ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Przemyski – wieści

Zapraszamy:

27. Narodowa Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę

[Rozmiar: 138816 bajtów]
18 lipca jak co roku odbyła się pielgrzymka do stóp Naszej Królowej.

Mimo ograniczeń delegacje większości Wspólnot przybyły, by oddać cześć Pani Jasnogórskiej. Mottem tegorocznego pielgrzymowania były słowa świętego Franciszka: „Wonne słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa z miłości ku Bogu życzliwie przyjmują i je zachowują, postępując święcie aż do końca, bo są duchem i życiem”. Nasze zgromadzenie rozpoczęliśmy rozważając część bolesną różańca świętego.

[Rozmiar: 350987 bajtów]

Następnie przed rozpoczęciem Mszy św. Przeor Klasztoru Jasnogórskiego O. Samuel Pacholski przywitał nas i nawiązał do przyszłorocznego jubileuszu 800-lecia założenia Trzeciego Zakonu.
W czasie Eucharystii homilię wygłosił O. Alojzy Pańczak, którą poświęcił Słudze Bożemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, zwracając szczególną uwagę na Jego franciszkańską duchowość.
Pielgrzymkę zakończyliśmy wspólną Drogą Krzyżową o godz. 15.00 na Wałach.

[Rozmiar: 446534 bajtów]

Pochylając się nad IV stacją, gdzie Weronika ociera twarz Chrystusowi, szczególnie wybrzmiało pytanie - Czy jesteś świadomy, że twoje malutkie dobro, uczynek miłości, może niewielki, może – nie zauważony przez wielu – komuś uratować życie? Czy jesteś świadomy, że bierzesz udział wtedy w dziele zbawienia? A ten mały uczynek Pan Bóg w swoim miłosierdziu i wszechmocy rozmnaża?

Na koniec przełożona narodowa s. Emilia Nogaj zawierzyła wszystkie wspólnoty w Polsce Matce Bożej Jasnogórskiej.

[Rozmiar: 389495 bajtów]

Z naszego Regionu Przemyskiego z wielu wspólnot siostry i bracia przyjechali indywidualnie, za ten udział podziękowała im osobiście nasza przełożona s. Maria Czeszyk, która wspólnie z nami modliła się na Jasnej Górze.

Rekolekcje FZŚ przed świętem św. Elżbiety
zakończone Okręgowym Dniem Skupienia w Jaśle

[Rozmiar: 230734 bajtów]

W dniach 15-17 listopada przeżywaliśmy rekolekcje prowadzone dla naszej Wspólnoty przez Ojca Asystenta Pawła Srokę.

[Rozmiar: 448442 bajtów]

W pierwszym dniu w oparciu o słowa Ewangelii był przedstawiony temat „Królestwo Boże i św. Franciszek”. W tych wydarzeniach w których my funkcjonujemy to jest czas Królestwa Bożego. Św. Franciszek jest naszym wzorem, akceptuje cierpienie, chorobę krocząc za Chrystusem Ukrzyżowanym.

[Rozmiar: 340189 bajtów]

W drugim dniu Ewangelia mówi, że życie się toczy, Ci, którzy wiedzą, że Pan ma przyjść są gotowi. Święty Franciszek uczy jak w codzienności przeżywać chorobę i cierpienia by być gotowym. Czy chory czy zdrowy troszczył się by znać wolę Pana. Pan Jezus nie szukał ulgi w cierpieniu i w tym naśladuje Go święty. Cierpienie to wola Boża.

[Rozmiar: 159810 bajtów]

W trzecim dniu przeżywaliśmy zakończenie rekolekcji razem ze Wspólnotami z Sanoka, Krosna i Dukli – był to nasz Dzień Skupienia. Tematem była „Postawa św. Franciszka względem chorych i cierpiących.” Franciszek od lat młodości cierpi na malarię, trawi go wysoka gorączka, niestrawność żołądkowa, później dochodzi do tego choroba oczu, a dwa lata przed śmiercią stygmaty. Świadomie rezygnuje z usług lekarzy i lekarstw, łącząc się z cierpieniem Jezusa. Surowy dla siebie z niezwykłą czułością i troskliwością traktuje chorych posługując im. Święta Elżbieta Węgierska przejęta ideałami św. Franciszka i napomnieniem Pana Jezusa gorliwie spełniała obowiązki królowej, żony, matki oraz tercjarki, posługując chorym, biednym i cierpiącym.

Po Mszy św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu przeszliśmy do salki gdzie, po agapie, śpiewaliśmy pieśni franciszkańskie.

Na konferencji zatytułowanej „Święte kobiety” Ojciec przedstawił święte z rodziny franciszkańskiej, tj. św. Klarę, św. Anielę z Foligno, św. Małgorzatę z Kortony i św. Elżbietę Węgierską.

Spotkanie zakończyliśmy Koronką Franciszkańską i kapłańskim błogosławieństwem.

Szkolenie Przełożonych z Regionu Przemyskiego w Leżajsku – 10.03.2018

[Rozmiar: 112100 bajtów]

 
Szkolenie rozpoczęliśmy Mszą św. w Bazylice przy kaplicy Matki Bożej Pocieszenia. Mszę św. celebrował O. Mariusz Lepianka, który swoją osobą i słowem wprowadził dużo ciepła i atmosferę jedności.

Następnie przeszliśmy do Sali FZŚ, gdzie s. Jadwiga Wojas, przełożona regionu krakowskiego, wprowadziła nas w zagadnienia życia duchowego i wskazała drogę przygotowania się do pełnienia funkcji przełożonego. Położyła nacisk na potrzebę studiowania Reguły i życie nią, a także wagę ciągłego powracania do treści zawartych w Konstytucji Generalnej i Rytuału FZŚ. Po przerwie obiadowej odpowiadała na pytania i wskazywała drogę do rozwiązywania problemów.

Gorąco dziękujemy drogiej siostrze Jadwidze za cenne rady i wskazówki.

[Rozmiar: 128191 bajtów] [Rozmiar: 132314 bajtów]

Pokój i Dobro!

17.06.2017 r. - Kapituła Regionu Przemyskiego FZŚ

- fotoreportaż

[Rozmiar: 349902 bajtów]
[Rozmiar: 367647 bajtów]
[Rozmiar: 337947 bajtów]
[Rozmiar: 249307 bajtów]

Pielgrzymka do Matki Bożej Pocieszenia

[Rozmiar: 533616 bajtów]

W dniu 25 września 2016 roku miała miejsce regionalna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku.

[Rozmiar: 235722 bajtów]

 
Rozpoczęliśmy tradycyjnie od powitania uczestników i koronką do Miłosierdzia Bożego przy pomniku św. Jana Pawła II, następnie przeszliśmy Drogą Krzyżową. Rozważania każdej stacji prowadziła za każdym razem inna wspólnota. Streszczając rozważania można by powiedzieć, że wpatrując się w Mądrość, która jest głupstwem dla tego świata, próbowaliśmy uświadomić sobie, że nie można wchodzić w kompromisy ze złem, że w drodze za Chrystusem nieodzowny jest pewien radykalizm i roztropność w stosunku do tego co proponuje nam często dzisiejszy odchodzący od Boga świat.

Po bardzo krótkiej przerwie nastąpiła uroczysta Msza św., koncelebrowana przez wszystkich obecnych asystentów regionalnych, pod przewodnictwem asystenta narodowego, w homilii wygłoszonej przez o. Tacjana Mroza OFM – asystenta miejscowego mieliśmy nawiązanie do przypowieści o Bogaczu i Łazarzu, z której wypływa bardzo ważny wniosek, że wszechobecny grzech zaniedbania i obojętności wobec drugiego człowieka prowadzi do zguby człowieka.

Po Mszy świętej udaliśmy się na wspólną agape, a następnie została wygłoszona konferencja przez asystenta regionalnego ojca Kazimierza Steca OFM, który przebiegając niejako historię ludzkości od stworzenia człowieka poprzez dzieje Starego Testamentu, a następnie wchodząc już w bezpośrednie dzieje odkupienia wskazał bardzo dobitnie działanie Bożej miłości w swym najbardziej zadziwiającym rysie czyli w Bożym miłosierdziu.

Pielgrzymka zakończyła się oczywiście błogosławieństwem kapłańskim oraz odśpiewaniem franciszkańskiego błogosławieństwa.

Dukla 2016

przemyski007 (254 kB)


Tak jak w poprzednim roku regionalna pielgrzymka do naszego patrona – św. Jana z Dukli – przypadła w pierwszą sobotę czerwca, tj. 4.06.2016 r.

Tym razem kolejność została troszeczkę odwrócona i zaczęliśmy od konferencji, której tematem był – oczywiście – Rok Miłosierdzia, w takiej sytuacji dziwić nie może fakt, ze ta poprzedzająca Eucharystię k wygłoszona została przez Misjonarzy Miłosierdzia.

Tematem tej pierwszej były symbole Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, a także nawiązanie do czynów miłosiernych św. Jana z Dukli, od samego dzieciństwa w którym, za pozwoleniem i zapewne zachętą rodziców – piekarzy, dzielił chleb z głodnymi, aż do kapłaństwa w którym udzielał hojnie chleba duchowego w sakramencie pojednania i Eucharystii.

Następnie odprawiona została Msza św. którą koncelebrowali wszyscy zgromadzeni asystenci. Podczas homilii mieliśmy kontynuację rozpoczętego tematu o miłosierdziu, podjętego podczas wcześniejszej konferencji.

Po zakończonej Eucharystii mogliśmy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przez pewien okres zanurzając się w Jego Sercu w miesiącu Mu poświęconym.

Po niedługim czasie udaliśmy się na „Puszczę”, gdzie odbyła się Droga Krzyżowa z głębokim rozważaniem.

przemyski006 (136 kB)

Jeszcze nie do końca wyszliśmy z zadumy, po tej części naszej pielgrzymki, a już przyszło nam wejść w zupełnie inny klimat, tj. pewnego „rozluźnienia”, zabawy, śpiewu i uśmiechu podczas ogniska i wspólnej agapy.

Całość zaś zakończyła o godz. 15.00 koronka do Miłosierdzia Bożego, którą odmówiliśmy już w wewnętrznym skupieniu.

Na koniec zapewne należałoby – i tak też czynimy – podziękować Dobremu Bogu za piękną pogodę, jak to miało miejsce w zeszłym roku i już stało się prawie tradycją.

Pielgrzymka regionalna do Dukli

przemyski004 (187 kB)


Dnia 7 czerwca 2015 roku, w pierwszą sobotę miesiąca, pielgrzymowaliśmy we wspólnocie Regionu Przemyskiego FZŚ do grobu Patrona naszego region – św. Jana z Dukli. Tegoroczna pielgrzymka była dziękczynieniem za Kanonizację Ojca Świętego św. Jana Pawła II.
przemyski005 (162 kB) Pielgrzymka rozpoczęła się od nabożeństwa Drogi Krzyżowej przy pustelni „Na Puszczy” w Trzcianie. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą koncelebrowali asystenci wspólnot, pod przewodnictwem o. Kazimierza Steca OFM, asystenta regionalnego, który wygłosił Słowo Boże.
Po chwili wytchnienia (a była przepiękna, słoneczna i upalna pogoda) adorowaliśmy Najświętszy Sakrament w plenerze, przed kościółkiem „Na Puszczy”, a później konferencję duchową wygłosił br. Jerzy Sylwestrzak OFM Cap, drugi asystent regionalny.
Po zakończeniu części duchowej i ogłoszeniach bieżących mieliśmy okazję do wspólnej agapy przy ognisku, nie brakowało pieczonej kiełbaski, słodkich frykasach i ciast. Wspólnie też śpiewaliśmy piosenki biesiadne z akompaniamentem akordeonisty br. Jerzego.
W powrotnej drodze nawiedziliśmy grób św. Jana w Dukli.
Bogu, Dobremu Ojcu, dziękujemy za piękne, głębokie duchowe doznania, doświadczenie radości i pokoju we wspólnocie oraz za dobrą pogodę.

KAPITUŁA

przemyski002 (122 kB)


W dniu 21 czerwca 2014 roku przy klasztorze oo. Franciszkanów Konwentualnych w Krośnie obradowała VIII Kapituła Regionalna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich dla Regionu Przemyskiego.

Kapitułę poprzedziła Msza św. w intencji uczestników, o Dary Ducha Świętego, aby kapituła przebiegła pod Jego kierownictwem, zgodnie z Bożym zamysłem.

Kapitule przewodniczył br. Zygfryd Smarzyk, delegat z Rady Narodowej, oraz Ojciec Gabriel Kudzia OFM, asystent narodowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce.


przemyski003 (100 kB)

W trakcie obrad wyłoniono nową Radę w skład której weszli:
- Przełożony – br. Kazimierz Serwiński z Krosna
- zastępca – br. Józef Kowal z Jarosławia
- sekretarz – br. Adam Smoczyński z Dębicy
- skarbnik – s. Anna Adamczyk z Dukli
- radna ds. formacji – s. Maria Kos ze Stalowej Woli
- radna ds. młodzieży – s. Janina Kobiałka z Horyńca
- z urzędu w skład Rady wszedł asystent regionalny o. Jerzy Sylwestrzak OFM Cap z Sędziszowa Małopolskiego. Ponadto o. Nikodem Sobczyński OFM decyzją władz wyższych przełożonych został przeniesiony do innej placówki więc w związku z tym złożył rezygnację z posługi asystenta dla naszego regionu.

Pielgrzymka do Dukli

przemyski001 (115 kB)

W dniu 31.05.2014 r. w Dukli odbyło spotkanie wspólnot Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Regionu Przemyskiego, obejmującego teren całej Archidiecezji Przemyskiej, Diecezji Rzeszowskiej, Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
W tym dniu odbywały się centralne ogólnopolskie obchody 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli, Franciszkanina – Bernardyna, który uchwalą Parlamentu patronuje Polsce w roku 2014.
Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej z udziałem sześciu biskupów i około stu kapłanów przewodniczył ks. abp Józef Michalik, a homilię wygłosił ks. abp Mieczysław Mokrzycki. Wśród koncelebrujących byli: o. Tomasz Protasiewicz, nowo wybrany wikariusz prowincjalny naszej Krakowskiej Prowincji Zakonnej, oraz asystent regionalny i miejscowy o. Jerzy Sylwestrzak.

opracowanie - br. Zygfryd, e-mail

projekt: www.atcsites.com