ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Częstochowski – wieści

Zapraszamy:

Opłatek w Regionie Częstochowskim

[Rozmiar: 362664 bajtów]

 
 
14 stycznia 2018 r. franciszkanie świeccy Regionu Częstochowskiego spotkali się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej na Mszy św. o godz. 14.

W koncelebrze wzięli udział asystenci i opiekunowie księża diecezjalni FZŚ z Częstochowy, O. Nikodem Sobczyński OFM – asystent narodowy i O. Natan Kansy OFM – asystent regionalny oraz ks. Janusz Wojtyla – proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła i ks. Marek Kuńdzicz – proboszcz parafii św. Józefa.

List Pasterski Konferencji Episkopatu Polski odczytał o. Piotr – paulin.

Po Mszy św. zebraliśmy się w Domu Pielgrzyma na łamaniu opłatkiem, śpiewaniu kolęd i wzajemnym ubogacaniu się życzliwością, pączkami i herbatą.

Dziękujemy najpierw Kapłanom za odprawioną w naszych intencjach Mszę świętą, za obecność na spotkaniu, za trwanie z nami w naszych wspólnotach, oraz wszystkim obecnym nie tylko z Częstochowy, ale i z Myszkowa, Zawiercia, Ząbkowic.

Niech Pokój i Dobro nadal nami kieruje i nas umacnia.

s. Stenia Kreczko OFS

[Rozmiar: 302424 bajtów] [Rozmiar: 268021 bajtów]

[Rozmiar: 299995 bajtów] [Rozmiar: 291427 bajtów]

 

Uroczystość Adoracji dzieciątka Jezus Regionu Bielsko-Żywieckiego FZŚ
w Górkach Wielkich w dniu 8 stycznia 2017 r.

W niedzielę Chrztu Pańskiego rodzina FZŚ Regionu Bielsko-Żywieckiego tradycyjnie spotkała się na Adoracji Bożej Dzieciny w pięknej scenerii Żłóbka betlejemskiego w kościele p.w. św. Jana Sarkandra w Górkach Wielkich.

Przełożona Regionalna s. Jadwiga Kafka serdecznie przywitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość i przedstawiła plan przebiegu uroczystości:

 • Adoracja Dzieciątka Jezus.
 • Msza św.
 • Spotkanie braterskie w salce.

O godzinie 13.00 adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nabożeństwo Adoracji Dzieciątka Jezus przygotowała Przełożona Regionalna s. Jadwiga Kafka i poprowadziła wraz z zastępcą Przełożonej s. Joanną Cieślar oraz Radną Regionalną s. Jadwigą Kubicą. Na zakończenie Adoracji Asystent Regionalny o. Janusz Dziedzic pobłogosławił nas Najświętszym Sakramentem.

O godzinie 14.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Ks. Bp. Tadeusz Rakoczy. W koncelebrze Mszy św. uczestniczyli: o. Zygmunt Moćko – Gwardian Klasztoru o.o. Franciszkanów Górki Wielkie, o. Innocenty Kiełbasiewicz – Wiceasystent Regionu (Pustelnia w Jaworzynce), o. Florentyn Muszyński – Klasztor o.o. Franciszkanów w Cieszynie, ks. Proboszcz Krzysztof Partyga z parafii p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich.

Homilię Ks. Bp. Tadeusz rozpoczął od powitania zebranych: kapłanów, członków III Zakonu FZŚ oraz gości. Kierując do nas Słowo Boże powiedział, że jeszcze raz stajemy w radości Bożego Narodzenia, składamy życzenia, śpiewamy kolędy. Ks. Biskup podkreślił, że cieszy się, że może z nami świętować. Obchodzimy dziś święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Bożego Narodzenia. Ksiądz Biskup zaznaczył, że dopiero Jezus ustanawia sakrament chrztu. Chrzest Janowy jest aktem pokuty do wyznawania grzechów. Gdy Jan widzi Jezusa jest zaskoczony i daje wyraz zdumieniu. Jezus uniża samego siebie i czyni to aż do śmierci. Chrzest w Jordanie jest aktem solidarności, aby dźwigać ciężar grzechów świata. Gest Jezusa poprzedza krzyż i jest aktem całkowitego podporządkowania się Ojcu. W akcie miłości Duch Święty ukazuje się w postaci gołębicy. Głos Ojca zaświadcza, że Jezus - Syn jest posłuszny we wszystkim Ojcu. Słowo Ojca z wyprzedzeniem zapowiada zmartwychwstanie.

W tym miejscu Biskup zwrócił się do nas i zapytał, czy pamiętamy o naszym chrzcie św.? Przez ten akt - duchowe zanurzenie w Jego śmierci i zmartwychwstaniu rozpoczęło się nasze życie. Pan dał nam wiarę – to co najcenniejsze i najpiękniejsze – to dzięki niej warto żyć. Za prorokiem możemy powiedzieć: „Pan mnie ukształtował”. Wiary nie wolno zatrzymywać dla siebie. Kresem ziemskiej pielgrzymki jest komunia z Nim. Współpraca rodziny z Kościołem potrzebna jest do utrzymania wiary. Jest to trudne zadanie. Zapracowani rodzice nie znajdują dzisiaj czasu, aby dzieci prowadzić do kościoła. Ulegają modnym ideologiom. Trzeba wiec angażować babcie i dziadków. Wiara ma wymiar społeczny nie tylko w rodzinie, ale również w parafii, miejscach pracy.

Jak dobrze, że charyzmat franciszkański daje świadectwo. Nie wolno swoim życiem gorszyć innych, należy ich budować. Pomóc może modlitwa różańcowa. W tym roku obchodzimy Jubileusz 100 lat objawień Matki Bożej w Fatimie. Matka Boża prosi o praktykowanie nabożeństw pięciu sobót – włączmy się w tę prośbę – zachęcał Ks. Biskup.

Wpatrując się w Częstochowę, pamiętajmy o Jubileuszu 300 lat Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej – pamiętajmy o słowach apelu jasnogórskiego: „Jestem, pamiętam, czuwam”.

Święty Franciszek wyrzekł się bogactwa, a ukochał ubóstwo. Stał się ubogi, aby nas swym ubóstwem ubogacić. Dzieje się wiele dobrego w świecie – pomoc ubogim, pokrzywdzonym. Święty Franciszku prosimy naucz nas być narzędziem pokoju. Wyjednaj, aby w świecie panowały harmonia i pokój.

Na zakończenie homilii Ks. Biskup złożył życzenia – Bóg nas nigdy nie opuści, Jego Miłosierdzie będzie nad nami czuwać.

Na zakończenie uroczystej Mszy św. o. Janusz Dziedzic w imieniu wszystkich uczestników Eucharystii skierował słowa podziękowania ks. Bp. Tadeuszowi za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszona homilię. W imieniu Wspólnot Miejscowych FZŚ naszego Regionu podziękowania złożyła Przełożona s. Jadwiga Kafka z przedstawicielami Rady Regionalnej, ofiarując kwiaty. Po zakończonej Eucharystii członkowie Rady Regionalnej, łamiąc się opłatkiem z Ks. Bp. Tadeuszem, składali życzenia w imieniu naszych Wspólnot, na rozpoczęty Nowy 2017 Rok.

Po zakończonej uroczystości w salce odbyło się braterskie spotkanie sióstr i braci Wspólnot Miejscowych naszego Regionu. Wszyscy obecni, dzieląc się opłatkiem, składali sobie noworoczne życzenia.

W trakcie spotkania przełożeni Wspólnot Miejscowych FZŚ składali roczne sprawozdania finansowe oraz z działalności wspólnot za 2016 rok. Nabywali również kwartalniki „Pokój i dobro”.

s. Jadwiga Kafka OFS

Rekolekcje w Regionie Częstochowskim

[Rozmiar: 412119 bajtów]

 
 
W dniach 18-20 maja 2017 r. odbyły się doroczne rekolekcje FZŚ Regionu Częstochowskiego w klasztorze OFM na Wielkim Borze w Częstochowie. Przewodnikiem był o. Krystian Ostrowski OFM z Podłęża.

Pierwszy dzień rekolekcyjnych rozważań rozpoczął się od liturgii godzin i godzinek o św. Franciszku. Cały ten dzień poświęcony był rozważaniom o łasce wiary. Czym jest wiara?

Czy my, franciszkanie świeccy, potrafimy zawsze do końca zaufać Panu Bogu, szczególnie w trudnych, krytycznych sytuacjach? I tu przykłady z życia wzięte – mówiące o tym, że „wiara bez uczynków martwa jest” – pozwalały zrozumieć jak blisko jest Pan Jezus przy tych, którzy Mu całkowicie zaufali. Taka konsekwentna postawa jest możliwa wówczas, gdy każde dzieło, każda sprawa, każde cierpienie zostanie całkowicie zawierzone Panu Bogu na modlitwie do Ducha Świętego.

Tak więc trzeba pielęgnować swoją wiarę z wielką troską oraz systematycznością, abyśmy jako franciszkanie świeccy byli dobrym zaczynem włożonym tam, gdzie nas Pan Bóg postawi, pośle.

Konferencja zachęcała nas do refleksji nad tym, czy chcemy i umiemy składać codziennie ofiarę z siebie, poświęcić swój czas, swoje siły, odmówić sobie nawet wypoczynku.

Dzień ten zakończyliśmy adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlitwą różańcową.

Drugi dzień rozpoczął się podobnie jak pierwszy. Ten dzień poświęcony był rozważaniom o nadziei, nadziei chrześcijańskiej, nie tej o której mówią nieroztropni – matka głupich.

Z jaką nadzieją w sercu zasypiali Polacy pod zborami przez 123 lata niewoli? Z jaką nadzieją w sercu walczyli Powstańcy Warszawscy? Dziś powinniśmy patrzeć w przyszłość naszej Ojczyzny podobnie jak nasi Ojcowie, Dziadowie, ani na chwilę nie zwątpić, jak biblijny Hiob! Zuchwałość i rozpacz to wrogowie nadziei. Jezus Chrystus niesie nam na co dzień prawdziwą nadzieję i tej drogi franciszkanie świeccy powinni się zawsze trzymać, mając nadzieję wbrew nadziei, i aby innych prowadzić do Boga.

Konferencja utwierdzała nas w przekonaniu, że najważniejszy, największy przymiot Boga to miłosierdzie, któremu w żaden sposób nie należy stawiać granicy. „Zło dobrem zwyciężaj”.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy liturgią godzin i godzinkami o Najświętszej Maryi Pannie.

W czasie Mszy św. o. Krystian skupił swoje rozważania na pytaniu, które często zadają osoby cierpiące lub ich najbliżsi. Dlaczego ja cierpię? Dlaczego cierpi moja mama? itd. Odpowiedzią jest Jezus Chrystus, Jego Męka ofiarowana za każdego człowieka grzesznego. Kto uwierzy, będzie zbawiony, kto nie uwierzy będzie potępiony, mamy wybór.

Podczas tej eucharystii do nowicjatu przyjęta została siostra Krystyna.

Następnie uczestnicy rekolekcji mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

Dziękujemy Panu Bogu przez św. Franciszka i bł. Anielę Salawę za dar o. Krystiana Ostrowskiego, który zgodził się poprowadzić te rekolekcje i dać osobiste świadectwo o swoim cierpieniu i całkowitym zawierzeniu Panu Bogu.

s. Stefania Kreczko

Opłatek w Regionie Częstochowskim

oplatek 1 (221 kB)

oplatek 2 (145 kB)  
15 stycznia 2017 r. franciszkanie świeccy Regionu Częstochowskiego spotkali się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej na Mszy św. o godz. 14. W koncelebrze wzięli udział asystenci i opiekunowie wspólnot FZŚ księża diecezjalni z Częstochowy i z Radomska o. Józef Madura OFMConv, o. Natan Kansy OFM, o. Krystian Olszewski OFM, ks. Marek Kuńdzicz i ks. Janusz Wojtyla. Homilię wygłosił o. Paulin zestawiając św. Franciszka ze św. Pawłem Pierwszym Pustelnikiem.

Po Mszy św. zebraliśmy się w Domu Pielgrzyma na łamaniu opłatkiem, śpiewaniu kolęd i wzajemnym ubogacaniu się życzliwością, pączkami i herbatą.

Dziękujemy najpierw Kapłanom za odprawioną w naszych intencjach Mszę świętą, za obecność na spotkaniu, za trwanie z nami w naszych wspólnotach, oraz wszystkim obecnym nie tylko z Częstochowy, ale i z Myszkowa, Zawiercia, Radomska.

Niech Pokój i Dobro nadal nami kieruje i nas umacnia.

s. Stefania Kreczko

Kapituła wyborcza w Regionie Częstochowskim

kapituła 01 (195 kB)

 
W dniu 13 XI 2016 r. w Częstochowie – Wielkim Borze, w klasztorze OO. Franciszkanów OFM odbyła się kapituła sprawozdawczo-wyborcza Regionu Częstochowskiego FZŚ. Spotkanie rozpoczęła o godzinie 9.00 uroczysta Msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił Asystent Narodowy FZŚ w Polsce o. Andrzej Romanowski OFMcap, który przybył z Warszawy, w koncelebrze uczestniczył asystent regionalny o. Natan Kansy.

We Mszy świętej uczestniczyli: s. Joanna Berłowska – Przełożona narodowa FZŚ w Polsce, ustępujący Zarząd Regionalny, delegaci ze wspólnot miejscowych naszego regionu oraz parafianie.

Po Mszy świętej przeszliśmy do podziemi. Delegaci wpisywali się na listę i otrzymywali mandat do głosowania. Następną część spotkania o. Andrzej Romanowski rozpoczął modlitwą.

Następnie br. Ryszard Jałmużniak – ustępujący przełożony Regionu – przywitał gości: s. Joannę Berłowską, Przełożoną narodową FZŚ w Polsce, oraz o. Andrzeja Romanowskiego, Asystenta narodowego FZŚ w Polsce, radną (narodową) ds. kontaktów z Młodzieżą Franciszkańską – s. Agnieszkę Przybylską, Weronikę Palmowską, liderkę Młodzieży Franciszkańskiej Tau z Częstochowy oraz przybyłych delegatów, następnie poprosił o przewodniczenie Kapitule s. Joannę Berłowską.

Siostra Joanna Berłowska podziękowała i wyraziła radość z ponownej obecności w naszym regionie i w Częstochowie, gdzie może nawiedzić Matkę Bożą Jasnogórską.

Wybory odbyły się sprawnie i w radosnej atmosferze.

Dziękujemy Panu Bogu przez naszych świętych patronów św. Franciszka i bł. Anielę Salawę za łaskę powołania franciszkańskiego oraz naszemu Asystentowi Narodowemu i siostrze Przełożonej za trud służby siostrom i braciom w naszym regionie.

kapituła 02 (245 kB)

Skład nowej Rady Regionu Częstochowskiego FZŚ:

 • Przełożony regionu – br. Ryszard Jałmużniak
 • zastępca przełożonego – s. Stefania Kreczko
 • sekretarz – s. Grażyna Lewicka
 • skarbnik – s. Kazimiera Kielińska
 • radna ds. formacji – s. Maria Szrajber

s. Stefania Kreczko

17 września 2016 roku
– Pielgrzymka Regionu Częstochowskiego do Alwerni i bł. Anieli Salawy w Krakowie

W dniach 19-21 maja 2016 r. odbyły się doroczne rekolekcje FZŚ Regionu Częstochowskiego w klasztorze OFM na Wielkim Borze w Częstochowie. Przewodnikiem był o. Krystian Olszewski OFM (bernardyn).
czestochowski010 (567 kB)

Na wiele dni przed wyjazdem na święto Stygmatów świętego Franciszka do Polskiej Alwerni modliliśmy się o błogosławione owoce tej pielgrzymki. Ufamy, że tak się stało i, że każdy uczestnik tego doświadczył już w sobotę – 17 września br. – modląc się w tej pięknej świątyni, odnowionej po pożarze w 2011 r.

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od modlitwy jutrznią w święto Stygmatów świętego Franciszka. Na miejscu Mszę świętą odprawiał i homilię wygłosił o. Krystian Olszewski OFM z klasztoru Ojców Franciszkanów w Częstochowie i parafii pw. św. Jana z Dukli.

Ojciec Krystian złożył na ołtarzu wszystkie intencje, które na kartkach (a przede wszystkim w sercach) przygotowali uczestnicy pielgrzymki. „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” Mt 16,24. Te słowa św. Franciszek przyjął radykalnie – tzn. bez wątpliwości, bez obłudy, stanowczo, zdecydowanie, na przepadłe – aby wypełnić wolę Ojca.

Tak można śmiało o nim mówić, bo STYGMATY są tego Bożą pieczęcią!

Święty Franciszku proś za nami, franciszkanami świeckimi, abyśmy choć trochę, co dzień przybliżali się do twojej doskonałości.

Po Mszy św. zwiedzaliśmy klasztor. Po czym udaliśmy się, aby uczcić bł. Anielę Salawę w kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie, gdzie spoczywają jej doczesne szczątki. Dziękowaliśmy za otrzymane łaski i prosiliśmy o wstawiennictwo w tak wielu naszych potrzebach, odmawiając m.in. litanię do naszej patronki.

czestochowski009 (465 kB)

Wspominaliśmy jej zażyłość z Bogiem, która przejawiała się w jej wizjach, jakich Aniela doświadczała. „Pewnego razu zobaczyła Serce Boże jako miłosierdzie Boże, które ustawicznie Majestat Boży przejednywa (Dz.18.12.1920). Uprzedziła w ten sposób św. Faustynę Kowalską. W kaplicy Męki Pańskiej kościoła Franciszkanów w piątki Wielkiego Postu był wystawiony Pan Jezus w monstrancji. Podczas adoracji Aniela widywała zamiast Hostii twarz Pana Jezusa, albo Dzieciątko Jezus. („Bł. AnielaSalawa” – S.J. Barcik OFMConv). To tylko niektóre myśli z rozważania.

Potem w autobusie rozdawałam folderki o bł. Anieli Salawie zachęcając osoby nie będące w naszych wspólnotach franciszkańskich (a było ich kilkanaście), aby zapatrzyły się w naszą patronkę i przyszły do nas. Jedna z nich odpowiedziała „ja dopiero raczkuję… w wierze”. – To bardzo dobrze – odpowiedziałam. Każde dziecko po raczkowaniu powstaje na nogi i widzi wszystko lepiej, niejako z wysokości Bożej. Nigdy nie przestawaj zaczynać. „Pamiętaj, że miłość Boga odnawia się co rano i On codziennie daje nam nową szansę”.

17 września to wyjątkowy dzień również dla naszej pamięci narodowej o „bratnim” nożu w plecy. Modliliśmy się więc w intencjach naszej Ojczyzny – Polski, aby w sercu każdego Polaka był zawsze na pierwszym miejscu nasz Pan Jezus Chrystus.

W tym dniu Pokój i Dobro gościło w naszych sercach w szczególnie radosny sposób.

Stefania Kreczko FZŚ

Rekolekcje w Regionie Częstochowskim

W dniach 19-21 maja 2016 r. odbyły się doroczne rekolekcje FZŚ Regionu Częstochowskiego w klasztorze OFM na Wielkim Borze w Częstochowie. Przewodnikiem był o. Krystian Olszewski OFM (bernardyn).
czestochowski008 (328 kB)

Pierwszy dzień rozważań rekolekcyjnych rozpoczął się w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Rozpoczęliśmy od liturgii godzin i godzinek o św. Franciszku. Cały ten dzień poświęcony był szczególnej wdzięczności za wszystkich kapłanów oraz o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne. Rozważania dotyczyły świętości życia, pokorze w jej szukaniu, życiu nią na co dzień w rodzinie i każdej sytuacji gdzie Pan Bóg nas postawi. Taka konsekwentna postawa jest możliwa wówczas, gdy każde dzieło, każda sprawa zostanie całkowicie zawierzona Panu Bogu na modlitwie o dary ducha, dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Owocami zaś są miłość, radość, dobroć, łagodność, cierpliwość, wierność, opanowanie. To daje prawdziwy owoc – pokój w sercu przez oddanie się do dyspozycji Panu Bogu.

Konferencja na zakończenie zachęcała nas do refleksji nt. 1050 rocznicy Chrztu Polski jako daru i prymatu, a więc dziękczynienia m.in. poprzez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych składanych przez franciszkanów świeckich w profesji zakonnej. Dzień zakończyliśmy adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlitwą różańcową.

Drugi dzień przypadał w uroczystość św. Bernarda ze Sieny (OFM), był to więc odpowiedni moment na przypomnienie nam, czym wyróżnia się duchowość franciszkańska. Cechy szczególne św. Bernarda to pielęgnowanie kultu Imienia Jezus, Dzieciątka Jezus, miłości Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i Matki Najświętszej. Św. Bernard wprowadził kazanie dialogowe, którym to wzbudził wielkie zainteresowanie szczególnie wśród młodzieży.

Trzeci dzień rozpoczęliśmy liturgią godzin i godzinkami o Najświętszej Maryi Pannie. W czasie Mszy św. o. Krystian skupił swoje rozważania na Porcjunkuli, w której św. Franciszek „naradzał” się z Matką Najświętszą we wszystkich sprawach dotyczących zakonu i Kościoła. My, franciszkanie świeccy, też powinniśmy na co dzień pamiętać o całkowitym zawierzeniu się Niepokalanej Matce, bo „Maryja objawia światu miłosierną miłość, pokazuje jak wielką moc posiada miłosierdzie”. Podczas tej eucharystii profesję wieczystą złożyły trzy osoby.

Dziękujemy Panu Bogu przez św. Franciszka, bł. Anielę Salawę za dar o. Krystiana Olszewskiego, który zawsze ma czas dla nas!

Pielgrzymka Regionu Częstochowskiego FZŚ
na odpust do naszej błogosławionej patronki Anieli Salawy w Sieprawiu

czestochowski007 (197 kB) W dniu 9 września br. prawie 40-osobowa grupa franciszkanów świeckich z naszego regionu pielgrzymowała do Sieprawia. Celowo wybraliśmy taki termin odpustu, aby w szczególny sposób uczcić bł. Anielę Salawę, ale też nasycić się radością świętowania w jej miejscu urodzenia, nacieszyć się radością świętowania w tym szczególnym dniu i miejscu.
czestochowski006 (311 kB) Najważniejszą częścią tego dnia była uroczysta Msza św., którą koncelebrowało kilku kapelanów, m.in. ks. prałat, proboszcz, kustosz sanktuarium Piotr Kluska w tym opiekun duchowy – jedyny, który miał czas się z nami wybrać – ks. Janusz Wojtyla, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie, gdzie jest wspólnota miejscowa FZŚ. Homilię wygłosił ks. profesor Kazimierz Panuś (pochodzący z tej parafii). Na ołtarzu złożyliśmy wszystkie nasze radości, podziękowania i gorące prośby za wstawiennictwem bł. Anieli. Po Mszy św. uczciliśmy relikwie bł. Anieli przez ucałowanie.

Następnie wspólnota miejscowa FZŚ na czele z przełożoną s. Zofią Kozioł i jej córką Renatą ugościła nas swoją życzliwością, szczerością, poświeconym czasem oraz kawą, herbatą i ciastem. Wymienialiśmy w salce na górze swoje doświadczenia o pielgrzymowaniu w codzienności w „towarzystwie” bł. Anieli Salawy, o radościach i trudnościach, o tym jak dobrze być wspólnotą franciszkanów świeckich!

Następnie zwiedziliśmy stary kościół, w którym została ochrzczona nasza patronka. Potem poszliśmy pieszo uliczkami i ścieżkami Sieprawia, którymi z pewnością chodziła Aniela Salawa do kościoła parafialnego. Wreszcie dotarliśmy do źródła, z którego czerpała wodę i nosiła ją do domu, który znajdował się w górę tego pagórka, o kilkaset metrów, po którym nie pozostało nic prócz jednej drewnianej belki złożonej jako pamiątka w starym kościele. Tam pokrzepiliśmy się nie tylko źródlaną wodą, ale też piosenką o Anieli Salawie, którą śpiewały towarzyszące nam siostry Zofia i Renia. Wręczyły nam też jej tekst, aby z niego korzystać. Radość była wielka. Pogoda wbrew przewidywaniom synoptyków, była słoneczna i bez deszczu, to z pewnością zasługa naszej Patronki. Tak stwierdzali zgodnie wszyscy obecni!

Na koniec poszliśmy na drugi pagórek Sieprawia, gdzie znajduje się stary cmentarz, a na nim pogrzebani Rodzice bł. Anieli Salawy, Ewa i Bartłomiej. Tam po modlitwie, krótkiej refleksji oraz wysłuchaniu historii dotyczącej postawienia pomnika przez wspólnotę miejscową FZŚ ruszyliśmy w kierunku autokaru. Jako dygresję dodać trzeba, że goszczący nas tercjarze od nas dowiedzieli się, że w Sudanie Południowym w Afryce, służy ludziom studnia głębinowa im. bł. Anieli Salawy, do której wybudowania przyczynili się franciszkanie świeccy z naszego regionu.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Krakowie – Łagiewnikach, aby uczcić, niejako po drodze, relikwie św. Faustyny Kowalskiej oraz pomodlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. Mieliśmy też w planie nawiedzić relikwie bł. Anieli Salawy w Kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie przy Placu Wszystkich Świętych, ale z powodu remontu udało się to tylko połowicznie. Mimo to wróciliśmy szczęśliwie do domów dziękując Panu Bogu przez wstawiennictwo bł. Anieli za wspaniały czas, który pozwolił nam przeżyć w ten szczególny dzień odpustowy.

Pokój i Dobro jest z nami.

Majowe rekolekcje

czestochowski005 (132 kB)Zakończyły się doroczne rekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Regionie Częstochowskim. Jak co roku, zbieramy się w maju (21-23) aby wyciszyć swoje wnętrze, pobyć trochę dłużej z naszym Panem, Jego Matką i ze sobą nawzajem.

W tym roku po raz pierwszy głosił nam Słowo Boże o. Krystian Olszewski OFM.

W pierwszym dniu rekolekcjonista skupił się na przybliżeniu nam św. Jana Pawła II w roku Jemu poświęconym i jego szczególnie ulubionych świętych i błogosławionych: Anieli Salawy, Honorata Koźmińskiego, Jana Sebastiana Pelczara, Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, Józefa Wilczewskiego oraz sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W drugim dniu, kontynuując rozważania o św. Janie Pawle II, podjął myśl „Miłość mi wszystko wyjaśniła”. W Kalwarii Zebrzydowskiej powiedział m.in., że „franciszkanie przelewają swoją miłość na przybywających tam pielgrzymów” i my – jako franciszkanie świeccy – też mamy tak czynić, aby przypieczętować misję świeckich w Kościele.

W trzecim dniu, w którym obchodziliśmy rocznicę poświęcenia Bazyliki św. Franciszka (23 maja), poprowadził nas o. Krystian przez sanktuaria franciszkańskie m.in. Alwernię, Duklę, Leżajsk, Skępe… aby ukazywać fenomen duchowości franciszkańskiej oraz uniknąć „największego nieszczęścia jakim jest martwota sumienia”.

Na rekolekcjach było nas nieco więcej niż zwykle. Być może spowodowała to chęć modlitwy za naszą ukochaną Ojczyznę, która przewijała się przez nasze myśli i błagania, które zanosiliśmy do Pana przez Niepokalane Serce naszej Zwycięskiej Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski!

Profesję wieczystą złożyła jedna siostra, a do nowicjatu przystąpiły trzy osoby.

Dziękujemy Wszystkim za udział, a o. Krystianowi Olszewskiemu za wielkie serce i przekonanie z jakim przemawiał dając świadectwo umiłowania swego zakonu i Kościoła świętego.

s. Stefania Kreczko

Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza
Regionu Częstochowskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

czestochowski004 (78 kB)

W dniu 10.XI.2013 r. w Częstochowie – Wielkim Borze, w klasztorze OO. Franciszkanów OFM odbyła się Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza Regionu Częstochowskiego FZŚ.
Spotkanie rozpoczęła o godzinie 9 uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył nowy Proboszcz – o. Juwencjusz Knosala OFM, a homilię wygłosił Asystent Narodowy FZŚ w Polsce o. Gabriel Kudzia OFM, który przybył z Warszawy. We Mszy Świętej uczestniczyli: s. Joanna Berłowska, Przełożona narodowa FZŚ w Polsce, ustępujący Zarząd Regionalny, delegaci ze wspólnot miejscowych naszego regionu oraz parafianie. Mszy Świętej towarzyszyła obecność bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce, w postaci relikwii umieszczonych na ołtarzu.
Po Mszy Świętej przeszliśmy do podziemi, do salki, swego rodzaju katakumbowej, gdzie o. Gabriel Kudzia rozpoczął drugą cześć spotkania modlitwą. Następnie s. Grażyna Lewicka – ustępująca przełożona Regionu – przywitała gości: s. Joannę Berłowską, Przełożoną narodową FZŚ w Polsce, i O. Gabriela Kudzię, Asystenta narodowego FZŚ w Polsce oraz przybyłych delegatów, następnie poprosiła o przewodniczenie Kapitule s. Joannę Berłowską.
S. Joanna Berłowska podziękowała i wyraziła radość z obecności w naszym regionie i w Częstochowie – w duchowej stolicy Polski. Tytułem wstępu powiedziała m.in.: – Wiem, że spotykacie się tu co miesiąc i umacniacie się wzajemnie w wierze, szerzycie ducha braterstwa. Dziś potrzeba świadków wiary, też we FZŚ, aby nagłaśniane ostatnio z wielkim nasileniem przez media antykatolickie „sensacje” o kapłanach i kościele nie zmieniły waszego stosunku do Pana Boga i jego kapłanów. Powinniśmy żyć nie „sensacjami”, ale modlitwą jako Armia Boża św. Franciszka.
Następnie s. J. Berłowska zarządziła zgłaszanie kandydatur na: sekretarza kapituły, protokolanta, do komisji skrutacyjnej oraz do komisji uchwał i wniosków.
W części sprawozdawczej s. Grażyna Lewicka odczytała protokół z VI kapituły z dnia 14.XI.2010 r. i następnie sprawozdanie za trzy lata działalności Rady Regionu Częstochowskiego FZŚ, tj. od 14.XI.2010 do 10.XI.2013 r., a s. Maria Ruksza – ustępujący skarbnik – odczytała sprawozdanie finansowe za trzy lata działalności, tj. od 14.XI.2010 do 10.XI.2013 r.
czestochowski003 (74 kB) Wybory poprzedziła modlitwa, O. Gabriel Kudzia zaintonował hymn „O Stworzycielu Duchu przyjdź”, wszyscy zebrani podjęli śpiew, s. Joanna Berłowska odczytała fragment z Ewangelii, a następnie poprosiła o przedstawienie list obecności oraz stwierdzenie czy jest kworum do rozpoczęcia wyborów. Na liście było 42 delegatów, obecnych 35, tzn. że jest kworum oraz, że 18 głosów stanowi wymaganą większość w głosowaniach.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na poszczególne urzędy i głosowania. Kapituła wybrała nową Radę Regionu Częstochowskiego. Wybory zatwierdziła s. Joanna Berłowska.

  Skład nowej Rady Regionu Częstochowskiego FZŚ:
 • Przełożony regionu – br. Ryszard Jałmużniak
 • z-ca Przełożonego – s. Stefania Kreczko
 • sekretarz – s. Grażyna Lewicka
 • skarbnik – s. Kazimiera Kielińska
 • radna ds. formacji – s. Maria Szrajber

Następnie s. Ryszarda Tylkowska odczytała wnioski, jakie przygotowała komisja uchwał i wniosków w czasie trwania Kapituły. Po czym nastąpiło zaprzysiężenie nowej Rady Regionu zgodnie z Rytuałem. Asystent narodowy o. Gabriel Kudzia udzielił błogosławieństwa nowej Radzie Regionu.
W imieniu nowej Rady za zaufanie i wybór podziękował br. R. Jałmużniak. Podziękował też Przełożonej narodowej s. J. Berłowskiej oraz o. G. Kudzi, Asystentowi narodowemu, i wszystkim delegatom za udział w naszej Kapitule.

Częstochowa 10.XI.2013 r.
s. Stefania Kreczko

Wizytacja pastersko-braterska

czestochowski002 (64 kB)

Dnia 4 listopada 2012 roku odbyła się w Regionie Częstochowskim wizytacja pastersko-braterska.

Rozpoczęliśmy ją Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Alojzy Pańczak – Asystent Narodowy FZŚ.

W kilku zdaniach powiedział o celach wizytacji. Następnie, nawiązując do słów Ewangelii poruszył następujące tematy:

 • które przykazanie jest dzisiaj najważniejsze?
 • kto mówi, że kocha Pana Boga, musi też kochać bliźniego,
 • wiara to po prostu zaufanie Panu Bogu – całkowite i bez warunków – i na tym fundamencie zaufanie bliźniemu, najbliższej osobie w rodzinie, wspólnocie itd., w Roku Wiary powinniśmy o tym szczególnie pamiętać,
 • naprawianie należy zacząć od siebie, potem od najbliższych i zaczynać zawsze od fundamentów korzystając z wiary, choćby tak małej jak ziarnko gorczycy, a wydać może niewyobrażalnie piękne owoce,
 • dlaczego wspólnoty FZŚ kurczą się, jest ich coraz mniej, a w nich coraz to starsze wiekiem osoby? Może zbyt mocno trzymamy się spraw ziemskich, materialnych, w których przychodzi nam żyć i funkcjonować. Święty Franciszek porzucił całkowicie życie światem, przylgnął całym swoim sercem i duszą do Pana Boga.

Po Mszy świętej zebraliśmy się w salce – Rada Regionu, Asystent Regionalny o. Felicjan Kraft i przełożeni wspólnot miejscowych wraz z naszymi wizytatorami: o. Alojzym Pańczakiem OFM, Asystentem Narodowym FZŚ, oraz s. Emilią Nogaj, reprezentującą Przełożoną Narodową.

Przełożona Regionu s. Grażyna Lewicka przywitała gości i poprosiła o przewodniczenie spotkaniu s. Emilię Nogaj, która rozpoczęła spotkanie modlitwą z Rytuału. Następnie poprosiła zebranych o przedstawienie siebie i swoich wspólnot.

W Regionie jest aktualnie 19 czynnych wspólnot, choć niektóre liczą 4-5 osób. Wszyscy mówili z bólem, że mimo modlitw i innych akcji powołaniowych, mało jest chętnych do naszego Zakonu. Od tego roku, po raz pierwszy systematycznie mówi się co miesiąc o FZŚ w lokalnych katolickich rozgłośniach radiowych FIAT i JASNA GÓRA. Uczestniczymy w akcji budowania studni w Sudanie Południowym. Wspieramy akcję „Makulatura na misje”, a tam w bezpośrednich kontaktach, z osobami które przywożą makulaturę, mówimy o FZŚ, wiele osób po raz pierwszy o nas usłyszało….

Zaufaliśmy Patronce FZŚ w Polsce, bł. Anieli Salawie, jej zawierzyliśmy te dzieła. Już widać pierwsze owoce: rozpoczęła się budowa studni we wsi Tali w diecezji Dżuba… i będzie ona miała imię bł. Anieli Salawy. Tam nasza święta patronka będzie podawała „kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych” zgodnie z mottem tej akcji. Ufamy, że wyrosną z tego piękne owoce, jeśli jest taka wola PANA. A może to pierwsze owoce naszych comiesięcznych Mszy świętych o kanonizację bł. Anieli Salawy i czczenie jej relikwii, które mamy w regionie?

Wizytatorzy przeglądali dokumentację, która jest wymagana w naszym prawodawstwie. Podsumowanie wizytacji przez o. Alojzego i s. Emilię wypadło dobrze.

Z serca dziękujemy za posługę pasterską Ojcu i braterską (czy siostrzaną?) Siostrze. Za poświęcony czas, za podpowiedzi co dalej i jak dalej służyć Panu Bogu i bliźnim w naszym Zakonie i na co dzień w świecie, za podzielenie się przykładami z innych wizytacji, czy z własnego doświadczenia, przejechali ok. 400 km w jedną stronę… Często nie zdajemy sobie sprawy, my franciszkanie świeccy, tu na dole, że to wielki obowiązek i poświęcenie tych osób.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą z Rytuału.

Pokój i dobro!

s. Stefania Kreczko

Modlitewny wyjazd franciszkanów świeckich Regionu Częstochowskiego

[Rozmiar: 94150 bajtów]

Wdzięczni Panu Bogu za łaskę powołania do FZŚ, franciszkanie Regionu Częstochowskiego dziękowali w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wąsoszu Górnym koło Popowa, pow. Kłobuck, w sobotę, 22 września 2012 r. Wyjeżdżaliśmy z Częstochowy ze smutnym deszczem i minami zziębniętymi. Dobrze chociaż, że z gorącymi sercami do Stwórcy i Matki Najświętszej – tak jak nauczył nas święty Franciszek z Asyżu i nasza błogosławiona patronka Aniela Salawa.

Program modlitewnego spotkania obejmował: - Mszę świętą dziękczynną, w której prosiliśmy też o nowe powołania do naszych wspólnot, której przewodniczył ks. Janusz Wojtyla, proboszcz i opiekun lokalnej wspólnoty FZŚ przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie. Homilię z ambony, wygłosił kustosz tamtejszego sanktuarium, ks. Krzysztof Jeziorowski. Podawał liczne przykłady uzdrowień, niektóre przytoczył w szczegółach. Główna myśl to: „zaufać Panu przez serce Matki”.

- Osobiste spotkanie z Matką Bożą Wąsoską, Matką Bożą Pocieszenia w komnacie nad głównym ołtarzem kościoła, któremu towarzyszyły śpiewy oraz słuchanie słów bł. Jana Pawła II o zawierzeniu Matce Najświętszej.

- Modlitwę na dróżkach Pasyjno-Maryjnych. Dróżki obejmują 33 stacje, są to większe lub mniejsze kapliczki, stary cmentarz w przepięknej okolicy rzeki Warty, w wąwozie i na pagórkach, pośród starych drzew mieszanego lasu, wpadającego w piękną, złotą polską jesień. Rozważania prowadził ks. Kustosz wg modlitewnika, opracowanego przez ks. abp Stanisława Nowaka (seniora) o „Męce Pańskiej i Boleściach Matki Najświętszej w Wąsoszu Górnym”, jako wyrazu szczególnej miłości do tego sanktuarium. Spośród wszystkich trzy stacje są wyjątkowe. Trzecią i ostatnią z nich jest „ADORACJA BARANKA”… Ks. Krzysztof uczynił to z wielkim zaangażowaniem ducha i ciała… Miejsce starego cmentarza to najważniejsza część historyczna i patriotyczna dla nas Polaków. Jest tam pomnik Powstańców Styczniowych, który stanął w miejscu pochówku m.in. 34 młodych mężczyzn z Wąsosza, którzy oddali życie za wolną Polskę. Jest też miejscem gdzie najprawdopodobniej został pochowany, a właściwie w skrytości wrzucony do dołu, mjr Henryk Dobrzański „Hubal”, niezłomny obrońca z czasów I wojny, odznaczony krzyżem Virtuti Militari, i początku II wojny światowej, odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Mamy nadzieję, że prowadzone badania potwierdzą Jego obecność w tym miejscu.

- Spotkanie braterskie przy żurku i nie tylko, bo były też wyjątkowe miejscowe przysmaki, o których zapewniał ks. Krzysztof.

Na zakończenie uzyskaliśmy specjalne błogosławieństwo i odmówiliśmy modlitwę dla uzyskania odpustu zupełnego …jerozolimskiego, a spotkanie zakończył śpiew: trzymając się za ręce w kręgu wyśpiewaliśmy „Abyśmy byli jedno”.

Wyjeżdżaliśmy z Wąsosza pełni radości i miłości do naszych Kapłanów i każdego bliźniego… w słońcu kończącego się lata, które zaświeciło nam obficie już w czasie mszy świętej.

s. Stefania Kreczko

opracowanie - br. Zygfryd, e-mail

projekt: www.atcsites.com