ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Bielsko-Żywiecki – wieści

Zapraszamy:

Spotkanie opłatkowe Regionu Białostockiego w Ostrołęce

[Rozmiar: 131729 bajtów]

 

Już po raz drugi w ostrołęckim sanktuarium św. Antoniego Padewskiego odbyło się spotkanie opłatkowe naszego Regionu.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy je Mszą świętą w kościele, której przewodniczył o. Tomasz Okoń, kapucyn.

Słowo Boże wygłosił ks. Marcin Sobiech OFS, asystent duchowy Regionu Białostockiego.

Kaznodzieja zwrócił szczególną uwagę na potrzebę obecności w życiu duchowym franciszkanów świeckich nabożeństwa do Dzieciątka Jezus i naśladowaniu św. Franciszka w wielkiej miłości do Boga, który stał się Człowiekiem.

[Rozmiar: 156375 bajtów] [Rozmiar: 174292 bajtów]

Po Eucharystii wszyscy spotkali się na wspólnym dzieleniu się opłatkiem, życzeniach i poczęstunku w Oratorium, w zawsze gościnnych murach ostrołęckiego klasztoru pobernardyńskiego. W czasie wspólnego spotkania nie zabrakło śpiewu kolęd oraz prezentów od naszego Asystenta, który każdemu wręczył maleńką figurkę Dzieciątka Jezus, prosząc abyśmy się często w nią wpatrywali i stawali się tacy jak nasz Zbawiciel, mali i pokorni.

[Rozmiar: 177056 bajtów]

Spotkanie zakończyło się wspólną adoracją żłóbka. Dziękujemy bardzo za gościnę ks. kan. dr. Zdzisławowi Grzegorczykowi, proboszczowi parafii św. Antoniego w Ostrołęce, oraz ks. Marcinowi Sobiechowi za zorganizowanie wspólnego spotkania.

FZŚ na rekolekcjach śladami swojego Serafickiego Ojca

[Rozmiar: 238151 bajtów]  
Tercjarze z Franciszkańskiego Zakon Świecki regionu białostockiego z parafii Kadzidło, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka (Wniebowzięcia NMP), Dylewo, Grajewo (Trójcy Przenajświętszej), Łomża (OO. Kapucyni) oraz Białystok w dniach 1–7 lipca uczestniczyli w pielgrzymko-rekolekcjach śladami swojego Serafickiego Ojca – św. Franciszka. Przewodnikiem duchowym rekolekcji oraz pilotem był ks. Marcin Sobiech OFS, asystent naszego regionu. W godzinach porannych pielgrzymi ruszyli w stronę Włoch odwiedzając na początku kościół św. Józefa w Wiedniu na Kahlenbergu, skąd król Jan III Sobieski pod duchowym kierownictwem bł. Marka z Aviano, kapucyna, wyruszył na odsiecz Wiednia. Drugi dzień, pod opieką św. Antoniego i św. Leopolda Mandića OFM Cap, pątnicy spędzili w Padwie nawiedzając sanktuarium jednego z najbardziej popularnych świętych oraz mikronowego kapucyna. Kolejne dni to czas kroczenia śladami Świętego Ojca i poznawania jego wskazań. Nawiedzenie Asyżu rozpoczęło się od mszy świętej przy grobie Świętego Patriarchy, a później było dotykanie kolejnych miejsc: kościoła św. Piotra, gdzie Franciszek odczytał z Pisma Świętego jak powinna wyglądać jego droga ewangelicznego ubóstwa, katedry św. Rufina, gdzie znajduje się chrzcielnica przy której do Kościoła zostali włączeni Franciszek i Klara, kapliczki na miejscu rodzinnego domu św. Klary, Chiesa Nuova, kościoła, który stoi na miejscu rodzinnego domu św. Franciszka, miejsca narodzin św. Franciszka oraz najmłodszego sanktuarium asyskiego przy kościele Santa Maria Maggiore – obnażenia się św. Franciszka. Po południu pielgrzymi oddali cześć relikwiom św. Klary w jej bazylice oraz nawiedzili kościół San Damiano, pierwszą świątynię odbudowaną rękoma Franciszka, gdzie Seraficki Ojciec usłyszał z krzyża słowa Zbawiciela „Franciszku odbuduj mój Kościół”.

Drugi dzień na ziemi asyskiej to pielgrzymowanie do jednego z najważniejszych miejsc dla trzech zakonów franciszkańskich, Porcjunkuli, gdzie część swego życia spędził św. Franciszek i gdzie zmarł. Później było nawiedzenie Rivotorto, gdzie patriarcha zakonu żył na początku swej drogi ubóstwa oraz pustelni Carceri, miejsca modlitwy w odosobnieniu Franciszka. Piąty dzień pielgrzymi spędzili u św. Rity w Cascii. Niestety czas pobytu w Umbrii dobiegał końca. W powrotnej drodze pozostało do nawiedzenia sanktuarium w La Verna, położonego 1128 m. n. p. m., miejscu stygmatyzacji św. Franciszka oraz sanktuarium Wielkiej Matki Austrii w Mariazell. Czas rekolekcji był wyjątkowy ze względu, że franciszkanie świeccy mogli wysłuchać nauk rekolekcyjnych, głoszonych przez ks. Marcina, dotyczących życia świętego patriarchy w miejscach z nim związanych oraz zaczerpnąć przykład z jego postępowania do własnego życia.

Zapewne ten czas zapadnie na długo w pamięci tych którzy postanowili w swoim życiu żyć według reguły św. Franciszka.

PROFESJA W ŁOMŻY

18 czerwca (w niedzielę) we wspólnocie łomżyńskiej złożył na okres jednego roku przyrzeczenie wiernego naśladowania Chrystusa w duchu św. Franciszka z Asyżu br. Adam. Bratu Adamowi życzymy wytrwania we franciszkańskim powołaniu: „Pan niech Ci błogosławi i niech Cię strzeże. Niech Ci okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Tobą. Niech obróci ku Tobie twarz swoją i obdarzy Cię pokojem. Pan niech Ci błogosławi”.

V Kapituła Wyborcza Regionu Białostockiego FZŚ

Na mocy Konstytucji Generalnych FZŚ i Statutu Narodowego FZŚ w Polsce oraz aprobaty Rady Narodowej FZŚ, Przełożona Regionu Białostockiego – s. Bożena Laskowska, pismem z dnia 26.04.2018 roku, zwołała V Kapitułę Regionalną FZŚ.

[Rozmiar: 387758 bajtów]

Dnia 2 czerwca 2018 roku do Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów OFM w Łomży przy ul. Krzywe Koło 3, stawili się zaproszeni delegaci ze Wspólnot tercjarskich w Regionie oraz Asystenci duchowi: o. Jan Fibek OFMCap. i ks. Marcin Sobiech OFS.

Kapitułę wyborczą poprzedziła sesja sprawozdawcza z działalności dotychczasowej Rady Regionu i sprawozdanie finansowe. Kolejnym punktem programu była sesja wyborcza nowej Rady, zwieńczona Mszą świętą odprawioną o godz. 13.30

[Rozmiar: 151357 bajtów]

Spośród obecnych na spotkaniu sióstr i braci wyłoniono komisję wyborczą. Sekretarzem Kapituły została s. Felicja Wójcik, a funkcję skrutatorów pełniły: s. Maria Pirtaszewska i s. Wiesława Sobiech. Nad poprawnością wyborów czuwali: przewodnicząca Kapituły s. Joanna Berłowska – Przełożona Narodowa FZŚ wraz z Asystentem duchowym Rady Narodowej – o. Andrzejem Romanowskim OFMCap.

W drodze głosowania niejawnego, spośród 24 kandydatów, wyłoniono nową Radę Regionu Białostockiego składzie:

  • Przełożona Regionu: s. Bożena Laskowska z Białegostoku
  • Zastępca Przełożonej: s. Elżbieta Tomczak-Sobotka z Kadzidła
  • Sekretarz: s. Dorota Zwolska z Białegostoku
  • Skarbnik: s. Hanna Mieńkowska z Ostrołęki
  • Mistrz ds. Formacji: s. Marianna Dąbrowska z Łomży
[Rozmiar: 240369 bajtów]

Bóg zapłać wszystkim siostrom i braciom za otwartość i zaangażowanie, dzięki którym przebieg Kapituły był dynamiczny i co najważniejsze owocny. Nowo wybranym członkom Rady życzymy wielu łask potrzebnych w posłudze do której zostali powołani, a ustępującym z urzędu siostrom i bratu z serca dziękujemy i życzymy wszelkiego błogosławieństwa.
Łomża, 2 czerwca 2018 roku

Z franciszkańskim pozdrowieniem Pokój i Dobro!
sekretarz Rady Regionu Białostockiego s. Dorota Zwolska

90 lat istnienia FZŚ w Kadzidle

[Rozmiar: 474757 bajtów]  
 
Rodzina Franciszkańska z Kadzidła w powiecie ostrołęckim obchodzi w tym roku jubileusz dziewięćdziesięciolecia powstania wspólnoty.

Z tej okazji w kościele parafialnym pw. Świętego Ducha odbyła się uroczysta Msza święta wraz z odnowieniem profesji wieczystej.

– Regułą życia FZŚ jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie świętego Franciszka z Asyżu – mówi asystent Regionu Białostockiego, ojciec Jan Fibek, kapucyn z klasztoru w Łomży. – Wspólnota w Kadzidle pragnie wprowadzać uproszczone, ale jednocześnie bardzo dokładne naśladowanie Ewangelii. Udało się to świętemu Franciszkowi. On dostrzegł, że ludzie mają problem w naśladowaniu Ewangelii i stał się dla nich przykładem.

W dzisiejszych czasach jeszcze bardziej potrzebna jest taka służba, w myśl słów, które Pan Jezus powiedział do świętego Franciszka: „Idź i odbuduj mój Kościół, gdyż popada w ruinę!”. – Jest to zakon, który powstał dla ludzi żyjących w codzienności, w zwyczajności, ale żyjących w duchu świętego Franciszka – mówi ksiądz Marcin Sobiech. – Ludzi, którzy hasłem swojego życia uczynili „Pokój i Dobro”, którzy pragną w zaciszu swojego domu żyć tak jak on żył. Pragną nieść pomoc, tak jak on niósł, nie manifestując tego. To jest wyjątkowe powołanie, powołanie dla każdego z nas.

[Rozmiar: 307607 bajtów]
[Rozmiar: 395769 bajtów]
III Zakon Świętego Franciszka jest w trakcie przygotowań do 800. rocznicy powstania.

– Franciszkański Zakon Świeckich w Kadzidle liczy 56 osób, z czego aktywnie działających członków jest 35 – mówi przełożona zakonu franciszkańskiego w Kadzidle s. Wiesława Sobiech. – Pozostałe osoby są bardzo chore i właśnie to jest momentami trudne. Trzeba przed tym cierpieniem się upokorzyć i wytrwać w modlitwie. Tym się charakteryzuje też nasz zakon, żarliwą modlitwą indywidualną i wspólnotową.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać ochrzczeni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia. Ludzie stanu wolnego lub żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim, a także duchowni.

Franciszkański Zakon Świeckich przeżywał swoje duchowe ćwiczenia

[Rozmiar: 352040 bajtów]

Tradycyjnie w dniach 1-3 maja odbywają się rekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Białostockiego. W tym roku bracia i siostry wraz z Regionem Lubelskim spotkali się na swoich ćwiczeniach duchowych w ośrodku Caritas w Ptakach koło Nowogrodu. Rekolekcjom przewodniczył nowy, drugi asystent regionu ks. Marcin Sobiech OFS.

Głównym tematem tegorocznych rozważań były słowa „Być w ciągłej obecności Boga”. Franciszkanie świeccy przez trzy dni próbowali w każdym kroku swojego życia, w każdej czynności dostrzec obecność Pana Boga, a przede wszystkim przypomnieć, że Bóg jest zawsze przy nas. Rekolekcjonista przypominał o świętych franciszkańskich, którzy swoim życiem dawali temu świadectwo. Często, z racji setnej rocznicy objawień fatimskich, przypominał dzieci, które sto lat temu widziały Matkę Bożą oraz nawiązywał do tamtych wydarzeń. Szczególnie ważnym momentem dla rekolektantów był akt oddania się w opiekę Maryi, która jest Królową Zakonu Serafickiego, na zakończenie duchowych ćwiczeń. Każdy taki czas jest momentem zatrzymania się i zweryfikowania swego serafickiego powołania.

Rekolekcje Franciszkanów Świeckich w Loretto (koło Wyszkowa)

W dniach 1-3 maja 2012 r. odbyły się rekolekcje dla członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z regionu białostockiego – w miejscowości Loretto koło Wyszkowa. Znajduje się tam Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej przy Klasztorze Sióstr Loretanek. Rekolekcje poprowadził O. Paweł Kaczorek ze zgromadzenia Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży.

Tematem tych trzydniowych rozważań było: Franciszkanie Świeccy wczoraj, dziś, jutro. Ojciec Paweł przypomniał o najważniejszych cnotach franciszkańskich: pokorze i posłuszeństwie.

We wspólnym dzieleniu się modlitwą, Słowem Bożym wzięło udział 27 osób z pięciu wspólnot regionu białostockiego: z Białegostoku, z Łomży, z Ostrołęki, z Kadzidła i z Dylewa. Całej zgromadzonej wspólnocie przewodniczyła przełożona Rady Regionu Białostockiego FZŚ – siostra Jadwiga Rutkowska.

W programie rekolekcji ujęta została: wspólna Liturgia Godzin, Msze Święte z homilią związaną z tematem rekolekcji, Anioł Pański i Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Nabożeństwa Majowe. Pomiędzy modlitwą i wspólnymi posiłkami był czas wolny, który został wykorzystany na odpoczynek – spacery, rozmowy, wspólną integrację. Od początku rekolekcji aż do końca dopisywała piękna, słoneczna pogoda.

Loretto, które Matka Boża uświęca swoją obecnością, położone jest wśród lasów sosnowych, nad rzeką Liwią. Jest to idealne miejsce dla wypoczynku, wyciszenia, oderwania się od codzienności i zgiełku. Uczestnicy rekolekcji zwiedzili teren wokół klasztoru, po którym oprowadziła ich siostra Maria Józefa ze zgromadzenia Sióstr Loretanek. Rekolekcje w Loretto zakończyły się w duchu radości, jedności, miłości i pokoju. Są to wspaniałe owoce Ducha Świętego.

opracowanie - br. Zygfryd, e-mail

projekt: www.atcsites.com