ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Bielsko-Żywiecki

Zapraszamy:

Region Bielsko-Żywiecki FZ¦
Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Zofii Kossak 130, 43-436 Górki Wielkie

 

V Kadencja  26 listopada 2022 roku - 2025 

Lp.

Funkcja

Nazwisko i imię

Adres

1.

 

Przełożona

s. Jadwiga Kubica  
510 238 804
jadwkubica@gmail.com
 

Istebna

2. 

Z-ca przeł.

s. Anna Góra
600 019 458

 Koszarawa

3.  

Sekretarz

s. Podhorodecka Elżbieta

 Bielsko-Biała

4.

Skarbnik 

br.  Marian Krawiec

Górki Wielkie

5.

Radny ds. formacji

br. Mirosław Pakuła

Skoczów

6.

Radny ds. RF

br. Jan Hulbój

Koszarawa

7.

Gospodarz

s. Aurelia Moskała

Górki Wielkie

8.

Unia Misyjna

s. Dynak Pelagia

Górki Wielkie

9.

Radna

s. Jadwiga Kafka

Cieszyn

10.

Radna

s. Joanna Cie¶lar

Górki Wielkie

 Asystent  Duchowy  Regionalny  o. Innocenty Adam Kiełbasiewicz OFM
adam.kielbasiewicz@gmail.com

  

 Wspólnoty miejscowe

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mikołaja, 43-300 Bielsko Biała, plac ¶w. Mikołaja 16, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 13, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Opatrzno¶ci Bożej, 43-300 Bielsko-Biała, plac Opatrzno¶ci Bożej 19, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Królowej ¦wiata, 43-300 Bielsko-Biała - Mikuszowice ¦l±skie, ul. Startowa 16, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Franciszka Z Asyżu, 43-382 Bielsko-Biała - Wapiennica, ul. Przy Torach 1, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Stanisława Biskupa i Męczennika, 43-300 Bielsko-Biała, Stare Bielsko, ul. ¶w. Stanisława 6, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny, 43-360 Bystra ¦l±ska, ul. Szczyrkowa 3, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Stygmatów ¶w. Franciszka, 34-332 Koszarawa, ul. Koszarawa Bystra 76, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Karola Boromeusza, 34-332 Koszarawa, ul. Koszarawa 100, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Królowej Polski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. NMP Królowej Polski 15, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Apostołów Piotra i Pawła, 43-430 Skoczów, ul. Ko¶cielna 10, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mikołaja, Pier¶ciec, poczta 43-430 Skoczów, ul. Tomanka 56, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwo¶ci i Miło¶ci Społecznej, Zaborze, poczta 43-529 Chybie, ul. Czere¶niowa 172, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Barbary, 43-246 Strumień, ul. 1 Maja 9, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Marcina, Ochaby, poczta 43-300 Skoczów, ul. Ochaby Małe 51, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Elżbiety, 43-400 Cieszyn, ul. Katowicka 1, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jerzego, 43-400 Cieszyn - Puńców, Puńców nr 17, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Bartłomieja, 43-419 HaĽlach, HaĽlach 210, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego, 43-417 Kaczyce, ul. Harcerska 28, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Klemensa, 43-450 Ustroń, ul. Konopnickiej 1, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wszystkich ¦więtych, 43-436 Górki Wielkie, Górki Wielkie 106, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jana Sarkandra - klasztor oo. Franciszkanów, 43-436 Górki Wielkie, Górki Wielkie nr 700, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jana Chrzciciela, 43-438 Brenna, ul. ks. Franciszka Juroszka 109, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Dobrego Pasterza, 43-470 Istebna, Istebna nr 67, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Wawrzyńca ¶w. Józefa, Bielowicko nr 84, poczta 43-385 ¦więtoszówka, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mateusza, Ogrodzona nr 33, poczta 43-426 Dębowiec, Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Bartłomieja, Koniaków 324, poczta 43-474 Koniaków, Diecezja Bielsko-Żywiecka

projekt: www.atcsites.com