ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Opole-Gliwice

Zapraszamy:

Region Opole-Gliwice
Patron Regionu: ¶w. Ojciec Pio
Siedzina: Dom Pielgrzyma OO. Franciszkanów na Górze ¶w. Anny
Adres do korespondencji: 47-330 Zdzieszowice, ul. Korfantego 19/b/6

4.XII.2021r.  XII Kapituła Sprawozdawczo - Wyborcza  FZ¦ Regionu Opole – Gliwice.

Przełożona regionalna – s. Jolanta Nowińska, zastępca przełożonej – br. Damian Walz, członkowie Rady: s. Urszula Szramka, s. Krystyna Skrocka, br. Waldemar Nocoń, s. Urszula Plachetka i br Adam Charkiewicz.


 

RADA REGIONALNA FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ¦WIECKICH Region Opole – Gliwice

Urszula Szramka - przełożona

Krystyna Skrocka - z-ca przełożonej radna ds MF i opiekun Rycerzy

Jolanta Nowinska – mistrz formacji

Stanisława Szwed - sekretarz

Anna Soczyńska – skarbnik

Józef Kobylinski - członek

Damian Walz - członek

Wiktoria Graczyk - przedstawiciel MF

 


Wspólnoty miejscowe okręgu opolskiego:

 • Biała, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny

 • Brożec, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wszystkich ¦więtych

 • Chrz±szczyce, Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Szkaplerznej

 • Czarnow±sy, Wspólnota FZ¦ przy parafii Bożego Ciała

 • Dobrzyń Wielki, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Katarzyny

 • Głogówek, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Bartłomieja

 • Gogolin, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa

 • Góra ¦więtej Anny, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Anny

 • Komprachcice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Franciszka

 • Kotorz Wielki, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Michała Archanioła

 • Kotulin, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Michała Archanioła

 • Krapkowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Mikołaja

 • Krapkowice Otmęt, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny

 • Le¶nica Opolska, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Trójcy

 • Nysa, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Elżbiety

 • Olbrachcice, Wspólnota FZ¦ przy parafii Niepokalanego Poczęcia Naj¶więtszej Maryi Panny

 • Opole, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele ¦więtej Trójcy

 • Opole Groszowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Katarzyny

 • Opole Nowa Wie¶ Królewska, Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Nieustaj±cej Pomocy

 • Polska Nowa Wie¶, Wspólnota FZ¦ przy parafii Nawiedzenia Naj¶więtszej Maryi Panny

 • Płużnica Wielka, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Stanisława Biskupa i przy ko¶ciele filialnym ¶w. Anny w Ligocie Toszeckiej

 • Prudnik Las, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele ¦w. Józefa

 • RoĽmierz, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Michała

 • Rozmierka, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele filialnym Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa

 • Strzelce Opolskie, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Wawrzyńca

 • Sucha, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Bartłomieja

 • Tarnów Opolski, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Marcina

 • Zawadzkie, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Rodziny

 • Zawadzkie, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa

 • Zdzieszowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Antoniego

Wspólnoty miejscowe okręgu kluczborskiego:

 • Bazany, Wspólnota FZ¦ przy parafii Chrystusa Króla

 • Bogacica, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Trójcy

 • Borki Małe, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny

 • Borki Wielkie, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Franciszka

 • Dobrodzień, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Marii Magdaleny

 • Gorzów ¦l±ski, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Trójcy

 • Kluczbork, Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

 • Kluczbork, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa

 • Ko¶cieliska, Wspólnota FZ¦ przy parafii Narodzenia Naj¶więtszej Maryi Panny

 • Krasków, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Jadwigi

 • Ole¶no, Wspólnota FZ¦ przy parafii Bożego Ciała

 • Wołczyn, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

 • Zawi¶ć, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Józefa Robotnika (przy ko¶ciele filialnym pw. Stygmatów ¦więtego Franciszka w Szumie)

 • Zębowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny

Wspólnoty miejscowe okręgu raciborskiego:

 • Boguchwałów, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele filialnym ¶w. Mateusza

 • Głubczyce, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele ¦więtych Idziego i Bernardyna

 • Kędzierzyn KoĽle, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Ducha

 • Racibórz, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny

 • Racibórz Płonia, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Paschalisa

 • Racibórz Studzienna, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Krzyża

 • Wojnowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Józefa Robotnika

 • Zakrzów, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Mikołaja

Wspólnoty miejscowe okręgu gliwickiego:

 • Gliwice, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa

 • Gliwice – Łabędy, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Jerzego

 • Gliwice - Ostropa, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Ducha

 • Koty, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtych Piotra i Pawła

 • Krupski Młyn, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Józefa

 • Pniów, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele filialnym ¦w. Wacława

 • Pyskowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii Nawrócenia ¶w. Pawła
 • So¶nicowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Jakuba

 • Toszek, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Katarzyny

 • Tworóg, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Antoniego

 • Wielowie¶, Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Maryi Panny

 • Żernica, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Michała Archanioła

Wspólnoty miejscowe okręgu zabrzańskiego:

 • Bytom-Stolarzowice, Wspólnota FZ¦ przy parafii Chrystusa Króla

 • Zabrze, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Franciszka

 • Zabrze Helenka, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszej Maryi Panny Matki Ko¶cioła

 • Zabrze Mikulczyce, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Teresy

 • Zabrze Rokitnica, Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa

 • Zabrze, Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦w. Anny

projekt: www.atcsites.com