ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Olsztyński

Zapraszamy:

Region Olsztyński
Klasztor Braci Mniejszych
ul. Wyspiańskiego 4, 10-287 Olsztyn

     https://fzsregionolsztyn.pl/

 

KAPITUŁA WYBORCZA REGIONU OLSZTYŃSKIEGO FZ¦

Dnia 30 wrze¶nia 2023 roku podczas XI Kapituły Sprawozdawczo Wyborczej, która odbyła się u  oo. Franciszkanów w Ostródzie, w wyniku głosowania wyłoniono now± Radę Regionu Olsztyńskiego

Nad poprawnym przebiegiem głosowania czuwali zaproszeni go¶cie;

- s. Jolanta Bogdanow, radna ds. formacji Rady Narodowej FZ¦

- Prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv, Asystent Narodowy FZ¦

- s. Barbara Liminowicz, Przełożona FZ¦ Regionu Olsztyńskiego,

- Asystenci Regionu FZ¦:

- o. Paweł Kaczorek OFM Cap

- o. Albin Łyda OFM

 

Skład Nowej Rady Regionu Olsztyńskiego Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich:

-  Przełożona - s.Wioletta Piotrowska

- zastępca przełożonej - s.Ewa Orynczak

- sekretarz - s.Jolanta Chudzik

- skarbnik - br.Henryk Zalewa

-  radny ds. formacji - br.Radosław Piotrowski

-  radna - s.Anna Jagosz

-  radny - br.Antoni Polikarski

 

Niech Pan obdarzy sił± i łaskami potrzebnymi do pełnienia tej służby a nasz Ojciec Franciszek niech pomaga  na tej drodze do ¶więto¶ci.

Na koniec o.Zdzisław Gogola OFM Conv, Asystent Narodowy FZ¦ i o.Albin Łyda OFM, Asystent Regionalny FZ¦, udzielili Nowej Radzie Regionu Olsztyńskiego błogosławieństwa. Bogu niech będ± dzięki.

Po przeprowadzonych wyborach na wniosek o. Albina Łydę, Asystenta Regionu

podjęto decyzję o przygotowaniu i opracowaniu plakatu powołaniowego do Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich.

Nowa Rada Regionu poparła ten wniosek. Plakat ma być wykonany jeszcze przed Adwentem i zostać rozwieszony w pobliżu parafii ,gdzie maj± siedzibę Wspólnoty miejscowe Regionu Olsztyńskiego.

 Sekretarz  s.Jolanta Chudzik OFS

 

_____________________________________________________________________________________

 

Rada Regionu:

I.    O. Albin Łyda OFM                  - Olsztyn   Prow. Poznańska

II    O. Jacek Rosłaniec OFMConv  - Suwałki   Prow. Warszawska

III   O. Paweł Kaczorek OFM Cap  - Olsztyn   Prow.Warszawska

     1. Przełożona Regionu             -  s. Barbara Liminowicz- Goc 

     2. Zastępca Przełożonej          - s. Alicja Bosiacka 

     3. Sekretarz                             - s. Wioletta Piotrowska 

     4. Skarbnik                               -  s. Teresa Kaoka 

     5. Radny d.s. formacji               - br. Radosław Piotrowski

     6. Radny                                   - br. Józef Protasiewicz 

     7. Radny                                   - br. Henryk Zalewa

 

Wspólnoty miejscowe

Diecezja Warmińska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Andrzeja Apostoła, pl. Stefana Batorego 1a, Barczew

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 4, Górowo Iławeckie

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Katarzyny, ul. Powstańców Warszawy 5, Kętrzyn 

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego, ul. Kopernika 8, Miłakowo

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Chrystusa Króla, ul. Wyspiańskiego 4, Olsztyn

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Ostrobramskiej, ul. Pana Tadeusza 16a, Olsztyn

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Maksymiliana, ul. Dworcowa 1b, Olsztyn

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Franciszka z Asyżu, ul. Franciszkańska 1, Ostróda

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia NMP, ul. Konopnickiej 72, Szczytno

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Brata Alberta, ul. Wileńska 1, Szczytno

Diecezja Elbl±ska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Jana Ewangelisty, ul. Zbożowa 1, Kwidzyn

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Józefa, ul. Herdera 1, 14-300 Mor±g

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Antoniego (Fara) ul. Ko¶cielna 6, Susz

Diecezja Ełcka

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej, al. Kard. S. Wyszyńskiego 2 a, Augustów

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, ul. Armii Krajowej 2, Ełk

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii NMP Królowej Polski, pl. Wolno¶ci 18, Olecko

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Aleksandra, ul. Emilii Plater 18, Suwałki

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Bożego Ciała, ul. 11 Listopada 6, Suwałki

 

projekt: www.atcsites.com