ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Bielsko-Żywiecki – wieści

Zapraszamy:

https://fzs-bielsko-zywiec.franciszkanie.pl/fzs.bielsko.zywiec/home.html

 

_____________________________________________________________

Szkolenie dla Przełożonych w Górkach Wielkich dnia: 19.02.2023 roku

 

Dnia: 25.02.2023. roku o godzinie 10,30 Przełożeni Wspólnot FZŚ z regionu Bielsko – Żywieckiego spotkali się w Górkach Wielkich.

Spotkanie Wielkopostne ze szkoleniem dla Przełożonych rozpoczęliśmy: o godz. 10,30  Drogą Krzyżową, którą poprowadziła Przełożona Regionalna - s. Jadwiga Kubica. O godz. 11,30 została odprawiona  Eucharystia, której celebrował Asystent Regionalny o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM, również wygłosił homilię, w której nawiązał do przeczytanej Ewangelii (Łk 5, 27-32)

„ … Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

W jaki sposób Słowo Boże dzisiaj do nas przemawia, jak opisuje naszą rzeczywistość- oto kilka myśli, które skierował do nas ojciec Innocenty:

Chcemy kroczyć drogą Bożej prawdy, chcemy rozważać to, co do nas Pan Jezus mówi. Nie byłoby Wielkiego Postu, nie byłoby Świąt Wielkanocnych, gdybyśmy nie byli grzesznikami. A ponieważ jesteśmy nimi i jesteśmy słabi w tym mocowaniu się ze złym duchem, z naszymi skłonnościami, to Ojciec zechciał posłać Jezusa Chrystusa jako ofiarę- gdyśmy jeszcze byli grzesznikami.

„Nie potrzebują lekarza ci którzy się mają dobrze, lecz ci którzy są chorzy.” To nie jest tak, że my musimy grzeszyć, my po prostu jesteśmy grzesznikami. Dlatego Jezus do nas przychodzi, tak jak mówi w dzisiejszej Ewangelii- aby nas nawrócić, abyśmy zawrócili z tej drogi grzechu, abyśmy razem z Nim tą drogą podążali. Chcielibyśmy otaczać się ludźmi dobrymi, z Bożą łaską i miłosierdziem, ale posłani jesteśmy do grzeszników. Tak jak Jezus szedł do grzeszników, tak i my podążając swoją drogą prawdy, chcemy widzieć ich i odnajdywać siebie pośród grzeszników. Powinniśmy troszczyć się nie tylko o swoje nawrócenie, ale też i o tych, których Pan Bóg do nas posłał. Podobnie jak my, jesteśmy posłani do bliźnich, którzy mogą być nawet bliżej Pana Jezusa niż my. Odkrywajmy siebie w tej wspólnocie grzeszników- powołanych ku sprawiedliwości, grzeszników- powołanych na drogę miłosierdzia. Jesteśmy powołani na drogę świętości- świętości Jezusa Chrystusa

Po zakończonej Mszy Świętej udaliśmy się do salki, na spotkanie braterskie- Szkolenie dla Przełożonych Wspólnot Miejscowych FZŚ naszego Regionu Bielsko- Żywickiego.

 

Dnia: 25.02.2023. roku Przełożeni FZŚ z Regionu Bielsko – Żywieckiego spotkali się w Górkach Wielkich.

Przełożona Regionalna – s. Jadwiga Kubica przywitała wszystkich serdecznie i podziękowała za przybycie. Następnie odczytała komunikaty:

Komunikaty na rok 2023

Przeczytanie komunikatu od s. Emilii Nogaj z Rady Narodowej- prośba o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia brata o. Arkadiusza Czai.

Został przeczytany również list od Przełożonego Generalnego FZŚ br. Tibora, który dotyczy pomocy na poszkodowanych osób w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii: „ Aby w konkretny sposób wyrazić naszą solidarność,…   potrzebującymi w Syrii i Turcji. Darowizny prosimy kierować na konto: CIOS (IT 09 M 03069 09606 1000000107443)

Odczytano również komunikat od s. Emilii Nogaj z Rady Narodowej FZŚ, pt. „Ty jesteś Radością”, który zawierał podsumowanie roku 2022.

·  Hasło roku 2023: „ Ty jesteś Radością

·  Rozważania na rok 2023: „ Wierzę w Kościół Chrystusowy.”

·  100 lecie śmierci Anieli Salawy- patronki FZŚ w Polsce

·  XII Kapituła Narodowa FZŚ w Polsce

·  Czas jubileuszu- 800 lat obchodów Bożego Narodzenia w Greccio-„Naśladowcy św. Franciszka powinni czerpać z miłości Bożej i przekazywać ją innym. Świętowanie tego Jubileuszu ma pogłębić naszą wiarę, napełnić radością z przyjścia Syna Bożego na świat…” 

·  Został przedstawiony również: „Spis Materiałów Formacyjnych”- książki do nabycia, jak również prośba o nabycia przez każdą Wspólnotę:

- Zeszyty Formacyjne 2023

- 800 lecie FZŚ w Polsce

- 100 lecie śmierci bł. Anieli Salawy…

Po odczytaniu komunikatów zostały przedstawione sprawy dotyczące Wspólnot Miejscowych, takie jak:

· Poczet Sztandarowy- br Marian rozdał Przełożonym Regulamin Sztandarowy”…

· Sprawozdania Roczne…

· Cena Kwartalnika

· Msze św. Gregorne w intencjach: + o. Zygmunt Moćko i + br. Witold

· Archiwizacja kopii kronik – przez Asystenta regionalny o. Innocenty Kiełbasiewicz

· Uroczystość Jubileuszowa w Koszarawie- 25 lecie…

· Regionalne Rekolekcje Wielkopostne

· Regionalny Dzień Skupienia w Górkach Wielkich

· Regionalna Pielgrzymka: Leśniów – Gidle

· XXX Pielgrzymka na Jasną Górę

· Piknik ze św. Franciszkiem

· Wyjazd do teatru: Męka Pańska, Gość oczekiwany

· Boże Narodzenie- 800 lecie w Greccio, …

 

Terminy spotkań i rekolekcji na rok 2023

22.-24.03.2023 - Regionalne Rekolekcje Wielkopostne – Górki Wielkie. Temat Rekolekcji: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Rekolekcje rozpoczną się Mszą św. o godz. 10,00. Zakończenie Rekolekcji Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15,00.

25.03.2023 - Regionalny Dzień Skupienia w Górkach Wielkich. 10,30- Droga Krzyżowa: 11,00-  Msza św.  i Spotkanie Braterskie             

13.05.2023 - Regionalny Dzień Skupienia w Bielsku- Białej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa- Msza św. o godz. 9,00

27.05.2023 - Regionalna Pielgrzymka do: Leśniów- Gidle.

22.07.2023 - XXX Narodowa Pielgrzymka na Jasną Górę.

02.08.2023 M. B. Anielskiej Patronki Porcjunkuli w Wapiennicy w kościele  pw. Św. Franciszka - Msza św. o godz. 10,00 (Jubileusze Profesji w Regionie)

08-11.09.2023 - Regionalne Rekolekcje   (termin do uzgodnienia)

16.09.2023 Stygmaty św. Franciszka, Górki Wielkie - Msza św. o godz. 10,30

04.10.2023Święto św. Franciszka we wspólnotach lokalnych

18.11.2023Reg. Dzień Skupienia w Bielsku Białej- Msza św. o godz. 9,00

25.11.2023 Szkolenie dla Radnych ds. Formacji, Górki Wielkie- Msza św. o godz. 10,30

29.11.2023 - Jubileusz Reguły Franciszkańskiej, Górki Wielkie- Msza św. o godz. 18,00 (zaproszony ks.  Biskup Piotr Greger)

25.12.2023 - Boże Narodzenie- Jubileusz 800- lecia obchodów w Greccio, Górki Wielkie - Msza św. o godz. 18,00 (zaproszony ks.  Biskup Piotr Greger)

07.01.2024 - Adoracja Tercjarska Żłóbka, Górki Wielkie - Msza św. o godz. 14,00 (zaproszony  ks. Biskup Piotr Greger)

 

Terminy spotkań Rady Regionalnej FZŚ Regionu Bielsko – Żywieckiego na rok 2023

15.02.2023 - 15,30 Koronka do Bożego Miłosierdzia; 16,00 Msza św.

12.04.2023 - 15,30 Koronka do Bożego Miłosierdzia; 16,00 Msza św.

14.06.2023 - 15,30 Koronka do Bożego Miłosierdzia; 16,00 Msza św.

16.08.2023 - 15,30 Koronka do Bożego Miłosierdzia; 16,00 Msza św.

11.10.2023 - 15,30 Koronka do Bożego Miłosierdzia; 16,00 Msza św.

13.12.2023 - 15,30 Koronka do Bożego Miłosierdzia; 16,00 Msza św.

 

„Panie niech miłość Twoja jako żar płonący, słodyczy od miodu oderwie moje serce od wszystkich rzeczy pod niebem, abym umarł z miłości dla Twojej miłości jak Ty byłeś gotów umrzeć z miłości dla mojej miłości Amen.”

 

Podsumowanie:

Bądźmy  radosnymi i aktywnymi franciszkanami świeckimi, którzy promieniują Bożą radością  i miłością. Idźmy odważnie wraz ze św. Franciszkiem wytyczoną przez Chrystusa drogą- drogą miłości, pokory i ubóstwa.

Pragnieniem św. Franciszka było, aby jak najbardziej upodobnić się do swojego Mistrza i Pana – Jezusa Chrystusa, niech i nasze pragnienie takie będzie.

Hasło tego roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy” wyznacza nam konkretne zadanie. Jesteśmy posłani do niesienia  pokoju i dobra  drugiemu człowiekowi z radością i miłością.

 Rada Narodowa ustanowiła hasło roku 2023: „Ty jesteś Radością

W tym roku nadal trwamy w atmosferze Jubileuszu, w grudniu świętujemy:

·  800 - lecie Zatwierdzenia Reguły

·  800 - lecie Obchodów Bożego Narodzenia w Greccio.

„Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże,

daj nam nędznym czynić dla Ciebie to, czym wiemy, że tego chcesz,

i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba

s. Jadwiga Kubica
Pokój i Dobro

___________________________________________________________________

Rekolekcje - „Św. Franciszek Eucharystyczny” w Koniakowie
w dniach: 06-08.12.2022r.

Więcej w PDF

___________________________________________________________________

 

Kapituła i wizytacja Regionu Bielsko-Żywieckiego
Wyjątkowo w Regionie Bielsko-Żywieckim FZŚ w jednym dniu – 26 listopada 2022 roku – w Górkach Wielkich odbyły się kapituła wyborcza oraz wizytacja bratersko-pasterska, co spowodowane było pandemią koronawirusa, a tym samym związanymi z tym restrykcyjnymi obostrzeniami, m.in. brakiem możliwości organizowania takich spotkań w zaplanowanych terminach.
Wizytację bratersko-pasterską przeprowadzili: radna narodowa s. Leokadia Puto oraz asystent narodowy o. Zdzisław Gogola OFMConv. Na rozpoczęcie spotkania odmówiono modlitwę. Przełożona regionalna s. Jadwiga Kafka serdecznie przywitała i przedstawiła wizytujących nas gości. Następnie przedstawiła członków Rady Regionalnej oraz asystenta regionalnego o. Innocentego Kiełbasiewicza OFM. Wizytatorom udostępniono komplet dokumentacji wraz z kroniką Regionu.
Przełożona regionalna poinformowała, że był to trudny czas kadencji, m.in. z powodu pandemii. 26 października 2020 roku nagle odszedł po wieczną nagrodę do domu Ojca asystent regionalny o. Janusz Dziedzic OFM, a po krótkiej chorobie 16 maja 2022 roku odeszła s. Anastazja Sikora – pierwsza przełożona nowo powstałego Regionu Bielsko-Żywieckiego FZŚ. Pełniła tę funkcję przez dwie kadencje. Do końca służyła swoją radą i doświadczeniem, pełniąc funkcję radnej regionalnej. Dalej ustępująca przełożona przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady Regionu za okres od ostatniej wizytacji. Podkreśliła, że każdego roku odbywają się dwa spotkania instruktażowe (dla przełożonych i radnych ds. formacji), dni skupienia połączone z formacją, rekolekcje, pielgrzymki regionalne. Podkreśliła, że była to kadencja wyjątkowa pod względem kapituł. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu nowego asystenta regionalnego o. Innocentego przeprowadzono łącznie 18 kapituł sprawozdawczo-wyborczych we wspólnotach miejscowych. Ponadto z Jego inicjatywy franciszkanie świeccy naszego Regionu po raz pierwszy obchodzili razem przypadające 2 sierpnia święto Matki Bożej Anielskiej. Tego dnia zgromadzili się na Mszy św. w kościele św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy, aby również razem obchodzić jubileusze profesji. Ojciec Innocenty zaznaczył, że tego dnia zainicjowaliśmy tradycję, aby wspólnie świętować, co nie wyklucza możliwości obchodzenia jubileuszy we wspólnotach, jeżeli będzie takie życzenie wspólnoty. Następnie dodała, że sekretarz regionalna, również na wniosek asystenta duchowego, raz na kwartał przekazuje wspólnotom miejscowym informacje z pracy Rady Regionu oraz Rady Narodowej. Wspomniała także, że franciszkanie świeccy i sympatycy św. Franciszka Regionu Bielsko-Żywieckiego wraz z o. Innocentym 28 maja 2022 roku pielgrzymowali do Sieprawia, by uczestniczyć w Mszy św. w sanktuarium bł. Anieli Salawy i w ten sposób uczcić patronkę FZŚ w Polsce w 100. rocznicę jej śmierci. W dalszej części wizytacji członkowie Rady zrelacjonowali swoją pracę – każdy w swoim zakresie.
Wizytatorzy byli żywo zainteresowani działalnością Regionu i jego problemami. Stwierdzili, że dokumentacja i kronika Regionu prowadzone są wzorcowo. Ojciec Zdzisław Gogola OFMConv zachęcił, aby nadal prowadzić je z dużą gorliwością. Zachęcił również do dalszej wytrwałej pracy w dokumentowaniu przeszłości i działań w życiu wspólnotowym FZŚ Regionu Bielsko-Żywieckiego. Nie sformułowano żadnych zaleceń w protokole z wizytacji. Na zakończenie spotkania wizytatorzy wyrazili słowa uznania dla pracy ustępującej Rady oraz wyjątkowego zaangażowania oraz nowatorskich i twórczych inicjatyw nowego asystenta regionalnego o. Innocentego. Przełożona s. Jadwiga Kafka oraz o. Innocenty podziękowali wizytatorom za przeprowadzenie wizytacji oraz słowa pochwały i zachęty. Następnie Rada Regionalna zaprosiła wizytatorów na obiad.
Drugą część podniosłego wydarzenia, tj. kapitułę sprawozdawczo-wyborczą, rozpoczęto uroczyście Mszą św. z udziałem wszystkich zaproszonych delegatów wspólnot miejscowych. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Zdzisław Gogola OFMConv. W koncelebrze uczestniczył o. Innocenty. W homilii o. Zdzisław zainspirował nas do refleksji m.in. na temat rodziny. Wyakcentował, że dzisiaj na rodzinę ludzką jest zmasowany atak, aby zniszczyć człowieka, jego środowisko naturalne. Kontynuując, powiedział, że mamy w naszych rodzinach żyć, kochać się, rozwijać i szanować. Ale drugą rodziną, w której żyjemy, jest ta franciszkańska, wynikająca z ducha. Pomaga nam ona realizować powołanie w rodzinie naturalnej, abyśmy w niej zakwitli i wydali owoce. Kaznodzieja zaakcentował, że powinniśmy cieszyć się z naszego powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Jeżeli Pan Bóg dał nam łaskę i tę łaskę rozumiemy, to nie może być ona dla nas ciężarem, a jednak dla niektórych jest. Powołanie franciszkańskie jest piękne i jest radością. Dzisiejsza kapituła również powinna być źródłem naszej radości. Miliony ludzi nawet nie wie, że taka wspólnota jak rodzina franciszkańska istnieje, a nam dana jest ta łaska, że jesteśmy w tej wspólnocie. Na koniec homilii Ojciec zachęcił nas, abyśmy podeszli do swojego życia pozytywnie, z uznaniem. To jest najważniejszy element naszego powołania. Jeżeli ludzie zobaczą nas radosnymi i zobaczą, że my naprawdę żyjemy wartościami FZŚ, to sami przyjdą do naszych wspólnot, nie trzeba ich zachęcać. Potem przestrzegał nas, że jeżeli zachęcamy kogoś do przyjęcia reguły życia naszego zakonu, a sami nie żyjemy jego wartościami, to lepiej tego nie robić, bo to jest dezorganizacja życia swojego i innych! Cieszmy się z naszego powołania – przekonywał – bo Franciszkański Zakon Świeckich pomoże nam się uświęcić, jeżeli przyjmiemy to, co nam Kościół zatwierdził: Regułę, Konstytucje, Rytuał. Zaznaczył, że zakon pomoże nam się uświęcić, ale on sam nas nie uświęci! Zachęcił, abyśmy prosili Jezusa Chrystusa za wstawiennictwem św. Franciszka, żeby z radością i odpowiedzialnie realizować swoje powołanie w swoich rodzinach i rodzinie franciszkańskiej. Na zakończenie Ojciec życzył nam, abyśmy dokonali właściwych wyborów na kapitule i żeby one wpłynęły na to, że ta wspólnota regionalna znów zacznie tętnić młodzieńczym życiem, bo jesteśmy młodzi. Zaznaczył, żebyśmy nie liczyli sobie lat. Lata się nie liczą, bo istotne jest to, co jest w nas. Tylko duch się liczy, bo lata przemijają.
Po Mszy św. odbyła się kapituła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odmówiono modlitwę i zaśpiewano hymn do Ducha Świętego. W części sprawozdawczej przyjęto jednogłośnie wszystkie sprawozdania. Potem odbyła się część wyborcza. Mając na względzie dobro Regionu i częstsze niż dotychczas spotkania pastersko-braterskie, ustalono, że w skład nowej Rady będzie wchodzić 10 osób. W wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru nowej Rady Regionu w składzie: przełożona regionalna – s. Jadwiga Kubica, zastępca przełożonej – s. Anna Góra, sekretarz – s. Elżbieta Podhorodecka, skarbnik – br. Marian Krawiec, radny ds. formacji – br. Mirosław Pakuła, radny ds. RF – br. Jan Hulbój, radni: s. Pelagia Dynak, s. Jadwiga Kafka, s. Joanna Cieślar, s. Aurelia Moskała.
Na zakończenie kapituły s. Leokadia, w imieniu Rady Narodowej FZŚ, podziękowała ustępującej Radzie Regionalnej za cały trud, pracę na rzecz wspólnot. Wyraziła również słowa podziękowania za dobrze przygotowaną wizytację oraz kapitułę. Następnie złożyła życzenia błogosławieństwa Bożego wszystkim siostrom i braciom, nowo wybranej Radzie Regionu, ojcu asystentowi i opiekunom wspólnot miejscowych. Życzyła, aby Pan błogosławił, Duch Święty obdarzał wszelkimi darami, a św. Franciszek prowadził śladami Chrystusa.
Nowo wybrana przełożona s. Jadwiga Kubica oraz o. Innocenty podziękowali wizytatorom za przeprowadzenie kapituły oraz ponownie wyrażone słowa pochwały i zachęty. Kapitułę wyborczą zakończono modlitwą według Rytuału, a ojcowie udzielili obecnym Bożego błogosławieństwa.
s. Elżbieta Podhorodecka

 

___________________________________________________________________

 

III Kapituła Wyborcza Regionu

W dniu 29 października 2016 roku w siedzibie Regionu Bielsko-Żywieckiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Górkach Wielkich, przy ul. Zofii Kossak 130, odbyła się III Kapituła Wyborcza Regionu.

Kapitułę rozpoczęto Jutrznią i Mszą św. w kościele p.w. św. Jana Sarkandra o godz. 10 pod przewodnictwem o. Janusza Dziedzica Asystenta duchowego Regionu. Mszę św. koncelebrowali również: o. Innocenty Kiełbasiewicz, Wiceasystent, oraz o. Zygmunt Moćko, o. Dobrosław Mężyk. Homilię wygłosił o. Janusz Dziedzic. Po Mszy św. uczczono relikwie św. Franciszka z Asyżu.

Następnie wszyscy delegaci udali się do sali, gdzie odbyła się oficjalna część Kapituły Wyborczej. Kapitułę rozpoczęto hymnem do Ducha Świętego oraz modlitwą z Rytuału.

Siostra Anastazja Sikora, ustępująca Przełożona Regionalna, serdecznie przywitała Ojców Asystentów Regionalnych: o. Janusza oraz o. Innocentego, delegata Rady Narodowej s. Annę Jagosz oraz wszystkich delegatów przybyłych na III Kapitułę Wyborczą. Następnie przedstawiła plan Kapituły.

Trzeciej Kapitule Wyborczej Regionu Bielsko-Żywieckiego FZŚ przewodniczyła s. Anna Jagosz - Skarbnik Narodowy - jako delegat Rady Narodowej FZŚ. Z przyczyn losowych nieobecny był Asystent Narodowy FZŚ.

Siostra Anna Jagosz, Przewodnicząca Kapituły zwróciła się o przedstawienie sprawozdań. Sekretarz Regionalna s. Zofia Matyja odczytała protokół z II Kapituły Wyborczej Regionu, przeprowadzonej w dniu 19 października 2013 r. Ustępująca Przełożona Regionalna s. Anastazja Sikora przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Regionalnej II Kadencji za okres od 19 października 2013 r. do 28 października 2016 r. Pełniąca obowiązki Skarbnika Regionalnego s. Pelagia Dynak przedstawiła sprawozdanie finansowe, a następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Unii Misyjnej.

Po zakończonej sesji sprawozdawczej ustępującej Rady, rozpoczęła się sesja wyborcza. Na wniosek s Anny Jagosz, Przewodniczącej Kapituły, wybrano sekretarza kapituły oraz skrutatorów. Potem delegaci zgłaszali kandydatów na poszczególne funkcje w Radzie Regionalnej. Po wyrażeniu zgody przez zgłoszone siostry i braci, przeprowadzane było tajne głosowanie. W ten sposób wybrano nową Przełożoną oraz Radę Regionalną:

  • Przełożona Regionu – s. Jadwiga Kafka
  • Zastępca Przełożonej – s. Joanna Cieślar
  • Sekretarz – s. Elżbieta Podhorodecka
  • Skarbnik – br. Marian Krawiec
  • Radna ds. formacji – s. Anastazja Sikora
  • Radna ds. gospodarczych – s. Pelagia Dynak
  • Radna – s. Jadwiga Kubica

Przewodnicząca Kapituły s. Anna Jagosz – delegat Rady Narodowej FZŚ zatwierdziła wybrany Radę Regionu Bielsko-Żywieckiego FZŚ. Nowo wybrani członkowie Rady Regionalnej FZŚ złożyli przyrzeczenie, zgodnie z Rytuałem.

Siostra Anna Jagosz poinformowała, że w dniu dzisiejszym musiała zmierzyć się z trudnym zadaniem, z powodu absencji Ojca Asystenta Narodowego FZŚ. Podziękowała o. Januszowi oraz o. Innocentemu za udział w Kapitule Wyborczej. Wyraziła słowa podziękowania ustępującej Radzie Regionalnej i złożyła życzenia nowej Radzie. Następnie skierowała podziękowanie i wdzięczność Wspólnocie Miejscowej w Koniakowie za udział, świadectwo i zaangażowanie w pracach Wioski Franciszkańskiej podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Głos zabrał Asystent Regionalny o. Janusz Dziedzic i przekazał wyrazy uznania s. Anastazji Sikorze za całokształt – ogrom pracy włożonej w czasie dwóch kadencji. Przekazał, że jest to wielka przyjemność podziękować Siostrze, za wszystkie lata pracy, poświęcenie trud i zaangażowanie; za trud włożony w zorganizowanie i prowadzenie nowo powołanego Regionu Bielsko-Żywieckiego FZŚ. Ojciec Janusz podkreślił, że pamięta Kapitułę Wyborczą w Katowicach, która odbyła się 24 października 2009 roku i zdziwienie s. Anastazji z powodu wyboru Jej osoby na urząd przełożonej nowo powołanego Regionu. Dzisiaj można powiedzieć, że się udało. Jest to zasługa działalności całej Rady Regionalnej na czele z s. Anastazją. Wymagało to wiele pracy, wysiłku s. Anastazji i Rady Regionalnej dwóch kadencji. Do s. Anastazji skierował poniższe słowa: „W imieniu Całego Regionu , Asystentów duchowych – nas wszystkich – składamy Tobie serdeczne Bóg zapłać”. Następnie o. Janusz wymienił również (nieobecną) s. Rozalię Banet, podkreślając Jej walory, m.in. jako dobrego organizatora. Podziękował za Jej zaangażowanie i organizowanie wielu pielgrzymek i rekolekcji. Dalej o. Janusz wyraził słowa podziękowania s. Annie Jagosz za przeprowadzenie III Kapituły Wyborczej. Potem podziękował Asystentom i wszystkim obecnym za udział w Kapitule. Natomiast nowemu Zarządowi życzył wytrwałości.

Przełożona Regionalna s. Jadwiga Kafka gorąco podziękowała s. Anastazji Sikorze i Radom Regionalnym obu kadencji za trud i ogrom pracy włożonej w założenie Regionu Bielsko-Żywieckiego FZŚ. Dzięki staraniom s. Anastazji i Rady Regionalnej I Kadencji, Region otrzymał Relikwie bł. Anieli Salawy św. Jana Pawła II. Region może poszczycić się sztandarem. Przełożona Regionalna podziękowała za trud włożony w profesjonalne założenie i prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z działalnością Regionu oraz profesjonalne prowadzenie kroniki Regionu. Kończąc swoją wypowiedź s. Jadwiga podziękowała s. Annie Jagosz za przeprowadzenie Kapituły, a Asystentom duchowym i delegatom za udział w III Kapitule.

Ustępująca Przełożona Regionalna s. Anastazja Sikora podziękowała o. Januszowi i wszystkim za dobrą współpracę słowami: „Na zakończenie tylu pięknie przeżytych razem chwil, spotkań na wspólnej modlitwie, dni skupień, pielgrzymkach i rekolekcjach, obchodzonych jubileuszy w Waszych Wspólnotach i tych smutniejszych przeżyć, gdy przyszło się nam spotkać, aby oddać hołd tym, których Pan powołał spośród nas do siebie. Chcę podziękować Wam wszystkim, że tworzymy tak mocną i kochającą się jedną Rodzinę – Franciszkanów Świeckich. Dziękuję za trud Waszych zmagań, za ofiarną służbę wśród Braci i Sióstr, za Wasze starania, niekiedy ponad siły. Za modlitwę zanoszoną w mojej intencji. Niech Pan Bóg wynagrodzi już tu na ziemi każde Wasze uczynione dobro dla Zakonu – Matki naszej i obdarzy łaską Pokoju i Dobra również nasze rodziny”. Siostra Anastazja szczególnie podziękowała o. Januszowi Dziedzicowi za opiekę nad Wspólnotami Regionu, zaangażowanie, cenne rady i pomoc. Podziękowała Panu Bogu, że dane Jej było szczęśliwie pełnić funkcję przełożonej regionalnej przez dwie kadencje.

III Kapitułę Wyborczą zakończono modlitwą według Rytuału, a obecni Ojcowie wspólnie udzielili Bożego błogosławieństwa.

s. Elżbieta Podhorodecka OFS

Święto Stygmatów św. Franciszka

[Rozmiar: 159058 bajtów]

W niedzielę 17 września br. Wspólnota Miejscowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy tut. parafii oraz franciszkanie świeccy Regionu Bielsko-Żywieckiego uroczyście obchodzili Święto Stygmatów św. Franciszka w klasztorze o.o. Franciszkanów Górkach Wielkich.

Uroczystość rozpoczęto adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele p.w. św. Jana Sarkandra. Po zakończonej adoracji uczestniczyliśmy we Mszy świętej, którą koncelebrowali Asystent regionalny o. Janusz Dziedzic oraz Wiceasystent o. Innocenty Kiełbasiewicz, który wygłosił homilię oraz prowadził rekolekcje dla franciszkanów świeckich od czwartku do niedzieli (14-17 września br.).

Ojciec Innocenty rozpoczynając homilię powiedział, że w życiu chrześcijanina nie ma przypadków. Jest natomiast miejsce na zbieg okoliczności. Można powiedzieć – jest miejsce „na skrzyżowanie”. I oto na to skrzyżowanie przychodzi dzisiaj liturgia słowa Kościoła. Przychodzą słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, a które chcą nam coś przekazać. Ojciec Innocenty zaznaczył, że to Bóg posyła swoje słowo, aby nie wróciło bez owocu. Kaznodzieja przytoczył również opowiadanie pewnego chrześcijańskiego współczesnego pisarza, w którym opisuje to, co mówi dzisiejsza liturgia słowa: umieramy dla Pana – pamiętaj na rzeczy ostateczne.

Dzisiaj słowo Boże wzywa nas również do tego, abyśmy przebaczali. Zadziwiający jest dialog Piotra z Jezusem: Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Na podstawie księgi Amosa Izrael uważał, że Bóg przebacza tylko trzy razy, za czwartym zaś karze grzesznika.

Piotr chce być wielkoduszny i pyta Jezusa: czy ma aż 7 razy przebaczyć? - czyli ma być jeszcze bardziej miłosierny niż Bóg. A Pan Jezus mu odpowiada: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (Według innego tłumaczenia 70 razy 7). To znaczy zawsze.

Bóg również mówi do nas: przebacz innym, bo Bóg, jak mówi dzisiaj Psalm, jest łaskawy i pełen miłosierdzia dla wszystkich, którzy Go wzywają. A Ty jesteś narzędziem tego miłosierdzia. Pozwól sobie samemu być narzędziem zbawienia dla innych.

Dalej mówi o. Innocenty, że na to skrzyżowanie przychodzi dzisiaj także nasze franciszkańskie Święto Stygmatów. Oto w 1224 roku Franciszek modląc się w samotności na górze Alwerni, prosi w głębokiej szczerości i prostocie swego serca: „O Panie mój, Jezu Chryste, proszę Cię, byś mi uczynił dwie łaski, nim umrę. Pierwszą, bym za życia uczuł w duszy i w ciele moim, o ile można, tę boleść, którą Ty, Panie słodki, wycierpiałeś w godzinie gorzkiej swej męki. Drugą, bym uczuł w sercu swoim, o ile można, tę miłość niezmierną, którą Ty, Synu Boży, tak zapłonąłeś, że ochotnie zniosłeś taką mękę za nas grzeszników”. I w odpowiedzi Franciszek otrzymuje tę wielką łaskę stygmatów.

Święto dzisiejsze mówi, że zbawienie , które przychodzi przez krzyż nie jest związane z jakimkolwiek innym krzyżem przed i po Chrystusie, bo ukrzyżowanych było wiele osób. Zbawienie, przychodzi przez ten krzyż, na którym Jezus z miłości poniósł śmierć – nie za siebie, ale za nas, za każdego z nas; za nasz nawet najmniejszy grzech, który możemy sobie dzisiaj przypomnieć. I Franciszek uczy nas dzisiaj: chcę kochać – chcę kochać bezwarunkowo, bezinteresownie. Chcę kochać tak jak Bóg kocha.

Dzisiejsze święto Stygmatów jest dla nas wielkim wezwaniem do tego, aby zacząć na nowo żyć Ewangelią, bo z niej bierze się pragnienie Franciszka. Franciszek uczy się miłości czytając Ewangelię, przyglądając się Chrystusowi, który naucza, który umiera i który zmartwychwstaje. Dlatego i my dzisiaj potrzebujemy Ewangelii.

Dziś przychodzi nam „na to skrzyżowanie” następna okoliczność: 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz VII Tydzień Wychowania. „Do czego się wychowujemy w naszych domach?” – pyta kaznodzieja. Może wychowujemy się do popularnego dzisiaj „hejtowania”? Mnóstwo mamy przykładów w Internecie, mas mediach.

Czy w naszym domu na porządku dziennym jest Ewangelia? Czy w naszym domu na porządku dziennym jest miłość?

Dzień Środków Społecznego Przekazu – dzień komunikowania się, porozumiewania się, bycia ze sobą. To nie tylko codzienna gazeta, ale to wszystko, w jaki sposób przekazujemy sobie informacje. Z czego korzystamy? Czym się karmimy na co dzień? Co jest obecne w naszym życiu, co jest najważniejsze? – skłania do refleksji o. Innocenty.

Czy przychodzimy do domu, włączamy telewizor i oglądamy „byle co”. No to nie dziwmy się, że nasze życie jest byle jakie – podsumowuje kapłan. Czy stać nas na to i czy wychowujemy się do tego, żeby wybierać – dobrze wybierać? Czy uczymy siebie, czy uczymy nasze potomstwo, by wybierać dobrze? Mówimy – Ewangelia. A Ewangelia dopowiada zaraz: jestem Dobrą Nowiną, jestem „Dobre Słowo”. Jestem Słowo o rzeczach dobrych. Jestem zwiastowaniem rzeczy dobrych. Jestem obrazem rzeczy dobrych. Jestem komunikatem, wiadomością, o rzeczach dobrych. Jestem dobrym słowem – takim, którym posługujesz się i możesz posługiwać się codziennie – słowem zwyczajnym, powszednim . Ewangelia jest ukryta w każdym najmniejszym słowie, którym się posługujemy, o ile ono jest dobre. I kiedy słyszymy: „nic na to nie poradzę, świat jest taki” – może warto sobie przypomnieć to, do czego nas dzisiaj wzywa Kościół? – A wzywa nas, aby na nowo zacząć żyć Ewangelią. Pochylać się nad Ewangelią, jak św. Franciszek, jak tylu świętych, którzy właśnie z Ewangelii czerpali siłę, moc, aby codziennie starać się osiągać podobieństwo do Jezusa, który jest Miłością i który pokazuje jak żyć miłością. Możesz głosić Ewangelię, możesz kochać; możesz ofiarować drugiemu człowiekowi Ewangelię – dobre słowo, nawet nie wychodząc z domu. Dzisiaj Ewangelia jest gdzieś na półce, wyciągana w czasie kolędy. I to jest może jedyny dzień, kiedy trzymamy Ją w ręku. Może dzisiaj po powrocie do domu odkurzyć Ją, otworzyć, przeczytać i zastanowić się. A jutro to powtórzyć. Tak niewiele trzeba, żeby się Nią karmić. Zostawić telewizor, pilota, zostawić telefon komórkowy choćby na dziesięć minut. Trzeba wybierać – dobrze wybierać. I wybieram dobrze. Chyba, że nie chcę dobrze wybierać. Więc zostawię to „skrzyżowanie” i pójdę sobie.

Jednak spróbujmy odnaleźć się na tym „skrzyżowaniu”, które zostało nam podarowane, gdy przyszliśmy tutaj – zachęca kaznodzieja. Bo oto spotkaliśmy „posłańców”, którzy chcieli podzielić się z nami dobrą informacją, wiadomością , komunikatem, po to, abyśmy rozpoczęli w naszym życiu pragnienie bycia wspólnotą, jednością. Aby być blisko siebie w dobroci; w takiej zwykłej, codziennej dobroci. Amen.

Ojciec Janusz na zakończenie Mszy św. życzył wszystkim daru Bożej miłości, aby jej nie zabrakło, aby się nią dzielić, ale abyśmy i my mogli dostawać ją od innych. Ojciec Janusz złożył również serdeczne podziękowania o. Innocentemu – przełożonemu klasztoru pustelni w Jaworzynce – za wygłoszoną homilię oraz za głoszone rekolekcje dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, za trud, wysiłek i ogromną pracę, aby te spotkania były jak najbardziej owocne. Życzył o.Innocentemu obfitego błogosławieństwa w całej posłudze duszpasterskiej.

Następnie podziękował członkom FZŚ za udział w rekolekcjach oraz tym, którzy licznie przybyli na tę Mszę św. z racji uroczystości – święta Stygmatów naszego Ojca Franciszka. I wszystkim życzył pogody ducha. Dodał, że na zewnątrz pada deszcz, a w naszych sercach nich będzie słońce, radość, miłość i wzajemne zrozumienie. I z tym idźmy do naszych domów i dzielmy się tym, co dobre, piękne i wspaniałe. Głośmy chwałę naszego Pana.

Po zakończonej Eucharystii uczczono relikwie św. Franciszka przez ucałowanie.

Przełożona Regionalna zaprosiła obecnych na poczęstunek do salki, w której odbyło się braterskie spotkanie braci, sióstr FZŚ oraz sympatyków św. Franciszka. Również o. Janusz oraz o. Innocenty wzięli udział w tym spotkaniu.

Dar stygmatów św. Franciszek otrzymał we wrześniu 1224 roku. Biedaczyna z Asyżu pałał szczególnym nabożeństwem do męki Chrystusa oraz Jego ofiary krzyżowej. Świętemu Franciszkowi z Asyżu nadaje się zaszczytny tytuł pierwszego stygmatyka.

s. Elżbieta OFS

Jeżeli pragniesz podążać za Chrystusem drogą św. Franciszka, Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zaprasza Ciebie na Mszę św. w czwartą niedzielę miesiąca i spotkanie wspólnotowe.

26 lipca 2017 r. – Spotkanie z biskupem misjonarzem

[Rozmiar: 269118 bajtów]

Na zaproszenie s. Rozalii Banet oraz Wspólnoty Miejscowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ) przy par. św. Mikołaja w Bielsku-Białej, 26 lipca br., misjonarz - o. bp Zbigniew Tadeusz Kusy OFM odwiedził tut. parafię. W kościele katedralnym przewodniczył wieczornej Mszy Świętej i wygłosił homilię. Eucharystię koncelebrowali: ks. prał. Zbigniew Powada oraz ks. Łukasz Mieszczak. We Mszy św., oprócz członków ww. Wspólnoty, uczestniczyła również Przełożona Regionu Bielsko-Żywieckiego FZŚ s. Jadwiga, członkowie Rady Regionalnej oraz przedstawiciele Wspólnot Miejscowych Regionu.

W tym dniu obchodziliśmy wspomnienie św. Joachima i św. Anny. Biskup misjonarz głosząc homilię, nawiązał do rodziców Najświętszej Maryi Panny. Zaznaczył, że cieszymy się, że możemy brać przykład z ludzi świętych, którzy konkretnie wskazują nam, jak mamy poukładać nasze życie chrześcijańskie, szczególnie w wymiarze naszych rodzin. Według tradycji kościoła św. Joachima i św. Annę znamy jako rodziców Maryi, czyli dziadka i babcię Pana Jezusa. Wspominamy dziś świętych i jednocześnie dzisiejsze święto zaprasza nas, abyśmy wspomnieli naszych przodków. Autor starotestamentowej Księgi Syracha zachęcał „Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia”. Szukamy więc przodków naszych, aby utworzyć tzw. drzewa genealogiczne, żeby ich poznać i odpowiedzieć na pytanie skąd pochodzę i jakie są moje korzenie. Wspominamy nasze korzenie – naszych rodziców, naszych dziadków. Jesteśmy owocami miłości naszych rodziców – podkreślił Biskup. Natomiast „przed nami” są nasze dzieci i wnuki. Naszym powołaniem – tak jak to było powołaniem św. Anny i św. Joachima – jest przygotowanie do życia młodych pokoleń. My też mamy zadbać o to, aby nasze dzieci i nasze wnuki żyły według wezwania i powołania Bożego. Potrzeba solidnych korzeni, aby drzewo mogło wzrastać, aby było silne i aby mogło wydawać owoce. W tym miejscu Bp. Tadeusz Kusy podkreślił, że przed laty w Polsce realizowany był program duszpasterski „Rodzina Bogiem silna”. I to hasło również dzisiaj jest dla nas wskazaniem, abyśmy zadbali o to w naszych rodzinach jako rodzice i jako dziadkowie, aby nasza rodzina była Bogiem silna. W tym miejscu kaznodzieja przytoczył znamienne słowa Jana Pawła II.: „Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i siłą całego narodu”.· To znaczy, aby wśród nas była obecność Jezusa Chrystusa i pomimo wszelkich trudności, mamy trwać przy Chrystusie i nie zniechęcać się, i podążać drogą Bożą.
Możemy uznać, że być dziadkiem, być babcią jest szczególnym powołaniem w Kościele i w rodzinie. Często babcia, dziadek są przekazicielami wartości chrześcijańskich w rodzinie. Byłoby dobrze, abyśmy często (nie tylko dzisiaj) wzywali św. Annę i św. Joachima, aby orędowali za nami, aby pomogli nam wypełnić nasze powołanie w rodzinie.
Tradycja Kościoła skłania nas, abyśmy czuli, jak ważna jest nasza obecność w Kościele i nasze powołanie w rodzinie chrześcijańskiej. Dlatego przez wstawiennictwo – świętych: babci i dziadka Pana Jezusa św. Anny i św. Joachima – prośmy Pana, abyśmy mogli z radością i zaufaniem wypełnić nasze powołanie. Od tego zależy przyszłość nasza.

Biskup misjonarz zaznaczył, że podobnie jak w Polsce, tak samo i w sercu Afryki, ogromnym problemem obecnie jest trwanie dobrej rodziny. Od kilku lat programem duszpasterskim w Afryce i kluczowym słowem jest „rodzina”, ponieważ rodzina jest miejscem, gdzie uczymy się wzajemnie miłości. Jest to miejsce przekazywania dobrych zasad życia, wartości chrześcijańskich, zarówno dzieciom jak i młodym osobom. Niech będzie także i dla nas świętością życie rodzinne w relacjach międzypokoleniowych – zachęcał Biskup. Na zakończenie homilii Biskup Zbigniew Kusy podkreślił, że w czasie tej Eucharystii modlimy się za nas, którzy tu jesteśmy, za wszystkie rodziny w Polsce, również w Afryce, abyśmy żyli świętością, łaską Bożą. Amen.

Po Komunii św. s. Elżbieta oraz Przełożony Wspólnoty FZŚ br. Franciszek gorąco podziękowali o. bp. Zbigniewowi Tadeuszowi za przyjęcie zaproszenia i złożyli najserdeczniejsze życzenia.

Na zakończenie Mszy św., Franciszkanie Świeccy oraz wszyscy uczestnicy wieczornej Eucharystii otrzymali z rąk Biskupa uroczyste błogosławieństwo.

Zaraz po Mszy św. w kościele odbyło się spotkanie, w czasie którego franciszkański Biskup opowiedział o swojej misyjnej pracy w Afryce. Podkreślił, że rośnie przemoc i krzywdy, jakich ze strony muzułmanów doświadczają mieszkańcy jego diecezji i miasta Kaga-Bandoro w Republice Środkowoafrykańskiej.

Na stronie internetowej GOSC.pl BIELSKO-ŻYWIECKI, możemy przeczytać szczegóły z relacji Biskupa dotyczącej pracy misyjnej:
„W czasie ataków na osiedla chrześcijańskie domy i inne budynki są palone lub zajmowane przez bojowników, a z czasem także całe rodziny muzułmańskie. Rodziny chrześcijańskie uciekają przed śmiercią, chroniąc się w lasach, żyją w strachu, pod gołym niebem, w trudnych warunkach pory deszczowej. Wiele osób zginęło i wciąż ginie podczas napaści. Ci, którzy zostali przy życiu, patrzą nieraz z oddali na własne domy, w którym żyją inni. W jednym z ataków rebelianci napadli też na dom biskupa, niszcząc i rabując.

– Wielkim smutkiem i bólem dla nas, katolików, i całej naszej społeczności jest to, że nie umiemy przezwyciężyć wzajemnego czynienia sobie zła. Można powiedzieć, że zło zagościło w sercach ludzkich i pojawiła się pilna potrzeba nie tylko odbudowy domów zniszczonych podczas walki czy odebranych rodzinom przez rebeliantów i zamieszkanych bezprawnie przez muzułmanów, ale przede wszystkim odbudowa domu serca – tłumaczył bp Kusy w katedrze. Wskazywał, jak trudno nawet kapłanom w jego kraju zdobyć się na przebaczenie...

- Zgodnie z Ewangelią musimy szukać dróg pojednania. Rozmawialiśmy o tym niedawno w Kamerunie podczas konferencji „Ekumenizm i dialog międzyreligijny”, rozważając temat w kontekście agresywnego islamu, kiedy nasze pragnienie ewangelizacji realizowanej własnym przykładem życia napotyka na islamizację wprowadzaną siłowo. Powinniśmy przebaczyć, ale pojednanie wymaga kroku nawrócenia, którego nie dostrzegamy z drugiej strony. Zdaję sobie sprawę, że często ból jest tak wielki, że przebaczenie może przerastać człowieka, że trudno jest miłować nieprzyjaciół. Trudno prowadzić dialog. Musimy przynajmniej odnaleźć się w modlitwie. Dlatego zamierzam we wrześniu wystąpić do innych biskupów mojego kraju z propozycją rozszerzenia modlitwy powszechnej o prośbę: „Panie, modlimy się za tych, którzy nam źle czynią, abyśmy umieli im przebaczyć”. To wydaje mi się najtrudniejsze w naszej sytuacji. Zniszczone domy można w dość krótkim czasie odbudować, ale zniszczone domy serc, w których dzisiaj jest nienawiść, odbudować będzie znacznie trudniej – tłumaczył bp Kusy w katedrze.

– Dlatego dziękuję wam za braterską i siostrzaną modlitwę. To jest dzisiaj naszym wspólnym zadaniem: świadczyć, głosić i błagać Pana o pokój i o domy, najpierw te w sercach ludzkich. I o to, byśmy zachowali nadzieję. Prosimy Ducha Świętego, aby nas prowadził i wskazywał, jak spotkać się z człowiekiem, który nie jest wobec nas szczery. Odnosimy wrażenie, że doświadczamy pewnej fali agresji ze strony muzułmańskiej i że jest ona próbą zagarnięcia coraz szerszego terytorium. To wymaga głębokiej refleksji. Wierzę, że mimo złych doświadczeń to zło można cofnąć – podkreślał bp Kusy.

Na terenie diecezji Kaga-Bandoro pracuje obecnie 27 księży, a w ostatnich dniach wielką radością pasterza były święcenia kapłańskie, które przyjęło trzech nowych kapłanów. – Trzeba jednak wielkiej modlitwy o nowe powołania, których brakuje w następnych rocznikach – dodawał bp Kusy, prosząc też o modlitwy w tej intencji”.

Ojciec Zbigniew Tadeusz Kusy OFM urodził się w Cieszynie. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach, przyjmując w czasie obłóczyn imię zakonne Zbigniew 31 sierpnia 1969 r.

Pierwszą profesję zakonną złożył 30 sierpnia 1970 r. W okresie studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Katowicach na stałe związał się z zakonem poprzez śluby wieczyste 26 sierpnia 1974 r. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 w katedrze katowickiej. Po dwuletniej pracy w duszpasterstwie parafialnym w Katowicach Panewnikach o. Tadeusz wyjechał na misje do Zairu (lata 1979-1986). W latach 1986-1989 studiował w Instytucie Nauk i Teologii Religii w Paryżu we Francji. Po uzyskaniu tytułu licencjusza teologii wrócił do Afryki do Republiki Środkowoafrykańskiej. Poza pracą duszpasterską był formatorem młodych braci w Bimbo w archidiecezji Bangui. W ramach posługi dla archidiecezji przewodniczył komisji życia konsekrowanego oraz wchodził w skład arcybiskupiego kolegium konsultorów.

31 maja 2014 r. papież Franciszek mianował go biskupem koadiutorem diecezji Kaga-Bandoro. Sakrę biskupią przyjął 15 sierpnia 2014 r., a 27 września 2015 r. mianowany został biskupem diecezjalnym.

Ojcze Biskupie Tadeuszu, dziękując za wszelką życzliwość i troskę o nas, z wdzięcznością w naszych sercach zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie we wszystkich Twoich sprawach i intencjach.

s. Elżbieta Podhorodecka OFS

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Jacka w Legnicy

Rada Regionu Bielsko-Żywieckiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zorganizowała pielgrzymkę w dniu 10 czerwca br. do Sanktuarium św. Jacka w Legnicy. Pielgrzymce przewodniczył Asystent Regionalny O. Janusz Dziedzic OFM z Górek Wielkich. W pielgrzymce brali udział członkowie wszystkich Wspólnot Miejscowych FZŚ oraz Sympatycy św. Franciszka z Asyżu.

Nasze pielgrzymowanie w bieżącym roku było szczególne, ponieważ nawiedziliśmy kościół, w którym cztery lata temu miało miejsce wydarzenie, które nosi znamiona cudu eucharystycznego.

We fragmencie komunikatu bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, ordynariusza legnickiego, w sprawie wydarzenia eucharystycznego w parafii św. Jacka w Legnicy z 10 kwietnia 2016 r., czytamy:
„Jako biskup legnicki podaję niniejszym wiadomość o wydarzeniu, jakie zaszło w parafii św. Jacka w Legnicy i które ma znamiona cudu eucharystycznego. Na hostii, która 25 grudnia 2013 r. przy udzielaniu komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Ówczesny biskup legnicki Stefan Cichy powołał komisję, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 r. został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje. Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego (…) ze zmianami, które często towarzyszą agonii. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki”.

Biskup podkreślił, że odczytujemy ten przedziwny znak jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.

W sobotę, 2 lipca 2016 r. w samo południe, w katedrze św. Jacka biskup Zbigniew Kiernikowski odprawił mszę, w trakcie której nastąpiło oficjalne ukazanie Relikwii. Od tego czasu można ją celebrować codziennie w sanktuarium św. Jacka w Legnicy. Relikwia umieszczona jest w bocznej kaplicy, obok ołtarza.

W dniu 10 czerwca br. po wielogodzinnej podróży dostąpiliśmy łaski nawiedzenia Katedry. Z nieopisaną radością, przejęciem, pokorą adorowaliśmy i uwielbialiśmy Relikwię Ciała Pańskiego – fragment Serca Pana Jezusa, co było dla nas największym przeżyciem, jak również uczestniczenie we Mszy św. o godz. 12.00, podczas której z jeszcze większą wiarą, przejęciem, gorliwością i miłością przyjęliśmy prawdziwe Ciało Chrystusa pod postacią chleba – w co zawsze wierzyliśmy, a co potwierdził wyżej opisany cud eucharystyczny. Mszę św. koncelebrowali: nasz Asystent Regionalny O. Janusz Dziedzic oraz trzech księży.

Nasz patriarcha św. Franciszek miał wielką bojaźń i miłość do Pana Jezusa. We Franciszku miłość do Chrystusa wyraziła się w sposób szczególny w adoracji Najświętszego Sakramentu. W pismach św. Franciszka czytamy jakże wzruszające słowa: „Niech się trwoży cała ludzkość, niech drży cały wszechświat, a niebo niech się raduje, kiedy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga żywego. Jakaż to łaska niezwykła! Jakaż wzniosłość pokorna: Pan wszechświata, Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla naszego zbawienia kryje się pod skromną postacią chleba”.

Z wielkiej miłości i czci do Pana Jezusa, Franciszek skierował zalecenie do kapłanów: „Gdy zechcą odprawiać Mszę, czyści w sposób czysty, niech sprawują ze czcią prawdziwą ofiarę najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Franciszek z Asyżu, Pisma).

Należy podkreślić, że Franciszek okazywał zawsze wielki szacunek kapłanom i polecał, aby zawsze ich szanowano, ponieważ otrzymali oni dar konsekrowania Eucharystii.

Modlitewnym charakterem naszej pielgrzymki, oprócz Mszy św. i adoracji Relikwii Ciała Pańskiego, była również modlitwa różańcowa, franciszkańska oraz śpiewane pieśni podczas podróży. Ojciec Janusz z racji charakteru naszej pielgrzymki w sposób bardzo ciekawy i profesjonalny przedstawił nam obszerną informację dotyczącą rodzajów cudów oraz podał liczne ich przykłady. Ojciec Janusz pogłębił również naszą wiedzę na temat Szlaku Piastów, w tym Legnicy. Legnica to prastary gród piastowski z XII w – jeden z najstarszych na ziemiach polskich.

Każda pielgrzymka przemienia serca i ubogaca ducha. Pragniemy stawać się coraz lepszymi, bardziej dojrzałymi w naszym franciszkańskim powołaniu. Bo tak jak za czasów św. Franciszka tak i teraz potrzeba odnowy moralnej społeczeństw. Szczególnie dzisiaj potrzeba nie tylko nauczycieli, ale świadków wiary i trwania przy Chrystusie ukrzyżowanym. I tak jak święty Franciszek odbudował Kościół poprzez swój radykalizm życia Ewangelią, tak i dziś trzeba nam wrócić do korzeni, do prawd ewangelicznych i żyć nimi każdego dnia.

Franciszek ubolewał, że Miłość (czyt. Chrystus) nie jest kochana. Uczyńmy wszystko, aby Miłość była kochana. Słowami św. Franciszka módlmy się:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


„Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełnić Twoją świętą i nieomylną wolę” (św. Franciszek).

s. Elżbieta Podhorodecka OFS

Msza św. Jubileuszowa z okazji 25-lecia święceń kapłańskich
Asystenta Regionalnego o. Janusza Dziedzica oraz o. Gedeona Kulińskiego

W niedzielę, 21 maja 2017 roku o godz. 10.00 członkowie Rady Regionalnej, bracia i siostry z Wspólnot Miejscowych Regionu Bielsko-Żywieckiego FZŚ z licznie zebranymi parafianami i gośćmi w kościele p.w. św. Jana Sarkandra w Górkach Wielkich uczestniczyli w uroczystej Mszy św. Jubileuszowej z okazji 25-lecia święceń kapłańskich Asystenta Regionalnego o. Janusza Dziedzica oraz o. Gedeona Kulińskiego.

Msza św. koncelebrowana rozpoczęła się uroczystą procesją do Ołtarza, w której Jubilatom towarzyszyły poczty sztandarowe Regionu i Wspólnot Miejscowych FZŚ. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Zygmunt Moćko Gwardian i Proboszcz Klasztoru. W czasie homilii o. Zygmunt scharakteryzował sylwetki obu Ojców i przybliżył nam drogę ich posługi.

Na zakończenie Eucharystii o. Zygmunt złożył Jubilatom serdeczne życzenia, a następnie z życzeniami podchodziły delegacje. Nasz Region reprezentowały: s. Jadwiga Kafka, s. Joanna Cieślar, s. Pelagia Dynak. Z życzeniami do Jubilatów w imieniu rodziny franciszkanów świeckich zwróciła się Przełożona Regionalna s. Jadwiga Kafka: „Nasi drodzy Jubilaci z okazji 25-lecia Święceń Kapłańskich życzymy Wam wielkiej radości z każdego dnia kapłańskiej służby, Bożego błogosławieństwa i obfitych darów Ducha Świętego. Niech dobry Bóg darzy was zdrowiem i pokojem, a Matka Boża ma w swojej opiece i wyprasza potrzebne łaski, abyście dalej z odwagą i mocą kroczyli po trudnych ścieżkach kapłańskiego i zakonnego życia. Życzymy Wam abyście trwali na tym posterunku, który Pan Bóg Wam powierzył; abyście głosili Słowo Boże, sprawowali Sakramenty Święte, swoim działaniem i świadectwem życia pomnażali w nas, do których Pan Was posłał, pragnienie zażyłości z Jezusem Chrystusem. W dwudziestą piątą rocznicę dnia, w którym sam Pan Bóg uczynił Was swoimi sługami, otaczamy Was naszą modlitwą, dziękując dziś Panu Bogu za Waszą obecność wśród nas, za wszelkie dobro, które się stało naszym udziałem, za czas, siły i talenty, którymi nam służycie. WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ!

Po zakończonych życzeniach, Ojcowie Jubilaci złożyli podziękowania i udzielili nam pasterskiego błogosławieństwa.

s. Jadwiga Kafka OFS

Wielkopostny Dzień Skupienia Regionu Bielsko-Żywieckiego FZŚ w Górkach Wielkich w dniu 1 kwietnia 2017 r.

Przełożona Regionalna s. Jadwiga Kafka serdecznie przywitała wszystkich zebranych w kościele p.w. św. Jana Sarkandra w Górkach Wielkich na corocznym wielkopostnym spotkaniu. Podziękowała za liczny udział i przedstawiła plan przebiegu uroczystości (Adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św., spotkanie braterskie w salce, nabożeństwo drogi krzyżowej).

Nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu przygotowała Przełożona Regionalna s. Jadwiga Kafka, które poprowadziła wraz z s. Joanną Cieślar Zastępcą Przełożonej. Na zakończenie adoracji Asystent Regionalny o. Janusz Dziedzic udzielił modlącym się błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Po adoracji rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Janusz Dziedzic.

Ojciec Janusz głosząc homilię powiedział, że stając tu dziś w okresie Wielkiego Postu, stajemy do przetargu w odpowiedzi na to wezwanie, jakie kieruje do nas Pan, byśmy mieli udział w tej wielkiej budowli: budowaniu świata. Masz zadanie, masz uczestniczyć w wielkim dziele stwarzania – aspekt doczesny i życia wiecznego. Dotyczy wszystkich nas z osobna i wszystkich ludzi. Pan Bóg pragnie, aby to nasze zadanie traktować w sposób szczególny. Wszystkie sceny w Ogrójcu jednoczą się i budują całość historii. Na zasadzie jedności możemy być wszyscy ocaleni. W świecie istnieje dobro i zło. Pan Jezus w przypowieści o siewcy mówi, aby pozwolić rosnąć i pszenicy, i kąkolowi, bo przyjdzie czas oddzielenia, czas żniwa. Pan Bóg daje łaskę. Póki mamy czas stańmy do przetargu o budowanie lepszego świata. Przetarg, który my mamy prowadzić ze Zbawicielem, troszcząc się o siebie i o drugiego człowieka., nie wyłączając nikogo z kręgu sprawiedliwości, bo Chrystus przyszedł zbawić wszystkich, bo do sprawiedliwości zostaliśmy powołani. Trzeba postępować tak, abyśmy sami i wszyscy wkoło nas, mogli być połączeni z Chrystusem. Pan Jezus darował nam wszystkie występki, przybiwszy je do krzyża. Każdy, kto dokona refleksji wieczorem, stanie przed Bogiem i może w rachunku sumienia odkryć, że było w nas potężne pragnienie dobra, ale były chwile upadku i prosić trzeba ze skruchą o przebaczenie. Trzeba stawać się świadkiem Chrystusa, który nam daje ocalenie, w którym my mamy udział. „To we Mnie znajdziesz prawdziwe szczęście, pokój. Chodź za mną”.

Dla nas prawdziwym szczęściem jest Chrystus Pan, jest krzyż, bo daje nam bezpieczeństwo – powiedział o. Janusz kończąc homilię.

Po zakończonej Eucharystii siostry i bracia Wspólnot Miejscowych naszego Regionu udali się na spotkanie braterskie z poczęstunkiem, przygotowanym przez s. Pelagię Dynak, Radną Regionalną.

Przełożona Regionalna s. Jadwiga Kafka przypomniała zebranym o terminach najbliższych spotkań i pielgrzymek.

Nasz Wielkopostny Dzień Skupienia zakończyliśmy nabożeństwem drogi krzyżowej. Pogoda pozwoliła nam odprawić ją w przyklasztornym parku, na dróżkach stacji drogi krzyżowej.

Po zakończeniu nabożeństwa udaliśmy się do naszych domów.

s. Jadwiga Kafka OFS

Uroczystość Adoracji dzieciątka Jezus Regionu Bielsko-Żywieckiego FZŚ
w Górkach Wielkich w dniu 8 stycznia 2017 r.

W niedzielę Chrztu Pańskiego rodzina FZŚ Regionu Bielsko-Żywieckiego tradycyjnie spotkała się na Adoracji Bożej Dzieciny w pięknej scenerii Żłóbka betlejemskiego w kościele p.w. św. Jana Sarkandra w Górkach Wielkich.

Przełożona Regionalna s. Jadwiga Kafka serdecznie przywitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość i przedstawiła plan przebiegu uroczystości:

  • Adoracja Dzieciątka Jezus.
  • Msza św.
  • Spotkanie braterskie w salce.

O godzinie 13.00 adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nabożeństwo Adoracji Dzieciątka Jezus przygotowała Przełożona Regionalna s. Jadwiga Kafka i poprowadziła wraz z zastępcą Przełożonej s. Joanną Cieślar oraz Radną Regionalną s. Jadwigą Kubicą. Na zakończenie Adoracji Asystent Regionalny o. Janusz Dziedzic pobłogosławił nas Najświętszym Sakramentem.

O godzinie 14.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Ks. Bp. Tadeusz Rakoczy. W koncelebrze Mszy św. uczestniczyli: o. Zygmunt Moćko – Gwardian Klasztoru o.o. Franciszkanów Górki Wielkie, o. Innocenty Kiełbasiewicz – Wiceasystent Regionu (Pustelnia w Jaworzynce), o. Florentyn Muszyński – Klasztor o.o. Franciszkanów w Cieszynie, ks. Proboszcz Krzysztof Partyga z parafii p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich.

Homilię Ks. Bp. Tadeusz rozpoczął od powitania zebranych: kapłanów, członków III Zakonu FZŚ oraz gości. Kierując do nas Słowo Boże powiedział, że jeszcze raz stajemy w radości Bożego Narodzenia, składamy życzenia, śpiewamy kolędy. Ks. Biskup podkreślił, że cieszy się, że może z nami świętować. Obchodzimy dziś święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia. Ksiądz Biskup zaznaczył, że dopiero Jezus ustanawia sakrament chrztu. Chrzest Janowy jest aktem pokuty do wyznawania grzechów. Gdy Jan widzi Jezusa jest zaskoczony i daje wyraz zdumieniu. Jezus uniża samego siebie i czyni to aż do śmierci. Chrzest w Jordanie jest aktem solidarności, aby dźwigać ciężar grzechów świata. Gest Jezusa poprzedza krzyż i jest aktem całkowitego podporządkowania się Ojcu. W akcie miłości Duch Święty ukazuje się w postaci gołębicy. Głos Ojca zaświadcza, że Jezus – Syn jest posłuszny we wszystkim Ojcu. Słowo Ojca z wyprzedzeniem zapowiada zmartwychwstanie.

W tym miejscu Biskup zwrócił się do nas i zapytał, czy pamiętamy o naszym chrzcie św.? Przez ten akt – duchowe zanurzenie w Jego śmierci i zmartwychwstaniu rozpoczęło się nasze życie. Pan dał nam wiarę – to co najcenniejsze i najpiękniejsze – to dzięki niej warto żyć. Za prorokiem możemy powiedzieć: „Pan mnie ukształtował”. Wiary nie wolno zatrzymywać dla siebie. Kresem ziemskiej pielgrzymki jest komunia z Nim. Współpraca rodziny z Kościołem potrzebna jest do utrzymania wiary. Jest to trudne zadanie. Zapracowani rodzice nie znajdują dzisiaj czasu, aby dzieci prowadzić do kościoła. Ulegają modnym ideologiom. Trzeba wiec angażować babcie i dziadków. Wiara ma wymiar społeczny nie tylko w rodzinie, ale również w parafii, miejscach pracy.

Jak dobrze, że charyzmat franciszkański daje świadectwo. Nie wolno swoim życiem gorszyć innych, należy ich budować. Pomóc może modlitwa różańcowa. W tym roku obchodzimy Jubileusz 100 lat objawień Matki Bożej w Fatimie. Matka Boża prosi o praktykowanie nabożeństw pięciu sobót – włączmy się w tę prośbę – zachęcał Ks. Biskup. Wpatrując się w Częstochowę, pamiętajmy o Jubileuszu 300 lat Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej – pamiętajmy o słowach apelu jasnogórskiego: „Jestem, pamiętam, czuwam”. Święty Franciszek wyrzekł się bogactwa, a ukochał ubóstwo. Stał się ubogi, aby nas swym ubóstwem ubogacić. Dzieje się wiele dobrego w świecie – pomoc ubogim, pokrzywdzonym. Święty Franciszku prosimy naucz nas być narzędziem pokoju. Wyjednaj, aby w świecie panowały harmonia i pokój. Na zakończenie homilii Ks. Biskup złożył życzenia – Bóg nas nigdy nie opuści, Jego Miłosierdzie będzie nad nami czuwać.

Na zakończenie uroczystej Mszy św. o. Janusz Dziedzic w imieniu wszystkich uczestników Eucharystii skierował słowa podziękowania ks. Bp. Tadeuszowi za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszona homilię.

W imieniu Wspólnot Miejscowych FZŚ naszego Regionu podziękowania złożyła Przełożona s. Jadwiga Kafka z przedstawicielami Rady Regionalnej, ofiarując kwiaty.

Po zakończonej Eucharystii członkowie Rady Regionalnej, łamiąc się opłatkiem z Ks. Bp. Tadeuszem, składali życzenia w imieniu naszych Wspólnot, na rozpoczęty Nowy 2017 Rok.

Po zakończonej uroczystości w salce odbyło się braterskie spotkanie sióstr i braci Wspólnot Miejscowych naszego Regionu. Wszyscy obecni, dzieląc się opłatkiem, składali sobie noworoczne życzenia. W trakcie spotkania przełożeni Wspólnot Miejscowych FZŚ składali roczne sprawozdania finansowe oraz z działalności wspólnot za 2016 rok. Nabywali również kwartalniki „Pokój i dobro”.

s. Jadwiga Kafka OFS

projekt: www.atcsites.com