ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. J. Kaczmarskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Radomski – wieści

Zapraszamy:

Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza
Regionu Radomskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

radomski001 (127 kB)

W dniu 10 maja 2014 r. w Radomiu, w klasztorze OO. Bernardynów odbyła się Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza Regionu Radomskiego FZŚ.

Spotkanie rozpoczęła o godzinie 9 uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył Gwardian – O. Antoni Maciojowski. We Mszy Świętej uczestniczyli: s. Joanna Berłowska, Przełożona Narodowa FZŚ w Polsce, ustępujący Zarząd Regionalny oraz delegaci ze wspólnot miejscowych naszego Regionu.

Po Mszy Świętej uczestnicy kapituły udali się do sali konferencyjnej, gdzie O. Antoni Maciejowski rozpoczął drugą cześć spotkania modlitwą. Następnie s. Honorata Dudek – ustępująca przełożona Regionu – przywitała gości: s. Joannę Berłowską, Przełożoną Narodową FZŚ w Polsce oraz przybyłych delegatów, następnie poprosiła o przewodniczenie Kapitule s. Joannę Berłowską.

S. Joanna Berłowska podziękowała i wyraziła radość z obecności w naszym Regionie. W swoim wystąpieniu podziękowała za współpracę ustępującej Radzie i wskazała na najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem wspólnot w naszym Regionie.

W kolejnej części kapituły dokonano wyboru: sekretarza kapituły – protokolanta, komisji skrutacyjnej oraz do komisji uchwał i wniosków.

W części sprawozdawczej s. Honorata Dudek odczytała sprawozdanie z działalności Rady Regionu Radomskiego FZŚ za minioną kadencję, a s. Barbara Malec – ustępujący skarbnik – odczytała sprawozdanie finansowe.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” oraz odczytaniu przez s. Honoratę Dudek fragmentu z Ewangelii, przystąpiono do wyborów nowej Rady. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na: przełożonego regionu, zastępcę przełożonego regionu oraz pięciu członków Rady Regionu. W wyniku tajnych głosowań, Kapituła wybrała nową Radę Regionu Radomskiego. Wybory zatwierdziła s. Joanna Berłowska.

Skład nowej Rady Regionu Radomskiego FZŚ:

  • Przełożona regionu – s. Honorata Dudek
  • Z-ca Przełożonej – br. Antoni Urban
  • Członek Rady– s. Barbara Malec
  • Członek Rady – s. Małgorzata Kowalczyk
  • Członek Rady – s. Teodora Kaleta
  • Członek Rady – s. Teresa Tokarska
  • Członek Rady – br. Ryszard Kaczor

Ustalono, że podział funkcji członków Rady nastąpi na najbliższym spotkaniu nowo wybranej Rady.

Następnie odczytano wnioski, jakie przygotowała komisja uchwał i wniosków w czasie trwania Kapituły. Po czym nastąpiło zaprzysiężenie nowej Rady Regionu zgodnie z Rytuałem. Pełniący obowiązki Asystenta Regionu o. Kryspin Florys udzielił błogosławieństwa nowej Radzie Regionu.

W imieniu nowej Rady za zaufanie i wybór podziękowała s. Honorata Dudek. Podziękowała też Przełożonej Narodowej s. Joannie Berłowskiej oraz wszystkim delegatom za udział w Kapitule.

Na zakończenie spotkania uczestnicy kapituły modlili się za duszę Ś.P. O. Gedeona Bałę, niedawno zmarłego Asystenta Regionu Radomskiego.

opracowanie - br. Zygfryd, e-mail

projekt: www.atcsites.com