ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Łódzki – wieści

Zapraszamy:

 

REGIONALNY DZIEŃ SKUPIENIA

Dnia 2 grudnia 2022r. w Sanktuarium Św. Antoniego i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – Łagiewnikach w patronalne święto naszego regionu  zwyczajem lat ubiegłych odbył się regionalny dzień skupienia. W spotkaniu uczestniczyli członkowie z 15 wspólnot miejscowych (ok.90 osób) z całego Regionu. Spotkanie rozpoczął o. Radosław Tomczak OFM Conv – Kustosz Sanktuarium i gwardian miejscowej Wspólnoty i Klasztoru OO. Franciszkanów Conv, który powitał wszystkich przybyłych  także na uroczystość odpustu ku czci bł. Rafała. 

Następnie s. Honorata Klimowicz OFS- Przełożona Regionu Łódzkiego FZŚ przywitała wszystkich uczestników dnia skupienia przekazując plan spotkania. O godz. 10.00 rozpoczęliśmy modlitwę Koronką Franciszkańską, której przewodniczył br.  Wiesław Drewniak ze wspólnoty miejscowej przy par. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Łodzi. 

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. Koncelebrowana z udziałem kilku kapłanów. Mszy św przewodniczył I homilię wygłosił J.E ks. Ireneusz  Pękalski - biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej. 

Po Mszy  ks. Biskup przy grobie bł. Rafała  odczytał Akt zawierzenia Regionu Łódzkiego FZŚ naszemu patronowi bł. Rafałowi Chylińskiemu. Kolejnym punktem naszego spotkania była wspólna agapa.

W czasie agapy  odbyła się zbiórka dobrowolnych ofiar dla s. Barbary ze wspólnoty miejscowej w Kole. Siostry i bracia mieli możliwość nabycia zdjęć ze spotkań regionalnych w 2022 roku. Po agapie s. Honorata Klimowicz - Przełożona Regionu  porowdziła szkolenie dla Radnych ds. Formacji a także przekazała bieżące komunikaty z Rady Narodowej.   

Na zakończenie o. Stanisław Ziemiński OFM Conv - Asystent Regionu Łódzkiego  wygłosił krótkie słowo na rozesłanie.

Tegoroczny Dzień Skupienia zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, której przewodniczył  i błogosławieństwa Bożego udzielił o. Stanisław Ziemiński OFM Conv. 

     

REKOLEKCJE REGIONALNE

W dniach 16-18 września 2022 roku w Domu Rekolekcyjnym  im. Ks. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli odbyły się rekolekcje dla Sióstr I Braci z Regionu Łódzkiego FZŚ. 

Nauki rekolekcyjne głosili o. Stanisław Ziemiński OFM Conv i  o. Gustaw Lewandowski OFM - asystenci naszego Regionu. W pierwszym dniu na rozpoczęcie s. Honorata Klimowicz OFS - przełożona regionu witając ojców asystentów i wszystkich uczestników rekolekcji przedstawiła krótko historię Domu Rekolekcyjnego i plan rekolekcji. Następnie rozpoczęło się Nabożeństwo Pokutne, któremu przewodniczył o. Stanisław. Po Mszy świętej  Ks. Mariusz Chmielewski  FDP – Przełożony Wspólnoty Zakonnej i Dyrektor Domu Misyjnego i Domu Rekolekcyjnego opowiedział nam historię przybycia Księży Orionistów do Zduńskiej Woli oraz  powstania parafii pw. św. Antoniego z Padwy  i seminarium, w którym obecnie jest Dom Rekolekcyjny. Zwyczajem lat ubiegłych w programie rekolekcji była codzienna Msza święta i modlitwa Liturgią Godzin, Koronka Franciszkańska i do  Miłosierdzia Bożego, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Apel Jasnogórski  i modlitwa indywidualna. W tym roku przeżywaliśmy 100-tną rocznicę śmierci patronki FZŚ bł. Anieli Salawy i  tej okazji w drugim dniu rekolekcji mieliśmy zaszczyt gościć Wspólnotę Miejscową FZŚ z Bydgoszczy, której członkowie pokazali nam przedstawienie o bł. Anieli. Po przedstawieniu udaliśmy się do Bazyliki Wniebowzięcia NMP na Mszę św. Po Mszy św. przewodnik opowiedział nam historię bazyliki a następnie udaliśmy się do Muzeum - Domu rodzinnego św. Maksymiliana Marii Kolbe. Rekolekcje zakończyliśmy obiadem i modlitwą.

W rekolekcjach uczestniczyło ok.80 osób z większości Wspólnot w regionie.

 

BRATERSKIE SPOTKANIA TERCJARZY

Z inicjatywy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Łódzkiego powstał pomysł spotkań międzywspólnotowych  Trzecich Zakonów, które funkcjonują na terenie Łodzi. Po wstępnych rozmowach doszło do takiego spotkania u świeckich dominikanów w ich fraterni na ul. Zielonej. Na wyżej wspomniane spotkanie przybyli franciszkanie i karmelici świeccy. Po Mszy świętej i nieszporach w kaplicy zakonnej zostaliśmy zaproszeni na wspólną agapę, na której mogliśmy podzielić się bogactwem naszych duchowości.

Rozstaliśmy się bardzo ubogaceni i szczęśliwi z tego daru spotkania. Zaowocowało to kolejnym spotkaniem, tym razem u nas, a konkretnie w parafii Św Maksymiliana, podczas świętowania czterdziestolecia istnienia tamtejszej wspólnoty. Szczególnym punktem tego spotkania było dawanie świadectw naszego powołania.

To radosne spotkanie zakończyliśmy uroczystą Mszą świętą jubileuszową,  a po niej pamiątkową fotografią.

Natomiast 16 lipca w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel  zostaliśmy zaproszeni do świeckich karmelitów. Spotkanie odbyło się we wspólnocie  lokalnej Trzeciego Świeckiego  Zakonu Karmelitańskiego w Łodzi przy par.   Karmelitów Bosych  pw. Opieki św. Józefa, w którym udział wzięli członkowie Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

O godz. 15.00 piątą  tajemnicą chwalebną różańca św.  rozpoczęliśmy spotkanie. Modlitwie przewodniczyła s. Marianna - przewodnicząca karmelitańskiej wspólnoty. Następnie asystent wspólnoty  przedstawił historię Zakonów karmelitańskich.

Podczas agapy rozmawialiśmy o strukturach,  prawodawstwie  i działalności Zakonów Karmelitańskich i Franciszkańskich. W czasie dyskusji siostry  i bracia  zwrócili uwagę na różnice w prawodawstwie obu Zakonów.

Kolejnym punktem spotkania było Nabożeństwo różańcowe, które prowadziła wspólnota Trzeciego Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego. Spotkanie zakończyło się uroczystą Mszą św. koncelebrowaną,  której przewodniczył ks.bp. Ireneusz Pękalski - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

 

REGIONALNY DZIEŃ BRATERSTWA 

W dniu 11 czerwca 2022 roku  we wspólnocie miejscowej w Warcie odbył się regionalny dzień braterstwa. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez o. Sławomira Zaporowskiego OFM - proboszcza i gwardiana warckiego klasztoru OO. Bernardynów.

Następnie modliliśmy się Koronką franciszkańską do siedmiu radości Matki Bożej. Modlitwę poprowadził brat Wiesław Drewniak wraz z siostrami z poszczególnych wspólnot miejscowych.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, której głównym celebransem był o.Gustaw Lewandowski OFM -  Asystent Regionu Łódzkiego FZŚ.

Po Mszy świętej przybyłych gości poczęstowaliśmy obiadem.

W czasie agapy była możliwość nabycia zdjęć z wcześniejszych spotkań w regionie, wsparcia finansowo Sióstr Bernardynek poprzez zakupienie wykonanych przez nie różańców i wierszy autorstwa s. Pauli.

Po godz. 14 - tej br. Hiacynt Balcerzak OFM przedstawił  historię klasztoru i  kościoła OO. Bernardynów.

Spotkanie braterskie zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, której przewodniczył o. Ireneusz Urban OFM- asystent naszej wspólnoty

Spotkanie uwieczniliśmy wspólną fotografią.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób ze Wspólnot Miejscowych ze Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Łęczycy, Koła, Brzezin i  Łódzkich Łagiewnik.

Swoją obecnością zaszczycili nas o. Lucjusz Wilk OFM - asystent Prowincjalny FZŚ i WM w Piotrkowie Trybunalskim i ks. Damian Szczepanik, który jest członkiem wspólnoty w Łagiewnikach.

Z każdej wspólnoty siostry i bracia włączyli się biorąc  czynny udział w spotkaniu za co bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i naszej warckiej wspólnoty.

s. Małgorzata

 

 

 

Obchody Jubileuszu 800 lecia istnienia III Zakonu

Świętego Franciszka.

 

W regionie Łódzkim główne uroczystości odbyły się w Archikatedrze Łódzkiej. W dniu 28.08.2021 podczas uroczystej Mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Marka Marczaka. Bracia i siostry zgromadzeni na rekolekcjach w ośrodku w Porszewicach przybyli do Archikatedry Łódzkiej. Obecne były poczty sztandarowe Wspólnot Miejscowych z Kalisza, Włocławka, Zduńskiej Woli, oraz Wspólnoty z Łodzi przy Kościele pw . Świętego Maksymiliana M. Kolbe. Na zakończenie Mszy świętej wręczyliśmy księdzu biskupowi pamiątkowy dokument Memoriale Propositi – pierwszej Reguły dla Franciszkanów Świeckich zatwierdzonej przez Stolicę Apostolską w 1221r.

Następnym przedsięwzięciem uczczenia jubileuszu 800- lecia istnienia naszego Zakonu była wspólna z naszym Asystentem Regionu ojcem Stanisławem Ziemińskim OFM Conv. inicjatywa utworzenia w Łodzi  Studium Duchowości Franciszkańskiej. 27 listopada 2021r. ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś wręczył dyplomy ukończenia Studium, uczestnikom I edycji . Szkoła duchowości Franciszkańskiej kontynuuje swoją działalność. 25 czerwca zakończyliśmy II edycję. Tym razem, podczas uroczystego zakończenia dyplomy wręczał ojciec Piotr Bielenin OFM Conv. – Dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich w Krakowie. Na jesieni rozpoczynamy III edycję.

 

Wspólnota Miejscowa FZŚ w Zduńskiej Woli uczciła jubileusz 800 lecia istnienia FZŚ wprowadzając do Bazyliki Mniejszej pw. WNMP relikwie błogosławionego ojca Rafała Chylińskiego OFM Conv. – patrona Regionu Łódzkiego franciszkanów świeckich. Uroczystego wprowadzenia w dniu 17 Października 2021r. podczas Mszy świętej o godz. 7 dokonał ksiądz Prałat Dariusz Kaliński , proboszcz i opiekun wspólnoty miejscowej, wraz z  asystentem Regionu Łódzkiego ojcem Stanisławem Ziemińskim OFM Conv. W uroczystości uczestniczył również ojciec Ireneusz Urban OFM, asystent wspólnoty miejscowej FZŚ z Warty.

  

Wspólnota Miejscowa FZŚ w Kaliszu uczciła jubileusz uroczystą Mszę świętą dziękczynną za 800 lat istnienia FZŚ odprawioną dnia 21 listopada 2021 r  o g. 16.00 z udziałem i pod przewodnictwem ordynariusza naszej diecezji ks. Biskupa Damiana Bryla.

W uroczystościach uczestniczyli: o. Stanisław Ziemiński OFM Conv, asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Łódzkiego - ojciec jest także asystentem prowincjonalnym, o. Waldemar Ułanowicz OFM Conv, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kaliszu. Obecni byli też: ks. Jakub Bogacki - nasz współbrat, o. Andrzej Kaliściak OFm Conv - wieloletni Asystent naszej Wspólnoty, oraz zaprzyjaźnieni kapłani z parafii, na których terenie mieszkają członkowie naszej wspólnoty FZŚ.

Wspólnota wydrukowała plakat informacyjny o tych uroczystościach.

Rozprowadzała foldery informacyjne o naszej wspólnocie oraz zamówiła kubki z logo 800 lecia FZŚ.

 

Wspólnota Miejscowa św. Maksymiliana w Łodzi ofiarę pieniężną na zakup tablicy na której będą umieszczone inf. o patronie parafii Św. Maksymilianie Marii Kolbe, oraz inne informacje

Przygotowali tez  baner z logo Jubileuszu który rozwieszali  np. na ogrodzeniu kościoła, w Archikatedrze podczas uroczystej Mszy Świętej, na Rekolekcjach w Porszewicach, i podczas Kapituły Regionalnej. Podjęli także decyzje o comiesięcznej wpłacie 50 zł na rzecz Domu Magnificat, który pomaga wychodzić z uzależnień. Jeśli chodzi o tą tablicę to ma być umieszczona na kościele.

 
Wspólnota Miejscowa FZŚ w Warcie Obchody Jubileuszu 800-lecia powstania FZŚ uczciła dniem braterstwa w uroczystość św. Franciszka, na który przybyła Wspólnota Miejscowa ze Zduńskiej Woli wraz z przełożoną Regionu Łódzkiego FZŚ s. Honoratą Klimowicz Ofs. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą świętą. Dziękczynno-błagalną dziękując Bogu za otrzymane łaski.

Aby bardziej poznać naszych współbraci i siostry oraz historię FZŚ w naszej gablocie i na spotkaniach wspólnoty co miesiąc od stycznia do grudnia przygotowała materiały formacyjne na temat świętych i błogosławionych tercjarzy żyjący w ostatnich ośmiu wiekach.

 

 

Regionalny dzień skupienia FZŚ Regionu Łódzkiego przy grobie bł. Rafała Chylińskiego

 

     Dnia 2 grudnia 2021r. w Sanktuarium Św. Antoniego i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – Łagiewnikach odbył się regionalny dzień skupienia.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie z 15 wspólnot miejscowych (ok.80 osób) z całego Regionu. Spotkanie rozpoczął o. Radosław Tomczak OFM Conv – Kustosz Sanktuarium i gwardian miejscowej Wspólnoty i Klasztoru OO. Franciszkanów Conv, który powitał wszystkich przybyłych.

Następnie s. Honorata Klimowicz OFS- Przełożona Regionu Łódzkiego FZŚ przywitała wszystkich uczestników i przedstawiła plan dnia skupienia.

Następnie rozpoczęliśmy modlitwę Koronką Franciszkańską, której przewodniczył br.  Wiesław Drewniak OFS ze wspólnoty miejscowej przy par. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Łodzi.

O godz. 11.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej z udziałem 8 kapłanów.  Mszy św. przewodniczył o. Stanisław Ziemiński OFM Conv – Asystent Regionalny i Prowincjalny FZŚ, a homilię wygłosił o. Gustaw Lewandowski OFM – Asystent naszego Regionu. Po Mszy św. wzięliśmy udział w nabożeństwie ku czci bł. Rafała Chylińskiego, po którym celebrans odczytał Akt zawierzenia Regionu Łódzkiego FZŚ naszemu patronowi.

Po zakończonych modlitwach rozpoczęła się wspólna agapa, podczas, której odbył się konkurs na „CIASTO ANIELI”

W konkursie udział wzięło 5 wspólnot miejscowych z Bedonia, Brzezin,   Tomaszowa Mazowieckiego, Zduńskiej Woli i Warty.

Komisja konkursowa w składzie: o. Stanisław Ziemiński OFM Conv - Asystent Regionu Łódzkiego FZŚ, o. Henryk Hajzler OFM - Asystent wspólnoty miejscowej w Kole, o. Radosław Tomczak OFM Conv - Gwardian Klasztoru OO. Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach, o. Ireneusz Urban OFM - Asystent wspólnoty miejscowej w Warcie i br. Ryszard Uram OFS ze wspólnoty miejscowej przy par. św. Maksymiliana Marii Kolbe dokonała wyboru trzech ciast, które wezmą udział w dalszej części konkursu  na szczeblu narodowym w Krakowie. Po dyskusji komisja wydała werdykt ogłaszając, że pierwsze miejsce zajęło ciasto  ze wspólnoty  miejscowej w Warcie wykonane przez s. Zdzisławę Mikołajczyk, drugie miejsce zajęło ciasto wykonane przez

s. Honoratę Klimowicz ze wspólnoty miejscowej w Zduńskiej Woli I obecną Przełożoną naszego Regionu, trzecie miejsce zajęło ciasto ze wspólnoty miejscowej w Brzezinach, które wykonała s. Krystyna Lipska. Natomiast czwarte miejsce ex aequo zajęły ciasta ze wspólnot w Tomaszowie Mazowieckim i Bedoniu.

W czasie agapy była także możliwość nabycia materiałów formacyjnych i zdjęć z rekolekcji regionalnych w 2021 roku. Po agapie rozpoczęła się konferencja, którą wygłosił o. Stanisław Ziemiński OFM Conv. Korzystając z obecności przełożonych i sekretarzy przeprowadzono szkolenie w czasie, którego przekazano komunikaty i materiały formacyjne.

Tegoroczny dzień skupienia  zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, której przewodniczył o.Stanisław.

Na zakończenie po zrobieniu wspólnej fotografii i wzajemnych słowach podziękowania o. Stanisław Ziemiński OFM Conv udzielił nam Bożego Błogosławieństwa na rozesłanie.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania serdeczne Bóg zapłać.

 

 

OBCHODY JUBILEUSZU W KRAKOWIE

Dnia 2 października w Bazylice Mniejszej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Krakowie odbyły się uroczystości jubileuszowe na szczeblu narodowym z okazji 800-lecia powstania FZS. Na rozpoczęcie o.Piotr Cuber OFM Conv, gwardian bazyliki powitał wszystkich przybyłych, a następnie przedstawił po krótce historię bazyliki i Klasztoru OO. Franciszkanów.

Uroczyste obchody Jubileuszu  rozpoczęły się  o godz.10.30 czuwaniem modlitewnym w kaplicy Męki Pańskiej przy relikwiach bł.Anieli Salawy, które prowadziła miejscowa wspólnota FZŚ przy Bazylice. Następnie o godz.11.00 rozpoczął się  program słowno- muzyczny przygotowany przez o.Tadeusza Bargiela OFM Cap-asystenta narodowego FZŚ. Kolejnym punktem w programie były o godz. 11.30 – Godzinki ku czci św. Franciszka, po których o godz. 

12.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana przez asystentów narodowych, prowincjalnych, regionalnych i wspólnot miejscowych. Siostra Emila Nogaj OFS - przełożona narodowa FZŚ powitała  J.E. o. Damiana Muskusa OFM i wszystkich przybyłych kapłanów oraz członków FZŚ.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił J. E. o.Damian Muskus OFM.  Jako dar ołtarza do bazyliki mniejszej ojców franciszkanów Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce  ofiarował  jubileuszowy ornat i stułę.

W uroczystościach udział  wzięli także: asystenci narodowi FZŚ o.Arkadiusz Czaja OFM, o.Tadeusz Bargiel OFM Cap, Poczty sztandarowe z Regionu Krakowskiego i Poznańskiego FZŚ, bracia i siostry z wielu wspólnot miejscowych w kraju oraz  bracia i siostry z III Zakonu św. Dominika.

Po Eucharystii  rozpoczęła się wspólna agapa i spotkanie przy stole, którym zakończyliśmy wspólne świętowanie.

Z Regionu Łódzkiego FZŚ udział wzięło 9 członków z 6 wspólnot miejscowych oraz asystent o.Stanisław Ziemiński OFM Conv.

 

Rekolekcje Regionalne FZŚ w Porszewicach

 

     W dniach 27-29 sierpnia 2021 roku w Ośrodku Rekolekcyjno - Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach odbyły się rekolekcje Regionalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Regionu Łódzkiego.

Zwyczajem lat ubiegłych rekolekcje głosili asystenci naszego Regionu o. Gustaw Lewandowski OFM i o.Stanisław Ziemiński OFM Conv.

Rekolekcje zostały przygotowane przez Radę Regionu i wzięło w nich udział ok. 80 Braci i Sióstr z większości Wspólnot Miejscowych w Regionie.

Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczęliśmy litanią do św. Franciszka. Następnie s. Honorata Klimowicz - przełożona regionu powitała ojców asystentów i wszystkich uczestników rekolekcji. Po powitaniu o.Stanisław wygłosił krótką konferencję na temat wypoczynku. Motywem przewodnim rekolekcji był temat powołania oraz jubileusz powstania FZŚ.

W programie rekolekcji była także codzienna msza św., modlitwa Liturgią Godzin, Apel Jasnogórski, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nabożeństwo Pokutne, Koronka Franciszkańska oraz Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Nie zabrakło też czasu na modlitwę indywidualną w ciszy.

W drugim  dniu rekolekcji udaliśmy się autokarem do Archikatedry Łódzkiej, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii dziękczynnej z okazji 800-lecia powstania FZŚ. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił J.E. ks. Marek Marczak - biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej.

W uroczystej Mszy św. udział wzięli: prowincjał prowincji Matki Bożej Niepokalanej o.Grzegorz Bartosik OFM Conv, Asystent Prowincjalny FZŚ  prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny o.Lucjusz Wilk OFM oraz były wieloletni Asystent Regionu Łódzkiego FZŚ o.Edward Mastalerek OFM Conv. i Asystent Wspólnoty Miejscowej o.Miłosz Zwardoń OFM, a także o.Stanisław Ziemiański OFM Conv Asystent Regionalny i Prowincjalny FZŚ i o.Gustaw Lewandowski OFM Asystent Regionalny. Na wspólne dziękczynienie Bogu za dar powstania FZŚ i naszego powołania przybyli także Asystenci Wspólnot Miejscowych m.in. o.Jerzy Łopat OFM Conv z Łagiewnik, o.Radosław Tomczak OFM Conv Gwardian i Proboszcz Klasztoru OO. Franciszkanów Konwentualnych w Łagiewnikach, Proboszcz Parafii Archikatedralnej i Asystent Wspólnoty Miejscowej  przy Katedrze ks.Ireneusz Kulesza, ks.Kazimierz Dąbrowski Asystent Wspólnoty Miejscowej przy parafii Matki Bożej Zwycięskiej  w Łodzi i Dyrektor Archiwum Archidiecezji Łódzkiej oraz wikariusz parafii katedralnej Rafał Balcerzak.

Obecne były także poczty sztandarowe ze Wspólnot Miejscowych w Zduńskiej Woli, Kaliszu, Łodzi, Włocławku. Po zakończeniu uroczystej Mszy św. o.Stanisław podziękował wszystkim przybyłym gościom oraz Braciom i Siostrom z Regionu, po czym udaliśmy się na obiad do Porszewic.

Rekolekcje zakończyliśmy mszą św. i błogosławieństwem relikwiami bł.Anieli Salawy i bł.Rafała Chylińskiego, które były z nami w czasie modlitwy wspólnotowej i indywidualnej.

 

X KAPITUŁA REGIONALNA

       W dniu 3 lipca 2021 roku w Ośrodku Rekolekcyjno - Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach odbyła się X Kapituła Regionalna FZŚ Regionu Łódzkiego, której przewodniczyła s. Joanna Berłowska OFS – Radna ds. formacji, Delegat Rady Narodowej FZŚ. Natomiast z ramienia asystentów Kapitułę wspierał o.Zdzisław Gogola OFM Conv. – Asystent Narodowy FZŚ. Kapitułę rozpoczęliśmy Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył o.Stanisław Ziemiński OFM Conv- Asystent Prowincjalny i Regionalny Regionu Łódzkiego FZŚ, a homilię wygłosił o.Zdzisław Gogola OFM Conv. Po Mszy św. rozpoczęła się krótka agapa, a następnie po sprawdzeniu listy obecności wzięliśmy udział w części sprawozdawczej Kapituły, w której sprawozdania z działalności regionu od 28.10.2017r. do 3.07.2021r. przedstawiły s.Elżbieta Uram OFS – Przełożona Regionu i s.Anna Szczur OFS – Skarbnik Regionu. Po przyjęciu sprawozdań przez przewodniczącą Kapituły s.Joannę Berłowską OFS, krótkiej dyskusji i udzieleniu absolutorium ustępującej radzie, zakończyliśmy część sprawozdawczą Kapituły wspólną fotografią ustępującej rady regionu.

Po przerwie obiadowej wybrano komisję skrutacyjną w składzie:

Sekretarz Kapituły – s.Danuta Borowiak

Skrutator I – s.Urszula Andrzejczak

Skrutator II - br.Sylwester Klimowicz

   Następnie rozpoczęła się część wyborcza Kapituły, w czasie której w tajnym głosowaniu w skład nowej Rady Regionu zostali wybrani:

Przełożona – s.Honorata Klimowicz, ze Wspólnoty Miejscowej w Zduńskiej Woli.     

Zastępca – br.Jarosław Zalewski, ze Wspólnoty Miejscowej w Łagiewnikach.

Sekretarz – s.Małgorzata Szwed, ze Wspólnoty Miejscowej w Warcie.

Skarbnik – s. Magdalena Gołaszewska, ze Wspólnoty Miejscowej w Bedoniu.

Radna ds.formacji – s.Elżbieta Uram, ze Wspólnoty Miejscowej przy parafii św.Maksymiliana Marii Kolbe w Łodzi.

Radna – s.Barbara Matuszewska, ze Wspólnoty Miejscowej w Kole.

Radny - br.Sylwester Górecki, ze Wspólnoty Miejscowej w Kaliszu.

     Kapitułę zakończyliśmy modlitwą z Bożym Błogosławieństwem, którego po przez swą posługę udzielił nam o.Zdzisław Gogola OFM Conv – Przełożony Narodowy FZŚ w Polsce, chwilę tę upamiętniliśmy wspólną fotografią.

        W kapitule uczestniczyło 26 delegatów ze wspólnot miejscowych, delegat Biskupa Archidiecezji Łódzkiej o.Ernest Zielonka ODC, 11 gości, asystent narodowy – o.Zdzisław Gogola OFM Conv, Przewodnicząca Kapituły s.Joanna Berłowska OFS – radna ds. formacji, delegat Rady Narodowej FZŚ i asystenci Regionu Łódzkiego FZŚ o.Stanisław Ziemiński OFM Conv i o.Gustaw Lewandowski OFM.

 

 

Regionalny dzień skupienia FZŚ Regionu Łódzkiego przy grobie bł. Rafała Chylińskiego

Dnia 2 grudnia br. w Sanktuarium Świętego Antoniego i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – Łagiewnikach odbył się coroczny regionalny dzień skupienia dla FZŚ z Regionu Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie z 21 wspólnot miejscowych (ok. 130 osób) z całego Regionu.

[Rozmiar: 185775 bajtów]

Spotkanie rozpoczął o. Krzysztof Świderek OFM Conv – kustosz Sanktuarium oraz gwardian miejscowej Wspólnoty i klasztoru OO. Franciszkanów Conv, który powitał wszystkich przybyłych bardzo serdecznie przekazując krótkie komunikaty i plan spotkania.

[Rozmiar: 171859 bajtów]

Następnie s. Elżbieta Uram OFS – Przełożona Regionu Łódzkiego – przywitała wszystkich uczestników spotkania. Po powitaniu s. Honorata Klimowicz OFS – zastępca Przełożonej Regionu rozpoczęła modlitwę Koronką Franciszkańską.

[Rozmiar: 222704 bajtów]

Następnym punktem spotkania była uroczysta Msza św. koncelebrowana z udziałem 9 kapłanów. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Gustaw Lewandowski OFM – asystent regionalny FZŚ. Po Mszy św. wzięliśmy udział w nabożeństwie ku czci bł. Rafała Chylińskiego, po którym celebrans odczytał Akt Zawierzenia Regionu Łódzkiego FZŚ naszemu patronowi. Po zakończonych modlitwach rozpoczęła się wspólna agapa, w czasie której spożyliśmy ciepły posiłek, a także była możliwość nabycia materiałów formacyjnych i zdjęć ze spotkań regionalnych w ciągu kończącego się 2019 roku. Po agapie rozpoczęła się konferencja, którą wygłosił o. Jerzy Łopat OFM Conv – asystent duchowy Wspólnoty Miejscowej w Łagiewnikach. Korzystając z obecności wielu przełożonych i sekretarzy przeprowadzono szkolenia, w czasie których przekazano komunikaty i materiały formacyjne.

[Rozmiar: 193255 bajtów]

Tegoroczny Dzień Braterstwa zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po wzajemnych słowach podziękowania o. Krzysztof Świderek OFM Conv udzielił nam Bożego Błogosławieństwa na rozesłanie.

Wszystkim uczestnikom i organizatorom, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania serdeczne Bóg zapłać.

Rekolekcje Regionu Łódzkiego FZŚ w Porszewicach
6 - 8 września 2019 roku

W Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach odbyły się doroczne Rekolekcje Regionalne FZŚ z Regionu Łódzkiego. Tegoroczne nauki rekolekcyjne wygłosił o. Stanisław Ziemiński OFM Conv – Asystent Duchowy naszego Regionu. W rekolekcjach udział wzięło ponad 90 braci i sióstr z większości Wspólnot Miejscowych w Regionie.

[Rozmiar: 169923 bajtów]

Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie wzięliśmy udział we Mszy św., w czasie której br. Łukasz ze Wspólnoty Miejscowej Łódź-Łagiewniki złożył Profesję czasową na okres jednego roku.

[Rozmiar: 141946 bajtów]
W programie kolejnych dni rekolekcji była także codzienna modlitwa Liturgią Godzin, Droga Krzyżowa, Apel Jasnogórski, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka Franciszkańska, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i czas na modlitwę indywidualną w ciszy oraz codzienna Msza Święta. Czas rekolekcji przeżywaliśmy razem z patronem naszego regionu bł. Rafałem Chylińskim, którego relikwie były z nami w czasie modlitwy wspólnotowej i indywidualnej.

[Rozmiar: 130499 bajtów]

Tradycyjnie już od kilku lat u drugim dniu rekolekcji przybył do nas zaprzyjaźniony kapłan, przyjaciel Franciszkanów Świeckich, ks. dr Kazimierz Dąbrowski – opiekun duchowy Wspólnoty Miejscowej FZŚ przy parafii p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi. Również w sobotę przybył o. Marek Klimecki OFM Conv – Asystent Duchowy Wspólnoty Miejscowej przy parafii p.w. Matki Bożej Anielskiej w Łodzi.

[Rozmiar: 146731 bajtów]

Rekolekcje zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, po której nastąpiło przekazanie Relikwii bł. Rafała Chylińskiego do Wspólnoty Miejscowej w Łęczycy. Ostatnim punktem tegorocznych rekolekcji było Boże Błogosławieństwo, którego poprzez swą posługę udzielił nam o. Stanisław – rekolekcjonista.

WIZYTACJA REGIONU ŁÓDZKIEGO FZŚ

[Rozmiar: 227059 bajtów]

Dnia 31 sierpnia 2019 r. w Klasztorze OO Franciszkanów Konwentualnych w Łodzi-Łagiewnikach odbyła się wizytacja Regionu Łódzkiego FZŚ. Spotkanie z Radą Regionu rozpoczęło się o godz. 10.00 powitaniem przewielebnych przełożonych. Wizytacji Braterskiej przewodniczyła s. Joanna Berłowska OFS- Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce, a Pasterskiej o. Nikodem Sobczyński OFM- Asystent Narodowy FZŚ.

[Rozmiar: 220050 bajtów]

O godz. 11.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Nikodem Sobczyński OFM, w którym podkreślił wagę wierności przyrzeczeniom profesji i pełnieniu podjętym obowiązkom z racji pełnienia danego urzędu.

[Rozmiar: 253809 bajtów]

Po Mszy św. udaliśmy się do refektarza na obiad, po którym nastąpił dalszy ciąg wizytacji. Na zakończenie s. Joanna przedstawiła krótkie podsumowanie wizytacji. Następnie o. Nikodem wraz z o. Stanisławem Ziemińskim OFM Conv – Asystentem naszego Regionu udzielili nam poprzez swą posługę Bożego Błogosławieństwa.

[Rozmiar: 232626 bajtów] [Rozmiar: 165605 bajtów]

Ostatnim punktem spotkania była modlitwa przy grobie o. Alberta Szczesiula OFM Conv długoletniego i zasłużonego Asystenta Duchowego naszego Regionu.

Regionalna pielgrzymka FZŚ z Łodzi na Warmię i Mazury

 

W dniach 29-30.06.2019 r. odbyła się pielgrzymka FZŚ z Regionu Łódzkiego do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Klasztornego, której współorganizatorem i opiekunem był nasz asystent duchowy Regionu Łódzkiego FZŚ o. Stanisław Ziemiński OFM Conv. Na pielgrzymkę wyjechaliśmy autokarem w sobotę 29 czerwca z Łodzi w grupie 50 osób. W pielgrzymce uczestniczyli członkowie wspólnot miejscowych z Łodzi, Brzezin, Zduńskiej Woli i Warty.

[Rozmiar: 376835 bajtów]

W drodze do Gietrzwałdu zatrzymaliśmy się na Polach Bitwy pod Grunwaldem z 1410 r., gdzie przy pomniku odśpiewaliśmy pieśń Bogurodzica. Następnie po zrobieniu wspólnej fotografii wyruszyliśmy w dalszą drogę do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, gdzie o godz. 15.00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

[Rozmiar: 475471 bajtów]

Po modlitwie udaliśmy się na miejsce objawień Matki Bożej, gdzie br. Jarosław Marynowski CRL z Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, którzy są opiekunami tegoż Sanktuarium, przedstawił historię objawień i kultu Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Mała wioska Gietrzwałd położona na Warmii stała się znana dzięki objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: Justyna Szafryńska i Barbara Samulowska. Najświętsza Maryja Panna ukazując się najpierw Justynie, a później jej kuzynce Barbarze, jako Niepokalanie Poczęta przemawiała do wizjonerek w języku polskim zwracając się z prośbą o codzienne odmawianie różańca, zachowanie trzeźwości, obiecując bliskie uwolnienie Kościoła od prześladowań, obsadzenie osieroconych parafii diecezji warmińskiej kapłanami oraz opiekę nad jej czcicielami w życiu doczesnym i wiecznym. Objawienia gietrzwałdzkie w szybkim czasie nabrały ogromnego rozgłosu, nie tylko na ziemiach polskich i niemieckich, ale także w Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i w Ameryce.

O godz. 18.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W koncelebrze uczestniczył o. Stanisław – opiekun naszej pielgrzymki, który sprawował Mszę św. w naszych intencjach. Pierwszy dzień pielgrzymki w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkie zakończyliśmy udziałem w procesji, która rozpoczęła się przy źródełku pobłogosławionym przez Matkę Bożą, w drodze do Bazyliki odmawialiśmy różaniec. Procesja zakończyła się o 21.00 Apelem Jasnogórskim.

[Rozmiar: 377942 bajtów] [Rozmiar: 293419 bajtów]W drugim dniu naszego pielgrzymowania pojechaliśmy do Świętej Lipki, gdzie gospodarzami Sanktuarium Matki Bożej Jedności Chrześcijan są Ojcowie Jezuici.

Po przybyciu na miejsce udaliśmy się do Bazyliki Mniejszej, gdzie uczestniczyliśmy w prezentacji organów, które są instrumentem barokowym. Podczas wykonywania utworów uruchamiają się figury, którymi przyozdobione są organy.

Po prezentacji pani przewodnik przedstawiła nam historię wsi Święta Lipka i Sanktuarium.

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył o. Stanisław Ziemiński OFM Conv.

[Rozmiar: 359431 bajtów]

Po Mszy św. udaliśmy się do Stoczka Klasztornego, gdzie po przybyciu do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, zostaliśmy przywitani przez kustosza Sanktuarium ze Zgromadzenia Księży Marianów, którzy są opiekunami Bazyliki. Kustosz Sanktuarium ks. Wojciech Sokołowski MIC oprowadził nas po Bazylice p.w. Nawiedzenia NMP i klasztorze przedstawiając historię miejsca więzienia ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego przez władze komunistyczne.

Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym było ostatnim punktem naszego pielgrzymowania po Warmii i Mazurach skąd po krótkiej indywidualnej modlitwie wyruszyliśmy w drogę powrotną do naszych domów i wspólnot wdzięczni Panu Bogu za otrzymane łaski i nieustanną opiekę Maryi.

Zachęcamy wszystkich do nawiedzenia tych pięknych i ważnych dla naszej historii miejsc.

Regionalna pielgrzymka FZŚ w Licheniu

[Rozmiar: 402902 bajtów]

W dniu 18 maja 2019 r., w liturgiczne święto św. Stanisława Papczyńskiego – założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, odbyła się pielgrzymka regionalna FZŚ z Regionu Łódzkiego do Lichenia, miejsca kultu Matki Bożej Bolesnej.

[Rozmiar: 452719 bajtów] [Rozmiar: 493567 bajtów]

Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 10.00 w lesie Grąblińskim – miejscu objawień Matki Bożej, gdzie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, której przewodniczył o. Stanisław Ziemiński OFM Conv – asystent duchowy naszego regionu.

[Rozmiar: 408845 bajtów] [Rozmiar: 450066 bajtów]

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej i zrobieniu wspólnej fotografii udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, gdzie, o godz. 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej z udziałem asystentów z naszego regionu przybyłych na pielgrzymkę ze swoimi wspólnotami.

O godz. 15.00 ponownie zgromadziliśmy się w Bazylice na modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą zakończyliśmy pielgrzymkę.

[Rozmiar: 302928 bajtów]

W pielgrzymce udział wzięli członkowie większości wspólnot miejscowych i sympatycy ok. 200 osób oraz ojcowie asystenci regionalni o. Stanisław Ziemiński OFM Conv, o. Gustaw Lewandowski OFM, o. Norbert Banaszak OFM, asystent wspólnoty miejscowej przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Łodzi, i o Adam Kaleśnikowicz OFM Conv, asystent wspólnoty miejscowej w Kaliszu

.

Regionalny dzień skupienia FZŚ Regionu Łódzkiego przy grobie bł. Rafała Chylińskiego (z racji liturgicznego wspomnienia w dniu 2 grudnia)

[Rozmiar: 452096 bajtów]

W dniu 1 grudnia 2018 roku w Sanktuarium Świętego Antoniego i Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Łodzi-Łagiewnikach odbył się coroczny regionalny dzień skupienia dla FZŚ z Regionu Łódzkiego, w którym uczestniczyli członkowie z 21 wspólnot miejscowych (ok. 150 osób) z całego Regionu.

[Rozmiar: 410517 bajtów]

Tegoroczny dzień skupienia przy grobie bł. Rafała Chylińskiego, patrona naszego Regionu, był połączony z uroczystością upamiętniającą 100 rocznicę powrotu do tutejszego klasztoru OO. Franciszkanów, którzy ponownie prawo powrotu do łagiewnickiego klasztoru uzyskali w 1918 r. i 40-lecie działalności WSD OO. Franciszkanów.

Spotkanie rozpoczęła s. Elżbieta Uram, przełożona Regionu Łódzkiego, która powitała wszystkich zgromadzonych braci i siostry wraz z ojcami asystentami, po czym rozpoczęła się Koronka Franciszkańska ku czci Siedmiu Radości NMP, której przewodniczyła s. Honorata Klimowicz – zastępca przełożonej regionu. Następnie o. Stanisław Ziemiński OFM Conv – asystent regionalny – wygłosił konferencję i odczytał Akt zawierzenia naszego regionu bł. Rafałowi Chylińskiemu, po czym był czas na komunikaty z Rady Regionu i rozdanie materiałów formacyjnych.

[Rozmiar: 202780 bajtów]

O godzinie 11.30 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez wielu kapłanów przybyłych na dzisiejszą uroczystość, której przewodniczył ks. abp Władysław Ziółek, biskup senior Archidiecezji Łódzkiej, a homilię wygłosił prowincjał Prowincji pw. Matki Bożej Niepokalanej OO. Franciszkanów Conv Wiesław Pyzio OFM Conv.

[Rozmiar: 204396 bajtów]

Po Mszy św. wszyscy udaliśmy się do Wyższego Seminarium Duchownego na ciepły posiłek. Od godz. 14.00 do 16.00 uczestniczyliśmy w II sesji sympozjum naukowego, w czasie, której były przedstawione wspomnienia z działalności 40 lat WSD w Łodzi-Łagiewnikach przez min. abp. seniora Władysława Ziółka, absolwentów, ojców i profesorów tu pracujących, którą zakończyliśmy tegoroczny dzień skupienia.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania serdeczne Bóg zapłać.

Rekolekcje Regionalne FZŚ w Porszewicach

[Rozmiar: 220545 bajtów]

 
 

W dniach 21 - 23 września 2018 roku w Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach odbyły się Rekolekcje Regionalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Regionu Łódzkiego, które wygłosił o. Gustaw Lewandowski OFM, a w posłudze wspierał go o. Stanisław Ziemiński OFM Conv, nowy Asystent Regionalny.


Rekolekcje zostały przygotowane przez Radę Regionu. Udział w nich wzięło ponad 100 Braci i Sióstr z większości Wspólnot Miejscowych w regionie.

[Rozmiar: 222594 bajtów]

Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia w czasie której była także możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. W programie rekolekcji była także codzienna Msza św. i modlitwa Liturią Godzin, Droga Krzyżowa w plenerze, Apel Jasnogórski, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka Franciszkańska, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP i czas na modlitwę indywidualną w ciszy.

Czas rekolekcji przeżywaliśmy razem z naszymi patronami bł. Anielą Salawą i bł. Rafałem Chylińskim, których relikwie były z nami w czasie modlitwy wspólnotowej i indywidualnej a także konferencji.

Tradycyjnie, już od kilku lat, w drugim dniu rekolekcji przybył do nas zaprzyjaźniony kapłan, przyjaciel Franciszkanów Świeckich, ksiądz doktor Kazimierz Dąbrowski - pracujący w archiwum Archidiecezji Łódzkiej.

[Rozmiar: 366741 bajtów]

Rekolekcje zakończyliśmy wspólnym zdjęciem i obiadem.

Regionalna Pielgrzymka do Niepokalanowa

Dnia 16.06.2018 r. odbyła się Regionalna Pielgrzymka FZŚ Regionu Łódzkiego do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie, w której uczestniczyło około 150 członków z wielu wspólnot miejscowych z całego Regionu.

[Rozmiar: 262451 bajtów]

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od wzięcia udziału w emisji Panoramy Tysiąclecia, która przedstawia historię Polski, a następnie udaliśmy się do Muzeum św. Maksymiliana, gdzie wysłuchaliśmy historii Niepokalanowa przedstawionej przez przewodnika. Po zwiedzaniu Muzeum część sióstr i braci udała się do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w której pracują Bracia Zakonni z tutejszego klasztoru, a których służba w tutejszej jednostce jest jedną z form apostolstwa oraz wypełnienia przykazania miłości bliźniego.

Po zwiedzaniu obiektów należących do Sanktuarium rozpoczęliśmy czas wolny, następnie spożyliśmy wspólnie obiad.

[Rozmiar: 159650 bajtów]

 
To nasze pielgrzymowanie zakończyliśmy Mszą świętą koncelebrowaną sprawowaną przez Ojca Henryka Hajzlera OFM – gwardiana, proboszcza oraz asystenta Wspólnoty Miejscowej w Kole, Ojca Andrzeja Kaliściaka OFM Conv – asystenta Wspólnoty Miejscowej w Kaliszu. Mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ojciec Stanisław Ziemiński OFM Conv – asystent FZŚ Regionu Łódzkiego.


[Rozmiar: 369182 bajtów]

Po Mszy świętej część uczestników pielgrzymki udała się do Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach, gdzie o. Sławomir Denderski OFM Conv przybliżył nam historię Sanktuarium. Po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez o. Sławomira odwiedziliśmy Siostry Klaryski, których klasztor znajduje się przy Sanktuarium.

Przeżyta wspólnie pielgrzymka sprawiła nam wiele radości i pozwoliła jeszcze bardziej zacieśnić braterstwo w naszym regionie.

Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza w Regionie Łódzkim

[Rozmiar: 151106 bajtów]

 
Dnia 28 października 2017 roku w naszym regionie odbyła się dziewiąta sprawozdawczo-wyborcza Kapituła. Dzięki życzliwości wspólnoty seminaryjnej, na czele z rektorem o. Jarosławem Bartosem, miała ona miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów Konwentualnych w Łodzi Łagiewnikach.

Kapitule przewodniczyła s. Joanna Berłowska OFS, przełożona Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. Z ramienia Asystentów FZŚ w Polsce kapitułę wspomagał o. Andrzej Romanowski OFM Cap.

Region Łódzki miał zaszczyt gościć również delegata kurii Archidiecezji Łódzkiej o. Kazimierza Kubackiego SJ oraz asystenta wspólnoty miejscowej przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi ks. Kazimierza Dąbrowskiego. Na kapitułę przybyli radni ustępującej Rady Regionu wraz z ojcami Asystentami o. Edwardem Mastalerkiem OFMConv. oraz o. Gustawem Lewandowskim OFM, wspólnoty miejscowe wydelegowały 31 delegatów.

Po uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem o. Andrzeja Romanowskiego, odbyła się część sprawozdawcza i dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami. Po przerwie obiadowej odbyła się część wyborcza.

[Rozmiar: 328489 bajtów]

Po przeprowadzeniu tajnych głosowań została przez delegatów wybrana Rada Regionu w następującym składzie:

  • Przełożona s. Elżbieta Uram – Łódź
  • zastępca s. Honorata Klimowicz – Zduńska Wola
  • radna s. Ryszarda Sikorska – Łódź
  • radna s. Ania Szczur – Bedoń
  • radna s. Barbara Ziemska – Łódź
  • radna s. Małgorzata Szwed – Warta
  • radny br. Sylwester Klimowicz – Zduńska Wola
  • radny br. Sylwester Górecki – Kalisz
[Rozmiar: 188906 bajtów]

Po zatwierdzeniu i Błogosławieństwie Rady oraz wszystkich członków Kapituły s. Joanna Berłowska złożyła życzenia nowej Radzie. Na zakończenie kapituły przełożona Regionu s. Elżbieta Uram podziękowała wszystkim uczestnikom Kapituły za przybycie i pracę na rzecz Regionu Łódzkiego.

Pokój i Dobro!

Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza Rady Regionu Łódzkiego FZŚ

lodzki007 (361 kB)
lodzki008 (82 kB)

.
W dniu 18 października 2014 roku w Łodzi odbyła się VIII Kapituła Regionu Łódzkiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Kapitule przewodniczyła przełożona narodowa FZŚ w Polsce s. Joanna Berłowska, uczestniczył w niej Asystent Narodowy Zakonu w Polsce o. Gabriel Kudzia OFM.

Dziękujemy całej Wspólnocie Regionalnej za odpowiedzialny udział w VIII Kapitule Regionu Łódzkiego.

.

lodzki009 (125 kB)

.
Nową Radę Regionu Łódzkiego naszego Zakonu tworzą:

Przełożona Regionu – s. Elżbieta Uram
zastępca przełożonej – br. Piotr Jaworski
sekretarz – s. Honorata Klimowicz
skarbnik – s. Anna Szczur
radna ds. formacji – s. Barbara Ziemska
radny – br. Jakub Foremniak
radna – s. Ryszarda Sikorska
radny – br. Sylwester Górecki

Pielgrzymka do Charłupi Małej

lodzki005 (119 kB)

14 czerwca 2014 r. Region Łódzki spotkał się w Charłupi Małej. Jest to miejscowość w której znajduje się Maryjne Sanktuarium wsławione wieloma łaskami. Przyjął nas bardzo serdecznie gospodarz tego świętego miejsca, kustosz i proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP Ks. prałat Grzegorz Drzewiecki. Przybyliśmy w grupie około 100 osób, ze wspólnot z Łodzi, Zduńskiej Woli, Kalisza, Tomaszowa Mazowieckiego, Warty.
Opiekę duchową roztoczył nad nami Asystent Regionu Łódzkiego ojciec Edward Mastalerek OFM Conv. Kustosz sanktuarium, ks. prałat Grzegorz Drzewiecki, opowiedział nam historię tego miejsca, bogatą w wydarzenia historyczne i religijne.
Głównym punktem naszego spotkania była Eucharystia, której przewodniczył ojciec Edward Mastalerek OFM Conv., który w dn. 2.06.2014 obchodził 30-lecie swojego kapłaństwa, była to sposobność, by złożyć mu życzenia i wyrazić wdzięczność za jego służbę.
Pielgrzymka była połączona z dniem braterstwa, był to czas na rozmowy, śpiew i agapę. Bardzo cenna była dla naszej wspólnoty obecność scholii ze Zduńskiej Woli, która śpiewem, dziecięcym wdziękiem bardzo ubogaciła nasze spotkanie.
Wszystkim za obecność, za wytworzenie braterskiej atmosfery w duchu Świętego Franciszka, serdecznie dziękujemy.

Pielgrzymka Regionu Łódzkiego do Lichenia

lodzki004 (115 kB)

W dniu 17 maja odbyła się Pielgrzymka Regionu Łódzkiego FZŚ do Lichenia. Jest to nasze obrane regionalne Sanktuarium, do którego od kilku lat w maju pielgrzymujemy. Naszą modlitwą objęliśmy bezcenny Dar Pokoju dla wszystkich, którzy przeżywają dramat wojny. W tym roku około 150 Sióstr i Braci przybyło do Lasu Grąblińskiego, aby wspólnie przeżyć Drogę Krzyżową w miejscu Objawień Matki Bożej. Naszej modlitwie towarzyszyli czcigodni nasi Ojcowie Asystenci wspólnot miejscowych: Ojciec Andrzej Kaliściak OFM Conv. z Kalisza, Ojciec Miłosz Zwardoń OFM z Koła, Ojciec Gustaw Lewandowski OFM z Łęczycy oraz Ojciec Krzysztof Świsłowski OFM Conv. z Łodzi. Następnie udaliśmy się do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, by tam zjednoczyć się na wspólnej Eucharystii. Był też czas na braterskie rozmowy i indywidualną modlitwę. Na zakończenie naszej pielgrzymki odmówiliśmy o godzinie 15:00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego, polecając przez tę modlitwę wszystkie nasze troski. Dziękujemy Bogu za ten piękny dzień, choć po ludzku deszczowy i zimny.

lodzki002 (127 kB) lodzki003 (145 kB)

Dziękujemy Bogu za ten piękny dzień, choć po ludzku deszczowy i zimny.

Regionalne Rekolekcje FZŚ w Porszewicach

[Rozmiar: 119805 bajtów]

W dniach 18 -20 maja br. w Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym w Porszewicach odbyły się rekolekcje regionalne FZŚ, przygotowane przez Radę Regionu Łódzkiego. Wzięło w nich udział 70 braci i sióstr FZŚ Regionu Łódzkiego. Rekolekcje prowadził nasz asystent regionalny o. Edward Mastalerek OFM Conv., który w czasie rekolekcji wygłosił kilka konferencji. Mieliśmy zaszczyt również gościć Ojca Miłosza Zwardonia OFM z Koła, który czynnie włączył się w otocznie naszej Wspólnoty opieką duchową.

W programie rekolekcji nie zabrakło codziennej Mszy św. i Apelu Jasnogórskiego, Nabożeństw Majowych i Drogi Krzyżowej oraz liturgii godzin. Podczas rekolekcji swoją obecnością zaszczycił nas ks. dr Kazimierz Dąbrowski. Obecność Księdza dała wyraz obopólnej więzi.

Rekolekcje w Porszewicach okazały się jak zawsze bardzo owocne w zacieśnieniu więzi braterskich z innymi wspólnotami, nawiązaniu nowych znajomości i ogromnemu ubogaceniu duchowemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i poprowadzenia rekolekcji, szczególne podziękowania naszym Czcigodnym Ojcom. Do zobaczenia za rok!

Pokój i Dobro!

projekt: www.atcsites.com