ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Poznański

Zapraszamy:

Region Poznański FZ¦
pw. Niepokalanego Serca Naj¶więtszej Maryi Panny
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Garbary 22, 61-867 Poznań


Wspólnoty miejscowe

 • Bydgoszcz, ul. Głucha 15, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Antoniego
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, ul. Gdańska 5, Wspólnota FZ¦ przy Ko¶ciele Wniebowzięcia NMP - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, ul. Farna 8, Wspólnota FZ¦ przy Katedrze (Fara)
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, ul. ¦więtej Trójcy 26, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦więtej Trójcy
  Diecezja Bydgoska

 • Bydgoszcz, Al. Ossolińskich 2, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Wincentego a Paulo
  Diecezja Bydgoska

 • Czarnków, ul. Wroniecka 57, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
  Archidiecezja Poznańska

 • Gniezno, ul. Franciszkańska 12, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Wniebowzięcia NMP - Klasztor Zakonu Braci Konwentualnych
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Grodzisk Wielkopolski, ul. Ko¶cielna 1, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Jadwigi ¦l±skiej
  Archidiecezja Poznańska

 • Inowrocław, ul. Ks. Bogdana Gordona 4, Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele ¶w. Mikołaja
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Jarocin, ul. Franciszkańska 3, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Antoniego z Padwy - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
  Diecezja Kaliska

 • Kobylin, pl. A. Glabera 4, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej przy Żłóbku - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
  Diecezja Kaliska

 • Konin, ul. Reformacka 2, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Marii Magdaleny - Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
  Diecezja Włocławska

 • Leszno, ul. Ko¶cielna 18, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¶w. Mikołaja
  Archidiecezja Poznańska

 • Lipno, Mórkowo 66, Wspólnota przy Parafii Wszystkich ¦więtych
  Archidiecezja Poznańska

 • Miejska Górka, Karolinki, ul. Klasztorna 2, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych na Goruszkach
  Archidiecezja Poznańska

 • Nakło n.Noteci±, ul. Ks. Skargi 8, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦w. Stanisława B. M.
  Diecezja Bydgoska

 • Osieczna, ul. O. Ed. Frankiewicza 4, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
  Archidiecezja Poznańska

 • Ostrów Wielkopolski, ul. Kardynała Ledóchowskiego 4, Wspólnota FZ¦ przy Parafia Konkatedralnej
  Diecezja Kaliska

 • Pako¶ć, ul. Inowrocławska 3, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Piechcin, ul. Dworcowa 4, Wspólnota FZ¦ przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej i ¶w. Barbary
  Archidiecezja GnieĽnieńska

 • Piła, ul. Ludowa 20, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
  Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

 • Poznań, ul. Franciszkańska 2, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
  Archidiecezja Poznańska

 • Poznań, ul. Garbary 22, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
  Archidiecezja Poznańska

 • Poznań, ul. Stolarska 7, Wspólnota FZ¦ przy Parafii ¦więtego Michała Archanioła
  Archidiecezja Poznańska

 • Stare Oborzyska, ul. Długa 1, Wspólnota FZ¦ przy Parafia NMP Pocieszenia i ¶w. Mikołaja
  Archidiecezja Poznańska

 • Wronki, ul. Mickiewicza 1, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
  Archidiecezja Poznańska

 • Wschowa, ul. Klasztorna 2, Wspólnota FZ¦ przy Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych
  Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

projekt: www.atcsites.com