ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Sylwetki świętych i błogosławionych

Zapraszamy:

Święty Hugolin

Hugolin Magalotti urodził się w XIV w. w wiosce Camertis, wcześnie został osierocony przez matkę. Troskliwą opieką otoczył go ojciec, sam zaś Hugolin gorliwie rozwijał się duchowo, jego największą przyjemnością było czytanie i uczenie się na pamięć Pisma św. ,,Zawsze skupiony i roztropny w słowach trzymał się tej nauki”, był pozytywnym przykładem dla otoczenia. Rozkochany w Piśmie św., a szczególnie w ewangelii, zapragnął doskonałego życia według jej zasad.

Po zgonie ojca wstąpił do Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Odziedziczony majątek po ojcu sprzedał, a uzyskane pieniądze rozdał biednym, sierotom i wdowom. Po wyzbyciu się tych „kajdan, rozpoczyna bogobojny żywot pustelniczy”. Żył w bardzo surowych warunkach polegających na surowych postach i ciężkich pokutach oraz na „modlitwach i rozważaniach niebieskich”. Żyjąc na pustelni, kuszony był różnymi pokusami przez szatana, który „atakując niewinne serce Hugolina, wznieca w nim burze pożądliwości cielesnych”. Umacniany pomocą Bożą odpierał wszelkie napaści złego ducha.

Po krótkiej chorobie i zaopatrzeniu Sakramentami świętymi zmarł 11 grudnia 1373 r.

Okoliczni mieszkańcy oddawali mu cześć z powodu licznych cudów, które za Jego wstawiennictwem się działy. Cześć tę potwierdził Pius IX, a papież Leon XIII pozwolił, aby na jego cześć odprawiano w zakonie franciszkańskim Officjum i Mszę św.

Mirosław Kuczkowski OFS

projekt: www.atcsites.com