ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Gdański

Zapraszamy:

Region Gdański FZ¦
 

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów OFMCap, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 28          

 

Kapituła 26 listopada 2022 r.

Rada Regionu:

 

 1. Przełożony – br. Zdzisław Górecki OFS - Gdańsk; e-mail: z.gorecki7@gmail.com  

 2. Zastępca Przełożonego - s. Dorota Kornacka OFS – Reda,

 3. Sekretarz - s. Małgorzata Brudniak OFS - Gdynia,

 4. Skarbnik - s. Ryta Gonera OFS - Gdańsk,

 5. Radny ds. formacji – br. Eugeniusz Gajewski OFS - Wejherowo,

 6. Radny ds. kontaktów z Młodzież± Franciszkańsk± – br. Jarosław Neumann OFS – Lubawa,

 7. Radny ds. kontaktów – br. Michał Rynkowski OFS – Grudzi±dz

 

            Asystenci duchowi Regionu Gdańskiego mianowani przez Prowincjałów:

 O. Jonasz Krefta OFM – Zakon Braci Mniejszych,

 O. Stanisław Kreft OFMConv – Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych,

 O. Zenon Maszczyk OFMCap – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.

 

Wspólnoty Miejscowe w Regionie Gdańskim FZ¦ – aktywne:

 

Archidiecezja Gdańska

 1. Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów
     Konwentualnych OFMConv, Ko¶ciół pw. ¦więtej Trójcy,
     80-822 Gdańsk, ul. ¦więtej Trójcy 4,

 2. Wspólnota FZ¦ przy Konkatedralnej Bazylice Mariackiej
     pw. Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny,
     80-834 Gdańsk, ul. Podkramarska 5,

3. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża ¦więtego,
    80-808 Gdańsk –
Chełm, ul. Biskupa A. Wronki 1,

 4. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¦więtej Rodziny,
     80-658 Gdańsk – Stogi, ul. Rozłogi 4/6,

 5. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¦w. Franciszka z Asyżu,
     80-132 Gdańsk – Siedlce, ul. Kartuska 186,

6. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Bożego Ciała,
     80-288 Gdańsk - Morena, ul. Piecewska 9,

 7. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¦w. Maksymiliana Marii Kolbego,
     80-169 Gdańsk –
 Suchanino, ul. Otwarta 1,

 8. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Matki Boskiej Nieustaj±cej Pomocy,
     80-257 Gdańsk –
Brętowo, ul. Słowackiego 79,

 9. Wspólnota FZ¦ przy Archikatedrze pw. Trójcy ¦więtej,
     80-330 Gdańsk – Oliwa, ul. Biskupa E. Nowickiego 5,

10. Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów OFMCap,
      Ko¶ciół pw. ¦w. Jakuba Apostoła,
      80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 28,

 11. Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych OFM, Morski Ko¶ciół Misyjny
       pw. Niepokalanego Serca Maryi,
      80-563 Gdańsk – Nowy Port, ul. Oliwska 2,

 12. Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Królowej Różańca ¦więtego,
      80-384 Gdańsk – Przymorze, ul. Ks. J. Majdera 19,

 13. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¦w. Józefa,
       80-371 Gdańsk -Przymorze, ul. Jagiellońska 9,

 14. Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych OFMConv,
      Ko¶ciół pw. ¦w. Antoniego Padewskiego,
      81-426 Gdynia, ul. Ujejskiego 40,

 15. Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa,
       81-365 Gdynia, ul. Armii Krajowej 46,

 16. Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych OFM, Ko¶ciół pw. ¦w. Anny,
       84-200 Wejherowo, ul. Reformatów 19,

 17. Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów OFM,
       Ko¶ciół pw. Bożego Ciała,
       84-150 Hel, ul. Wiejska 46,

 18. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Matki Boskiej Nieustaj±cej Pomocy,
       83-000 Pruszcz
Gdański, ul. Chopina 3,

 

                                               Diecezja Pelplińska

 19. Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych OFMConv,
       Ko¶ciół pw. ¦w. Jakuba Apostoła,
       84-300 Lębork, ul. Basztowa 8,

 20.  Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¦w. Józefa,
        83-110 Tczew, ul. Gdańska 6,

 21. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny,
       83-000 Kartuzy, ul. Klasztorna 5,

 22. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw.¦w. Mateusza,
       83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 3,

 23. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¦więtej Trójcy,
       83-400 Ko¶cierzyna, ul. Ko¶cielna 5,

 24. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¦w. Józefa,
       83-335 Wygoda Ł±czyńska 20,

 25. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¦w. Jana Chrzciciela,
       83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 25A,

 

Diecezja Toruńska

 26. Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych OFM,
       Ko¶ciół pw. Niepokalanego Poczęcia Naj¶więtszej Maryi Panny,
       87-300 Brodnica, ul. S±dowa 5A,

 27. Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów OFMCap,
       Ko¶ciół - Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej - Pocieszycielki Strapionych,
       87-220 Rywałd Królewski 48,

 28. Wspólnota FZ¦ przy Bazylice pw. ¦w. Mikołaja Biskupa,
       86-300 Grudzi±dz, ul. Ko¶cielna 1,

 29. Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych OFM,
       Ko¶ciół pw. ¦w. Piotra i Pawła,
       87-100 Toruń – Podgórz, ul. Poznańska 49,

 30. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. Chrystusa Króla,
       87-100 Toruń – Mokre, ul. Bażyńskich 19,

31. Wspólnota FZ¦ przy Bazylice pw. ¦więtej Trójcy,
       87-140 Chełmża, ul. Tumska 14,

32. Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¦więtych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza,
      87-200 W±brzeĽno, ul. Górna 13,

 33. Wspólnota FZ¦ przy Ko¶ciele (Fara) pw. Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny,
      86-200 Chełmno, ul. Franciszkańska 8,

 34. Wspólnota FZ¦ przy Ko¶ciele pw. ¦w. Jana Chrzciciela i ¦w. Michała Archanioła,
      14-260 Lubawa, ul. Kupnera 22.

 
 

projekt: www.atcsites.com