ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Sylwetki świętych i błogosławionych

Zapraszamy:

Błogosławiona Joanna Maria de Maillé

Joanna urodziła się w 1332 r. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny w Toviaine. Swoim przykładnym życiem była wzorem małżonki, a później wdowy. Po śmierci swego męża, barona de Silly, zrzekła się bogatego dziedzictwa i obrała dobrowolne ubóstwo. Wstąpiła do Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Następnie zamieszkała w ubogiej celi, obok klasztoru Braci Mniejszych w Lours. Tam pod kierownictwem braci mniejszych oddawała się praktyce „heroicznych cnót”. Wiodła życie pełne umartwień, modlitwy i poświęcenia. Pracowała jako pomoc szpitalna.

Została obdarzona darem czynienia cudów. Zmarła w 1414 r. Papież Pius IX ogłosił ją błogosławioną.

Mirosław Kuczkowski OFM

projekt: www.atcsites.com