ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Sylwetki świętych i błogosławionych

Zapraszamy:

Święta Klara z Montefalco

Św. Klara z Montefalco Klara urodziła się ok. 1268 r. w Montefalco w Umbrii. W bardzo młodym wieku poświęciła się Bogu i wstąpiła do Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Ślubowała czystość, jako wynagrodzenie za poczyniony ślub, ukazał się jej Jezus jako małe dzieciątko. Często rozmyślała mękę Pańską.

Następnie pod przewodnictwem swojej starszej siostry prowadziła życie zamknięte. Została później przełożoną klasztoru Świętego Krzyża. Zasłynęła z miłości do bliźnich, a szczególnie do ubogich. Udzielała rad duchowych teologom, pomimo że sama nie była wykształcona. Żyła duchem pokuty i modlitwy. Posiadała dar proroctwa.

Zmarła 17 sierpnia 1308 r. Po śmierci "znaleziono wyryte na jej sercu narzędzia Męki Pańskiej”. Pochowana w kościele pod jej wezwaniem w Montefalco. Kanonizowana przez papieża Leona XIII w 1881 r.

Mirosław Kuczkowski OFS

projekt: www.atcsites.com