ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Lubliniecko-Tarnogórski

Zapraszamy:

Region Lubliniecko-Tarnogórski FZ¦ - Patron ¶w. Jan Paweł II
Dom Zakonny, ul. Biała Kolonia 2, 42-700 Lubliniec


Wspólnoty miejscowe

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mikołaja w Lublińcu
 • Wspólnota FZ¦ przy Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Lubecku
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa w Kochcicach
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Wawrzyńca w Kochanowicach
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Znalezienia Krzyża ¦więtego w Rusinowicach
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Józefa w Sadowie
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Marcina w Cieszowej
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii NMP Królowej Różańca ¦więtego w Boronowie
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wniebowst±pienia NMP w Olszynie
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Krzyża ¦w. w Strzebiniu
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Józefa w Kaletach
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Katarzyny w WoĽnikach ¦l±skich
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jakuba Apostoła w Lubszy ¦l±skiej
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Franciszka z Asyżu w Miotku
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Fatimskiej w Strzybnicy
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sowicach
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Sprawiedliwo¶ci i Miło¶ci Społecznej w Opatowicach
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Katarzyny w Lasowicach
  Wspólnota nieaktywna

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach ¦l±skich
 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku ¦l±skim

projekt: www.atcsites.com