ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Rybnicki

Zapraszamy:

Region Rybnicki FZ¦


Wspólnoty miejscowe


 • Rybnik – Boguszowice, ul. Małachowskiego. Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, Diecezja Katowice.
 • Rybnik – Boguszowice, ul. Lompy 18. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Barbary, Diecezja Katowice.
 • Rybnik – Chwałowice, ul. Działkowców 1. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus, Diecezja Katowice.
 • Rybnik – Kłokocin, ul. Dębowa 7A. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Józefa Robotnika, Diecezja Katowice.
 • Rybnik, ul. Mikołowska 4. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Antoniego, Diecezja Katowice.
 • Rybnik, ul. Kard. B. Kominka 18. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Jadwigi, Diecezja Katowice.
 • Rybnik, ul. Gen. Hallera 14. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Józefa Robotnika, Diecezja Katowice.
 • Rybnik – Zamysłów, ul. Franciszkańska 22. Wspólnota FZ¦ przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP – klasztor oo. Franciszkanów.
 • Rybnik – Niedobczyce, ul. Górno¶l±ska 129. Wspólnota FZ¦ przy parafii MB Różańcowej, Diecezja Katowice.
 • Czerwionka, ul. 3 Maja 36. Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, Diecezja Katowice.
 • Kamień, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Alberta, Diecezja Katowice.
 • Ksi±żenice, ul. Jerzego Popiełuszki. Wspólnota FZ¦ przy parafii Niepokalanego Serca Naj¶więtszej. Maryi Panny, Diecezja Katowice.
 • Leszczyny, ul. Ks. Adolfa Pojdy. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Andrzeja Boboli, Diecezja Katowice.
 • Przegędza, ul. Mikołowska 61 A. Wspólnota FZ¦ przy parafii Podwyższenia Krzyża ¦więtego, Diecezja Katowice.
 • Stanowice, ul. Ko¶cielna 2. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Jacka, Diecezja Katowice.
 • Knurów, ul. Niepodległo¶ci 1. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Cyryla i Metodego, Diecezja Katowice.
 • Lubomia, ul. Pogrzebieńska 2. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Marii Magdaleny, Diecezja Katowice.
 • Wodzisław ¦l., ul. Ko¶cielna 1. Wspólnota FZ¦ przy parafii WNMP, Diecezja Katowice.
 • Biertułtowy, ul. Korfantego 14. Wspólnota FZ¦ przy parafii WNMP, Diecezja Katowice.
 • Turza ¦l., ul. Tysi±clecia 15. Wspólnota FZ¦ przy parafii Matki Bożej Fatimskiej, Diecezja Katowice.
 • Pszów, ul. Bohaterów Westerplatte 1. Wspólnota FZ¦ przy parafii Narodzenia Naj¶więtszej Maryi Panny, Diecezja Katowice.
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Piłsudzkiego 2. Wspólnota FZ¦ przy parafii Miłosierdzia Bożego, Diecezja Katowice.
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja. Wspólnota FZ¦ przy parafii Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, Diecezja Katowice.
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Wspólnota FZ¦ przy parafii NMP Matki Ko¶cioła, Diecezja Katowice.
 • Jastrzębie Górne, ul. Pszczyńska 128. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Katarzyny i Opatrzno¶ci Bożej, Diecezja Katowice.
 • Moszczenica, ul. Ko¶cielna 3. Wspólnota FZ¦ przy parafii MB Różańcowej, Diecezja Katowice.
 • Mszana, ul. Mickiewicza 88. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Jerzego, Diecezja Katowice.
 • Studzionka, ul. Jedno¶ci 4. Wspólnota FZ¦ przy parafii WNMP, Diecezja Katowice.
 • Gorzyce ¦l., ul. Ko¶cielna. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Anioła Stróża, Diecezja Katowice. Jest nieaktywna.
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Ks. bp. H. Bednorza. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Barbary i ¶w. Józefa, Diecezja Katowice. Jest nieaktywna.
 • Nieboczowy, ul. Wiejska 68. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Józefa Robotnika, Diecezja Katowice. Jest nieaktywna.
 • Syrynia, ul. Powstańców 36. Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Antoniego Padewskiego, Diecezja Katowice. Jest nieaktywna.

projekt: www.atcsites.com