ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Łódzki

Zapraszamy:

Region Łódzki FZ¦
Klasztor OO Franciszkanów, Skwer ¶w. MM Kolbego 1, 93-279 ŁódĽ

 

Rada Regionu

 • Przełożona Regionu - siostra s. Honorata Klimowicz e-mail; onore1@op.pl
 • Zastępca Przełożonej - brat Jarosław Zalewski
 • Sekretarz Rady Regionu - siostra Małgorzata Szwed
 • Skarbnik Rady Regionu - siostra Magdalena Gołaszewska
 • Radna ds. formacji - siostra Elżbieta Uram
 • Radny - siostra Barbara Matuszewska
 • Radny - brat Sylwester Górecki

Asystenci duchowi

 • o. Stanisław Ziemiński OFMConv
 • o. Gustaw Lewandowski OFM


Wspólnoty miejscowe

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Franciszkanów Konw., parafia Matki Bożej Anielskiej, 93-008 ŁódĽ, ul. Rzgowska 41, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Antoniego z Padwy, 91-030 ŁódĽ, ul. Antoniego 4, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jana Chrzciciela, 94-230 ŁódĽ, ul. Artylerzystów 4, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Bernardynów, parafia ¶w. Elżbiety Węgierskiej, 91-738 ŁódĽ, ul. Pankiewicza 15, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Stanisława Kostki (Katedra), 90-447 ŁódĽ, ul. Piotrkowska 265, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego, 90-009 ŁódĽ, ul. Sienkiewicza 38, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Franciszkanów Konw. ŁódĽ Łagiewniki, parafia ¶w. Antoniego Padewskiego i bł. Rafała Chylińskiego, 91-520 ŁódĽ, ul. Okólna 185, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Franciszkanów Konw., parafia ¶w. Maksymiliana Marii Kolbe, 93-279 ŁódĽ, Skwer ¦więtego Maksymiliana Kolbe 1, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Zbawiciela, 91-089 ŁódĽ, Al. Włókniarzy 187, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Zwycięskiej, 90-554 ŁódĽ, ul. Ł±kowa 42, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski, 91-021 Bedoń, ul. Ko¶cielna 22, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Franciszkanów, 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 1, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Franciszkanów Konw., 62-800 Kalisz, ul. Sukiennicza 7, Diecezja Kaliska.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Bernardynów, 62-600 Koło, ul. Klasztorna 1, Diecezja Włocławska.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Bernardynów, 99-100 Łęczyca, ul. Poznańska 18a, Diecezja Łowicka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Bernardynów, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 2, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Franciszkanów Konw., 88-200 Radziejów, ul. Franciszkańska 4, Diecezja Włocławska.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Antoniego, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 2, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Jezusowego, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. ks. J. Popiełuszki 2, Archidiecezja Łódzka.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Bernardynów, 98-290 Warta, ul. Klasztorna 9, Diecezja Włocławska.

 • Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze OO. Franciszkanów, 87-800 Włocławek, pl. Wolno¶ci 6, Diecezja Włocławska.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny, 98-220 Zduńska Wola, ul. Ko¶cielna 20, Diecezja Włocławska.

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Bartłomieja Apostoła, 97-226 Żelechinek, pl. 1000-lecia 12, Diecezja Łowicka.

projekt: www.atcsites.com