ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

Region Szczeciński

Zapraszamy:

Region Szczeciński FZ¦
siedziba: ul. Orla 11, 78-600 Wałcz, Dom Zakonny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Rada Regionu 19.06.2022 r      

 • s. Eugenia Gardzińska - przełożona regionalna - Wałcz
 • s. Irena Lachowicz - zastępca przełożonej regionalnej - Stargard
 • s. Wanda Boguniewicz - sekretarz regionalny - Wałcz
 • s. Danuta Zacharewicz - skarbnik regionalny - Koszalin
 • s. Halina Balcer - radna regionalna ds. formacji   regionu - Police     
 • br. Ignacy Żytkowski - radny regionalny ds. MF, RF i Internetu - Gorzów Wlkp.
 • br. Ryszard Gardziński - radny regionalny ds. kolportażu materiałów - Wałcz

 

Wspólnoty miejscowe

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. MB Częstochowskiej, 75-150 Darłowo, ul. Franciszkańska 4, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Spotkania:
  - w I wtorek miesi±ca godz. 16:30 spotkanie formacyjne
  - w III wtorek miesi±ca godz. 16:30 Msza ¦więta, a po niej spotkanie braterskie w salce parafialnej
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. ¶w. M.M. Kolbe, 75-153 Darłówko, ul. Gdyńska 3, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Witryna Wspólnoty

 • FZ¦ przy parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego, 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Obrońców Westerplatte 35, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Spotkania w II ¶rody miesi±ca g. 16:00, po spotkaniu Msza ¶w. w intencji wspólnoty o g. 18:00.
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. ¶w. Antoniego i ¶w. Stanisława Kostki, 66-400 Gorzów Wlkp., pl. Staromiejski 1, Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. ¦więtego Krzyża, 78-101 Kołobrzeg, ul. Jedno¶ci Narodowej 68, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Spotkania w każdy III niedzielę miesi±ca o godz. 09:30 Godzinki; o godz. 10:00 Msza ¶w., a po niej nabożeństwo z uczczeniem relikwii ¶w. Franciszka i spotkanie formacyjne w domu parafialnym.
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża ¦więtego, 75-247 Koszalin, ul. Franciszkańska 1, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Spotkania odbywaj± się w sobotę przed drug± niedziel± miesi±ca. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 15:00 Koronk± do Miłosierdzia Bożego i Msz± ¶w.
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP, 74-240 Lipiany, ul. Ko¶ciuszki 29, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. ¶w. Katarzyny, 77-402 Lipka, ul. Ko¶ciuszki 21, Diecezja Bydgoska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych, 75-499 Miastko, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Spotkanie w ostatni± niedzielę miesi±ca, o godz. 8:30 Msza ¦więta w intencji Wspólnoty, a o godz. 16:00 spotkanie w salce przy plebanii.
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii ¶w. Kazimierza Królewicza, 72-009 Police, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2f, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
  Spotkania w III czwartek miesi±ca. O godz. 15:00 Msza ¶w. w Kaplicy Miłosierdzia Bożego, a po niej spotkanie w salce nr 25.

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 78-320 Połczyn Zdrój, ul. 22 Lipca 2, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

 • Wspólnota FZ¦ przy ko¶ciele pw. ¶w. Ottona u Sióstr Klarysek, 76-200 Słupsk, ul. H. Pobożnego 7, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Spotkania w II niedzielę miesi±ca w ko¶ciele ¶w. Ottona o godz. 9:30, o 10:00 Msza ¶w., po niej spotkanie modlitewno-formacyjne w ko¶ciele i na koniec spotkanie braterskie w piwniczce zwanej „Dziupla” nierzadko zakończone agap±.
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. ¶w. Józefa, 73-110 Stargard Szczeciński, ul. ¶w. Jana Chrzciciela 1, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
  Spotkania:
  - III sobota miesi±ca - godz. 09:00 adoracja, godz. 11.00 - Msza ¶więta w kaplicy na plebanii,
  - III niedziela miesi±ca - godz. 12.30-15.00 - Dzień Skupienia zakończony spotkaniem braterskim w salkach parafialnych lub kawiarence parafialnej.
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy Parafii pw. ¶w. Franciszka z Asyżu, 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej, 70-131 Szczecin, ul. Orawska 3, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. ¶w. Andrzeja Boboli, 70-361 Szczecin, ul. Pocztowa 22, Diecezja Szczecińsko-Kamieńska
  Spotkania w II sobotę miesi±ca, o godz. 8:00 Msza ¶w., a po niej spotkanie formacyjne z asystentem Wspólnoty w salce nr 10.
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, 70-400 Szczecin, ul. Bogurodzicy 3, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
  Spotkania w II Niedzielę Miesi±ca. Msza ¶w. w intencji FZ¦ w Sanktuarium NSPJ o godz. 8:00. Zebrania godz. 9:00-11:00 w sali pod plebani± parafii NSPJ przy ul. Bogurodzicy 3.
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. ¶w. Jana Chrzciciela, 64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 39, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Spotkania w I niedzielę miesi±ca po Mszy ¶w. o godz. 8.00 w Oratorium Domu Parafialnego.
  Witryna Wspólnoty

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. MB Saletyńskiej, 64-980 Trzcianka, ul. Witosa 5, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. ¶w. Antoniego, 78-600 Wałcz, ul. Orla 11, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Spotkania:
  Eucharystia w I niedzielę miesi±ca o 13.00.
  Spotkania formacyjne w IV poniedziałek miesi±ca.
  Spotkania modlitewne w II czwartek miesi±ca o 7.00.
  Witryna Wspólnoty


 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. M.B. Królowej ¦wiata, 72-003 Dobra Szczecińska, ul. Klasztorna 1, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
  Wspólnota nieaktywna

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa, 64-761 Krzyż Wielkopolski, ul. Poznańska 12, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Wspólnota nieaktywna

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. MB „Gwiazdy Morza”, 72-600 ¦winouj¶cie, ul. Piastowska 11, Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska
  Wspólnota nieaktywna

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. ¶w. O. Pio, 76-270 Ustka, ul. Kwiatowa 1, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Wspólnota nieaktywna

 • Wspólnota FZ¦ przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP, 78-520 Złocieniec, ul. Bohaterów Warszawy 25, Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
  Wspólnota nieaktywna

projekt: www.atcsites.com