ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Sylwetki świętych i błogosławionych

Zapraszamy:

Błogosławiony Lucjusz

Pierwszy członek Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Po przyjęciu habitu pokutniczego z rąk św. Franciszka z Asyżu, postanowił od tego czasu wieść życie w duchu pokuty i pomocy bliźnim. Nawiedzał ubogich i chorych, lub żebrał dla nich gdy jego dochody nie starczały na utrzymanie. Zmarł w 1232 r.

Papież Pius VI ogłosił go błogosławionym. Jest patronem miasta Poggi Bonzi w Toskanii.

Mirosław Kuczkowski OFS

projekt: www.atcsites.com