ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Rybnicki

Zapraszamy:

Region Rybnicki FZ¦

Klasztor o. Franciszkanów 44-200 Rybnik ul. Gen. J. Hallera 19

W dniu 26.11.2022r. odbyła się Kapituła Wyborcza FZ¦ Regionu Rybnickiego.

 

Podczas kapituły została wybrana nowa Rada w składzie; 

- Przełożony – br. Henryk Golli, kontakt; henrykgolli@o2.pl  tel. 604109584

- Z-ca Przełożonego –  s. Urszula Gutka

- Sekretarz – s. Helena Młyńczyk

- Skarbnik – s. Maria Klimanek

- Radny ds. formacji – s. Cecylia Chmielińska cecylia.chmielinska@o2.pl 

- Radny ds. Gospodarczych – s. Bernarda Mazurek

- Radny ds. Kolporterzy i sprzed. Ksi±żek – br. Eugeniusz Stolarz

- Radna ds. strony Internetowej – s. Barbara Niczke  

 

Aktywne wspólnoty miejscowe regionu rybnickiego FZ¦ (26.11.2022)

 

             Wspólnota /  parafia

Kontakt do przełożonego

Region Rybnicki FZ¦ Klasztor o. Franciszkanów

Rybnik ul. Gen. J. Hallera 19

henrykgolli@o2.pl

tel. 604109584

Wspólnota FZ¦ Rybnik- Boguszowice przy par. NSPJ

508441472

Wspólnota FZ¦ Rybnik- Boguszowice przy par. ¶w. Barbary

795054707

Wspólnota FZ¦ R-k–Kłokocin przy par. ¶w. Józefa Robotnika

667922958

Wspólnota FZ¦ Rybnik przy par. ¶w. Antoniego

889796667

Wspólnota FZ¦ Rybnik – przy Klasztorze par. ¶w. Józefa Robotnika

515159491

Wspólnota FZ¦ R-k Zamysłów przy Klasztorze par. Niepokalanie Poczęcie NMP

508663511

Wspólnota FZ¦ R-k-Niedobczyce przy par. MB Różańcowej

501382478

Wspólnota FZ¦ Czerwionka przy par. NSPJ

570314178

Wspólnota FZ¦ Ksi±żenice przy par. Niep. Serca NMP

720765801

Wspólnota FZ¦ Leszczyny przy par. ¶w. Andrzeja Boboli

783616908

Wspólnota FZ¦ Przepędza przy par. Podwyższenia Krzyża ¦w.

533113209

Wspólnota FZ¦ Stanowice przy par. ¶w. Jacka

660845087

Wspólnota FZ¦ Knurów przy par. ¶w. Cyryla i Metodego

796338157

Wspólnota FZ¦ Lubomia przy par. Marii Magdaleny

781047078

Wspólnota FZ¦ Wodzisław ¦l. przy par. WNMP

694095296

Wspólnota FZ¦ Biertułtowy przy par. WNMP

781358589

Wspólnota FZ¦ Turza ¦l. przy par. MB Fatimskiej

504870287

Wspólnota FZ¦ Jastrzębie Zdrój przy par. NSPJ

724633171

Wspólnota FZ¦ Jastrzębie Zdrój przy par. NMP Matki Ko¶cioła

692030026

Wspólnota FZ¦ Jastrzębie Górne przy par. ¶w. Katarzyny

663479904

Wspólnota FZ¦ Moszczenica przy par. MB Różańcowej

792365020

Wspólnota FZ¦ Mszana przy par. ¶w. Jerzego

663178128

Wspólnota FZ¦ Studzionka przy par. WNMP

660312880

Asystent Duchowy Regionu Rybnickiego – o. Grzegorz Czepiel OFM

 

projekt: www.atcsites.com