ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Bielsko-Żywiecki

Zapraszamy:

Region Bielsko-Żywiecki FZ¦
Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Zofii Kossak 130, 43-436 Górki Wielkie


Wspólnoty miejscowe

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mikołaja, 43-300 Bielsko Biała, plac ¶w. Mikołaja 16, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 13, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Opatrzno¶ci Bożej, 43-300 Bielsko-Biała, plac Opatrzno¶ci Bożej 19, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Królowej ¦wiata, 43-300 Bielsko-Biała - Mikuszowice ¦l±skie, ul. Startowa 16, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Franciszka Z Asyżu, 43-382 Bielsko-Biała - Wapiennica, ul. Przy Torach 1, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Stanisława Biskupa i Męczennika, 43-300 Bielsko-Biała, Stare Bielsko, ul. ¶w. Stanisława 6, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny, 43-360 Bystra ¦l±ska, ul. Szczyrkowa 3, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Stygmatów ¶w. Franciszka, 34-332 Koszarawa, ul. Koszarawa Bystra 76, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Karola Boromeusza, 34-332 Koszarawa, ul. Koszarawa 100, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Królowej Polski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. NMP Królowej Polski 15, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Apostołów Piotra i Pawła, 43-430 Skoczów, ul. Ko¶cielna 10, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mikołaja, Pier¶ciec, poczta 43-430 Skoczów, ul. Tomanka 56, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwo¶ci i Miło¶ci Społecznej, Zaborze, poczta 43-529 Chybie, ul. Czere¶niowa 172, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Barbary, 43-246 Strumień, ul. 1 Maja 9, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Marcina, Ochaby, poczta 43-300 Skoczów, ul. Ochaby Małe 51, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Elżbiety, 43-400 Cieszyn, ul. Katowicka 1, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jerzego, 43-400 Cieszyn - Puńców, Puńców nr 17, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Bartłomieja, 43-419 HaĽlach, HaĽlach 210, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego, 43-417 Kaczyce, ul. Harcerska 28, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Klemensa, 43-450 Ustroń, ul. Konopnickiej 1, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wszystkich ¦więtych, 43-436 Górki Wielkie, Górki Wielkie 106, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jana Sarkandra - klasztor oo. Franciszkanów, 43-436 Górki Wielkie, Górki Wielkie nr 700, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jana Chrzciciela, 43-438 Brenna, ul. ks. Franciszka Juroszka 109, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Dobrego Pasterza, 43-470 Istebna, Istebna nr 67, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Wawrzyńca ¶w. Józefa, Bielowicko nr 84, poczta 43-385 ¦więtoszówka, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mateusza, Ogrodzona nr 33, poczta 43-426 Dębowiec, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Bartłomieja, Koniaków 324, poczta 43-474 Koniaków, Diecezja Bielsko-Żywiecka

projekt: www.atcsites.com