ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Krakowski – wieści

Zapraszamy:

Regionalne Rekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kończyskach
w dniach 29.06-01.07.2018

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
o to dziś błagam Cię,
przyjdź w swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie.

[Rozmiar: 134318 bajtów]

Przyjdź Duchu Święty …, napełnij nas radością... – prosili podczas tegorocznych Rekolekcji Regionalnych Bracia i Siostry ze Wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Bochni, Bronowic, Grybowa, Kęt, Krakowa, Mogilan, Nowego Targu, Ptaszkowej, Sieprawia, Tarnowa, Tarnowa – Krzyża i Zakliczyna.
Rekolekcyjne spotkanie miało miejsce w dniach 29.06 do 1.07.2018 roku, tradycyjnie w murach Klasztoru Sióstr Bernardynek w Kończyskach.
Tematyka codziennych spotkań obejmowała głęboki sens odkrywania Osoby i Darów Ducha Świętego w kontekście hasła rekolekcji: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4).

[Rozmiar: 120186 bajtów]

Każdego dnia, w pięknej odnowionej świątyni, uczestnicy brali udział w Mszy Świętej, adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, śpiewali Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a także ku czci Św. Franciszka. Odmawiali Jutrznię, Nieszpory, Anioł Pański, Kompletę, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Nabożeństwa czerwcowe. Dzień kończyli oddając cześć Matce Bożej podczas Apelu Jasnogórskiego, z zapalonymi lampionami, na klasztornym dziedzińcu.

[Rozmiar: 137799 bajtów]

Drogę Krzyżową prowadziła Wspólnota z Grybowa w klasztornym zaciszu Sióstr Bernardynek.

Przygotowany program rekolekcji obejmował modlitewne spotkania prowadzone przez poszczególne Wspólnoty, a radość wspólnego przebywania, wewnętrznego umocnienia i odnowy, uwieńczona została sobotnim pogodnym wieczorem, połączonym z Nieszporami. W spotkaniu tym uczestniczył Ojciec Asystent z Zakliczyna, który zaprosił Ojca Misjonarza Jonasza z Kamerunu. Przedstawił działalność misyjną w tym rejonie, prosząc jednocześnie o modlitewne wsparcie, którego tam daleko od Ojczyzny potrzebują.

[Rozmiar: 135639 bajtów]

Misję towarzyszenia Siostrom i Braciom ze Wspólnot III Zakonu Świeckich w odkrywaniu darów oraz działania Ducha Świętego w ich życiu, sprawowali Ojcowie z Klasztoru OO. Franciszkanów w Zakliczynie. W pierwszym dniu Mszy Św. przewodniczył O. Tomasz Michalik, w kolejnym O. Wojciech. Niedzielną Eucharystię przeżywali wspólnie z Siostrami oraz innymi uczestnikami.

[Rozmiar: 106253 bajtów]

Wypraszając potrzebne łaski, Bracia i Siostry kierowali swe myśli również ku Bł. Anieli Salawie – patronce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – której wizerunek oraz relikwie wystawione były w świątyni.

Nabożeństwo ku czci Błogosławionej Anieli Salawy poprowadziła Wspólnota z Sieprawia.

Zagłębienie się w sens słów „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” sprzyjało mocniejszemu uświadomieniu potrzeby troski o otrzymane dary oraz potrzeby umiejętnego kształtowania życia na ich miarę.

Chwile rekolekcyjnego zamyślenia, to bardzo potrzebny w życiu każdego człowieka czas umacniania wiary i własnej tożsamości chrześcijańskiej.

Odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów, dało uczestnikom szansę głębszego zrozumienia wagi osobistego wyboru Chrystusa i ściślejszego zjednoczenia się z Nim. Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz franciszkańskim błogosławieństwem udzielonym przez Księdza Opiekuna FZŚ – Pawła Bobrowskiego z Grybowa zakończono tegoroczne Regionalne Rekolekcje.

[Rozmiar: 119644 bajtów]

Siostry Bernardynki, bardzo dziękują za wierną obecność, wspólną modlitwę i niezmienną życzliwość wszystkim uczestnikom – członkom Wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie. Bóg Zapłać!

Z franciszkańskim podziękowaniem i pozdrowieniem: Pokój i Dobro!
s. Halina Wideł

Z Regionu Krakowskiego

Nasza Patronka

Czerwiec roku 2018 obfitował w uroczystości w Regionie Krakowskim Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Najpierw 8 czerwca obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie Św. Jadwigi Królowej, od dwudziestu lat naszej Patronki Regionu, uroczyście ogłoszonej przez Kościół poprzez posługę Ks. Biskupa Stanisława Smoleńskiego. W tym dniu udaliśmy się do Katedry wawelskiej, by uczestniczyć w uroczystych Nieszporach, a następnie Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prof. Jana Macieja Dyducha, byłego Rektora Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, który w swoim kazaniu przedstawił mniej znane fakty z życia Św. Jadwigi. W koncelebrze Mszy św. uczestniczyli także Asystenci regionalni i Wspólnot miejscowych FZŚ z Regionu.

Bądźcie jak te jaskółki wysoko latające...

Natomiast 23 czerwca – w wigilię 40 rocznicy podpisania przez Ojca Świętego Pawła VI naszej posoborowej Reguły – franciszkanie świeccy z Regionu Krakowskiego obchodzili Dzień Wdzięczności za Dar Reguły FZŚ. Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, której przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie O. Rufin Maryjka, Wikariusz Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych. Współcelebrowali trzej Asystenci regionalni, Asystent Wspólnoty miejscowej FZŚ w Kielcach oraz wicedyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich. Podczas Mszy św. został odczytany tekst odnowienia Profesji, by wszyscy mogli jeszcze raz potwierdzić swoje przyrzeczenie życia Ewangelią na co dzień i podziękować Bogu za otrzymane łaski.
Druga część spotkania odbyła się w auli Bł. Jakuba Strzemię, podczas której wygłoszone zostały trzy konferencje: Historia Reguł III Zakonu Franciszkańskiego historią Zakonu przez O. Piotra Bielenina OFMConv, asystenta regionalnego i kustosza Bazyliki; Reguła FZŚ w kontekście innych Reguł franciszkańskich przez O. Stanisława Mazgaja OFM, wicedyrektora ISF; „List do wszystkich wiernych” jako wstęp do Reguły FZŚ przez O. Roberta Rabkę OFMCap, asystenta regionalnego. Został także wyświetlony film opracowany przez Radę Międzynarodową FZŚ z bieżącym tłumaczeniem O. Rufina zatytułowany: La Regola dell`Ordine Francescano Secolare. I 40 Anni della „Nuova” Regola. Un Tesoro per l`OFS.
Po przewie na posiłek i braterskim spotkaniu, w kaplicy Matki Bożej Smętnej Dobrodziejki Krakowa Ojciec Benedykt przewodniczył franciszkańskiemu nabożeństwu adoracji Krzyża.
Z Bożym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem zakończyliśmy uroczystości, które mają przynieść ubogacenie i umocnienie na kolejne dziesięciolecia naszego życia Ewangelią na co dzień według franciszkańskiej Reguły.
oprac. Jadwiga Wojas OFS

[Rozmiar: 494434 bajtów] [Rozmiar: 435130 bajtów]

Spotkanie Asystentów Wspólnot FZŚ

[Rozmiar: 376935 bajtów]

W sobotę, 14 kwietnia, w budynku WSD w Bronowicach Wielkich odbyło się spotkanie Asystentów Wspólnot miejscowych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Regionu Krakowskiego, w którym uczestniczyli członkowie Rady regionalnej FZŚ wraz z Asystentami regionalnymi: O. Benedyktem Kordulą OFM, O. Robertem Rabką OFMCap i O. Piotrem Bieleninem OFMConv. W Regionie Krakowskim aktualnie jest aktywnych 25 Wspólnot FZŚ funkcjonujących na terenie Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Tarnowskiej, Kieleckiej, częściowo Bielsko-Żywieckiej oraz Sosnowieckiej, i Asystenci większości tych Wspólnot przybyli na zebranie.

[Rozmiar: 299613 bajtów]

W pierwszej części spotkania O. Wacław Michalczyk przedstawił sylwetkę Apostołki Polskiego Spisza – Mieczysławy Faryniak (1903-1990), która jako tercjarka franciszkańska prowadziła swoją działalność apostolską, mieszkając w Dursztynie. Wspólnota FZŚ w Dursztynie obecnie nie funkcjonuje, gdyż większość jej członków odeszła już do Pana, a w ostatnich kilkunastu latach nie było nowych powołań.

[Rozmiar: 353495 bajtów]

W drugiej części spotkania przypomniane zostały obowiązki asystentów oraz rola, jaką mają do spełnienia we Wspólnotach FZŚ różnych szczebli.

[Rozmiar: 390204 bajtów]

Na zakończenie została odprawiona w kaplicy seminaryjnej Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem O. Benedykta, podczas której modliliśmy się za śp. Br. Fidelisa w pierwszą rocznicę Jego śmierci. Po „rodzinnym” obiedzie w refektarzu seminaryjnym oraz słowach wzajemnych podziękowań nastąpiło „rozwiązanie zgromadzenia” aż do kolejnego spotkania w jesieni.

KAPITUŁA REGIONU KRAKOWSKIEGO FZŚ

W dniu 17 września 2017 r. w Wieliczce odbyła się IX Kapituła sprawozdawczo-wyborcza Regionu Krakowskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Kapitule przewodniczyła S. Joanna Berłowska, przełożona narodowa. Kapituła poprzedzona była wizytacją, którą w dniu 16 września przeprowadzili: S. Joanna Berłowska wraz z O. Rufinem Maryjką, wikariuszem Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, będącym delegatem Konferencji Asystentów Narodowych FZŚ w Polsce. Podczas kapituły przedstawione zostały sprawozdania z pracy Rady regionalnej kończącej swoją kadencję oraz uchwalone wnioski do realizacji przez nową Radę, która została wybrana. Ostatecznie nowa Rada Regionu Krakowskiego ukonstytuowała się w dniu 24 września na pierwszym spotkaniu podczas pielgrzymki w Kalwarii Zebrzydowskiej w następującym składzie:

  • przełożona regionalna – s. Jadwiga Wojas ze Wspólnoty FZŚ przy Sanktuarium Św. Kazimierza Królewicza w Krakowie
  • zastępca przełożonego regionalnego – br. Paweł Jezioro ze Wspólnoty FZS przy kościele św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie
  • sekretarz regionalny – s. Wiesława Kostuch ze wspólnoty FZŚ przy Bazylice Św. Franciszka w Krakowie
  • skarbnik regionalny – br. Tomasz Kowal ze wspólnoty FZŚ przy Bazylice Św. Franciszka w Krakowie
  • radny regionalny odpowiedzialny za formację – br. Stanisław Michalik ze Wspólnoty FZŚ przy Parafii Imienia Maryi Panny w Ptaszkowej

Działo się to w Krakowie

krakowski010 (141 kB)

Roku Pańskiego 2014 w dwudziestym i dwudziestym pierwszym dniu miesiąca września po raz pierwszy, odkąd istnieje Region Krakowski Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (26.09.1993), Kapituła regionalna odbyła się w królewskim mieście Krakowie.
Kapitułę poprzedziła wizytacja braterska i pasterska, a przeprowadzili ją S. Joanna Berłowska, przełożona narodowa FZŚ w Polsce, i O. Paweł Sroka OFMConv, asystent narodowy. Spotkanie rozpoczęło się u Braci Mniejszych w piątek – 19 września – Koronką do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Pana Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium Św. Kazimierza w Krakowie, którą po przywitaniu Gości oraz dokonaniu prezentacji miejsca poprowadził O. Janusz Trojanowicz, kustosz Sanktuarium i gwardian Klasztoru. Wieczorem zaś pod przewodnictwem O. Pawła Sroki została odprawiona Msza św. wizytacyjna w Bazylice Św. Franciszka z udziałem asystentów regionalnych O. Błażeja Budnika OFM i O. Cezarego Pietrasa OFMCap oraz przybyłych asystentów Wspólnot O. Marka Woltera OFMCap i O. Ryszarda Śliwki OFMConv. Dzięki miejscowej Wspólnocie FZŚ było też spotkanie braterskie z Wizytatorami i Radą regionalną.
krakowski011 (120 kB) Na rozpoczęcie obrad kapituły w sobotę o godz. 11 została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ministra Prowincjalnego Prowincji Matki Bożej Anielskiej O. Rufina Maryjki OFM, który wygłosił także słowo Boże. Współcelebransami byli Minister Prowincjalny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP O. Jarosław Kania OFM, asystent narodowy O. Paweł Sroka, asystent regionalny O. Błażej Budnik, koordynator FZŚ i MF z ramienia Prowincji O. Norbert Cebula OFM oraz asystenci Wspólnot miejscowych: O. Ludwik Kurowski OFM, O. Romuald Kaliński OFM, O. Zdzisław Weissbrot OFMCap i O. Ryszard Śliwka OFMConv. We Mszy św. uczestniczył także sekretarz Prowincji O. diakon Waldemar Adamczyk OFM. Podczas Mszy św. na ręce O. Prowincjała franciszkanie świeccy uroczyście przekazali ufundowany relikwiarz z relikwiami Św. Jana XXIII, papieża i współbrata w III Zakonie Św. Franciszka.
Na zakończenie dnia obrad O. Ludwik Kurowski w konferencji przedstawił, jak zawsze barwnie i jak zwykle z wielką wiedzą oraz głęboką znajomością wszystkich okoliczności dotyczących faktów historycznych, swojego i naszego Patrona, św. Ludwika, którego rok jubileuszowy właśnie obchodzimy.
krakowski012 (130 kB) W niedzielę po porannej Mszy św. nastąpiła część wyborcza kapituły. Poprzez burzliwe ale tajne głosowanie nową przełożoną regionalną została wybrana S. Zofia Starma z Wieliczki, jej zastępczynią jest S. Halina Wideł z Tarnowa, a członkami Rady zostali: S. Jadwiga Wojas, S. Teresa Romejko, S. Danuta Kamińska, Br. Zygmunt Kmiecik, Br. Stanisław Michalik, Br. Tomasz Kowal. Uchwalono także wnioski do realizacji przez nową Radę na najbliższe trzechlecie. Można powiedzieć, że pod względem organizacyjnym było to „przedsięwzięcie udane jak na pierwszy raz”. A to dzięki wielkiej życzliwości Braci Mniejszych z Prowincji Matki Bożej Anielskiej, zwłaszcza O. Prowincjała i O. Gwardiana, którzy zechcieli nas przyjąć i udostępnić pomieszczenia klasztorne, wyposażyć w nagłośnienie, a przede wszystkim zaszczycić nas swoją obecnością, co także uczynił O. Prowincjał Jarosław, przybywając na uroczyste rozpoczęcie kapituły. Równie wielką życzliwość okazał O. Gwardian Roman Banasik z Bazyliki Św. Franciszka, który przyjął nas i ugościł. Trzeba wspomnieć też o pełnej mobilizacji do pomocy w różnej formie franciszkanów świeckich z krakowskich – i nie tylko – Wspólnot. Uczestnicy kapituły korzystali z noclegów w pobliskim Domu Franciszkańskim San Antonio (dawnym Domu Tercjarskim), co pozwoliło na sprawne i szybkie przemieszczanie się, a w pełni zadowoliło wszystkich. Dla franciszkanów świeckich z Regionu Krakowskiego był to czas intensywnej pracy, ale i czas braterskiego spotkania pełnego radości, emocji i długich rozmów, wspomnień i planów, wspólnego śpiewu i modlitwy. Minął szybko, jednak na długo pozostanie w pamięci, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w kapitule regionalnej, a także tych, którzy od wielu już lat uczą się dawania świadectwa życia ewangelicznego i niesienia wszystkim POKOJU I DOBRA.
Jadwiga Wojas ofs

Rok Jubileuszowy ku czci św. Ludwika

krakowski001 (201 kB)

25 kwietnia 2014 r. minęło 800 lat od narodzin św. Ludwika IX, króla Francji. W związku z tym Prezydium Międzynarodowe Franciszkańskiego Zakonu Świeckich ogłosiło rok jubileuszowy ku czci tego Świętego, Patrona III Zakonu Franciszkańskiego. Odpowiadając na to zaproszenie, Franciszkanie Świeccy z Regionu Krakowskiego zainaugurowali uroczyście te obchody Mszą św. w Sanktuarium Św. Kazimierza Królewicza w Krakowie właśnie w dniu 25 kwietnia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył O. Prowincjał Rufin, który także wygłosił okolicznościowe kazanie, przypominając postać Św. Ludwika oraz jego cnoty godne naśladowania.

Po Ewangelii dla wprowadzenia w medytację odczytany został fragment Wstępu do Reguły FZŚ, którym jest List do wszystkich wiernych św. Franciszka, O tych, którzy czynią pokutę. Natomiast po Komunii świętej uczestnicy wysłuchali w skupieniu tekstu Testamentu duchowego św. Ludwika do syna. Lektura tych tekstów będzie rozważana przez cały najbliższy rok do 25 kwietnia 2015 roku, kiedy zakończą się obchody jubileuszowe, by pogłębić formację duchową, ubogacić powołanie franciszkańskie, by być świadkiem Ewangelii we współczesnym świecie.

krakowski003 (210 kB) krakowski004 (230 kB)

Inauguracyjne spotkanie jubileuszowe zakończyło się radosnym regionalnym zebraniem braterskim w duchu św. Franciszka i św. Ludwika oraz przygotowań do kanonizacji dwóch wielkich Papieży Jana Pawła II i Jana XXIII naszego Współbrata w III Zakonie.
Jadwiga Wojas ofs

opracowanie - br. Zygfryd

projekt: www.atcsites.com