ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98aFranciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Katowicki – wieści

Zapraszamy:

Zapraszamy na stronę FZŚ Region Katowice

 

 

20-21 października 2017: Wizytacja Regionu Katowickiego

[Rozmiar: 273789 bajtów]

Wizytacja bratersko-pasterska odbyła się w salce św. Klary w domu parafialnym. Rozpoczęła się późnym popołudniem w piątek, a przybyli na nią: przełożona narodowa FZŚ w Polsce s. Joanna Berłowska oraz asystent narodowy o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv. Przybyłych gości, a także Radę Regionu, okręgowych oraz ojców asystentów: Maksymiliana Brylowskiego OFM, Zbigniewa Kołodziejczyka OFMCap i opiekuna o. Fryderyka Grześka OFM serdecznie powitała s. Julia Niemiec, przełożona Regionu Katowickiego.

Ponieważ goście dosłownie byli po podróży, najpierw podano kolację, a po niej rozpoczęto wizytację oficjalnie od modlitwy zgodnie z Rytuałem. Słowa powitania skierowała do obecnych s. Joanna. Następnie s. Julia przedstawiła osoby z rady i ich funkcje, jak również siostry, które mają pieczę nad wspólnotami z poszczególnych okręgów w regionie. Niektórzy członkowie rady zabrali głos, bardziej szczegółowo prezentując swoją pracę. Po braterskich rozmowach wizytujący skupili się na przejrzeniu dokumentacji.

[Rozmiar: 350709 bajtów]

Drugi dzień wizytacji rozpoczęła Msza św. odprawiona w kaplicy św. Bonawentury w klasztorze panewnickim. Eucharystię, pod przewodnictwem o. Zdzisława Gogoli, sprawowali ojcowie: Maksymilian Brylowski, Zbigniew Kołodziejczyk, Lucjusz Wójtowicz i Fryderyk Grzesiek. Homilię, m.in. o słowach św. Franciszka: Pan dał mi braci, czyli także bliskich nam ludzi, wygłosił o. Zdzisław. Na zakończenie Mszy św., a przed błogosławieństwem, mówił on też o tym, aby na życie patrzeć pozytywnie i obiektywnie, aby otworzyć się na Ducha Świętego, na Boga i na ludzi, abyśmy ukochali siostry i braci, których dał nam Pan.

W sobotę dołączył do nas jeden z opiekunów o. Krescencjusz Rutowicz OFM. Później, po śniadaniu, s. Joanna mówiła o przejrzanej dokumentacji i wykonaniu zaleceń z poprzedniej wizytacji, rozwiązaniu trudnych spraw wówczas istniejących, a o. Zdzisław swoje uwagi omówił w świetle dwóch perspektyw: jako asystent oraz jako historyk. Zwrócił uwagę, by usystematyzować dawne, przeszłe dokumenty i kroniki oraz zachęcił, by je przetworzyć w tzw. druk twardy. Do wizytujących swoje pytania skierowali niektórzy członkowie rady. Była też prośba, by s. Joanna opowiedziała o swojej drodze zakonnej i funkcji przełożonej narodowej. Po podsumowaniu i podziękowaniu wizytację zakończyły modlitwa końcowa i udzielone błogosławieństwo, a potem wspólny obiad w refektarzu klasztornym.

[Rozmiar: 277265 bajtów]

Należy nadmienić, że obrady przebiegały w serdecznej atmosferze i dobrym humorze... a przy dobrej kawie był też czas na luźniejsze rozmowy. Dziękujemy siostrom, które zadbały o przygotowanie posiłków i ich podanie oraz czuwały, by wody, herbaty i kawy nikomu nie zabrakło.

 

projekt: www.atcsites.com