ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Gdański

Zapraszamy:

Region Gdański FZ¦
Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów, ul. Wałowa 28, 80-858 Gdańsk


Podczas kapituły w dniu 9 listopada 2019 r. została wybrana nowa Rada w składzie:
Przełożony - br. Michał Rynkowski; e-mail - michalryn@go2.pl
 Zastępca Przełożonego - s. Julianna Kępska; tel. 502-028-813
 Sekretarz - br. Wiesław Szwaba - Gdynia
 Skarbnik - s. Maria Mięsikowska – Szreder, Gdynia
 Radny ds. - formacji - br. Zdzisław Górecki, Gdańsk
 Radn± ds. kontaktów z Młodzież± Franciszkańsk±, - s. Dorota Kornacka, Reda
 Radny ds. kontaktów - br. Mirosław Kuczkowski, Sierakowice

Wspólnoty miejscowe w Regionie Gdańskim - aktywne
1) Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze oo. Franciszkanów OFMConv, 80-822 Gdańsk,
ul. ¦w. Trójcy 4, Diecezja Gdańska

2) Wspólnota FZ¦ przy Konkatedralnej Bazylice Mariackiej, 80-834 Gdańsk,
ul. Podkramarska 5, Diecezja Gdańska

3) Wspólnota FZ¦ przy Parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego, 80-808 Gdańsk-Chełm
ul. Biskupa A. Wronki 1, Diecezja Gdańska

4) Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦więtej Rodziny, 80-658 Gdańsk-Stogi,
ul. Rozłogi 4/6, Diecezja Gdańska

5) Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Franciszka z Asyżu, 80-132 Gdańsk-Siedlce,
ul. Kartuska 186, Diecezja Gdańska

6) Wspólnota FZ¦ przy Parafii Bożego Ciała, 80-288 Gdańsk-Morena,
ul. Piecewska 9, Diecezja Gdańska

7) Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Maksymiliana Kolbe, 80-169 Gdańsk-Suchanino,
ul. Otwarta 1, Diecezja Gdańska

8) Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy, 80-257 Gdańsk-Brętowo,
ul. Słowackiego 79, Diecezja Gdańska

9) Wspólnota FZ¦ przy Archikatedrze pw. Trójcy ¦więtej, 80-330 Gdańsk-Oliwa,
ul. Biskupa E. Nowickiego 5, Diecezja Gdańska

10) Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze oo. Kapucynów OFMCap.,
ko¶ciół ¶w. Jakuba, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 28, Diecezja Gdańska

11) Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze oo. Franciszkanów OFM, Morski Ko¶ciół Misyjny
Niepokalanego Serca Maryi, 80-563 Gdańsk-Nowy Port, ul. Oliwska 2, Diecezja Gdańska

12) Wspólnota FZ¦ przy Parafii Królowej Różańca ¦więtego, 80-384 Gdańsk-Przymorze,
ul. ks. J. Majdera 19, Diecezja Gdańska

13) Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Józefa, 80-371 Gdańsk,
ul. Jagiellońska 9, Diecezja Gdańska

14) Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze oo. Franciszkanów OFMConv., ko¶ciół ¶w. Antoniego,
81-426 Gdynia, ul. Ujejskiego 40, Diecezja Gdańska

15) Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, 81-365
Gdynia, ul. Armii Krajowej 46, Diecezja Gdańska

16) Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze oo. Franciszkanów OFM, ko¶ciół ¶w. Anny,
84-200 Wejherowo, ul. Reformatów 19, Diecezja Gdańska

17) Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze oo. Franciszkanów OFM, ko¶ciół pw. Bożego Ciała,
84-150 Hel, ul. Wiejska 46, Diecezja Gdańska

18) Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Boskiej Nieustaj±cej Pomocy,
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chopina 3, Diecezja Gdańska

19) Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze oo. Franciszkanów OFMConv.,
ko¶ciół ¶w. Jakuba Apostoła, 84-300 Lębork, ul. Basztowa 8, Diecezja Pelplińska

20) Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Józefa, 83-110 Tczew, ul. Gdańska 6, Diecezja Pelplińska

21) Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wniebowzięcia NMP, 83-000 Kartuzy,
ul. Klasztorna 5, Diecezja Pelplińska

22) Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mateusza, 83-200 Starogard Gdański,
ul. Hallera 3, Diecezja Pelplińska

23) Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦więtej Trójcy, 83-400 Ko¶cierzyna,
ul. Ko¶cielna 5, Diecezja Pelplińska

24) Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Józefa, 83-335 Borzestowo – Wygoda, Diecezja Pelplińska

25) Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jana Chrzciciela, 83-340 Sierakowice,
ul. Kartuska 25A, Diecezja Pelplińska

26) Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze oo. Franciszkanów OFM, ko¶ciół Niepokalanego
Poczęcia NMP, 87-300 Brodnica, ul. S±dowa 5A, Diecezja Toruńska

27) Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów,
87-220 Rywałd Królewski 48, Diecezja Toruńska

28) Wspólnota przy Bazylice ¶w. Mikołaja bp., 86-300 Grudzi±dz,
ul. Ko¶cielna 1, Diecezja Toruńska

29) Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze oo. Franciszkanów OFM, ko¶ciół ¶w. Piotra i Pawła,
87-100 Toruń-Podgórz, ul. Poznańska 49, Diecezja Toruńska

30) Wspólnota FZ¦ przy Parafii Chrystusa Króla, 87-100 Toruń
ul. Bażyńskich 19, Diecezja Toruńska

31) Wspólnota FZ¦ przy Bazylice ¦więtej Trójcy, 87-140 Chełmża,
ul. Tumska 14, Diecezja Toruńska

32) Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦więtych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza,
87-200 W±brzeĽno, ul. Górna 13, Diecezja Toruńska

33) Wspólnota FZ¦ przy Ko¶ciele Wniebowzięcia NMP (Fara),
86-200 Chełmno, ul. Franciszkańska 8, Diecezja Toruńska

34) Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele ¦w. Jana Chrzciciela i Archanioła Michała
w Lubawie, ul. Kupnera 22, Diecezja Toruńska

projekt: www.atcsites.com