com

 • Delegat do spraw kontaktów z Rad± Międzynarodow± – s. Emilia Nogaj (Region Poznański, e-mail: emilianogaj@wp.pl

 • Zastępca delegata do spraw kontaktów z Rad± Międzynarodow± – s. Maria Teodorowicz (Region Warszawski), e-mail: teo@speakout.pl

 • Asystent Narodowy FZ¦ – o. Tadeusz Bargiel OFMCap
 • Asystent Narodowy FZ¦ – o. prof.dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv,
  e-mail: zdzislawgogola@wp.pl
 • Asystent Narodowy FZ¦ – o. dr Arkadiusz Czaja OFM, mail: e-mail: arczaja@poczta.onet.pl
 

projekt: www.atcsites.com