ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Olsztyński

Zapraszamy:

Region Olsztyński
Klasztor Braci Mniejszych
ul. Wyspiańskiego 4, 10-287 Olsztyn


Wspólnoty miejscowe
Diecezja Warmińska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Andrzeja Apostoła, pl. Stefana Batorego 1a, Barczewo

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 4, Górowo Iławeckie

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Katarzyny, ul. Powstańców Warszawy 5, Kętrzyn

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego, ul. Kopernika 8, Miłakowo

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Chrystusa Króla, ul. Wyspiańskiego 4, Olsztyn

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Pana Tadeusza 16a, Olsztyn

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Maksymiliana, ul. Dworcowa 1b, Olsztyn
  Strona Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Franciszka z Asyżu, ul. Franciszkańska 1, Ostróda

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia NMP, ul. Konopnickiej 72, Szczytno

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Brata Alberta, ul. Wileńska 1, Szczytno

Diecezja Elbl±ska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Jana Ewangelisty, ul. Zbożowa 1, Kwidzyn

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Józefa, ul. Herdera 1, 14-300 Mor±g

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Antoniego (Fara) ul. Ko¶cielna 6, Susz

Diecezja Ełcka

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej, al. Kard. S. Wyszyńskiego 2 a, Augustów

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 2, Ełk

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii NMP Królowej Polski, pl. Wolno¶ci 18, Olecko

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Aleksandra, ul. Emilii Plater 18, Suwałki

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Bożego Ciała, ul. 11 Listopada 6, Suwałki

projekt: www.atcsites.com