ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98aFranciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Radomski

Zapraszamy:

Region Radomski FZ¦
Klasztor Braci Mniejszych, ul. Żeromskiego 6/8, 26-600 Radom


Wspólnoty miejscowe

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Katarzyny, Ojców Bernardynów, 26-600 Radom

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Teresy, 26 -600 Radom

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Dobrego Pasterza, 26-600 Radom

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego, 26-600 Radom

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Narodzenia Naj¶więtszej Marii Panny, 26-806 Błotnica Stara

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Jana Chrzciciela, 26-804 Stromiec

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Narodzenia Naj¶w. Marii Panny, 26-914 Rozniszew

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Stanisława Biskupa, 26-812 Kostrzyn

 • Wspólnota FZ¦ przy Opactwie pw. Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny, 26-922 Sieciechów Ko¶ciół Filialny w B±kowcu

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Wniebowzięcia Naj¶więtszej Marii Panny, 27-100 Iłża

 • Wspólnota FZ¦ przy Ojcach Bernardynach, 27-500 Opatów

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Łukasza, 26-400 Drzewica

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Macieja Apostoła, 26-415 Klwów

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Anny, 17-213 Smardzewice

 • Wspólnota FZ¦ Bedlno przy parafii ¦więtej Anny, 26-215 Grabków

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtych Piotra i Pawła, 26-411 Rusinów

 • Wspólnota FZ¦ Sołek przy parafii ¦więtej Barbary, 26-300 Opoczno

 • Wspólnota FZ¦ Gatka przy parafii ¦więtych Piotra i Pawła, 27-220 Mirzec

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Leonarda, 27-220 Mirzec

 • Wspólnota FZ¦ przy OO. Franciszkanach, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtej Trójcy, 27-200 Starachowice

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¦więtego Zygmunta, 26-500 Szydłowiec

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii Narodzenia Naj¶więtszej Marii Panny, 26-500 Szydłowice

projekt: www.atcsites.com