ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Opolsko-Gliwicki – wieści

Zapraszamy:

NIE SŁUCHAJ  LUDZI  I  NIE CHODŹ ZA TYM,CO LUDZIE MÓWIĄ,
LECZ SŁUCHAJ BOSKICH PRZYKAZAŃ I WSKAZÓWEK KOŚCIOŁA,
BO LUDZIE PRZYJMUJĄ, CO IM JEST WYGODNE,
A CO NIEWYGODNE ODRZUCAJĄ…

(bł. Aniela Salawa)

 

Z powyższym mottem bł. Anieli Salawy 9 kwietnia 2022 r. wyruszyła pielgrzymka autokarowa z siostrami i braćmi Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regonu Opole-Gliwice w roku JUBILEUSZOWYM -100.rocznicy śmierci patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce.

Tercjarze zebrani w dwóch autokarach podążyli w trasę do Sieprawia i Krakowa.

W czasie przemierzania drogi odśpiewano godzinki ku czci błogosławionej Anieli, odmówiono tajemnice radosne różańca świętego, dzielono się braterskim słowem i chlebem jak również zapoznano się z dokładnym życiorysem błogosławionej, Jej drogą do świętości.

Po dotarciu do miejscowości gdzie w 1881r. przyszła na świat Aniela przywitała nas s. Ania -przełożona miejscowej, sieprawskiej wspólnoty FZŚ.

Po modlitwie pielgrzymów regionu Opole-Gliwice i wspólnoty miejscowej przy relikwiach bł. Anieli oraz powitaniu przez ks. proboszcza tegoż sanktuarium miała miejsce uroczysta msza święta której przewodniczył i kazanie wygłosił o. Bertrand Sosnitza OFM- asystent duchowy naszego regionu.

Oprawę liturgiczną -czytania, psalm i modlitwę wiernych prowadzili tercjarze z naszego regionu i wspólnoty w Sieprawiu.

Następnie nawiedziliśmy kościół św. Michała Archanioła gdzie znajduje się chrzcielnica, w której Aniela została ochrzczona, a w sklepiku zaopatrzyliśmy się w pamiątki.

Siostry tercjarki- sieprawianki przygotowały dla nas poczęstunek: pyszną kawę ze słodkim rogalikiem, który spożyliśmy w cudownej, przyjaznej atmosferze na plebani ks. proboszcza, który okazał nam niezwykłą gościnność.

Na niewielkiej polanie w lasku przy drodze z Sieprawia do Zawady znajduje się źródełko do którego w dzieciństwa często przychodziła Aniela i właśnie tam zatrzymaliśmy się aby wśród zieleni przy śpiewie ptaków przemyć się cudowną wodą.

Następnie udaliśmy się do bazyliki św. Franciszka w Krakowie aby pomodlić się przy doczesnych szczątkach naszej patronki oraz odprawić Drogę Krzyżową z bł. Anielą.

 Z ust posługującego w bazylice franciszkanina poznaliśmy historię tego miejsca.

Na Rynku w Krakowie w 13 VIII 1991r. papież Jan Paweł II beatyfikował Anielę Salawę. To tutaj właśnie przytoczył słowa błogosławionej Anieli zaczerpnięte z Jej dziennika gdzie woła do Chrystusa:

 ,,Pragnę abyś był tak wielbiony, jak jesteś wyniszczony”.

W tym też miejscu rozeszliśmy się w małych grupach aby krocząc po śladach Anieli rozsmakować się w Jej duchowości.

W drodze powrotnej do Opola, Gliwic, Olesna, Strzelec Opolskich, Bogacicy, Gorzowa Śl., Bażan…śpiewaliśmy –

,,Anielo Salawo siostro nasza droga wstawiaj się za nami tam prze tronem Boga, Siostro nasza droga”

Ufam, że miejsca, które nawiedziliśmy, ludzie, których spotkaliśmy, przeżycia z tym związane przyczynią się do przybliżenia nas do świętości.

 

Z pomocą Bożą i życzliwością ludzi zorganizowała oraz opisała

 s. Krystyna Skrocka    

 

Zdj. 1  -Siostry i bracia FZŚ Regionu Opole-Gliwice na tle starego kościoła w Sieprawiu gdzie znajduje się chrzcielnica w której była ochrzczona Aniela Salawa.
 

Zdj. 2 Przy ambonce w sanktuarium Bł. Anieli Salawy - ks. Proboszcz, a za nim o. Bertrand Sosnitza -asystent duchowy regionu Opole-Gliwice.
 

Zdj. 3 Miejsce relikwii bł. Anieli w sieprawskim sanktuarium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.XII.2021r.  XII Kapituła Sprawozdawczo - Wyborcza  FZŚ Regionu Opole – Gliwice.

Przełożona regionalna – s. Jolanta Nowińska, zastępca przełożonej – br. Damian Walz, członkowie Rady: s. Urszula Szramka, s. Krystyna Skrocka, br. Waldemar Nocoń, s. Urszula Plachetka i br Adam Charkiewicz.


 

REKOLEKCJE I  XII  KAPITUŁA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA REGIONU OPOLE – GLIWICE

Tegoroczne Rekolekcje Franciszkańskie w Domu Pielgrzyma w Górze św. Anny odbyły się w dniach: 2-5 grudnia 2021r. Zostały poprzedzone wizytacją bratersko – pasterską Regionu, którą przeprowadzili: br. Marian Radzaj z ramienia Rady Narodowej i o. Tadeusz Bargiel OFM Cap – Asystent Narodowy.

O. Tadeusz Bargiel poprowadził również tegoroczne rekolekcje. Podczas wizytacji  s. Przełożona Urszula Szramka przedstawiła całą, prowadzoną wzorowo, zebraną i ułożoną dokumentację oraz sprawozdanie z trzyletniej działalności Rady. Uznanie wzbudziła ilość przeprowadzonych Kapituł we wspólnotach miejscowych, mimo dużych utrudnień związanych z trwającą pandemią    Covid – 19. Przeanalizowana została realizacja wniosków. Również przypadające w tym roku obchody jubileuszowe 800 lat istnienia FZŚ przebiegały w regionie bardzo uroczyście. Niektóre z pomysłów zaproponowanych w regionie przyjęte zostały jako ogólnopolskie, między innymi opracowany „Hymn na 800 – lecie” i konkurs literacki o tematyce franciszkańskiej.

Konferencje rekolekcyjne prowadzone przez o. Tadeusza były rozwinięciem modlitw św. Franciszka z Asyżu, zawartych w „Pismach św. Franciszka”, którymi wszyscy modlimy się bardzo często, może nawet codziennie.

O. Tadeusz odkrył przed nami niesamowitą głębię tych modlitw i wskazał, w jaki sposób należy je odnosić do codzienności naszego życia, opierając się na przykładzie Maryi - Matki Jezusa, postaci występujących w Nowym Testamencie i na postawie naszego Ojca - św. Franciszka, założyciela trzech zakonów. Rekolekcjonista wygłosił trzy nauki podczas codziennych Mszy św. oraz trzy konferencje, które ubogacał pięknym śpiewem i grą na gitarze, co sprawiło, że były one prawdziwą ucztą duchową.

 W drugim dniu rekolekcji konferencję na temat „Stawania się świadkiem Chrystusa” oraz „Posłuszeństwa” przeprowadziła radna regionalna do spraw formacji – s. Jolanta Nowińska. Zwróciła uwagę, że składając Profesję, „poświęcamy się na służbę Bożego królestwa” i „przyrzekamy żyć Ewangelią”, co zobowiązuje nas  do dawania przykładu, jak żyć, aby nasze życie było odbiciem nauki Chrystusa.

W trzecim dniu rekolekcji, 4.XII.2021r. odbyła się XII Kapituła Sprawozdawczo - Wyborcza  FZŚ Regionu Opole – Gliwice. Rozpoczęła się uroczystą Mszą św. w Bazylice św. Anny, której przewodniczył i skierował do zebranych słowo Boże o. Alan Brzyski OFM, Minister Prowincjalny Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych z Wrocławia. W koncelebrze uczestniczyli: o. Tadeusz Bargiel – rekolekcjonista i asystent narodowy w jednej osobie, asystenci regionu Opole – Gliwice, ojcowie i księża – asystenci wspólnot miejscowych.

O. Prowincjał wygłosił również słowo wstępne przed rozpoczęciem Mszy św., podczas której prosiliśmy o światło Ducha Świętego w roztropnym wyborze nowej Rady Regionalnej, która z miłością będzie służyć wspólnotom braterskim i Kościołowi rozwijając franciszkańską wizję świata zgody, jedności i pokoju. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali członkowie FZŚ, a delegacja wspólnoty z Góry św. Anny uświetniła celebrację sztandarem franciszkańskim.

Kapituła sprawozdawczo – wyborcza odbywała się w  Auli  Domu Pielgrzyma. Przewodniczył jej delegat Przełożonej Narodowej br. Marian Radzaj. Obecni byli również: o. Tadeusz Bargiel OFM Cap – Asystent Narodowy, o. Kunibert Kubosz OFM i o. Bertrand Sosnitza OFM – Asystenci Regionalni, o. Justyn Przybyła OFM asystent wsp. miejscowej z Prudnika, o.Wit Bołd OFM asystent wsp. miejscowej w Borkach Wielkich, o. Karol Jopek OFM Cap asystent wsp. miejscowej w Wołczynie.

Podczas Kapituły w wyniku głosowania delegaci wspólnot miejscowych wybrali nową Radę Regionu w składzie:

Przełożona regionalna – s. Jolanta Nowińska, zastępca przełożonej – br. Damian Walz, członkowie Rady: s. Urszula Szramka, s. Krystyna Skrocka, br. Waldemar Nocoń, s. Urszula Plachetka i br Adam Charkiewicz.

Podczas obrad zapisane zostały wnioski do działalności Rady w następnej kadencji. Przyszły rok będzie Rokiem bł. Anieli Salawy – patronki FZŚ w Polsce.

Na koniec nowa  przełożona regionalna s. Jolanta  poprosiła w imieniu Rady o modlitwę, aby ich praca w służbie wspólnotom braterskim była owocna ku chwale Boga i wzrastaniu w cnotach franciszkańskich.

Radosne spotkanie braterskie ze śpiewem i wzajemnym dzieleniu doświadczeniami zamknęło ten dzień. Rekolekcje zakończyły się dnia czwartego - w niedzielę, po Mszy św. z konferencją oraz świątecznym obiedzie.

 

s. Stanisława Szwed

 

 

 

Przedstawienie z okazji JUBILEUSZU 800-lecia FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH

Na prośbę o. Justyna Przybyły OFM z Prudnika-Lasu opracowałam (ufam, że z natchnienia Ducha Świętego) przedstawienie w wykonaniu Rycerzy św. Franciszka, tercjarzy franciszkańskich Regionu Opole-Gliwice, przy pomocy technicznej  br. Janka z MF z wykorzystaniem utworów z płyty Odnalezieni, Pokochani, Szczęśliwi oraz hymnu z okazji 800-lecia FZŚ autorstwa (muzyka i tekst) s. Agnieszki Brzozowskiej OCD.

W Prudniku-Lesie 1 sierpnia bieżącego roku podczas spotkania braterskiego w czasie odpustu Porcjunkuli, w grocie lurdzkiej przedstawienie wystawiono po raz pierwszy. Następnie przyszło zaproszenie z FZŚ ze Strzelina. 20 października w Strzelińskim Domu Kultury przy maksymalnie wypełnionej sali zaprezentowali się  wykonawcy.

12 listopada 2021 r. po uzgodnieniu z Przełożoną Narodową Emilią Nogaj pojechaliśmy do Gniezna, aby uświetnić trwające sympozjum naukowe nt. 800-lecia FZŚ w Polsce.

Przedstawienie spotykało się z gorącym aplauzem, świadectwom często towarzyszyło wzruszenie widzów. Hymn Służmy Panu z radością śpiewano na stojąco wraz z wykonawcami przedstawienia.

Istotnym przesłaniem owego przedstawienia było ukazanie żywej obecności franciszkanów świeckich w życiu Kościoła od momentu założenia (1221 r. ) aż do chwili obecnej.

Postaci historyczne (Luchezjusz i Buonadonna, Elżbieta Węgierska, Aniela Salawa) pokazują, a jednocześnie przypominają, jak w tamtych czasach powołani do kroczenia za Chrystusem na wzór
św. Franciszka z Asyżu przyczyniali się do głoszenia Ewangelii, dzielenia życia z ubogimi, chorymi, zagubionymi.

Świadectwa naszych sióstr i braci (Luchezjusz i Buonadonna – br. Henryk i s. Irena – małżeństwo, Elżbieta Węgierska – s. Jolanta, Aniela Salawa - s. Teresa) z Regionu Opole-Gliwice pokazują, że
w dzisiejszych czasach Pan Bóg powołuje świeckich do życia
w charyzmacie św. Franciszka z Asyżu. Powołuje każdego na swój bardzo indywidualny i oryginalny sposób. Daje siłę i moc Ducha Świętego do realizacji woli Bożej w ich życiu.

Obecność młodych: Rycerzy św. Franciszka i Młodzieży Franciszkańskiej, którzy w przedstawieniu odczytują życiorysy świętych tercjarzy, pokazuje, że warto  czerpać z ich dorobku, sięgać do tradycji. Młodzi również proszą, aby św. Franciszek przyjął ich do zakonu. Powołania są zatem cały czas aktualne.

Ważną rolę odgrywa oprawa muzyczna, teksty piosenek, na dźwięk których Franciszek zachęca powołanych do pójścia za Chrystusem  WSTAŃ, NIE MOŻESZ W MIEJSCU TRWAĆ. MUSISZ ZAWSZE IŚĆ POD GÓRĘ I POD PRĄD. WSTAŃ, POSYŁA CIEBIE PAN, ZMARTWYCHWSTAŁY DAJE CI ŚWIĘTEGO DUCHA MOC…

albo… PIERWSZY RAZ ZOBACZYŁEM W TWOICH OCZACH TWOJĄ TWARZ …śpiewał  br. Henryk swojej żonie Irenie, by później ona odpowiedziała tym samym….

PRAGNĘ MIŁOŚCI TWOJEJ PANIE…MÓWI PAN. POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM  NIE TAK JAK DAJE ŚWIAT JA DAJĘ WAM  wypowiadała s. Jolanta ustami wykonawczyni piosenki PRAGNĘ.

Odczytanie Listu do wiernych przez Franciszka i wspólne odśpiewanie hymnu z okazji 800-lecia FZŚ uwieńczyło spotkanie członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerzy św. Franciszka.

s. Krystyna Skrocka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILEUSZ 800 LAT FZŚ W REGIONIE OPOLE – GLIWICE    18.09.2021r. 

Trwamy w radości Bożego Miłosierdzia, okazanego ludziom przez powołanie do istnienia franciszkanów świeckich.

800 lat temu św. Franciszek z Asyżu, pod natchnieniem Ducha Świętego, wychodząc naprzeciw Bożym pragnieniom ratowania świata i Kościoła przed duchową zapaścią, zapoczątkował ruch, który stał się podstawą odbudowy i odnowy, oparty całkowicie na Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na przestrzeni kilku lat powstały trzy zakony franciszkańskie: męski, żeński i ludzi świeckich, które ożywia jedna, ewangeliczna duchowość.

W 1921 roku Trzeci Zakon w Polsce podczas obchodów 700 – lecia liczył ponad półtora miliona braci i sióstr. Jego początki pięknie opisuje o. Alojzy Pańczak OFM w 1 i 2 numerze „Głosu św. Franciszka”. O.Alojzy przypomina, że wówczas, z okazji jubileuszu, na Górę św. Anny przybyło ok. 1500 tercjarzy.

Kontynuując tradycję spotkań franciszkanów świeckich na Górze św. Anny, 18 września 2021 r. tercjarze regionu Opole Gliwice zgromadzili się w Bazylice św. Anny na dziękczynnej Eucharystii za 800 lat istnienia FZŚ. Ilość osób uczestniczących nie była tak znamienna jak 100 lat temu, ze względu na zmniejszającą się liczbę braci i sióstr we wspólnotach oraz trwającą pandemię Covid–19.

 Eucharystia była niezwykle uroczysta. Rozpoczęła się pieśnią franciszkańską: „Bóg mój i wszystko”. Poczty sztandarowe podkreślały podniosły charakter celebracji, dary niesione do ołtarza przez członków Rady Regionalnej były opatrzone bogatym komentarzem. 

Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył o. Kunibert Kubosz  OFM – Asystent Regionu Opole – Gliwice. Na wstępie podał intencje. Powiedział, że jest to wyraz wdzięczności za dar św. Franciszka z Asyżu, powstanie franciszkańskiej gałęzi świeckich braci i sióstr i jej trwanie już 800 lat. Jednocześnie jest to również przeproszenie za wszystkie niedoskonałości, upadki i zaniedbania tercjarzy oraz prośba o pomoc i opiekę przez wstawiennictwo wszystkich świętych franciszkańskich do wzrastania w cnotach i służbie potrzebującym. Prośby obejmowały wszystkich franciszkanów  świeckich, wszystkich przełożonych, asystentów duchowych –obecnych i tych, którzy odeszli już do Pana. Wybrzmiała również prośba o liczne i święte powołania do wspólnot braterskich.

O. Kunibert w wygłoszonej katechezie nawiązał do proklamowanej Ewangelii i tajemnicy powołania franciszkanów świeckich: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał” (J15,16)

To powołanie wpisuje się w przyrzeczenie chrzcielne, które odnawiamy, składając Profesję i wypełniając Regułę. Powołanie do FZŚ, do misji kapłańskiej, królewskiej i prorockiej, jest nie tyle powodem do chlubienia się, ale przede wszystkim wezwaniem do wypełnienia zadań, które stoją przed nami, aby przynosić „owoc obfity”. Owocem tym jest świadectwo życia w naśladowaniu Chrystusa. Powołanie to konkretna misja od Boga, aby „siać Słowo”, ewangelizować, przez przykład życia. W modlitwie, gdy składamy swoje codzienne krzyże na ołtarzu Chrystusa, przejawia się powierzona nam misja kapłańska, a w służbie braciom potrzebującym pomocy – misja królewska. Kiedy jesteśmy zmęczeni, przychodźmy do Chrystusa. On jest „mocą swojego ludu”. Tych kilka zdań to tylko duży skrót całej katechezy. Myślę, że niezwykle pouczające kazanie o. Kuniberta zapadło głęboko w serca słuchaczy. Nigdy dość przypominania o tym, z czym wiąże się powołanie, bo tak łatwo w zabieganym życiu o tym zapomnieć.

Na zakończenie Eucharystii przełożona regionu Opole – Gliwice s. Urszula Szramka, podziękowała za uroczystą celebrację Eucharystii i zaśpiewano poruszający Hymn FZŚ na 800 –lecie istnienia. Hymn powstał z inicjatywy regionu Opole – Gliwice i został przyjęty przez Radę Narodową jako hymn ogólnopolski – „Służmy Panu z radością”. Śpiew hymnu poprowadziła trójka tercjarzy, a cała wspólnota eucharystyczna włączyła się do niego, tak że bazylika rozbrzmiewała radosnym śpiewem. Właśnie radość jest motywem przewodnim hymnu i całego świętowania Jubileuszu 800 – lecia . Radość św. Franciszka pociągała za nim współczesnych mu ludzi i ta radość ma cechować nas, jego naśladowców. Nieudawana, szczera radość wypływa zawsze z czystego serca, napełnionego Bogiem i z Bogiem zjednoczonego. Nie mogą jej zgasić żadne troski, ani szaleństwa świata zniewolonego przez grzech i szatana. Radość wiąże się ze świadomością, że Chrystus już zwyciężył, jak sam powiedział: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”. (J16,32)

 Po Mszy św. odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo dziękczynne, przygotowane przez wspólnotę FZŚ ze Zdzieszowic. Rozpoczęło się pieśnią na wystawienie i podziękowaniem za powołanie oraz wyznaniem wiary, w którym Modlitwa Pańska wybrzmiała w rozszerzonej formie, tak jak modlił się św. Franciszek. Modlitwy na  uwielbienie, dziękczynienie i przeproszenie przeplatane były pieśniami franciszkańskimi. Na koniec nastąpiło ofiarowanie i poświęcenie się na nowo Boskiemu Sercu wszystkich naśladowców św. Franciszka dla zbawienia siebie i całego świata.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i pieśń zakończyły uroczystości w bazylice. Zgromadzeni przeszli do Domu Pielgrzyma, aby kontynuować zaplanowane Dni Duchowości Franciszkańskiej.

 Minister Prowincjalny Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, o. Alan Brzyski OFM, który często uczestniczy w różnych uroczystościach FZŚ i celebracjach roku jubileuszowego, nie mógł, tym razem, być na  Mszy św. dziękczynnej. O. Prowincjał napisał list, w którym zapewnił o duchowej łączności „sercem i ufną modlitwą” z wszystkimi zgromadzonymi i przekazał refleksje nasuwające się w kontekście franciszkańskiego powołania. Nawiązując do Pism św. Franciszka, podkreślił znaczenie „służby” i „…zaleceń, jakie możemy znaleźć na kartach Nowego Testamentu, gdzie sługę cechuje przede wszystkim wolne serce. Wolność ta przejawia się w odniesieniu do grzechu, mamony i pragnienia podobania się ludziom – i jako taka uzdalnia do praktykowania rad ewangelicznych.” Dziękował również wszystkim za „świadectwo franciszkańskiego życia we współczesnym świecie”, za  pamięć i bliskość z braćmi I Zakonu. Życzył również, aby „Pokój i Dobro”, które są wezwaniem i formą pozdrowienia franciszkanów świeckich, było udziałem wszystkich, podążających za Chrystusem franciszkańską drogą.

s. Stanisława Szwed

 

 

ODPUST  PORCJUNKULI   1.08.2021r.

 W pierwszą niedzielę sierpnia w Prudniku Lesie spotykają się siostry i bracia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich by uczcić Matkę Boża Anielską z Porcjunkuli. Tego roczna pielgrzymka miała  szczególny charakter:  obchodzimy Rok św. Józefa, a kościół św. Józefa w Prudniku-Lesie jest jego sanktuarium, czynimy dziękczynienie za 800-lecie założenia Trzeciego Zakonu św. Franciszka oraz oczekujemy  na beatyfikację Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego, który był więziony przez komunistów w tutejszym klasztorze. Nasza pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się procesją różańcową ścieżką „Wilka z Gubio” do Zielonego Krzyża. Tam konferencje wygłosił o. Bertrand Sosnitza nasz asystent regionalny. W swoim rozważaniu nawiązał do tegorocznego hasła „Służmy Panu z radością” Głównym punktem pielgrzymki była suma odpustowa, której przewodniczył bp. Paweł Stobrawa z Opola.  Ksiądz Biskup w homilii przypomniał historię odpustu Porcjunkuli, którą wyprosił u papieża św. Franciszek z Asyżu oraz podkreślił także słowa Prymasa Tysiąclecia i jego miłość do Matki Bożej. Pod koniec Eucharystii ojcowskie słowo pozdrowienia skierował do nas Prowincjał o. Alan Brzyski. Po przerwie przeznaczonym  na posiłek i braterskie rozmowy, uczestniczyliśmy w „Misterium franciszkańskim” w wykonaniu Rycerzy św. Franciszka, Młodzieży Franciszkańskiej oraz sióstr i brata FZŚ, które opracowała s. Krystyna Skrocka.     Na zakończenie naszego radosnego dnia wspólnotowego adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i z Bożym Błogosławieństwem umocnieni, wracaliśmy  do naszych rodzin i wspólnot. Pielgrzymka do Matki Bożej Anielskiej to piękne wydarzenie dla nas synów i córek św. Franciszka, okazja do modlitwy, ale również braterskie i rodzinne spotkanie w otoczeniu prudnickiego lasu.

 

NOC  POKUTY 18/19.06.2021r.

Siostry i bracia FZŚ regionu Opole – Gliwice  po raz 26 uczestniczyli w Dniu Pokuty w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie. Czuwanie w tym jubileuszowym roku ma charakter uroczysty, a jednocześnie z towarzyszącymi ograniczeniami pandemicznymi, dlatego zrezygnowano w wyjazdu do Zlotych Hor do Czech, do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Wieczór pokuty rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy św. w Grocie Lurdzkiej której przewodniczył ojciec Justyn Przybyła asystent wspólnoty miejscowej, oraz o. Marian Szymański- asystent regionalny, o. Wit Bołd asystent wspólnoty miejscowej z Borek Wielkich i ks. Marcin Wojtczak z Zabrza z parafii sw. Józefa. Słowo Boże skierował do nas o. Justyn, przypomniał nam o nauce Prymasa Tysiąćlecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wszystko zawierzył Maryji. Ojciec Justyn przywołał także nauczanie Jana Pawła II.  Po mszy odprawione zostało Nabożeństwo do Naświętszego Serca Pana Jezusa. Następnie w blasku gwiazd i zapalonych świec ruszyliśmy Drogą Krzyżową rozważając kolejne stacje w duchu myśli ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.  Następnie po krótkiej przerwie na słodki poczęstunek i braterską rozmowę, o godz. 23.00 rozpoczęła się w kościele adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadził o. Justyn. Mszy św. o północy przewodniczył  o. Wit, a o. Marian Szymański wygłosił do nas kazanie o św. Józefie, którego Bóg obdarzył łaską i zaufaniem powierzając mu Maryję i Jezusa, a my jako siostry i bracia FZŚ powinniśmy go naśladować w pełnieniu woli Bożej.

Na zakończenie mszy św. zaśpiewaliśmy hymn jubileszowy „Służmy Panu z radością”.

 

SPOTKANIE  JUBILEUSZOWE 29.05.2021r.

Jubileusz 800-lecia FZŚ w Głogówku Powstanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich datowane jest na rok 1221. W związku z tym, w bieżącym roku Franciszkanie świeccy obchodzą jubileusz 800-lecia jego założenia. W całym regionie odbywają się uroczystości i towarzyszące im spotkania wspólnot. Do tej grupy, która dziękuje Panu Bogu za powołanie przez św. Franciszka, dołączyła też wspólnota sióstr i braci z Głogówka wraz z naszym asystentem wspólnoty o. Marianem Szymańskim ofm conv. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy delegacje z ośmiu pobliskich wspólnot. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie o. gwardian Paweł Gogola. Na zakończenie mszy zaśpiewaliśmy piękny hymn jubileuszowy. Po krótkiej przerwie na posiłek zebraliśmy się ponownie w kościele, gdzie bracia postulanci odbywający w Głogówku roczną formację, przedstawili spektakl o słudze Bożym o. Wenantym Katarzyńcu. Kolejnym punktem naszej uroczystości była wspólna modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie zostaliśmy zaproszeni do Domku Loretańskiego, gdzie odmówiliśmy litanię oddając się w opiekę Matki Bożej. Ponownemu spotkaniu w salce towarzyszył słodki poczęstunek w postaci swojskich wypieków oraz serdeczne rozmowy przy stole. Czas płynął w braterskiej atmosferze i przy pieśniach Maryjnych, szczególnie nam bliskich i często śpiewanych w maju. Jubileuszowe koszulki oraz inne elementy nawiązujące do obchodów rocznicy powstania FZŚ sprawiały, że wszyscy czuliśmy wyjątkowy charakter tego ważnego dla nas wydarzenia. Każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę spotkania obrazek z jubileuszowym logo i piękną modlitwą św. Franciszka. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy nas odwiedzili i wzięli udział we wspólnym świętowaniu.

s. Marzanna

 

Obchody Kalwaryjskie   24.05.2021r.

W święto Najświętszej Maryji Panny  Matki Kościoła dnia 24 maja 2021r. siostry i bracia FZŚ uczestniczą w Obchodach Kalwaryjskich na Górze św. Anny. Od kilku już lat wraz z naszym regionem Opolsko-Gliwickim są także siostry i bracia z regionu Lubliniecko – Tarnogórskiego wraz ze swym asystentem o. Boguchwałem Orczyk.

W związku z wciąż panującą pandemią coronawirusa, także to spotkanie regionalne miało  inny program niż w latach poprzednich, dostosowany by spełnić wszystkie wymagane warunki sanitarne. Dlatego nasze obchody  rozpoczęliśmy uczestnictwem we mszy świętej w Grocie Lurdzkiej którą sprawowali Ojcowie asystenci regionalni i wspólnot miejscowych. Homilię wygłosił o. Marian Szymański ukazując nam postać Maryji w dziele zbawienia i św. Franciszka, który otoczył Maryję niewypowiedzianą miłością. Po mszy św. udaliśmy się na kalwarię, w kierunku Kościoła Trzech Krzyży i Domu Pielgrzyma rozważając  stacje Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem o. Kuniberta Kubosz.  W czasie przerwy był czas na spotkanie braterskie, wszyscy byliśmy bardzo spragnieni spotkania z sobą. Przy sprzyjającej pogodzie w otoczeniu przepięknej przyrody, mogliśmy się spotkać na rozmowach siostrzano – braterskich. Po odpoczynku wysłuchaliśmy kolejnego kazania, które wygłosił o. Bertrand Sosnitza   ukazując nam aspekt pielgrzyma i pielgrzymowania, oraz naszego Jubileuszu 800 lecia i służenia Panu z radością we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

Nasze pielgrzymowanie zakończyliśmy w Bazylice u Świętej Anny Samotrzeciej. Wysłuchaliśmy kolejnego rozważania kalwaryjskiego, które wygłosił o. Jonasz Pyka gwardian sanktuarium na Górze św. Anny, ukazując nam dar Wspólnoty, byśmy tak jak apostołowie w Wieczerniku trwali z Maryją na modlitwie, byśmy także my siostry i bracia FZŚ cieszyli się darem jedności w naszych franciszkańskich wspólnotach.

Po odmówionej Koronce do Miłosierdzia Bożego i błogosławieństwie sakramentalnym zakończyliśmy nasze pielgrzymowanie wspólnym zaśpiewaniem Hymnu jubileuszu 800 lecia  „Służmy Panu z Radością”.

 

DZIEŃ  RADOŚCI    10.04.2021r.

Dzień Radości był naszym pierwszym spotkaniem sióstr i braci naszego regionu w 2021 roku. Odbyło się 10 kwietnia we wspólnocie w Zdzieszowicach. Jest to spotkanie międzypokoleniowe członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich,  Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerzy św. Franciszka. Tak jak w rodzinie  były razem trzy pokolenia, od dzieci po dziadków. W czasie takiego spotkania jest czas na wspólną modlitwę, adorację i integrację. Mimo pandemicznych ograniczeń nasze spotkanie było możliwe, chociaż inaczej ono przebiegło niż w poprzednich latach. Uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, słowo Boże do nas skierował o. Bertrand Sosnitza.  W spotkaniu uczestniczyli ojcowie asystenci, oraz siostry i bracia z 9 wspólnot, Rycerze św. Franciszka z Opola oraz Młodzież Franciszkańska z Opola, Wrocławia i Złotoryji. Młodzież przedstawiła „Misterium Franciszkańskie”  ukazujące  życie Świętej Rodziny w Nazarecie  i  życie rodziny współczesnej w 21 wieku, ich problemy radości i smutki, oraz sposób jak zaradziłby tym problemom święty Franciszek ukazując nam rozwiązanie w swoich Napomnieniach. Spotkanie zakończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu i po raz pierwszy wspólnie został zaśpiewany nasz Hymn na 800 lat powstania naszego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich -  III Zakonu św. Franciszka.

 

 

 

Nie zdawaj się nigdy na siebie samego

Wszelką ufność pokładaj tylko w samym Bogu

(św. Ojciec  Pio)

TERMINARZ  ĆWICZEŃ  DUCHOWYCH

DLA  BRACI  I SIÓSTR  FZŚ  REGIONU  OPOLE - GLIWICE

w  2021 roku

Rada Regionalna na spotkaniu w dniu 17.10.2020 r. ustaliła program spotkań dla Sióstr i Braci FZŚ Regionu Opole – Gliwice na rok 2021:

1.  Dzień Radości w parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach 10 kwiecień (sobota) godz. 12:00.  spotkanie braterskie FZŚ, Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerzy św. Franciszka.    

2.  Obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny w dniu 24 maja (poniedziałek), w święto NMP  Matki Kościoła, początek o godz. 9:00.      

3.  Dzień pokuty – nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie
w dniu 18/19 czerwiec (piątek / sobota), początek o godz. 20:00, zakończenie o godz. 5:00.     

4.  Ogólnopolska  pielgrzymka  na Jasną Górę w dniu 24 lipca (sobota), poprzedzona nocnym  czuwaniem z 23/24 lipca.

5.  Dzień wspólnotowy, odpust Porcjunkuli w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie
 dniu 1 sierpnia (niedziela) ku czci Matki Bożej Anielskiej.

6.  Dni duchowości franciszkańskiej w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny,
w dniach  17 – 19 września (piątek – niedziela), początek o godz. 17:00.

7.  Czuwanie nocne w kościele Św. Trójcy w Opolu u Franciszkanów, 
w dniu 3/4 października, rozpoczęcie: Mszą św. o godz. 19:00.

8.  Rekolekcje w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny w dniach 2–5grudnia
(czwartek – niedziela), początek o godz. 17:00.

9.  Kapituła sprawozdawczo – wyborcza  4 grudnia - sobota,  godz. 9:00.

10.  Nabożeństwa przy żłobku:

- w Bazylice św. Anny na Górze św. Anny      w 2 niedzielę stycznia 2022 r. naboż. o godz.14:00. 

- u  oo.Franciszkanów w Borkach Wielkich    w 1 niedzielę stycznia 2022 r. naboż. o godz.15:00.

- u  oo.Franciszkanów w Opolu           w  2 niedzielę stycznia 2022 r.; rozp. Mszą św.godz.15:00

   Aby poznać działanie Pana w naszym życiu, zapraszamy wszystkich do najliczniejszego      uczestniczenia w powyższych ćwiczeniach  duchowych.

 

o. Marian Szymański OFM Conv.         o. Kunibert Kubosz OFM        o.Bertrand J. Sosnitza OFM                                     Asystenci  Duchowi  Franciszkańskiego  Zakonu  Świeckich

    s. Urszula Szramka

Przełożona Regionalna

    Góra św. Anny,  17 listopada  2020r. -  uroczystość św. Elżbiety Węgierskiej

 

 

SPOTKANIE  FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH REGIONU OPOLE – GLIWICE NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY

         W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 1 czerwca 2020r. zaplanowane były jak co roku obchody kalwaryjskie na Górze Świętej Anny. Jednak ze względu na zaistniałą sytuację pandemii, ojcowie franciszkanie stróżowie tutejszego sanktuarium, wraz z asystentami regionalnymi  o.Kunibertem Kubosz OFM i o.Marianem Szymańskim OFMConv. zaprosili nas, siostry i braci wspólnot Regionu Opole - Gliwice,  na wspólną modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i Eucharystię w myśl słów: Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. (….) Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni,…. (Dz 2, 42-47). 

Zaplanowane spotkanie miało miejce w Grocie Lourdzkiej, pod gołym niebem, na świeżym powietrzu, na dużej przestrzeni groty, przy zachowaniu wszelkich warunków sanitarnych związanych z pandemią coronawirus. 

Pan Bóg nie poskąpił nam łaski przepięknej słonecznej pogody z mocnym wiatrem, symbolem Zstąpienia Ducha Świętego w Wieczerniku. Tak Duch Święty pokierował, że wiele z nas bardzo chętnie odpowiedziało na to zaproszenie. Jeszcze większą dla nas radością było nam gościć dużej grupy sióstr i braci Regionu Lubliniecko – Tarnogórskiego wraz z o. Boguchwałem Orczyk OFM, którzy od wielu już lat przemierzają z nami dróżki kalwaryjskie. Wraz z nami uczestniczyli w dzisiejszym  spotkaniu siostra i brat z Regionu Bielsko- Żywieckiego.

Ojciec Salezy Szuper w imieniu ojca Jonasza Pyki - kustosza  z Góry św. Anny  wraz z naszymi asystentami regionalnymi,  powitali nas jak zawsze z franciszkańską radością w tym świętym miejscu. Jest ono bardzo omodlone przez rzesze pielgrzymów a nawet naszego papieża św. Jana Pawła II, podczas pielgrzymki do Polski w 1983 roku.

Nam siostrom i braciom  od świętego Franciszka  potrzeba jak każdemu grzesznemu człowiekowi, ciągłego nawracania się. Potrzebna jest też troska o to, by moc zwiastowanego słowa miała swe źródło w dojrzałym świadectwie jak czytaliśmy w zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie. Tym świadectwem dzielimy się w naszych rodzinach i wspólnotach a tym samym staramy się dążyć do odnowy życia Bożego w Kościele. Wiemy jak kolejni papieże na nas liczyli, więc trwajmy tak dalej w służbie Kościołowi i Papieżowi Franciszkowi.  To niebywałe, że przeżywamy już ostatni rok 9 - letniej nowenny przed obchodami 800-lecia założenia III Zakonu przez samego św. Franciszka. Teraz w tym szczególnie trudnym czasie, jaki przeżywamy mamy stać się światłem dla innych, odważni w głoszeniu Ewangelii, jak Apostołowie po Zesłaniu Ducha Świętego wychodzić z naszych domów nie lękając się.  Przyjechaliśmy się tutaj napełnić  duchowo do św. Anny - Matki Maryi, Rodzicielki Syna Bożego, w Jej święto Matki Kościoła. Któż jak nie Ona ….która jest Dziewicą, uczynioną Kościołem i wybraną przez Najświętszego Ojca z nieba,… jak pisze św. Franciszek, może nam dopomóc w najtrudniejszych chwilach. Trud pielgrzymi zawsze przynosił i przynosi owoce. Stawiamy na Maryję przed beatyfikacją sł. Bożego kard Stefana Wyszyńskiego.

Dlatego też nie mogło zabraknąć modlitwy różańcowej z pięknymi rozważaniami tajemnic radosnych. Modlitwa we wspólnocie to siła, której złe moce się obawiają. Modlimy się gorąco wraz  z Maryją, przygotowując się do Eucharystii.

Uroczysta Eucharystia w Grocie była odprawiona przez ojców pod przewodnictwem o. Kuniberta. Ojcowie odprawiali w intencjach naszych wspólnot, za zmarłych, w intencjach ustania pandemii oraz o potrzebne łaski Boże dla Jubilata z okazji 25-lecia kapłaństwa o.Bertranda Sosnitzy naszego asystenta regionalnego.  Msza św. była z oprawą liturgiczną przygotowaną przez naszych braci i siostry z FZŚ. Pouczającą homilię wygłosił nasz gość o.Boguchwał, jak na to święto przystało: Maryja z Apostołami w Wieczerniku. Od Maryi uczymy się: słuchać, patrzeć i naśladować. Św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny wołał: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!.  Duch Święty przemienia oblicze ziemi. Przychodzi nam zawsze z pomocą. Gdy ofiarujesz swoje cierpienia zmienia twoją rodzinę, parafię, Kościół. Gdy modlisz się, Duch Święty działa tak jak w Wieczerniku. Podczas Adoracji daje nam natchnienia, w komunii jednoczy z Bogiem, w procesji uczy nas chodzić za Jezusem i z Jezusem. Duch Święty otwiera nasze serca, oświeca, podpowiada, rozpala miłością. Duch Święty tchnie kędy chce, jeśli Mu na to pozwalam jak św. Tereska.

Po przerwie na południowy posiłek i umocnieni fizycznie, wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej, przemierzaliśmy do kolejnych stacji - kaplic wokół groty pod przewodnictwem o. Kuniberta z franciszkańskimi rozważaniami. Droga Krzyżowa Jezusa utwierdza nas w godnym  przeżywaniu życia i przygotowuje  do niesienia własnych krzyży. Jako przykład o. Kunibert w konferencji wygłoszonej przed rozpoczęciem Drogi Krzyżowej, na nowo przypomniał bardzo ciekawe wspomnienia  o kard. Stefanie Wyszyńskim, jak ten Boży mąż stał w przeciwnościach mocno przy Bogu i Najświętszej Matce. Nie zdołały go ugiąć czasy komunizmu, walczył duchowo i słowem  z miejsc odosobnienia. Wspominał: …urodziłem się pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i to w sobotę….  Drugą swoją Mszę św. odprawiłem w Częstochowie, szedłem po śladach Maryi….Miałem w życiu trudne zadanie…. …. Postawiłem wszystko na Maryję i nie zostałem zawiedziony. Modlimy się o rychłą beatyfikację aby on z nieba orędował u Boga w trudnym dla nas czasie pandemii i innych życiowych naszych krzyżach.

W święto Matki Bożej nie mogło zabraknąć też Nabożeństwa Maryjnego by uczcić naszą Matkę i Królową Zakonu Serafickiego. Podczas nabożeństwa o. Marian na zakończenie naszego spotkania, a właściwie na dalsze nasze życie w zakonie  podczas konferencji przypomniał  drogę młodego Bernardone, porzez jego nawrócenie i wejście na drogę miłości. Miłość nie jest kochana…te słowa mobilizowały go od głębokiej modlitwy do miłości Boga i bliźniego. Pan Jezus mówił do niego z krzyża Franciszku, idź i napraw mój dom!. Wzorem naszego patriarchy jakież my mamy dziś piękne zadania do wykonania. Żyjmy Ewangelią, głośmy ją przez mikrofon i własnym życiem, niech pomaga nam w tym dziele Służebnica Pańska. Trzeba nam wrócić do źródeł i czytać: Regułę, Konstytucje, Statuty, naśladować Chrystusa i czytać Ewangelię, czyli tak mamy wypełniać nasze powołanie.

Adorujemy Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, który w rękach kapłana pobłogosławił nas na powrotną drogę i dalsze wzmagania się z trudami życia. Udaliśmy się  jeszcze  na górę, do Międzynarodowego Sanktuarium świętej Anny Matki Najświętszej Maryi Panny, gdzie ojcowie asystenci  i s.Urszula przełożona regionalna podziękowali za naszą liczną obecność . My zaś wszyscy cieszymy się ze spotkania, odczucia obecności we wspólnocie, dziękujemy za ucztę duchową zgotowaną nam przez ojców oraz radujemy się  z więzi III zakonów franciszkańskich. Na zakończenie w sanktuarium odmówiliśmy litanię do świętej Anny Samotrzeciej i nie zabrakło też pożegnania tradycyjnie pieśnią:  „Święta Anno żegnam Cię….”

                                       s. Maria Brzózka OFS

 

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,

Mówię Panu: Ty jesteś Panem moim,

Nie ma dla mnie dobra poza Tobą …”

(Psalm 16)

TERMINARZ  ĆWICZEŃ  DUCHOWYCH

DLA  BRACI  I SIÓSTR  FZŚ  REGIONU  OPOLE - GLIWICE

w  2020  roku

Rada Regionalna na spotkaniu w dniu 16.11.2019 r. ustaliła program spotkań dla Sióstr i Braci FZŚ Regionu Opole – Gliwice na rok 2020:

1.  Dzień Radości w parafii św. Antoniego w Zdzieszowicach 18 kwiecień (sobota) godz. 1300.  spotkanie braterskie FZŚ, Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerzy św. Franciszka.     

2.   Dzień pokuty – nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku - Lesie

 w dniu 15/16 maja (piątek / sobota), początek o godz. 2000, zakończenie o godz. 500.

3.  Obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny w dniu 1 czerwca (poniedziałek), w święto NMP Matki Kościoła, początek o godz. 900.

4.  Ogólnopolska  pielgrzymka  na Jasną Górę w dniu 18 lipca (sobota), poprzedzona nocnym  czuwaniem z 17/18 lipca.

5.  Dzień wspólnotowy, odpust Porcjunkuli w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie
 dniu 2 sierpnia (niedziela) ku czci Matki Bożej Anielskiej.

6.  Dzień modlitw o nowe powołania do naszych wspólnot w dniu 14 sierpnia  Góra św. Anny     godz.1700.  -  procesja różańcowa do kościoła w Porębie, 1815  Msza św.

7.  Dni duchowości franciszkańskiej w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny,

w dniach  4 – 6  września (piątek – niedziela), początek o godz. 1700.

8.  Czuwanie nocne w kościele Św. Trójcy w Opolu u Franciszkanów,

w dniu 3/4 października, rozpoczęcie: Mszą św. o godz. 1900.

9.  Rekolekcje w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny w dniach  26 – 29  listopada

(czwartek – niedziela), początek o godz. 1700.

   10.  Nabożeństwa przy żłobku:

- w Bazylice św. Anny na Górze św. Anny      w 2 niedzielę stycznia 2021 r. naboż. o godz.1400

- u  oo.Franciszkanów w Borkach Wielkich    w 1 niedzielę stycznia 2021 r. naboż. o godz.1500.

- u  oo.Franciszkanów w Opolu           w  2 niedzielę stycznia 2021 r.; rozp. Mszą św.godz.1500

Podstawowym celem każdego z nas jest dążenie do świętości. By ten cel sobie przybliżyć, zapraszamy wszystkich do jak najliczniejszego udziału w powyższych ćwiczeniach duchowych.

 o. Marian Szymański OFM Conv.        o. Miron Górecki OFM       o. Kunibert Kubosz OFM                

                            Asystenci  Duchowi  Franciszkańskiego  Zakonu  Świeckich

 s. Urszula Szramka

Przełożona Regionalna

 Góra św. Anny,  17 listopada  2019r. -  uroczystość św. Elżbiety Węgierskiej

 

Terminarz ćwiczeń duchowych w 2019 roku
dla braci i sióstr Regionu Opole – Gliwice

[Rozmiar: 266091 bajtów]

 

 

 

Rekolekcje i XI Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza Regionu Opole - Gliwice

    W dniach 14-17 listopada 2018 r. odbywały się nasze doroczne rekolekcje franciszkańskie w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Rekolekcje prowadził Asystent Narodowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o. Andrzej Romanowski OFM Cap.

[Rozmiar: 332536 bajtów]

Konferencje rekolekcyjne oparte były na Napomnieniach św. Franciszka. Napomnienia jako „Zwierciadło Doskonałości”, wzór dla nas – sióstr i braci FZŚ – którzy idziemy drogą naszego powołania, w życiu chrześcijanina w duchu franciszkańskim.

[Rozmiar: 344811 bajtów]

W sobotę, 16 listopada 2018 r. miała miejsce Kapituła sprawozdawczo-wyborcza, której przewodniczyła s. Janina Iwanicka – delegat Przełożonej Narodowej. Kapituła rozpoczęta została uroczystą Mszą św. w Bazylice św. Anny, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Alan Brzyski, Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi z Wrocławia. Współkoncelebrowali ojcowie i księża: ojciec rekolekcjonista, asystent narodowy, ojcowie asystenci regionalni i asystenci wspólnot miejscowych.

    [Rozmiar: 231122 bajtów]

Po uroczystej Mszy św. obrady Kapituły odbyły się już w Domu Pielgrzyma. Podczas Kapituły w podjętym głosowaniu wybrano nową Radę Regionu: przełożona s. Urszula Szramka, zastępca s. Krystyna Skrocka oraz członkowie Rady: s. Jolanta Nowinska, s. Stanisława Szwed, s. Anna Soczyńska, br. Józef Kobylinski, br. Damian Walz.

    [Rozmiar: 308528 bajtów]

Podczas obrad Kapituły zostały określone wnioski do dalszej działalności na kolejne trzylecie. Wybrana Rada Regionu będzie kontynuować dzieło Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Obecnie Region liczy 69 wspólnot i 1204 sióstr i braci.

W dalszej części rekolekcji odbyło się spotkanie braterskie nowo wybranej Rady z ich uczestnikami. Były zapytania i odpowiedzi, dyskusja, jak również wiele akcentów radości braterskiej i wspólnego śpiewu. Nasze spotkania są okazją do wymiany doświadczeń między wspólnotami oraz wzajemnego wsparcia modlitewnego. Nasze rekolekcje zakończyły się w święto patronki FZŚ św. Elżbiety Węgierskiej.

 

Dzień braterski u Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli
w Prudniku-Lesie – 5 sierpnia 2018 roku

[Rozmiar: 227611 bajtów]

 

Jak co roku zdążaliśmy naszymi pielgrzymkami ze wszystkich stron diecezji opolskiej i gliwickiej do Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie. Ten rok poświęcony Duchowi Świętemu i św. Józefowi jest również rokiem Jubileuszu 40-lecia zatwierdzenia odnowionej Reguły posoborowej przez papieża Pawła VI i 3 lata dzieli nas od obchodów 800-lecia założenia naszego Zakonu przez św. Franciszka z Asyżu.


5 sierpnia to odpust Matki Bożej Anielskiej, więc cały Region Opole-Gliwice zebrał się, by uczcić Matkę Bożą Anielską z Porcjunkuli, tak bliską niegdyś św. Franciszkowi z Asyżu, naszemu zakonodawcy. To św. Franciszek osobiście wyprosił u Pana Jezusa łaskę odpustu zupełnego. Porcjunkula to cząsteczka, mały kościółek, obecnie w środku dużej Bazyliki w Asyżu.


Na miejscu zostaliśmy serdecznie przywitani przez o. Faustyna Zatokę OFM i zaraz odbyło się przejście na górkę pod ogromny Zielony Krzyż z różańcem na ustach i rozważaniami przygotowanymi przez Rycerzy św. Franciszka z Opola.

[Rozmiar: 320480 bajtów]

Na szczycie o. Justyn Przybyła OFM wygłosił konferencję formacyjną na temat odnowionej posoborowej Reguły z okazji jubileuszu 40-lecia jej zatwierdzenia przez papieża Pawła VI w 1978 r. Od tego czasu nasz Zakon przyjął nazwę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Nowa Reguła wychodzi od omówienia miejsca FZŚ w Rodzinie Franciszkańskiej i w Kościele, sposobu życia i organizacji wspólnot. Papież Jan Paweł II w swoim przemówieniu z 9 czerwca 1986 roku zachęcał do pokochania, studiowania i życia wg Reguły, ponieważ zawarte są w niej treści wybitnie ewangeliczne. O. Justyn zakończył konferencję słowami: Franciszkański Zakon Świeckich oferuje mi konkretną wspólnotę ludzi, dzięki którym będę mógł przeżyć i doświadczyć Franciszkowej i Chrystusowej miłości.

Na zakończenie konferencji o. Justyn wyraził też swoją radość z powrotu na posługę do Prudnika-Lasu.

[Rozmiar: 411715 bajtów] [Rozmiar: 439664 bajtów]

Po odśpiewanych Godzinkach o NMP wszyscy zgromadziliśmy się przy Grocie Lurdzkiej, gdzie już przybywała procesja ze sztandarami oraz naszymi zacnymi ojcami i kapłanami, prowincjałem o. Alanem Brzyskim OFM, biskupem opolskim Pawłem Stobrawą oraz głównym celebransem abp Markiem Jędraszewskim na Eucharystię.

[Rozmiar: 378932 bajtów] [Rozmiar: 320716 bajtów]

W homilii abp Marka było moc wspomnień o Słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim i jego sekretarzu bp. Antonim Baraniaku. Wiemy, że tutaj w tym klasztorze prymas przebywał w odosobnieniu i te wspomnienia były bardzo budujące przed zbliżającą się jego beatyfikacją. Abp opowiadał z wielkim przejęciem o tych wspomnieniach, gdyż po raz pierwszy stał dzisiaj na autentycznym gruncie odosobnienia prymasa w prudnickim klasztorze, gdzie to powstała inicjatywa i słowa do ślubowania narodu polskiego. Prymas wszystko czynił przez Maryję i Bóg sprawił, że wszystkie przedsięwzięcia oraz uwolnienia odbywały się w święta Maryjne. Bóg z wysokości krzyża dał nam Matkę mówił abp Marek. A wolność jest wtedy, gdy z Bogiem i dla Boga się żyje bo: Do wolności wyswobodził nas Chrystus.

W oprawie liturgicznej brali udział franciszkanie świeccy a dary ołtarza przy komentarzu zanieśli Rycerze św. Franciszka. Zaś Regułę FZŚ do ołtarza zaniosła przełożona regionalna s. Urszula Szramka. Ona też na zakończenie Eucharystii złożyła podziękowania, po czym w dowód wdzięczności Rycerze św. Franciszka obdarowali celebrujących Eucharystię białymi różami.

Po uroczystej Mszy św. i przerwie dla pokrzepienia ciała oraz gościnę braterską, odbyła się Droga Krzyżowa dróżkami lasku prudnickiego i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Całość zakończyły uroczyste Nieszpory ku czci Matki Bożej z Błogosławieństwem Sakramentalnym.

Po tak bogatej w łaski pielgrzymce, z możliwością zyskania odpustu zupełnego, wracaliśmy szczęśliwi do naszych rodzin, parafii oraz wspólnot.

s. Maria Brzózka

 

TERMINARZ ĆWICZEŃ DUCHOWYCH w 2018 roku DLA BRACI I SIÓSTR FZŚ

REGIONU OPOLE – GLIWICE

św. Ojciec Pio:
Nie zdawaj się nigdy na siebie samego
Wszelką ufność pokładaj tylko w samym Bogu

 

Rada Regionalna na spotkaniu w dniu 24.11.2017 r. ustaliła program spotkań dla Sióstr i Braci FZŚ Regionu Opole – Gliwice na rok 2018:

 • Dzień Radości w Opolu, u oo. Franciszkanów, 7 kwietnia (sobota) godz. 12.00 spotkanie braterskie FZŚ, Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerzy św. Franciszka.
 • Obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny w dniu 21 maja (poniedziałek), w święto NMP Matki Kościoła, początek o godz. 9.00.
 • Dzień pokuty – nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku - Lesie w dniu 15/16 czerwca (piątek / sobota), początek o godz. 2000, zakończenie o godz. 5.00.
 • Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę w dniu 21 lipca (sobota), poprzedzona nocnym czuwaniem z 20/21 lipca.
 • Dzień Wspólnotowy, odpust Porcjunkuli w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie w dniu 5 sierpnia (niedziela) ku czci Matki Bożej Anielskiej.
 • Dzień modlitw o nowe powołania do naszych wspólnot w dniu 14 sierpnia, Góra św. Anny godz. 17.30 – procesja różańcowa do kościoła w Porębie.
 • Dni duchowości w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny, w dniach 21-23 września (piątek-niedziela), początek o godz. 17.00.
 • Czuwanie nocne w kościele Św. Trójcy w Opolu u oo. Franciszkanów, w dniu 3/4 października, rozpoczęcie: Mszą św. o godz. 19.00.
 • Rekolekcje w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny w dniach 15-18 listopada (czwartek – niedziela), początek o godz. 17.00.
 • Kapituła sprawozdawczo-wyborcza 17 listopada – sobota, godz. 9.00
 • Nabożeństwa przy żłobku:
  • w Bazylice św. Anny na Górze św. Anny 6 stycznia 2019 r. nabożeństwo o godz. 14.00.
  • u oo. Franciszkanów w Borkach Wielkich w 1 niedzielę stycznia 2019 nabożeństwo o godz. 15.00.
  • u oo. Franciszkanów w Opolu w 2 niedzielę stycznia 2019 r.; Msza św. o godz. 15.00

Aby poznać działanie Pana w naszym życiu, zapraszamy wszystkich do najliczniejszego uczestniczenia w powyższych ćwiczeniach duchowych.

s. Urszula Szramka – Przełożona Regionalna
o. Marian Szymański OFM Conv.
o. Miron Górecki OFM
o. Idzi Wójcik OFM

Góra Św. Anny, 24.11.2017 r.

 

30-LECIE FZŚ REGIONU OPOLE – GLIWICE

[Rozmiar: 436673 bajtów]

25 listopada 2017r. nasz Region Opole – Gliwice przeżywał bardzo uroczyście 30 lat swojego powołania, powstanie Regionu datuje się 20 listopad 1987rok.

W naszej kronice istnieje zapis:
„Lata 1983-1985” odradza się ruch franciszkański, dzięki działalności i trosce ojców z I Zakonu, w parafiach diecezji opolskiej i archidiecezji wrocławskiej, we wrocławskiej prowincji ojców franciszkanów pw. św. Jadwigi. Ojciec Bazyli Iwanek z Góry św. Anny rozsyła ankiety do parafii z zapytaniem o III Zakon i ożywia wspólnoty w parafiach. Odpowiedzi od księży proboszczów przychodzą przez cały 1986 rok. Już 27 października tegoż roku, na Górze św. Anny w Domu Pielgrzyma, ma miejsce I Kapituła Wyborcza w Polsce, podczas której wybrana została Rada Prowincjalna z Prowincji św. Jadwigi. W skład Rady weszli: Józef Korcz, jako przełożony, Monika Slania, Józef Kwoczała, Helena Zeler, Greta Jawuła i Helena Lasończyk. Asystentem duchowym został o. Szymon Wotzka z Góry św. Anny.

20 listopada 1987r. na Górę św. Anny przybywa asystent ojca generała OFM do spraw FZŚ z Rzymu o. Carl Schoefer i spotyka się w Domu Pielgrzyma z Radą Prowincji i członkami wspólnot miejscowych. Omawiano rozwój FZŚ w Polsce i na świecie. W październiku 1989r.na Górze św. Anny ma miejsce I Ogólnopolska Kapituła FZŚ, gdzie odbyły się wybory do Rady Krajowej, podczas których wybrano pierwszego przełożonego krajowego brata Fryderyka Widera z Chorzowa. W skład pierwszej Rady Krajowej wszedł także przedstawiciel naszego Regionu Opole-Gliwice brat Adam Smoleń, który wcześniej w 1988r. został wybrany na pierwszego przełożonego Regionu opolsko-gliwickiego.
Tyle z okruchów historii.

To już 30 lat od powołania naszego Regionu, obejmującego diecezję opolską i część diecezji gliwickiej. Na początku było nas w zakonie ponad 2000 osób w 98 wspólnotach, w obecnej dość trudnej rzeczywistości jest nas ok. 1250 osób w 70 wspólnotach.

[Rozmiar: 288147 bajtów]

Ten wielki czas świętowania odbył się podczas naszych dorocznych rekolekcji, które głosił jeden z trzech asystentów nam towarzyszących, o. Marian Szymański OFM Conv. dla 150 rekolektantów. Tematem rozważań była miłość do Boga i człowieka. Najlepszym przykładem jest nasz zakonodawca św. Franciszek, ale i po nim św. Elżbieta Węgierska, św. br. Albert Chmielowski, bł. Aniela Salawa. Oni naśladowali Chrystusa, a naśladować Go, znaczy zakochać się w Nim, w tym, który jako najlepszy Ojciec zawsze przyjmie nas w Swoje otwarte ramiona.

Program całych czterodniowych rekolekcji jest zawsze bardzo bogaty, przygotowany pod okiem naszej przełożonej regionalnej s. Urszuli Szramka. Do przyjęcia Słowa Bożego oraz uczty Eucharystycznej przygotowuje nas czuwanie przez całą noc przy Najświętszym Sakramencie.

[Rozmiar: 519313 bajtów]

Punktem kulminacyjnym tych rekolekcji była sobota. W uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez naszych ojców w wypełnionej, przepięknym Sanktuarium na Górze św. Anny, składaliśmy dziękczynienie Bogu za 30 lat naszego Regionu. Na początku Mszy św. wszystkich obecnych z radością bardzo serdecznie przywitał proboszcz tego miejsca o. Ambroży Pampuch OFM.

[Rozmiar: 296485 bajtów]

 
Słowo powitania do obecnych skierował również br. Adam Smoleń przedstawiając krótką historię powstawania naszego Regionu, dziękując siostrom i braciom, zaś szczególnie ojcom za formowanie w nas postaw duchowości franciszkańskiej, udzielonej pomocy materialnej w początkowym okresie powstania FZŚ, a także w tworzeniu nowych struktur. Wspólnoty trzeba było odwiedzić, pouczyć o Regule i Konstytucjach.
 
W wydaniu „Małego Modlitewnika Franciszkańskiego” zamieszczona została Reguła i później Konstytucje. Dzięki staraniom o. prof. Tadeusza Słotwińskiego w 1989 r. wznowiono wydawanie Głosu św. Franciszka, którego redaktorem naczelnym od 1994r. jest obecny tutaj asystent prowincjalny o. Idzi Wójcik. Dotąd ojcowie prowincjałowie: o. Błażej Kurowski i o. dr Wacław Chomik wydali 81 Aktów Erekcyjnych dla wspólnot miejscowych.
 
Gdy obraliśmy św. O. Pio patronem naszego Regionu o. Bolesław Kanach obdarował nas jego relikwiami. Natomiast o. Marian Szymański przekazał nam relikwie bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce. Te relikwie towarzyszą nam podczas spotkań całego Regionu, a także pielgrzymują do naszych wspólnot. Za wszystko jesteśmy wdzięczni, szczególnie w naszej codziennej modlitwie. W dzisiejszej Eucharystii dziękujemy, za wstawiennictwem św. Franciszka, wszystkim dobroczyńcom żyjącym i zmarłym.

Mszy św. w zastępstwie o. Prowincjała Alana Brzyskiego OFM przewodniczył o. Błażej Kurowski w koncelebrze z kapłanami, ojcami asystentami regionalnymi: o. Mironem Góreckim OFM, o. Idzim Wójcikiem OFM, o. Marianem Szymańskim OFM Conv. i byłym asystentem o. Justynem Przybyła OFM oraz z ojcami z Góry św. Anny. Siostry i bracia brali czynny udział poprzez czytanie Słowa Bożego i modlitwę wiernych. Obecni byli także przedstawiciele Młodzieży Franciszkańskiej, modlitwą objęliśmy też Rycerzy św. Franciszka naszego Regionu.

W pouczającej homilii o. Błażej Kurowski przywołał postać św. Franciszka prostego, niewykształconego, posłusznego, czyli alter Chrystus. Jest on świętym do naśladowania również na dzisiejsze czasy, pokorny zmieniający serca ludzkie, odważny. By głosić pokój poszedł nawet do sułtana. Słowa Ewangelii „Idźcie i głoście” były dla niego autentycznym nakazem Chrystusa.
Po uroczystym Te Deum o. Błażej wyraził serdeczne podziękowania dla Zakonu w regionie Opole – Gliwice oraz życzenia dalszego rozwoju.

[Rozmiar: 203542 bajtów] [Rozmiar: 196116 bajtów]

Po Mszy św. nie mogło zabraknąć w Domu Pielgrzyma spotkania braterskiego przy stole, na wspólnym obiedzie, kawie i niespodziance…. ogromnych trzech tortach z jubileuszowym napisem.

Całe popołudnie był czas wspomnień ojców naszych asystentów duchowych:

[Rozmiar: 172796 bajtów]

 

o. Idziego, pamiętającego I Kapitułę na Górze św. Anny, o. Mirona, który mówił o obecnym dobrym przygotowywaniu się wspólnot do kapituł, o. Mariana, jak pokochał nasze wspólnoty. Był też czas świadectw: siostry i bracia wspominali swoje powołanie do FZŚ, między innymi żona br. Huberta Hajter już śp. wieloletniego przełożonego - s. Hildegarda. Z zainteresowaniem słuchaliśmy opowiadań o początkach organizowania się struktur w regionie przez br. Józefa Korcza z Wielowsi, pierwszego przełożonego. Z podziękowaniem za współpracę z FZŚ wystąpiła przedstawicielka Młodzieży Franciszkańskiej Martina Proksza.

Na zakończenie s. Urszula podziękowała wszystkim ojcom, braciom i siostrom za udział w dzisiejszym, jubileuszowym dniu, za czas świętych rekolekcji oraz za wszelki wkład i zaangażowanie wspólnot w tę uroczystość, ponieważ jesteśmy jedną wielką rodziną franciszkańską.

s. Maria Brzózka OVd, FZŚ

 

Dzień Braterski Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Opole - Gliwice w Prudniku Lesie
– 6 sierpnia 2017 roku

[Rozmiar: 308014 bajtów]

Co roku Bóg daje nam łaskę udziału w braterskiej wspólnocie w tzw. Dniu Braterskim. Od lat ten dzień jest zapisany w naszym programie rocznym. Przypada on w pierwszą niedzielę sierpnia w odpust Matki Bożej Anielskiej obchodzony w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie przy klasztorze Ojców Franciszkanów. Ta szczególna uroczystość odpustu Porcjunkuli tak ściśle związana jest z naszym zakonodawcą. W małym kościółku - cząsteczce Porcjunkuli rodzi się powołanie św. Franciszka i dzieło naszego Zakonu. To Ona – Matka Boża Anielska – jak niegdyś zapalała św. Franciszka do Boga tak i dziś zaprasza nas byśmy przybywali w duchu wiary prowadzącej nas do prawdziwej miłości. Pragnie byśmy skorzystali z daru wyproszonego nam u Boga przez św. Franciszka – odpustu zupełnego. Tylu zmarłych przecież oczekuje naszej pomocy.

100 Rocznica Objawień Fatimskich pobudza nas również do refleksji nad miłością Niepokalanego Serca Maryi względem nas grzesznych jak również do zasłuchania się w głos Boga jak Niepokalana Dziewica.

Zaś Rok św. Brata Alberta Chmielowskiego skłania do prawdziwej służby w naszych wspólnotach.

[Rozmiar: 660874 bajtów]

 
Tu, w Prudniku, w sposób szczególny zawsze odczuwamy również duchową obecność Wielkiego Prymasa Tysiąclecia Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego więziono w tym klasztorze od 6 października 1954 roku do 27 października 1955 roku. Było to trzecie miejsce więzienia Prymasa. Wystarczy wejść do pokoju na piętrze gdzie przebywał, wtedy staje nam przed oczyma cały obraz trudnych komunistycznych czasów.

Przyjeżdżamy na to nasze spotkanie po raz 26. Autobusami, samochodami, jak kto może, ze wspólnot FZŚ całego naszego Regionu Opole-Gliwice. Witamy się braterskim uściskiem. Po odwiedzeniu Sanktuarium św. Józefa i przywitaniu przez o. Faustyna Zatokę OFM, asystenta miejscowej wspólnoty, wszyscy się już wspinamy z rozważaniami i modlitwą różańcową przygotowanymi przez naszych braci i siostry na Wzgórze „kozią górkę” na którym stoi milenijny zielony krzyż. Jest z nami Młodzież Franciszkańska w charakterystycznych brązowych koszulkach wraz ze swoim Asystentem, zawsze radosnym o. Teofilem Niewińskim. Niedawno wrócili z Asyżu, gdzie przeżywali swoje rekolekcje Pustelni Franciszkańskiej. O. Teofil dziękuje wszystkim siostrom i braciom FZŚ za wsparcie modlitewne i finansowe, dzięki której RFM mogła odwiedzić Asyż i zaczerpnąć powiewu św. Franciszka u źródła.

Są także Rycerze św. Franciszka z drużyny powstałej przy wspólnocie FZŚ w Opolu pod opieką s. Krystyny Skrockiej.

Konferencję ascetyczną przy zielonym krzyżu wygłosił dla nas Ojciec Teofil bardzo wzruszającą i przybliżającą nam postać św. Franciszka, a po niej tradycyjnie odśpiewano Godzinki ku czci NMP przy dźwiękach gitary.

Tak można powiedzieć, że u Matki Bożej Anielskiej wszystko się zaczęło. Tutaj z miłości do każdego człowieka św. Franciszek wyprosił odpust Porcjunkuli. Litania Loretańska dostarcza nam wiele wezwań Niepokalanej Dziewicy i te słowa modlitwy Cała piękna jesteś, Maryjo, Tota pulchra es Maria bez grzechu, pełna miłości. Pychę zlikwidowałaś pokorą. Byłaś wolna a nigdy nie zgrzeszyłaś. Maryja jest wyjątkowa ale jest jedną z nas i nas rozumie. Św. Franciszek był zauroczony naszą Matką i Królową Aniołów. My również do Niej się uciekajmy. „Mamo Ty możesz wszystko, bo Ty nas kochasz”.

[Rozmiar: 194587 bajtów]

 
Centrum Dnia Braterskiego stanowiła uroczysta Msza św. w Grocie Lurdzkiej, której głównym celebransem był ks. kardynał Kazimierz Nycz, a w koncelebrze Prowincjał o. Alan Brzyski, Gwardian o. Wit Bołd i ks. bp ordynariusz opolski Andrzej Czaja również duchowy syn św. Franciszka, a tym samym nasz opiekun w diecezji nasz pasterz, oraz nasz asystent regionalny o. Miron Górecki, asystenci wspólnot miejscowych, księża.

Ks. kardynał Kazimierz Nycz w homilii przyznaje, że to miejsce prudnickie znał tylko z opisu w Zapiskach więziennych, a dzisiaj staje w obliczu tej rzeczywistości w 116 rocznicę urodzin, 93 święceń kapłańskich i w tę wspaniałą uroczystość Matki Bożej Anielskiej, której to Maryi przypisywał Prymas wiodące miejsce w kościele. Wszystkie wielkie sprawy w kościele rodzą się cicho i niepozornie.

[Rozmiar: 221503 bajtów]

Tak było z Maryją, ze św. Franciszkiem, i tak zaczęło się u ks. Stefana Wyszyńskiego. Przyszedł z Lublina, troszczył się o Polskę i wszystko co ją stanowi. Z miłości do Boga i Ojczyzny mówi: non possum nie możemy się zgodzić. Za to jest więziony w Rywałdzie, Stoczku i tu w Prudniku, gdzie rodzi się i powstaje program Nowenny i Ślubów Jasnogórskich oraz nawiedzania Matki Bożej Częstochowskiej. Kardynał Wyszyński uczy nas miłości do Boga, Matki Najświętszej Ojczyzny i bliźniego, także nieprzyjaciół. Jego domeną było zawsze: zło dobrem zwyciężać. Chciejmy bracia podjąć ten wysiłek mając za przykład Prymasa Tysiąclecia, św. Brata Alberta i prośby Matki Bożej w Fatimie.

Cała oprawa liturgiczna była przygotowana przez FZŚ. Łza zakręciła się w oku, gdy obecni nasi wspaniali Rycerze św. Franciszka, jako dzieci fatimskie, z prostotą dziecka niosły dary ołtarza: chleb, wino i różaniec z odpowiednim komentarzem dotyczącym 100-lecia Objawień Fatimskich, Roku św. br. Alberta i programu duszpasterskiego Idźcie i głoście.

[Rozmiar: 359217 bajtów]

Wdzięczność na zakończenie uroczystości w imieniu wszystkich sióstr i braci dla naszych celebransów, czerwonymi różami wyrazili Rycerze św. Franciszka i Młodzież Franciszkańska. Naszą przeogromną wdzięczność też skierowaliśmy do gospodarzy tego miejsca o. Wita i o. Faustyna.

Procesja ze sztandarami naszych wspólnot i orkiestrą udała się do kościoła św. Józefa.

Teraz nadszedł czas, by w przerwie pokrzepić ciało w Domku św. Antoniego – punkcie gastronomicznym, o co zadbali ojcowie. Jest to też miejsce braterskiego spotkania i wymiany doświadczeń międzywspólnotowych.

Po przerwie dróżkami lasku prudnickiego przesuwamy się od stacji do stacji rozważając Drogę Krzyżową, prowadzoną przez wspólnotę miejscową z rozważaniami przygotowanymi przez o. Faustyna. Po zakończeniu drogi krzyżowej, już w grocie, koronką w Godzinie Miłosierdzia prosimy o miłosierdzie dla świata całego. Nie może też zabraknąć uroczystych Nieszporów na zakończenie tego Dnia Braterskiego, no i Błogosławieństwa Sakramentalnego, które umacnia nas na bezpieczny powrót i dalsze podejmowanie wyzwań każdego dnia codziennego.

Serdeczne Bóg zapłać ojcom klasztoru w Prudniku Lesie za tak piękną coroczną ucztę duchową.

s. Maria Brzózka FZŚ

 

Dzień braterski u Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli
w Prudniku-Lesie – 5 sierpnia 2018 roku

 

Jak co roku zdążaliśmy naszymi pielgrzymkami ze wszystkich stron diecezji opolskiej i gliwickiej do Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie. Ten rok poświęcony Duchowi Świętemu i św. Józefowi jest również rokiem Jubileuszu 40-lecia zatwierdzenia odnowionej Reguły posoborowej przez papieża Pawła VI i 3 lata dzieli nas od obchodów 800-lecia założenia naszego Zakonu przez św. Franciszka z Asyżu.

5 sierpnia to odpust Matki Bożej Anielskiej, więc cały Region Opole-Gliwice zebrał się, by uczcić Matkę Bożą Anielską z Porcjunkuli, tak bliską niegdyś św. Franciszkowi z Asyżu, naszemu zakonodawcy. To św. Franciszek osobiście wyprosił u Pana Jezusa łaskę odpustu zupełnego. Porcjunkula to cząsteczka, mały kościółek, obecnie w środku dużej Bazyliki w Asyżu.

Na miejscu zostaliśmy serdecznie przywitani przez o. Faustyna Zatokę OFM i zaraz odbyło się przejście na górkę pod ogromny Zielony Krzyż z różańcem na ustach i rozważaniami przygotowanymi przez Rycerzy św. Franciszka z Opola.

Na szczycie o. Justyn Przybyła OFM wygłosił konferencję formacyjną na temat odnowionej posoborowej Reguły z okazji jubileuszu 40-lecia jej zatwierdzenia przez papieża Pawła VI w 1978 r. Od tego czasu nasz Zakon przyjął nazwę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Nowa Reguła wychodzi od omówienia miejsca FZŚ w Rodzinie Franciszkańskiej i w Kościele, sposobu życia i organizacji wspólnot. Papież Jan Paweł II w swoim przemówieniu z 9 czerwca 1986 roku zachęcał do pokochania, studiowania i życia wg Reguły, ponieważ zawarte są w niej treści wybitnie ewangeliczne. O. Justyn zakończył konferencję słowami: Franciszkański Zakon Świeckich oferuje mi konkretną wspólnotę ludzi, dzięki którym będę mógł przeżyć i doświadczyć Franciszkowej i Chrystusowej miłości.

Na zakończenie konferencji o. Justyn wyraził też swoją radość z powrotu na posługę do Prudnika-Lasu.

Po odśpiewanych Godzinkach o NMP wszyscy zgromadziliśmy się przy Grocie Lurdzkiej, gdzie już przybywała procesja ze sztandarami oraz naszymi zacnymi ojcami i kapłanami, prowincjałem o. Alanem Brzyskim OFM, biskupem opolskim Pawłem Stobrawą oraz głównym celebransem abp Markiem Jędraszewskim na Eucharystię.

W homilii abp Marka było moc wspomnień o Słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim i jego sekretarzu bp. Antonim Baraniaku. Wiemy, że tutaj w tym klasztorze prymas przebywał w odosobnieniu i te wspomnienia były bardzo budujące przed zbliżającą się jego beatyfikacją. Abp opowiadał z wielkim przejęciem o tych wspomnieniach, gdyż po raz pierwszy stał dzisiaj na autentycznym gruncie odosobnienia prymasa w prudnickim klasztorze, gdzie to powstała inicjatywa i słowa do ślubowania narodu polskiego. Prymas wszystko czynił przez Maryję i Bóg sprawił, że wszystkie przedsięwzięcia oraz uwolnienia odbywały się w święta Maryjne. Bóg z wysokości krzyża dał nam Matkę mówił abp Marek. A wolność jest wtedy, gdy z Bogiem i dla Boga się żyje bo: Do wolności wyswobodził nas Chrystus.

W oprawie liturgicznej brali udział franciszkanie świeccy a dary ołtarza przy komentarzu zanieśli Rycerze św. Franciszka. Zaś Regułę FZŚ do ołtarza zaniosła przełożona regionalna s. Urszula Szramka. Ona też na zakończenie Eucharystii złożyła podziękowania, po czym w dowód wdzięczności Rycerze św. Franciszka obdarowali celebrujących Eucharystię białymi różami.

Po uroczystej Mszy św. i przerwie dla pokrzepienia ciała oraz gościnę braterską, odbyła się Droga Krzyżowa dróżkami lasku prudnickiego i Koronka do Miłosierdzia Bożego. Całość zakończyły uroczyste Nieszpory ku czci Matki Bożej z Błogosławieństwem Sakramentalnym.

Po tak bogatej w łaski pielgrzymce, z możliwością zyskania odpustu zupełnego, wracaliśmy szczęśliwi do naszych rodzin, parafii oraz wspólnot.

s. Maria Brzózka

 

Franciszkański Dzień Radości

Chrześcijanin jest człowiekiem radości. Tego uczy nas Jezus, tego naucza nas Kościół. Radość jest darem Pana. Wypełnia nas od wewnątrz. Tę radość znajdujemy w pewności, że Jezus jest z nami i z Ojcem. Tej radości nie można zatrzymywać. Ta radość musi iść naprzód. Radość jest cnotą pielgrzymującą. Jest to dar, który podąża na drodze życia, podąża z Jezusem: przez głoszenie, przepowiadanie Jezusa, radość wydłuża i poszerza drogę. Chrześcijanin śpiewa z radością i idzie naprzód, niosąc ową radość. Prośmy Pana o tę łaskę, o radość chrześcijańską. Daleką od smutku, daleką od prostej wesołości. – Papież Franciszek.

[Rozmiar: 447310 bajtów]

Dla nas – świeckich franciszkanów – radością było wspólne spotkanie. Spotkanie niby zwyczajne, ale jakże nadzwyczajne. Otóż z inicjatywy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy klasztorze oo. Franciszkanów w Opolu 22 kwietnia 2017 r. spotkała się cała franciszkańska rodzina świeckich: Rycerze św. Franciszka z Opola, Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej przy duszpasterstwie powołaniowym z Góry św. Anny i Franciszkański Zakon Świeckich.

[Rozmiar: 189489 bajtów]

[Rozmiar: 642946 bajtów]

 
Powód spotkania to pierwszy FRANCISZKAŃSKI DZIEŃ RADOŚCI. W klasztornej kaplicy wzięliśmy udział we Mszy św., której przewodniczył o. Miron – asystent duchowy FZŚ, homilię na temat radości wygłosił o. Teofil – opiekun duchowy RMF. Oprawą liturgiczną i prowadzeniem śpiewu zajęła się RMF i Rycerze św. Franciszka.

Spacer z kaplicy do biblicum wypełniony został wzajemnym poznawaniem się. Rozmowy przy kawie, herbacie i własnych domowych wypiekach rozbrzmiewały echem po klasztorze. Zabawy integracyjne, zadania aby lepiej się poznać, pokonać własne słabości i nieśmiałość, odegrały dużą rolę w trakcie spotkania. Był też czas na gry i zabawy ruchowe ze śpiewem przy dźwiękach gitary. Furorę zrobiła zabawa z tradycjami ,,Mam chusteczkę haftowaną” w rytmie rock and rolla, zabawa w Pif-paf oraz Rodzina Adamsów.

A później, aby każdy mógł być obdarowany, wykonaliśmy laurki DLA CIEBIE. Były na nich kwiatki, serduszka, tauki, a przede wszystkim serdeczne życzenia. Przytoczę te, które ja otrzymałam: ,,Kochać kogoś to widzieć go uśmiechniętym w niebie” z podpisem Tobie – ja. …ileż mądrości w tych słowach – mam być odpowiedzialna za drugiego człowieka, za jego zbawienie. Jeśli kocham drugiego to mam mu pomóc dojść do nieba. W życzeniach było wiele życzliwości, miłości i troski o drugiego: Niech Ci Pan błogosławi i niech Cię strzeże, radości, łask od Boga, wstawiennictwa św. Franciszka...

Ponieważ głód nam doskwierać zaczął, wspólnie przygotowaliśmy kolorowe, wiosenne kanapki, które wraz z pieczonymi kiełbaskami nasyciły nasze żołądki.

Był też czas na wspólne misterium, które pokazało nam, że wspólnota to zespół różnych charakterów, cech osobowościowych, indywidualności. To jak zlepek smaków, których nie da się uzyskać w pojedynkę. I każdy w tej wspólnocie jest ważny i każdy w tej wspólnocie jest potrzebny jak mąka, cukier, drożdże, sól, mleko… w dobrym cieście. Jest też potrzebne jej wzrastanie, aby nie było zakalca.

Radością był też dla nas przyjazd o. Justyna, który od wielu już lat aktywnie włącza się w prowadzenie wspólnoty najmłodszych franciszkanów świeckich – rycerzy. To spotkanie pokazało nam, że różnica wieku nie jest przeszkodą w kontaktach, w przeżywaniu radości. Pokazało nam, że prawdziwa, pełna rodzina to babcia i dziadek, to mama i tato, to wnuk i wnuczka, ciocia i wujek, kuzynka, kuzyn… I każdy w tej rodzinie może się od drugiego czegoś nauczyć. Jedni dla drugich są bogactwem. Wystarczy tylko chcieć się ze sobą spotkać. Dziękujmy Ci, Trójjedyny Boże, za ten czas, za to, że nas razem zebrałeś, że dałeś nam tyle radości. Dziękujemy Ci św. Franciszku, że wstawiasz się za nami u Pana.

Dziękujemy za to, że Słowa Ewangelii „RADUJCIE SIĘ ZAWSZE W PANU, POWTARZAM RADUJCIE SIĘ” stały się naszym udziałem.

s. Krystyna Skrocka

 

Rekolekcje Franciszkowych Rycerzy

kocon 02 (279 kB)

kocon 07 (209 kB)  
Ja to mam szczęście,
że w tym momencie,
żyć mi przyszło w tym kraju nad Wisłą…
Ja to mam szczęście…
Mój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy,
Ludzie uczynni, w sercach niewinni...
Mój kraj szczęśliwy
Ja to mam szczęście.


My to mamy szczęście, bo podczas ferii zimowych w dniach 18-24 lutego byliśmy na rekolekcjach franciszkańskich w pięknej miejscowości, leżącej w Beskidzie Niskim, z pełną uroku panoramą na Babią Górę. Jest to oaza ciszy i spokoju.

Kocoń za Ślemieniem – wioska położona jakby na dwóch poziomach, które łączy stroma droga, na szczycie której znajduje się kapliczka NA DZIOLE.

To tutaj przychodzi Pani Wandzia modlić się i zapalać świeczkę, kiedy inni proszą Ją o pomoc w trudnych sprawach zdrowotnych i nie tylko. Mówi, że gdy modli się przy kapliczce pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, Pan Jezus przemienia zło w dobro. Wiele tutaj uprosiła…

Nie sposób zliczyć ileż to razy Rycerze św. Franciszka mieli tutaj swoje zimowe i letnie rekolekcje.

Są to rekolekcje specyficzne, a w tym roku – gdy przyświeca nam hasło IDŹCIE I GŁOŚCIE – na wskroś wyjątkowe. Specyficzne, bo noclegi są u ludzi – mieszkańców Koconia, którzy na ten czas otwierają nam swoje domy. Jesteśmy gośćmi na prawach domownika, a czasem i lepszych. Dajemy sobie nawzajem szansę wzajemnego ubogacania się, wzajemnego świadczenia o Chrystusie.

kocon 05 (338 kB)

Wyjątkowe, bo w roku duszpasterskim IDŹCIE I GŁOŚCIE, dają mnóstwo możliwości do realizacji tego hasła.

Podczas zimowych ferii spędziliśmy siedem dni właśnie w Koconiu. Pani Wandzia wraz z córką Agnieszką i jej mężem Markiem przyjęli na nocleg grupę chłopców – Rycerzy św. Franciszka oraz O. Justyna Przybyłę, naszego opiekuna duchowego i rekolekcjonistę.

Pani Zosia z córką Julią przyjęły dziewczynki – Rycerki św. Franciszka i moderatorkę s. Krystynę oraz s. Halinkę i br. Zbyszka.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy modlitwami porannymi, przygotowanymi przez Rycerzy pod czujnym okiem animatorki Julii i s. Krystyny. Codziennie była sprawowana Msza św. z aktywnym udziałem uczestników rekolekcji, spotkania ze św. Franciszkiem w konferencjach, animacjach. Ojciec Justyn przybliżał nam postać św. Franciszka, a w czasie pogodnych wieczorków radościom nie było końca.
kocon 10 (72 kB)  
Siostra Halinka przygotowywała nam pyszne posiłki, a na tłusty czwartek Pani Zosia usmażyła tak pyszne pączki, że nie mogliśmy się nimi najeść. Wypoczynek na świeżym powietrzu to gwarancja dobrego zdrowia i samopoczucia. W związku z tym korzystaliśmy ze spacerów, zabaw na śniegu.

Byliśmy również na wycieczce w Rychwałdzie, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej. Tam też spotkaliśmy kolegę błogosławionego Michała Tomaszka – męczennika z Pariacoto. Brat Tadeusz opowiedział nam wiele o błogosławionym oraz o ich przyjaźni. Mieliśmy również możliwość nabycia różańców z relikwiami bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego. Ojciec Justyn każdego dnia przybliżał nam postać św. Franciszka, sprawował Msze św., bawił się z nami i cieszył wraz z nami pięknem przyrody.

Mój kraj szczęśliwy, piękny prawdziwy,
Ludzie uczynni, w sercach niewinni…
My to mamy szczęście…

kocon 03 (57 kB)  
My, Rycerze Świętego Franciszka z Regionu Opolskiego, dziękujemy Ci, Boże, za tych ludzi, za naszą piękną Ojczyznę, za sarenki, które podchodziły pod nasz dom ufne, że nic im nie grozi… bo dobrzy ludzie tam mieszkają.
Dziękujemy Ci za śp. Ojca Sylwestra, który jako pierwszy z grupą młodych przybył kiedyś do Koconia i taką miłość ofiarował tym ludziom, że zawsze Go dobrze wspominają, a nas chętnie przyjmują i cieszą się, że dzieło Ojca Sylwestra nadal się rozwija.

s. Krystyna Skrocka

 

TERMINARZ ĆWICZEŃ DUCHOWYCH
DLA BRACI I SIÓSTR FZŚ REGIONU OPOLE - GLIWICE
w 2017 roku

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
Mówię Panu: Ty jesteś Panem moim,
Nie ma dla mnie dobra poza Tobą …”

(Psalm 16)Rada Regionalna na spotkaniu w dniu 12.11.2016 r. ustaliła program spotkań dla Sióstr i Braci FZŚ Regionu Opole – Gliwice na rok 2017:

 • Dzień pokuty – nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie w dniu 12/13 maja (piątek / sobota), początek o godz. 20.00, zakończenie o godz. 5.00.
 • Obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny w dniu 5 czerwca (poniedziałek), w święto NMP Matki Kościoła, początek o godz. 9.00.
 • Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę w dniu 22 lipca (sobota), poprzedzona nocnym czuwaniem z 21/22 lipca.
 • Dzień wspólnotowy, odpust Porcjunkuli w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie dniu 6 sierpnia (niedziela) ku czci Matki Bożej Anielskiej.
 • Dni duchowości franciszkańskiej w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny, w dniach 8-10 września (piątek – niedziela), początek o godz. 17.00.
 • Czuwanie nocne w kościele Św. Trójcy w Opolu u Franciszkanów, w dniu 3/4 października, rozpoczęcie: Mszą św. o godz. 19.00.
 • Rekolekcje w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny w dniach 23-26 listopada (czwartek – niedziela), początek o godz. 17.00.
 • Nabożeństwa przy żłobku:
  • - w Bazylice św. Anny na Górze św. Anny 6 stycznia 2018 r. o godz.14.
  • - u Franciszkanów w Borkach Wielkich w I niedzielę stycznia 2018 r. o godz.15.
  • - u Franciszkanów w Raciborzu – Płoni w II niedzielę stycznia 2018 r. o godz.15.
  • - u Franciszkanów w Prudniku – Lesie w II niedzielę stycznia 2018 r. o godz.15.
  • - u Franciszkanów w Opolu w II niedzielę stycznia 2018 r.; rozpoczęcie Mszą św. godz. 15.
  • - u Franciszkanów w Nysie w ostatnią niedzielę grudnia 2017 r. o godz. 15.

Podstawowym celem każdego z nas jest dążenie do świętości. By ten cel sobie przybliżyć, zapraszamy wszystkich do jak najliczniejszego udziału w powyższych ćwiczeniach duchowych.

s. Urszula Szramka
Przełożona Regionalna
o. Marian Szymański OFM Conv.
o. Miron Górecki OFM
o. Idzi Wójcik OFM

Góra Świętej Anny, 12.11.2016 r.

 

ODPUST MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ W PRUDNIKU - LESIE

opole041 (427 kB)

7 sierpnia 2016 roku przybyliśmy na nasz dzień wspólnotowy – odpust Porcjunkuli ku czci Matki Bożej Anielskiej – do Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie. To już 25 raz Prudnickie Sanktuarium Świętego Józefa gości nas na Dniu Braterstwa.

Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Opole – Gliwice organizują się na różne sposoby: indywidualnie, samochodami, autobusami. W tym roku niebo dało nam również piękną ciepłą pogodę, co sprzyjało dobremu przeżywaniu tej uroczystej niedzieli i uczestnictwu w dobrach duchowych wyproszonych przez naszego zakonodawcę św. Franciszka z Asyżu. Ten rok jest szczególny, ponieważ świętujemy 1050-lecie Chrztu Polski, Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia Bożego i jesteśmy bezpośrednio po tak wielkim wydarzeniu w Kościele, jak Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem w Krakowie.

W Sanktuarium Świętego Józefa jak zwykle bardzo serdecznie przyjął nas i przywitał o. Faustyn Zatoka.

Z naszymi sztandarami, różańcem na ustach i rozważanymi tajemnicami głęboko w sercach przygotowanymi perfekcyjnie przez naszą Młodzież Franciszkańską stanęliśmy na wzgórzu przy zielonym krzyżu. Prowadzili nas o. Faustyn Zatoka OFM, opiekun prudnickiej wspólnoty FZŚ, i o. Miron Górecki OFM, regionalny asystent duchowy, który wygłosił „kazanie na górze”. Dotyczyło ono wspomnianych wyżej wydarzeń w Kościele.

Mówił: My, synowie i córki św. Franciszka, na jego wzór naśladujmy Jezusa ubogiego, umiłujmy Go w Eucharystii. Papież Franciszek wychodzi do nas z tym wyzwaniem. Niech to wezwanie z pól miłosierdzia w Krakowie pozostanie w naszych sercach i zakiełkuje. Niech pobyt Ojca Świętego w Oświęcimiu przypomina nam, że cisza nieraz powie więcej niż krzyk. Wejście do tramwaju papieża, entuzjazm młodzieży, radość, niech cechuje każdego chrześcijanina i franciszkanina. Trzymając się Pana Boga możemy pewnie przejść przez życie, bo dłoń Boga zawsze jest wyciągnięta w stronę człowieka. Przytoczył wiele przykładów z pobytu Ojca Świętego w Krakowie. Prosił, by być miłosierny jak Ojciec, zachwycić się tym wspaniałym świadectwem, zapalić i dawać świadectwo na wzór św. Franciszka.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ojciec Biskup Antoni Reiman OFM, w asyście prowincjała Alana Brzyskiego, o. asystentów i o. franciszkanów, których przywitał gwardian prudnickiego klasztoru o. Wit Bołd.

opole042 (456 kB)

W homilii ojciec biskup przedstawił historię powstania naszego zakonu i odpustu Porcjunkuli. Papież Franciszek niedawno odwiedził Asyż i kościół Porcjunkuli. Wzywał świat do braterstwa i wzajemnego przebaczenia. Wzywa także wciąż do uczynków miłosierdzia, do wyjścia na peryferie. Ojciec Biskup dzielił się doświadczeniami z Boliwii, gdzie na stałe pracuje. Mówił o ośrodkach dla uzależnionych, gdzie każdy dzień zaczyna się od słuchania Słowa. Nie można powstać bez Boga. Św. Franciszek tym Słowem żył. Ten kto otwiera się na Słowo Boże, ten potrafi otworzyć się na brata i siostrę w potrzebie. Wszystkie sprawy zawierzył Matce Bożej.

Cała oprawa liturgiczna była przygotowana przez Wspólnoty FZŚ z udziałem Rycerzy św. Franciszka i Młodzieży Franciszkańskiej.

Przed błogosławieństwem przełożona regionalna s. Urszula Szramka skierowała słowa podziękowania do naszych ojców, a rycerze św. Franciszka wręczyli ojcom po pięknej czerwonej róży, jako znak wdzięczności za odprawienie Eucharystii, wygłoszone Słowo Boże i opiekę nad nami.

Po przerwie obiadowej dzień braterski zakończył się Drogą Krzyżową w Lasku prudnickim oraz Koronką do Miłosierdzia Bożego z kapłańskim błogosławieństwem w grocie. Te nabożeństwa prowadzone były przez nasze wspólnoty FZŚ.

Dziękujemy Bogu, Matce Najświętszej i św. Franciszkowi za tak wielki dar łaski tej uroczystości.
s. Maria Brzózka

 

NOC POKUTY

opole039 (302 kB)

17 czerwca 2016 r. wieczorną godziną liczna rzesza sióstr i braci FZŚ spotkała się na placu przed sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie. Po przywitaniu przez gospodarzy tego miejsca wyruszyliśmy w kierunku granicy do Czech, do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (Panny Maryi Pomocnej – Maria Hilf) w Złotych Horach, zwanym sanktuarium trzech narodów: Czech, Polski i Niemiec. W drodze do sanktuarium i powrotnej odmawialiśmy tajemnice radosne i tajemnice światła różańca świętego. Tu wieczorem sprawowana była Msza św. przez naszych asystentów o. Mariana Szymańskiego, o. Mirona Góreckiego oraz o. Faustyna Zatoki, w czasie której dziękowaliśmy Bogu za dar powołania kapłańskiego ojca Faustyna z okazji 25-lecia jego święceń kapłańskich i dziękowaliśmy Ojcu za jego życzliwość i oddanie dla nas, sióstr i braci FZŚ Regionu Opolsko-Gliwickiego. Po nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa wróciliśmy do świętego Józefa do Prudnika-Lasku, by dalej adorować Pana Jezusa.

opole038 (382 kB)

Po północy odprawiona była Msza św. w intencji nowych powołań do 3 zakonów i za zmarłych członków FZŚ. Po krótkiej przerwie, przeznaczonej dla ciała, uczestniczymy w Drodze Krzyżowej ścieżkami lasku i alejką Wilka z Gubio, którą prowadził o. Faustyn wraz ze wspólnotą gospodarzy.

Nad Prudnikiem budził się nowy dzień i pierwsze smugi wschodzącego słońca cieszyły nasze oczy, gdy rozważaliśmy bolesną mękę i śmierć naszego Pana. Po zakończonej drodze krzyżowej wszyscy – już „przebudzeni” – adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, rozważając kolejne części różańca świętego. Naszą noc pokuty zakończyliśmy śpiewem godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny.

opole040 (383 kB)

Ubogaceni duchowo rozważaniami w czasie Mszy św. przekazanymi nam przez ojców i przeżyciami duszy w czasie adoracji szczęśliwi wróciliśmy wczesnym porankiem do swoich domów.

 

Obchody kalwaryjskie na Górze Św. Anny

opole035 (426 kB)

W święto Matki Bożej Kościoła 16.05.2016 r. siostry i bracia z naszego Regionu i sąsiadującego Regionu Lubliniecko-Tarnogórskiego uczestniczyli w obchodach kalwaryjskich. Po dróżkach kalwaryjskich prowadził nas o. Ambroży Pampuch OHM. Mszy św. w kościele w Porębie przewodniczył gwardian klasztoru z Góry św. Anny o. Błażej Kurowski wraz z naszymi asystentami regionalnymi o. Mironem Góreckim OFM i o. Marianem Szymańskim OFM Con. oraz o. Ambrożym, asystentem wspólnoty miejscowej.

opole036 (113 kB) Kościół w Porębie pw. Wniebowzięcia NMP przylega do klasztoru Sióstr Służebniczek. To tutaj sprzed 150 lat pierwsze siostry przybyły i stworzyły ochronkę na wezwanie ich założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego, to tutaj w Porębie jest kolebka zgromadzenia Sióstr Służebniczek Śląskich.
W czasie homilii o. Błażej przybliżył nam postać bł. Edmunda oraz charyzmat zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej.
Kolejnym etapem naszego pielgrzymowania były Gradusy, gdzie wysłuchaliśmy kolejnego kazania, wygłoszonego przez o. Zenona Kijaczko, nawiązującego do 1050-rocznicy chrztu Polski. Z koronką do Bożego Miłosierdzia pielgrzymka weszła przez Bramę Miłosierdzia do bazyliki, która od 2015 r. jest Międzynarodowym Sanktuarium Świętej Anny Matki Najświętszej Marii Panny.

 


opole037 (145 kB) W bazylice wysłuchaliśmy kolejnego kazania o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie oraz o Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia, który przeżywamy.

Adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i otrzymaliśmy błogosławieństwo sakramentalne.

Na koniec uczciliśmy relikwie św. Anny.

Przez całe dróżki kalwaryjskie wędrowała z nami nasza patronka bł. Aniela Salawa w jej relikwiach, każdy uczestnik mógł przez chwilę mieć je w swoich dłoniach.

Na zakończenie naszych obchodów wspólnoty kluczborskie przekazały relikwie Błogosławionej Anieli wspólnotom gliwickim, by nasza Patronka odwiedzała wspólnoty, w parafiach sióstr i braci.

 

 

TERMINARZ ĆWICZEŃ DUCHOWYCH
dla Braci i Sióstr FZŚ Regionu Opole – Gliwice w 2016 roku

Rada Regionalna na spotkaniu w dniu 12.12.2015 r. ustaliła program spotkań dla Sióstr i Braci FZŚ Regionu Opole – Gliwice na rok 2016:

 • Obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny w dniu 16 maja (poniedziałek), w święto NMP Matki Kościoła, początek o godz. 9.00.
 • Dzień pokuty – nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie w dniu 17/18 czerwca (piątek/sobota), początek o godz. 20, zakończenie o godz. 5.
 • Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę w dniu 25 czerwca (sobota), poprzedzona nocnym czuwaniem z 24/25 czerwca.
 • Dzień wspólnotowy, odpust Porcjunkuli w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie w dniu 7 sierpnia (niedziela) ku czci Matki Bożej Anielskiej.
 • Dni duchowości franciszkańskiej w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny, w dniach 2-4 września (piątek – niedziela), początek o godz. 17.
 • Czuwanie nocne w kościele Św. Trójcy w Opolu u Franciszkanów, w dniu 3/4 października, rozpoczęcie: Mszą św. o godz. 19.
 • Rekolekcje w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny w dniach 10-13 listopada (czwartek – niedziela), początek o godz. 17.
 • Nabożeństwa przy żłobku:
  • w Bazylice św. Anny na Górze św. Anny – 6 stycznia 2017 r. o godz. 14.
  • u Franciszkanów w Borkach Wielkich w 1. niedzielę stycznia 2017 r. o godz. 15.
  • u Franciszkanów w Raciborzu – Płoni w 2. niedzielę stycznia 2017 r. o godz. 15.
  • u Franciszkanów w Prudniku – Lesie w 2. niedzielę stycznia 2017 r. o godz. 15.
  • u Franciszkanów w Opolu w 2. niedzielę stycznia 2017 r.; rozp. Mszą św. o godz. 15.
  • u Franciszkanów w Nysie w ostatnią niedzielę grudnia 2016 r. o godz. 15.

Przed nami rok nadzwyczajny, Rok Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży w Polsce z wizytą ojca świętego Franciszka, których zawołaniem będzie „Dotknij Miłosierdzia”, Jubileusz Chrztu Polski – obchodom 1050 rocznicy chrztu przyświecać będą słowa „Gdzie chrzest, tam wiara”, ale też, jak zapowiedział Episkopat Polski, nastąpi ogólnopolski akt przyjęcia królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę.

Bądźmy czynnymi uczestnikami tych wydarzeń, głosząc wielkie tajemnice Bożego Miłosierdzia czynem, słowem i modlitwą. Jako świadkowie Chrystusa, ściśle złączeni z Kościołem przez chrzest, bierzmowanie i profesję wypełniajmy jego misję wśród ludzi, rozpalajmy miłość i miłosierdzie w naszych sercach i sami przechodźmy przez Bramę Miłosierdzia.

Góra Świętej Anny 12.12.2015
s. Urszula Szramka, Przełożona Regionalna

 

 

Rekolekcje i X Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza FZŚ Regionu Opole-Gliwice

opole032 (181 kB) W dniach od 5 do 8 listopada 2015 roku odbywały się nasze doroczne rekolekcje w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Jest to nasze miejsce formacji i duchowe ze względu na znajdujące się na szczycie góry Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej. Tutaj przyjeżdżamy do Matki Najświętszej Maryi Panny i Babci Pana Jezusa. Ona bardzo po ludzku nas rozumie i przedstawia wszystkie prośby Maryi i Jezusowi.

Rekolekcje prowadził Asystent Narodowy FZŚ o. Paweł Sroka Conv. Tematyką była analiza fragmentów Ewangelii św. Łukasza z nauczania Pana Jezusa w drodze do Jerozolimy, Jego ostatniej drodze na ziemi. Narodził się w Betlejem, by wracać tą samą drogą do Jerozolimy i dopełnić Woli Bożej dla zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Przygotowywał uczniów po drodze, a dla nas wszystkich pozostawił świadectwa zawarte w słowach Ewangelii. Dla wszystkich sióstr i braci była to wspaniała uczta duchowa. Wielkim przeżyciem, jakby przypieczętowaniem życia i świadectwa Chrystusa, dla nas było obejrzenie podczas rekolekcji tzw. świadków Męki i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, w postaci żywo przemawiających slajdów. Czy Całun Turyński, czy płótno z Oviedo czy inne, wszystkie świadczą o tym samym Bogu-Człowieku, gdyż rany się dokładnie pokrywają i jest ta sama grupa krwi. Te obrazy głęboko przemówiły do nas. Rozpamiętywał Mękę naszego Pana ze łzami nasz Zakonodawca, aż udzielił mu Pan stygmaty. Miłe jest Bogu łączenie się z Jego Męką.

My, franciszkanie świeccy, przygotowujemy się do Jubileuszu obchodów 800-lecia powstania III Zakonu św. Franciszka poprzez Dziewięcioletnią Nowennę z hasłami kolejnych lat, by wreszcie stać się oblubieńcami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na drogach Ewangelii wspomagali nas nasi święci franciszkańscy patronowie: św. Franciszek, ale też i św. O. Pio, czy bł. Aniela Salawa, których relikwie nam towarzyszyły poprzez całe rekolekcje.

W rekolekcjach jak i Kapitule uczestniczyli przedstawiciele sióstr i braci wspólnot FZŚ Regionu Opole-Gliwice. Kapitule przewodniczyła Przełożona Narodowa s. Joanna Berłowska. Podczas wizytacji braterskiej analizowaliśmy realizację wniosków, cieszyliśmy się osiągnięciami oraz dyskutowaliśmy w jaki sposób pozyskać nowych członków w nasze szeregi FZŚ, jak uaktywnić współpracę z Młodzieżą Franciszkańską. Gościem na Kapitule była również przełożona Młodzieży Franciszkańskiej s. Andrea Marx.

opole034 (306 kB)Na Górze św. Anny w tym samym czasie odbywały się Kapituły FZŚ i RMF prowincji św. Jadwigi. W związku z tym w sobotę na rozpoczęcie Kapituły FZŚ i Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej uroczystą Mszę św. w Sanktuarium odprawili wspólnie ojcowie, Asystenci regionalni i wspólnot miejscowych, kapłani profesi. Uroczystej Mszy św. przewodniczyli delegat Ojca Prowincjała Alana Brzyskiego gwardian i kustosz Sanktuarium św. Anny o. Błażej Kurowski, który także wygłosił homilię, współkoncelebrowali: o. Paweł Sroka OFM Conv. Asystent narodowy FZŚ, oraz o. Teofil Niewiński OFM, Asystent prowincjalny Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali członkowie FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej. Delegacja Wspólnoty gospodarzy z Góry św. Anny uczestniczyła w Eucharystii ze sztandarem franciszkańskim.

Wypraszaliśmy Dary Ducha Świętego na Kapitułę i prosiliśmy o łaskę rozeznania naszego miejsca w świecie w naszych środowiskach oraz odpowiedzi franciszkanów świeckich na znaki czasu.

Podczas Kapituły w podjętych głosowaniach wybrano Radę Regionu:

 • Przełożona regionalna: s. Urszula Szramka, zastępca przełożonej: br. Adam Smoleń, członkowie Rady: s. Maria Brzózka, s. Irena Szladowska, s. Cecylia Gilner, s. Krystyna Skrocka, br. Henryk Lasończyk.

opole033 (304 kB)Podczas posiedzenia zostały jasno określone wnioski do dalszej działalności na nowe trzylecie. Wybrana Rada Regionu będzie kontynuować dzieło Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z jeszcze większym zapałem, oddaniem, służbą w rozpoczętym Roku Miłosierdzia Bożego. Region Opole-Gliwice liczy 68 wspólnot, mamy nadzieję, że powstaną wkrótce nowe.

Odbyło się także spotkanie braterskie nowo wybranej Rady Regionu z uczestnikami rekolekcji. Były zapytania i odpowiedzi, jak również wiele akcentów radości braterskiej i wspólnych śpiewów. Takie spotkania rekolekcyjne i braterskie pokrzepiają ducha poprzez formację, ale i więź braterską. Są okazją do wymiany doświadczeń między wspólnotami oraz wzajemnego wsparcia modlitewnego.
s. Maria Brzózka

 

Rekolekcje Rycerzy Świętego Franciszka z Regionu Opolskiego

opole028 (229 kB)

 

Latem tego roku rycerze św. Franciszka z Opola spotkali się na corocznych rekolekcjach w Koconiu k.Ślemienia za Żywcem.

Opiekunem duchowym był o. Justyn Przybyła OFM, były asystent duchowy FZŚ Regionu Opolskiego. Moderatorką s. Krystyna Skrocka z Opola.

Miejsc noclegowych użyczyła p. Zofia Błaszczyk przy ul. Słonecznej i p. Wanda Siwiec przy ul. Żywieckiej w Koconiu oraz Państwo Ewa i Andrzej z miejscowości Las koło Koconia.

Głównym celem rekolekcji było przygotowanie do zakładania nowych drużyn rycerzy.

Tematyka przygotowań:

 • 1. Zebranie informacji od mieszkańców na temat początków rekolekcji RF, które miały miejsce właśnie w Koconiu, które zapoczątkował o. Sylwester Haśnik OFM.

 • 2. Opracowanie spotkań powołaniowych do RF wraz z przygotowaniem misterium.

 • 3. Przygotowanie przyszłych animatorów pod względem tematycznym i merytorycznym do prowadzenia spotkań z RF.

opole029 (207 kB)Kocoń to urokliwa miejscowość w Beskidzie Żywieckim, podzielona na dwie części: górną i dolną.

Przy drodze w górnej części tej miejscowości znajduje się kapliczka o której wszyscy mówią, że jest to kapliczka na „Dziole”.

Kapliczka jest pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W tym roku po raz pierwszy byliśmy na rekolekcjach w czasie tego święta – 6 sierpnia.

Ksiądz proboszcz z radością powitał rycerzy oraz ich opiekunów.

Wspomniał śp. o. Sylwestra, powitał o. Justyna.

Podczas Mszy św. odpustowej przedstawiciele rycerzy prowadzili czytania oraz służyli jako ministranci.

Kapliczkę na tę uroczystość mieszkańcy przystrajają kwiatami, na schodach kładą dywan. Oprawę muzyczną ubogaca miejscowa orkiestra i zespół wokalny.

opole030 (320 kB)Wracając do punktu pierwszego rekolekcji:
Podczas spotkań z mieszkańcami Koconia zebraliśmy sporo wspomnień związanych z początkami Rycerstwa Świętego Franciszka na naszych terenach. Dzielimy się nimi chętnie:
opole031 (273 kB) Relacja 1:
Pan Stanisław (ok. 70 lat) z Koconia mieszkający koło kaplicy na „Dziole” powiedział, że jest bardzo za tym żeby założyć taką drużynę rycerzy (jaką my jesteśmy) w Koconiu dla dzisiejszej młodzieży mieszkającej na miejscu. Bardzo dobrze pamięta o. Sylwestra i początki tego ruchu. Podobało mu się Jego zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Podoba mu się nasza grupa RF, którą stworzył nasz o. Sylwester. Spotkanie z rycerzami było dla niego nowością i bardzo dużym przeżyciem. Z radością opowiadał jak RF dużo się modlili, bawili i tak miło spędzali czas. Pamięta również że bardzo dużo osób zbierało się chętnie na kazaniach o. Sylwestra w kaplicy i w kościele na mszach św. Pan Stanisław również bardzo się zasmucił z wiadomości o śmierci o. Sylwestra. Powiedział również że bardzo dobrze wspomina rycerzy, którzy przez wiele lat przyjeżdżali do Koconia i Ślemienia wraz z o. Sylwestrem, aby odprawiać tu swoje wakacyjne i zimowe rekolekcje.

Pan Matysiak (ok. 50 lat) z Koconia mieszkający koło kaplicy na „Dziole”, sąsiad P. Stanisława, mówił że często i chętnie chodził do kościoła na kazania o. franciszkanina z Panewnik wraz ze swoją żoną i dziećmi. Bardzo podobało mu się jego podejście i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Wspominał jak młodzież organizowała za każdym razem po Mszy świętej w niedziele piękne przedstawienia na które wszyscy chętnie chodzili. W zamian starali się jak najlepiej ugościć młodzież w swoich domach. Pan Matysiak z żalem powiedział „szkoda”, że dziś rycerzy przyjeżdża tutaj mniej.

Pani Anna Marcak (ok. 60 lat) z Koconia, mieszkająca koło kaplicy na „Dziole”, sąsiadka P. Matysiaka, opowiadała że bardzo chętnie słuchała kazań o. Sylwestra. Mówiła również że tak dobrego człowieka jak o. Sylwester nigdy jeszcze nie poznała. Wspominała że chętnie czekała na młodzież w swym domu, aby ich ugościć i przykro jej było gdy pewnego razu młodzieży przyjechało mniej i nie miała kogo przyjąć u siebie. Na koniec powiedziała również, że na wieść śmierci o. Sylwestra było jej bardzo smutno. Mówiła również że ma nadzieję, iż w przyszłości młodzież będzie tutaj przyjeżdżać nadal.

Państwo Zofia i Mariusz Krzak (ok. 40-50 lat) z Koconia, mieszkający koło kaplicy na „Dziole”, sąsiedzi Pani Anny. Bardzo, bardzo miło wspominali o. Sylwestra za jego poświęcenie, charyzmę i za to, że potrafił rozmawiać z trudną młodzieżą. Pani Anna bardzo dobrze wspominała o. Sylwestra za to, że przyjeżdżał z wesoło śpiewającą młodzieżą, która zapraszała ich zawsze na Eucharystie i misterium do lasu. Wspomniała również, że przez wiele lat Ojciec przyjeżdżał do p. Wandy z młodzieżą na oazę w lecie i zimie. Wspomniała też, że szkoda zaprzepaścić dzieło o. Sylwestra z młodzieżą i bardzo dobrze by było, aby znalazł się jakiś ksiądz, który poprowadzi to dobre dzieło dalej.

Mateusz Dul z Opola – Rycerz św. Franciszka

Relacja 2:
Pani Halina Górna (ok. 65 lat), teściowa boksera Adamka, mieszkająca w Koconiu Górnym w kierunku od Ślemienia do kaplicy na „Dziole”. O. Sylwestra spotkała w kościele i od początku pokochała go jako kapłana. Wspomina chętnie jak uczestniczyła w prowadzonych przez niego rekolekcjach, które głosił w sanktuarium na Jasnej Górce w parafii Ślemień. Miło wspomina jak przyjeżdżał tu, zawsze z dużą liczbą młodzieży, na rekolekcje. Zazwyczaj przyjmowała młodzież u siebie, goszcząc ich w domu jak tylko mogła. Przez jej dom – jak wspomina – przewinęli się chyba wszyscy rycerze świętego Franciszka. W miarę możliwości przyjmowała młodzież w swoim domu. Wspomina iż początkowo rycerze przebywali w szkole w Ślemieniu, ale gdy już w niej nie mieścili się, wyruszali dalej szukając noclegu. Pierwszy raz przyjęła młodzież w domu z potrzeby serca i sympatii do o. Sylwestra, który poprosił ją o pomoc. Rycerzy wspomina bardzo dobrze. Nigdy nie miała nic przeciwko nim i podkreśla, że zawsze przede wszystkim starali się dobrze zachować i pomóc w miarę swoich możliwości. Niestety, ze względu na nieprzykładanie uwagi do czasu, nie pamięta pierwszej gościny rycerzy w swoim domu. Wspomina tylko, że Pani Wanda (z Koconia) przyjmowała młodzież o wiele wcześniej. Wspomina też, że jednego roku było u niej tylu rycerzy, że nawet nie potrafiła ich rozpoznać z twarzy. Mówi: „wchodzili i wychodzili i nawet nie wiem ilu ich było”. P. Halina orientuje się, że w okolicy w dwóch domach też byli przyjmowani rycerze św. Franciszka. U niej również kilka razy zatrzymywał się o. Sylwester. Na pytanie, co przyjmowanie RF zmieniło w jej życiu, odpowiedziała bez wahania z uśmiechem, że zawsze darzyła o. Sylwestra miłością, za jego poświęcenie i Boże łaski. Bóg zawsze błogosławił jej stokrotnie – jak relacjonuje – za przyjmowanie RF i życzliwość względem o. Sylwestra. Lubiła chodzić na Msze św. również z córką (żoną p. Adamka – boksera). O chorobie o. Sylwestra dowiedziała się z ogłoszeń parafialnych. Z córką i zięciem (którzy przyjechali z USA) uczestniczyła we Mszy św. na Jasnej Górce w intencji powrotu do zdrowia o. Sylwestra, odprawionej dnia 2.11.2014 r., zamówionej przez Agnieszkę (córkę p. Wandy). Śmierć Ojca (5. 12. 2014 r.) przeżyła boleśnie. Uczestniczyła w pogrzebie, w uroczystościach odprawionych w bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach dnia 09.12.2014 r. Wspomniała, iż na pogrzeb przybyła pociągiem z Żywca do Katowic-Ligoty, do kościoła weszła słysząc słowa „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Do domu wróciła późnym wieczorem. Tęskni za Ojcem, choć wie, że on oręduje za nią niebie.

Materiały zebrała i opracowała s. Krystyna Skrocka wraz z Rycerzami św. Franciszka z Opola

Sprawozdanie z wywiadu dotyczącego Ojca Sylwestra i jego rekolekcji prowadzonych w Koconiu

Chodząc po Koconiu i rozmawiając z mieszkańcami o Ojcu Sylwestrze i prowadzonych przez niego rekolekcjach można odczuć, że ta wieś była dla ojca Sylwestra miejscem szczególnym. Wszyscy mile wspominają ojca i spędzony z Nim czas na rozmowie, konferencjach. Bardzo dobrze wspominają czas, w którym odbywały się tutaj rekolekcje.

Pierwsze rekolekcje odbyły się około 25 lat temu. W rozmowie z panią Jadwigą i Marysią wywnioskowałam, że na pierwszych rekolekcjach było co najmniej 10 osób, z czego kilka było z Estonii. Wraz z biegiem lat uczestników było coraz więcej. Ci, którzy gościli młodzież na tych rekolekcjach, zawsze czekali na następne rekolekcje. Jeżeli za pierwszym razem parę osób spało u jednej osoby, za rok też chcieli na tym samym miejscu spać. Na samym początku uczestnicy musieli pracować w zamian za nocleg i wyżywienie. W jednym domu musieli wiązać snopki i pracować na polu, a w drugim musieli zająć się bydłem. Wiele gospodarzy miało bydło i dlatego dawali Ojcu sery, masło, mleko, po to by mógł dać je uczestnikom.

Przytoczę tu kilka przykładów, które mocno zapadły niektórym osobom w pamięci. Pewnej zimy, gdy śniegu było naprawdę dużo i sięgał do półtora metra, ojciec Sylwester musiał kogoś odwiedzić i widać było tylko jego kaptur. Raz w lecie ojciec Sylwester powiedział „ wszystko idzie po maśle”, a w tym czasie ktoś ojcu dał właśnie masło i wszyscy zaczęli się śmiać.

Wszyscy ojca Sylwestra mocno podziwiali za to, że miał charyzmę i umiał przyciągać młodych i ich zatrzymywać na dobrej drodze życia. Dali też odczuć, że bardzo brakuje im tych rekolekcji.

Kiedy mijanych po drodze przechodniów pytałam o Ojca, to najczęściej wspominali go jako roześmianego, wiecznie zajmującego się potrzebami innych. Wspominali też, że nigdy się o siebie nie troszczył – tylko o innych i zawsze miał czas, by o problemach mieszkańców porozmawiać i pobłogosławić. Pani Marysia opowiadała, że ojciec Sylwester nadał jej przezwisko. Nazwał ją „Marysią od poziomek”, ponieważ – gdy przyszedł do niej porozmawiać – zobaczył, że w jej ogródku rosły poziomki. To właśnie z tego powodu otrzymała to określenie.

Kiedy pytałam ludzi o to czy dalej chcieliby udostępniać nocleg dla rekolekcjonistów – zawsze otrzymywałam odpowiedź twierdzącą.

Osobiście kilkanaście razy miałam rekolekcje z ojcem Sylwestrem. Wspominam Go jako osobę bardzo zapracowaną, a jednocześnie zawsze gotową do pomocy innym. Miał wspaniałą intuicję, dlatego wiedział komu i co w danej chwili powiedzieć, by tę osobę pocieszyć i wspomóc duchowo. Jego konferencje zapadały bardzo mocno w pamięci. Starał się nam przekazywać wszystkie ważne wskazówki dotyczące życia i drogi duchowej. Nigdy nie było nam wiadomo o czym będą następne rekolekcje, bo miał głowę pełną pomysłów nie tylko na tematykę rekolekcji, ale też potrafił w każdej chwili wymyślić misterium.

Julia Mros – Rycerka z Opola w oparciu o rozmowy z mieszkańcami Koconia

 

Pielgrzymka do Sieprawia – 18.04.2015 r.

opole027 (168 kB)

W czasie święta Porcjunkuli w 2014 r. o. Marian Szymański – nasz asystent regionalny – podarował siostrom i braciom relikwie błogosławionej Anieli Salawy, które nawiedzają wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w naszym regionie.
Dlatego, z inicjatywy ojca Mariana, w tym roku zorganizowana została jednodniowa pielgrzymka do miejsca urodzenia naszej patronki. W pielgrzymce wzięły udział 202 osoby z 34 wspólnot z wszystkich kierunków naszego regionu wraz z naszymi ojcami asystentami.
Wyruszyliśmy wcześnie rano, by wspólnie uczestniczyć w Eucharystii w kościele parafialnym w Sieprawiu, gdzie sprawowali Mszę świętą o. Marian Szymański, o. Miron Górecki, o. Idzi Wójcik, ks. Bernard Kotula – asystent wspólnoty z Zawadzkiego – oraz gospodarz ks. proboszcz Piotr Kluska, który wygłosił do nas słowo Boże, przybliżając nam postać bł. Anieli.
Po Mszy św. wspólnie udaliśmy się do starego kościoła, w którym Aniela została ochrzczona.

opole026 (268 kB)

Kolejnym celem naszego pielgrzymowania był Kraków – Bazylika OO. Franciszkanów, gdzie w kaplicy spoczywają relikwie bł. Anieli. Gospodarz tego miejsca – o. Ryszard Śliwka OFM Conv. – zapoznał nas z historią kościoła.
Kolejnym etapem były Łagiewniki. Tam modliliśmy się koronką w Godzinie Miłosierdzia, w miejscu gdzie św. Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu.
Na koniec naszego pielgrzymowania odwiedziliśmy Centrum św. Jana Pawła II, gdzie zapoznaliśmy się z historią tego miejsca, nawiedziliśmy poszczególne kaplice i uczciliśmy relikwie św. Jana Pawła II.
Akcentem dla ciała były... kremówki papieskie.
Każda pielgrzymująca grupa swoim autokarem (a było ich cztery) realizowała kolejny program według swojego planu. Pielgrzymkę zakończyliśmy późno wieczorem w Opolu, Głogówku, Zabrzu i Zawadzkiem.
Organizatorom Bóg zapłać.

 

Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli
w sanktuarium św. Józefa – Prudnik-Las

Dzień Braterstwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Opole-Gliwice

opole022 (83 kB)W Prudniku-Lesie w Sanktuarium św. Józefa odbył się już po raz 23 Dzień Braterski dla Wspólnot Regionu Opole-Gliwice. Pierwsze spotkanie braterskie w Prudniku zainicjował 2 sierpnia 1992 roku ówczesny asystent naszego Regionu o. Szymon Wotzka OFM. W bieżącym roku odpust Matki Bożej Anielskiej przypadł w niedzielę, 3 sierpnia. Wzięli w nim udział przedstawiciele 51 wspólnot FZŚ naszego Regionu: duża liczba braci, sióstr i ich rodzin oraz sympatyków. Obecni byli także Rycerze św. Franciszka – drużyna z Opola oraz przedstawiciele Młodzieży Franciszkańskiej – wspólnoty z Kędzierzyna-Koźla i Gliwic. Na tę uroczystość przybył o. Prowincjał Alan Brzyski OFM. Obecni byli również nasi asystenci duchowi: o. Miron Górecki OFM, o. Marian Szymański OFM conv, o. Idzi Wójcik OFM oraz wieloletni były asystent o. Justyn Przybyła OFM. Z 21wspólnot siostry i bracia przyjechali ze swoimi sztandarami, aby uczcić Matkę Bożą Anielską, by wspólnie świętować Dzień Braterstwa, wielbić Boga, prosić Maryję, opiekunkę i orędowniczkę naszej franciszkańskiej Rodziny, o pomoc w wytrwałym, codziennym i ufnym zbliżaniu się do tronu łaski, byśmy mogli wiernie wypełniać nasze franciszkańskie powołanie, oraz uzyskać odpust Porcjunkuli. Sam św. Franciszek wyprosił u Boga łaskę tego odpustu. Związany jest on z malutkim kościołem Matki Bożej Anielskiej, zwanym „Porcjunkula” (cząsteczka), niedaleko Asyżu, gdzie modlił się, przebywał i swoje życie zakończył nasz święty.
Prudnik to dla nas, franciszkanów świeckich, miejsce szczególne, tu także co roku trwamy na nocnym czuwaniu w Noc Pokutną. Jest to też miejsce więzienia tak drogiego nam Kardynała Stefana Wyszyńskiego, naszego współbrata w duchu św. Franciszka – w związku z 60 rocznicą tego wydarzenia w październiku rozpocznie się Rok Prymasowski. Do Prudnika Prymas Stefan Wyszyński został przywieziony ze Stoczka Warmińskiego 6 października 1954 roku i przebywał tutaj do 29 października 1955 r., stąd przewieziono go do Komańczy. Jego skromny pokój i przedmioty zawsze pobudzają do refleksji nad jego wielkością duchową. Do pamiątek w prudnickiej celi Księdza Prymasa przybyła jego osobista sutanna, którą Ojcowie otrzymali z Warszawy.
opole023 (87 kB)Po serdecznym przywitaniu wszystkich uczestników przez gospodarzy tego urokliwego miejsca – Ojców Franciszkanów: gwardiana o. Wita Bołda OFM i o. Faustyna Zatokę OFM, udaliśmy się do tzw. Zielonego Krzyża w górę, ścieżką Wilka z Gubbio, którą kroczymy już od 2005 r. rozważając Chwalebne Tajemnice Różańca Świętego przygotowane przez Wspólnoty FZŚ. Przy krzyżu wysłuchaliśmy pierwszej dziś konferencji wygłoszonej przez o. Mariana Szymańskiego o zadaniach franciszkanów w świecie, Ojciec Marian przywoływał postać bł. Anieli Salawy, z której relikwiami przyjechał i one będą odwiedzały wszystkie wspólnoty naszego Regionu. Po konferencji uczciliśmy Maryję poprzez wspólny śpiew Godzinek.
opole024 (83 kB)O godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem J.E. Bpa opolskiego Pawła Stobrawy, który w homilii przybliżył nam historię i wartość odpustu wyproszonego przez św. Franciszka. Bp Paweł Stobrawa zachęcił wszystkich obecnych do dawania świadectwa głębokiej wiary w dzisiejszym pogubionym świecie. Ponieważ podczas Mszy św. i homilii na wolnym powietrzu przy grocie nadciągnęła burza z ulewnym deszczem i gradem, a wszyscy mimo to trwali na Eucharystii, więc podsumował, iż daliśmy już wystarczające świadectwo wiary trwając dziś tutaj przy Bogu w takich trudnych warunkach. Następnie Ks. Biskup dokonał poświęcenia sztandaru miejscowej prudnickiej wspólnoty franciszkańskiej. Członkowie FZŚ i MF w sposób czynny uczestniczyli w oprawie liturgicznej, Rycerze św. Franciszka zanieśli dary ołtarza. Po skończonej Liturgii Eucharystycznej br. Adam Smoleń w imieniu braci i sióstr podziękował Ks. Biskupowi i wszystkim Ojcom sprawującym Eucharystię , a przedstawicielki Rycerzy i MF wręczyli im piękne czerwone róże.
opole025 (86 kB)Po drugiej konferencji formacyjnej wygłoszonej przez o. Mirona Góreckiego szeregi naszego Zakonu poszerzyły się poprzez przystąpienie do nowicjatu i złożenie profesji przez siostry i braci. Do nowicjatu przystąpiło 8 sióstr i 1 brat z ośmiu wspólnot, a profesję wieczystą złożyło 17 sióstr i 1 brat z dziesięciu wspólnot. Życzymy im wzrastania w dobrem za naszym Ojcem Franciszkiem. Następnie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i przeżywaliśmy kontemplując stacje Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem o. Faustyna Zatoki rozważając w Roku Rodziny nasze życie jako franciszkanina świeckiego, także w rodzinie. Nasz Dzień Wspólnotowy zakończyły Nieszpory z błogosławieństwem kapłańskim, aby napełnieni łaską wrócić i stać się prawdziwymi apostołami Ojca Przedwiecznego, pełni wiary w duchu św. Franciszka z Asyżu. Była też jeszcze możliwość ucałowania relikwii bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce. Cieszymy się, że w relikwiach ona przyjdzie do każdej wspólnoty FZŚ w Regionie Opole-Gliwice i będzie wstawiać się za nami u Boga.
s. Maria Brzózka

 

Jubileuszowe uroczystości w Głogówku – 1 czerwca 2014 r.

Głogówek to małe miasteczko położone na Opolszczyźnie. 750 lat temu przybyli do niego franciszkanie i rozpoczęli tutaj działalność i posługę wśród mieszkańców. Przy klasztorze Ojców Franciszkanów Konwentualnych powstały wspólnoty ludzi świeckich, między innymi Franciszkański Zakon Świeckich (poprzednia nazwa Trzeci Zakon św. Franciszka). Zakon ten nawet wtedy gdy Ojcowie Franciszkanie musieli opuścić Głogówek kontynuował swoją działalność. O fakcie tym świadczą dokumenty i zapisy znajdujące się w archiwach klasztoru. Zatem w obecnym, tym jubileuszowym roku ojcowie bardzo uroczyście świętują swój 750-letni pobyt w Głogówku.
W Kościele Franciszkanów od wielu lat są nabożeństwa loretańskie, związane z domkiem loretańskim i znajdującą się w nim figurą Matki Bożej. Domek ten umiejscowiono wewnątrz kościoła św. Franciszka. Nabożeństwa loretańskie odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od maja do października i gromadzą mieszkańców Głogówka oraz osoby, które przybywają do nas z okolicznych miejscowości. W tym roku, w związku z tak doniosłym Jubileuszem, nabożeństwa loretańskie każdego miesiąca prowadzone są przez wspólnoty modlitewne działające przy kościele. Majowe nabożeństwa loretańskie (4 maja) prowadziła Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej. Uczestniczyły w nim liczne grupy Rycerstwa z diecezji opolskiej i diecezji sąsiednich oraz mieszkańcy Głogówka. Do ważnych uroczystości Jubileuszu należy zaliczyć peregrynację figury św. Michała Archanioła z Gargano. Miało to miejsce w dniach 14 i 15 maja. Był to czas wielkiej modlitwy i zawierzenia mieszkańców Głogówka oraz licznych pielgrzymów. Modlitwom towarzyszyły procesje z figurami Matki Bożej Loretańskiej i Świętego Michała Archanioła z Gargano. Uroczystość zakończona została pożegnaniem figury na rynku naszego miasta.
Następnym ważnym i doniosłym wydarzeniem dla franciszkanów w Głogówku było sympozjum naukowe, które zgromadziło wielu braci oraz księży z naszego terenu, ukoronowane Mszą św., której przewodniczył wikariusz prowincji o. Piotr Stanisławczyk.
Dnia 27 maja bardzo wzruszające i miłe Bogu oraz ważne dla wspólnoty FZŚ było 35-lecia święceń kapłańskich opiekuna naszej wspólnoty – ojca Mariana Szymańskiego. Jubileusz ten uczciliśmy Mszą św., której przewodniczył o. Maciej Krzemowski, a koncelebrował o. Marian oraz jego kursowi współbracia.
opole021 (121 kB)Wielkim wydarzeniem dla sióstr i braci Regionu Opole-Gliwice było uczestnictwo w nabożeństwa loretańskim w dniu 1 czerwca, kiedy na zaproszenie ojca Mariana Szymańskiego – asystenta regionalnego – odpowiedziało ponad 100 sióstr i braci z 23 wspólnot. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił asystent narodowy FZŚ o. Paweł Sroka. W koncelebrze uczestniczyli ojcowie Miron Górecki i Marian Szymański. W części końcowej Mszy św. przełożona regionu s. Urszula Szramka i jej zastępca br. Adam Smoleń złożyli w imieniu sióstr i braci FZŚ serdeczne życzenia o. Marianowi Szymańskiemu z okazji 35 rocznicy święceń kapłańskich.
opole020 (104 kB)Po Mszy św. rozpoczęło się nabożeństwo loretańskie, któremu przewodniczył o. Miron Górecki. Poszczególne cząstki różańca odmawiali przedstawiciele rady regionu, a poprzedzone były one rozmyślaniami o. Mirona. Po różańcu wyruszyliśmy na procesję z figurą MB Loretańskiej ulicami miasta i wokół rynku. Procesję wzbogacały sztandary naszych wspólnot z Głogówka, siostry z szarfami, oraz sztandary wspólnot FZŚ regionu Opole-Gliwice. W ten sposób przez wstawiennictwo MB Loretańskiej wspólnoty FZŚ podziękowały Panu Bogu za 750-lecie pobytu oo. franciszkanów w Głogówku. Po nabożeństwie wspólnota z Głogówka wraz z o. Marianem zaprosiła siostry i braci do ogrodu klasztornego. Przygotowaliśmy stoły zastawione sałatkami, pieczywem, kawą i herbatą, a na rożnie czekała kiełbasa. Taki posiłek był miłą niespodzianką i wszystkim smakował. Uroku tej agapie dodawały wspólnie śpiewane pieśni, a na gitarze akompaniował nam brat Jan ze wspólnoty z Suchej. W tej miłej Bogu i nam atmosferze upływał szybko czas. Ostatni goście odjechali późnym wieczorem.
s. Kazimiera Kolbek i s. Elwira Kurowska

 

NOC POKUTNA – 23/24 maja 2014

opole019 (71 kB)

 Tegorocznemu czuwaniu w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku sprzyjała piękna pogoda. W związku z tym tegoroczny przejazd autobusami do Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w czeskiej miejscowości Zlate Chory – przy różańcowej modlitwie – był również, na wzór św. Franciszka, podziwianiem i podziękowaniem Bogu za piękno stworzenia świata, przyrody, a także każdej siostry i brata nam towarzyszących. Jechali z nami nasi asystenci duchowni: o. Miron Górecki, o. Marian Szymański oraz nasz srebrny Jubilat o. Idzi Wójcik, któremu bardzo dziękujemy za karmienie nas strawą duchową oraz za formację poprzez wydawnictwo Głosu św. Franciszka. To w tym właśnie Sanktuarium podczas w Eucharystii, z oprawą liturgiczną przygotowaną przez naszych członków FZŚ, dziękowaliśmy za 25 lat owocnej posługi kapłańskiej ostatnio asystenta regionalnego oraz głównego redaktora Głosu św. Franciszka.

opole018 (74 kB)
 O. Idzi całą swą ufność złożył w Bogu zawierzając się Maryi wzorem naszego św. ojca Franciszka. Zachęcał nas też do radości franciszkańskiej, uśmiechu do siostry i brata obok nas. W imieniu całego Regionu otrzymał szczere i serdeczne życzenia. Gdy po Nabożeństwie Majowym wracaliśmy do autobusów, każdy został obdarowany przez o. Idziego smacznymi, słodkimi bułeczkami. Teraz można było wracać do Prudnika i kontynuować modlitwy różańcowe, Adoracje, Mszę św. o północy, Drogę Krzyżową dróżkami przy Sanktuarium ze wspaniałymi rozważaniami, Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 3.00, kończąc tę noc czuwania Godzinkami. To miejsce modlitwy jest zawsze dla nas szczególne, ponieważ tu pokutę czynił uwięziony Sługa Boży Stefan Wyszyński. Tu czuć jego obecność oraz wielkość i głębię jego wiary.
Sekretarz RR s. Maria Brzózka

 

 

Terminarz ćwiczeń duchowych
dla Sióstr i Braci FZŚ Regionu Opole - Gliwice w 2014 roku

Iść za Chrystusem znaczy wkroczyć na drogę,

która każe wyrzec się samego siebie,

aby ofiarować się Bogu i braciom.

(bł. Jan Paweł II)Rada Regionalna na spotkaniu w dniu 23.11.2013 r. ustaliła program spotkań dla Sióstr i Braci FZŚ Regionu Opole – Gliwice na rok 2014:

 • Dzień Pokuty - nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie w dniu 23/24 maja (piątek/sobota), początek o godz. 20, zakończenie o godz. 5.
 • Spotkanie modlitewne w Głogówku z okazji 750 lat przybycia franciszkanów do Głogówka - 1 czerwca (niedziela), rozpoczęcie Msza św. o godz. 17.
 • Obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny w dniu 9 czerwca (poniedziałek), w święto NMP Matki Kościoła, początek o godz. 9.
 • Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę w dniu 19 lipca (sobota), poprzedzona nocnym czuwaniem z 18/19 lipca.
 • Dzień wspólnotowy, odpust Porcjunkuli w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie w dniu 3 sierpnia (niedziela) ku czci Matki Bożej Anielskiej.
 • Dni duchowości franciszkańskiej w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny, w dniach 19-21 września (piątek-niedziela), początek o godz. 17.00.
 • Czuwanie nocne w kościele Św. Trójcy w Opolu u oo. Franciszkanów, w dniu 3/4 października, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 19.
 • Rekolekcje w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny w dniach 13-16 listopada (czwartek – niedziela), początek o godz. 17.
 • Nabożeństwa przy żłobku:
  • w Bazylice św. Anny na Górze św. Anny: 6 stycznia 2015 r.; rozpoczęcie nabożeństwa o godz. 14.
  • u oo. Franciszkanów w Borkach Wielkich: w pierwszą niedzielę stycznia 2015 r.; nabożeństwo godz. 15.
  • u oo. Franciszkanów w Raciborzu – Płoni: w drugą niedzielę stycznia 2015 r.; nabożeństwo godz. 15.
  • u oo. Franciszkanów w Prudniku – Lesie: w drugą niedzielę stycznia 2015 r.; nabożeństwo godz. 15.
  • u oo. Franciszkanów w Opolu: w drugą niedzielę stycznia 2015 r.; Msza św. godz. 15.

  Podstawowym celem każdego z nas jest dążenie do świętości. By ten cel sobie przybliżyć, zapraszamy wszystkich do jak najliczniejszego udziału w powyższych ćwiczeniach duchowych.

   

  Nabożeństwo kolędowe przy żłóbku w Raciborzu

  opole017 (81 kB)

  W niedzielę, 12 stycznia 2014 r., spotkaliśmy się przy żłóbku w klasztorze oo. Franciszkanów z całą Wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, aby podzielić się radością z Narodzenia Pana. Przy pięknie urządzonej szopce w parafii św. Paschalisa tutejsza grupa Młodzieży Franciszkańskiej, Marianki, grupa św. Leona i Fraternia przygotowała bogate artystycznie Jasełka. Siostry z naszej Wspólnoty przypomniały nam we wspólnej medytacji o tym, jak św. Franciszek pochylił się nad tajemnicą Narodzenia Bożej Dzieciny inicjując tym samym tradycję budowy szopek. Nabożeństwo Bożonarodzeniowe zgromadziło bardzo licznie nie tylko parafian, ale także gości z sąsiednich parafii i zaprzyjaźnionych Wspólnot ze Studziennej z ks. J. Szywalskim oraz z Rynku.

  Posileni duchowo udaliśmy się na spotkanie braterskie przy pysznym poczęstunku świątecznym. Atmosfera radości z Narodzenia Pana Jezusa, wspólne śpiewanie kolęd, przyjazne rozmowy i anegdoty opowiadane przez naszych Ojców Eligiusza i Lucjana pozostawiły w naszych sercach ciepły ślad rodzinnego wspólnego Święta Narodzenia Bożego.

  s. Edyta Kaczor

   

  Nabożeństwo kolędowe przy żłóbku w Prudniku

  opole016 (83 kB)

  W dniu 12 stycznia 2014 r. w klasztorze w Prudniku-Lesie odbyło się „Czuwanie przy Żłóbku”.

  Czuwanie to miało charakter nabożeństwa kolędowego. Uczestniczyli w nim franciszkanie świeccy wraz z Ojcem Faustynem i Ojcem Witem – gwardianem tutejszego klasztoru.

  Po nabożeństwie Wspólnota Miejscowa miała spotkanie opłatkowe w refektarzu, w czasie którego dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie wzajemnie życzenia i śpiewaliśmy kolędy.

  br. Herbert Staffa

   

  Nabożeństwo kolędowe przy żłóbku w Opolu

 • Roman Brandstaetter
  Przypowieść o Narodzeniu Pańskim

  W pewnym człowieku narodził się Chrystus.
  Ale ów człowiek nie słyszał
  Anielskich harf,
  Ani śpiewu pasterzy,
  Ani nie przyniósł Chrystusowi w darze
  Złota i mirry
  Na podobieństwo trzech Mędrców.
  Nie miał złota i mirry.
  Ani nie uważał się za mędrca.
  Ofiarował Mu natomiast
  Swoją samotność,
  Swoje cierpienia,
  Swoje grzechy,
  Swoją biedę,
  Swoje upadki,
  Po prostu
  Wszystko, co posiadał.
  Powiedział:
  - Ty zawsze polujesz na człowieka, Panie.
  Upodobałeś sobie mnie,
  Chociaż nie wiem dlaczego...
  Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku.

opole015 (70 kB)

W drugą niedzielę stycznia siostry i bracia naszej wspólnoty , a także ze wspólnot w Dobrzeniu, Groszowicach, Nowej Wsi Królewskiej i Chrząszczycach spotkali się w kościele oo. Franciszkanów w Opolu, aby – po odmówieniu koronki do Bożego Miłosierdzia – wziąć udział we Mszy św., której przewodniczył o. Miron Górecki, podczas której s. Julia z naszej wspólnoty rozpoczęła nowicjat. Liturgię słowa pełnili bracia naszej wspólnoty, za pozostałe czynności liturgiczne byli odpowiedzialni Rycerze św. Franciszka z Asyżu. Adorację żłóbka przed wystawionym Najświętszym Sakramentem prowadziła s. Ada oraz br. Piotr według przygotowanego wcześniej scenariusza. Śpiew kolęd rozbrzmiewał przy dźwiękach organów. W klasztornym refektarzu składano sobie życzenia noworoczne w atmosferze pokoju i dobra. Dzielono się opłatkiem, śpiewano kolędy. Były również rozmowy przy kawie, herbacie i cieście upieczonym przez nasze siostry.

Rycerze przedstawili misterium „Tęsknota za Bożym Narodzeniem”, rycerz Kacper przygrywał na gitarze kolędy. I tak... na „nowo narodził się Chrystus w człowieku”.

s. Krystyna Skrocka

 

 

Nabożeństwo kolędowe przy żłóbku na Górze Świętej Anny

opole014 (115 kB)

6 stycznia 2014 r., w święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli – siostry i bracia z 16 wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich spotkali się na Górze Świętej Anny, by wspólnie uwielbić Bożą Dziecinę. W scenerii pięknej szopki bożonarodzeniowej uświetnił czas wspólnego kolędowania młodzieżowy zespół NONET z Borek Małych. Po wspólnych kolędach adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Na spotkanie braterskie do klasztornego refektarza zaprosili nas: ojciec gwardian Błażej, ojciec proboszcz Ambroży, ojciec Kryspin, ojciec Krystian oraz wspólnota FZŚ z Góry Świętej Anny. Wspólne składane życzenia, śpiewy kolęd i bratersko-siostrzane rozmowy przy smacznym cieście i kanapkach pozostaną długo w naszej pamięci.

s. Urszula Szramka

 

 

Kolędowanie przy żłóbku w Borkach Wielkich

opole013 (126 kB)

W Borkach Wielkich 5 stycznia odbyło się doroczne kolędowanie przy Żłóbku braci i sióstr Okręgu Kluczborskiego. Zjechaliśmy się tutaj z naszych wspólnot miejscowych, aby oddać hołd Dzieciątku Jezus. W kościele przywitał nas, wraz ze swymi współbraćmi, nasz były wieloletni asystent regionalny o. Justyn Przybyła OFM. Po czym s. Ula „Nutka” z FZŚ, zaproszony gość z gitarą, grała pięknie kolędy, a następnie wystąpił franciszkański dziecięcy zespół muzyczny z Głogówka Loretino. Byliśmy zachwyceni, dzięki temu mogliśmy bardzo głęboko przeżyć obecność w stajence ze Świętą Rodziną, bo tak można nazwać tutejszy kościół, który na okres Bożego Narodzenia ukazuje naszym oczom prawdziwe Betlejem. Płomienne słowa o. Justyna o św. Franciszku pokrzepiały nasze serca.

O. Justyn i s. Maria złożyli życzenia noworoczne i dziękowali za przybycie tak wielu franciszkanów świeckich, jak również czcicieli św. Franciszka – kościół był wypełniony. W klimacie przeżyć bożonarodzeniowych został podany temat do rozważań na rok 2014 w ramach Wielkiej Nowenny na Jubileusz 800. rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka i przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie odmówiliśmy modlitwę Nowenny. Później ponad 100 sióstr i braci gościła miejscowa wspólnota FZŚ wraz z o. Franciszkanami w refektarzu.

Za to braterskie i duchowe spotkanie z naszymi siostrami i braćmi w św. Ojcu Franciszku za wspaniałe przyjęcie, serdeczne Wam Bóg zapłać.

s. Maria Brzózka

 

Rekolekcje dla Regionu Opole – Gliwice na Górze Świętej Anny

opole012 (213 kB)

Członkowie naszego Regionu zawsze w przedostatnim miesiącu roku przeżywają swoje doroczne rekolekcje. W tym roku 2013 odbyły się w dniach 21-24 listopada. Tym razem rekolekcjonistą był asystent Regionu o. Miron Górecki OFM z Opola.

Przełożona regionalna s. Urszula Szramka w zaproszeniu na rekolekcje napisała: „Zostaliśmy powołani do życia chrześcijańskiego w duchu franciszkańskim. Św. Franciszek życiem i słowem kreślił nam idealny wizerunek chrześcijanina. Kościół i świat oczekuje, abyśmy zajmując się sprawami doczesnymi kierowali nimi po myśli Bożej, a przez swoje świadectwo życia głosili światu słowo Boże i abyśmy mieli moc zwyciężania w sobie i w świecie panowania grzechu, abyśmy kroczyli drogą osobistej doskonałości, drogą wytrwałego zbliżania się do coraz większej miłości Boga i ludzi.

Jednym ze środków zbliżających do tego celu są dobrze przeżyte rekolekcje święte. Jest to dla nas ważny akt religijny dla osiągnięcia skupienia wewnętrznego i odnowienia moralnego, zwłaszcza rekolekcje franciszkańskie, które powinniśmy powtarzać okresowo”. Na ten apel odpowiedziało 150 franciszkanów świeckich naszego Regionu.

Czas rekolekcji płynął na modlitwie, udziale w Eucharystii oraz całonocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Napełnialiśmy się Słowem Bożym na przykładzie życia naszego św. Ojca Franciszka, bł. Anieli Salawy, św. Ludwika, św. Elżbiety Węgierskiej.

O. Miron przedstawił postawę pokory w życiu naszego zakonodawcy. Bo i dziś każdy franciszkanin powinien odznaczać się skromnością, radością wynikającą z samego faktu istnienia. Św. Franciszek potrafił żyć w zgodzie i miłości z naturą, z cierpliwym znoszeniem ubóstwa i cierpień w imię pokuty za swoje grzechy. W czasie 40-dniowego postu na górze La Verna otrzymuje stygmaty, rany wraz z gwoździami, a swoją miłością do Chrystusa potrafi rozpalić każdego. Ten autentyczny naśladowca Chrystusa Ukrzyżowanego, drugi Chrystus, żywa ikona Jezusa, nazywany jest bratem Jezusa. Mamy wspaniały przykład do naśladowania. Wstępując w szeregi III zakonu, bł. Aniela Salawa, św. Elżbieta Węgierska, św. Ludwik i inni osiągnęli świętość. Św. Ludwik IX może dziś być wzorem dobrej władzy w państwie opartej na Przykazaniach Bożych. Dziękujemy o. Mironowi za wyczerpujące wiadomości o naszych świętych.

Kulminacyjnym punktem naszych rekolekcji była uroczysta Msza św. z okazji 10-lecia kanonizacji Patrona naszego Regionu św. Ojca Pio. Właśnie 22 listopada przypadała 10. rocznica, gdy bracia i siostry podczas VI Kapituły Regionalnej obrali Ojca Pio, aby nam patronował. Rekolekcje wówczas głosił o. Bolesław Kanach OFM, dlatego teraz na tę uroczystość został zaproszony. Mszę św. sprawowali o. Bolesław i o. Miron. O. Bolesław przybliżył podczas homilii jeszcze jedną postać, franciszkanina stygmatyka św. Ojca Pio, który żył w czasach nam współczesnych i osiągnął tak wielką świętość. Każdy czas ma swoich wielkich świętych.

Łaska ucałowania tych relikwii niech nas przemieni i przyniesie owoce tego świętego czasu rekolekcji. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że mamy takiego patrona Regionu i jest z nami w relikwiach na naszych ćwiczeniach duchowych, a także wędruje po naszych wspólnotach podczas spotkań braterskich czy Kapituł.

s. Maria Brzózka

 

 

Dni duchowości na Górze Świętej Anny

opole011 (209 kB)

W dniach 27 do 29 września 2013 roku Siostry i Bracia FZŚ Regionu Opole – Gliwice, a w szczególności członkowie Rad Wspólnot Miejscowych, wzięli udział w Dniach duchowości franciszkańskiej, które prowadził asystent prowincjalny i regionalny o. Idzi Wójcik OFM. Nasze Dni duchowości mają charakter braterski i zarazem formacyjny. Duchowe pokrzepienie przychodzi w Eucharystii i modlitwy. Nieodłączną modlitwą jest tutaj Różaniec, Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie dnia łączymy się z Apelem na Jasnej Górze. O. Idzi w Roku Wiary pragnął abyśmy zastanowili się nad wymiarem wiary każdego z nas z osobna, z czego ją czerpiemy? Z przykładu życia naszego Ojca św. Franciszka. To on inspiruje nas do życia w Bogu. Odpowiada na głos Boży „Franciszku, odbuduj mój Kościół”. Odbudowuje go fizycznie, ale szczególnie głęboko duchowo, widząc przepaść między Słowem a życiem człowieka. Pochyla się nad biednymi, chorymi na ciele i duszy. Wsłuchuje się w Słowo i pragnie sam nim żyć pociągając innych za sobą.

Dzisiaj trzeba również rozpoznać znaki czasu i odpowiedzieć na ich wezwania. Dziś wzorem św. Franciszka wskazuje nam drogę do Ojca Niebieskiego Ojciec Święty Franciszek. On wskazuje nam ubogą drogę życia Ewangelią i pochylanie się nad słabymi. Podczas Mszy św. uzmysłowił nam o. Idzi, że tak jak chora kobieta dotknęła płaszcza Jezusa i została uzdrowiona, tak i my przy dotknięciu każdy z osobna korporału podczas Mszy św. po Przeistoczeniu i krótkiej Adoracji przed Nim, Prawdziwym, Żywym Jezusem w Hostii możemy, jeśli tylko chcemy, być uzdrowionymi. To chwila niesamowita – Jezus i ja, biedny nędzny grzesznik. On się daje cały jeśli tylko chcę.

A później każdy zabierał ze sobą nieduży kamień ze znakiem TAU: „Zawsze mądrze wybieraj ze skarbony łask”. W sposób obrazowy dotarł o. Idzi do naszych serc. Msza św. nas posyła i to cośmy przeżyli, zobaczyli nie można zachować dla siebie. Więc również formacja i dzielenie się jest bardzo ważne. Jest też formą zbliżenia się do siebie i większego poznania.

S. Urszula Szramka, s. Krystyna Skrocka i s. Maria Brzózka prowadziły pracę w grupach na następujące tematy:

 • Naśladowanie św. Franciszka w dzisiejszym świecie.
 • Apostolat w FZŚ.
 • Osobiste uświęcenie w FZŚ.

Po żywej dyskusji w grupach był czas na dzielenie się na forum ogólnym. To jest kopalnia doświadczeń, czego nie można przeżyć nie udzielając się we wspólnocie i w grupie. Piękne świadectwa życia we wspólnotach mamy wieczorem na tzw. wieczorach braterskich, gdzie jest też miejsce na zapytania i wszelkiego rodzaju wątpliwości. Radośnie obchodziliśmy również 50. urodziny ojca Idziego.

Pięknym apostolstwem było włączenie się, podczas Dni duchowości, w światową modlitwę na skrzyżowaniach ulic miast i miejscowości w sobotę, 28 września modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego o wypraszanie miłosierdzia dla świata. Tego apostolstwa uczy nas właśnie bycie we Franciszkańskim Zakonie Świeckich.

s. Maria Brzózka

 

Bp Andrzej Czaja afiliowany do franciszkanów

opole010m (261 kB)

 W dniu 29 czerwca 2013 r. na Górze św. Anny w diecezji opolskiej odbyła się uroczysta Msza św. podczas której bp Ordynariusz diecezji opolskiej Andrzej Czaja został afiliowany do Zakonu Braci Mniejszych. W tej uroczystości uczestniczył Minister generalny Zakonu Braci Mniejszych z Rzymu o. Michael A. Perry, oraz franciszkanie z Polski i zagranicy, na czele z o. Prowincjałem Alanem Brzyskim. Obecne były siostry franciszkanki i księża diecezjalni. Ojciec Prowincjał zaprosił wszystkie wspólnoty regionu opolsko-gliwickiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, Młodzież Franciszkańską oraz Rycerzy św. Franciszka. Wspólnoty FZŚ przyjechały ze swoimi sztandarami. Bazylika była wypełniona po brzegi. Mszy św. przewodniczył Generał Zakonu o. Michael A. Perry OFM.
Zebranych na Eucharystii powitał o. Gwardian Błażej Kurowski. W homilii bp Andrzej Czaja wspomniał, że dzisiejsza uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła to dzień szczególny dla niego. Od Sakramentu Bierzmowania ma imię Piotr, a dzisiejszy dzień jest dniem modlitwy za biskupów i papieża. Dziękował wszystkim zebranym za kształtowanie ducha franciszkańskiego w Kościele opolskim.
Ojciec Michael Perry przy przyjęciu do zakonu wręczył biskupowi dokument poświadczający afiliację do Zakonu Braci Mniejszych. Afiliacja polega na specjalnym uczestnictwie w dobrach duchowych zakonu, na zobowiązaniu franciszkanów naszej Prowincji do stałej modlitwy w intencji biskupa za życia i po śmierci. O. Generał powiedział, że od teraz będzie nazywał go bratem. Msza św. była z oprawą liturgiczną przygotowaną przez o. Franciszkanów, FZŚ, MF, a w darach ołtarza pięknie prezentowali się Rycerze św. Franciszka. Prowincjał Alan Brzyski podziękował i wręczył biskupowi wizerunek krzyża z kościoła św. Damiana. Rada Regionu FZŚ Opole-Gliwice również dziękowała i wręczyła piękne kwiaty ks. bp. A. Czai, o. Generałowi M.A. Perry i o. Prowincjałowi A. Brzyskiemu. Bp Andrzej Czaja wyraził chęć zarażania duchem Franciszkowym. Stwierdził, iż parafie nie powinny żyć tylko dla siebie, ale iść za Jezusem i dawać Jezusa innym.
My, franciszkanie świeccy, otaczamy ks. biskupa modlitwą, o którą usilnie prosił.

 

Odpust Matki Bożej Anielskiej – Prudnik-Las

opole008 (84 kB)

4 sierpnia Wspólnoty Regionu Opole-Gliwice wzięły udział w Dniu Braterstwa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Prudniku-Lesie, przeżywając doroczny odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli w Sanktuarium Świętego Józefa. Na tę uroczystość przyjechała bardzo duża liczba sióstr i braci FZŚ i ich rodzin, a także przedstawiciele Młodzieży Franciszkańskiej i Rycerze św. Franciszka. Wspólnoty FZŚ przyjechały ze swoimi sztandarami. Było to nasze 22. spotkanie w uroczystość Matki Bożej Anielskiej. Pragniemy Ją czcić tak jak nasz Zakonodawca – rozmiłowany w pięknie Jej cnót, nazwał Ją Matką Wszelkiego Dobra rozpraszającą ciemności i pokonującą wszelkie zło. W Jej dłonie pragniemy złożyć naszą pomyślność, osobistą odnowę oraz odnowę naszego Zakonu.

Sam św. Franciszek wyprosił u Boga łaskę tego odpustu. Związany jest on z malutkim kościołem Matki Bożej Anielskiej zwanym „Porcjunkula”, gdzie modlił się, przebywał i swoje życie zakończył nasz święty. Jak źródła podają, nad tym kościółkiem dawały się słyszeć głosy i śpiewy anielskie.

Rano po przywitaniu udaliśmy się do tzw. Zielonego Krzyża alejką Wilka z Gubbio z modlitwą, rozważając Chwalebne tajemnice Różańca Świętego przez poszczególne Wspólnoty FZŚ, wysłuchując przy krzyżu konferencji o. Mirona Góreckiego. Po czym uczciliśmy Maryję poprzez śpiew Godzinek.

opole009 (88 kB)

O godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem Komisarza Ziemi Świętej o. Paschalisa Kwoczały OFM, który w homilii przybliżył nam obrazy Ewangelii, z ziemskiej ojczyzny Jezusa. Członkowie FZŚ w sposób czynny uczestniczyli w oprawie liturgicznej. Rycerze św. Franciszka zanieśli dary ołtarza. Po skończonej Liturgii Eucharystycznej Przełożona Regionalna podziękowała wszystkim obecnym i ojcom, a Rycerze wręczyli im piękne czerwone róże. Po przerwie oraz konferencji formacyjnej szeregi naszego Zakonu poprzez przystąpienie do nowicjatu i złożenie profesji poszerzyły się o nowe siostry i braci. Życzymy im wzrastania w dobrem za naszym Ojcem Franciszkiem. Nasz Dzień Wspólnotowy zakończył się Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz błogosławieństwem sakramentalnym.

 

Noc pokutna Prudnik-Las

opole005 (312 kB)

Z 21 na 22 czerwca 2013 r. Franciszkański Zakon Świeckich Regionu Opole-Gliwice wraz z Ojcami franciszkanami całą noc czuwali modląc się, pokutując w Prudniku-Lesie, w miejscu uwięzienia Sł. Bożego Stefana Wyszyńskiego. Hasło nocy pokutnej, ponieważ to czerwiec, brzmiało: Jezu cichy i pokornego Serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

opole007 (101 kB)

O godzinie 20 w Sanktuarium św. Józefa przywitał nas o. Faustyn Zatoka asystent wspólnoty miejscowej w Prudniku. Obecni byli również: o. Miron Górecki i o. Marian Szymański, nasi asystenci regionalni, oraz o. Justyn Przybyła z Borek Wielkich.

Z Prudnika-Lasu dwoma autokarami podążaliśmy w górę coraz wyżej krętymi drogami z modlitwą różańcową na ustach do Zlotych Hor w Czechach do Matki Bożej Pomocnej czyli Wspomożenia Wiernych. W tym Sanktuarium modliliśmy się podczas uroczystej Eucharystii w intencji srebrnego Jubilata o. Mirona Góreckiego, naszego asystenta regionalnego, który w homilii powrócił do wspomnień ze swego powołania i 25-letniej posługi kapłańskiej pod opieką Maryi Niepokalanej. Za swoją posługę od Rady Regionu w imieniu nas wszystkich przyjął życzenia i piękny bukiet kwiatów. W Te Deum Laudamus oraz podczas Adoracji dziękowaliśmy Bogu i Matce Bożej Wspomożenia Wiernych za jego piękną posługę kapłańską i asystenta regionalnego. Po uroczystej Mszy św. wracaliśmy znów z różańcem na ustach, z rozważaniami prowadzonymi przez Ojców a włączaniem się uczestniczących, do Prudnika na dalszą modlitwę dziękczynną.

opole006 (55 kB)

Po północy uczestniczyliśmy już w sobotniej Liturgii Eucharystycznej, w dniu poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. W homilii o. Marian Szymański przybliżył nam istotę i piękno każdego powołania według zamysłu Bożego. Po przerwie pod przewodnictwem o. Faustyna Zatoki, w wielkim skupieniu rozważając kolejne stacje Drogi Krzyżowej, przesuwaliśmy się w mrokach przy świetle migocących płomieni świec. Ta właśnie pokuta nocna jest potrzebą za odejścia od Boga, za niewdzięczność względem Niego. Godzina 3 była wynagradzaniem Miłosierdziu Bożemu za grzechy nasze i świata całego. I wreszcie jeszcze Tajemnice Chwalebne Różańca św., czyli zakończenie rozważania, wędrówki z Jezusem i Maryją na kartach Ewangelii.

Uwieńczeniem naszej nocy pokutnej było odśpiewanie o godz.5 Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz zakończenie błogosławieństwem Ojców na drogę do naszych rodzin.

 

Obchody kalwaryjskie Regionu Opole-Gliwice na Górze Świętej Anny

opole004 (75 kB)

W Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 20 maja 2013 r. na Górze św. Anny odbyły się obchody kalwaryjskie dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Opole-Gliwice. Jak co roku wzięli w nich udział bracia i siostry z wszystkich wspólnot naszego Regionu oraz Regionu Lubliniecko-Tarnogórskiego.

Nazwa powstałego w XIII wieku Trzeciego Zakonu Pokutniczego mówi nam o pokucie. Wystarczy spojrzeć tylko na życiorys naszego zakonodawcy św. Franciszka z Asyżu, przepojony jest on pokutą, więc staramy się chociaż tylko w jakiś sposób być jego niegodnymi naśladowcami.

Na Górze św. Anny istnieje przepiękna Bazylika, początki kościoła sięgają roku 1480 r. W ołtarzu czczona jest figura św. Anny, babci Jezusa, trzymającej na ramionach córkę Maryję i wnuka Jezusa. Uznawana jest św. Anna za łączniczkę pokoleń. U babci, jak każdy wnuk, czujemy i my się bardzo swobodnie. Jej można powierzyć wszystkie troski, bo ona jak babcia nas zawsze zrozumie. Wokół rozciąga się obszar, na którym zbudowano przed 300 laty 36 kaplic i 2 kościoły odzwierciedlające układ Miejsc Świętych w Jerozolimie i przypominające o Męce i Śmierci Pana Jezusa oraz sceny z życia Najświętszej Maryi Panny.

Odchody kalwaryjskie rozpoczęły się na Rajskim Placu, a prowadził je proboszcz O. Ambroży Pampuch. Byli obecni nasi asystenci regionalni – Ojcowie Miron Górecki OFM, Idzi Wójcik OFM, Marian Szymański OFM conv. Przybył też o. Justyn Przybyła OFM z Borek Wielkich oraz o. Faustyn Zatoka OFM z Prudnika-Lasu. Wspierał nas tak wielki potencjał duchowy naszych braci kapłanów z I Zakonu franciszkańskiego. Wszystkich serdecznie przywitał, na czele z Siostrą Przełożoną Urszulą Szramką, Proboszcz o. Błażej Kurowski.

opole002 (96 kB)

Wyruszyliśmy Dróżkami Najświętszej Maryi Panny, w to Jej święto, aby Ona – Służebnica Pańska, Matka pod Krzyżem stojąca, gdzie odebrała przywilej Matki Kościoła – była nam Przewodniczką i Wspomożycielką. Wystarczyło popatrzeć na część pielgrzymujących, którzy licząc tylko na własne siły nie przeszliby tej drogi. Podpierający się dwoma kijkami idą krok za krokiem, wzmagając się z własną niemocą ofiarując swoje cierpienia w intencji Zakonu i naszych rodzin. Papież, już dziś bł. Jan Paweł II, który tak wiele razy wskazywał na rodzinę, był tutaj pielgrzymem w 1983 roku, wśród milionowej rzeszy pątników odprawiał Nieszpory. Wielu z nas miało szczęście tutaj wraz z nim się modlić, przeżywać te chwile, obserwować okrążający Świętą. Górę modlitwy papieski helikopter. Teraz pozostało nam świadectwo jego życia, jego słowa i miejsce gdzie stał papież nasz rodak. Podczas tych obchodów gorąco się na tym miejscu modlimy i zdążamy Dróżkami Maryjnymi do Poręby.

opole003 (63 kB)

W Porębie, w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zatrzymujemy się na Eucharystii. Nasi czcigodni Ojcowie odprawiają ją w koncelebrze. Tutaj czuje się doniosłość dzisiejszego święta maryjnego. Kościółek jest wypełniony po brzegi. Malowidła na suficie wysławiają Maryję z wezwań Litanii Loretańskiej, no i ta piękna figura Wniebowziętej. By nawiązać do kazania o św. Franciszku o. Idzi pobudza nas do zauważenia piękna budzącej się przyrody, śpiewu ptaków śpiewających na cześć Niepokalanej. Ojciec w kazaniu przybliża nam w sposób bardzo przejrzysty temat: „Eucharystia i Sakramenty w życiu św. Franciszka”.

Napełnieni Słowem Bożym i z Jezusem w sercu podążamy teraz stacjami Męki Pańskiej, po drodze Góra Oliwna i modlitwa z pokonywaniem dalszej drogi. Na Świętych Schodach w trudzie ofiarujemy swoje umartwienia, a po modlitwie w kaplicy Piłata o Justyn wygłosił kazanie na temat: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22). Z tymi słowami w sercu rozpamiętywaliśmy kolejne stacje Drogi Krzyżowej – aż do Kościoła Ukrzyżowania stając w miejscu trzech krzyży, gdzie Bóg człowiek oddał życie za nas – zyskując pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. W Bazylice św. Anny na zakończenie o. Arnold Gillner wygłosił jeszcze pokrzepiające słowo na Rok Wiary. Bóg jest miłością, należy Go zaprosić do swojego życia a wszystko się poukłada. Gwardian o. Błażej Kurowski podziękował wszystkim za ten pielgrzymi trud w Roku Wiary, który zwieńczyło ucałowanie relikwii św. Anny.

s. Maria Brzózka

 

 

KAPITUŁA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA WSPÓLNOTY REGIONALNEJ FZŚ REGIONU OPOLE-GLIWICE

[Rozmiar: 88348 bajtów]

W dniach od 8 do 11 listopada 2012 r. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbywały się rekolekcje dla członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Opole-Gliwice, które prowadził o. Gabriel Kudzia OFM. W czasie rekolekcji, 10 listopada, w sobotę, odbyła się IX Kapituła sprawozdawczo-wyborcza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich naszego Regionu.

Kapitułę rozpoczęto uroczystą Mszą świętą koncelebrowaną w Bazylice św. Anny, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Prowincjał Prowincji św. Jadwigi o. Alan Tomasz Brzyski OFM. W koncelebrze udział wzięło 9 ojców i 3 księży proboszczów, współbraci w naszym Ojcu św. Franciszku.

Kapituła sprawozdawczo-wyborcza odbywała się w sali konferencyjnej św. Maksymiliana Kolbego. Przewodniczył jej delegat Przełożonej narodowej br. Zygfryd Smarzyk. Obecni byli również: o. Marian Jarząbek OFM Conv. asystent narodowy, o. Idzi Wójcik, asystent prowincjalny, oraz asystenci regionalni o. Miron Górecki OFM i o. Justyn Przybyła OFM. Gościem była przedstawicielka Młodzieży Franciszkańskiej s. Maria Nikolczuk, przełożona Młodzieży Franciszkańskiej.

Sprawozdanie z działalności złożyła s. Urszula Szramka, finansowe s. Cecylia Gilner, a protokół z kontroli finansowej s. Róża Tentscher. W dyskusji udział wzięło szereg osób; główną troską dyskutantów były powołania do naszych wspólnot, ich odrodzenie i opieka nad wspólnotami małymi, nieaktywnymi i wymierającymi. Otoczenie tych wspólnot szczególną opieką postawiono jako główne zadanie dla przyszłej, nowo wybranej Rady.

Umocnieni wezwaniem w pieśni Ducha Świętego i wstawiennictwem naszego św. Ojca Franciszka oraz towarzyszącego nam św. Ojca Pio w relikwiarzu, patrona naszego Regionu, delegaci wspólnot wybierali Radę Regionu.

Przełożoną została s. Urszula Szramka. Wybrano też zastępcę przełożonej i 7 członków Rady. S. Przełożona w imieniu nowo wybranej Rady prosiła Braci i Siostry o modlitwę, a także o współpracę, abyśmy mogli sprostać zadaniom w służbie Wspólnoty regionalnej Regionu Opole-Gliwice, by żyła w niej Chrystusowa Ewangelia w duchu św. Franciszka.

 

Terminarz ćwiczeń duchowych dla sióstr i braci FZŚ na 2013 rok

Owocem ciszy jest modlitwa, owocem modlitwy jest wiara,

Owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest służba,

Owocem służby jest pokój.

(Matka Teresa z Kalkuty)

Rada Regionalna na spotkaniu w dniu 06.12.2012 r. ustaliła program spotkań dla Sióstr i Braci FZŚ Regionu Opole – Gliwice na rok 2013:

 • Obchody kalwaryjskie na Górze św. Anny w dniu 20 maja (poniedziałek), w święto NMP Matki Kościoła, początek o godz. 9.00.
 • Dzień pokuty – nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku - Lesie w dniu 21/22 czerwca (piątek-sobota), początek o godz. 20.00, zakończenie o godz. 5.00.
 • Ogólnopolska pielgrzymka na Jasną Górę w dniu 20 lipca (sobota), poprzedzona nocnym czuwaniem z 19/20 lipca.
 • Dzień wspólnotowy, odpust Porcjunkuli w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie w dniu 4 sierpnia (niedziela) ku czci Matki Bożej Anielskiej.
 • Dni duchowości franciszkańskiej w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny, w dniach 27-29 września (piątek-niedziela), początek o godz. 17.00.
 • Czuwanie nocne w kościele Św. Trójcy w Opolu u oo. Franciszkanów, w dniu 3/4 października, początek o godz. 19.30.
 • Rekolekcje w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny w dniach 21-24 listopada (czwartek – niedziela), początek o godz. 17.00.
 • Nabożeństwa przy żłobku:
  • w Bazylice św. Anny na Górze św. Anny: 6 stycznia 2014 r.;
  • u oo. Franciszkanów w Borkach Wielkich: w pierwszą niedzielę stycznia 2014 r.;
  • u oo. Franciszkanów w Raciborzu – Płoni: w drugą niedzielę stycznia 2014 r.;
  • u oo. Franciszkanów w Prudniku – Lesie: w drugą niedzielę stycznia 2014 r.;
  • u oo. Franciszkanów w Opolu: w drugą niedzielę stycznia 2014 r.

Podstawowym celem każdego z nas jest dążenie do świętości. By ten cel sobie przybliżyć, zapraszamy wszystkich do jak najliczniejszego udziału w powyższych ćwiczeniach duchowych. Jesteśmy na początku wielkiej nowenny przed jubileuszem 800-lecia naszego Zakonu, który będziemy obchodzić w 2021 r. Przygotowujmy się do tego Jubileuszu, abyśmy byli bez zarzutu, nienaganni.