ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Region Rybnicki – wieści

Zapraszamy:

Rekolekcje  dla  Franciszkańskiego  Zakonu  Świeckich  w  Kokoszycach

od  9 -  12  października  2023 r.

 Od poniedziałku do czwartku odbyły się po raz drugi w tym roku, rekolekcje dla członków oraz sympatyków FZŚ w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.  W rekolekcjach uczestniczyły 42 osoby, z regionu rybnickiego i sąsiednich. Rekolekcje tym razem poprowadził o. Roman Celary OFM. Codziennie była Msza św. z Jutrznią i z homilią. W oprawę liturgiczną i śpiew włączali się bracia i siostry z poszczególnych wspólnot lokalnych. Brat Jan pełnił posługę kościelnego i ministranta. We wtorek, środę i czwartek wysłuchaliśmy  wspaniałych konferencji ojca Romana, których w sumie było pięć. Oprócz tego była: Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Nieszpory, adoracja Najświętszego Sakramentu i Apel Jasnogórski. Chętni mogli skorzystać z sakramentu spowiedzi, a w ostatnim dniu z sakramentu namaszczenia chorych.

W konferencjach o. Celary mówił o miłości, o naszej tożsamości. Kim ty jesteś ? Jest to pytanie o naszą tożsamość. Człowiek ma wiedzę, ale nie potrafi z tego korzystać, nie zna swojej tożsamości. Europejczycy tracą swoją tożsamość. Muzułmanie wiedzą czego chcą. Bronią swojej wiary. Od naszych wyborów zależy, jakim będziemy narodem, chrześcijańskim, czy nie. Dla dzisiejszego społeczeństwa jest ważniejsza ocena świata niż Boga. Są ludzie, którzy chcą być źli, albo chcą być jak Bóg. Mamy kochać Boga, bliźnich i samych siebie. Gdyby inni mnie nie kochali, to Bóg mnie zawsze kocha. Szczęśliwi są ci, którzy potrafią kochać. Pan Bóg nas kocha, żebyśmy i my nauczyli się kochać. Miłosierdzie Boga działa tylko do naszej śmierci. Kochać można tylko osobę, bo zwierzęta nie mogą, nie potrafią  przyjąć miłości. Miłość karmi się obecnością, bliskością.  Jednym ze sposobów kochania jest miłość do samego siebie. Many codziennie się dalej rozwijać, nie rezygnować z pracy nad sobą. Zmartwychwstały Jezus nas przywita po śmierci. Pan Bóg stworzył świat i dalej stwarza świat. Myśli o nas, bo nas kocha Podobieństwo do Boga polega na tym, że mamy rozum. Każdy nasz wybór powoduje, że albo idziemy do przodu, albo do tyłu. Przez dobry wybór, stajemy się lepsi. Możemy pomylić miłość z czymś, co miłością nie jest – tolerancja. Ty błądzisz i ty ponosisz konsekwencje, nie ktoś inny. Ci, którzy nas krzywdzą nie oczekują od nas złości, ale miłości. Żadna tolerancja, ale miłość. Zwierząt nie należy krzywdzić, a człowieka kochać. Odkupieni jesteśmy Bożą krwią i dlatego jesteśmy bezcenni dla Pana Boga. Ojciec mówił też co jest zagrożeniem dla nas: cynicy, ludzie w uzależnieniu, rozpieszczanie i sami dla siebie jesteśmy zagrożeniem. Musimy mieć kogoś, kto by nas upominał, gdy źle robimy. Dlatego, że cię kocham, to upominam. Jesteśmy zagrożeni konsekwencją grzechu pierworodnego. Sensem naszego życia nie jest niegrzeszenie, ale żeby kochać i być Świętym. Trzeba być w życiu twórczym, a nie, że nie robię nic złego. Mamy się troszczyć nie tylko o swoje zbawienie, ale i o zbawienie innych. Chrześcijaństwo zaczyna się od myślenia. Na miłości nie można się zawieść, tylko na człowieku. Prawda i miłość, to chrześcijaństwo. Przyjmijcie prawdę, a prawda was wyzwoli.  Dalej ojciec mówił ,że wiemy co to jest zawał i inne choroby, ale nie wiemy co to jest grzech. Każdy grzech jest grzechem raniącym (lekki i ciężki).  Zwracamy dziecku na wszystko uwagę, ale nie mówimy mu – nie grzesz. Dopiero Święci i Mistycy wiedzą co to jest grzech. Tu podał przykład pięknej postaci –  piętnastoletniego chłopca, bł. Carla Acutisa. Konsekwencją mojego grzechu będzie cierpienie osób niewinnych. Z każdym grzechem będę się stawał gorszym i więcej grzeszyć. Są ludzie, którzy mają upodobanie w grzechu, w ciemności i stają się moralnie źli. Potężna fala zła rozlewa się po świecie. Jest obecnie mnóstwo niewolników ( seriale, komórki....) Dawid zabił Goliata, aby uratować sobie życie. Jeżeli mamy taki kamyczek, uratujemy swoją duszę. Nasze kamyczki – spowiedź, Komunia  Święta. Błogosławieństwo chroni nas przed złem. Bądźcie doskonali w miłości, a nie jak Bóg doskonali. Kto nie kocha, ten nie żyje. Ojciec wiele mówił o roli rodziców i dziadków w wychowaniu dzieci. Oni mają być sprytniejsi od młodych, używać siły argumentu. Forma mówienia ma być spokojna, a treści silne. Dziadkowie nie muszą być nowocześni, tylko szczęśliwi. Miłość jest najważniejsza, nie młodość, wygląd, ubiór. Zaangażować dzieci w różne grupy, w kościele i w świecie. Dziecku, drugiemu człowiekowi, można ofiarować jakość życia, nie muszę mieć pieniędzy, tytułów. Dziadkowie nie mogą zastępować dziecku rodziców. Pan Bóg jest jedynym przyjacielem niezawodnym. Pan Bóg nie jest surowym sędzią, ani twoim kumplem, ale On cię bardzo kocha.

 Nasze rekolekcje zakończyliśmy wspólnym obiadem. Wcześniej zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie na pamiątkę pobytu w Kokoszycach.  Po powrocie do domu będziemy rozważać  słowa skierowane do nas przez ojca rekolekcjonistę i wcielać je w codzienne życie.

 Z całego serca dziękujemy o. Romanowi za poprowadzenie rekolekcji, gospodarzom tego miejsca  za życzliwość i troskę o nas, sobie nawzajem za wspólną modlitwę i rodzinną atmosferę.  Świętemu Franciszkowi, że nas każdego roku tu gromadzi, a nade wszystko Panu Bogu i Matce Najświętszej za opiekę i błogosławieństwo w każdym dniu.

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

___________________________________________________________________

 

Uroczystość  Świętego  Ojca  Franciszka

Rybnik-Zamysłów  

 W środę 4.10.2023 r. bracia i siostry z FZŚ regionu rybnickiego przybyli do kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku-Zamysłowie, aby wspólnie modlić się i radować w tym ważnym i uroczystym dniu, w którym wspominamy narodziny dla nieba naszego zakonodawcy i patrona św. Franciszka z Asyżu. Mimo dnia roboczego przybyło nas ok. 60 osób. Wszystkich obecnych serdecznie powitał o. Ernest Ogar OFM, proboszcz tut. parafii i gwardian oraz przedstawił program dzisiejszego spotkania.

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy Eucharystią, połączoną z Jutrznią, którą sprawował nasz asystent regionalny o. Grzegorz Czepiel OFM i on również wygłosił homilię.  Ewangelia – Mt 11, 25-30

 Ojciec Grzegorz homilię rozpoczął słowami św. Franciszka:  „ Pan niech was obdarzy pokojem” Dalej mówił o szczególnym znamieniu świętości św. Franciszka, o radości doskonałej. Przytoczył  cytat z  „Kwiatków św. Franciszka” o tym, jak św. Franciszek, wędrując z bratem Leonem, tłumaczył mu, co to jest radość doskonała.  Nie mamy narzekać, ale przyjąć wszystko, co Bóg da, jak mówił Sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki. Wszystko znieść dla Jezusa Chrystusa. Jak odda się to Jezusowi, to w sercu będzie prawdziwa radość. Św. Franciszek powtarzał: „Będę się chlubić jedynie krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa.”

 Po homilii były przyjęcia:  do nowicjatu siostry: Mirosława i Stanisława , a profesję wieczystą złożyła s. Gabriela. Wszystkie z parafii św. Andrzeja Boboli z Leszczyn. Cieszymy się z nowych powołań w naszym regionie.

 Po Mszy św. uczestniczyliśmy  jeszcze w nabożeństwie ku czci św. Franciszka, a na zakończenie otrzymaliśmy błogosławieństwo relikwiami św. Franciszka.

 Po uczcie duchowej zaproszeni zostaliśmy przez ojców franciszkanów i miejscową wspólnotę franciszkańską do ogrodu na aggapę.  Były pyszne kiełbaski z rożna, przygotowane przez o. Grzegorza oraz ciasto, kawa, herbatka i zimne napoje.  Św. Franciszek wyprosił nam piękną pogodę, świeciło słoneczko i wspaniale spędziliśmy czas.  Była to prawdziwa uczta dla duszy i ciała.

Z całego serca dziękujemy o. Ernestowi, Grzegorzowi i Kacprowi oraz miejscowej wspólnocie franciszkańskiej za takie wspaniałe goszczenie nas w Rybniku-Zamysłowie.

 Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

___________________________________________________________________

 

NOC  POKUTY  W  TURZY  ŚLĄSKIEJ 29/30  września  2023 r.

 W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, każdego miesiąca z 29/30 dnia odbywają się Noce Pokuty. Wtedy przybywają licznie pielgrzymi z całej  archidiecezji katowickiej i z innych, aby przepraszać za swoje grzechy i wypraszać potrzebne łaski za przyczyną Fatimskiej Pani. Miesiąc wrzesień jest wyjątkowy, bo w tej Nocy Pokuty – w Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała już od wielu lat czynnie uczestniczą franciszkanie świeccy Regionu Rybnickiego, Katowickiego i Bielsko-Żywieckiego ze swymi asystentami duchowymi. Z nami w tym dniu modlił się o. Grzegorz Czepiel OFM, asystent regionalny z Rybnika-Zamysłowa. W tym roku piękna pogoda sprawiła, że było nas bardzo dużo.

O godz. 19.00 bracia i siostry FZŚ z naszego regionu prowadzili Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Rozważania do każdej boleści przygotowała s. Cecylia. Potem br. przełożony Henryk Golii poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  Miejscowy kapłan serdecznie powitał wszystkich zebranych w świątyni, po czym nastąpiło odsłonięcie obrazu Matki Bożej Fatimskiej. To bardzo podniosła chwila, gdy powoli ukazuje się nam postać naszej najlepszej Mamy, do której przybyliśmy z naszymi troskami i radościami, aby to wszystko Jej powierzyć. Przez modlitwę przygotowaliśmy się do uroczystej Eucharystii, którą celebrowało pięciu kapłanów. Homilię wygłosił o. Grzegorz OFM.

W homilii o. Grzegorz powiedział: „Noc Pokuty, czyli pokuta nas tu gromadzi. Towarzyszą nam Archaniołowie i św. Franciszek, który prowadził życie pokuty. Taki człowiek budzi w świecie niepokój. Takim człowiekiem był nasz patron św. Franciszek. Nie jest On tylko jak uważa świat od ptaszków.... Na czym polegała świętość Franciszka, życie pokuty. On szedł tam gdzie nikt nie chciał iść, do trędowatych, biednych, bo w nich widział Jezusa. Wyrzekł się wszystkiego co ziemskie. Nawet ubranie oddał swemu ojcu. Był  surowy dla siebie, a bardzo łagodny dla braci. Wzywał do cierpliwości, łagodności, pokoju,  miłosierdzia. Dzisiaj tego ludziom brak. Św. Franciszek był twardy na wszystko, w pełni oddany Bogu. Czego od nas oczekuje Bóg, że dał nam św. Franciszka: prostoty, pokory, cichości... Bez tego nie można odnależć sensu życia i szczęśliwości. Franciszek chlubił się tym, co Bóg uczynił dla człowieka. Chlubił się Krzyżem Chrystusa.  Trzeba podjąć pokutę z cierpliwością. Mamy wziąć to brzemię Chrystusa i znależć prawdziwe ukojenie dla dusz naszych.”

 Po Mszy św. godzina przebłagania, potem procesja z Najświętszym Sakramentem. Po procesji była przerwa, a o godz.23.30 franciszkanie świeccy prowadzili Różaniec – część Bolesną. Rozważania przed każdą dziesiątką czytał br. Henryk. O północy Msza św. z homilią miejscowego ks. proboszcza Wiesława o Matce Najświętszej.  Następnie nabożeństwo do Matki Bożej z Syrakuz i procesja z Jej figurą.  Końcowa modlitwa w kościele, błogosławieństwo i zasłonięcie obrazu Matki Bożej Fatimskiej.  Około godz. 2.00 w sobotę zakończyła się Noc Pokuty. Dobrze nam tu było, ale czas wracać do domu, do naszych obowiązków jak śpiewaliśmy na pożegnanie Matce Bożej.

 

Region Rybnicki FZS

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

___________________________________________________________________

Braterski Dzień Skupienia w parafii św. Jacka w Stanowicach – 16.09.2023 r.

W sobotę 16 września br.wspólnota FZŚ przy parafii św. Jacka w Stanowicach organizowała Braterski Dzień Skupienia Regionu Rybnickiego. Spotkanie rozpoczęła przełożona s. T. Kieś witając wszystkich na naszym spotkaniu oraz przedstawiając program spotkania.

Następnie było wystawienie Najświętszego Sakramentu, odprawienie Liturgii Godzin z danego dnia, czyli Jutrznię. Po zakończonych modlitwach mieliśmy okazję wysłuchać wiersza ze zbiorów św. Franciszka wyrecytowanego przez ucznia szkoły podstawowej.

Następnie odbyła się msza św. koncelebrowana przez o. Grzegorza OFM oraz proboszcza naszej parafii ks. Dariusza. Po mszy św. była okazja ucałowania relikwii św. Franciszka.

Po uroczystościach kościelnych udaliśmy się na drugą część spotkania do pobliskiej OSP na agapę.

Drugą część spotkania rozpoczął o. Grzegorz modlitwą. Następnie wysłuchaliśmy konferencji s. Cecylii na temat: Trzech Towarzyszy św. Franciszka – brat Jałowiec. Po wysłuchaniu s. Cecylii głos zabrał o. Grzegorz, kontynuując konferencję o Trzech Towarzyszach św. Franciszka.

Po konferencji przełożony br. Henryk przedstawił najbliższe i najważniejsze sprawy dla Regionu Rybnickiego, informując o kalendarzu spotkań na przyszły rok, o zbliżających się rekolekcjach, o jesiennym szkoleniu dla Rad Wspólnot Miejscowych n.t. praktycznej modlitwy brewiarzowej (instruktaż). Br. Henryk wspomniał o nowej siedzibie, czyli centrum Rady Regionu Rybnickiego FZŚ przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Zamysłowie.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjemnej atmosferze, które zakończono wspólnym zdjęciem. Było to pierwsze spotkanie braterskie organizowane dla Regionu Rybnickiego przez naszą nową przełożoną stanowickiej wspólnoty FZŚ, które można zaliczyć za udane.

Region Rybnicki FZŚ
br. Eugeniusz Stolarz

 

___________________________________________________________________

 

Święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli

Rybnik-Zamysłów – 02.08.2023r

 

W środę o godz. 10:00 franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego spotkali się w kościele pw Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybnik-Zamysłów, aby razem przeżyć odpust Porcjunkuli. Nasze świętowanie rozpoczęło się Liturgią Godzin, którą prowadziła s. Cecylia. Potem uczestniczyliśmy we Mszy św. którą w intencji wszystkich braci z całego regionu sprawował o. Kordian Merta w asyście o. Grzegorza Czepiel OFM.

W wygłoszonej homilii o. Kordian powiedział, że musimy myśleć, analizować słowa Boże, każdy jest powołany, aby w swoim sercu rozważać słowo Boże. Mamy wrażenie, że żyjemy w trudnych czasach, ale w czasach św. Franciszka było bardzo ciężko. Św. Franciszek zwalczył herezję przez piękno ewangelii. Problemu nie rozwiążemy, wojując mieczem. Na wojnie nie ma zwycięzców, ale są tylko pokonani. Porcjunkula była pierwszym kościołem na świecie, w którym można było uzyskać odpust za samo przybycie, w tamtych czasach. Odpust to stan wchodzenia w myśl nauczania Jezusa, z którego wychodzę ubogacony. Franciszek znalazł się w ramionach ojca, nie bał się o przyszłość zakonu, kazał się modlić, żeby tak jak on nieustannie zawierzać wszystko Bogu Wszechmogącemu.

Po homilii były przyjęcia do postulatu, nowicjatu i profesji. Z wielką radością powitaliśmy nowe siostry i braci w naszym Zakonie.

Po zakończeniu Eucharystii było wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Matki Boskiej i końcowe błogosławieństwo.

Z kościoła udaliśmy się do przyklasztornego ogrodu na przygotowany dla nas poczęstunek. Mogliśmy się posilić pysznymi kiełbaskami z grilla, sałatkami, ciastem, kawą lub herbatą a ponadto wysłuchać relacji o. Kordiana z misji w Afryce. Wspólnie odmówiliśmy Anioł Pański, a następnie br. Henryk przełożony podał informacje dotyczące naszych wspólnot franciszkańskich i najbliższych spotkań w regionie. Był to bardzo radosny czas wspólnej modlitwy i braterstwa.

Serdecznie dziękujemy o. Grzegorzowi za przewodniczenie dzisiejszemu spotkaniu oraz o. Kordianowi za podzielenie się swoją pracą z misji w Afryce. Dziękujemy o. Kacprowi i całej wspólnocie miejscowej za przygotowanie i goszczenie nas u siebie.

Region Rybnicki FZŚ
s. Barbara Niczke

 

 

___________________________________________________________________

 

Trzydziesta Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ do Częstochowy 21-22.07.2023r.

W dniu 22.07.2023r. Uczestniczyliśmy XXX jubileuszowej pielgrzymce FZŚ na Jasną Górę, której mottem jest: „Ty jesteś radością".

Drugi dzień pielgrzymki rozpoczął się modlitwą różańcową. Rozważania tajemnic bolesnych przygotował region katowicki. Na wzgórzu Jasnej Góry przywitał nas ojciec Samuel Pacholski.  O godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta msza św, której przewodniczył ks. Biskup Andrzej Przybylski. W homilii ks. Biskup powiedział Bóg nas wybiera byśmy byli zwiastunami radości wielkanocnej jak Maria Magdalena i św. Franciszek z Asyżu. Franciszek usłyszał idź do ludzi, idź do świata, nie zatrzymuj mnie do siebie. Tak i my nie mamy zatrzymywać Jezusa w swoich wspólnotach zakonnych. Skoro wybrał Cię Pan Bóg do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich to pragnie abyś został zwiastunem radości wielkanocnej  modląc się za chorych, cierpiących, biednych, potrzebujących – niosąc Pokój i Dobro. 

Na zakończenie Eucharystii s. Emilia Nogaj przełożona narodowa FZŚ w Polsce zawierzyła Franciszkański Zakon Świeckich, Młodzież Franciszkańską i Rycerzy św. Franciszka Matce Bożej Królowej Polski.

Ostatnim punktem programu było nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.

Na zakończenie pielgrzymki o. Alojzy Pańczak OFM udzielił wszystkim uczestnikom błogosławieństwa Bożego.

Region Rybnicki FZŚ
s. Barbara Niczke

 

__________________________________________________________________

Spotkanie uwielbienia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Sobota; 10.06.2023 r. godz. 10.00.

W Lubomi; parafii pw. św. Marii Magdaleny spotkali się przedstawiciele tercjarzy Wspólnot Regionu Rybnickiego FZŚ już po raz XXII na co rocznym oddaniu czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa czyniąc to zawsze przez Niepokalane Serce Maryi. W tym roku uroczystość ta odbyła się w sobotę 10 czerwca. O godz. 10.00 ks. proboszcz Jacek Starosta przywitał wszystkich obecnych i przekazał dalsze prowadzenie spotkania naszej Wspólnocie. Krótko o programie. Tego dnia stałym elementem jest modlitwa Jutrzni z Liturgii Godzin a następnie posłuszni Woli Niepokalanej, która podczas objawień w Fatimie prosiła o codzienny różaniec rozważaliśmy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem tajemnice radosne prosząc o pokój dla Ukrainy a także dla naszej Ojczyzny i na całym świecie. Asystent duchowy o. Grzegorz Czepiel polecił wszystkich obecnych w kościele  św. Franciszkowi w litanii. Na zakończenie nabożeństwa przed błogosławieństwem poświęciliśmy się Niepokalanemu Sercu Maryi odmawiając Akt osobistego zawierzenia wg św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort oddając się w macierzyńską niewolę miłości, aby przez Niepokalaną stać się własnością Serca Jezusowego. Pragnę w tym miejscu wspomnieć, że  przełożeni Rady Regionu Rybnickiego 11 grudnia 2021 r. w bazylice pw. św. Antoniego w Rybniku w sposób uroczysty obrali Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą za patronkę Regionu Rybnickiego. Centralną częścią spotkania była Msza św. koncelebrowana, którą sprawowali o. Grzegorz w intencji dziękczynnej za łaskę powołania oraz o błogosławieństwo Boże na dalsze lata a także o łaskę pełnienia Woli Bożej do końca życia. W drugiej intencji ks. senior Kazimierz Fyrla polecał Miłosierdziu Bożemu wszystkich zmarłych tercjarzy z naszej parafii.

Około godz. 12.00 przeszliśmy do Domu parafialnego. Odmówiliśmy Anioł Pański a następnie przy poczęstunku wysłuchaliśmy konferencji mistrza formacji s. Cecylii Chmielińskiej wraz z komentarzem o Grzegorza. Przy okazji omawialiśmy również temat pielgrzymki na Jasną Górę. W imieniu Przełożonej s. Beaty Świerczek pragnę serdecznie podziękować tym, którzy zechcieli skorzystać z zaproszenia zwłaszcza o. Grzegorzowi Czepiel i ks. Kazimierzowi Fyrla. Dziękuję także ks. proboszczowi Jackowi Starosta, służbie liturgicznej: ministrantom i szafarzowi, Panu organiście Andrzejowi Burek, moim wspaniałym siostrom i również sympatykom, którzy bardzo nam pomogli w organizacji tego spotkania.

Pokój i Dobro 

br. Henryk Golli

 

___________________________________________________________________

Międzyregionalna Pielgrzymka FZŚ do Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej

20.05.2023 r.

W sobotę 20 maja 2023 r. franciszkanie z regionu Rybnickiego i sąsiednich pielgrzymowali po raz kolejny do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 10:00 Liturgią Godzin prowadzoną przez siostry Rady Regionu Rybnickiego. Wszystkich przybyłych braci i siostry serdecznie powitał ks. proboszcz dr Wiesław Hudek.

Następnie odprawiona została uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem asystenta duchowego Regionu Rybnickiego o. Grzegorza Czepiel. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy, a homilię wygłosił o. Grzegorz. Przypomniał słowa św. Pawła: „zło dobrem zwyciężaj”. W naszym franciszkańskim życiu mamy przyjmować różne wyrzeczenia, które nas spotkają. Maryja będzie zawsze z nami. Kto pracuje z łaską Bożą, czyni pokutę, ten przynosi owoce. Różaniec to najpotężniejsza broń, chroni od pokus, daje pokój w sercu. O. Grzegorz opowiedział dwie przypowieści, pierwsza o ojcu Dominiku, który malował Matkę Boską, która depcze szatana, przy czym opluwał szatana. Ten tak się zemścił, że o. Dominik został niesłusznie oskarżony i wtrącony do lochu. Jednakże Matka Boska go uwolniła, karcąc tym samym szatana. Druga przypowieść o franciszkaninie, który wypowiadał przez cały dzień Ave Maryja. Pewnego razu wysłano go na kwestę, a wracając, napadli na niego złodzieje. Maryja objawiła się złodziejom, którzy się wystraszyli i nawrócili. Cześć i chwała Matce Bożej Niepokalanej i św. Franciszkowi.

Po homilii odbyły się przyjęcia do formacji FZŚ. Bezpośrednio po Eucharystii zostało odprawione Nabożeństwo Majowe przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Po błogosławieństwie była przerwa na braterskie rozmowy, posiłek, kawę i herbatę przygotowaną przez tercjarzy z Turzy Śląskiej. O godzinie 13:00 odmówiliśmy modlitwę różańcową, tajemnice radosnena Dróżkach Maryjnych. Rozważania wygłosił o. Grzegorz. Po modlitwie różańcowej odmówiliśmy jeszcze Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie spotkania o. Grzegorz udzielił wszystkim pielgrzymom błogosławieństwa relikwiami św. Franciszka.

Dziękujemy Panu Bogu za dar tego spotkania, podczas którego mogliśmy uwielbić Matkę Bożą oraz naszego patrona św. Franciszka z Asyżu.

Region Rybnicki FZŚ

s. Barbara Niczke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

Regionalna  Pielgrzymka  FZŚ  Regionu  Rybnickiego

do  Miejskiej  Górki  -  6. 05. 2023 r.

W majową sobotę bracia i siostry z naszego regionu pielgrzymowali po raz kolejny, do Sanktuarium Świętego Franciszka w Miejskiej Górce.  Razem były nas 44 osoby, a naszym duchowym przewodnikiem był o. Grzegorz Czepiel OFM, asystent regionalny. W czasie podróży w autokarze towarzyszyła nam modlitwa i braterskie rozmowy.  Było dużo radości, jak przystało na rodzinę franciszkańską. Najpierw udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie, gdzie na nas czekał o. Maseo. Serdecznie nas powitał i zaprosił do środka na krótką modlitwę i przybliżył nam historię tego miejsca. Powiedział, że jest to jedyny kościół  pod tym wezwaniem i praktycznie przez cały rok śpiewa się tu kolędy, co było dla nas niespodzianką. Jest to bardzo piękne sanktuarium. O. Maseo podziękował wszystkim za nawiedzenie Matki Bożej przy Żłóbku i zaprosił, abyśmy znów tu przyjechali. Przed nami dalsza podróż, a mianowicie do głównego celu pielgrzymki czyli do Miejskiej Górki, gdzie nas  oczekiwał   o. Ferdynand Rychel OFM. Z radością nas powitał i poprowadził do klasztoru franciszkanów. Po krótkiej przerwie zgromadziliśmy się w sanktuarium i tu uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, którą sprawowali w intencji  FZŚ całego Regionu rybnickiego oraz wspólnoty franciszkańskiej w Rybniku-Zamysłowie, o. Grzegorz i o. Ferdynand.

W homilii o. Grzegorz podkreślił, że głównym patronem tego spotkania jest św. Franciszek i osoba Sługi Bożego o.  Euzebiusza Huchrackiego.  Mówił o życiu i posłudze oraz o heroicznej postawie o. Euzebiusza w tamtych trudnych czasach wojny, w których przyszło mu być gwardianem klasztoru w Miejskie Górce. Za wierność powołaniu i Ojczyźnie został zabrany do obozu koncentracyjnego w Dachau i tam zginął.

 

Po Mszy św. zostaliśmy wszyscy zaproszeni do refektarza na poczęstunek. To była prawdziwa uczta, był obiad, ciasto, owoce oraz ciepłe i zimne napoje. Potem był czas na wolny. Jedni udali się na spacer mimo deszczowej aury, inni na zwiedzane sanktuarium, a jeszcze inni na indywidualną modlitwę. Po godz.15.00 zgromadziliśmy się w Krypcie, gdzie znajduję się wspaniała figura św. Franciszka. Tu odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i otrzymaliśmy Boże błogosławieństwo od o. Grzegorza. Na zakończenie słowa podziękowania i zaproszenie do odwiedzania tego miejsca skierował do nas o. Filip. Życzył nam szczęśliwej podróży do naszych domów i pobłogosławił nas.  Wieczorem przed godz. 21.00 wszyscy dotarliśmy do naszych miejsc zamieszkania. Bogu niech będą dzięki za ten cudowny czas pielgrzymowania do Miejskiej Górki.

 

Wszyscy pielgrzymi wrócili bardzo zadowoleniu i napełnieni Bożą radością. Z całego serca dziękujemy  o. Grzegorzowi, br. Henrykowi i s. Urszuli, która włożyła wiele trudu w organizację tego wyjazdu.

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

___________________________________________________________________

 

Rekolekcje dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kokoszycach

 W dniach 20-23 marca 2023 roku w domu rekolekcyjnym w Kokoszycach odbyły się rekolekcje dla Franciszkanów Świeckich Regionu Rybnickiego i sympatyków FZŚ.

Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy świetej którą celebrował i głosił homilię o. Ferdynand Rychel OFM, prowadzący rekolekcje. Ojciec w swych homiliach i konferencjach przybliżył nam zagadnienia: jak żyć na wzór św. Franiszka, eucharystia źródłem duchowości franciszkańskiej, tercjasz i jego stosunek do nieba, relacje między życiem modlitewnym i życiem wspólnotowym, współczesne zagrożenia na jakie może natrafić frnaciszkanin świecki, cel i zadania zakonu franciszkańskiego w świecie.  Oprawę liturgiczną przygotowali tercjarze.W programie były również: Liturgia Godzin, Droga Krzyżowa, Koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec, adoracja Najświeteszego Sakramentu  Apel Jasnogórski oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. W ostatnim dniu podczas Mszy św. przyjeliśmy sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy św. uczestnicy rekolekcji podziękowali o. Ferdynandowi za trud przeprowadzenia rekolekcji. Szczególnie za odprawione msze święte, wygłoszone homilie i konferencje oraz za radość, poczucie humoru, ciepło i pokój, które wnosił do naszych serc.

Składamy również podziekowanie gospodarzom domu rekolekcyjnego na czele z ks. Januszem Wilkiem za miłe przyjęcie i troskę.

 

                                                                                               Region Rybnicki FZŚ

                                                                                              s. Barbara Niczke

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________

Braterski Dzień Skupienia FZŚ w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Zamysłowie

11.03.2023r.

 

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez przełożoną miejscowej wspólnoty i odmówieniem Jutrzni prowadzonej przez s. Cecylię i s. Halinę.

Następnie uczestniczyliśmy w Mszy św. sprawowanej przez o. Grzegorza asystenta duchowego.

Oprawę liturgiczną przygotowali franciszaknie świeccy z miejscowej wspólnoty.

W homilii o. Grzegorz powiedział, że historia syna marnotrawnego a radość autentyczna ojca z powrotu syna podobna jest do ojca św. Franciszka, który jest ojcem wszystkich braci. Troszczy się o nich i cieszy się z każdego człowieka, który przystąpi do zakonu.

 Bóg wyda nawet swojego syna, aby nas zbawić. Człowiek zatem powinien chlubić się w dźwiganiu codziennego krzyża w  zbawieniu Jezusa Chrystusa. Po homilii odbyły się przyjęcia do formacji FZŚ.

Następnie zostało odprawione nabożeństwo pokutne – Drogi Krzyżowej z rozważaniami o. Grzegorza.

W salce parafialnej odbyło się spotkanie braterskie z ciepłym poczęstunkiem i kawą przygotowanym przez miejscową wspólnotę. Następnie wysłuchaliśmy konferencji: Towarzysze św. Franciszka brat Bernard przygotowanej przez s. Cecylię mistrza  formacji. Wysłuchaliśmy komentarza do konferencji o. Grzegorza i ogłoszeń br. przełożonego Henryka. Na zakończenie o. Grzegorz udzielił nam błogosławieństwa.

Dziękujemy o. Grzegorzowi i całej wspólnocie miejscowej.

                                                                                                          Region Rybnicki FZŚ

                                                                                                          s. Barbara Niczke

 ____________________________________________________________________

Spotkanie  Braterskie  FZŚ  w parafii Matki Bożej Różańcowej

 w Moszczenicy -25. 02. 2023 r.

W sobotę odbyło się  kolejne w tym roku spotkanie braci i sióstr FZŚ  regionu rybnickiego.  Tym razem gościliśmy w p. Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy. Przybyło 46 osób. Spotkanie  rozpoczęliśmy o godz. 10.00 Jutrznią. Potem sprawowana była Eucharystia w intencji wszystkich tercjarzy naszego regionu. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Grzegorz Czepiel OFM, asystent regionalny. Oprawę liturgiczną przygotowali bracia z miejscowej wspólnoty franciszkańskiej.

Ewangelia – Łk 5, 27-32   „Powołanie Lewiego”   Homilię o. Grzegorz rozpoczął słowami: „ Niech Pan Bóg obdarzy was pokojem.” Dalej mówił: „ Przeżywamy Wielki Post, czas pokuty i nawrócenia. Jako „bracia i siostry od pokuty” z racji swego powołania, pobudzeni mocą Ewangelii, niech na wzór Chrystusa kształtują swój sposób myślenia i działania poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem” i którą ze względu na słabość ludzką trzeba codziennie podejmować (Reguła pkt 7).  To co Kościół zaleca w wielkim poście, my mamy zapisane w Regule. Nawrócenie, to zwrócenie się do Pana Boga. Dusza nawracająca się, wszystko czyni na chwałę Boga. W oczach Boga wielką cnotą jest wytrwałość. Mamy trwać cały czas w nawracaniu się.  Zadaniem na wielki post dla naszego regionu może być wyuczenie wspólnego rytmu odmawiania brewiarza. Musimy się ćwiczyć w tym. Liturgia godzin, ma być tym, co ma się Bogu podobać. Spotykajmy się z ludźmi, z którymi nikt nie chce się spotykać, z grzesznikami, celnikami, bo tacy ludzie są powoływaniu przez Jezusa. Nie zdrowi, ale chorzy potrzebują lekarza. Franciszek szedł do trędowatych i my mamy iść do trędowatych tego świata, pogmatwanych życiowo, zagubionych, odrzuconych, bo świat o nich nie myśli.”

Po homilii były przyjęcia do postulatu i nowicjatu.

Do postulatu przyjęto: s. Ewę Mrozek, s. Gabrielę Pawełek, s. Gabrielę Rabendę z p. św. Józefa Robotnika w Kłokocinie  oraz s. Elwirę Janicką z p. św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym.

Do nowicjatu -  s. Renatę Konieczny również z p. św. Józefa Robotnika w Kłokocinie.

Z wielką radością powitaliśmy nowe siostry w naszym Zakonie.

Po zakończeniu Mszy św. zaproszeni zostaliśmy przez tut. wspólnotę do salki parafialnej na  dalsze świętowanie.  O. Grzegorz poprowadził modlitwę na rozpoczęcie spotkania, a potem był poczęstunek. Następnie wysłuchaliśmy konferencji o św. Franciszku, którą przygotowała i odczytała s. Cecylia Chmielińska, odpowiedzialna za formację w naszym regionie oraz komentarza o. Grzegorza i ogłoszeń br. przełożonego Henryka Golli.

O godz. 12.00 odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański i zakończyliśmy nasze wspaniałe dzisiejsze spotkanie w Moszczenicy. 

Serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi Andrzejowi, ks. wikariuszowi i całej wspólnocie miejscowej za goszczenie nas u siebie.

 

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

Spotkanie Braterskie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Leszczynach

dnia 21.01.2023 r.

 W sobotę o godz. 10:00 w kościele św. Andrzeja Boboli w Leszczynach miało miejsce spotkanie braterskie FZŚ. Rozpoczęło się Liturgią Godzin – Jutrznią. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą sprawował o. Grzegorz Czepiel OFM. Oprawę liturgiczną przygotowali bracia z miejscowej wspólnoty. W homilii o. Grzegorz powiedział, jeśli chcesz iść za Panem Jezusem, żyć ewangelią Jezusa Chrystusa i naśladować go jak św. Franciszek, jako dobry drogowskaz życiowy, to nie powinieneś zrażać się zdaniem innych. Centrum kościoła jest Jezus Chrystus. Po zakończeniu Mszy św. odmówiliśmy litanię do Najświętszego Imienia Jezus, Potem udaliśmy się do szkoły podstawowej na spotkanie braterskie i poczęstunek. Wspólnota złożyła życzenia br. Henrykowi Pawlasowi z okazji 93. rocznicy urodzin. Siostra przełożona miejscowej wspólnoty Aleksandra Cieślińska skierowała podziękowania o. Grzegorzowi asystentowi regionalnemu, za przewodniczenie Mszy świętej, wygłoszoną homilię, przyjęcia do nowicjatu, postulatu i profesji. Podziękowania dla ks. proboszcza Zenona Sodzawicznego, diakona stałego Krzysztofa Kurpanika i s. Aleksandry i całej miejscowej wspólnoty za przygotowanie spotkania.

Część formacyjna: I konferencja o. Grzegorza – wystrzegamy się pychy, przydomki świętego Franciszka. II konferencja odczytana przez br. Henryka Golli na temat życiorys św. Franciszka z Asyżu. Na koniec przełożony br. Henryk przypomniał, aby w przygotowaniu do mszy św. nie oszczędzać, aby msza św. była z włożonym wysiłkiem dla chwały Bożej i ku radości wszystkich. Na zakończenie spotkania odmówiliśmy Anioł Pański.

 

     

Regionalne Spotkanie Opłatkowe – Adoracja Bożej Dzieciny FZŚ w parafii św. Józefa w Rybniku (07.01.2023)

 

Spotkanie opłatkowe odbyło się w styczniu, w sobotę o godzinie 10.00 zgromadziliśmy się w kościele św. Józefa Robotnika w Rybniku. Przybyło nas 60 osób. Najpierw odmówiliśmy Jutrznię, potem była Eucharystia, którą sprawował i homilię wygłosił o. Grzegorz Czepiel OFM,asystent regionalny. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy.

W homilii o. Grzegorz powiedział, że Pan objawia się skromnie w stajence. Bóg w swej prostocie objawia się nam, ukazując swoją chwałę i doskonałość. Czyni to nadal nieprzerwanie na trzy sposoby: w Eucharystii, w słowie Bożym i nauczaniu kościoła oraz  w nas samych żyjąc ewangelią, kiedy zachowujemy przykazania i miłość. Bóg objawia swe królestwo od małych rzeczy, jeśli żyjemy ewangelią w prostocie rzeczy. Adorujmy prostotę żłóbka, niepojęte są drogi objawienia Bożego w naszym życiu.

Po mszy św. uczestniczyliśmy w adoracji Bożej Dzieciny, którą prowadziły siostry Cecylia    i Helena. Następnie w salce parafialnej odbyło się spotkanie opłatkowe. Wszystkich uczestników powitał br. Henryk Golli, przełożony regionalny, który złożył noworoczne życzenia i przekazał refleksję na temat ofiarowania Bogu samego siebie. Łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia na rozpoczęty nowy rok. O. Grzegorz złożył nam również życzenia: błogosławieństwa, nieustannego wzrastania w duchu franciszkańskim oraz otwarcia się na ducha dobrej woli wobec drugiego człowieka, przebaczenia, by budować relację w pokoju i miłości. O. Grzegorz udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

Na zakończenie spotkania br. Henryk przekazał nam aktualne ogłoszenia dotyczące FZŚ.

 

Region Rybnicki FZŚ

s. Barbara Niczke

 

REGIONALNY ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA REGIONU RYBNICKIEGO

W PARAFII ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W RYBNIKU.

 Od kilku lat miejscowa franciszkańska wspólnota przy parafii św. Antoniego w Rybniku ma zaszczyt być gospodarzem dla tercjarzy całego Regionu Rybnickiego. Okazją do zgromadzenia się  jest Adwentowy Dzień Skupienia w obronie życia poczętego i rodzin, który odbył się dnia 10.12.2022 r. Licznie przybyli członkowie wspólnot zaczęli swoje spotkanie od modlitwy Jutrznią o godz. 10.00, którą poprowadził br. Stanisław Kafel przełożony naszej miejscowej wspólnoty franciszkańskiej. Następnie adorowaliśmy Najświętszy Sakrament i odnowiliśmy Akt Zawierzenia Regionu Rybnickiego Matce Bożej Niepokalanie Poczętej i odmówiliśmy część Radosną Różańca świętego. O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana w intencjach: obrony życia poczętego, rodzin, nowych powołań kapłańskich i zakonnych, misyjnych oraz nowych powołań do FZŚ. Serdeczne powitanie zgromadzonych tercjarzy  popłynęło z ust opiekuna naszej lokalnej  wspólnoty franciszkańskiej ks. Pawła Zielińskiego. W oprawie Liturgii słowa brali udział: br. Stanisław Kafel (czytanie z Księgi Syracha) a Psalm Responsoryjny śpiewała s. Teresa Brych. Po słowach Ewangelii wg  św. Mateusza homilię wygłosił o. Grzegorz Czepiel nowy asystent Regionu Rybnickiego. W kontekście przeczytanej Ewangelii  o. Grzegorz przytoczył cytat: …”Powstał Eliasz, Prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia ...” Dalej o. Czepiel  powiedział, że tak  naprawdę wszyscy jesteśmy Eliaszami w swoim otoczeniu, bo to jest powołanie prorockie do głoszenia Jezusa Chrystusa nie tylko słowem, ale również swoim życiem i postępowaniem. Mamy odważnie jak prorok Eliasz głosić Słowo Boże, pomimo wszelkich przeciwności i zagrożenia życia. W dalszej części kazania o. Grzegorz nawiązał do oczekiwania na przyjście Bożej Dzieciny. Biedaczyna z Asyżu bardzo głęboko przeżywał tajemnice Wcielenia i narodzin Jezusa, którego ziemską misją było odkupienie z naszych grzechów i zmiażdżenie na Krzyżu potęgi szatana. Św. Franciszek ubolewał nad tym, że ludzie nie odpłacają Bogu miłością za miłość, za cud narodzin Syna Bożego i za przyniesioną przez Jezusa Dobrą Nowinę o kochającym Ojcu w niebie. Jednak Chrystus uśpiony w sercach ludzkich został przebudzony głosem i życiem  św. Franciszka, który chciał iść śladami swojego Mistrza mówiąc o Miłości, która nie jest kochana.Postanowił On głosić ludziom Boga, który w betlejemskim ubóstwie rozpoczął dzieło odnowy naszego świata. Drugim poruszonym tematem kazania o. Czepiela była idea stworzenia przez św. Franciszka  szopki bożonarodzeniowej mającej wizualnie przedstawić przyjście na świat  Pana Jezusa. Wybór padł na małą górską osadę o nazwie Greccio, gdzie Święty razem z braćmi wybudował pierwszą na świecie szopkę na wzór betlejemskiej stajenki, w której narodził się Zbawiciel.  Brat Tomasz z Celano tak zanotował słowa asyskiego Świętego: „… Pragnę bowiem uczcić pamięć owego Dziecięcia narodzonego  w Betlejem, które zostało złożone w żłobie na sianie w obecności wołu i osła znosząc wszystkie niewygody. Chcę ukazać na ile będzie to możliwe dla cielesnych oczu …”  W Greccio uczczono prostotę, wysławiano ubóstwo i podkreślano pokorę. W rzeczywistości pomysł przedstawienia narodzenia Jezusa Chrystusa nabrał z czasem wielkiego znaczenia w chrześcijaństwie i jest kultywowany do dzisiaj. Po homilii nastąpił obrzęd przyjęcia do Postulatu s. Brygidy Pryt z parafii św. św. Cyryla i Metodego w Knurowie. Na zakończenie Liturgii słowa, modlitwę wiernych poprowadziła s. Helena Młyńczyk. Łącznikiem pomiędzy Liturgią słowa a Liturgią eucharystyczną była pieśń adwentowa …” Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Maryi …” Celebransami Uczty Eucharystycznej byli: ks. Paweł Zieliński i o. Grzegorz Czepiel. Po błogosławieństwie i zakończeniu Mszy św. zaprosiliśmy naszych gości na spotkanie braterskie, które odbyło się w auli domu katechetycznego. Słowa powitania popłynęły od nowego przełożonego Rady Regionu Rybnickiego -  br. Henryka Golli z Lubomi, którego debiut w nowej roli został odebrany bardzo pozytywnie. Zgromadzonych przywitał również przełożony miejscowej wspólnoty franciszkańskiej br. Stanisław Kafel, który swoją funkcję sprawuje już III kadencję. Przy stole prezydialnym zajęli miejsca: asystent Rady Regionu o. Grzegorz Czepiel, opiekun duchowy z ramienia parafii św. Antoniego – ks. Paweł Zieliński, s. ds. formacji Cecylia Chmielińska oraz pozostali członkowie nowo wybranej Rady Regionu Rybnickiego. Podano ciepły posiłek, który nas rozgrzał w tym wyjątkowo chłodnym grudniowym dniu. Od konsumpcji przeszliśmy do słuchania członków rady i głos zabrała s. Chmielińska, która nakreśliła plan tematyczny proponowanych konferencji formacyjnych – powrót do źródeł franciszkanizmu. O. Grzegorz wyraził swoją aprobatę i powiedział, że poznając życie św. Franciszka będzie łatwiej nam Go naśladować tak jak pierwsi towarzysze, którzy z wielką radością wyzbywali się dóbr ziemskich z miłości do Boga a także nawoływali do pokutowania za grzechy. Całe spotkanie  przebiegało w miłej atmosferze i było okazją do wymiany serdeczności. Na zakończenie Agapy o. Grzegorz Czepiel OFM udzielił wszystkim tercjarzom Bożego błogosławieństwa.

Rozeszliśmy się w nadziei spotkania za rok u patrona naszego miasta Rybnika -  św. Antoniego.

  

                                                                                                          Pokój i Dobro

                                                                                                          s. Elżbieta Winnicka 

                                                                                                           Region Rybnicki

 

 

 

 

W dniu 26.11.2022r. odbyła się Kapituła Wyborcza FZŚ Regionu Rybnickiego.

 Podczas kapituły została wybrana nowa Rada w składzie;

- Przełożony – br. Henryk Golli, kontakt; henrykgolli@o2.pl  tel. 604109584

- Z-ca Przełożonego -  s. Urszula Gutka

- Sekretarz – s. Helena Młyńczyk

- Skarbnik – s. Maria Klimanek

- Radny ds. formacji – s. Cecylia Chmielińska cecylia.chmielinska@o2.pl 

- Radny ds. Gospodarczych – s. Bernarda Mazurek

- Radny ds. Kolporterzy i sprzed. Książek – br. Eugeniusz Stolarz

- Radna ds. strony Internetowej - s. Barbara Niczke  

V KAPITUŁA WYBORCZA  I WIZYTACJA BRATERSKO -PASTERSKA W REGIONIE RYBNICKIM.

Dnia 26 listopada 2022 r. w sobotę o godz. 8.00 w siedzibie Rady Regionu Rybnickiego FZŚ przy parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku miała miejsce V Kapituła sprawozdawczo-wyborcza oraz wizytacja bratersko-pasterska, na którą przybyli zaproszeni goście. Serdecznie powitaliśmy wizytatorów: asystenta narodowego FZŚ o. Andrzeja Romanowskiego OFM Cap., delegata Przełożonej Narodowej – br. Jarosława Zalewskiego radnego ds. Młodzieży Franciszkańskiej oraz  asystenta Regionu Rybnickiego o. Grzegorza Czepiela OFM.

Dotychczasowa przełożona Regionu Rybnickiego s. Cecylia Chmielińska przywitała przybyłych gości oraz braci i siostry ze wspólnot regionu w sumie 46 osób.

Umocnieni modlitwą Jutrzni i hymnem ”Przybądź Duchu Stworzycielu" oddaliśmy się pomocy Trzeciej Osoby Boskiej. Ustępująca przełożona Rady Regionu s. Cecylia Chmielińska odczytała szczegółowe sprawozdanie ze swojej trzyletniej kadencji (23.11.2019 r. – 26.11.2022 r.), a siostra Maria Klimanek – skarbnik regionu złożyła sprawozdanie finansowe. Oba sprawozdania zostały przyjęte bez zarzutu.

Po czym  nastąpiły wzajemne podziękowania ustępującej przełożonej s. Cecylii, która podziękowała Radzie za owocną współpracę obdarowując słodkościami, a my z kolei podziękowaliśmy  s. Chmielińskiej za serce włożone w prowadzenie całej Wspólnoty Regionu Rybnickiego.

W dalszej części spotkania nastąpiło sprawdzenie dokumentacji regionu, które o. Romanowski przeprowadzał z nadzwyczajną skrupulatnością godną „Sherlocka Holmesa”.

Podsumowanie wizytacji zostało wyrażone słowami pochwały ojca Romanowskiego i brata Jarosława Zalewskiego, że jesteśmy wspólnotą godną naśladowania, na której można się wzorować i życzyli, aby Pan Bóg błogosławił nam na tej pięknej drodze.

Po wizytacji o  godz. 11-tej udaliśmy się na Mszę Św.  się do miejscowego kościoła w intencji Kapituły Wyborczej oraz całego Regionu Rybnickiego FZŚ. Celebransami Eucharystii byli o. Grzegorz Czepiel i o. Andrzej Romanowski, który również wygłosił homilię.

W pierwszej części homilii o. Andrzej skupił się na istnieniu dwóch sił na świecie.

Siły dobra i siły zła, siły budowania i siły zniszczenia. …” Musi dojść do zderzenia tych dwóch światów w sercu każdego człowieka, bo to człowiek decyduje, której sile ulegnie i jakiego dokona wyboru – bo grzech jest zawsze wyborem …”

W drugiej części homilii o. Romanowski wziął pod uwagę przekaz płynący ze źródeł franciszkańskich między innymi  „ Kwiatki św. Franciszka”, „Dzieje św. Franciszka i jego towarzyszy”, „Testament św. Franciszka”, „Napomnienia" oraz inne dzieła , które mamy czytać i rozważać.

W Źródłach Franciszkańskich jest obraz duchowego przesłania Pana Jezusa siedzącego na wspaniałym tronie i trzymającego w rękach kielich Ducha Życia. Kielich ten przekazuje św. Franciszkowi, a on z kolei swoim braciom, żeby napili się z tego kielicha. Ci, którzy wypili z kielicha Ducha Życia i przyjęli go w sposób doskonały zajaśnieli jak Słońce.

Byli również i  tacy, którzy pogardzili kielichem rozlewając zawartość stając się agresywnymi, złymi ludźmi. Trzecia grupa braci św. Franciszka wypiła połowę więc światło nad nimi rozbłysło na tyle, na ile otworzyli się na Ducha Życia.

…„Myślę, że jest to dla nas przesłanie, ponieważ spotykamy się na tym świecie z różnymi ludźmi – tymi, którzy są napełnieni Duchem oraz z osobami, które są agresywne wobec wszystkiego co duchowe i święte, wyznając ateizm i inne zabójcze ideologie.

Znakiem naszego otwarcia się na Ducha Życia będą nasze serca pochłonięte Bogiem. Św. Franciszek w swoich Napomnieniach mówi wyraźnie o czystości serca, gardzeniu ziemskimi dobrami i wszystkimi pożądliwościami. Naszą tęsknotą  powinien być dar zbawienia i uwielbienie Boga.”…

Po  zakończeniu uczty  duchowej wróciliśmy  do domu parafialnego na ciepły posiłek.

Po przerwie formalnie została zakończona wizytacja i ustępującej radzie udzielono absolutorium .

Kolejnym punktem spotkania był wybór Nowej Rady Regionu Rybnickiego . Kapitułę poprowadził br. Jarosław Zalewski. W tajnym głosowaniu dokonano wyboru nowej Rady Regionu a przewodniczący Kapituły zatwierdził werdykt większości tercjarzy.

W skład nowej rady weszli:

Przełożony - br.  Henryk Golli, zastępca przełożonego -  s. Urszula Gutka, sekretarz – s. Helena Młyńczyk, skarbnik – s. Maria Klimanek, radna ds. formacji s. Cecylia Chmielińska, radna ds.  gospodarczych – s. Bernarda Mazurek, radny ds. kolportażu – br. Eugeniusz Stolarz, radna ds. mediów s. Barbara Niczke.

Ojciec Andrzej Romanowski pogratulował nowo wybranemu przełożonemu bratu Henrykowi Golli oraz pozostałym członkom i powiedział : …” To duchowe przesłanie św. Franciszka niech przyświeca wam na kolejne lata nowej kadencji. Macie do wyboru zło, które niszczy albo siłę dobra, która chroni i buduje. Wybierajmy dobro, wybierajmy Pokój i Dobro. Weźmy z rąk św. Franciszka kielich Ducha Życia nieustannie wypełniając nim nasze serca  pomimo ludzkich słabości.

Potem wykonano pamiątkowe zdjęcie nowej Rady Regionu.

Przed nowo wybraną Radą czas intensywnej pracy, dawania świadectwa życia ewangelicznego oraz niesienia pokoju i dobra w nasze środowiska.

Można powiedzieć cytując św. Pawła …” Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam „…

 s. Elżbieta Winnicka

Region Rybnicki

Rekolekcje  dla  Franciszkańskiego  Zakonu  Świeckich

Kokoszyce  10 – 13  października  2022 r. 

Od poniedziałku do czwartku odbyły się w Kokoszycach rekolekcje dla FZŚ, w których uczestniczyły 52 osoby z regionów: rybnickiego, katowickiego i bielsko – żywieckiego. Wśród uczestników byli również sympatycy św. Franciszka.  Tegoroczne rekolekcje poprowadził o. Grzegorz Czepiel OFM, asystent FZŚ regionu rybnickiego. Temat rekolekcji: „Testament Świętego Franciszka” W poniedziałek o godz.18.00 zgromadziliśmy się w kaplicy. Tu nas serdecznie powitał ks. Janusz Wilk i zaprosił  na wspólną kolację. Następnie o godz. 19.30 sprawowana była Msza św. przez o. Grzegorza. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy. W homilii o. powiedział, że rekolekcje, to czas nawrócenia, to czas szukania Boga – Miłości. Szukanie Boga, to działanie według Bożego zamysłu. Mamy rozpocząć życie pokuty. Każdemu z nas Bóg daje powołanie. Posyła nas do współczesnych trędowatych (biednych, nieudaczników, niezaradnych, opuszczonych). Wymaga od nas miłosierdzia. Powołanie, to słodycz duszy i ciała. Wtedy człowiek jest szczęśliwy, gdy realizuje swoje powołanie. Franciszek porzucił świat, a co się u mnie zmieniło, gdy postanowiłem obrać tę drogę do FZŚ ?

Następne dni rozpoczynaliśmy o godz.7.30 Mszą św. z Jutrznią.  Zawsze były głoszone przez o. Grzegorza homilie. Bracia i siostry chętnie włączali się w oprawę liturgiczną poprzez czytanie, śpiew, modlitwę wiernych.  W programie rekolekcji we wtorek i środę była Droga Krzyżowa, dwie konferencje, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Liturgia Godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i Apel Jasnogórski. Każdego dnia była też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. W czwartek Msza św. z homilią i namaszczeniem chorych. Na zakończenie Mszy św. podziękowania. Potem różaniec i konferencja na zakończenie rekolekcji i pamiątkowe zdjęcie.

W swoich konferencjach o. Grzegorz mówił o miłości św. Franciszka do Kościoła. Za czasów św. Franciszka toczyły się herezje. Kościół był bogaty i ten bogaty Kościół zapomniał o ubóstwie Chrystusowym, ale Franciszek umiłował ten Kościół i nie chciał nic uczynić wbrew Kościołowi. Wszystko robił za zgodą proboszczów. Wszystkich kapłanów należy kochać, czcić i słuchać. Najpierw dostrzegać w nich Chrystusa, a nie ich grzechy. Kapłani trzymają w swoich rękach samego Boga, mimo,że ich ręce są brudne... Tak zechciał Bóg. Św. Franciszek bardzo kochał kapłanów, był posłuszny Kościołowi. Ojciec dalej mówił o modlitwie Franciszkowej. Oficjum Kościoła jest rzeczą niezwykle ważną. Ta modlitwa jest najcenniejsza w naszym Zakonie. Musimy zorganizować sobie czas, aby być z żywym Bogiem blisko i uczyć się rozważnej modlitwy. W kościele mamy taki  ekstra czas, bo jesteśmy z Bogiem sam na sam. Człowiek musi doświadczyć Boga. Jakie jest moje doświadczenie modlitwy osobistej i wspólnotowej? Modlitwa byle jaka nie prowadzi do rozwoju. Kto przestaje się modlić, odchodzi z Zakonu. Dalej o. Grzegorz mówił o posłuszeństwie, braterstwie, pokoju, miłości Boga i bliźniego, o pracy, o ewangelicznym ubóstwie. Praca jest istotnym elementem ludzkiego życia. Brak pracy człowieka demoralizuje. Lenistwo to nieprzyjaciel duszy, tak mówił św. Franciszek.  Praca ma być przyzwoita, godna, uczciwa, ma być apostolatem, ma mieć dobry wpływ na innych. Nasza pracą jest także modlitwa. Wszyscy pracujemy na jedno konto – na franciszkanizm. Ewangeliczne Franciszkowe ubóstwo, to wszystko mieć u Boga. Kto Bogu się odda, w Bogu ma nadzieję, ma wszystko. Co mogę porzucić, z czego zrezygnować dla Królestwo Bożego?  Czy chcę być bratem dla innych?

Przytoczone słowa, to tylko mały fragment wygłoszonych rekolekcji. Serdecznie dziękujemy o. Grzegorzowi za  przybliżenie nam testamentu naszego Ojca św. Franciszka, za trud przeprowadzenia rekolekcji i wszelkie dobro.  Jeśli Bóg da, to za rok znów się spotkamy w Kokoszycach.  

 

Region rybnicki

s. Helena Młyńczyk

 

Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Rybnickiego w parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku – 8. 10. 2022 r.

W sobotę bracia i siostry FZŚ z całego naszego regionu przybyli do  kościoła św. Józefa Robotnika w Rybniku na uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu, która została przeniesiona z 4-go października, gdyż w tym dniu Wspólnoty miejscowe świętowały w swoich parafiach. Razem było nas ponad 50 osób. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 przywitaniem uczestników przez siostrę Cecylię Chmielińską, przełożoną regionalną. Potem odmówiliśmy Jutrznię i rozpoczęła się Eucharystia, którą odprawił w intencji całego regionu rybnickiego o. Grzegorz Czepiel OFM, nasz nowy asystent regionalny. On też wygłosił homilię. Oprawę liturgiczną jak zawsze przygotowali franciszkanie świeccy.

W homilii o. Grzegorz podkreślił, że najpierw byliśmy chrześcijanami. Wiara nas kształtowała od początku. Kim byś była siostro i bracie bez Boga ?

Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, Litania do św. Franciszka i błogosławieństwo na zakończenie.

Po części modlitewnej w kościele udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie braterskie. Siostra Cecylia raz jeszcze serdecznie wszystkich powitała. Ojciec Grzegorz nasz  nowy asystent regionalny  krótko się nam przedstawił. Potem wysłuchaliśmy konferencji br. Izydora Chmielińskiego na temat: „Napomnienie 2 św. Franciszka” i komentarza o. Grzegorza do tej konferencji.

Przełożonym Wspólnot miejscowych wręczone  zostały  zaproszenia na Kapitułę Regionalną w dniu 26.11.2022 r.

Na zakończenie dzisiejszego spotkania o. Grzegorz udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

 

 

 

Braterskie Spotkanie FZŚ w parafii Niepokalanego Serca NMP w Książnicach dnia 10.09.2022r.

W sobotę 10.09.2022r w Parafii Niepokalanego Serca NMP w Książenicach odbyło się lokalne Spotkanie Braterskie FZŚ. Przybyło 48 osób. Przed spotkaniem ks. proboszcz Roman Laksa który również jest franciszkaninem przywitał wszystkich serdecznie. Wspólnota miejscowa prowadziła  Jutrznię przed Mszą św. O godz. 10.00 nasz nowy asystent regionalny o. Grzegorz Czepiel OFM  sprawował Eucharystię w intencji FZŚ Regionu Rybnickiego.

o. Grzegorz w homilii nawiązując do Ewangelii św. Łk. 6, 43-49  przypomniał nam, że musimy iść zawsze drogą św. Franciszka i wydawać dobre owoce.

Nie możemy być ,,drzewem dobrym’’ wydające złe owoce. Nasze postępowanie ma być radykalne na wzór św. Franciszka, wspomagane pokorą i żarliwą modlitwą.

Po Eucharystii było wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówiliśmy Litanię do św. Franciszka, o. Grzegorz pobłogosławił nas Najświętszym Sakramentem.

Następnie zostaliśmy zaproszeni przez wspólnotę miejscowa do Sali na wyśmienitą agape. W czasie poczęstunku br. Izydor odczytał konferencje

,, NAPONIENIE 7’’ za wiedzą muszą iść dobre czyny w treści podkreślił, że Litera zabija, a Duch ożywia (2 kor. 3,6).

Litera zabija tych, którzy pragną poznać tylko słowa, aby uchodzić za mądrzejszych od innych zdobyć wielkie bogactwa i rozdawać je krewnym i przyjaciołom. Nie chcą postępować według Ducha, Pisma Bożego, ale pragną poznać tylko słowa i wyjaśniać je innym. Odnosząc się do konferencji o. Grzegorz podkreślił  byśmy wystrzegali się takiej Litery za, którą nie idą dobre czyny, by praktyki religijne nie zabiły w nas Ducha.

Natomiast br. Jan podzielił się z nami wrażeniami z pielgrzymki do NMP słuchających w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Spotkanie braterskie upłynęło w radosnej franciszkańskiej atmosferze, zakończonej błogosławieństwem o. Grzegorza. Pokój i Dobro. s. Cecylia Chmielińska
 przełożona regionu rybnickiego.

 

 

NOC  POKUTY   W  TURZY  ŚLĄSKIEJ29/30  września  2022  roku

Jak każdego roku na wrześniowej Nocy Pokuty w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. licznie zgromadzili się franciszkanie świeccy z regionu rybnickiego i innych miejscowości naszej archidiecezji. Obecny był również nowy asystent FZŚ Regionu rybnickiego o. Grzegorz Czepiel OFM z Rybnika – Zamysłowa.  Nasze czuwanie rozpoczęliśmy o godz.19.00. Bracia i siostry z naszego regionu poprowadzili Koronkę do Siedmiu Radości NMP. Rozważania przygotowała siostra Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna, a poszczególne dziesiątki prowadzili członkowie Rady Regionalnej.  Natomiast Koronkę do Miłosierdzia Bożego prowadził br. Izydor.

O godz. 20.30 odprawiona została Msza św. koncelebrowana (przez 8 kapłanów), której przewodniczył miejscowy ks. proboszcz Wiesław Hudek. Natomiast homilię wygłosił o. Grzegorz.  Oprawa liturgiczna należała do franciszkanów świeckich : czytanie – br. Zdzisław, a psalm śpiewał br. Henryk.

W homilii o. Grzegorz mówił o św. Franciszku, który płakał, że Miłość nie jest kochana. My też powinniśmy tak dzisiaj czynić, bo Miłość, tak jak za czasów św. Franciszka, nie jest kochana. Pan Jezus – Miłość, nie jest kochana.

Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu i godzina przebłagania za  grzechy nasze i całego świata. Potem procesja Eucharystyczna na zewnątrz kościoła. Wszyscy szli z zapalonymi świecami. Po procesji był czas przerwy. O godz. 23.30 FZŚ poprowadził modlitwę różańcową.  Rozważaliśmy tajemnice światła. O północy odprawiona została Pasterka Maryjna z homilią. Mszę tą sprawowało 2 kapłanów.  Po Mszy św. modlitwa do Płaczącej Pani z Syrakuz i procesja  z figurą Matki Bożej Płaczącej Pani z Syrakuz. Na zakończenie, w kościele błogosławieństwo tą figurą, poświecenie dewocjonalii i pieśń na pożegnanie Matki Bożej Fatimskiej. Nasze nocne czuwanie w Turzy Śl. zakończyło się o godz. 2.00 w nocy w piątek. Noc Pokuty to dla wszystkich pielgrzymów wielkie przeżycie.  Każdy z nas mógł Matce Najświętszej powierzyć swoje troski, radości i przeprosić za wszystko co było złe, a Ona z pewnością przedstawi to swojemu synowi Jezusowi, bo jest naszą najlepszą Orędowniczką.

Bogu niech będą dzięki, że po pandemicznej przerwie znów możemy pielgrzymować i wspólnie się modlić.

Region rybnicki

s. Helena Młyńczyk

 

 

Święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli

Rybnik – 2. 08. 2022 r.

We wtorek o godz. 10.00 franciszkanie świeccy z regionu rybnickiego spotkali się w kościele św. Józefa Robotnika w Rybniku, aby razem przeżywać odpust Porcjunkuli. Przybyło 69 osób. Nasze świętowanie rozpoczęło się Liturgią Godzin, którą poprowadziła s. Helena. Potem uczestniczyliśmy we Mszy św., którą w intencji wszystkich braci z całego regionu sprawował o. Dorian.

W wygłoszonej homilii o. Dorian powiedział, że u franciszkanów zawsze był kult  Matki Bożej, a św. Franciszek miał wielki kult  Aniołów. Dziś mamy święto Matki Bożej Anielskiej. Podkreślił, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża i zachęcał, aby codziennie modlić się do niego. Żeby dziękować Bogu, że nie pozostawił nas samych, a dał nam Aniołów Stróżów.

Po homilii br. Józef Nowak z FZŚ przy p. św. Andrzeja Boboli w Leszczynach, złożył profesję wieczystą.

Po zakończeniu Eucharystii było wystawienie Najświętszego Sakramentu i  śpiewana Litania ku czci św. Franciszka z Asyżu i końcowe błogosławieństwo. 

Następnie odbyło się spotkanie braterskie w salce parafialnej. Rada regionalna przygotowała dla wszystkich poczęstunek. Siostra Cecylia, przełożona regionalna przekazała nam informacje z Rady Narodowej i poprosiła, abyśmy modlili się w intencji naszej regionalnej wizytacji i Kapituły, która  odbędzie się 26.11.2022 r. w Rybniku. Radośnie i rodzinnie spędziliśmy to nasze spotkanie.

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

Regionalna  Pielgrzymka  FZŚ  do  Sanktuarium  bł. Anieli  Salawy  w  Sieprawiu

W sobotę 25. 06. 2022 r. my,  franciszkanie świeccy z regionu rybnickiego (51 osób) udaliśmy  się  autokarem na pielgrzymkę do Sieprawia, gdzie urodziła się i wzrastała nasza siostra bł. Aniela Salawa, patronka FZŚ w Polsce.  Tą pielgrzymką wpisujemy się w obchody 100 rocznicy jej śmierci (+ 12.03.1922 r.) Naszym duchowym przewodnikiem był o. Dorian Plas OFM.  Błogosławiona Aniela wyprosiła nam cudowną pogodę na czas pielgrzymowania.

Po przybyciu na miejsce ,o godz. 11.00 w sanktuarium bł Anieli odprawiona została Eucharystia.

W homilii o. Dorian powiedział:  „Jezus wskazywał nieustannie, że On przyszedł do człowieka, bo człowiek jest ważny. Jeżeli człowiek zachwyci się bogactwami, to nie będzie się kierował słowami Jezusa. Miłość prawdziwa szanuje każdego człowieka. Możemy się nie zgadzać, ale się miłować. Trzeba wiele się natrudzić, aby dać drugiemu miłość, którą daje Jezus. Wzorem jest bł. Aniela Salawa. W jej sercu było dużo radości, bo zaufała Bogu. Kiedy są trudne chwile w życiu, prośmy bł. Anielę o pomoc. Po to Kościół daje nam Świętych, aby orędowali za nami.. Dzisiaj jesteśmy w sanktuarium bł. Anieli i za jej wstawiennictwem powierzmy wszystko Bogu. Za wstawiennictwem Świętych, możemy być bliżej Boga”.

Po Mszy św.  tutejszy pan kościelny i jednocześnie katecheta, przybliżył  nam historię tego miejsca oraz sylwetkę bł. Anieli. Mówił o łaskach jakich doznali ludzie za jej wstawiennictwem. Dał również własne świadectwo. Byliśmy także w starym kościele, gdzie została ochrzczona, a potem uczęszczała na Msze Święte i modliła się Aniela do 16 roku życia. Dalsze lata swego życia,  służąc Bogu i ludziom spędziła w Krakowie.

Po zwiedzaniu był czas na posiłek i podziwianie tego urokliwego miejsca.

Z Sieprawia udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej.  W sanktuarium kalwaryjskim byliśmy przed godz.15.00 i za chwilę rozpoczęła się   Koronka do Miłosierdzia Bożego. Byliśmy szczęśliwi, że mogliśmy się wspólnie modlić.  Po godzinnym odpoczynku, ruszyliśmy w drogę powrotną przez Rybnik do Jastrzębia – Zdroju. Bogu dzięki, szczęśliwie o godz.20.00 byliśmy już na miejscu.

Serdecznie dziękujemy o. Dorianowi i bratu Zygmuntowi za zorganizowanie tej pielgrzymki. Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że mogliśmy być w miejscach, tak bliskich FZŚ.

 

 Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

Lubomia dnia; 11.06.2022 r.  

SPRAWOZDANIE  Z  XXI SPOTKANIA  WSPÓLNOTOWEGO  FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH dla uwielbienia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Lubomi.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa kontynuujemy nasze spotkania uwielbienia Najświętszych Serc Pana Jezusa i Jego Matki Maryi. To już 21 raz gromadzimy się przy ołtarzu, aby jako świeccy franciszkanie zamanifestować i dać świadectwo naszej pobożności  oraz okazania czci Zbawicielowi i Jego Niepokalanej Matce. Przyjechało ponad 40 tercjarzy za co  jako Lubomska Wspólnota jesteśmy wdzięczni Dobremu Bogu, że zechciał wzbudzić w sercach tak wielu pragnienie adoracji i uwielbienia. We wszystkich Wspólnotach miejscowych FZŚ na różny sposób okazujemy cześć św. Franciszkowi; przez różnego rodzaju modlitwy, czytanie i rozważanie Jego listów nie mówiąc już o historii życia. W ten sposób dochodzimy do wierności nauce Chrystusa zawartej w Ewangelii i jakby naturalnym staje się nasza miłość okazywana Matce Bożej. To przez  Nią Jezus przyszedł na świat i On pragnie byśmy również przez Maryję przychodzili do Niego a takim łącznikiem, albo inaczej przewodnikiem jest nasz seraficki ojciec św. Franciszek z Asyżu.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy Jutrzni z Liturgii Godzin drugiego tygodnia po której ok. godz. 9.15 o Dorian Plas Asystent duchowy Rady Regionu Rybnickiego wystawił Najświętszy Sakrament. Tercjarze Wspólnoty miejscowej prowadzili nabożeństwo różańcowe w intencji pokoju na całym świecie. Przed każdą dziesiątką organista Pan Andrzej Burek grał jedną lub dwie zwrotki pieśni Maryjnych. Integralną częścią tego nabożeństwa była modlitwa litanią do św. Franciszka oraz osobiste zawierzenie Matce Bożej Niepokalanej wszystkich braci i sióstr FZŚ wg św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort odczytane przez o. Doriana. W tym roku nie było jeszcze uczczenia relikwii św. Franciszka przez ucałowanie, ale był On obecny na ołtarzu a później podczas agapy w Domu Parafialnym.

Po przywitaniu przybyłych delegacji przez gospodarza spotkania ks. proboszcza Jacka Starosta rozpoczęło się uroczyste sprawowanie Mszy świętej, której przewodniczył o. Dorian Plas w intencji  Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski za wszystkich tercjarzy FZŚ Regionu Rybnickiego jako dziękczynienie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata oraz o pomoc w pełnieniu Woli Bożej do końca życia. Ks. senior Kazimierz Fyrla w drugiej intencji powierzał Miłosierdziu Bożemu przez wstawiennictwo Matki Bożej Piekarskiej Lekarki chorych prosząc o ulgę w cierpieniu oraz o powrót do zdrowia; brata Zygmunta Kłobuch i siostrę Zofii Golli.  W trzeciej intencji sprawowanej przez franciszkanina z Czech o. Eligiusza modliliśmy się za zmarłych tercjarzy FZŚ z Lubomi. Ich imiona i nazwiska zostały na początku Mszy św. wymienione. Słowo Boże wygłosił o Dorian. Oprawę liturgiczną wraz z modlitwą powszechną przygotowali członkowie miejscowej Wspólnoty a kapłanom służyło trzech ministrantów. Jesteśmy także wdzięczni Panu organiście za oprawę muzyczną do nabożeństwa oraz celebracji Eucharystii.

Po przejściu do Domu parafialnego zostaliśmy poczęstowani gorącym posiłkiem, ciastem oraz dostarczonymi przez jedną z sióstr truskawkami z Jej plantacji – to już taka miła tradycja za co dziękujemy jako Wspólnota. O. Dorian zabrał głos w konferencji na temat „Wyjście do ludzi”, aby jako franciszkanie starać się o to by nie zamykać się we własnym kręgu, ale odważnie, każdy  tam gdzie jest: w domu rodzinnym, wśród przyjaciół, w sąsiedztwie, w pracy, w innych grupach do których wielu tercjarzy należy a także przy różnych okazjach np. w podróży dawać świadectwo nie tyle, że jest się człowiekiem wierzącym, ale mając w sercu Boży Pokój mówić o św. Franciszku a także przez czynienie dobra spełniając uczynki miłosierdzia co do ciała i duszy swoją postawą pociągać innych do Boga. Nie trzeba wiele mówić lecz czynić, po prostu być sobą.

Na zdjęciu od lewej: br. Izydor Chmieliński – mistrz formacji, ks. proboszcz Jacek Starosta, s. Cecylia Chmielińska - Przełożona Rady Regionu Rybnickiego, ks. senior Kazimierz Fyrla, o. Dorian Plas – asystent duchowy Rady Regionu Rybnickiego .oraz s. Helena Młyńczyk – sekretarz

Następnie br. Izydor wygłosił konferencję z napomnień św. Franciszka pt. „O naśladowaniu Pana Jezusa”.

Na pierwszym planie postać naszego stałego gościa zacnego, bardzo przez wszystkich tercjarzy szanowanego brata Henryka Pawlas z Leszczyn. W tym roku obchodzi 92 urodziny.

Dziękuję wszystkim moim siostrom i braciom za trud w przygotowanie tej jakże pięknej uroczystości, za każdą ofiarę oraz poświęcony czas. Dziękuję ks. proboszczowi Jackowi za opiekę nad.nami, przybyłym kapłanom, Przełożonej Rady Regionu Rybnickiego, wszystkim członkom Rady Regionu Panu organiście, ministrantom oraz delegacjom tercjarzy Wspólnot miejscowych. Życzę każdej siostrze i każdemu bratu, aby mieli w sercu wdzięczność za dar powołania do FZŚ który jest dla każdego z nas wielką łaską oraz abyśmy umieli dzielić się radością i wielbili Pana Boga za jego nieskończone Miłosierdzie.

Pokój i Dobro

Przełożony

br. Henryk Golli

 

Spotkanie  Międzyregionalne  Franciszkańskiego  Zakonu  Świeckichw Turzy  Śląskiej  -  14. 05. 2022 r.

W piękną majową sobotę franciszkanie świeccy z regionu rybnickiego i  sąsiednich pielgrzymowali do  Turzy Śl.  Nasze spotkanie u Matki Bożej Fatimskiej rozpoczęliśmy o godz. 10.00 Liturgią godzin.  Później była Eucharystia, którą sprawowali: o.   Dorian Plas OFM i o. Dymitr Żeglin OFM.  Homilię podczas Mszy św. wygłosił o. Dorian.  Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy z regionu rybnickiego.

W homilii o. Dorian podkreślił, że znajdujemy się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i każdy z nas może powiedzieć,  jak ważna jest dla niego Maryja, bo ona jest  naszą Matką.  Powiedzmy  jej to dzisiaj.

Po homilii nastąpiło przyjęcie do nowicjatu siostry z miejscowej wspólnoty franciszkańskiej.

Potem wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do św. Franciszka oraz  błogosławieństwo.Była też przerwa na osobistą modlitwę, posiłek i zakup materiałów formacyjnych.  O godz.13.00 udaliśmy się na dróżki różańcowe, gdzie odmówiliśmy część chwalebną Różańca św.  Razem z nami modlił się o. Dymitr. Prowadził śpiew pieśni maryjnych i komentarz przed każdą tajemnicą różańcową.  Natomiast rozważania przygotowała s. Cecylia Chmielińska. Po modlitwie różańcowej odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne dziesiątki Różańca i Koronki prowadzili bracia i siostry z FZŚ.  Obecny był również w swoich relikwiach św. Franciszek.

Na zakończenie spotkania o. Dymitr udzielił wszystkim pielgrzymom błogosławieństwa relikwiami św. Franciszka, a kto chciał, mógł otrzymać indywidualne błogosławieństwo. Chętni byli wszyscy  bracia i siostry.

Dziękujemy Panu Bogu, Matce Bożej Fatimskiej i św. Franciszkowi za to wspaniałe spotkanie, za piękną pogodę.  Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do o. Doriana i o. Dymitra za duchowe przewodnictwo. Dziękujemy tutejszemu ks. proboszczowi Wiesławowi Hudkowi za serdeczne przyjecie nas i umożliwienie zorganizowania tegoż spotkania.


Region Rybnicki FZŚ
s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

Spotkanie  Regionalne  Franciszkańskiego  Zakonu  Świeckich

w parafii NSPJ  w  Jastrzębiu-Zdroju  w dniu  23.04. 2022 r.

W piękną słoneczną sobotę bracia i siostry z FZŚ przybyli do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju. Nasze spotkanie rozpoczęło się o godz.10.00. Wszystkich obecnych serdecznie przywitał ks. proboszcz Dariusz Neterowicz. Potem była  Eucharystia celebrowana przez o. Doriana OFM i ks. Sławomira Szwetera, opiekuna tutejszej wspólnoty franciszkańskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił. o. Dorian. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy. Czytanie – s. Helena, psalm – br. Zygmunt, modlitwę wiernych – s. Maria.

Modliliśmy się za miejscową wspólnotę i za cały region rybnicki FZŚ, a szczególnie o nowe powołania.

W homilii o. Dorian zwrócił uwagę na   słowa  z dzisiejszej Ewangelii  (Mk 16, 9-15).  „Idźcie i głoście”. Jak to wszystko odnosi się do św. Franciszka. Poszedł do ludzi i mówił im, że Bóg ich kocha i na nich czeka. Pokorny św. Franciszek, nigdy nic nie chciał robić bez wiedzy i zgody Kościoła. Od Franciszka zmieniło się życie w Kościele, wychodzi się do ludzi. Mamy być dobrzy jak św. Franciszek. Mamy wyjść do ludzi i tam gdzie jesteśmy (w rodzinie, w pracy...) odważnie głosić, że Jezus Zmartwychwstał. Nie koniecznie głosić słowem, ale przykładem swego życia.

Po Mszy św. s. przełożona Helena zaprosiła kapłanów oraz braci i siostry do domu parafialnego  na  spotkanie braterskie. Najpierw  była modlitwa, a potem poczęstunek przygotowany przez jastrzębską wspólnotę.  Cieszyliśmy się z obecności wśród nas  o. Doriana i ks. Sławomira. Złożyliśmy życzenia bratu Zygmuntowi, który dziś obchodził swoje urodziny. Była bardzo radosna atmosfera. Potem był czas dla o. Doriana.  Wysłuchaliśmy również wspaniałej konferencji - „Słowo o Franciszkańskim Zakonie Świeckich” - s. Marii Mika, odpowiedzialnej za formację w miejscowej wspólnocie franciszkańskiej.  Spotkanie było bardzo owocne i tylko żal, że przybyło tak mało osób (25).

 Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

 


Spotkanie  Braterskie Franciszkańskiego  Zakonu  Świeckich

w parafii  NMP  Matki Kościoła  w Jastrzębiu-Zdroju

W sobotę 12 marca 2022 r. odbyło się kolejne w tym roku spotkanie braci i sióstr z naszego regionu. Tym razem miało ono miejsce w jednej z jastrzębskich parafii – NMP Matki Kościoła. Przybyło nas około 40 osób. Nasze świętowanie rozpoczęło się Eucharystią, którą celebrowali: o. Dorian Plas OFM i opiekun miejscowej wspólnoty franciszkańskiej ks.  Piotr Kiełbasa.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił. o. Dorian. W homilii ojciec podkreślił, że Okres Wielkiego Postu dany nam jest, abyśmy ponownie mogli zastanowić się, jaką wartość ma dla nas Krzyż, Męka Pańska i Zmartwychwstanie. 

Po Mszy św. odmówiliśmy Litanię do św. Franciszka.

Potem zostaliśmy zaproszeni do salki parafialnej na drugą część spotkania.  Najpierw była Droga Krzyżowa, którą przygotowała i poprowadziła siostra Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna.  Później był poczęstunek, konferencja br. Izydora na temat: „Napomnienie św. Franciszka – Nr 22”

Wysłuchaliśmy również ogłoszenia przekazane przez s. Cecylię.  Można było nabyć kwartalniki „Pokój i Dobro” oraz materiały formacyjne na bieżący rok.

Dziękujemy braciom i siostrom z parafii NMP Matki Kościoła za przygotowanie tego spotkania i  za serdeczne przyjęcie nas.

 Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

Spotkanie  Braterskie  Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Studzionce

Dnia 26.02.2022 r.

 W sobotę o godz. 10.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Studzionce miało miejsce spotkanie braterskie FZŚ.  Rozpoczęło się Liturgią Godzin. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą sprawowało trzech kapłanów: o. Idzi Soroburski OFM z Chorzowa, o. Dorian Plas OFM i miejscowy ks. proboszcz Jan Ahnert  należący do FZŚ. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy. Eucharystii przewodniczył o. Idzi, a homilię wygłosił o. Dorian.

 Z homilii: „ Św. Franciszek chciał żyć Jezusem, był dobry, ufał całkowicie Bogu. Abyśmy i my, tak starali się ufać Jezusowi we wszystkim  co nas  spotyka. Św. Franciszek zawsze był posłuszny Kościołowi. Jako pierwszy wyszedł do ludzi z miłością. Nie był nadczłowiekiem, był prosty, ale odmienił życie Kościoła. Zobaczmy co uczynił Bóg z życiem św. Franciszka”.

 Po Mszy św. przeszliśmy do domu parafialnego na dalsze spotkanie. Wspólnota miejscowa przygotowała dla wszystkich poczęstunek. Następnie o. Idzi przedstawił nam projekcję o życiu św. Franciszka z Asyżu.  Zwrócił uwagę na trzy krzyże:

 1.  „KRZYŻ  POWOŁANIA”      To Jezus powołuje.

 2.  „KRZYŻ  ŚWIADECTWA”   Jezus umacnia w powołaniu.

 3.  „KRZYŻ  CHWAŁY”             Uwielbienie Pana Jezusa.

Było to bardzo bogate w treści spotkanie i trochę żal, że uczestniczyło w nim   tylko 16 osób. Serdecznie dziękujemy  ks. proboszczowi Januszowi i wszystkim siostrom z FZŚ w Studzionce za wspaniałe przygotowanie dzisiejszej uroczystości i rodzinną atmosferę na braterskim spotkaniu. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy  do o. Doriana i do o. Idziego, którzy przygotowali to spotkanie od strony duchowej.

 

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz


Szkolenie Rad Wspólnot Miejscowych FZŚ Regionu Rybnickiego

Rybnik 12.02.2022 r. parafia św. Józefa Robotnika

Program

1.                  Sprawozdanie z działalności Wspólnoty Regionalnej FZŚ za rok 2021.

2.                  Omówienie sprawozdań rocznych z działalności Wspólnot Miejscowych FZŚ za 2021 rok.

Błędy powtarzające się i na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wypełnianiu   druku sprawozdania:

                    Data założenia Wspólnoty. Tu podaje się datę kanonicznego erygowania Wspólnoty FZŚ.

                    Kto jest Asystentem Wspólnoty lub Opiekunem Wspólnoty (kto pełni duchową opiekę, kapłan z parafii, czy o. franciszkanin).

                    Liczba małżeństw we Wspólnocie. Podajemy tylko te małżeństwa, w których mąż i żona są członkami FZŚ.

                    Nie dopisujemy żadnego tekstu w rubrykach czy obok. Tu należy podawać tylko liczby.

                    Formacja wstępna dotyczy kandydatów ( postulantów), formacja początkowa nowicjuszy.

                    Skład osobowy Rady Wspólnot (podać dokładne dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon i adres e-mailowy jeżeli korzystamy z internetu).

                    Podawać prawidłowe daty ostatniej kapituły oraz wizytacji braterskiej i pasterskiej. ( wizytację braterską przeprowadza przełożona regionalna lub inny wyznaczony przez nią członek Rady Regionalnej (1 osoba), a wizytację pasterską tylko ojcowie franciszkanie. Spotkania braterskie we Wspólnotach, to nie są wizytacje.

                    DANE DEMOGRAFICZNE.  Tu podajemy we wszystkich rubrykach tylko aktywnych profesów wieczystych. Ilość aktywnych profesów wieczystych podania w tych rubrykach ma być taksa sama jaką podaliśmy na 1 stronie druku sprawozdania (liczba aktywnie uczestniczących w życiu wspólnotowym – profesów wieczystych).

                    Pamiętajmy, że sprawozdanie musi być podpisane przez sekretarza i przełożonego (ą) Wspólnoty i opieczętowane.  Jeśli dana Wspólnota nie posiada pieczęci, to należy w miejscu pieczęci napisać jaka to Wspólnota i podać adres.

                    Sprawozdania wypełniać jedynie na tych drukach, które pod koniec każdego roku rozdawane są przez sekretarza regionalnego. Nie używać starych druków, które nie są już aktualne. Przed przystąpieniem do wypełniania sprawozdań zalecam, aby zrobić sobie ksera druków. Zwrócić uwagę aby nie były zrobione do góry nogami bo i to się zdarza.

                    Sprawozdania mają być sporządzone rzetelnie, starannie i czytelnie, gdyż są to dokumenty, które zostają umieszczone do teczek każdej Wspólnoty znajdujących się w Radzie Regionu i są dokładnie sprawdzane przez Radę Narodową w czasie wizytacji naszego Regionu.

Dane statystyczne Regionu Rybnickiego FZŚ na dzień 31.12.2021 roku, sporządzone na podstawie rocznych sprawozdań z działalności Wspólnot miejscowych przekazanych do Rady Regionu w miesiącu styczniu 2021 roku.

W Regionie jest 31 Wspólnot Miejscowych, w tym 4 nieaktywne. Wszystkie kanonicznie erygowane.

Mamy 2 asystentów miejscowych i 23 opiekunów

Profesów wieczystych – 357 w tym: 289 sióstr, 60 braci i 8 kapłanów diecezjalnych

Aktywnych  profesów jest  - 250

Profesów czasowych – 1 osoba.  Nowicjat – 7 osób,  Postulat – 4 osoby

Chorych – 110 osób

Zmarło – 21 osób

Odeszły ze Wspólnoty – 2 osoby

Zawieszono w prawach członka Wspólnoty 7 osób

Przedział wiekowy aktywnych profesów wieczystych

poniżej 35 lat – 2 osoby

pomiędzy 35 a 51 rokiem życia – 4 osoby

pomiędzy 51 a 65 rokiem życia – 39 osób

powyżej 65 lat – 205 osób

Liczba spotkań regionalnych FZŚ

Rady Regionu – 2

szkolenia dla Rad  Wspólnot Miejscowych – 2

formacyjnych – 8

dni skupienia – 5

rekolekcje w Kokoszycach – 2 razy w roku (15-18.03. i 11-14.10. 2021 r.)

 inne – Noc pokuty w Turzy Śl. (29/30.09.2021 r.  Pielgrzymka do Częstochowy (23/24.07.2021 r.)

Kraków (2.10.2021 r.) udział w uroczystości z okazji 800-lecia istnienia FZŚ, wprowadzenie relikwii św. Franciszka do Wspólnoty przy p. MB Różańcowej w Niedobczycach.

 

Regionalne  Spotkanie  Opłatkowe  FZŚ  w  parafii  św. Józefa Robotnika  w  Rybniku

Dnia  8. 01. 2022 r.

Tradycyjnie co roku w miesiącu styczniu franciszkanie świeccy z regionu rybnickiego mają  swoje spotkanie opłatkowe i tak też było w bieżącym roku. W sobotę o godz. 10.00 zgromadziliśmy się w kościele św. Józefa Robotnika w Rybniku. Przybyło nas 50 osób. Najpierw była Eucharystia, którą sprawował i homilię wygłosił o. Dorian Plas OFM, asystent regionalny. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy.

W homilii o. Dorian powiedział, że jesteśmy wielką rodziną franciszkańską. Przychodzimy do Jezusa, aby mały Jezus nam błogosławił. Chcemy zaprosić Go do swojego życia. Mamy się skupić na tym dorosłym Jezusie. Święty Franciszek stał się drugim Jezusem, był modlitwą. Żył na ziemi w konkretnym czasie, żył Jezusem. Owocem tego jesteśmy my FZŚ i tak jak św. Franciszek chcemy ufać Chrystusowi. Św. Franciszek też przeżywał jak my, różne przeciwności, ale trwał przy Jezusie. To jest Boża Opatrzność że Trzeci Zakon przetrwał 800 lat. W naszym życiu są też zawirowania, ale nie mamy opuszczać Jezusa, tylko powiedzieć Mu, żeby był Panem naszego życia. Zawierzmy Jezusowi nasze życie, nasze sprawy.

 Po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie opłatkowe. Wszystkich uczestników powitała s. Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna. Następnie odmówiliśmy Jutrznię. Ojciec poprowadził Litanię do Dzieciątka Jezus. Było łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń na dopiero co rozpoczęty Nowy Rok. Zobaczyliśmy projekcję o św. Franciszku przygotowaną przez o. Dorian. Siostra Cecylia przekazała nam aktualne ogłoszenia  dotyczące FZŚ.

 Na zakończenie dzisiejszego spotkania o. Dorian udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

Region Rybnicki FZŚ
s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

Kalendarz Spotkań – Region Rybnicki 2022 r.

I. Święta Regionalne – spotkania dla wszystkich braci i sióstr FZŚ

8.01.2022 r. (s) Adoracja Bożej Dzieciny – Rybnik p. św. Józefa - godz.10.00

23.04.2022 r. (s) Modlitwy o nowe powołania do FZŚ i wytrwanie w powołaniu -

Jastrzębie Zdrój - p. NSPJ – godz.10.00

2.08.2022 r. (wt) Odpust Porcjunkuli – R-k p. św. Józefa – godz.10.00

8.10.2022 r. (s.) Święto św. Fr. dziękcz. za powołanie do FZŚ, R-k p. św. Józefa – godz.10.00,

 a 4.10.22r. świętujemy we swoich wspólnotach i parafii. 

10.12.22 r.(s) Spotkanie Adwentowe FZŚ. Modlitwa w obronie życia i rodzin –

R-k p. św. Antoniego – godz.10.00

II. Regionalne Dni Skupienia

26.03.2022 r. (s) Spotkanie Wielkopostne – R-k p. św. Józefa – godz.10.00

11.06.2022 r. (s). Uwielbienie Najśw.SPJ – Lubomia p. św. Marii Magdaleny – godz.9.00

III. Braterskie Dni Skupienia (lokalne)

22.01.2022 r. (sobota). Biertułtowy p. Wniebowzięcia NMP – godz.10.00

26.02.2022 r. (sobota). Studzionka p. Wniebowzięcia NMP – godz.10.00

12.03.2022 r. (sobota). Jastrzębie Zdr. p. NMP Matki Kościoła – godz.10.00

4.06.2022 r. (sobota). Boguszowice p. św. Barbary – godz.10.00

10.09.2022 r. (sobota). Kamień p. św. Brata Alberta

IV. Pielgrzymki

6.05.2022 r. (piątek) Reg. pielgrzymka do Sanktuarium w Miejskiej Górce na Dni Euzebiańskie

14.05.2022 r. (sobota). Międzyregionalna Pielgrz. FZŚ do MB Fatimskiej w Turzy Śl. - godz.10.00

15/16.07.2022 r. (piątek/sobota). XXVI Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ do Częstochowy

V. Noc Pokuty i wynagrodzenia Turza Śl.

29/30.09. 2022 r. (czwartek/piątek). Rozpoczęcie o godz.19.00, a zakończenie po godz.24.00

VI. Szkolenia

12.02.2022 r. (sob). Rybnik p. św. Józefa – godz.9.00 dla Rad Wspólnot Miejscowych

26.11.2022 r. (sob). V Kapituła Wyborcza FZŚ w regionie rybnickim Rybnik p. św. Józefa – godz.9.00

VII. Rekolekcje zamknięte dla FZŚ

 Rekolekcje Kokoszyce   28-31 marzec;    10-13  październik  tel. 32-45-614-97

 

VIII. Spotkania Rady Regionu Rybnickiego

8.01.2022 r. Rybnik p. św. Józefa – godz.8.00 przed spotkaniem - (sobota)

12.02.2022 r. Rybnik p. św. Józefa – po szkoleniu o godz.9.00 - (sobota)

26.03.2022 r. Rybnik p. św. Józefa – godz.8.00 przed spotkaniem - (sobota)

9.04.2022 r. Rybnik p. św. Józefa – po Mszy św. godz.8.00 - (sobota)

14.05.2022 r. Rybnik p. św. Józefa – po Mszy św. o godz.8.00 - (sobota)

3.09.2022 r. Rybnik p. św. Józefa – po Mszy św. o godz.8.00 - (sobota)

8.10.2022 r. Rybnik p. św. Józefa – godz.8.00 przed spotkaniem - (sobota)

19.11.2022 r. Rybnik p. św. Józefa –  Msza św. godz.8.00 - (sobota)

10.12.2022 r. Rybnik p. św. Antoniego – po spotkaniu o godz.10.00 - (sobota)

 

 

FZŚ Wodzisław Śl. par. pod. wezw. WNMP

Obchody jubileuszu 800 – lecia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 2021r. 

W roku 2021 nasz FZŚ  obchodził jubileusz 800 lecia swego istnienia.

W Wodzisławiu Śl. w parafii WNMP istniał praktycznie od samego początku.

W XIII wieku nasza parafia została nawiedzona przez Generała Franciszkanów, św. Bonawenturę, który przyjechał do klasztoru franciszkańskiego, jednego z pierwszych  na ziemi polskiej z wizytą.  Fakt ten został odnotowany w Kronice Wiedeńskiej. Przez wieki, aż do teraz, św.  Franciszek jest i był czczony przez rzesze ludzi, kiedyś było nas więcej, a teraz została garstka.

W lipcu 2021r. zawierzyliśmy ponownie na Jasnej Górze ,,Królowej  Polski’’ – nasz Zakon. Do uroczystości przygotowywaliśmy się przez odmawianie 9- letniej Wielkiej Nowenny.

Przez te lata uczestniczyliśmy w rekolekcjach w Kokoszycach na modlitwie.

W Kościele  zostały odprawione Msze św. z prośbą o Boże błogosławieństwo  na dalsze lata życia  Ewangelią  - na każdy dzień posługi dla naszego Kościoła świętego.

Szalejąca Pandemia, uniemożliwiła nam brania udziału w wielu spotkaniach regionalnych. W naszej małej wspólnocie, podtrzymujemy wiekową tradycję i dzięki  modlitwie zostaliśmy umocnieni duchowo i napełnieni duchem św. Franciszka.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 19.00 łączyliśmy się  z całym regionem rybnickim w odmawianie Koronki franciszkańskiej  ku czci  Siedmiu Radości NMP.

Ponadto  przedstawiciele naszej wspólnoty uczestniczyli na spotkaniu regionalnym.

11 grudnia w regionalnym spotkaniu w bazylice św. Antoniego w Rybniku, podczas którego obraliśmy "Matkę Bożą Niepokalanie Poczęcie" za Patronkę Regionu Rybnickiego.

Pokój i Dobro.

br. Witold Kalata. przełożony

 

 

FZŚ Studzionka pod wezw. WNMP. 

Obchody jubileuszu 800 lecia istnienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 2021rok

Szczęść Boże!

W naszej Wspólnocie  w Studzionce w niedzielę 3 października 2021r  o godz. 10:30 została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji  III ZŚF z okazji 800 lecia powstania Zakonu. Podczas homilii ks. proboszcz Janusz Ahnert  (tercjarz) mówił o św. Franciszku z Asyżu i o historii III FZS. 

s. Jadwiga Kost  - przełożona Wspólnoty III FZŚ.

Pozdrawiam. Pokój i Dobro. Przełożona wspólnoty s. Jadwiga Kost

 

Franciszkański Zakon Świeckich przy parafii
świętej Katarzyny w Jastrzębiu Górnym

Więcej ... PDF

 

OPIS PRZYGOTOWANIA SIĘ ORAZ UŚWIETNIENIA
JUBILEUSZU 800 LECIA ZAŁOŻENIA FZŚ - 1221-2021
WE WSPOLNOCIE ZAMYSŁOWSKIEJ
Więcej ... PDF

 

 

Rok 2021 był rokiem 800-lecia FZS.

Obchody 800 - lecia FZŚ w parafii. św. Józefa w Rybniku – Kłokocinie

Rok 2021 był rokiem 800-lecia  FZŚ. W naszej parafii Rybniku - Kłokocinie gablotka naszej wspólnoty franciszkańskiej była poświęcona tej rocznicy. W gablotce umieszczono materiały dotyczące:

1. Świętych franciszkanów, między innymi był tam św. Franciszek z Asyżu, św. Antoni, św. Maksymilian Kolbe, św. O. Pio, błogosławieni Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski – męczennicy z Pariacoto.

2. Tercjarze franciszkańscy, między innymi: św. Jan Maria Vianey, św. br. Albert Chmielowski, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Dolindo Ruotolo, bł. Aniela Salawa, bł. ks. kardynał Stefan Wyszyński i bł. s. Róża Czacka.

W ramach obchodów 800-lecia FZŚ uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Sieprawia do bł. Anieli Salawy – patronki FZŚ w Polsce. W sanktuarium bł. Anieli Salawy uczciliśmy relikwie Świętej, modlitwą.

s. Irena Stop, przełożona

 

Z WIZYTĄ U ŚWIĘTEGO ANTONICZKA W RYBNIKU.

Franciszkańska Wspólnota przy parafii św. Antoniego w Rybniku była gospodarzem Regionalnego Dnia Adwentowego FZŚ w obronie życia poczętego i rodzin.
Pierwszym punktem spotkania braterskiego, które zgromadziło około 50 osób w bazylice św. Antoniego z Padwy w Rybniku była Jutrznia poprowadzona przez przełożonego miejscowej wspólnoty br. Stanisława Kafla.( zdj.1)
Serdeczne powitanie popłynęło z ust ks.proboszcza Marka Bernackiego, który życzył zgromadzonym siostrom i braciom owocnego dnia skupienia.
Jako preludium do Mszy świętej zaśpiewaliśmy pieśń pt. " O Franciszku , Ojcze nas ubogich " .
Koncelebrowaną Eucharystię sprawowali: o. Dorian Plas - asystent regionalny oraz opiekun naszej miejscowej wspólnoty franciszkańskiej - ks. Paweł Zieliński. (zdj.2)
Intencją Mszy św. była obrona życia poczętego i rodzin za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz za nowe powołania kapłańskie i zakonne za wstawiennicwem św. Franciszka i św. Antoniego.
W oprawie liturgicznej brali udział: br. Stanisław Kafel (czyt. z księgi Syracydesa) i br. Henryk Golli psalm responsoryjny (śpiew).
Po Słowie Bożym homilię wygłosił o. Dorian Plas, który skupił się na wartości słuchania drugiego człowieka pomimo różnych argumentów i odmiennych poglądów .
O. Dorian powiedział: " Gdyby ludzie osiem wieków temu nie słuchali św.Franciszka to by nas tutaj nie było. Musimy być też krytyczni wobec siebie, żeby móc naprawiać błędy i iść dalej niosąc pokój i dobro".
Po kazaniu do nowicjatu przystąpiło małżeństwo naszej wspólnoty Ewa i Piotr Pustółkowie, którzy świadomie i dobrowolnie zobowiązali się do służenia Panu Bogu naśladując św. Franciszka .
Siostra przełożona Cecylia Chmielińska oraz o. Dorian Plas wyrazili radość z tego faktu i potwierdzili, że kościół i rodzina franciszkańska przyjmuje postanowienie wytrwania w prowadzeniu życiu ewangelicznego - gdzie Chrystus jest natchnieniem i centrum życia w stosunku do Boga i ludzi. (zdj.3)
Pod koniec Eucharystii nastąpiło uroczyste odczytanie aktu, który MATKĘ BOŻĄ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ ustanowił patronką FZŚ Regionu Rybnickiego.(zamiast zdjęcia nr 4 akt) Dokonała tego w imieniu sióstr i braci s. Cecylia Chmielińska - przełożona Rady Regionu w asyście o. Doriana Plasa - asystenta regionalnego oraz br. Stanisława Kafla - przełożonego miejscowej wspólnoty. (zdj.5)
Po Mszy świętej adorowaliśmy Najświętszy Sakrament odmawiając Różaniec (część radosną) i Litanię do św. Franciszka. Zwieńczeniem adoracji było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Z bazyliki udaliśmy się do salki parafialnej na agapę, w której m.in. uczestniczyli - o. Dorian Plas, ks. Paweł Zieliński, s. przełożona Cecylia Chmielińska oraz członkowie rady regionu .
Pomimo panującej pandemii z wielką radością spotkaliśmy się przy rozgrzewającej kawie i słodkościach. Podczas agapy br. Izydor Chmieliński - mistrz formacji rady regionu przeczytał fragment sprawozdania z konferencji, która odbyła się w dniach 12 i 13 listopada 2021 roku w Centrum Edukacyjno - Formacyjnym w Gnieźnie. (zdj.6)
Konferencja składała się z szeregu wykładów, które obejmowały cały okres historyczny Franciszkanizmu w Polsce, zachowany w starych kronikach na przestrzeni ośmiu wieków. Ze względu na bardzo obszerny materiał przełożona Regionu s. Cecylia zdecydowała, że całość konferencji roześle e-mailem do wszystkich wspólnot.
Po zakończonym spotkaniu rozeszliśmy się w radosnych nastrojach, dziękując Bogu za kolejne spotkanie i z głęboką wiarą, że otrzymaliśmy
wyproszone Łaski za wstawiennictwem patrona naszej rybnickiej bazyliki św. Antoniego Padewskiego oraz św. Franciszka z Asyżu.


s. Elżbieta Winnicka
Region Rybnicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie  Rad  Wspólnot  Miejscowych FZŚ

Rybnik – 13.11.2021 r.

W sobotę w parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku odbyło się szkolenie Rad wspólnot Miejscowych FZŚ z Regionu rybnickiego. Przybyło 35 osób. Rozpoczęło się wspólną Eucharystią w kościele, którą celebrował nasz asystent regionalny o. Dorian Plas OFM. Oprawę liturgiczną jak zawsze przygotowali franciszkanie świeccy.

W homilii o. Dorian podkreślił, że w dniu dzisiejszym wspominamy pierwszych męczenników franciszkańskich z Polski. Jest to, bardzo ważne. Gdyby nie oni, to by franciszkanie nie przetrwali. Franciszkanie przybyli na ziemie polskie ok.1232 roku. Po 966 roku,  nie wszyscy ludzie przyjęli chrześcijaństwo. To trwało jeszcze przez wieki. Dziś jeszcze nie jesteśmy dobrze  zewangelizowani.

Mamy  świadomość problemów w naszych wspólnotach i trzeba pomyśleć, jak te problemy można rozwiązać. Ojciec zachęca, aby na naszych spotkaniach zobaczyć problemy naszej wspólnoty i wypisać je sobie, nawet jeśli są bardzo trudne. Coś trzeba zrobić, aby te problemy zniknęły lub je zniwelować. Potrzeba nam się najpierw odnowić wewnętrznie. Potrzeba nam jest dobrej ormacji we wspólnocie miejscowej.  Pierwsza rzecz, to formacja we wspólnocie miejscowej, aby być atrakcyjnym dla innych, żeby przyszli do naszego Zakonu. Ważne jest dobre słowo, uśmiech...

 Po zakończeniu Mszy św. w salce parafialnej odbyło się szkolenie. Odmówiliśmy modlitwę na rozpoczęcie i Jutrznię. Prowadził br. Zygmunt Wolny z-ca przełożonej regionalnej. Potem słowo wstępne skierowała do nas s. przełożona Cecylia Chmielińska. Podała również aktualne ogłoszenia dotyczące FZŚ.

Następnie głos zabrał o. Dorian. Powiedział , że w styczniu lub w lutym 2022 r.  zrobi spotkanie tylko dla przełożonych wspólnot miejscowych. Przygotuje też plan na 3 lata, aby ożywić nasze wspólnoty, bo brak jest nowych powołań i za 10 lat w naszym regionie może być tak, że  nie będzie już FZŚ. Podkreślił, że jest to ostatni moment, żeby coś zrobić. Musimy zadbać o kondycję naszych wspólnot. Musimy  powrócić do źródeł św. Franciszka. Na każdym spotkaniu powinien być czytany fragment życiorysu św. Franciszka, czy fragment pism św. Franciszka.

W dalszej części spotkania była  prezentacja życiorysu św. Franciszka, przygotowana przez o. Doriana, przy użyciu rzutnika. Wszyscy z ciekawością patrzyli na wyświetlane obrazy, a  o. Dorian objaśniał i zadawał nam pytania. To było coś nowego.  Takie prezentacje będą częściej na naszych spotkaniach.

Potem br. Zygmunt odczytał konferencję „Służmy Panu z radością, bądźmy sługami Jego ludu”, opracowaną   przez br. Izydora,  na podstawie  konferencji asystentów narodowych FZŚ o. Andrzeja Romanowskiego  OFMConv i o. Arkadiusza Czai OFM.

Siostra sekretarz Helena Młyńczyk rozdała przełożonym wspólnot miejscowych, przygotowane przez nią druki rocznych sprawozdań z działalności  i finansowych.

Na zakończenie spotkania o. Dorian udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

 

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

 

Rekolekcje dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
w Kokoszycach - 11-14.10.21 r. 

W dniach od 11 – 14 października 2021 r. odbyły się po raz drugi w tym roku, rekolekcje dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Regionu Rybnickiego w Kokoszycach. Uczestniczyło w nich 37 osób, a poprowadził je o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM z Jaworzynki. Patronem rekolekcji był św. Jan XXIII, a tematem przewodnim: „ Rozważanie Reguły FZŚ” W poniedziałek o godz. 19.30 była Msza. św. z Konferencją na rozpoczęcie. W konferencji ojciec powiedział, abyśmy przyjęli Słowo Boże i nawrócili się. My III Zakon św. Franciszka mamy się nawracać. Rekolekcje, to szczególny czas, miejsce gdzie jesteśmy, jest miejscem świętym. W tym roku przeżywamy jubileusz 800 lecia istnienia tego Zakonu. Mamy pochylać się na tych rekolekcjach nad Regułą FZŚ. Ma ona tylko 26 punktów. Św. Franciszek mówi o Regule, że jest to księga życia, nadzieja zbawienia i chce, żebyśmy wszyscy bracia i siostry ją znali, ją rozważali, o niej mówili. Cała rodzina franciszkańska , chce budować swą świętość na Ewangelii. Tercjarze są powołani, by naśladować życie Pana Jezusa. Tercjarze mają obowiązek czytać Pismo Święte. Jest to dobra nowina o Bogu. Ojciec zachęca, aby czytać Pisma św. Franciszka. Mamy opowiadać swoją historię, aby wiedzieć kim się jest. Pamiętać, że jesteśmy tercjarzami. Każdy z nas ma już ten dar powołania do FZŚ i co z tym darem robimy? Mamy odkrywać w sobie powołanie apostolskie, głosić Słowo Boże.

Następne dni rozpoczynaliśmy zawsze Mszą św. z Jutrznią i homilią. Oprawę liturgiczną przygotowywali braci i siostry z poszczególnych wspólnot miejscowych. W programie rekolekcji mieliśmy Drogę Krzyżową. Koronkę do Miłosierdzia Bożego, sześć konferencji, czas na modlitwę osobistą, adorację Najświętszego Sakramentu, a każdy dzień kończyliśmy Kompletą i Apelem Jasnogórskim.

W wygłoszonych konferencjach omówione zostały przez o. Innocentego wszystkie (26) punkty Reguły FZŚ. Ojciec powiedział, że każdy chrześcijanin musi upodabniać się do Jezusa, mówić jak Jezus, czynić jak Jezus, myśleć jak Jezus. Św. Franciszek chce nam pokazać, jak żyć po Chrystusowemu. Ważne jest, żeby w swoim sercu przyjąć Chrystusa za Pana. Panie Jezu chcę być jak Ty. Przy każdej modlitwie to czynić. Przytulić się do Jezusa. Wszyscy chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani, aby czytać Ewangelię, by rozważać Ją i wprowadzać w życie. Chrystus jest centrum naszego życia, jest motorem naszego działania. Ojciec pięknie mówił o Eucharystii, modlitwie, apostolstwie, pokucie i nawracaniu się, braterstwie i dobrym spełnianiu obowiązków swojego stanu jako świeccy. Reguła daje nam narzędzia do tego, abyśmy się rozwijali, abyśmy mogli zachować ducha. I Zakon jest pomocą dla III Zakonu. FZŚ musi współpracować z kapłanami w swojej parafii.

Pamiętajmy, że jesteśmy rodziną. Tercjarz mówi, jestem trzeci - za Panem Bogiem, za moim bratem i siostrą.

W czwartek na zakończenie rekolekcji wyśpiewaliśmy dziękczynne Te Deum, a potem obiad i wyjazd do naszych domów.

Serdecznie dziękujemy o. Innocentemu za trud przeprowadzenia tych rekolekcji, za tak trafnie podjęty temat w tym jubileuszowym roku. Reguła FZŚ teraz stała nam się bardziej zrozumiała i bliższa sercu i mam nadzieje, że będziemy częściej po nią sięgać.  

Dziękujemy Bogu, św. Franciszkowi i gospodarzom Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach, że mogliśmy tu być i razem umacniać się duchowo.

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu - obchody w parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku - 04.10.21 r. 

W poniedziałek franciszkanie świeccy z regionu rybnickiego spotkali się w kościele św. Józefa Robotnika w Rybniku, aby razem modlić się i świętować. Przybyły 43 osoby. Na rozpoczęcie spotkania odmówiliśmy Jutrznię,którą poprowadziła s. Helena.  O godz. 10.00 odprawiona została przez asystenta regionalnego o. Doriana Plasa OFM Msza św. w intencji całego regionu. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady regionalnej: czytanie – br. Izydor, psalm – br. Zygmunt, modlitwę wiernych – s. Helena.

W homilii o. Dorian powiedział, że po raz kolejny świętujemy Uroczystość św. Franciszka z Asyżu i po raz kolejny pragniemy rozważać jego życie. Przywołał słowa  z Napomnienia św. Franciszka „lecz niech będą cisi, spokojni i skromni, łagodni i pokorni”. Św. Franciszek zachwycał ludzi prostotą. Miał świadomość swojego powołania, ale się nie wywyższał. Żebyśmy nie zazdrościli tym, co żyją ponad stan. Pokusa pychy nas nachodzi. Przecież ja się modlę, ja należę do FZŚ, ja jestem taki dobry. Franciszek nikomu nie groził palcem. Czy ja nie mam pokusy, że jestem lepszy od innych?

Po homilii brat Leszek Rodzik z parafii Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy złożył profesję wieczystą. Cieszymy się, że mamy w regionie o jednego brata więcej.

Po zakończeniu Mszy św. w salce parafialnej odbyło się spotkanie braterskie przy stole. Najpierw wysłuchaliśmy słów o. Doriana do nas skierowanych, potem s. przeł. regionalnej Cecylii Chmielińskiej oraz konferencji przygotowanej przez br. Izydora.

 Na zakończenie spotkania o. Dorian udzielił nam błogosławieństwa Bożego.

 

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

Obchody 800-lecia FZŚ - Kraków - Bazylika św. Franciszka z Asyżu - 02.10.21 r. 

JUBILEUSZ 800. ROCZNICY POWSTANIA III ZAKONU ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Kraków - 2. 10. 2021 roku

 W sobotę w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie, odbyły się główne ogólnopolskie uroczystości związane z jubileuszem 800-lecia założenia przez św. Franciszka III Zakonu. O godz. 10.30 odbyło czuwanie przy grobie bł. Anieli Salawy, patronki FZŚ w Polsce. Potem program słowno – muzyczny o życiu św. Franciszka i Godzinki ku jego czci. W samo południe odprawiona została Msza św. koncelebrowana. Przed rozpoczęciem Mszy św. przełożona narodowa s. Emila Nogaj serdecznie powitała ks. bpa Damiana Muskusa OFM z Krakowa, pozostałych kapłanów i wszystkich braci i siostry z FZŚ przybyłych na tą uroczystość. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił nasz brat ks. bp Damian Muskus. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy. 

W homilii ks. bp powiedział, że nas obowiązuje cichość, łagodność, pokora. Jesteśmy wezwani, by być jak Jezus. Święty Franciszek pod wpływem nauki Ewangelii odmienił swoje życie. Jak Franciszek mamy pytać Boga, jak mamy dzisiaj żyć. Franciszek szedł do ubogich, odrzuconych, bo w ich twarzach, widział twarz Chrystusa. My też mamy być z cierpiącymi, biednymi, podać im pomocną dłoń. Do jakiego Kościoła należymy, gdy nie dbamy o tych najmniejszych, o innym kolorze skóry. Co z tego, że mają inny kolor skóry, to są nasi bliźni. Abyśmy się stali błogosławionymi pomagając biednym, ocierając im łzy. My franciszkanie świeccy ponosimy osobistą odpowiedzialność za świat, za ekologię. Powinniśmy być zaczynem uzdrawiającym świat. Franciszek rozpoczął dzieło odnowy Kościoła od siebie. Zapragnął swoje życie uczynić Ewangelią. Odbudował Kościół od zła, od grzechu. Mamy swoje życie uczynić Ewangelią, mamy odbudować Kościół zaczynając od siebie. Nie można stać z boku, nie można się lękać, bo odnowa Kościoła jest w naszych rękach. Czy znajdziemy w sobie odwagę? 

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy obecni zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek. W uroczystości uczestniczyło wielu ojców franciszkanów. Byli również kapłani ze swymi parafianami. Szkoda, że mało było braci i sióstr z FZŚ w Polsce. Z regionu rybnickiego przybyło do Krakowa 7 osób. Pogoda nam dopisała, a więc mogliśmy pospacerować po Krakowie w jesiennym słoneczku. 

Panu Bogu i św. Franciszkowi niech będą dzięki za to piękne spotkanie rodziny franciszkańskiej w Krakowie, a ci, którzy mogli tu być, a nie byli, niech żałują, bo taki jubileusz już się nie powtórzy.

 

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOC  POKUTY  W  TURZY  ŚLĄSKIEJ

29/ 30 września  2021 roku

Wrześniowa Noc Pokuty u Matki Bożej Fatimskiej przebiega z udziałem FZŚ z Regionów: rybnickiego, katowickiego i bielsko - żywieckiego. W środę o godz. 19.00 franciszkanie świeccy poprowadzili Koronkę Seraficką do Siedmiu Radości NMP. Rozważania przygotowała s. Cecylia Chmielińska, przeł. regionalna naszego Regionu, a  poszczególne dziesiątki prowadzili bracia i siostry z FZŚ. Potem br. Zygmunt poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dalej nocne czuwanie przebiegało według stałego planu. O godz. 20.30 uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą celebrowało 5 kapłanów.

Homilię wygłosił nasz asystent regionalny o. Dorian Plas OFM. Mówił o Archaniołach i o duchowości franciszkańskiej.

W oprawę liturgiczną włączyli się franciszkanie świeccy z regionu rybnickiego: czytanie- br. Marian, psalm- br Zygmunt, modlitwa wiernych s. Helena.

Dalej nocne czuwanie przebiegało według stałego planu. O godz. 21.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i godzina przebłagania, a potem procesja Eucharystyczna na zewnątrz. Po przerwie o godz. 23.30 FZŚ poprowadził Różaniec św. , a o północy była Msza św. Po niej nabożeństwo do Matki Bożej z Syrakuz i procesja z figurą Matki Bożej Płaczącej Pani z Syrakuz.

Noc pokuty zakończyła się w czwartek o godz. 2.00  W tym roku było nas znacznie mniej niż przed  pandemią, a szkoda. 

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Franciszka z Asyżu, Rybnik - Niedobczyce parafia MB Różańcowej w budowie - 26.09.2021 r.

DZIĘKUJEMY CI ŚW. FRANCISZKU, ŻE JESTEŚ WŚRÓD NAS.

Kościół Matki Bożej Różańcowej w Rybniku-Niedobczycach jest nową parafią w budowie, a urząd proboszcza sprawuje ks. Dariusz Kreihs. Kamień węgielny pod budowę kościoła został poświęcony przez abpa Wiktora Skworca 7/10/2013 roku. Mimo, że mury kościoła widzialnego nadal się tworzą, to parafianie scalają żywy kościół duchowy w niewidzialną wspólnotę serc.
Do zakończenia budowy, msze święte odbywają się w kaplicy obok kościoła, czynnej od 2012 roku.
Wśród powstałych grup parafialnych utworzył się Franciszkański Zakon Świeckich. Jego historia jest dosyć krótka.


W kwietniu 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie formacyjne, a dekret o erygowaniu Wspólnoty został wydany 2018r. Comiesięcznym spotkanianiom braterskm towarzyszyła figura św. Franciszka z Asyżu. Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu wspólnoty i ludzi dobrej woli, zakupiono sztandar, który poświęcono dnia 3 października 2019 roku. Jednak gorącą potrzebą serca i ducha wszystkich tercjarzy we wspólnocie, była chęć posiadania relikwii św. Franciszka.
Wspólnota zaczęła się gorliwie modlić i prosić o łaskę przybycia samego Patrona - świętego Biedaczyny z Asyżu.
Prawdą jest, że MODLITWA CZYNI CUDA, ponieważ w dniu 26 września 2021 roku na Mszy św. o godz. 15ej asystent narodowy FZŚ o. Zdzisław Gogola uroczyście wprowadził relikwie św. Franciszka w pięknym złotym relikwiarzu w kształcie litery TAU - znaku i godła ruchu franciszkańskiego od 1215 roku.

Na Eucharystię przybyła Rada Regionu Rybnickiego na czele z s. Cecylią Chmielińską- przełożoną Rady Regionu oraz przedstawiciele wspólnot w okrojonym składzie ze względu na pandemię koronawirusa.
Wartę honorową przy sztandarze pełnili: s.Zofia Wyżyńska, br. Paweł Chmieliński i s. Cecylia Chmielińska.
Msza św. koncelebrowana odbyła się pod przewodnictwem o.Zdzisława Gogoli OFM conv. w asyście ks. proboszcza Dariusza Kreihsa.

 


Siostry i bracia lokalnej wspólnoty brali aktywny udział w Liturgii Słowa poprzez czytanie Słowa Bożego i śpiew Psalmu responsoryjnego.
Po Ewangelii homilię wygłosił nasz dostojny gość o. Zdzisław Gogola -
..."Kościół katolicki jest konserwatywny - on nie jest na dzisiejsze czasy, jak mawiają niektórzy ludzie..."
O. Gogola swoim wywodem starał się udowodnić, że ludzie tak myślący są w błędzie, ponieważ cała przyroda wokół nas trwa nieprzerwanie od tysięcy lat i jest niezmienna - czyli jest również konserwatywna.
..."Jeżeli możemy prześledzić ożywioną i nieożywioną przyrodę to wszystko jest utrwalone i uporządkowane, wszystko co Pan Bóg stworzył jest trwałe i stałe i nie można zmieniać prawd Bożych, które trwają od powstania świata. Kościół nigdy sobie nie pozwoli na zmianę prawa moralnego, którego strzeże zgodnie z wolą Bożą.
Nawiązując do św. Franciszka możemy stwierdzić, że był On również konserwatywny jak i Jego Reguła ,która przetrwała 800 lat"...
Młodzieniec z Asyżu lubiący " światowe życie " otrzymał od Chrystusa polecenie:" Franciszku napraw mój kościół". Początkowo myślał, że chodzi o naprawę świątyni, która podupadła. Później po objawieniu we śnie, zrozumiał, że chodzi o wspólnotę kościoła - (eclessia), a nie o mury. Kierując się literalnie Pismem Świętym chciał upodobnić się do Jezusa prowadząc życie zgodne z Ewangelią.
Po otrzymaniu "zielonego" światła od papieża Innocentego III, który zatwierdził ustnie I regułę zakonu opartą na ascezie i życiu pokutniczym zgodną z Ewangelią, powstał I Zakon Franciszkański . Franciszek po powrocie do Asyżu osiedlił się wraz z braćmi przy kościółku Matki Bożej Anielskiej. Franciszkowy ideał życia przyjmowały również kobiety .Już kilka lat później dzięki św. Klarze, która była wierną towarzyszką duchową Franciszka, powstał Zakon Ubogich Pań - Klaryski. Potrzebę życia Pismem Świętym, praktykujac pokutę i wyrzeczenie się rzeczy materialnych, by osiągnąć zbawienie, miały również osoby żyjące w rodzinach. W odpowiedzi na nią św. Franciszek napisał regułę dla ludzi świeckich, która została zatwierdzona przez papieża Honoriusza III. Było to powstanie III Zakonu Franciszkańskiego - braci i sióstr żyjących w świecie, przestrzegających Reguły i prowadzący życie uporządkowane. W tym roku A.D. 2021 FZŚ czyli świecka rodzina św. Franciszka obchodzi 8 wieków swojego istnienia. Dalej o. Zdzisław powiedział, że;
..."w duchowości franciszkańskiej konsekwencją miłości do Chrystusa jest miłość do osób oraz wszystkich stworzeń.
Umiłowanie stworzenia natchnęło Biedaczynę z Asyżu do napisania słynnej "Pieśni Słonecznej", w której przypomina nam o mądrości i miłości Stwórcy, który zaplanował przyrodę i cały świat w całkowitej harmonii..."
Nasz Gość nawiązał również do obecnego papieża Franciszka, który wybrał sobie imię świętego, m.in. aby pokazać światu, że takie ideały są potrzebne współcześnie, żeby chronić przyrodę i planetę przed nieprzemyślaną eksploatacją oraz przywrócić zachwiany porządek moralny ludzkości.
..."Wielu Polaków odchodzi od kościoła ponieważ utracili wiarę, a Pan Bóg jest potrzebny wszystkim bez wyjątku"...
Na koniec o. Gogola wyraził radość, że mógł osobiście przyczynić się do uzykania relikwii św. Franciszka dla wspólnoty franciszkańskiej przy budującej się świątyni Matki Bożej Różańcowej w Rybniku - Niedobczycach.
Po zakończeniu kazania wyznaliśmy Credo, a modlitwę wiernych poprowadziła siostra miejscowej wspólnoty Małgorzata Adamczyk.
Na końcu Eucharystii nastąpiło uroczyste błogosławieństwo relikwiami św. Franciszka, a o. Gogola skierował ostatnie słowa do miejscowej wspólnoty franciszkańskiej:" Chcę bracia i siostry powiedzieć, aby duch św. Franciszka z Asyżu był zawsze obecny z wami i żebyście wypełniali jego dewizę:" Bóg mój i wszystko moje".
Niech wam Bóg błogosławi w budowie światyni, która będzie dla was miejscem uświęcania się i wytchnieniem dla ducha zmęczonego złem, grzechem i nienawiścią"...
Po zakończeniu Mszy św. zostaliśmy zaproszeni przez przełożongo miejscowej wspólnoty br. Izydora Chmielińskiego oraz ks. proboszcza Dariusza Kreihsa na uroczystą agapę.
Mile zaskoczyła nas obfitość stołu i serdeczne przyjęcie przez lokalną wspólnotę, która dołożyła wszelkich starań, aby stworzyć rodzinną atmosferę.
Sekretarz wspólnoty przy kościele M B Różańcowej s.Cecylia Chmielińska przedstawiła dokumentację oraz kronikę o. Zdzisławowi, którą nasz gość przeglądał z zaciekawieniem.

 
Zgromadzeni w salce tercjarze chętnie dzielili się świadectwami wiary i okolicznościami przystąpienia do FZŚ.
Nasz utytułowany honorowy gość o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola jest autorem wielu książek i publikacji.
Ostatnia z nich, którą nam przedstawił to "Męczennicy z Pariacoto" - historia upamiętniająca polskich męczenników, franciszkanów konwektualnych: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, którzy zginęli za wiarę w peruwiańskim Pariacoto z rąk terrorystów w 1991 r. Autografy samego autora złożone w książkach były miłym i pamiątkowym akcentem tej wizyty.
Na zakończenie braterskiego spotkania, o. Gogola pobłogosławił nas wcześniej przywiezionymi relikwiami św. Franciszka, które mają z jednej strony przywoływać pamięć o Świętym , o Jego pięknym życiu upływającym w bliskości z Chrystusem oraz pobudzać do modlitwy.
Z drugiej zaś strony powinny zawsze prowadzić wprost do samego Zbawiciela.
Wdzięczni Panu Bogu i św. Franciszkowi za ten błogosławiony czas Eucharystii i braterskiego spotkania w parafii MB Różańcowej, rozeszliśmy się do swoich domów, szczęśliwi z powodu owocnego i radosnego przeżycia dnia z naszym Patronem, który był tak blisko....


POKÓJ I DOBRO !
s. Elżbieta Winnicka
Region Rybnicki
 

 

Regionalne Dni Skupienia w Czerwionce  - 04.09.2021 r.

W sobotni poranek 4 września w parafii NSPJ w Czerwionce odbyło się spotkanie braterskie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Ksiądz proboszcz Antonii Szczypka wyżej wymienionej parafii przywitał wszystkich przybyłych gości. O godzinie 1000 odmówiliśmy wspólnie jutrznię którą poprowadził brat Izydor. Msza Święta rozpoczęła się o 1030 pod przewodnictwem Ojca Doriana OFM. Uroczyście został wniesiony sztandar Franciszkański miejscowej wspólnoty przy śpiewie „Witaj Ojcze ukochany”. Siostra Aniela przeczytała czytanie, Ojciec Dorian wygłosił dla nas homilię która nawiązywała do Ewangelii natomiast siostra Dorota przeczytała modlitwę wiernych w której modliliśmy się za wszystkie wspólnoty Regionu Rybnickiego, o nowe powołania do III Zakonu, za chorych i zmarłych tercjarzy. Na koniec Mszy Świętej Ojciec Dorian udzielił nam błogosławieństwa relikwią Św. Franciszka. Po zakończeniu Eucharystii brat Izydor wygłosił dla nas konferencję na temat „Komunia na naszych Mszach Świętych”. Na koniec siostra przełożona czerwieńskiego Zakonu zaprosiła wszystkich na wspólne świętowanie do farskiego ogród gdzie na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Przełożona Regionu Rybnickiego Cecylia Chmielińska poinformowała wszystkich o nadchodzących wydarzeniach i spotkaniach jakie mają odbyć się w najbliższym czasie. Dziękujemy wszystkim za obecność i miło spędzony czas.

Pokój i Dobro przełożona Irena Zielonka

 

 

Święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli

Rybnik – parafia św. Józefa Robotnika – 2.08.2021 r.

W poniedziałek franciszkanie świeccy z Regionu rybnickiego zgromadzili się w wyżej wymienionej parafii, aby razem świętować. Mimo deszczowej pogody było nas dużo, bo aż 60 osób. O godz. 10.00 odmówiliśmy Jutrznię, którą poprowadziła s. Helena.  Potem była Eucharystia, a sprawował ją i homilię wygłosił nasz asystent regionalny o. Dorian Plas OFM. Oprawa liturgiczna: I czytanie – br. Izydor, II czytanie – br. Henryk, modlitwa wiernych – s. Helena.

 Z homilii o. Doriana: „ Dzisiejsza uroczystość Matki Bożej Anielskiej jest dla nas bardzo ważna. Porcjunkula, to ważny dla nas kościółek, który znajduje się w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Jest on Matką wszystkich trzech zakonów franciszkańskich.  Nasza Matka – Porcjunkula.  Pomyśl, czy moje życie tu i teraz prowadzi mnie do Boga. Starajmy się dążyć do nieba mimo że jesteśmy słabi. Nasza droga może być kręta, ale ważne, że nią idziemy. Święty Franciszek, który jest Świętym ponadczasowym, bo cały czas jest o nim mowa, mówi nam – żyj Bogiem. Św. Franciszek chciał, abyśmy mieli ducha Bożego. Matka Boża Anielska wskazuje nam drogę do Boga. Módlmy się za chorych i cierpiących, albowiem oni przez swe cierpienia wypraszają nam niebo”.

Po homilii siostra Barbara z parafii św. Jacka w Stanowicach złożyła profesję wieczystą.

 Na zakończenie Eucharystii o. Dorian udzielił nam błogosławieństwa relikwiami św. Franciszka.

Odmówiliśmy Litanię do św. Franciszka. Następnie było wystawienie Najświętszego Sakramentu, krótka modlitwa i odnowienie przez siostrę Cecylię Chmielińską, przełożoną regionalną, Aktu Zawierzenia FZŚ naszego regionu Niepokalanemu Sercu Maryi i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Z kościoła udaliśmy się do przyklasztornego ogrodu na przygotowany dla nas poczęstunek. Dzięki Bogu deszcz przestał padać i mogliśmy się posilić pysznymi kiełbaskami z grilla, ciastem, napić  ciepłej kawy lub herbatki, a także nacieszyć się sobą po długiej przerwie covidowej. 

Siostra Cecylia podała informacje dotyczące naszych wspólnot franciszkańskich i najbliższych spotkań w regionie.  Był to bardzo radosny czas wspólnej modlitwy i braterstwa.

Serdecznie dziękujemy o. Dorianowi za przewodniczenie dzisiejszemu spotkaniu oraz proboszczowi o.Mateuszowi za to, że mogliśmy tu właśnie świętować.

 

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

XXVIII   OGÓLNOPOLSKA   PIELGRZYMKA   FZŚ  W  POLSCE

Jasna  Góra  23 – 24 lipca 2021 roku

 

W roku jubileuszowym 800 rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka, odbyła się kolejna już pielgrzymka na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki , to słowa Jana Pawła II do naśladowców św. Franciszka:  „. Służmy Panu z radością, bądźmy sługami Jego ludu”

Nasze spotkanie u Matki Bożej rozpoczęło się w piątek 23 lipca Apelem Jasnogórskim. Rozważania poprowadził o. Arkadiusz Czaja OFM, asystent narodowy FZŚ w Polsce.  Po Apelu rozpoczęło się całonocne czuwanie FZŚ. Rozważane były trzy części  Różańca św. Wprowadzenie do czuwania oraz przed każdą częścią i przed każdą dziesiątką prowadził o. Arkadiusz.

O godz. 24.00 odprawiona została Msza św. koncelebrowania z udziałem naszego asystenta regionalnego o. Doriana Plasa OFM. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. Marcin Sobiech, nasz brat w św. Ojcu Franciszku. Po Mszy św. dalszy ci czuwania. Część czwartą Różańca poprowadził Region opolski i rybnicki (z rybnickiego były 4 siostry). Potem była Koronka franciszkańska ku czci Siedmiu Boleści NMP, i ku czci Siedmiu Radości NMP oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.  Nocne czuwanie zakończyło się w sobotę 24 lipca ok. godz. 4.00

 

SOBOTA

 O godz.10.00  rozważania III części Różańca św. na dróżkach różańcowych poprowadziła Młodzież Franciszkańska. O godz. 11.00 Msza św. koncelebrowana na Jasnogórskim Szczycie pod przewodnictwem o. Alojzego Pańczaka OFM. Natomiast homilię wygłosił o. Zdzisław Gogola OFM Conv. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy. Na zakończenie Eucharystii, przełożona narodowa s. Emilia Nogaj ponowiła Akt Zawierzenia FZŚ w Polsce - Matce Bożej naszej Królowej.  Po Mszy św. był czas wolny.  O godz. 15.00 ponownie spotkaliśmy się, tym razem na Walach Jasnogórskich i tu odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej.  Na zakończenie naszej pielgrzymki i szczęśliwy powrót do domu, otrzymaliśmy Boże błogosławieństwo. 

Podczas całej pielgrzymki była piękna, słoneczna pogoda. W tym roku jubileuszowym przybyło nas do Częstochowy bardzo dużo braci i sióstr.  Z naszego Regionu rybnickiego uczestniczyło 80 osób.

Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni Panu Bogu, Matce Najświętszej, św. Franciszkowi i wszystkim organizatorom tej pielgrzymki. To było wielkie duchowe przeżycie dla nas wszystkich.  Za rok, jak Bóg da, znów licznie  przybędziemy do Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski. 

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franciszkański Zakon Świeckich

Rada Regionu Rybnickiego
 

 Wielkanoc 2021r.

Alleluja Pan Zmartwychwstał

                                       Pokój i Dobro!

 

… Jezus przez swą śmierć na Golgocie złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Ofiarował się z miłości do nas.

Wyzwolił nas, oczyścił z grzechu, wskazał drogę do zbawienia do Boga.

Niech zmartwychwstały Pan, obecny w Eucharystii, obdarzy Was swoją zbawczą miłością, abyście jej mocą przebaczali wszystko wszystkim i zwyciężali zło dobrem.

Niech On  przemienia Was sposób życia, myślenia, abyście stali żywymi świadkami Jego Zmartwychwstania.

Jednym z najpiękniejszych darów, jakim możecie obdarować innych, jest dzielenie się skarbem wiary.

 

 s. Cecylia Chmielińska

przełożona regionu rybnickiego

 

REGIONALNE DNI SKUPIENIA - SPOTKANIE WIELKOPOSTNE 27/03/2021 RYBNIK -ZAMYSŁÓW.


W ramach Regionalnych Dni Skupienia w Rybniku-Zamysłowie odbyło się spotkanie wielkopostne.
O godz. 10-ej rano rozpoczęła się msza święta w kościele pw. NMP w Rybniku-Zamysłowie.
Na wstępie zaintonowano pieśń: "Kto Ciebie Boże raz pojąć może..."
Nasz asystent duchowy o. Dorian Plas przywitał tercjarzy z różnych wspólnot Regionu Rybnickiego słowami:
..."Witam serdecznie przybyłych tercjarzy na wielkopostnym dniu skupienia, gdzie chcemy wpatrywać się w Chrystusa na wzór św. Franciszka"...
Po obrzędach wstępnych nastąpiła Liturgia Słowa. Brat Izydor Chmieliński przeczytał fragment z Księgi Proroka Ezechiela.
Po psalmie responsoryjnym w wykonaniu brata Zygmunta Wolnego usłyszeliśmy słowa Ewangelii według św. Jana (J 11, 45-57)
odczytane przez o. Doriana i opatrzone komentarzem: "...słuchając słów Ewangelii można wywnioskować, że męka Jezusa jest już blisko, ponieważ Kajfasz (który był najwyższym kapłanem) postanowił pojmać Jezusa i Go zgładzić.
Dalej o. Dorian zadał pytanie: jakim trzeba być człowiekiem, żeby widząc cuda Jezusa i głoszenie Dobrej Nowiny nie przyjąć tych wszystkich namacalnych znaków ?
Patrząc na arcykapłanów i faryzeuszy zadufanych w sobie, odbierających zaszczyty wynikające ze sprawowanej funkcji chcieli być ważniejsi od Boga i bliźniego.
Niech dzisiejsza Ewangelia będzie dla nas przestrogą, by nie powielać postawy faryzeuszy, która doprowadziła do zabicia niewinnego, bezgrzesznego Boga - Człowieka, który z miłości dla ludzi ofiarował swoje życie na krzyżu.
Niech ten Wielki Tydzień będzie okazją aby u wejść w głębszą relację z Chrystusem, Jego męką, cierpieniem a na końcu odkupieniem przez śmierć krzyżową.
Bądźmy jak św. Franciszek, który ukochał krzyż widząc w nim zbawienie"...
Po homilii o.Dorian przedstawił Bogu w modlitwie wiernych następujące prośby: za cały region rybnicki i wszystkie wspólnoty, za chorych i cierpiących, za zmarłych braci i siostry z naszych wspólnot oraz członków ich rodzin, za nowe powołania, by owoce Wielkiego Postu były widoczne w naszych czynach i słowach.
Na zakończenie Liturgii Słowa zaśpiewaliśmy pieśń: "Cóż Ci Jezu damy."
Potem nastąpiła Liturgia Eucharystyczna (ZDJĘCIE NR 1), a po jej zakończeniu została odprawiona Droga Krzyżowa w intencji wszystkich wspólnot. Krzyż niósł brat Izydor Chmieliński, a towarzyszący mu bracia Stanisław Kafel i Zygmunt Wolny nieśli zapalone świece. Rozważania Męki Pańskiej poprowadził o. Dorian Plas i zakończył modlitwą za zmarłych z naszych rodzin, naszych bliskich oraz za zamarłych z naszych wspólnot. (ZDJĘCIE NR 2)
Następnie o. Dorian Plas przekazał mikrofon przełożonej Regionu Rybnickiego s. Cecylii Chmielińskiej, która podziękowała o.Dorianowi oraz wszystkim przybyłym franciszkanom (chociaż w okrojonym składzie 11 osób z powodu pandemii) za wsparcie modlitewne w czasie choroby oraz przedstawiła aktualne ogłoszenia. Opuszczając mury świątyni, nakarmieni Eucharystią
i Słowem Bożym byliśmy już myślami i radością wielkanocnego poranka kiedy Chrystus - Syn Boży przejdzie przez bramę śmierci i zmartwychwstanie dając nam nadzieję na życie wieczne.


Pokój i Dobro. s. Elżbieta Winnicka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-18.03.21 r.  Rekolekcje Regionu Rybnickiego w Kokoszycach

Rekolekcje Kokoszyce Region Rybnicki FZŚ 15-18 03.2021r.

Czas pandemii nie zniechęcił tercjarzy FZŚ regionu rybnickiego do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych [ 15-18
marca] w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach, które poprowadził asystent duchowy Prowincji Katowickiej o. Boguchwał Orczyk OFM.
Ze względów sanitarnych wprowadzonych z powodu pandemii w ośrodku mogło przebywać jedynie 25 uczestników.
W imieniu dyrektora Domu Rekolekcyjnego, wszystkich powitał ks. Janusz Wilk. Ks. Janusz jest ozdrowieńcem po chorobie Cowid -19. Cierpienie zainspirowało Go do napisania książki pt. ,, MOJA TEMPERATURA’’.
Ks. dyrektor zacytował nam również słowa o. Maksymiliana Marii Kolbego,..." że dzisiaj z miłości do bliźniego potrzebujemy: Maski i Łaski, po czym zapoznał wszystkich z regulaminem ośrodka, a także z obostrzeniami związanymi z pandemią.

Przełożona Rady Regionu Rybnickiego s. Cecylia Chmielińska z powodu kwarantanny nie mogła przybyć na rekolekcje, ale w Jej zastępstwie przyjechał br. Zygmunt Wolny [z-ca przełożonej rady regionu ].
Rekolekcje rozpoczęły się o godz. 20.00 Mszą św., którą celebrował
o. Boguchwał Orczyk OFM. Te szczególne dni skupienia upłynęły pod hasłem " Ze św. Franciszkiem celebrujemy Eucharystię".
Z Testamentu św. Franciszka rekolekcjonista przytoczył List do zakonu, w którym święty prosił wiernych o szacunek do Liturgii poprzez odpowiedni ubiór i postawę, a do kapłanów powiedział by często w kazaniach mówiono o tajemnicy Eucharystii. Docenił również środki pomocne dla uświetnienia Eucharystii jakimi są; chór, schola, organy, dekoracje świątyni.
W zachowanych pismach św. Franciszek wyjaśniał co znaczy: celebracja, adoracja, co oznacza Eucharystia, która jak podkreślił jest sakramentem wiary, szczytem zjednoczenia z Bogiem, jest pokarmem dla duszy w naszej drodze do wieczności czyli sakramentem nadziei. Jest wreszcie sakramentem miłości, która sprowadziła Chrystusa do szopy w Betlejem, a zaprowadziła Go na Golgotę i Krzyż. Ta miłość kazała Mu pozostać z nami pod postaciami chleba i wina po wszystkie dni aż do skończenia świata.
W kolejnych homiliach i konferencjach o. Boguchwał wyjaśniał jak celebrować Eucharystię, począwszy od wejścia kapłana do słów na zakończenie " Pokój z wami ".
Uświadamiał nam żywą obecność Boga, który chce nas uzdrowić, tylko czy my w to prawdziwie wierzymy ? Jezus chce wziąć nasze tobołki grzechów - jeśli Mu je oddamy, chce uczestniczyć w naszym życiu - jeśli Go zaprosimy. Mamy wszystko czynić na chwałę Boga.
Nie spełniajcie tylko " obowiązku " bycia na Mszy św. bezmyślnie siedząc przez godzinę jak roboty, i myśląc tylko o sobie, swoich problemach, a nie skupiając się na Jezusie. Wtedy na pewno nigdy nie spotkacie Chrystusa, nie wysłucha waszych próśb. Baczmy by Eucharystia nam nie spowszedniała.
W czasie każdej Mszy św. o. Boguchwał wspominał i polecał w czasie modlitwy wiernych, chorych; s. Cecylię i br Izydora. Rekolekcje przebiegały w ustalonym rytmie wspólnych modlitw: Jutrznia, Msza św. koronki do Matki Bożej, Adoracji Najświętszego Sakramentu, Apelu, czasu wolnego i posiłków. Była też okazja do skorzystania z sakramentu pojednania. Obowiązywała cisza i poruszanie się po ośrodku w maseczkach. W ostatnim dniu rekolekcji o. Boguchwał podziękował za uczestnictwo w rekolekcjach, udzielając wszystkim błogosławieństwa, życząc zdrowia i owoców trzydniowego skupienia i modlitwy.
Do życzeń przyłączył się ks. Janusz Wilk. Natomiast w imieniu uczestników za trud prowadzenia rekolekcji, przypomnienia nam wartości Eucharystii - podziękował o. Orczykowi z-ca przeł. br. Zygmunt Wolny. Cała wspólnota franciszkańska również podziękowała o. Rekolekcjoniście za prowadzenie, śpiew, modlitwy i rozważania. s. Cecylia Chmielińska telefonicznie skontaktowała się z ośrodkiem rekolekcyjnym i podziękowała wszystkim za modlitwę oraz przekazała pozdrowienia.
Dużą i miłą niespodzianką były odwiedziny naszego asystenta regionalnego
o. Doriana Plasa OFM, który nam przywiózł serdecznie pozdrowienia oraz służył pomocą w konfesjonale. Na zakończenie rekolekcji obejrzeliśmy film pt. "Cud Eucharystyczny". Dziękując Panu Bogu za ten błogosławiony czas rozjechaliśmy się do swoich domów i rodzin. Pokój i Dobro. s. Cecylia Chmielińska

 

 

 

 

 

 

 

Franciszkański Zakon Świeckich   Rybnik dnia 6.03. 2021 r.

Rada Regionu Rybnickiego

     

„ ….Służmy Panu z radością, bądźmy sługami Jego ludu

Słowa Jana Pawła II do naśladowców św. Franciszka

 

W Regionie Rybnickim z okazji jubileuszu 800- lecia istnienia FZŚ   zaplanowane są na bieżący rok następujące wydarzenia:

 

 • W pierwsze soboty miesiąca - począwszy od kwietnia przez cały rok 2021 o godz. 19.00 bracia i siostry ze wszystkich wspólnot miejscowych FZŚ naszego regionu, będą łączyć się na modlitwie dziękczynnej „Koronką do Siedmiu Radości NMP.”

 • W dniu 6 maja regionalna pielgrzymka FZŚ do Sanktuarium św. Franciszka w Miejskiej Górce - na „Dni Euzebiańskie”

 • W dniu 15 maja spotkanie międzyregionalne FZŚ w Turzy Śl. - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

 • W dniu 2 sierpnia: święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli, regionalne spotkanie FZŚ w Rybniku – Zamysłowie. W czasie Eucharystii zgromadzeni bracia i siostry odnowią swoją profesję wieczystą.

 • 29 września „Noc Pokuty” - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej Franciszkanie świeccy przygotują oprawę liturgiczną Mszy św. i poprowadzą modlitwy: Koronkę Seraficką, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Różaniec święty.

 • 4 października: uroczystość św. Ojca Franciszka, spotkanie regionalne FZŚ w parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku. Na spotkaniu o. Dorian Plas OFM wygłosi konferencje na temat Jubileuszu 800 lecie powstania III Zakonu Franciszkańskiego.

  Jeżeli Bóg pozwoli to wszystkie te uroczystości zaplanowane przez Radę Regionu odbędą się. Relacje pisemne z ich przebiegu i zdjęcia prześlemy do Rady Narodowej.

 

                                                               Pokój i Dobro

W imieniu Rady regionu rybnickiego 

s. Cecylia Chmielińska  przełożona regionalna

       

Rybnik dnia 6.03. 2021 r.

Rada Regionalna FZŚ
Regionu Rybnickiego    

     

„ ….Służmy Panu z radością, bądźmy sługami Jego ludu”

Słowa Jana Pawła II do naśladowców św. Franciszka

  

Drodzy Bracia i Siostry,

Przełożeni Wspólnot Miejscowych 

W tym roku, my franciszkanie świeccy przeżywamy szczególną radość z okazji 800 rocznicy powstania III Zakonu Franciszkańskiego (obecnie FZŚ). Jeżeli Bóg pozwoli, to będziemy spotykać się wspólnie w terminach i parafiach podanych w naszym kalendarzu spotkań na 2021 rok. Zachęcamy, jeżeli macie własne pomysły i możliwości, to świętujcie również w swoich miejscowych wspólnotach. Mile widziane byłoby opisać te wydarzenia i wraz ze zdjęciami przesłać do s. przeł. Cecylii Chmielińskiej.

Jako Rada Regionu mamy propozycję i prośbę do wszystkich braci i sióstr, aby od m-ca kwietnia przez cały bieżący rok - w pierwsze soboty miesiąca, o godz. 19.00 modlić się indywidualnie „Koronką do Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny.” Będzie to, wspólna modlitwa dziękczynna całego naszego regionu - za 800 lat istnienia FZŚ .

Bardzo prosimy, aby poinformować wszystkich braci i siostry z waszych wspólnot, aby mogli włączyć się do tej regionalnej modlitwy już w pierwszą sobotę kwietnia  (3 kwiecień godz.19.00).

 Pokój i Dobro

W imieniu Rady regionu rybnickiego

s. Cecylia Chmielińska, przeł. regionalna

  

Spotkanie  Regionalne  FZŚ  Regionu  Rybnickiego

Rybnik  dnia  6. 02. 2021 r.

Na pierwszą sobotę lutego, zaplanowano w kalendarzu spotkań na 2021 rok - szkolenie Rad wspólnot miejscowych. Jednak z uwagi na obostrzenia epidemiczne nie mogło się odbyć w takiej formie jak w poprzednich latach. Do kościoła św. Józefa Robotnika w Rybniku przybyło jedynie 20 osób.

O godz. 9.00 była Eucharystia, którą w intencji całego naszego regionu sprawował o. Lidian Strzeduła OFM. On również wygłosił homilię.  Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady regionalnej: czytanie – br. Izydor,  psalm – br. Zygmunt, modlitwę wiernych – s. Helena.

Ewangelia (MK 6, 30-34)    Z homilii; „Jezus posyła Apostołów na pustkowie, aby trochę odpoczęli. Święty Franciszek też udał się na pustkowie, na Górę Alwerni i tam otrzymał stygmaty. Nam też przekazał trochę pustkowia. Pustkowie, to miejsce gdzie odnawiamy swoje siły duchowe. Potrzebne nam to pustkowie, gdzie nie ma ludzi, tylko  Bóg.”

Po Mszy św. s. Cecylia Chmieliska, przełożona regionalna podała kilka ogłoszeń i podziękowała wszystkim za  przybycie. Poprosiła, aby w tym trudnym czasie zawierzyć się  św. Franciszkowi i Matce Najświętszej.

Ufamy Bogu, że już w niedługim czasie, znów bez ograniczeń będziemy się razem spotykać.

                                   

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

SPOTKANIE BRATERSKIE FZŚ REGIONU RYBNICKIEGO W PRZEGĘDZY.


W sobotę dn. 23/01/2021 roku odbyło się spotkanie braterskie franciszkanów świeckich Regionu Rybnickiego w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy. Świątynia ta ma dopiero 33 lata i została konsekrowana w 1988 roku przez abp. Damiana Zimonia.(zdjęcie nr 1).
Jutrznię poprowadziła przełożona Regionu s. Cecylia Chmielińska.
Po modlitwie brewiarzowej rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył o. Romuald Kosmatowich OFM z klasztoru w Rybniku- Zamysłowie w zastępstwie naszego opiekuna o. Doriana Plasa.
W oprawie Liturgii Słowa wzięła udział p. Pelagia Gamoń - animatorka parafialna (I czytanie oraz psalm responsoryjny).
Homilię wygłosił o.Romuald Kosmatowich, który powiedział m.in., że Pan Jezus przyszedł na świat, aby poświęcić się bez reszty w głoszeniu Słowa Bożego, wybawić nas z niewoli grzechu i ponieść śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia.
Jezus pragnął, by wszyscy ludzie na całym świecie otworzyli się na działanie Bożej Łaski.
Potem o. Romuald nawiązał do Św. Franciszka z Asyżu, który całym swoim życiem starał się jak najwierniej naśladować Jezusa Chrystusa, aż po prośbę otrzymania stygmatów co dokonało się na górze Alwernii.
My również mamy tak jak nasz zakonodawca nieustannie trwać w stanie Łaski Uświęcającej, pogłębiać wiarę oraz wzajemnie się miłować - w rodzinach , parafiach i wspólnotach.
W dalszej części kazania o. Romuald nawiązał do starotestamentowego opowiadania, w którym Bóg powołuje Samuela do służby Jemu.
Postawa otwartości na działanie Boga daje nam możliwość dostrzeżenia i usłyszenia Jego natchnień.
Taka postawa jest obecna w życiu Samuela, który odpowiada Bogu słowami: "Mów Panie, bo sługa Twój słucha."
Słuchanie i interpretowanie to drogi do znalezienia Boga w naszym życiu i odkrycia w sobie siły, aby poddać się Jego woli.Żeby lepiej zrozumieć wolę Boga należy czytać Pismo Święte i prosić Ducha Świętego o światło rozeznania.
Na zakończenie mszy świętej odmówiono Litanię do Św. Franciszka .
O. Romuald Kosmatowich OFM podziękował wszystkim tercjarzom za przybycie na Mszę św., a s. Maria Szymura [w zastępstwie przełożonego miejscowej wspólnoty, br. Musiała] wyraziła ogromną radość z faktu, iż pomimo panującej pandemii i wielu obostrzeń sanitarnych mogliśmy się spotkać na modlitwie i Eucharystii.
Dopełnieniem spotkania była konferencja pt. " W jaki sposób przeżywać Eucharystię", którą wygłosił br. Izydor Chmieliński - mistrz formacji Regionu Rybnickiego.
Wdzięczni Panu Bogu za dar spotkania, przepełnieni pokojem i dobrem wyruszyliśmy w drogę powrotną do swoich domów.


s. Elżbieta Winnicka
br.Stanisław Kafel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imieniny zakonne o. Doriana Plasa – 22.01.21 r.

IMIENINY ZAKONNE o.DORIANA PLASA OFM - ASYSTENTA FZŚ REGIONU RYBNICKIEGO.

 

22 stycznia 2021r. o.Dorian Plas po raz kolejny obchodził swoje imieniny zakonne.
Msza św. w intencji Solenizanta odbyła się 23.01.2021r. o godz. 18.00. w kościele pw. NMP w Rybniku - Zamysłowie.
Po uroczystej Eucharystii o. Dorianowi życzenia złożyli: o. Ernest Ogar [proboszcz i gwardian]
oraz rada parafialna, członkowie grup modlitewnych i delegacja rady regionu rybnickiego FZŚ -
s. Cecylia Chmielińska [przełożona] i br. Izydor Chmieliński [mistrz formacji].
O.Dorianie - dziękujemy Panu Bogu za dar Twojego franciszkańskiego powołania i życzymy zdrowia, błogosławieństwa Bożego oraz radości płynącej ze służby Panu.


POKÓJ I DOBRO.
s.Elżbieta Winnicka

 

Regionalne  Spotkanie FZŚ  Regionu Rybnickiego

w parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku – 9. 01. 2021 r.

 W sobotę w wyżej wymienionej parafii miało miejsce spotkanie braci i sióstr FZŚ z naszego regionu. Z uwagi na wciąż trwającą pandemię koronawirusa i ograniczoną ilość osób w kościele, w spotkaniu mogli uczestniczyć jedynie przedstawiciele wspólnot miejscowych.  Razem było nas 22 osoby.

O godz. 10.00 uczstniczyliśmy w Eucharystii, którą w intencji całego regionu rybnickiego sprawował i homilię wygłosił o. Dorian Plas OFM - asystent regionalny.  Oprawę liturgiczną przygotowali  jak zawsze członkowie Rady regionalnej.

Z homilii:  „Jezus przychodzi na nas z miłością. Jezus dzisiaj mówi do swoich uczniów – do nas: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się” (Ewangelia Mk 6, 45-52). Gdzie szukać mamy Jezusa - na modlitwie. Jezus też się modlił na osobności, na górze. Święty Franciszek  daje nam przykład modlitwy.  Dziękujmy Bogu za tą miłość, za św. Franciszka, nie lękajmy się”

 Po Mszy św. odmówiliśmy Litanię do św. Franciszka. Następnie s. przeł. reg. Cecylia Chmielińska złożyła wszystkim życzenia noworoczne i przekazała aktualne informacje dotyczące  FZŚ.

Potem przed kościołem można było nabyć kwartalniki „Pokój i Dobro” oraz oddać  sprawozdania roczne z działalności wspólnot miejscowych i finansowe.

Z wiadomych przyczyn nie mogło być w tym roku adoracji Bożej Dzieciny i spotkania opłatkowego.  Jak Bóg da, to w przyszłym roku się sptkamy w większym gronie.

 Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz Spotkań –Region Rybnicki 2021r.

 

  I. Święta Regionalne – pielgrzymowanie wszystkich członków FZŚ.

   9.01.2021/sobota.   Adoracja Bożej Dzieciny –Rybnik św. Józef g.10.00

  24.04.2021/sobota.   Modlitwy o nowe powołanie do FZŚ i wytrwanie w nim. 

                    Jastrzębie Zdrój – par. NSPJ godz. 10.00

  2.08.2021/ poniedziałek/   Odpust Porcjunkuli - Zamysłów godz. 10.00

  4.10.2021 /poniedziałek/  Św. Franciszka Dziękczynienie za powołanie do FZŚ    

                  –  Rybnik św. Józef godz. 10.00

  11.12.2021/sobota/   Dz. Adwentu FZŚ w obronie życia i Rodzin-  Rybnik 

                  par. św. Antoniego godz.10.00

 

II.  Regionalne Dni Skupienia

27.03.2021   Reg. Dz. Wielkopostny  godz.10.00 Rybnik -Zamysłów.

19.06.2021   Reg. Dz. Uwielbienia N. S.P. Jezusa – Lubomia godz. 9.00

III.  Dni Skupienia Braterskie /lokalne/

  23.01.2021   Przegędza – par. Podwyższenia Krzyża godz. 10.00

  27.02.2021   Studzionka – WNMP  - godz. 10.00

  10.04.2021   Biertułtowy – WNMP godz 10.00

    5.06.2021   Jastrzębie – par. NMP Matki Kościoła godz.10.00

    4.09.2021   Czerwionka NSPJ godz.10.00

   16.10.2021    R-k  Nowiny par. św. Jadwigi godz. 10.00


  IV.  Pielgrzymki

    6.05.2021   pielg. doMiejskiej Górki DZIEŃ EUZEBIUSZA – sanktuar. 

  15.05.2021   pielg. Międzyreg. do MB Fatimskiej Turza Śl. godz. 10.00

16/17.07.2021  – XXV  Ogólnopolska  Pielg. FZŚ do Częstochowy.

 

 V. Noc Pokuty i wynagrodzenia Turza Śl.

    29/30.09.2021   godz 19.00 wieczorem -  24.00

 

VI   Szkolenia

    6.02.2021   R-k. par. św. Józefa godz. 9.00 – Szkolenie Rad Wspólnot Miejscowych 

   13.11.2021   R-k  par. św. Józefa godz. 9.00  – Szkolenie Rad Wspólnot Miejscowych.

 

 VII  Rekolekcje zamknięte 2021r.

Kokoszyce  15-18.03.2021r; 11- 14.10.2021r.  tel. 32- 45-614 -97

 

VIII Spotkanie Rady Regionu Rybnickiego 2021r.

       9.01.2021   Rybnik św. Józefa po spotkaniu

      6.02.2021   Rybnik św. Józefa po szkoleniu

     27.03.2021   Zamysłów wielkopostnym po spotkaniu.

     24.04.2021   Jastrzębie par. NSPJ po spotkaniu.

       1.05.2021   Rybnik św. Józefa Msza św. 8.00

       5.06.2021   Jastrzębie par. NMP Matki Kościoła po spotkaniu

       4.09.2021   Czerwionka par. NSPJ po spotkaniu

       4.10.2021   Rybnik św. Józefa po spotkaniu

     13.11.2021   Rybnik św. Józefa po szkoleniu

     11.12.2021   Rybnik św. Antoniego po spotkaniu

       4.10.2021   Wyjazd na obchód Jubileuszowy 800-lecie powstania

   Trzeciego Zakonu. Krakowa u o. Franciszkanów przy placu Wszystkich Świętych. 

 

SPOTKANIE REGIONALNE FZŚ- 3/10/2020 r.

PARAFIA ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA W RYBNIKU.


W wigilię uroczystości Św. Franciszka z Asyżu, bracia i siostry z naszego regionu zgromadzili się w kościele św. Józefa w Rybniku. Z uwagi na trwającą pandemię przybyły jedynie 43 osoby.
Nasze świętowanie rozpoczęliśmy o godz. 10.00 Eucharystią, którą sprawował oraz homilię wygłosił o.Bartosz Szymorek OFM z miejscowej parafii. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady Regionalnej: czytanie- br. Izydor, psalm- br.Zygmunt, modlitwa wiernych - s.Helena.

W homilii o. Bartosz mówił o wdzięczności względem Boga i ludzi, a przykładem są dla nas Święci, którzy potrafili dziękować za wszystko. Wychwalajmy Boga, dziękując mu za otrzymane dary.
Okazujmy również wdzięczność ludziom, którzy nam pomagają i skłaniają do działania.
Po Mszy św. o. Bartosz poprowadził litanię do św. Franciszka, a na zakończenie pobłogosławił nas relikwiami św. Ojca Fanciszka. Po tym odmówiliśmy Jutrznię oraz wysłuchaliśmy ogłoszeń s. przełożonej Cecylii.
Dziesiątką Różańca św. modliliśmy się o radość wieczną dla zmarłego brata Zygfryda Smarzyka z Rady Narodowej i dla wszystkich zmarłych z FZŚ.
Ze względu na panującą sytuację epidemiczną nie było spotkania braterskiego.
Dziękujmy Bogu, że mogliśmy się spotkać i wspólnie modlić.
 

 

Region Rybnicki FZŚ

Noc Pokuty FZŚ w Turzy Śląskiej

Turza Śląska jest niewielką miejscowością położoną na południu województwa śląskiego.
To właśnie tutaj do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przybywają tysiące pielgrzymów, a wśród nich tradycyjnie 29 września, franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego na swoją Noc Pokuty.
Spotkanie przed mszą św. rozpoczęło się Różańcem o godz. 19-tej, a zakończyło się Koronką do Miłosierdzia Bożego i pieśnią zawierzenia - "Jezu ufam Tobie ".
O godzinie 20-tej nastąpiło przywitanie Matki Boskiej Fatimskiej pieśnią "Ave Maryja", odsłonięciem obrazu i słowami objawień z Fatimy.
Mszę św. koncelebrowaną odprawiało ośmiu kapłanów na czele z o.Ernestem Ogarem OFM poboszczem i gwardianem Klasztoru Franciszkańskiego oraz parafii rzymsko-katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku - Zamysłowie
Ewangelię przeczytał i homilię wygłosił o. Ernest Ogar
Ojciec Ernest rozpoczął swoje kazanie słowami  ..." Drogie Siostry i Bracia. Gromadzimy się w tym Wieczerniku na Wieczerzy Pańskiej do której zaproszeni są Aniołowie, Archaniołowie i Święci oraz każdy z nas.
Z tego Eucharystycznego stołu będziemy spożywać Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, będziemy spożywać miłość, którą darzą się Trzy Osoby Boskie i chcą ją przekazać wszystkim ludziom.
Ta Wieczerza jest ofiarą Jezusa Chrystusa sprawowaną jednocześnie we wszystkich kościołach na całym świecie tak jak 2 tyś. lat temu i jak obecnie.
Liturgia Eucharystyczna to wspólne dzieło Boga i człowieka.Jesteśmy w niej przenoszeni na Kalwarię gdzie Jezus Chrystus dokonuje ofiary z samego siebie dla zbawienia człowieka.
Przychodzimy na Eucharystię po to, aby nakarmić się Słowem i Ciałem, które są pokarmem na drodze do wieczności.
Nasze przymierze miłości z Bogiem zaczyna się w momencie Chrztu Świętego, a potem umacnia się w Sakramencie Bierzmowania.
Dobre owoce przymierza miłości wydają ci ludzie, którzy żyją w komunii z Bogiem pełniąc Jego wolę " ...
Po homilii nastąpiła Modlitwa Wiernych, w której polecono wszystkie intencje przez pośrednictwo Matki Boskiej Fatimskiej, Świętych Archaniołów i Św. Franciszka z Asyżu, a odczytała je s. Helena Młyńczyk.
Msza św. zakończyła się wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją składającą się z modlitw przebłagalnych i próśb, między innnymi (suplikacją o ustąpienie pandemii koronavirusa).
Odmówiliśmy również Litanię do Św. Franciszka, a na zakończenie w postawie stojącej wyśpiewano Ojcze Nasz.
Po czym z kościoła wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem w oprawie pieśni eucharystycznych, zapalonych świec i asyście służby liturgicznej oraz wiernych.
Po powrocie do świątyni i błogosławieństwie nastąpiło zasłonięcie obrazu MB Fatimskiej.
W tym roku Noc Pokuty trwała krócej niż zwykle ze względu na obecną pandemię i wymogi sanitarne.
Dziękujmy Panu Bogu za dar tego spotkania, podczas którego mogliśmy uwielbić Matkę Bożą oraz naszego patrona Św.Franciszka z Asyżu.

s.Elżbieta Winnicka

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Braterskie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

w parafii św. Józefa Robotnika w Kłokocinie

W sobotę 12. 09. 2020 r. po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, franciszkanieświeccy z naszego regionu spotkali się w parafii św. Józefa Robotnika w Kłokocinie na dniu skupienia. Z rożnych przyczyn było nas tylko 18 osób, ale radosne jest to, że towarzyszyli nam dwaj ojcowie z Rybnika - Zamysłowa, o. Dorian Plas OFM, asystent regionalny i o. Romuald Kasmatowich. Spotkanie rozpoczęło się Liturgią godzin, którą poprowadził br. Zygmunt Wolny, z-ca przełożonej regionalnej. Następnie miejscowy ks. proboszcz Krzysztof Sykulski serdecznie powitał ojców franciszkanów oraz wszystkich braci i siostry z FZŚ i rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana. Przewodniczył jej i homilię wygłosił o. Dorian. W oprawę liturgiczną włączyła się przełożona tut. wspólnoty franciszkańskiej s. Irena Stolp.

Z homilii: „Gdy spojrzymy na św. Franciszka, to zobaczymy jaką miłością darzył on Matkę Bożą. Obchodzimy dzisiaj na Śląsku uroczystość Matki Bożej Piekarskiej i dobrze zrobić sobie refleksję, czy modlę się do Matki Bożej (Pod Twoją obronę, Zdrowaś Maryjo...) i czy postępuję tak jak Święci. Módlmy się o nowe powołania do FZŚ i za tych, którzy są daleko od Matki Bożej.” Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. odmówiliśmy Litanię do św. Franciszka i tak zakończyło się nasze spotkanie modlitewne w kościele.

Siostra Irena, przełożona miejscowej wspólnoty i ks. proboszcz zaprosili nas na spotkanie braterskie i poczęstunek do przykościelnego ogrodu. Pogoda nam dopisała i było bardzo bezpiecznie w czasie trwającej pandemii kokonawirusa. Brat Zygmunt Wolny, zastępca przełożonej regionalnej serdecznie powitał braci i siostry i poprowadził to spotkanie. Była relacja z Ogólnopolskiej Pielgrzymki FZŚ do Częstochowy oraz ogłoszenia dotyczące naszych najbliższych spotkań i kapituł w regionie.

 Na zakończenie spotkania ks. proboszcz poprowadził modlitwę Anioł Pański i udzielił wszystkim zgromadzonym Bożego błogosławieństwa.

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

Święto Matki Boskiej Anielskiej w Klasztorze Franiszkanów i Parafii rzymsko-katolickiej pw. Niepokalnego Poczęcia NMP w Rybniku-Zamysłowie.

2-go sierpnia 2020 roku w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest patronalne święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli.
Według podania, Porcjunkula była pierwotnie kapliczką ufundowaną w VI wieku przez pielgrzymów powracających z Ziemi Świętej.
Za czasów św. Franciszka kapliczka ta miała już nazwę Matki Bożej Anielskiej (bo jak głosi legenda często słyszano nad nią anielskie głosy).
Była ona w stanie ruiny.W zimie w 1207 roku św.Franciszek odbudował ją i tam zamieszkał. W tym czasie funkcjonowała w stosunku do w/w kościółka druga nazwa Porcjunkula. Etymologicznie oznacza ona tyle, co kawałeczek, drobina, część. Prawdopodobnie nawiązywała ona do małych rozmiarów kościółka, który stał się macierzystym domem Zakonu św. Franciszka.
Dnia 2go sierpnia 2020 roku w Klasztorze Ojców Franciszkanów i Parafii rzymsko-katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku-Zamysłowie przeżywaliśmy nasz franciszkański odpust ku czci Matki Bożej od Aniołów czyli Odpust Porcjunkuli.
Na sumę odpustową, która została odprawiona w upalne południe o godzinie 12-tej przybyli franciszkanie świeccy z całego Reginu Rybnickiego oraz przedstawiciele Rady Regionu z s.przełożoną Cecylią Chmielińską na czele, po czym rozpoczęła się Msza Święta.
Serdeczne powitanie zgromadzonych wypłynęło z ust o.Ernesta Ogara - proboszcza i gwardiana kościoła.
Na zakończenie obrzędów wstępnych, nastąpiło odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego i tym samym przypieczętowanie naszego przymierza z Bogiem.
Potem nastąpiła Liturgia Słowa. Lektorami I i II czytania byli: brat Izydor Chmieliński i brat Zygmunt Wolny.
Kazanie odpustowe wygłosił o. Ernest Ogar, który odniósł się do historii powstania odpustu Porcjunkuli i stwierdził, że odpust jest wielkim darem Pana Boga dla ludzi i zbawienia ich dusz.
Ofiarowaniem odpustu, modlitwą i umartwieniem przyczyniamy się również do zbawienia dusz czyścowych.
W drugiej części kazania o.Ernest skupił się na godle franciszkańskim. Na tarczy herbowej znajduje się krzyż, a na dole obłoki, z których wyłaniają się dwie skrzyżowane ręce. Ta obnażona należy do Chrystusa, natomiast druga w habicie to ręka św. Franciszka.Na dłoni Zbawieciela widoczna jest rana, po przebiciu gwoździem, a u Świętego rana stygmatu - daru, który św. Franciszek otrzymał 14 września 1224 roku w Alwernii.
Tak jak stygmaty podobne są do śladów Męki Pańskiej, takie też ma być nasze powołanie franciszkańskie.
Należy iść za Chrystusem, aż do naśladowania Go we wszystkim, szczególnie zaś w ubóstwie, poświęceniu się i posłuszeństwie, a wskazana przez Krzyż droga zaprowadzi nas do nieba.
Na zakończenie Liturgii Słowa wszystkie intencje odczytała siostra Helena Młyńczyk: za kościół, za rządzących, za chorych i cierpiących, za miejscową wspólnotę i nowe powołania.
Po zakończeniu mszy świętej koncelebrowanej, odbyła się procesja Eucharystyczna wokół kościoła, w której oprócz o. Ernesta Ogara i wiernych, uczestniczyły poczty sztandarowe.
Po powrocie do świątyni odnowiliśmy wraz z kapłanem akt oddania się Rodziny Franciszkańskiej Niepokalanemu Sercu Maryji, po czym otrzymaliśmy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i wróciliśmy do swoich rodzin by dzielić się pokojem i dobrem oraz miłością, która jest lekarstwem, zwłaszcza w czasie panującej pandemii.


s. Elżbieta Winnicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII  OGÓLNOPOLSKA  PIELGRZYMKA FRANCISZKAŃSKIEGO  ZAKONU  WIECKICH  W  POLSCE Jasna  Góra  17 – 18 lipca 2020 roku

 W tym roku z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa,  na Jasną Górę przybyły jedynie delegacje franciszkanów świeckich z poszczególnych regionów Polski. Mottem pielgrzymki było hasło bieżącego roku nowenny przed jubileuszem 800-lecia powstania III Zakonu „Wonne Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa z miłości ku Bogu życzliwie przyjmują i je zachowują, postępując święcie aż do końca, bo są duchem i życiem.”

Pielgrzymka rozpoczęła się w piątek, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Apelem Jasnogórskim. ozważania apelowe poprowadził o. Zbigniew Kołodziejczyk OFM. Po apelu rozpoczęło się nocne czuwanie. Wprowadzenie do czuwania i rozważania do poszczególnych części Różańca przygotował asystent narodowy FZŚ  o. Tadeusz Bargiel OFM Cap. W rozważaniach ojciec mówił, aby nie być tylko dla siebie, aby nic nie zatrzymywać dla siebie z tego, co otrzymujemy od Pana Boga.

O godz. 24.00 odprawiona została Msza św.  W homilii o. Bargiel mówił o pobożności Maryjnej. Maryja w czasie Zwiastowania staje się niewiastą Eucharystii, jest pierwszym tabernakulum, pierwszą monstrancją ponieważ z Jezusem pod sercem idzie do św. Elżbiety. Związek Maryi z Eucharystią jest wewnętrzny. Gdy w czasie Eucharystii przyjmujemy Komunię Świętą, to dołączamy do wypowiedzianego przez Maryję FIAT. Eucharystia jest wielką tajemnicą wiary i Maryja pomaga nam w zrozumieniu i słuchaniu Słowa Bożego. Maryja jest obecna w każdej Eucharystii. Eucharystia, to pewnego rodzaju Magnificat, ponieważ jest uwielbieniem Pana Boga. 

Po zakończeniu  Mszy św. trwało  dalsze czuwanie nocne aż do godz.4.00, a prowadziły go  tak jak przed północą poszczególne Regiony FZŚ. Regiony rybnicki i opolski (godz.1.50 – 2.30) prowadziły Koronkę do Siedmiu Boleści NMP. Nasze nocne czuwanie zakończyli franciszkanie świeccy z Białorusi.

W sobotę o godz. 10.00 na dróżkach różańcowych odmówiliśmy Różaniec – część bolesną. Potem o godz.11.00  na Szczycie Jasnogórskim odprawiona została Msza św. koncelebrowana, w czasie której homilię wygłosił o. Alojzy Pańczak OFM.  W homilii ojciec przedstawił postać Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, który oddał siebie w niewolę Maryi. Był on również tercjarzem franciszkańskim już od czasu studiów w seminarium duchownym.

Pod koniec Mszy św. przełożona narodowa FZŚ s. Emilia Nogaj, dokonała aktu odnowienia zawierzenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Maryi, Królowej Polski.

O godz.15.00 zgromadziliśmy się na Wałach Jasnogórskich na nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które poprowadziła Młodzież Franciszkańska wraz z o. Zbigniewem Kołodziejczykiem. Potem z Bożym błogosławieństwem i z radością w sercach, ze spotkania z naszą Matką i Panią Jasnogórską udaliśmy się w drogę powrotną do naszych domów.  Ufamy, że za rok  będziemy mogli pielgrzymować bez ograniczeń.

Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki za to, że mogliśmy się tu wspólnie  modlić i za piękną słoneczną pogodę.

Region Rybnicki FZŚ

s. Helena Młyńczyk, sekretarz

 

 

 

 

 

Jubileusz 50-lecia Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Stanowicach.

25 kwietnia 2020 roku podczas epidemii koronavirusa z zachowaniem wszystkich procedur epidemiologicznych (maseczki na twarzy i rękawiczki) w parafii pw. św. Jacka w Stanowicach lokalna wspólnota franciszkańska obchodziła 50-lecie swojego istnienia.[Rozmiar: 365089 bajtów]

Na rozpoczęcie Mszy św. koncelebrowanej przez księdza proboszcza Dariusza Gębałę i opiekuna regionalnego o. Doriana Plasa (OFM) wysłuchaliśmy pieśni franciszkańskiej:
Bóg mój i wszystko to nasza pieśń
ona gra w sercu jak złoty róg.
Bracia do czynu sztandary wznieś
Któż przeciw nam, jeśli z nami Bóg...

[Rozmiar: 163757 bajtów]

Po zakończeniu pieśni głos zabrał ks. proboszcz, który w kilku zdaniach przywitał zgromadzonych parafian, tercjarzy i gości, a przede wszystkim o. Doriana Plasa - asystenta regionalnego, który sprawuje pieczę nad wszystkimi Wspólnotami w Regionie Rybnickim oraz s. Cecylię Chmielińską, która pełni rolę Przełożonej Regionalnej. Zacny gospodarz ksiądz proboszcz Dariusz Gębała dumnie stwierdził, że od 50 lat w strukturach wspólnoty parafialnej kościoła św. Jacka w Stanowicach istnieje Franciszkański Zakon Świeckich. Oto fragment Jego wypowiedzi: Jest dla nas honorem i wyróżnieniem, że wspólnota przetrwała tyle lat i dlatego chcemy prosić Pana Boga, żeby mogła nadal trwać oraz przyczyniać się swoją postawą, zaangażowaniem i modlitwą do tego, by wzrastać w świętości i wypełniać do końca swoje powołanie... Potem nastąpiła Liturgia Słowa, a Ewangelię przeczytał o. Dorian Plas. Kanwą homilii wygłoszonej przez o. Doriana była fragment Ewangelia wg św. Marka: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Misyjny nakaz Pana Jezusa jest stale aktualny. Ciągle wyruszają w świat nowe zastępy misjonarzy i misjonarek. Są wśród nich kapłani, zakonnicy, siostry zakonne, a także świeccy. Każdy z nas powinien wypełniać Chrystusowy nakaz i być misjonarzem, bez względu na swoją profesję, wiek czy wykształcenie.

[Rozmiar: 443237 bajtów] Po homilii nastąpiło uroczyste przyjęcie ks. proboszcza Dariusza Gębały do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Wzruszył nas moment w którym kapłan wypowiadał słowa Profesji. Na zakończenie obrzędu ks. Dariusz powiedział: Doświadczenie poprzedzone okresem formacji utwierdziło mnie w przekonaniu, że Pan wezwał mnie do życia wg Ewangelii poprzez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu zachowując Jego Regułę, abym osiągnął doskonałość chrześcijańskiej miłości.
Gratulacje nowemu, zacnemu członkowi Wspólnoty Franciszkańskiej w Stanowicach złożyli o. Dorian Plas i s. przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska.
Na zakończenie Liturgii Słowa koncelebrans przedstawił Panu Bogu następujące intencje:
1) za wszystkich członków wspólnoty żyjących i nieżyjących
2) za osoby, które tworzyły struktury wspólnoty
3) za członków wspólnoty, którzy przeżywają Jubileusz 50-lecia przynależności do FZŚ: siostry Renata Brudny, Lidia Gawliczek, Dorota Gęszczyk, Krystyna Mikieta, Stefania Pękała, Alicja Piecha, Teresa Majorczyk i Helena Jonderko.
Po Komunii i błogosławieństwie, ks. proboszcz Dariusz Gębała podziękował w szczególny sposób za 50 lat Wspólnoty Franciszkańskiej w parafii św. Jacka w Stanowicach, której przewodzi. Wyraził również wdzięczność dostojnym Jubilatom, którzy tworzyli tę wspólnotę i w niej trwają do dziś oraz tym członkom zakonu, którzy z racji wieku i złego stanu zdrowia nie są aktywni, ale wspomagają duchowo poprzez modlitwę i cierpienie. Po czym ksiądz proboszcz zaintonował uroczyste Te Deum laudamus. S. Cecylia Chmielińska skierowała kilka słów do wspólnoty gratulując Złotego Jubileuszu wszystkim tercjarzom oraz wręczając okolicznościowy dyplom.

[Rozmiar: 462466 bajtów] Uśmiechnięci i szczęśliwi Jubilaci ustawili się do pamiątkowego zdjęcia przy dźwiękach pieśni Matko ma, Zakonie mój.
Pokój i Dobro
s. Elżbieta Winnicka

 

Szkolenie rad wspólnot miejscowych Regionu Rybnickiego - 29.02.2020 r.

Już prawie dwa tysiące lat upłynęło od chwili, gdy na górze Golgocie postawiono krzyż. Na tym krzyżu umierał wówczas Jezus Chrystus. Od tego czasu w stronę Chrystusowego krzyża patrzą wszystkie pokolenia ludzkiej rodziny. W ten krzyż wpatrywał się także święty Franciszek, widząc w nim całą naukę ewangelicznej miłości. W ten krzyż wpatrywali się później wszyscy naśladowcy świętego Franciszka, a obecnie wpatrujemy się i my, franciszkanie świeccy. Tej miłości, idącej od krzyża, tak głęboko przeżytej przez świętego Franciszka, pragniemy się uczyć w czasie Drogi Krzyżowej i czerpać nowe siły do przeżywania serafickich ideałów życia.

[Rozmiar: 156224 bajtów]

29 lutego 2020 roku przed mszą św. o godz.  .00 w parafii pw. św. Józefa Robotnika członkowie rad regionów uczestniczyli w Drodze Krzyżowej z rozważaniami. W pełnym skupieniu i rozmodleniu adorowaliśmy XIV stacji męczeństwa i śmierci naszego Zbawiciela.


Później rozpoczęła się msza święta, którą sprawował opiekun naszego rybnickiego regionu o. Dorian Plas. W swojej homilii wielkopostnej, przypomniał, że jest to czas przygotowania duszy na Święto Zmartwychwstania. Zdarza się nam, że modlitwy i sakramenty przeżywamy raczej powierzchownie i wtedy słowo Boże nie wpływa na zmianę naszego życia. Wielki Post jest największą szansą w ciągu roku, żeby chrześcijanin mógł zbliżyć się do Chrystusa, a przez miłość do Chrystusa mógł objąć miłością także drugiego człowieka. Warunkiem przemiany jest szczera spowiedź i zadanie sobie pytania: „Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?". Odpowiedź powinna być jednoznaczna, że zawsze powinien być na pierwszym miejscu w życiu każdego człowieka.

[Rozmiar: 143420 bajtów]
Świętem w naszych wspólnotach jest przyjęcie nowych członków, co nastąpiło podczas mszy św. Do nowicjatu przystąpiła s. Barbara Gancarek ze Stanowic z parafii pw. św. Jacka. Do profesji przystąpili: s. Teresa Podlejska i br. Eugeniusz Stolarz, oboje ze Stanowic z parafii św. Jacka oraz s .Elżbieta Fabian z parafii św. Barbary w Boguszowicach. Po zakończonej liturgii i błogosławieństwie, uczciliśmy relikwie św. Franciszka.


[Rozmiar: 137030 bajtów]
Spotkanie w braterskim gronie kontynuowaliśmy w salce parafialnej na zaproszenie miejscowej wspólnoty, która jak zawsze ciepło nas ugościła. Przy stole prezydialnym zasiadła Rada Regionu oraz o. Dorian Plas. Spotkanie zainicjowała przełożona regionu s. Cecylia Chmielińska, dzieląc się informacjami ze spotkania formacyjno-braterskiego dla przełożonych regionów, które odbyło się w Warszawie. Po czym głos zabrał o. Dorian, mierząc się z tematem: „Eucharystia a franciszkanie świeccy” powiedział, że historia zbawienia to urzeczywistnienie planów Bożych w dziejach ludzkości. Ważne etapy w historii zbawienia to: stworzenie człowieka, grzech pierworodny i wygnanie z raju, symbolizujące odcięcie od Boga jako źródła życia. Pomimo wszystko, Bóg nie zostawił nas samych i opiekuje się światem, a przyjście Odkupiciela głosił ustami proroków. Darem miłości Jezusa Chrystusa jest Eucharystia. O. Dorian wspomniał również, że przyjmując Komunię Świętą należy pamiętać o intencji (własnej lub za innych).

Następnie swoją konferencję pt. „Jak rozpoznać Boga w Eucharystii” wygłosił nasz regionalny mistrz formacji brat Izydor Chmieliński: „W Eucharystii jak w soczewce skupia się cała historia zbawienia człowieka i ma w niej swoje wypełnienie. Już na początku w zgromadzeniu wiernych widać działającego Boga, który prowadzi swój lud, by go chronić, ostrzegać, leczyć, umacniać i uświęcać. Wierni w Kościele nie są przypadkową masą ludzi, ale tymi, którzy słuchają głosu Ewangelii i pragną za nim podążać. Duch Święty przekonuje nas, że głoszone w czasie liturgii słowo jest rzeczywiście Słowem Bożym. Jezus, jako Syn Ojca, raz na zawsze ukazał prawdę o Bogu, która najjaśniej świeci w eucharystycznej ofierze”. (Konferencje do formacji ciągłej na rok 2020).

Na zakończenie spotkania o. Dorian udzielił Bożego błogosławieństwa, umacniającego do życia Ewangelią według franciszkańskiej Reguły.
s. Elżbieta Winnicka Braterski Dzień Skupienia FZŚ w parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu – Zdroju

W sobotę 15.02.2020r. o godzinie 10.00 odbyło się kolejne spotkanie braterskie FZŚ w naszym regionie. Tym razem miało ono miejsce w parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju. Przybyły 34 osoby. Najpierw była Msza św. którą sprawował w naszej intencji o. Dorian Plas OFM. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy.

W homilii o. Dorian powiedział: „Czytając dzisiejszą Ewangelię (Mk 8, 1-10) powinniśmy skierować nasze myśli na Eucharystię. Św. Franciszek powiedział, że gdyby spotkał biednego kapłana, to by uklęknął przed nim, bo przez ręce kapłana przychodzi do nas Chrystus. Eucharystia jest życiem dla nas. Bez kapłana nie będzie Eucharystii. Dziękujmy Panu Bogu, że mamy tyle kościołów, gdzie możemy przyjmować Jezusa i ofiarujmy Eucharystię zawsze w jakiejś intencji. Podziękujmy Panu Bogu za dar Eucharystii”.

Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka. Potem wspólnota miejscowa zaprosiła wszystkich na spotkanie braterskie i poczęstunek do domu parafialnego. Tu ołączył do nas ks. Piotr Uroda, opiekun duchowy tutejszej wspólnoty franciszkańskiej.

Brat Izydor Chmieliński odczytał konferencję – „Istota i znaczenie Eucharystii”. (o. Józef Łaski OFM Cap, a potem była dyskusja. Ks. Piotr dał świadectwo jaką moc ma modlitwa i Eucharystia, a mówił o swojej mamie, która była chora.

Siostra Helena Młyńczyk podała najważniejsze ogłoszenia dotyczące FZŚ oraz zaprosiła do udziału w naszych spotkaniach regionalnych, w rekolekcjach w Kokoszycach i pielgrzymkach.

O godz.12.00 odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański, a na zakończenie spotkania o. Dorian udzielił nam błogosławieństwa Bożego. Składamy serdeczne dzięki wspólnocie franciszkańskiej przy kościele św. Katarzyny za zorganizowanie tego wspaniałego spotkania, a o. Dorianowi za przewodniczenie.

s. Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna
s. Helena Młyńczyk, sekretarz
Braterskie Spotkanie FZŚ w parafii Niepokalanego Serca NMP w Książenicach

[Rozmiar: 81623 bajtów]25 stycznia 2020 roku Wspólnoty Franciszkańskie Regionu Rybnickiego przybyły do Książenic na zaproszenie tamtejszej Wspólnoty Miejscowej FZŚ, której przełożonym  est br. Reinchold Dymorz.

[Rozmiar: 130296 bajtów]
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 10.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Eucharystii przewodniczył opiekun duchowy wspólnot franciszkańskich o. Dorian Plas w asyście proboszcza tamtejszej parafii ks. Romana Laksa.

 


Homilię tego uroczystego dnia (liturgiczne święto nawrócenia św. Pawła) wygłosił o. [Rozmiar: 85664 bajtów]Dorian, rozważając moment spotkania Apostoła z Jezusem, które całkowicie zmieniło jego życie. W swoim nawróceniu św. Paweł zrozumiał, że trzeba oddać się Chrystusowi Zmartwychwstałemu i wypełniać Jego słowa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”.
Głos Chrystusa usłyszał również św. Franciszek, który – podobnie jak św. Paweł – doznał łaski nawrócenia. Franciszkanin podkreślił, że nawrócenie św. Franciszka nie było tak spektakularne jak nawrócenie św. Pawła, natomiast każdy z nas ma szanse bycia zbawionym. Po błogosławieństwie i zakończeniu Mszy św. zostaliśmy zaproszeni na wspólny, braterski poczęstunek.

W imieniu Wspólnoty Franciszkańskiej z Książenic przywitała nas s. Zofia. Spotkanie poprowadził br. Zygmunt Wolny w zastępstwie nieobecnej przełożonej Rady Regionu s. Cecylii Chmielińskiej. Z uwagą wysłuchaliśmy konferencji naszego brata Izydora Chmielińskiego pt. „Walka z szatanem oraz z grzechem”. O. Dorian uległ naszej prośbie i wygłosił komentarz do słów br. Izydora mówiąc, że: do pozostania wiernym Bogu potrzeba męstwa, które prowadzi do odrzucenia grzechu, bacznego przyglądania się swemu sercu i do wytrwałości w dobrym. Trzeba mężnie unikać niebezpieczeństw, które prowadzą do grzechu i pamiętać, że w sakramencie spowiedzi czeka na nas Miłosierny Jezus.

[Rozmiar: 99397 bajtów]
Miłą niespodzianką tego dnia była wiadomość, że br. Henryk Pawlas – przełożony Wspólnoty Franciszkańskiej w Leszczynach – obchodził niedawno 90-lecie urodzin. (zdj. 492) Głos zabrał sam solenizant br. Henryk, który opowiedział o swoim powołaniu i przystąpieniu do FZŚ w 1975 roku. Świadectwo życia br. Pawlasa głęboko nas wszystkich poruszyło, a zwłaszcza słowa św. Pawła, którymi się zawsze kierował i które były mottem Jego drogi duchowej: W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.

Na zakończenie spotkania wszystkim zgromadzonym Bożego błogosławieństwa udzielił o. Dorian Plas.
Pokój i Dobro
s. Elżbieta Winnicka

Adoracja Bożej Dzieciny i Regionalne Spotkanie Opłatkowe FZŚ

[Rozmiar: 213130 bajtów]W sobotę 11 stycznia 2020 r. bracia i siostry FZŚ (63 osoby) z naszego regionu przybyli do kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Rybniku, aby wspólnie adorować Boże Dzieciątko. Nasze spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, którą celebrował o. Lidian Strzeduła OFM. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady Regionalnej: czytanie – br. Stanisław, psalm – br. Zygmunt, modlitwa wiernych – s. Helena.

Z homilii o. Lidiana: „Panie jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”, to słowa z dzisiejszej Ewangelii. Takich uzdrowień ma Pan Jezus wiele na swoim koncie. Uzdrowienie łączy się w jakiś sposób z wiarą człowieka. Ludzie otrzymują wiarę. Nie ma uzdrowienia człowieka bez rozumu. Nawrócenie, to postawa serca człowieka. Jak mamy kochać Pana Boga całym sercem, całą siłą, całym umysłem, tak samo mamy się nawracać. Człowiek do nawrócenia musi włożyć swój intelekt, swój wysiłek, aby poznać swoje grzechy. Przed spowiedzią zastanowić się, jak mój grzech oddziaływa na innych. Mój grzech osłabia Kościół, powoduje zgorszenie, to znaczy, że z powodu mojego grzechu, ktoś staje się gorszy. Popatrzmy na żłóbek. Siła Nowonarodzonego odradza się w człowieku. Poprzez miłość, upodabniamy się do Boga. Widząc naszą miłość, drugi człowiek widzi w nas Chrystusa. Słowo moje ma budować innych. Kto wierzy w istnienie Boga, zwycięża świat”.

[Rozmiar: 89350 bajtów]


Po homilii przyjęci zostali do postulatu małżonkowie Ewa i Piotr Pustołkow z parafii św. Antoniego w Rybniku. Po Mszy św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka, a potem było wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja Bożej Dzieciny. Rozważania prowadziła s. Helena, a po każdym czytaniu śpiewaliśmy wspólnie kolędy.

[Rozmiar: 179141 bajtów]

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem przeszliśmy do salki parafialnej na spotkanie opłatkowe. Z uwagi na czas odwiedzin duszpasterskich, w spotkaniu nie mógł uczestniczyć żaden ojciec franciszkanin. Zastępca przełożonej regionalnej br. Zygmunt serdecznie powitał wszystkich uczestników i poprowadził modlitwę. Potem łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia noworoczne i śpiewaliśmy kolędy. Brat Izydor wygłosił konferencję, a br. Zygmunt podał najważniejsze dla FZŚ ogłoszenia. Była również możliwość nabycia materiałów formacyjnych na 2020 r. oraz oddania przez wspólnoty miejscowe rocznych sprawozdań z działalności i finansowych. Nasze radosne spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

s. Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna
s. Helena Młyńczyk, sekretarz

Kalendarium na 2020 rok

[Rozmiar: 553008 bajtów]

Boże Narodzenie

[Rozmiar: 406979 bajtów]

Regionalny Adwentowy Dzień Skupienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
w Rybniku - Zamysłowie

[Rozmiar: 352557 bajtów]

W sobotę 7.12.2019 r. bracia i siostry FZŚ z Regionu Rybnickiego (55 osób), zgromadzili się w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rybniku – Zamysłowie, aby jak każdego roku, w okresie Adwentu, modlić się w intencji rodzin i dzieci poczętych. Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 10.00 modlitwą brewiarzową – Jutrznią. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św., którą celebrowali o. Ernest Ogar OFM i o. Dorian Plas OFM z miejscowej parafii. Słowo wstępne skierował do nas o. Ernest. Podkreślił, że spotykamy się tu w szczególnym czasie, bo miejscowa parafia świętuje swoje 30-lecie, a w dniu jutrzejszym odpust parafialny.

Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy. Homilię w czasie Mszy św. wygłosił o. Dorian.
Z homilii: „Święty Franciszek miał wielkie nabożeństwo i cześć do Matki Bożej. Matka Boża jest bliska każdemu z nas, bliska naszemu sercu. Maryja nie rozumiała słów Anioła, ale uwierzyła i powiedziała – TAK. Dużo wycierpiała w swoim życiu, ale nadal pełniła swoją misję. Najtrudniej było Jej pod krzyżem. Od Niej uczmy się odwagi, abyśmy głosili Jezusa Chrystusa, że jest naszym Panem. Prośmy Maryję o odwagę”.

Po Mszy św., w kościele wysłuchaliśmy konferencji o. Polikarpa OFM - „O świętych z III Zakonu”. Ojciec powiedział, że od nas, naśladowców św. Franciszka, więcej się wymaga. Musimy stawiać na jakość w naszych wspólnotach. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ilu jest Świętych i Błogosławionych tercjarzy (Jan XXIII, Pius IX, Aniela Salawa i inni). Zakony franciszkańskie mają się wspierać. Trzeba się modlić o nowe powołania. W naszej Prowincji nie ma Klarysek, jest to duży brak. Pukać do Boga, żebyśmy mieli choć jeden Zakon Klarysek. Zadajcie sobie trud, aby poznawać Świętych franciszkańskich, mówił dalej o. Polikarp. Jak się nie zna swojej rodziny, to się traci kontakt. Każdy Święty ma swój sposób działania. Wspominajmy naszych Świętych w niebie i uczmy się od nich. Tymi słowami o. Polikarp zakończył swoją konferencję.

Po konferencji było wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w intencji rodzin i dzieci poczętych, którą prowadzili członkowie Rady Regionu.

Następnie swoją konferencję - „Pokój owocem działania Ducha Świętego” wygłosił br. Izydor Chmieliński, radny ds. formacji.

[Rozmiar: 159532 bajtów]

Potem w salce parafialnej odbyło się spotkanie braterskie przy stole. Miejscowa wspólnota przygotowała dla nas poczęstunek. Razem z nami byli ojcowie franciszkanie. To radosne spotkanie zakończyło się pasterskim błogosławieństwem.

Region Rybnicki FZŚ
s. Helena Młyńczyk, sekretarz

IV Kapituła Regionalna Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Rybnickiego

W dniu 23. 11. 2019 r. odbyła się w Rybniku regionalna kapituła sprawozdawczo-wyborcza FZŚ Regionu Rybnickiego. Kapitule przewodniczył br. Antoni Urban, Delegat Przełożonej Narodowej FZŚ w Polsce. W kapitule uczestniczyli: asystent narodowy – o. Nikodem Sobczyński OFM, asystent regionalny – o. Dorian Plas OFM, ustępująca Rada Regionalna oraz zaproszeni delegaci ze wspólnot miejscowych.

Na rozpoczęcie kapituły odmówiliśmy Jutrznię, a potem odprawiona została Msza św., którą celebrowali o. Nikodem i o. Dorian. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy.

Ojciec Dorian wygłosił krótką homilię, w której powiedział, że bardzo ważne jest, abyśmy wszystko zaczynali od modlitwy, od Eucharystii. W tej Eucharystii, prośmy o światło Ducha Świętego, aby wszystko wykonało się z wolą Bożą. Cieszmy się, że jesteśmy wspólnotą.

[Rozmiar: 133862 bajtów]

Po Mszy św. udaliśmy się do salki parafialnej na dalszą część spotkania. Tu był poczęstunek kawą, herbatą i pysznym śląskim kołaczykiem, a potem brat Antoni Urban dokonał otwarcia kapituły. Następnie wysłuchaliśmy słów o. Nikodema na temat kapituły, który powiedział, że trzeba się wszystkim angażować, a nie żeby byli ci sami w Radzie. Wspólnotę prowadzi nie Rada, ale Duch Święty. Region taki będzie, jaki wybierzemy nowy Zarząd. Mamy dokonać takiego wyboru, jaki podoba się Duchowi Świętemu, słuchać swojego sumienia i Ducha Świętego.

Po części sprawozdawczej, przystąpiliśmy do wyborów. W tajnym głosowaniu wybrana została nowa Rada Regionalna w następującym składzie:

 • s. Cecylia Chmielińska – przełożona regionalna
 • br. Zygmunt Wolny – zastępca przełożonej
 • s. Helena Młyńczyk – sekretarz
 • s. Maria Klimanek – skarbnik
 • br. Izydor Chmieliński – radny ds. formacji
 • br. Stanisław Kafel – radny ds. kolportażu
 • s. Bernarda Mazurek – radna ds. gospodarczych
 • s. Elżbieta Winnicka – radna ds. mediów i kronikarz
[Rozmiar: 404108 bajtów]

Potem były podziękowania, gratulacje nowej Radzie, życzenia owocnej i ofiarnej pracy dla dobra FZŚ oraz pamiątkowe zdjęcie.

przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Szkolenie Rad Wspólnot Miejscowych FZŚ Regionu Rybnickiego Jastrzębie Zdrój 19.10.2019 r. - parafia NSPJ

[Rozmiar: 329993 bajtów]
W piękną październikową sobotę o godz. 9.00 bracia i siostry z jastrzębskich wspólnot FZŚ zgromadzili się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju, na regionalnym spotkaniu, któremu przewodniczył o. Dorian Plas OFM z Rybnika-Zamysłowa. Obecna była również s. przełożona Cecylia Chmielińska i inni członkowie Rady Regionu Rybnickiego (razem 30 osób). Miejscowy ks. proboszcz Dariusz Neterowicz serdecznie powitał zebranych i życzył dobrego przeżycia dnia skupienia. Odmówiliśmy Jutrznię, a następnie o. Dorian odprawił Mszę św. w intencji całego Regionu Rybnickiego FZŚ. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy z tut. wspólnoty.

[Rozmiar: 217078 bajtów]

W homilii o. Dorian podkreślił, że w dawnych czasach, prawie przez 300 lat wiara w Izraelu była prześladowana. Chrześcijanie umierali dla Chrystusa, a mimo to wierzyli. Gdyby nie przekazywali tej wiary, to być może dzisiaj by jej nie było. Tak było kiedyś, a jak jest dzisiaj? Nieraz możemy wstydzić się naszej wiary (przeżegnać się przed podróżą, przed posiłkiem...), to wtedy pomyślmy o tych braciach, którzy ginęli dla Chrystusa. Dziękujmy Bogu, że w naszej ojczyźnie nie musimy przelewać krwi dla Chrystusa, możemy się modlić.

Po Mszy św., jak zawsze bywa na naszych spotkaniach, uczciliśmy relikwie św. Franciszka, a następnie udaliśmy się na drugą część spotkania do domu parafialnego. Wspólnota miejscowa przygotowała poczęstunek, a potem odbyło się spotkanie formacyjno-szkoleniowe dla członków Rad wspólnot miejscowych. Tu dołączył do nas opiekun duchowy miejscowej wspólnoty, ks. Adam Bojdoł, którego powitaliśmy z wielką radością.

Program szkolenia:
– Powitanie obecnych i słowo wstępne – przeł. regionalna s. Cecylia Chmielińska
– Prawidłowe sporządzanie sprawozdań rocznych, rozdanie druków – sekretarz s. Helena Młyńczyk
– Konferencja „Wytrwanie w powołaniu” – radny ds. formacji br. Izydor Chmieliński
– Słowo o. Doriana
Br. Izydor w swojej konferencji wyjaśnił, że słowo „powołanie” znaczy zostać wezwanym. Bóg stworzył nas i każdego wzywa do bycia

iem Boga jest, by człowiek odczytał swoje powołanie, przyjął je i wypełnił.

W nawiązaniu do konferencji o. Dorian powiedział: „Bardzo ważna jest modlitwa w naszym powołaniu. Jeżeli źle się ze mną dzieje, to coś jest nie tak z moją modlitwą. Bez modlitwy usychamy, jak kwiat bez podlewania. Jak ma wyglądać nasza modlitwa? Całe życie św. Franciszka było modlitwą. Żeby moje życie (zachowanie, słowa) było modlitwą, żeby ludzie widzieli, że nasze życie codzienne, jest takie jak powinno, żeby nasza modlitwa była autentyczna. I nie zrażajmy się, że nam to nie wychodzi mimo naszych wysiłków. Trwajmy z Chrystusem, któremu na modlitwie w Ogrójcu było ciężko, ale trwał na niej. Nie uzależniajmy modlitwy od naszych emocji.

Ks. Adam powiedział, żebyśmy pamiętali w modlitwie o tych, którzy się nie modlą, żeby modlić się za dzieci, wnuki, za rodziny. Nie wiemy, kiedy łaska trafi do człowieka. Bóg wie wszystko o nas.

Na zakończenie spotkania o. Dorian udzielił wszystkim uczestnikom Bożego błogosławieństwa.

przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Rekolekcje dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kokoszycach – 7-10 X 2019 r.

[Rozmiar: 353184 bajtów]

W tym roku, po raz drugi w dniach od 7-10 października odbyły się rekolekcje zamknięte dla FZŚ Regionu Rybnickiego w Kokoszycach. Tak jak w kwietniu i tym razem prowadził je o. Romuald Kasmatowich OFM z Rybnika-Zamysłowa. W poniedziałek o godz.17.50 nastąpiło przywitanie w kaplicy uczestników rekolekcji, a było nas 50 osób. O. Romuald powiedział, że po to jesteśmy na rekolekcjach, żeby poszukiwać duchowych skarbów. Kontemplować będziemy krzyż z San Damiano i przez ten krzyż będziemy poszukiwać tych skarbów. Po kolacji odprawiona została Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Romuald. Każdy następny dzień rozpoczynaliśmy Mszą św. z Jutrznią i homilią. W programie dnia były jeszcze: Droga Krzyżowa, dwie konferencje, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Nieszpory, adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec i na zakończenie Apel Jasnogórski. Mieliśmy również czas wolny. W czasie posiłków słuchaliśmy czytanek, które czytały chętne osoby. Czynnie uczestniczyliśmy w rekolekcjach poprzez włączanie się w oprawę liturgiczną Mszy św. (czytanie, psalm, modlitwa wiernych, prowadzenie śpiewu) oraz prowadziliśmy Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wszyscy potrzebujący, mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, rozmowy indywidualnej z o. Romualdem, a w ostatni dzień rekolekcji przyjąć sakrament chorych.

[Rozmiar: 342533 bajtów]

Ojciec Romuald w swoich konferencjach pięknie mówił o miłości, o budowaniu wspólnoty, o przebaczaniu, o adoracji krzyża Chrystusa, o naszej wierze. Powiedział, że człowiek nie jest samotną wyspą, żyje w rodzinie, we wspólnocie. Siłę i wzorzec do naszego życia czerpiemy z obrazu Boga. Samotność, zamknięcie się w sobie, jest nienawiścią, bo izolujemy się od drugich. Pan Jezus powołał wspólnotę, apostołów i ta wspólnota się rozrastała. Mamy miłować wszystkich ludzi, przyjaciół i tych, którzy nie są nam przyjaźni, ale nasza miłość musi być mądra, roztropna i dojrzała. Przebaczanie drugiemu człowiekowi jest powiększeniem naszego serca. Miłość Chrystusa, modlitwa daje nam siły, aby przebaczać po raz kolejny. Nasze przyjaźnie nas ubogacają. Adorując krzyż z San Damiano, o. Romuald zwrócił naszą uwagę na to, że Jezus na tym krzyżu nie jest wypełniony smutkiem, ale jest to Zmartwychwstały Chrystus – radosny. Kontemplować krzyż, w którym z tajemnicy śmierci przechodzimy do tajemnicy życia. Nasza wiara jest nieustannie doświadczana, jest związana z krzyżem. Wiara nie jest jasna dla człowieka, ale jest tajemnicą. Moc w słabości się doskonali. Doświadczenie trudności Bóg potrafi przemienić na dobro. Trzeba mieć tylko zaufanie do Boga. W doświadczeniach Bóg jest zawsze blisko nas, a szczególnie, gdy nie odczuwamy tej bliskości. Wiara jest czymś, co się nieustannie zmienia, albo wzrasta, albo maleje. Żeby nasza wiara się rozwijała, musimy mieć świadomość łączności z Bogiem. Nasza modlitwa ma być pełna ufności i wytrwała, nie możemy wątpić, to Bóg jej wysłucha. Nasza modlitwa nie idzie w próżnię. W każdej Mszy św. nasze modlitwy zanoszone są przez Jezusa do naszego Ojca.

Wspaniale o. Romuald poprowadził tegoroczne rekolekcje. Jego homilie i konferencje głęboko zapadły w nasze serca. Mam pewność, że często będziemy rozważać usłyszane słowa i chętnie dzielić się z innymi. Swoją dobrocią, łagodnością i pokorą sprawił, że zbudowaliśmy prawdziwą wspólnotę serc.

Przepełnieni radością składamy O. Romualdowi serdeczne dzięki i życzymy, aby dobry Bóg błogosławił Mu i umacniał w kapłańskim powołaniu. Dziękujemy kapłanom, siostrom Jadwiżankom i osobom świeckim pracującym w Domu Rekolekcyjnym w za gościnność i rodzinną atmosferę.

Dziękujemy Bogu i św. Franciszkowi za ten cudowny czas spotkania i modlitwy.

Region Rybnicki FZŚ
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Uroczystość Świętego Franciszka z Asyżu – 4.10.2019 r.
parafia św. Józefa Robotnika w Rybniku

[Rozmiar: 298805 bajtów]

W uroczystość św. Franciszka, bracia i siostry z naszego regionu (60 osób) przybyli do kościoła św. Józefa Robotnika w Rybniku, aby razem świętować. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 śpiewem Godzinek ku czci św. Franciszka z Asyżu i jak zawsze poprowadziła je nasza niezawodna siostra Barbara, z miejscowej wspólnoty. Potem była Msza św., którą sprawował i homilię wygłosił o. Lidian Strzeduła OFM. W oprawę liturgiczną włączyli się członkowi Rady regionalnej: I czytanie – s. Janina, psalm – br. Zygmunt, II czytanie – br. Izydor, modlitwa wiernych – s. Helena.

[Rozmiar: 252176 bajtów]

Z homilii: „Dzień po przejściu Franciszka do wieczności, przeżywamy Jego święto. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, co do świętości życia św. Franciszka, to takiej osobie należy przypomnieć, że dwa lata przed śmiercią otrzymał na Górze La Verna stygmaty. Tylko stygmaty św. Franciszka są uhonorowane liturgicznie (17 września), i o. Pio. Tajemnicy nie jest w stanie przyjąć człowiek zapatrzony tylko w siebie. Są osoby, które otrzymują nadzwyczajne łaski. Prostaczki otrzymują te łaski. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, aby przytulić się do Chrystusa i On nas pocieszy”.

[Rozmiar: 299804 bajtów]

Po Mszy św. było krótkie nabożeństwo do św. Franciszka, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka. Później udaliśmy się do salki parafialnej na dalsze świętowanie, przy braterskim stole. Siostra przełożona regionalna Cecylia Chmielińska, serdecznie powitała o. Lidiana i wszystkich obecnych braci i siostry. Następnie swoje konferencje wygłosili: O. Lidian i radny do spraw formacji br. Izydor.
Z konferencji o. Lidiana: „W czasach, w których żył św. Franciszek, wystarczyło św. Franciszkowi, aby przejść w habicie przez miasto i tak głosić Ewangelię. Nam się wydaje, że jesteśmy pępkiem świata, ale są inne kraje (Azja, Afryka) i te kraje mają wiarę dynamiczną, charyzmatyczną, żywą, nie jak w Europie. Mamy cały czas dawać przykład światu swoim życiem. Mamy rzucać ziarno, a Pan Bóg zatroszczy się, aby to ziarno wzrosło”. Ojciec złożył nam również życzenia z okazji dzisiejszego święta.
Temat konferencji br. Izydora; Cnota męstwa. „Pragnienie męczeństwa, które przemienia się w żywą ofiarę życia”. Brat Izydor powiedział, że chrześcijanie cały czas są atakowani i mamy być przygotowani nawet na ofiarę z życia. Trzeba nam zaczynać ciągle od nowa się nawracać i tak przez całe życie. Mamy sami się nawracać oraz nawracać innych. Modlić się i pościć, aby wypędzić szatana. Trzeba dawać dobre świadectwo.

Po wygłoszonych konferencjach, siostra Cecylia podała nam bieżące ogłoszenia, dotyczące naszego regionu FZŚ. To radosne spotkanie ze św. Franciszkiem zakończyło się błogosławieństwem Bożym udzielonym przez o. Lidiana.
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Uroczystości Poświęcenia Sztandaru
we Wspólnocie FZŚ przy par. Rybnik – Niedobczyce: 3.10.2019 r.

Marzeniem nowo powstałej Wspólnoty FZŚ przy budującej się parafii MB Różańcowej w Rybniku – Niedobczyce, było zakupienie sztandaru. Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu całej wspólnoty – modlitwa do św. Franciszka, ofiarności ludzi – marzenie się ziściło.

[Rozmiar: 153797 bajtów]Zatem 3 października 2019 r., we wspomnienie śmierci św. Franciszka, tutejsza wspólnota przeżywała podniosłą uroczystość poświęcenia nowego sztandaru. Na naszą uroczystość przybyli zaproszeni goście: o. Prowincjał Antonin Brząkalik OFM, o. Ernest Ogar OFM, o. Dorian Plas OFM, Rada Regionu Rybnickiego, s. Barbara i br. Jan oraz parafianie, którzy uczestniczyli we Mszy św. O. Prowincjał Antonin Brząkalik i o. Ernest Ogar OFM, nie przybyli z powodu licznych obowiązków, z Rady Regionu Rybnickiego przybył br. Zygmunt Wolny z-ca przełożonej. Bardzo mu za to dziękujemy.

[Rozmiar: 224172 bajtów]

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą o godz. 17.00, którą koncelebrowali: Asystent Duchowy Regionu Rybnickiego o. Dorian Plas OFM i ks. Proboszcz. Dariusz Kreihs. Homilię wygłosił o. Dorian. Ojciec przybliżył nam postać św. Franciszka, byśmy zrozumieli sens jego życia, często spotykamy się z tym świętym od strony przyrody, czy ekologii. Tymczasem prawdziwe oblicze św. Franciszka możemy znaleźć w miłości do krzyża, który jest dla nas drogowskazem, uczy pokory życia. Po homilii cała wspólnota włączyła się w posługę podczas Eucharystii poprzez czytanie, śpiew psalmu, modlitwę wiernych, którą czytała s. Małgorzata, z darami poszli s. Krystyna i br. Paweł. W poczcie sztandarowym posługiwali: przełożony wspólnoty br. Izydor, z-ca przełożonego s. Zofia i radna ds. formacji. s. Cecylia. Następnie o. Dorian odmówił modlitwę i poświęcił nasz nowy sztandar, ucałowaliśmy poświęcony sztandar na znak szacunku.

Ks. Proboszcz złożył życzenia, by wspólnota wzrastała w liczbę tercjarzy i duchowo. Po uroczystościach w kościele tercjarze i celebransi, oraz zaproszeni goście udali się na uroczystą agape. Spotkanie odbyło się przy braterskim stole, gdzie wspólnota przygotowała dla wszystkich pyszny poczęstunek. Wszystkim ofiarodawcom i tym którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do uświetnienia i do odbycia tej uroczystości, wspólnota FZŚ wraz z przełożonym pragnie w sposób szczególny podziękować i zapewnić o modlitwie. Bóg zapłać. Niech św. Franciszek uprosi dla was wiele łask.

[Rozmiar: 391551 bajtów]

Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże, niech ci ukaże oblicze swe i zmiłuje się nad tobą. Niech zwróci oblicze swoje ku tobie i niech cię obdarzy pokojem.
Włącz się do wspólnoty św. Franciszka, która ci pomoże głębiej odkryć Ewangelię i zastanowić się co należałoby zmienić w swoim życiu i pogłębić swoje duchowe życie. Spotkania odbywają się II wtorek miesiąca w Kaplicy MB Różańcowej o godz. 16.00. Zapraszamy.
Pokój i Dobro
przełożony br. Izydor

NOC POKUTY – 29/30 września 2019 r. (niedziela/poniedziałek)
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej

[Rozmiar: 207472 bajtów]
Wrześniowa Noc Pokuty w Turzy Śl. była zdominowana przez Franciszkański Zakon Świeckich, jak podkreślił miejscowy ks. proboszcz Kazimierz Czempiel.

[Rozmiar: 302173 bajtów]

Mszy św. o godz. 20.00 przewodniczył i homilię wygłosił o. Dorian Plas OFM z Rybnika – Zamysłowa. Franciszkanie świeccy z naszego regionu przygotowali oprawę liturgiczną: I czytanie – br. Izydor, psalm – br. Henryk, II czytanie – br. Marian, modlitwę wiernych – s. Helena. Już przed Mszą św. prowadziliśmy modlitwę, odmówiliśmy Koronkę seraficką ku czci Siedmiu Radości NMP. Rozważania do każdej radości prowadziła s. Helena.

[Rozmiar: 290406 bajtów]

W homilii o. Dorian powiedział: „Na każdej Mszy św. słyszymy słowo Boże. Jest to bardzo ważne słowo, bo przez nie nasza wiara się pomnaża. Bóg daje nam wskazówki, jak mamy żyć. Bogacz z dzisiejszej Ewangelii (Łk 16, 19-31) nie widział drugiego człowieka, był zaślepiony swoim bogactwem, nie widział biedy. Starajmy się, żebyśmy zauważyli innego człowieka obok siebie, wysłuchali go, a niekoniecznie dawali pieniądze. Zauważyć inną osobę obok mnie, uśmiechnąć się, odwiedzić chorego, pomóc w potrzebie. My musimy do tego dorastać, a naszym wzorem jest św. Franciszek i Matka Boża”.
Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu i godzinna adoracja, potem procesja z Najświętszym Sakramentem i czas wolny. O godz.23.20 franciszkanie świeccy poprowadzili Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Różaniec (część chwalebną). O północy odprawiona została Msza św. Z wygłoszonej przez miejscowego kapłana homilii, nawiązującej do dzisiejszej Ewangelii (Łk 9, 46-50), zapadły mi w serce te słowa: „Mamy ufać Bogu jak dziecko, mówić mu o wszystkim, a przykładem dla nas jest umiłowany uczeń Jezusa św. Jan i Matka Boża”.

[Rozmiar: 166714 bajtów]


Po Mszy św. wyruszyła procesja z figurą Matki Bożej z Syrakuz. Nocne czuwanie w Turzy Śl. zakończyło się o godz. 2.00 w poniedziałek. Była piękna pogoda i rzesze pielgrzymów. Do Matki Bożej Fatimskiej, każdego 29 dnia miesiąca, przez cały rok, przybywają licznie wierni z różnych miejscowości naszej archidiecezji i nie tylko.
Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas czuwania z Matką Bożą i Jej Synem.
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Spotkanie Braterskie FZŚ w parafii św. Jerzego w Mszanie – 14.09.2019 r.

[Rozmiar: 216422 bajtów]

W sobotę, franciszkanie świeccy z naszego regionu mieli swoje kolejne spotkanie braterskie. Tym razem odbyło się w parafii św. Jerzego w Mszanie. Przybyło ponad 50 osób, a rozpoczęło się o godz. 10.00. Zgromadzonych w kościele braci i siostry serdecznie powitał ks. proboszcz Marceli Rabstein oraz z tut. wspólnoty franciszkańskiej br. Zygmunt Wolny. Następnie odmówiliśmy Jutrznię, a potem uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem o. Doriana Plas OFM z Rybnika - Zamysłowa. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy: czytanie – br. Izydor, psalm – br. Zygmunt, modlitwa wiernych. – s. Pelagia.

[Rozmiar: 294780 bajtów]

W homilii o. Dorian powiedział: „Bóg jest miłosierny. Bóg nie zostawił człowieka samego i na świat przychodzi Jezus Chrystus. Jezus umiera na krzyżu. Jest to dla wielu ludzi niezrozumiałe. Bóg umiera na krzyżu, aby pokazać nam, jaką wielką miłością nas umiłował. Módlmy się za tych, którzy krzyż odrzucają. Czyńmy znak krzyża przed spożyciem posiłku, przechodząc obok kościoła..., abyśmy się nie wstydzili naszej wiary. Jest to. świadectwo naszej wiary”.

Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci św. Franciszka, a na zakończenie błogosławieństwo Boże i ucałowanie relikwii św. Franciszka.

[Rozmiar: 212224 bajtów]

Następnie w salce parafialnej odbyło się spotkanie przy braterskim stole, gdzie wspólnota miejscowa przygotowała dla nas pyszny poczęstunek. Po pokrzepieniu ciała, wysłuchaliśmy konferencji przygotowanej przez br. Izydora Chmielińskiego - „Łagodność i uprzejmość fundamentem relacji franciszkanów”, a potem nastąpiła dyskusja.

Ojciec Dorian powiedział: „Módlmy się, żeby szanowany był krzyż, prośmy Matkę Bożą Piekarską za naszą Ojczyznę. Nie trzeba mówić nic o Chrystusie, ale swoją postawą (zachowanie, słowa...) świadczą, że jestem człowiekiem wierzącym. Pamiętajmy o szacunku do innego człowieka. Powierzajmy Maryi wszystkie nasze sprawy”.

Spotkanie przebiegało w rodzinnej i radosnej atmosferze, a na zakończenie o. Dorian nam pobłogosławił. Jesteśmy wdzięczni ks. proboszczowi Marcelemu i tut. wspólnocie franciszkańskiej na czele z br. Zygmuntem, za to modlitewne spotkanie, szczere przyjęcie i goszczenie nas u siebie i składamy serdeczne Bóg zapłać.

Pokój i Dobro
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Święto Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli
Rybnik – Zamysłów 2.08.2019 r.

[Rozmiar: 67228 bajtów]

W tym roku po raz pierwszy franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego postanowili świętować nie w Panewnikach, ale w swoim regionie. Spotkanie odbyło się w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku – Zamysłowie, gdzie proboszczem jest o. Ernest Ogar OFM. Rozpoczęliśmy o godz. 9.00 jutrznią, a potem była Msza św., którą odprawił o. Ernest. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady Regionu. Przed rozpoczęciem Mszy św. ojciec powiedział; „Przyszliśmy tu, by przeżywać cudowny czas. Nie prośmy o nic dla siebie, ani dla Zakonu, ale o to, by każdy, kto nawiedzi to miejsce, mógł zyskać odpust zupełny. Dzisiaj chcemy prosić o dar tej łaski”.

[Rozmiar: 123248 bajtów]

W homilii o. Ernest powiedział: „Nasze franciszkańskie życie, to życie polegające na tym, żeby nasza osoba umniejszała się, a wzrastał Chrystus. Wartość odpustu jest dzisiaj bardzo rozmywana. Dawniej było inaczej, ludzie przywiązywali dużą wagę do odpustu. Nie zdajemy sobie sprawy co odpust Porcjunkuli czyni z człowiekiem. Człowiek z natury poszukuje wartości wyższej. Św. Franciszek uczy nas, aby iść za Chrystusem. Chciał, aby cały świat był zbawiony i dlatego prosił o odpust Porcjunkuli. Dla franciszkanów jest to najważniejszy odpust. Bóg daruje nam kary za grzechy. Gdybyśmy uświadomili sobie, co z nami czyni odpust, to byśmy doceniali sobie odpusty. Co Bóg czyni z człowiekiem, gdy obdarzy go łaską odpustu. Hostia, to jest żywe ciało, które jest w agonii. Ludzie obojętni, ateiści, nigdy Boga nie prześladują, nie profanują obrazów, to robi człowiek opętany przez złego ducha. To się dzieje w dzisiejszym świecie, są tacy ludzie, którzy upokarzają wszystko i wszystkich”.

Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo ku czci Matki Bożej i procesja Eucharystyczna na zewnątrz kościoła. Na zakończenie błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka.

Po zakończeniu uroczystości w kościele udaliśmy się na „piknik” do ogrodu przy klasztorze ojców franciszkanów. Tu było coś dla pokrzepienia ciała, wspólny śpiew i radosne braterskie rozmowy. Nasze świętowanie trwało do godz. 13.

przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Jasna Góra 19-20 lipca 2019 roku
XXVI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA FZŚ W POLSCE

[Rozmiar: 81689 bajtów]

Już od 26 lat bracia i siostry Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce, w miesiącu lipcu pielgrzymują do naszej Matki i Królowej na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Poświęceni są ku jedności”. Spotkanie rozpoczęło się w piątek Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu, który poprowadził o. Nikodem Sobczyński OFM, asystent narodowy FZŚ w Polsce, a później było całonocne czuwanie.

O północy odprawiona została Msza św. koncelebrowana. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Ernest Ogar OFM, asystent Regionu Rybnickiego FZŚ. Modlitwy podczas nocnego czuwania prowadziły Regiony: częstochowski, poznański + rybnicki, warszawski + olsztyński do Mszy św., a po Mszy św.: lubelski + białostocki, gdański, katowicki oraz Białoruś. Region rybnicki reprezentowały: s. przełożona regionalna Cecylia i s. Helena. Modlitewne nocne czuwanie składało się z 7 części, a przed każdą, krótką konferencję wygłosił o. Andrzej Romanowski OFM Cap., asystent narodowy FZŚ. Odmówiliśmy wszystkie 4 części Różańca, Koronkę franciszkańską ku czci Siedmiu Boleści NMP, Koronkę franciszkańską ku czci Siedmiu Radości NMP i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Czuwanie zakończyło się błogosławieństwem o. Andrzeja i zasłonięciem Cudownego Obrazu o godz. 3.50 w sobotę.

Na główne uroczystości w sobotę, licznie przybyli członkowie i sympatycy FZŚ z całej Polski. Z naszego Regionu przyjechali pielgrzymi z Jastrzębia Zdroju, Studzionki, Rybnika i okolicznych miejscowości. Pogoda nam dopisała jak każdego roku. Sobotnie spotkanie rozpoczęło się półgodzinnym śpiewem w wykonaniu Rycerzy Świętego Franciszka. Potem zgromadziliśmy się wszyscy na dróżkach różańcowych, gdzie odmówiliśmy III część Różańca św. Następnie wysłuchaliśmy konferencji ks. Marcina Sobiecha, asystenta Regionu Białostockiego pt. „Franciszkanie świeccy w jedności”.

O godz. 11.00 uroczysta Msza św. koncelebrowana na Jasnogórskim Szczycie, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Biskupa prof. dr hab. Ignacego Deca ze Świdnicy. Słowo powitania skierowała do nas s. Joanna Berłowska, przełożona narodowa FZŚ w Polsce.

W homilii ks. bp. Ignacy Dec mówił o jedności w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszej Ojczyźnie. Oprawę liturgiczną oraz dary ołtarza przygotowali franciszkanie świeccy z poszczególnych regionów. Przełożona narodowa s. Joanna Berłowska zawierzyła cały FZŚ w Polsce naszej Matce i Królowej.

Po zakończeniu Mszy św. przełożeni regionalni udali się na spotkanie z Radą Narodową do sali o. Augustyna Kordeckiego, a pozostali pielgrzymi mieli czas wolny. Chętni, mogli zaopatrzyć się w materiały formacyjne rozprowadzane przez członków Rady Narodowej.

O godz. 15.00 wszyscy zgromadzili się na Jasnogórskich Wałach, gdzie odbyła się Droga Krzyżowa, której przewodniczył o. Nikodem Sobczyński OFM, rozważania prowadziła s. Jolanta Bogdanów, a śpiew Region Poznański. Po błogosławieństwie na zakończenie naszej pielgrzymki udaliśmy się w drogę powrotną do swoich domów.

[Rozmiar: 84656 bajtów]

Dziękujemy Bogu, naszej Najlepszej Matce, Jego Ekscelencji ks. bp. Ignacemu Decowi, ojcom paulinom i franciszkanom, przełożonej narodowej s. Joannie i wszystkim braciom i siostrom za to wspaniałe spotkanie na Jasnej Górze. Jeżeli Bóg pozwoli, to spotkamy się tu już za rok.

s. Helena Młyńczyk

XX Spotkanie uwielbienia
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA i NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
w parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi - 29 VI 2019

[Rozmiar: 299489 bajtów]

W sobotę 29.06.2019 r. w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, bracia i siostry FZŚ Regionu Rybnickiego (ponad 50 osób) zgromadzili się w kościele św. Marii Magdaleny w Lubomi. Tu przybywamy każdego roku, aby uwielbić Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Nasze spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00, a powitał nas ks. proboszcz Jacek Starosta. W tym roku wspólnota franciszkańska w Lubomi obchodzi 175 rocznicę swego istnienia. W związku z tym ks. proboszcz mówił o początkach wspólnoty i ówczesnym ks. proboszczu Franciszku Staniek, którego staraniem powołano wspólnotę FZŚ, a jego doczesne szczątki spoczywają na miejscowym cmentarzu przy kościele. Potem było wystawienie Najświętszego Sakramentu, Różaniec, który poprowadzili franciszkanie świeccy z miejscowej wspólnoty, nabożeństwo uwielbienia i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił o. Lidian Strzeduła OFM. Wraz z nim Mszę św. celebrowali księża emeryci: Kazimierz Fyrla i Herbert Wójcik. Oprawę liturgiczną przygotowała tut. wspólnota FZŚ.

[Rozmiar: 336572 bajtów]

W homilii o. Lidian nawiązał do postaci dnia dzisiejszego, a są nimi św. Piotr i św. Paweł. „ Święty Paweł odbył trzy wyprawy misyjne, tam założył wiele wspólnot. Doznał również porażki, choćby w Atenach, a jednak został Apostołem narodów. Jego dzieło zaowocowało i wydało obfite ziarno. Święty Piotr, to na nim spoczęła szczególna łaska, jemu Pan powierzył swój Kościół. Piotr, czyli skała. Kościół trwa, bo Jego fundament jest trwały. Dziś na Jego czele stoi Ojciec Święty Franciszek. Święty Franciszek bardzo szanował Ojca Świętego i do niego zwrócił się o zatwierdzenie Reguły. Dwa filary Kościoła - św. Piotr i św. Paweł.

[Rozmiar: 307895 bajtów]

Po homilii dwie siostry z parafii św. Jacka w Stanowicach: Barbara Makowska i Teresa Kieś, złożyły profesję wieczystą. Razem z nimi dzielimy radość, że będą uczestniczyć w życiu wspólnoty FZŚ. Po Komunii Świętej wyśpiewaliśmy dziękczynne TE DEUM za 175 lat istnienia lubomskiej wspólnoty franciszkańskiej. Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka i udaliśmy się wraz z kapłanami na cmentarz, aby pomodlić się przy grobie śp, ks. Franciszka, złożyć kwiaty i zapalić znicze.

[Rozmiar: 153628 bajtów] [Rozmiar: 240581 bajtów]

Po zakończeniu części modlitewnej odbyło się spotkanie braterskie w domu parafialnym.

[Rozmiar: 261655 bajtów]

Wspólnota miejscowa przygotowała poczęstunek, był również jubileuszowy tort. Brat Izydor Chmieliński odczytał konferencję - „Radość w Panu jest waszą ostoją” W nawiązaniu do konferencji. o. Lidian powiedział: „Radujcie się w Panu. Ma to być radość z posiadania Chrystusa. Mieć Chrystusa w swoim sercu, to jest mieć w sercu stan duchowej radości”. Były również pytania do ojca i dyskusja oraz braterskie rozmowy. To radosne spotkanie zakończyło się pasterskim błogosławieństwem.c przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

8 czerwca 2019 r. Dzień Skupienia FZŚ w parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie

Spotkanie rozpoczęło się 8 czerwca o godz. 10.00. Przybyły 32 osoby. Wszystkich uczestników serdecznie powitał ks. prob. Mirosław Pelc i opiekun wspólnoty ks. Krzysztof Mikiciuk. [Rozmiar: 373617 bajtów] [Rozmiar: 133117 bajtów]
Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną której przewodniczył o. Ernest, który również wygłosił homilię. Msza św. była w intencji członków FZŚ i ich rodzin. O. Ernest powiedział, że powinniśmy dbać o dobroć, miłość i pokój oraz obecność w naszym sercu Ducha Świętego. Z Duchem Świętym wiąże się obecność Boga w człowieku, ożywiająca obecność w Eucharystii i słowach Pisma Świętego, wlewanie i praktykowanie cnót, modlitwa czystego serca i w duchu prawdy, śmierć zadawana wadom i grzechom, wiernie zachowywanie franciszkańskiego sposobu życia i miłość braterska, wobec wszystkich bliźnich.

[Rozmiar: 255577 bajtów] [Rozmiar: 288547 bajtów]

Po zakończeniu Mszy św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka oraz wysłuchaliśmy słowa Bożego o. Ernesta „Otwarcie na Ducha Świętego” i konferencji br. Izydora Chmielińskiego pt. „Ogień Ducha Świętego". Duch Ruach - powiew Ducha - nauka o darach stanowi naukę o życiu duchowym, która wskazuje drogę nam samym i pomaga nam wychowywać braci, za których formację jesteśmy odpowiedzialni do ufnego poddania się jego kierownictwu.

Po wysłuchaniu konferencji udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie braterskie i poczęstunek, który przygotowała tutejsza wspólnota. Wszystkich obecnych przywitała przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska, przekazując serdeczne podziękowania za przybycie na spotkanie i wspólne modlitwy. S. Cecylia powiedziała - wszyscy spotykamy się w imię Jezusa Chrystusa na wszystkich spotkaniach franciszkańskich, Jezus nas tu zaprosił z Matką naszą Maryją do swojej szkoły. Mamy uczyć się naśladować św. Franciszka. Módlmy się, a Oni nam pomogą. Podała ogłoszenia. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Na zakończenie o. Ernest udzielił wszystkim pasterskiego Bożego błogosławieństwa.
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Międzyregionalne Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Turzy Śląskiej
w dniu 18.05.2019 r.

[Rozmiar: 309712 bajtów]
W majową słoneczną sobotę franciszkanie świeccy z trzech regionów: Rybnickiego, Katowickiego i Bielsko-Żywieckiego pielgrzymowali do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. Wszystkich przybyłych braci i siostry serdecznie powitał ks. Antoni Pudlik oraz przeł. regionalna Regionu Rybnickiego s. Cecylia Chmielińska. Nasze spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 jutrznią, którą poprowadził br. Izydor.

[Rozmiar: 403570 bajtów] [Rozmiar: 372003 bajtów] [Rozmiar: 315851 bajtów]


Następnie odprawiona została Eucharystia koncelebrowana przez o. Gilberta OFM z Rybnika i o. Fryderyka OFM z Katowic. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy, a homilię wygłosił o. Gilbert. Powiedział m.in. „Dzisiaj człowiek ma wszystko w zasięgu ręki. Jesteśmy ludźmi nowoczesnymi. Ważne jest dla nas to, co możemy dotknąć, powąchać, bo taka jest nasza rzeczywistość. Wielu z nas dziś postawiłoby to samo pytanie „Panie, pokaż nam Ojca”. Wierzę Bogu, ale czy wierzę bezgranicznie jak Maryja. Nic złego nie może nas spotkać gdy idziemy z Maryją, bo wiemy gdzie nas prowadzi. Maryja jest wzorem, a wzór trzeba naśladować. Maryja nosiła Chrystusa i my mamy być wzorem dla współczesnego człowieka, wskazywać mu większe wartości, zanieść mu Chrystusa. Często prośmy „Panie przymnóż nam wiary” Po homilii były przyjęcia: do postulatu – 1 osoba, do nowicjatu 5 osób, a profesję wieczystą złożyły 4 osoby.

[Rozmiar: 370187 bajtów]

Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe, a potem przerwa na posiłek i braterskie rozmowy. O godz. 13.15 udaliśmy się z relikwiami św. Franciszka na dróżki różańcowe i tam odmówiliśmy część radosną Różańca św. Rozważania różańcowe poprowadził o. Fryderyk, a nawiązał w nich do naszych wspólnot franciszkańskich. Mówił, że we wspólnotach musi być miłość, a nie tylko modlitwa według ustalonego schematu. Mogą być niedziele powołaniowe, przyjeżdżać na nie nawet biskupi, ale to nie biskupi powołują, ale jedność i miłość we wspólnotach. Czy jest serdecznie na spotkaniach, czy chłód, czy będę rozmawiać z tą siostrą, a z tą nie. Rozważania o. Fryderyka głęboko zapadły nam w serca i powinniśmy szczerze wziąć pod uwagę to, co trzeba odnowić i przeprowadzić w naszych wspólnotach, by wierniej i wyraźniej dawały świadectwo o tym, czego Chrystus nauczał, a św. Franciszek nam przekazał.

Nasze spotkanie w Turzy Śl.. zakończyło się Koronką do Miłosierdzia Bożego, błogosławieństwem i uczczeniem relikwii św. Franciszka.
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Regionalna Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do Kobylina i Miejskiej Górki

[Rozmiar: 423624 bajtów]
W poniedziałek 6.05.2019 r. we wczesnych godzinach rannych, już po raz trzeci, wyjechaliśmy wraz z naszym asystentem regionalnym o. Ernestem Ogarem OFM na pielgrzymkę do Miejskiej Górki. Razem było nas 49 sióstr i braci. Podróż rozpoczęliśmy modlitwą i błogosławieństwem o. Ernesta.

Nasza pielgrzymka odbyła się w ramach III Dni Euzebiańskich, które trwały od 4-6.05.2019 r., a organizatorzy to: Burmistrz Miejskiej Górki i Klasztor Franciszkanów na Goruszkach. Tym razem najpierw udaliśmy się do oddalonego o 20 kilometrów Kobylina, gdzie na nas czekali pielgrzymi z Regionu Katowickiego. W tym mieście znajduje się kościół pod wezwaniem Matki Bożej przy Żłóbku i klasztor Zakonu Braci Mniejszych. Od września 2003 roku w klasztorze mieści się Postulat Prowincji. W grudniu 2018 roku Ordynariusz Kaliski, ks. biskup Edward Janiak ustanowił kobylińską świątynię Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku. Z historią tego miejsce zapoznał nas o. Ksawery. Po krótkim pobycie w tym pięknym sanktuarium wyruszyliśmy do Miejskiej Górki.

O godz. 12.00 w Sanktuarium św. Franciszka z Asyżu uczestniczyliśmy we Mszy św. o rychłą beatyfikację Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego oraz za wszystkich tercjarzy, której przewodniczył o. Dimitr Żeglin OFM. Wraz z nim Mszę św. celebrowało trzech ojców i ks. Rafał Pajszczyk.

[Rozmiar: 399974 bajtów]

Homilię wygłosił ks. Rafał, postulator w procesie beatyfikacyjnym o. Euzebiusza Huchrackiego. Nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, gdzie Filip mówi: „Panie, pokaż nam Ojca...”. Nie byli Apostołowie jeszcze przekonani, że Bóg jest w Jezusie. Jezus chce nas przekonać, że On żyje, że zmartwychwstały żyje we wspólnocie Kościoła, który my stanowimy. Jezus żyje i nas prowadzi. Jest też w Kościele zbawionych. Świętych możemy podzielić na dwie grupy: I – Święci w oczach Boga, II – Święci w znakach Kościoła, których Kościół swym autorytetem uznał za zbawionych. Ks. Rafał dalej powiedział, że dzisiaj tu gromadzi nas o. Euzebiusz. Był on gwardianem tego klasztoru. Przybyliśmy tu, aby czerpać ze śladów jego świętości. Świętość mierzy się stopniem wypełniania obowiązków swojego stanu. Przychodzimy dzisiaj, aby modlić się o jego rychłą beatyfikację oraz by zatęsknić za własną świętością, aby pokazywać, że Jezus zmartwychwstały żyje w nas, we wspólnocie Kościoła.

[Rozmiar: 327994 bajtów]

Po Mszy św. wyruszyła procesja pod pomnik o. Euzebiusza i tu modliliśmy się o rychłą jego beatyfikację oraz za wszystkich zmarłych, którzy zostali tu pomordowani w czasie II wojny światowej.

[Rozmiar: 298233 bajtów]

Potem zaproszeni zostaliśmy na piknik, który został zorganizowany na placu za murami kościoła. Tu pod namiotem przygotowane były dla nas stoły i ławki oraz pyszny poczęstunek (żurek, bigos, kawa, herbata i różne ciasta). Był też czas na zwiedzanie i spacer po ogrodzie klasztornym.

[Rozmiar: 471625 bajtów]

Po posiłku wróciliśmy do kościoła na konferencję ks. Rafała, w której przedstawił sylwetkę ojca Euzebiusza Huchrackiego. Mówił o jego życiu, pracy i męczeństwie. W Godzinie Miłosierdzia odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Nawiązując do wysłuchanej konferencji o. Maksymilian Brylowski OFM powiedział, że „Chrystus jest źródłem powołania. Każdy z nas jest powołany na inny sposób., każdy z nas jest powołany, aby dawać siebie Panu Bogu i służyć ludziom jak o. Euzebiusz. Kto idzie za Jezusem nie zginie. Idźmy do tej MIŁOŚCI, która daje nam życie”. [Rozmiar: 222333 bajtów]

Na zakończenie naszego pobytu na Goruszkach, w krypcie kościoła odmówiliśmy wspólnie nieszpory, podziękowaliśmy ojcom franciszkanom za gościnę i udaliśmy się w drogę powrotną do naszych domów. Wielki Bóg zapłać o. Ernestowi i bratu Zygmuntowi za zorganizowanie tej wspaniałej pielgrzymki.
przełożona regionu, s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Spotkanie Regionalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju

[Rozmiar: 389155 bajtów] [Rozmiar: 193154 bajtów]

W sobotę 27.04.2019 r., przed świętem Miłosierdzia Bożego, franciszkanie świeccy z naszego Regionu (37 osób) przybyli do kościoła NSPJ w Jastrzębiu Zdroju, aby wspólnie modlić się o nowe powołania do FZŚ oraz o wytrwanie w powołaniu.

Nasze spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą odprawił o. Ernest Ogar OFM, asystent regionalny. On również wygłosił w czasie Mszy św. homilię. Oprawa liturgiczna: czytanie i modlitwa wiernych – s. Renata i s. Kazia z miejscowej wspólnoty, a psalm zaśpiewał br. Zygmunt z Rady Regionalnej.

W homilii o. Ernest powiedział, że całe nasze życie jest wspaniałą przygodą, jeśli nie spoczniemy na laurach, ale jeżeli poszukujemy czegoś nowego. Każde święta przeżywa się co roku inaczej, mamy zwrócić uwagę na coś innego. Najwspanialszym owocem jest Jezus Chrystus. Jezus przeszedł przez życie dobrze czyniąc. Nasze grzechy przybiły Go do krzyża. Ciało Jezusa jest poszatkowane, rozerwane przez nasze grzechy. Chrystus wrócił do życia z martwych, ale żyje już nowym życiem. Wszyscy jesteśmy mistycznym ciałem samego Jezusa Chrystusa. Kościół płonie, aby się znów odrodzić. Kościół Święty i nasz Zakon odrodzi się z popiołów, bo Zakon jest częścią Kościoła Katolickiego. Róbmy swoje, dajmy świadectwo naszym życiem, a wszystko się odrodzi.

Po homilii br. Leszek Rodzik z parafii Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy złożył profesję czasową na okres 1 roku.

Na zakończenie Mszy św. po błogosławieństwie ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka, a potem była krótka konferencja o. Ernesta. Następnie wysłuchaliśmy konferencji br. Izydora Chmielińskiego: „Cierpliwość siłą franciszkanina świeckiego”.

[Rozmiar: 244699 bajtów] [Rozmiar: 194226 bajtów]

Następnie w domu parafialnym odbyło się spotkanie braterskie. Wspólnota miejscowa przygotowała dla wszystkich poczęstunek. Swą obecnością zaszczycił nas ks. Janusz Wilczek, opiekun tutejszej wspólnoty FZŚ, który na zakończenie spotkania udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.
przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Życzenia wielkanocne

[Rozmiar: 376614 bajtów]

Spotkanie Braterskie FZŚ w parafii Świętego Antoniego w Rybniku – 6.04.2019 r.

[Rozmiar: 394696 bajtów]

W sobotę bracia i siostry FZŚ z całego naszego Regionu (58 osób) przybyli do rybnickiej parafii św. Antoniego na spotkanie braterskie, gdzie również swój dzień skupienia przeżywali nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej Archidiecezji Katowickiej. Wszystkich zgromadzonych w bazylice powitał miejscowy ks. proboszcz Marek Bernacki i zaprosił do wspólnej modlitwy.

O godz.10.00 ks. Andrzej Suchoń, duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Katowickiej, poprowadził nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Potem uczestniczyliśmy we Mszy św., którą pod przewodnictwem ks. Andrzeja Suchonia sprawowali: o. Ernest Ogar OFM, asystent regionalny i ks. Mateusz Mnich, opiekun miejscowej wspólnoty franciszkańskiej. W oprawę liturgiczną włączyli się szafarze oraz s. Teresa z FZŚ przy tut. parafii. Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej, a mówił o jednym z darów Ducha Świętego, o darze rozumu. „Rozum oświecony wiarą pomaga nam zrozumieć różnego rodzaju wydarzenia, dlaczego tak się dzieje, dlaczego Bóg dopuszcza takie sytuacje, zrozumieć ludzi, dlaczego tak postępują, a nie oceniać, potępiać. Trzeba analizować sytuację, a nie przyjmować wszystkiego co słyszymy, czy widzimy. Musimy dzisiaj modlić się o dar rozumu oświecony wiarą”.

Po Mszy św. wszyscy obecni w kościele ucałowali relikwie św. Franciszka i tak zakończyło się nasze wspólne spotkanie modlitewne.

[Rozmiar: 273661 bajtów]

Następnie bracia i siostry udali się do salki parafialnej na spotkanie przy braterskim stole. Miejscowa wspólnota przygotowała dla nas poczęstunek. Przełożona regionalna powitała wszystkich i zadała kilka pytań, aby każdy sam sobie odpowiedział „Post i pokuta”, następnie podała ogłoszenia. Ojciec Ernest mówił o pokorze. Powiedział, że trzeba dużo się modlić o dar cierpliwości. Na zakończenie spotkania udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
sekretarz s. Helena Młyńczyk

Rekolekcje w Kokoszycach

W dniach od 1 do 4 kwietnia 2019 r. w Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach odbyły się Wielkopostne Rekolekcje dla franciszkanów świeckich Regionu Rybnickiego w którym uczestniczyły 43 osoby.

[Rozmiar: 314881 bajtów]

Prowadził je o. Romuald Kosmotowicz OFM, który celebrował codzienną Eucharystię, głosił; homilie, konferencje, Liturgię Godzin w każdym dniu, adoracje Najświętszego Sakramentu, różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego, Drogę Krzyżową. Ponadto w każdej wolnej chwili o. Romuald służył wspólnocie w sakramencie pokuty.

[Rozmiar: 126967 bajtów]


Istotą rekolekcji było odnowienie życia duchowego, otworzenie się na Bożą obecność, wsłuchanie się w Jego głos, jak robił to św. Franciszek.

Ojciec Romuald homilię i konferencje oparł na ikonie krzyża z San Damiano.

Naszą uwagę zwrócił szczególnie na postać setnika i wspólnotę jaką tworzył Maryja, Jan i setnik pod krzyżem.

Postać setnika zachęca nas byśmy byli prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa, a wspólnota obecna wspólnota pod Krzyżem jest podobna do naszej wspólnoty franciszkańskiej.


W niej uczymy się kochać Eucharystię, otwierać się na innych potrzebujących.

Z naszej Rady Regionalnej w rekolekcjach uczestniczyli: przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska, zastępca przełożonej br. Zygmunt Wolny i radny ds. formacji br. Izydor Chmieliński. Dziękujemy Panu Bogu za ten błogosławiony czas: miła atmosfera, rozmowy z Ojcem Rekolekcjonistą, słoneczna pogoda, spacery po przepięknym parku. wspaniałe nasze medytacje Słowa Bożego.

[Rozmiar: 166762 bajtów] [Rozmiar: 172118 bajtów]

Podczas agapy kończącej rekolekcje podziękowaliśmy o. Romualdowi za radość, ciepło i pokój. Wyrazy wdzięczności kierujemy do gospodarzy tego miejsca za gorące przyjęcie i otwarte serce. Z radością czekamy na kolejne rekolekcje.

Pokój i dobro
Przełożona regionalna
s. Cecylia Chmielińska

REGIONALNY WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA FZŚ RYBNIK – ZAMYSŁÓW

W sobotę 23.03.2019 r. w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku-Zamysłowie odbył się Regionalny Dzień Wielkopostny FZŚ. Temat naszego spotkania: „Poświęceni są ku jedności” Wszystkich przybyłych braci i siostry, a było nas ponad 60 osób, serdecznie powitała s. przeł. regionalna Cecylia Chmielińska. Ojciec Ernest Ogar OFM, asystent regionalny przedstawił program dzisiejszego spotkania. Ojciec powiedział: „Liturgią jesteśmy w Wieczerniku, jesteśmy wraz z Bogiem tu i teraz. Gdy odmawiamy Różaniec, jesteśmy przeniesieni do tych miejsc i uczestniczymy w tych wydarzeniach (ogrójec, droga krzyżowa...). Najświętszy Sakrament, to jest uwielbione Ciało Chrystusa. Gdy adorujemy Najświętszy Sakrament, uczestniczymy w chwale nieba. Co z nami robi Liturgia, czym jest dla mnie”.

[Rozmiar: 200958 bajtów]

Spotkanie rozpoczęliśmy Drogą Krzyżową, którą poprowadzili franciszkanie świeccy. Potem uczestniczyliśmy w Eucharystii celebrowanej przez o. Ernesta, a oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady Regionalnej.

W homilii o. Ernest powiedział, że dzisiaj możemy mówić o wszystkim, tylko nie wolno mówić o religii, choćby tylko informacji o Bogu, że w Jezusie Chrystusie umarł na krzyżu. Takiego Boga umiłował św. Franciszek i takiego Boga mamy głosić. Trzeba nam nieść takiego Chrystusa dzisiejszemu światu. Nie bać się, że będziemy wyśmiani, poniżeni. Takiego Chrystusa umęczonego i ukrzyżowanego pokochał Franciszek. Nie bój się cierpieć dla Chrystusa. Ile to razy my stajemy się oprawcami Chrystusa przez nasze grzechy. Prośmy Chrystusa, abyśmy mogli zrozumieć nasze grzechy, uświadomić sobie nasze grzeszne wybory i pokutowali.

[Rozmiar: 368128 bajtów]

Po Komunii św. nastąpiło zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich wspólnot FZŚ przez s. przeł. regionalną Cecylię Chmielińską.

Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo ku czci św. Franciszka, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka.

[Rozmiar: 353127 bajtów]

Potem pozostaliśmy jeszcze w kościele, aby wysłuchać konferencji wybranej i wygłoszonej przez br. Izydora Chmielińskiego, radnego ds. formacji w regionie, „Wstrzemięźliwość w ujęciu franciszkańskim” (autor o. Benedykt Kordula OFM). W konferencji przytoczone zostały słowa św. Franciszka: „Każdy ma w swojej mocy nieprzyjaciela, mianowicie ciało, przez które grzeszy”. Dlatego trzeba się umartwiać i czynić pokutę. W pokucie należy zachować umiar i rozwagę. Najważniejsze dla św. Franciszka było przykazanie miłości, zmiana postawy serca, a nie biczowanie się. Kto jest ubogi duchem, ten nienawidzi samego siebie i kocha tych, którzy mu źle czynią.

Następnie głos zabrał o. Ernest Ogar OFM. Powiedział, że chce tylko rozszerzyć konferencję br. Izydora, a szczególnie w części, która wypływa z objawień fatimskich (wezwanie do pokuty). Trzeba zdrowego podejścia do pokuty. Dzieci fatimskie widziały piekło i gdyby nie obietnica Matki Bożej, że będą w niebie, nie wytrzymałyby strasznego widoku piekła. Św. Maksymilian mówił, że wszystkie trudności są niczym, w porównaniu z tym, co czyni mój grzech i innych z moim życiem. Tylko pokuta za moje grzechy i innych, to jest lekarstwo na piekło. Umartwianie się, odejście od grzesznego życia, nawrócenie się. Robić to, czego oczekuje od nas Chrystus. Zrezygnować z naszych planów. Gdy nie będziemy w naszym życiu franciszkańskim czynić pokuty, to św. Franciszek od nas odejdzie. Im więcej będzie we mnie pokuty, to więcej będzie Chrystusa. Czynić pokutę, to stawać się Chrystusem, powiedział na zakończenie swej konferencji o. Ernest.

[Rozmiar: 284610 bajtów]

Po umocnieniu ducha Eucharystią, homilią i konferencjami przeszliśmy na spotkanie braterskie do salki parafialnej. Miejscowa wspólnota przygotowała dla nas wszystkich poczęstunek. Był czas na pytania i braterskie rozmowy. Można było zakupić materiały formacyjne oraz pobrać kwartalniki „Pokój i Dobro.” W naszym spotkaniu uczestniczył również ks. proboszcz Dariusz Kreihs z parafii MB Różańcowej w Rybniku – Niedobczycach, który jest naszym bratem, gdyż należy do FZŚ przy tamtejszej parafii. Bogu niech będą dzięki za to kolejne wspaniałe spotkanie, bo bracia i siostry są radośni, gdy są razem.

Przełożona regionu s. Cecylia Chmielińska sekretarz s. Helena Młyńczyk

Spotkanie szkoleniowo-formacyjne

Program spotkania szkoleniowo formacyjnego z radami wspólnot miejscowych Regionu Rybnickiego – Rybnik, 23.02.2019 r., Jastrzębie, par. NSPJ 19.10.2019 r., godz. 9.00.

Wielka Nowenna na Jubileusz 800. rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka
Temat do rozważań na rok 2019 z Listu do wszystkich wiernych (redakcja pierwsza) św. Franciszka:
Rok 2019 – Poświęceni są ku jedności.
Sobota 23.02. i 19.10.2019 r.

[Rozmiar: 204240 bajtów]


 • 9.00, Jutrznia
 • 9.15, Msza święta. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do św. Franciszka, Błogosławieństwo i ucałowanie Relikwii św. Franciszka. Następnie przechodzimy do domu parafialnego na spotkanie.
 • Przywitanie wszystkich obecnych przybyłych (zwłaszcza nowych z rad miejscowych) przez przełożoną Regionu Rybnickiego.
 • I konferencja wygłoszona przez o. Ernesta Ogara OFM, asystenta regionu. „Modlitwa i pobożność w życiu franciszkanina”.
 • Poczęstunek – kawa, herbata i ciastko.-Można będzie zakupić materiały formacyjne.
 • II – konferencję wygłosi s. Helena Młyńczyk, sekretarz Rady Regionu, na temat kłopoty we wspólnotach w wypełnianiu sprawozdań rocznych. Następnie omówi sprawozdanie z regionu: jakie były spotkania, ile ich było oraz sprawozdanie finansowe.
 • III - Konferencja na temat „Wytrwanie w powołaniu” – br. Izydor Chmieliński, radny ds. formacji w Regionie.
 • IV - Konferencja i ogłoszenia, sprawozdanie z przeł. Reg. W Warszawie
 • .
 • -- Proszę bardzo żeby opisać historie swoich wspólnot, kto napisał proszę do mnie zgłosić. Otrzymałam je ze wspólnot: Lubomia, Biertułtowy, Rybnik św. Antoniego, Jastrzębie Zdrój par. NMP Matki Kościoła, kto przekazał historie s. Bogdanie to proszę mi zgłosić.
 • [Rozmiar: 210166 bajtów] [Rozmiar: 216713 bajtów]

  Z franciszkańskim pozdrowieniem Pokój i Dobro. Niech Pan Was błogosławi i strzeże, a święty Franciszek prowadzi.
  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska

  Spotkanie Rady Narodowej FZŚ w Polsce z Przełożonymi Regionów

  [Rozmiar: 192017 bajtów]


  W sobotę i niedzielę, 16 i 17 lutego 2019 roku, w Centrum Franciszkańskim Warszawie odbyło się spotkanie Rady Narodowej z przełożonymi Regionów.

  [Rozmiar: 239150 bajtów]

  Dzień Skupienia Braterskiego - Stanowice 9.02.2019 r.

  [Rozmiar: 311243 bajtów]

  W dniu 9.02.2019 r. franciszkanie świeccy Regionu Rybnickiego swoje spotkanie braterskie mieli w parafii św. Jacka w Stanowicach. Przybyło 46 osób.

  [Rozmiar: 188691 bajtów]
  Jak zawsze ks. Proboszcz Dariusz przywitał bardzo serdecznie o. Ernesta, oraz wszystkich przybyłych. Wspólnota miejscowa poprowadziła Jutrznię, a po Jutrzni wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do św. Franciszka.

  O. Ernest i opiekun duchowy odprawili Mszę św. w intencji FZŚ, oraz o powołanie do zakonu. W homilii (Ew. Mt. 11, 28-30) „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”… nawiązał do przyrzeczeń chrzcielnych, które są powrotem do życia przepełnionego Bogiem. Życzył nam, abyśmy razem z nową przyjętą postulantką wracali do tego przyrzeczenia.

  Po Eucharystii ojciec Ernest pobłogosławił nas relikwiami św. Franciszka i dał wszystkim do ucałowania. Zrobiliśmy wspólne zdjęcie na pamiątkę.

  [Rozmiar: 232235 bajtów]

  Następnie przeszliśmy na agapę do salki przykościelnej. Br. Izydor wygłosił konferencję „Duch i Litera”, „Litera zabija”, po której o. Ernest udzielił odpowiedzi na pytania.

  Na zakończenie przełożona s. Cecylia podała ogłoszenia regionalne, a ojciec Ernest udzielił wszystkim Błogosławieństwa i wszyscy rozjechaliśmy się do swoich domów. Pokój i Dobro.

  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Spotkanie Braterskie FZŚ w parafii Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy – styczeń 2019 r.

  [Rozmiar: 270432 bajtów]  W mroźną styczniową sobotę 31 franciszkanów świeckich z naszego Regionu przybyło do kościoła w Moszczenicy na nasze kolejne spotkanie.  O godz. 10.00 odmówiliśmy Jutrznię, którą poprowadziła s. przełożona regionalna Cecylia Chmielińska.
  Przed rozpoczęciem Mszy św. wszystkich braci i siostry oraz naszego asystenta regionalnego o. Ernesta Ogara OFM serdecznie powitał miejscowy ks. proboszcz Andrzej Drabik. Mszę św. w naszej intencji odprawił oraz homilię wygłosił o. Ernest. Ogar OFM. oprawę liturgiczną zadbali bracia z tut. wspólnoty.

  Z homilii: „Św. Franciszek wiedział dobrze, że człowiek, który wyzbył się tego co światowe, może poświęcić się w całości Bogu. Często poddajemy się wchłanianiu mentalności tego świata. Wszędzie czytamy ewangelię tego świata: grzechy i słabość ludzką (cokolwiek słyszymy, czytamy, oglądamy). Św. Franciszek uczy, abyśmy codziennie wprowadzali w nasze życie Ewangelię Chrystusa. Powód, że nie ma nowych powołań do FZŚ, to brak świadectwa, przykładu naszego życia. Czy jesteś gotów być narzędziem w ręku Boga, nieść miłość, pokój, pocieszenie... Trzeba nam żyć Ewangelią drodzy braci i siostry. Niech stanie się ta Modlitwa Świętego Franciszka naszym codziennym Pacierzem”

  Na zakończenie Mszy św. ojciec Ernest skierował do nas ważne przesłanie: „Żyć na serio Ewangelią, żeby Chrystus działał w nas i przez nas”.

  [Rozmiar: 217664 bajtów]

  Po błogosławieństwie i uczczeniu relikwii św. Franciszka, udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie braterskie. Wspólnota miejscowa przygotowała dla wszystkich poczęstunek. Byli z nami o. Ernest i ks. proboszcz Andrzej. Zastępca przełożonego tut. wspólnoty franciszkańskiej, br. Stanisław, rozpoczął modlitwę i podziękował wszystkim za przybycie. Później wysłuchaliśmy słów skierowanych do nas przez s. Cecylię Chmielińską.

  Następnie br. Izydor Chmieliński, odpowiedzialny za formację w Regionie, wygłosił konferencję na temat: „Walka duchowa”. W konferencji zacytował słowa (Napomnienie 10) św. Franciszka. Powiedział, że największym wrogiem jesteśmy my sami, mianowicie ciało, przez które grzeszymy. Dzięki pomocy Ducha Świętego możemy pokonać naszego wroga. Dlatego często wzywajmy Ducha Świętego.

  Do niniejszej konferencji odniósł się o. Ernest i ks. proboszcz, a także bracia i siostry dzielili się swoimi przemyśleniami i świadectwami. Na zakończenie spotkania o. Ernest udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.

  Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Adoracja Bożej Dzieciny i Spotkanie Opłatkowe dla FZŚ Regionu Rybnickiego
  – Rybnik 12 stycznia 2019 r.

  [Rozmiar: 227286 bajtów]

     W sobotę, 12 stycznia bracia i siostry z całego Regionu Rybnickiego przybyli do parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku, aby wspólnie adorować Boże Dzieciątko i połamać się opłatkiem.  Nasze świętowanie rozpoczęło się Mszą św., którą w naszej intencji odprawił oraz homilię wygłosił o. Lidian Strzeduła OFM. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady Regionalnej.

  [Rozmiar: 206597 bajtów]

  Ewangelia (J 3, 22-30) Z homilii: „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał”. Było wtedy trochę wśród ludzi nieporozumienia i Jan Chrzciciel musiał to nieporozumienie korygować. Dlatego Jan wzywa do wyrównania ścieżek – mówi, że nie jest Mesjaszem, nie zwraca uwagi na siebie, ale na Niego, na Jezusa. Człowiek chce, aby go szanowali, zwracali na niego uwagę – to jest pycha. Absolutna władza przynależy Bogu, uczy Jan. Nie możemy wzrastać, ale się uniżać, bo On ma wzrastać, by Jezusa w moim życiu było jak najwięcej. Wtedy będziemy dostrzegali naszą małość, a wielkość Boga. Franciszek wyrzucił ze swojego życia praktycznie wszystko, a pozyskał Jezusa. Chciał całe życie być tym najmniejszym w jego pokorze i uniżeniu, które wyniosły go na wyżyny świętości. Ta spuścizna św. Franciszka trwa po dzień dzisiejszy. Po homilii s. Barbara Racławska z parafii Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach złożyła profesję wieczystą.

  [Rozmiar: 196088 bajtów]

  Po Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe w salce parafialnej, z udziałem ojców franciszkanów. Łamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie serdeczne życzenia. Po tym braterskim spotkaniu wróciliśmy do kościoła na adorację Bożego Dzieciątka, którą poprowadził o. Lidian. Na zakończenie udzielił wszystkim obecnym pasterskiego błogosławieństwa, a potem ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka.

  Bóg zapłać ojcom: Lidianowi, Mateuszowi i Ernestowi oraz wszystkim siostrom i braciom za wspólną modlitwę i radosne braterskie spotkanie.

  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Pielgrzymka do Tychów

  [Rozmiar: 285010 bajtów]

  W Tychach, 5 stycznia 2019 roku franciszkanie świeccy z regionów: Rybnickiego, Katowickiego i Bielsko-Żywieckiego spotkali się przy żywym żłóbku w nowo budującym się klasztorze i kościele w parafii św. Franciszka i św. Klary.

  [Rozmiar: 333707 bajtów]

  Ojciec Ernest wygłosił bardzo płomienną formacyjną homilię skierowaną do franciszkanów świeckich. Przypomniał, że to św. Franciszek zainicjował nie tylko wielkie dzieło założenia Zakonu Braci Mniejszych, Zakonu Braci od Pokuty, czyli III zakon, ale również wielką tradycję inscenizacji przeżywania tajemnicy Bożego Narodzenia poprzez budowę stajenek, abyśmy mogli zanurzyć nasze wspólnoty w tajemnicę Bożej miłości, która objawiła się w scenie Bożego Narodzenia. My, franciszkanie świeccy, mamy uświadamiać sobie codziennie, że Reguła i Konstytucje to zasady, które mówią nam, jak ta miłość ma być realizowana w naszym życiu. Regułą naszego życia jest miłość.

  [Rozmiar: 262107 bajtów]

  Po Mszy św. odbyło się małe kolędowanie oraz spotkanie z o. Jose, który wygłosił konferencję „Duch Święty a św. Franciszek”. Następnie o. Wawrzyniec dał świadectwo, jak budował wspólnotę Betlejem z ludzi, którym podał rękę. Jedni mieszkali w śmietnikach, w szałasie, w lesie czy prawdziwie pod mostem. Postawa o. Wawrzyńca przypomniała nam obraz, jak Franciszek spotyka się z trędowatym. Region Rybnicki trochę się spóźnił na Mszę św. z powodu śnieżycy i zabłądzenia. Z naszego Regionu w tym spotkaniu uczestniczyło 58 tercjarzy.

  Pokój i Dobro.
  Przełożona Regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Kalendarz Spotkań – Region Rybnicki 2019 r.

  Święta Regionalne – pielgrzymowanie wszystkich członków FZŚ

  • 12.01.2019 (sobota) – Adoracja Bożej Dzieciny – Rybnik, par. św. Józefa, godz. 10.00
  • 27.04.2019 (sobota) – Modlitwy o nowe powołania do FZŚ i wytrwanie w nim – Jastrzębie, par. Najśw. Serca Pana Jezusa, godz. 10.00
  • 02.08.2019 (piątek) – Odpust Porcjunkuli, Zamysłów, godz. 9.00
  • 04.10.2019 (piątek) – par. Św. Franciszka, Dziękczynienie za powołanie do FZŚ, Rybnik, par. św. Józefa, godz. 10.00
  • 07.12.2019 (sobota) – Dzień Adwentu w obronie życia i Rodzin, par. św. Antoniego, godz. 10.00

  II Regionalne Dni Skupienia

  • 23.03.2019 – Reg. Dz. Wielkopostny – Zamysłów, godz.10.00
  • 29.06.2019 – Reg. Dz. Uwielbienia NSP Jezusa – Lubomia, godz. 9.00

  III Dni Skupienia Braterskie (lokalne)

  • 26.01.2019 – Moszczenica – par. Wniebowzięcie NMP, godz. 10.00
  • 09.02.2019 – Stanowice – par. św. Jacka, godz. 10.00
  • 06.04.2019 – Rybnik – par. św. Antoniego, godz. 10.00
  • 08.06.2019 – Knurów – par. św. Cyryla i Metodego, godz.10.00
  • 14.09.2019 – Mszana – par. św. Jerzego, godz. 10.00

  IV Pielgrzymki

  • 6.05.2019 – pielgrzymka do Miejskiej Górki Dzień Euzebiański, Sanktuarium
  • 18.05.2019 – pielgrzymka międzyregionalna do MB Fatimskiej, Turza Śl. godz. 10.00
  • 19/20.07.2019 – XXVI Ogólnopolska pielgrzymka FZŚ do Częstochowy

  V Franciszkańska Noc Pokuty Turza Śl.

  • 29/30.09. 2019 r. – 19.00 wieczorem – 2.00 rano

  VI Szkolenia

  • 23.02.2019 – Zamysłów, godz. 9.00 – szkolenie Rad Wspólnot Miejscowych
  • 19.10.2019 – Jastrzębie, par. NSPJ, godz. 9.00 – szkolenie Rad Wspólnot Miejscowych
  • 23.11.2019 – Kapituła Sprawozdawczo-Wyborcza Rady Regionu Rybnickiego, par. św. Józefa. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 9.00

  VII Rekolekcje zamknięte 2019 r.

  • Kokoszyce, 1-4 kwietnia; 7-10 października, tel. 32-45-614-97

  VIII Spotkanie Rady Regionu Rybnickiego 2019 r.

  • 12.01.2019 – Rybnik, par. św. Józefa, po opłatku około 13.00
  • 23.02.2019 – Rybnik par. św. Józefa, po szkoleniu
  • 23.03.2019 – Zamysłów po spotkaniu wielkopostnym około 13.00
  • 06.04.2019 – Rybnik po spotkaniu, par. św. Antoniego
  • 11.05.2019 – Rybnik, par. św. Józefa, Msza św. 8.00
  • 15.06.2019 – Rybnik, par. św. Józefa, Msza św. 8.00
  • 14.09.2019 – Mszana, godz. 8.00
  • 04.10.2019 – Rybnik, par. św. Józefa, godz. 8.00
  • 09.11.2019 – Rybnik, par. św. Józefa, Msza św. godz. 8.00
  • 14.12.2019 – Rybnik, par. św. Józefa, Msza św. godz. 8.00

  Regionalne Spotkanie Adwentowe FZŚ Pszów – 8.12.2018 r.

  [Rozmiar: 260732 bajtów]

  W sobotę o godz. 11.00 franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego (51 osób) przybyli do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Pszowie, aby modlić się w tym szczególnym dniu w intencji dzieci poczętych i rodzin. Wszystkich braci i siostry serdecznie powitał ks. rezydent Adam. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy śpiewem Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny. Następnie było wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa o uświęcenie rodzin i w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Modlitwy przeplatane były pieśniami. Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia, którą w Godzinie Świętej odprawił oraz homilię wygłosił o. Magnus Kula OFM z Rybnika. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy.

  Ewangelia (Łk, 1, 28-38) „Zwiastowanie Maryi” Z homilii: „Jesteśmy w niezwykłym miejscu, w pięknej świątyni – Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej. Święty Franciszek wykorzystywał każdą chwilę, aby oddawać cześć Matce Bożej. Maryja na to wszystko zasłużyła. Jest sprawiedliwość ludzka, zrobiłeś coś złego, to musisz ponieść konsekwencje. Boża sprawiedliwość jest inna. Każdy z nas wyniesiony jest do godności dziecka Bożego. Bóg mówi, jeśli będziesz postępował jak dziecko Boże, to Ja obiecuję ci niebo. Pracownicy przez 8 godzin zrobili swoje i idą do domu, a inni szemrają, że mało zrobili, że powinni zrobić więcej i pracodawca ich zwalnia, to byłoby po ludzku. Bóg inaczej postępuje. Gdy zginęła jedna owca, to Pan Jezus idzie jej szukać. Dla nas, to jest niepojęte. Jezus chce pomóc każdemu pracownikowi w winnicy i chce dać nam chwałę nieba”.

  Po homilii były przyjęcia: do postulatu – 1 brat, do nowicjatu – 1 siostra. Po błogosławieństwie kończącym Mszę św., ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka, a potem w specjalnie przygotowanej sali odbyło się spotkanie braterskie i poczęstunek. Tu wysłuchaliśmy konferencji przełożonej regionalnej – s. Cecylii Chmielińskiej „O Maryi” i br. Izydor Chmieliński – czł. ds. formacji „Profesja jako posłanie w Duchu Świętym”

  [Rozmiar: 144009 bajtów]

  W nawiązaniu do konferencji br. Izydora, o. Magnus powiedział, że gdy jest lęk całkowitego poświęcenia się Bogu, to czyni to grzech. Trzeba otworzyć się na wolność, którą daje mi Bóg.

  Siostra Cecylia poinformowała, że w dniu 5.01.2019 r. odbędzie się regionalna pielgrzymka FZŚ do kościoła św. Franciszka i św. Klary w Tychach, a 12.01.2019 r. będzie adoracja Bożej Dzieciny i spotkanie opłatkowe w parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku dla całego regionu.

  Na zakończenie tego radosnego spotkania, o. Magnus udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.

  s. Cecylia Chmielińska, przełożona regionu
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Program spotkania szkoleniowo formacyjnego Regionu Rybnickiego

  Franciszkański Zakon Świeckich
  Rada Regionu Rybnickiego
  ul. Gen. J. Hallera 19; 44-200 Rybnik
  Adres korespondencyjny: ul. Boczna 15c/24, 44-270 Rybnik
  Tel. 601188465; email: cecylia.chmielinska@o2.pl

  Program spotkania szkoleniowo-formacyjnego z radami wspólnot miejscowych Regionu Rybnickiego

  Rybnik, 17.11.2018 r.
  Jastrzębie, par. NSPJ, 24.11.2018 r. godz. 9.00

  Rodzą Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór.

  - Rok 2018 poświęcony jest Duchowi Świętemu -


  Sobota 17 i 24 listopada 2080 r.:

  • 9.00 Jutrznia.
  • 9.15 Msza święta. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do św. Franciszka, Błogosławieństwo i ucałowanie Relikwii św. Franciszka. Następnie wszyscy przechodzimy do domu parafialnego na spotkanie.
  • Przywitanie wszystkich obecnych przybyłych (zwłaszcza nowych z rad miejscowych) przez przełożoną regionalną s. Cecylię Chmielińską.
  • I Konferencja wygłoszona przez o. Mateusza Smolarczyka OFM z-ca asystenta regionu „Z Pism św. Franciszka”.
  • Poczęstunek: kawa, herbata i ciastko. Możliwość zakupu materiałów formacyjnych.
  • II konferencja „Prowadzenie dokumentacji we wspólnotach miejscowych FZŚ, oraz prawidłowe sporządzanie sprawozdań rocznych, relacja z działalności wspólnot i spraw finansowych” – s. Helena Młyńczyk, sekretarz regionalny.
  • III Konferencja na temat „Pokój serca i umniejszenie” – br. Izydor Chmieliński, radny ds. formacji w Regionie.
  • IV Konferencja i ogłoszenia ,,Pytania żeby każdy sam sobie odpowiedział’’.

  Uwaga: Proszę bardzo o napisanie historii swoich wspólnot.

  Z franciszkańskim pozdrowieniem Pokój i Dobro
  Niech Pan Was Błogosławi i strzeże, a święty Franciszek prowadzi.
  Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska

  Rekolekcje dla FZŚ w Kokoszycach - 8-11.10.2018 r.

  [Rozmiar: 115037 bajtów]

  W Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach, rozpoczęły się rekolekcje dla tercjarzy naszego regionu w poniedziałek, a zakończyły w czwartek... Tym razem rekolekcje były na temat: „Otworzyć się na działanie Ducha Świętego, często wzywać Ducha Świętego” (Ewangelia J 16), poprowadził je o. Aaron Kubas OFM. Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy św., którą dla nas celebrował oraz głosił wspaniałe homilie o. Aaron. W programie były również: Liturgia godzin, konferencje, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty czy indywidualnej rozmowy z ojcem.

  Fragmenty z konferencji o. Aarona: „Gdy mamy depresję, niepokój czytajmy Pismo Święte. Autorem tego tekstu jest Duch Święty. Bóg daje pokrzepienie. Jedynie Słowo Boże może budować. Jak często odnoszę moje problemy do Słowa, które czytam, co daje mi Ewangelia? Psalmy, to taka modlitwa, którą daje nam Duch Święty. On modli się w nas. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Prośmy Maryję, której całe życie jest przeniknięte Słowem Bożym – Ewangelią, aby pomogła nam się otworzyć na Ducha Świętego. Jeśli w nas jest Duch Święty, to jest: radość, miłość, cierpliwość... Duch Święty jest Duchem prawdy i pokazuje nam prawdę. Należy żyć tak, jak Bóg chce, jak Maryja. Bóg mnie kocha i objawia mi moje grzechy, ale mi przebacza. Grzech, to prawda o mnie, ale grzech nie blokuje łaski, trzeba się tylko wyspowiadać. Miłość Boga jest za darmo. Ja Jezusa krzyżuję, a On mnie miłuje. Duch Święty mówi: „Jezus jest Panem”. Bóg jest Święty, ale grzech musi piętnować. Sprawiedliwość Boża musi pochłonąć zło. Człowiek sprawiedliwy ma takie spojrzenie jak Bóg, myśli jak rozwiązać problem po Bożemu. Jeśli uwierzysz, że cię kocha, będziesz Świętym. Mam pełnić wolę Bożą, a nie moją. Duch Święty mówi nam, że Bóg jest bardzo blisko, a zły duch wmawia nam, że Bóg jest bardzo, bardzo daleko i że musimy sobie radzić sami. Zły duch nie da nam myśleć o śmierci, zamyka nasze oczy na perspektywę wieczności. Duch Święty pomaga nam wejść w krzyż, wytrwać przy Jezusie mimo trudności... Duch Święty daje moc mówić o Jezusie. Masz Mojego Ducha i zły duch nie zwycięży. Zło nie ma ostatniego słowa, przekonuje nas Duch Święty. Cierpienie, krzyż, samotność, śmierć ma ogromny sens. Przez moje cierpienie, mogę ratować dusze. Tylko w Duchu Świętym wszystko mogę. Jak dostać Ducha Świętego? Uwierzyć, że Bóg chce mnie zbawić i prosić: „Ojcze daj mi Swojego Ducha, Ojcze boję się mojej przyszłości, choroby, samotności, daj mi Swojego Ducha, Ty mnie kochasz, Ty mi przebaczyłeś grzechy”. Idź na Mszę św., aby dostać Ducha Świętego. Celem Boga jest to, aby dać nam Ducha Świętego. Niech Duch Święty da nam tęsknotę posiąść Go”.

  [Rozmiar: 141306 bajtów]

  W ostatnim dniu po Mszy św. podziękowaliśmy serdecznie o. Aaronowi za trud przeprowadzenia rekolekcji, a szczególnie za Msze św. i te wszystkie wspaniałe homilie i konferencje o Duchu Świętym, a także za radość, ciepło i pokój, który wnosił do naszych serc. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy uczestniczyć w tak pięknych rekolekcjach. Składamy dzięki również gospodarzom Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach za miłe przyjęcie i troskę o nas. Było nas razem 32 osoby.
  Za wszystko Bogu niech będą dzięki i czekamy na rekolekcje w przyszłym 2019 r.

  s. Helena Młyńczyk
  sekretarz Regionu Rybnickiego

  Braterski Dzień Skupienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach

  [Rozmiar: 316149 bajtów]

  W sobotę 20 października 2018 r. o godz. 9.30 odbyło się kolejne w bieżącym roku spotkanie braterskie FZŚ, tym razem w Boguszowicach. Przybyło 40 osób z najbliższych wspólnot miejscowych oraz członkowie Rady Regionalnej na czele z s. przełożoną Cecylią Chmielińską. Najpierw w salce parafialnej odmówiliśmy Liturgię godzin, a potem była Msza św. w kościele, którą celebrowali: o. Magnus OFM, o. Romuald OFM i ks. Andrzej, opiekun duchowy miejscowej wspólnoty franciszkańskiej.

  Homilię wygłosił o. Magnus. Z homilii: „Moja wiara w Jezusa sprawia, że chcę się przemieniać, chcę być doskonałym, chcę zmieniać relację do drugiego człowieka. „Idź i więcej nie grzesz” mówi Jezus do jawnogrzesznicy. Jezus jest dobry. Jeżeli spotkasz się z najwyższym dobrem – z Jezusem, to musisz się przemieniać. Mamy czas na spotkania z innymi, na różne inne zajęcia, a mówimy, że nie mamy czasu na modlitwę. Brakuje nam czasu dla Boga, a wystarczy 5 czy 10 minut poświęcić Bogu, bo każde spotkanie z Nim nas przemienia.

  Po Mszy św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka i udaliśmy się ponownie do salki parafialnej na dalsze spotkanie przy braterskim stole. Miejscowa wspólnota przygotowała dla wszystkich słodki poczęstunek, kawę i herbatę. Na początku przywitał nas proboszcz tut. parafii ks. Andrzej Błotko, a potem s. przełożona Cecylia Chmielińska. Obecni ojcowie franciszkanie: o. Magnus i o. Romuald przedstawili się. Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy o. Romualda, który pochodzi z Białorusi. Zadawaliśmy ojcu pytania dotyczące Kościoła na Białorusi, o jego powołaniu do Zakonu Braci Mniejszych itd.

  [Rozmiar: 240981 bajtów]

  Następnie br. Izydor Chmieliński, odpowiedzialny za formację w regionie, wygłosił konferencję: „JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE na wzór jedności w Trójcy Świętej”. Było to streszczenie konferencji o. Ernesta Ogara OFM. Po konferencji głos zabrali ojcowie franciszkanie. O. Magnus mówi, że narzekamy na brak powołań, ale to Bóg powołuje człowieka. Ludzie, którzy nas widzą, nasze świadectwo życia, muszą sami chcieć przemienić swoje życie i wtedy przyjdą do FZŚ. Może nas być coraz mniej, ale należy cieszyć się z naszego powołania. O. Romuald podkreślił, że konieczna jest więź z Bogiem i pokuta, która przemieni nasze życie i relacje z drugim człowiekiem.

  [Rozmiar: 350940 bajtów]

  Na zakończenie spotkania odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański, a ks. proboszcz nas pobłogosławił.
  Przełożona regionalna
  s. Cecylia Chmielińska,
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  6.10.2018 r. Sympozjum w Panewnikach

  Sympozjum odbyło się z okazji 40-lecia zatwierdzenia przez papieża Pawła VI odnowionej Reguły FZŚ i 30. rocznicy budowy struktur Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Regionie Katowickim.

  [Rozmiar: 231241 bajtów] [Rozmiar: 368273 bajtów]

  Przełożona regionalna
  s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Uroczystość Świętego Ojca Franciszka z Asyżu

  Wzorem lat ubiegłych w dniu 4.10. 2018 r. franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego (w liczbie 47 osób) zgromadzili się w kościele św. Józefa Robotnika w Rybniku na wspólne świętowanie. Wszystkich przybyłych serdecznie powitała przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska.

  Spotkanie rozpoczęliśmy śpiewem Godzinek ku czci św. Franciszka pod przewodnictwem s. Barbary z miejscowej wspólnoty FZŚ. Potem uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez o. Mateusza Smolarczyka OFM, zastępcy asystenta regionalnego, który również wygłosił homilię. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady Regionalnej.

  [Rozmiar: 230717 bajtów]

  W homilii o. Mateusz powiedział, że w kościele modlimy się za Kościół (Franciszku odbuduj mój Kościół i sen Papieża o walącym się Kościele). Rzeczywiście należy modlić się za Kościół, bo nadal trwa walka z Kościołem. Prowadzona jest na dwóch etapach: nagonka na Kościół i grzechy Kościoła. Grzech jest moją osobistą decyzją. Trzeba się modlić o świętość Kościoła, o świętość pasterzy, żebyśmy byli dla siebie braćmi i siostrami. Brakuje nam takiej wzajemnej odpowiedzialności za Kościół. Czy jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami? – pyta ojciec. Kościół zawsze będzie potrzebował odnowy, zawsze jest w kryzysie. To bardzo dobrze. Kryzys wyzwala do działania, do nawrócenia. Franciszek chciał coś zrobić. Ataki na Kościół są, były i będą. Chrystusa prześladowali i Kościół będą prześladować – mówi ojciec.

  [Rozmiar: 172966 bajtów]

  Po Mszy św. uczciliśmy przez ucałowanie relikwie św. Franciszka, a potem w salce parafialnej odbyło się spotkanie braterskie przy stole. Częstując się, wysłuchaliśmy konferencji o. Mateusza i br. Izydora Chmielińskiego oraz ogłoszeń s. przełożonej Cecylii Chmielińskiej.

  O. Mateusz mówił o miłości i posłuszeństwie w Zakonie. Z konferencji ojca: Brakuje jedności w świecie w ogóle. Nie chodzi o to, że mamy swoje zdanie, czy swoje poglądy, to dobrze, bo musimy się różnić. Pan Jezus mówi, że mamy być jak dzieci (one się kłócą, biją, a potem razem się bawią i śmieją), a starzy jak się pokłócimy, to na całe życie. To jest taka dziecinada w Zakonie i w ogóle. Możemy się pokłócić, „ale niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce” mówi Biblia. Gdy się kłócimy o politykę, to jesteśmy głupcy, bo oni dostają za to pieniądze, a my nic. Są dobrzy księża, są źli, tak jak i lekarze czy inni ludzie. Wszędzie są ludzie i ludziska. Największym problemem jest brak posłuszeństwa, a przecież sami sobie przełożonych wybieramy. Brak posłuszeństwa, to brak miłości – powiedział na zakończenie ojciec.

  Następnie br. Izydor odczytał konferencję „Miłość i posłuszeństwo – franciszkańska postawa wobec Boga w Duchu Świętym,” której autorem jest o. Andrzej Romanowski OFMCap. Na zakończenie spotkania o. Mateusz udzielił nam pasterskiego błogosławieństwa.
  Przełożona regionalna
  s. Cecylia Chmielińska,
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  NOC POKUTY - 29/30 września 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej

  [Rozmiar: 311125 bajtów]

  Jak co roku we wrześniowej Nocy Pokuty wzięli licznie udział bracia i siostry FZŚ z regionów Rybnickiego i Katowickiego.


  O godz. 19.00 s. Cecylia Chmielińska – przełożona Regionu Rybnickiego, serdecznie powitała wszystkich franciszkanów świeckich i o. Ernesta Ogara – asystenta regionalnego oraz podziękowała tut. ks. proboszczowi Kazimierzowi Czempielowi za życzliwe przyjęcie nas i możliwość czynnego włączenia się w prowadzenie modlitw.


  Następnie odmówiliśmy Koronkę Seraficką ku czci Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny. Rozważania przygotowała siostra przełożona regionalna Cecylia, a poszczególne dziesiątki prowadzili franciszkanie świeccy z naszego regionu.  Następnie br. Izydor Chmieliński poprowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O godz. 20.00 nastąpiło powitanie wszystkich dzisiejszych pielgrzymów przez miejscowego ks. proboszcza Kazimierza Czempiela.

  [Rozmiar: 346523 bajtów]

  Hymnem „Przybądź Duchu Stworzycielu” prosiliśmy, aby Duch Święty obdarzył nas swoją łaską. Następnie zaśpiewaliśmy pieśń na odsłonięcie obrazu Matki Bożej Fatimskiej. Teraz nastąpiły modlitwy uwielbienia, przebłagania i prośby prowadzone przez ks. proboszcza.

  [Rozmiar: 366232 bajtów]


  O godz. 20.30 odprawiona została Msza św. koncelebrowana (4 kapłanów). Homilię wygłosił nasz asystent regionalny, o. Ernest Ogar OFM z Rybnika - Zamysłowa.
  Bracia i Siostry, drodzy Tercjarze! Dziś, podczas naszego spotkania na Dniu Pokuty w tym Maryjnym Sanktuarium, nasz dobry Ojciec, który jest w niebie, pragnie obdarzyć nas miłością. On jest Miłością, którą objawił nam w pełni w Jezusie. Bez względu na to, kto kim jest, jaką ma pracę, jakiego jest stanu, jakie przeżywa troski czy radości, wszystkich Bóg chce obdarzyć swoją łaską – swoją Miłością – swoim Synem. Chce zamieszkać z nami i w nas. W Jezusie Chrystusie – Jego Słowie, mocą Ducha Świętego, nasz Niebiański Ojciec poucza nas także co mamy zrobić, aby ten dar Bożej łaski przyjąć i jak najlepiej wykorzystać w swoim codziennym życiu dla zbawienia naszego i świata, który nas otacza. Pokazuje nam drogę. Jest to droga pokuty i oczyszczenia. Zapytamy z czego mamy się oczyścić? Także i na to pytanie Bóg daje nam konkretną odpowiedź. W dzisiejszej liturgii Słowa Bożego (Lb 11,25-29; Ps 19 (18), 8 i 10.12-13.14; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48) znajdujemy wspólny mianownik biblijnych opowieści, jakim jest grzech zazdrości. Jest to jeden z najgorszych grzechów, niszczących więź z Bogiem, poprzez niszczenie relacji z innymi ludźmi. Mówi się, że zazdrość niczym rdza, niszcząca nawet najszlachetniejsze metale (złoto i srebro), jest w stanie zniszczyć najszlachetniejsze ludzkie serce, jeśli to serce nie będzie chronione nieustanną obecnością, a właściwie świadomością z naszej strony, że Pan Bóg jest przy nas nieustannie. Jest wierny i obecny pomimo naszej niewierności i czasem nieobecności przy Nim. W czasie dzisiejszej Nocy Pokuty Bóg pragnie nas poprowadzić drogą pokuty i oczyszczenia naszego sumienia z grzechu zazdrości i jej skutków. Bóg chce nas nie tylko pouczać o zazdrości, ale przede wszystkim uzdrawiać nas z tej „zarazy”, dziesiątkującej nasze rodziny i społeczeństwa, także nasz Seraficki Zakon. Otwórzmy się więc na ten Boży dar, abyśmy jak najowocniej przyjęli go ku przemianie naszego życia na lepsze, a wracając tak przemienieni i uzdrowieni do naszych domów, abyśmy zdolni byli przemienić choć trochę świat naszego otoczenia. Amen.

  [Rozmiar: 264922 bajtów]


  Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo Eucharystyczne z procesją z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.

  Po procesji do godz. 23.00 był czas na indywidualną modlitwę.

  Potem miejscowy kapłan odczytał wszystkie intencje, z którymi dzisiaj do Matki Bożej Fatimskiej przybyli pielgrzymi. W tych intencjach FZŚ poprowadził Różaniec (część Radosną) do którego rozważania przygotowała s. Cecylia Chmielińska, a dziesiątki prowadzili franciszkanie świeccy z naszego regionu. O godz. 24.00 Pasterka Maryjna, a sprawowali ją kapłani, którzy przybyli właśnie na tę godzinę.

  Po Mszy św. miało miejsce nabożeństwo do Matki Bożej z Syrakuz z procesją. Potem błogosławieństwo figurą Matki Bożej z Syrakuz, poświęcenie dewocjonalia i zasłonięcie obrazu. Noc Pokuty zakończyła się w niedzielę o godz. 2.00 w nocy.

  s. Cecylia Chmielińska
  przełożona Regionu Rybnickiego
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Braterski Dzień Skupienia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w parafii Wniebowzięcia NMP w Wodzislawiu Śl.

  [Rozmiar: 170848 bajtów]

  W sobotę 22.09.2018 r. o godz. 9.00 bracia i siostry FZŚ z Regionu Rybnickiego (40 osób) spotkali się w kościele Wniebowzięcia NMP w Wodzisławia Śl. Siostra przełożona regionalna Cecylia Chmielińska powitała wszystkich zgromadzonych i wraz z siostrą przełożoną miejscowej wspólnoty Jadwigą Kalatą poprowadziły Liturgię godzin. Potem o. Ernest Ogar OFM, asystent regionalny, odprawił Mszę św. w intencji nas tu zgromadzonych oraz nieobecnych, chorych, zmarłych i o nowe powołania do FZŚ. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy z tut. Wspólnoty. Na początku Mszy św. ojciec Ernest wspomniał, że patronką dnia dzisiejszego jest błogosławiona s. Bernardyna Jabłońska. Homilię w czasie Mszy św. wygłosił również o. Ernest.

  Ewangelia (ŁK 8, 4-15) „Niech was Pan darzy pokojem i swoim błogosławieństwem” – Tymi słowami rozpoczął o. Ernest swoją homilię. Kto podejmuje życie franciszkańskie powinien uczyć się, że czeka nas wieczność. To co ziemskie przemija, a co niebiańskie zostaje. Trzeba zainwestować w przyszłość, a tą przyszłością jest życie wieczne. Definicja naszej wiary, to słowa Jezusa „ kto wytrwa do końca, będzie zbawiony”. Wiara ma wytrwałość na dobre i na złe. Nasza franciszkańska duchowość ma być wytrwała. W sercu błogosławionej siostry Bernardyny Jabłońskiej zostało zasiane słowo Boże. Poświeciła się Bogu, a nie inwestowała w życie ziemskie. Co ty zrobisz z tym słowem, z którym dziś Bóg do ciebie przychodzi? – pyta każdego z nas na zakończenie homilii o. Ernest.

  [Rozmiar: 174394 bajtów]

  Po Mszy św. zaproszeni zostaliśmy do salki parafialnej na spotkanie braterskie. Miejscowa wspólnota przygotowała dla wszystkich smaczny poczęstunek. Siostra przełożona Cecylia raz jeszcze serdecznie powitała obecnych. Potem głos zabrał o. Ernest. Wspomniał o swoim pobycie we Włoszech (dziś w nocy powrócił). W Święto Stygmatów św. Ojca Franciszka na górze Alwerni gdzie był obecny, ojciec generał pobłogosławił cały świat. Nam również udzielił błogosławieństwa o. Michael Perry – generał Zakonu Braci Mniejszych, powiedział o. Ernest i życzy nam i sobie, aby nasze życie naznaczone stygmatami, którymi jest nasza profesja, przynosiło piękne owoce.

  W ramach formacji br. Izydor Chmieliński przygotował konferencję na temat: „Reguła FZŚ – Księgą życia dla FZŚ”. Potem były pytania do o. Ernesta i dyskusja. Na pytanie br. Henryka, jak rozumieć pokutę, ojciec wyjaśnia: POKUTA – to nawracanie się, zadośćuczynienie i przyjęcie cierpienia. WIARA, to nie tylko uczucia, ale wiara, to wierność. Postawa wierności jest moją wiarą.

  Siostra przełożona regionalna Cecylia Chmielińska podała następujące ogłoszenia:

  • 29/30 września 2018 r. – Noc Pokuty w Turzy Śl. z udziałem franciszkanów świeckich Regionu Rybnickiego,
  • 4.10.2018 r. – w uroczystość św. Ojca Franciszka, o godz. 10.00 spotkanie regionalne FZŚ w parafii św. Jozefa Robotnika w Rybniku, a wcześniej o godz. 8.00 spotkanie Rady Regionalnej,
  • 6.10.2018 r. o godz. 9.00 w Panewnikach – sympozjum z okazji 40. rocznicy zatwierdzenia aktualnej Reguły FZŚ i 30-lecia powstania struktur FZŚ w Polsce.

  Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem ojca Ernesta.
  Przełożona regionalna
  s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  WIZYTACJA BRATERSKO–PASTERSKA REGIONU RYBNICKIEGO 8 i 9 września 2018 r.

  8 września - sobota
  Wizytacja rozpoczęła się o godz. 18.00 Mszą św. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku -Zamysłowie. Mszę św. celebrowali: o. Ernest Ogar OFM, asystent regionalny oraz o. Andrzej Romanowski OFM Cap, asystent narodowy FZŚ. Na wstępie o. Ernest powitał wizytatorów o. Andrzeja Romanowskiego i s. Jolantę Bogdanów, zastępcę przełożonej narodowej oraz Radę Regionalną naszego regionu na czele z siostrą przełożoną Cecylią Chmielińską. Msza św. sprawowana była w intencji parafialnej i w intencji FZŚ regionu rybnickiego.
  Oprawa liturgiczna:
  I czytanie – s. Bernarda Mazurek
  psalm – br. Zygmunt Wolny
  II czytanie – s. Jolanta Bogdanów
  modlitwa wiernych – s. Cecylia Chmielińska
  Homilię w czasie Mszy św. wygłosił o. Andrzej Romanowski. Witam was dobrzy ludzie, pozdrowił nas o. Andrzej. Z homilii: „Gdy patrzę na św. Franciszka, to widzę człowieka, który ma rozpalone serce. Gdy św. Franciszek otrzymał stygmaty, to Jezus wlał ogień do jego serca. Dzisiejsza Ewangelia (MK 7, 31-37) mówi o uzdrowieniu przez Jezusa głuchoniemego. Wiele osób przychodziło i teraz przychodzi do Jezusa (bo jeden potrzebuje miłości, drugi pokoju...). Pan rozdaje swoje łaski za darmo. Jeżeli ktoś przychodzi szczerze , to Pan Jezus uzdrawia go z jego kalectwa. Boża miłość oczyszcza. Wszystko co najlepsze u św. Franciszka rozpoczęło się od posłuszeństwa Bogu. Głuchoniemy pozwolił, żeby Pan Bóg działał i uzdrowił go. Nie zrealizujemy pragnień naszego serca jeśli nie przyjdziemy do Jezusa. Do wiecznego mieszkania w niebie Jezus nas zaprasza. Tylko Pan może nas uszczęśliwić w tym świecie. Trzeba pójść za zaproszeniem Jezusa. On tego pragnie. Jest wiele osób, które wątpią, że może nam Jezus pomóc. Jezus da nam wieczne szczęście w niebie. Prośmy Pana, aby nas prowadził po drogach naszego życia”.

  Po Mszy św. udaliśmy się do refektarza w klasztorze ojców franciszkanów na wspólną kolację, a po niej były rozmowy na temat działalności naszego regionu. Potem wizytatorzy zabrali dokumenty z Rady Regionu Rybnickiego do wizytacji i zakończyliśmy nasze spotkanie.

  9 września - niedziela
  Na drugi dzień wizytacji Rada Regionu Rybnickiego zaprosiła po dwie osoby z każdej wspólnoty miejscowej. O godz. 9.30 uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele św. Józefa Robotnika w Rybniku. Mszę św. sprawowali: o. Ernest Ogar OFM, o. Andrzej Romanowski OFM Cap i o. Magnus Kula OFM.
  Oprawa liturgiczna:
  I czytanie – br. Izydor Chmieliński
  psalm – br. Zygmunt Wolny
  II czytanie – s. Helena Młyńczyk
  modlitwa wiernych – s. Cecylia Chmielińska
  Homilię wygłosił ks. Krzysztof Szymański, proboszcz z parafii budującego się kościoła MB Częstochowskiej w Rybniku.

  Po Mszy św. odbyło się krótkie spotkanie członków Rady z wizytującymi: s. Jolantą Bogdanów i o. Andrzejem Romanowskim i podsumowanie wizytacji bratersko – pasterskiej. Wizytatorzy dobrze ocenili pracę Rady Regionalnej. Podziękowali siostrze przełożonej Cecylii Chmielińskiej i wszystkim członkom za naszą działalność i życzyli dalszej dobrej współpracy.

  Z błogosławieństwem o. Andrzeja przeszliśmy do salki na spotkanie braterskie i poczęstunek, który przygotowała Rada regionalna. Na rozpoczęcie spotkania o. Andrzej poprowadził modlitwę, przytoczył punkt 1 z Reguły FZŚ i udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa. Siostra Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna, serdecznie powitała przybyłych gości z Rady Narodowej na wizytację bratersko – pasterską: o. Andrzeja Romanowskiego, asystenta narodowego i s. Jolantę Bogdanów, z-cę przełożonej narodowej oraz o. Ernesta Ogara, naszego asystenta regionalnego i o. Mateusza Smolarczyka OFM, z-cę asystenta regionalnego, a także wszystkich przybyłych braci i siostry z FZŚ.

  [Rozmiar: 197597 bajtów]

  Następnie s. Cecylia złożyła sprawozdanie z działalności Rady Regionalnej od 19.11.2016 r. do 9.09.2018 r. Podziękowała byłej przełożonej s. Bogdanie Fitał oraz byłym i obecnym członkom Rady za ich pracę oraz asystentom regionalnym - byłemu o. Lucjuszowi Wójtowicz i obecnemu o. Ernestowi Ogarowi za duchową opiekę i zaangażowanie na rzecz FZŚ w naszym regionie. Na zakończenie swego wystąpienia s. Cecylia podziękowała s. Jolancie Bogdanów za przeprowadzoną wizytację braterską, a o. Andrzejowi za wizytację pasterską.

  [Rozmiar: 218958 bajtów] [Rozmiar: 207601 bajtów]

  Potem głos zabrał o. Andrzej. W swoim wystąpieniu mówił o finansach we FZŚ. Poinformował, że jesienią tego roku odbędzie się w Warszawie spotkanie Rady Narodowej ze skarbnikami regionalnymi, na którym będzie szkolenie na ten temat. Wspólnoty miejscowe powinny przekazywać po jednym euro na Rady wyższego szczebla (na RR, RN, RM) czyli równowartość 3 euro od aktywnych członków. Chorzy, którzy nie chodzą na spotkania, ale dają składki, są aktywni.

  W czasie Wielkiej Nowenny przed jubileuszem 800 rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka (2021 r.), każdego roku towarzyszą nam słowa św. Franciszka. W bieżącym roku są to słowa: „Rodzą Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór.” Mamy upodabniać się do Chrystusa przez święte uczynki, czyli cnoty. Jeśli nie rozwijamy się wewnętrznie, to nasza modlitwa nie jest skuteczna. Bez rozwoju cnót, nasza formacja nie ma sensu. Zamiast chwalić Boga, obwiniamy innych. Wszyscy mamy swojego wroga, którym jest nasze serce. Praca nad sobą, to największe nasze dzieło. Jesteśmy (FZŚ) grupą modlitewną, ale też grupą formacyjną. Modlitwa ma służyć rozwojowi duchowemu. Nie stawiajmy akcentu tylko na modlitwę. Życzę wam wierności charyzmatowi franciszkańskiemu. W tym roku obchodzimy mały jubileusz 40-lecia Reguły FZŚ (mały w porównaniu z 800-leciem istnienia FZŚ). Mamy przypominać sobie wartość Reguły w tym roku jubileuszu. Trzeba zakochać się w naszej Regule rozważając jej poszczególne punkty.

  Na pytanie brata Jana, w jakich godzinach należy odmawiać poszczególne części „Liturgii Godzin:” ojciec Andrzej odpowiada:
  Jutrznię - do godz. 9.00 gdyż wspominamy w niej zmartwychwstanie Pana Jezusa.
  Nieszpory - od godz. 15.00 gdyż wspominamy w niej śmierć Pana Jezusa.
  Kompletę - na zakończenie dnia czyli przed snem - gdyż jest dla nas przygotowaniem się do śmierci.

  Później były podziękowania i życzenia dla członków Rady Regionalnej i całego regionu rybnickiego od s. Jolanty Bogdanów. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem ojca Andrzeja Romanowskiego. Pokój i Dobro.

  Zakończono godz. 13.00
  s. Cecylia Chmielińska
  przełożona regionalna
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Spotkanie Międzyregionalne FZŚ w Panewnikach

  W czwartek, 2.08.2018 r. w święto Matki Bożej Anielskiej, franciszkanie świeccy z czterech regionów: Katowickiego, Tarnogórsko-Lublinieckiego, Rybnickiego i Bielsko-Żywieckiego przybyli do Panewnik, na odpust Porcjunkuli. Wszystkich braci i siostry serdecznie powitała przełożona regionalna Regionu Katowickiego, s. Julia Niemiec i podała program spotkania.

  O godz. 11.00 odmówiliśmy Liturgię godzin, którą prowadzili: o. Maksymilian i s. Leokadia. Następnie odprawiona została Msza św. koncelebrowana (7 ojców) pod przewodnictwem prowincjała, ojca Antonina Brząkalika, który również wygłosił homilię. Uczestniczyły 4 poczty sztandarowe, a oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy.

  Z homilii: „Porcjunkula, to mała kapliczka zagubiona wśród lasów. Tak było za czasów Franciszka. Dziś nie ma lasów, a wznosi się piękna bazylika Matki Bożej Anielskiej. Franciszek stwierdził, że jest to miejsce szczególne, kapliczka poświęcona Matce Boże Anielskiej i zawołał - „To jest to, czego szukałem i czego pragnąłem”. Tam prowadzi braci, którzy za nim poszli i prosi, aby nigdy tego miejsca nie opuszczali. Franciszku, proś o co chcesz – słyszy Franciszek na modlitwie (o co my byśmy prosili?). On, o nic dla siebie i Zakonu nie prosił, ale myślał o grzesznikach i dla nich prosi o łaskę nawrócenia, pokuty i odpust. Prosił o łaskę dla tej małej kapliczki, aby nie musieli wędrować grzesznicy do Ziemi Świętej. Prosi papieża o zatwierdzenie tego odpustu, bo zawsze jest posłuszny papieżowi. My codziennie możemy uzyskać odpust zupełny (pół godziny adoracji Najświętszego Sakramentu, pół godziny rozważania Pisma Świętego, Różańca..) i wiele razy odpust cząstkowy (za każdy akt pokuty, dobre uczynki). Kiedy robimy wieczorem rachunek sumienia, to oskarżamy się tylko za nasze grzechy, ale pomyśl sobie także, co dobrego dla innych zrobiłeś. Odpusty możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Żyjący mogą sami sobie uzyskać odpusty, ale zmarli już tego nie mogą. Zmarli mogą nam pomagać, ale sobie już nie. Reklamy zachęcają, aby zakładać lokaty na życie, ale to dotyczy życia doczesnego. Życie wieczne jest pewne. Starajmy się, aby darowanie kary za grzechy sobie na ziemi wysłużyć. Ojciec mówi, abyśmy poszli do banku Bożego Miłosierdzia i tam założyli sobie lokatę na życie wieczne.

  Po Mszy św., z uwagi na panujący upał, pozostaliśmy w kościele i tu odmówiliśmy Różaniec – tajemnice światła. Rozważania, śpiew i poszczególne dziesiątki prowadził Region Katowicki.

  Potem wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek. Przed domem parafialnym ustawiono stoły i ławki i tu zajadaliśmy się pysznymi kiełbaskami z rożna, które sprawnie przygotowywał o. Maksymilian. Było również ciasto, kawa, herbata i zimne napoje, a złożone datki przeznaczone zostały na misje. Z Regionu Rybnickiego było nas kilka osób.

  Bóg zapłać s. przełożonej Julii Niemiec i Radzie Regionu Katowickiego za zorganizowanie tego wspaniałego spotkania. Była to prawdziwa uczta dla duszy i ciała.

  Region Rybnicki FZŚ
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  XXV Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ w Polsce na Jasną Górę

  [Rozmiar: 365948 bajtów]

  W sobotę, 21 lipca 2018 r. franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego uczestniczyli w kolejnej pielgrzymce na Jasną Górę. O godz. 6.30 wyjechaliśmy autokarem z Jastrzębia Zdroju przez Rybnik do Częstochowy w liczbie 50 osób, ale razem było nas o wiele więcej, gdyż z innych miejscowości też organizowano wyjazdy. Hasło tegorocznej pielgrzymki: „Rodzą Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór”. Na nocnym czuwaniu FZŚ w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 20/21 lipca uczestniczyły dwie osoby z naszego Regionu: s. przełożona regionalna Cecylia Chmielińska i s. Helena Młyńczyk. Po Apelu Jasnogórskim rozpoczęło się nocne czuwanie trwające do godz. 4, animowane przez s. Jolantę Bogdanów OFS i o. Andrzeja Romanowskiego OFMCap, prowadzone przez regiony. O północy pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez o. Nikodema Sobczyńskiego OFM, podczas której konferencję wygłosił o. Jan Fibek OFMCap. Czuwanie zakończyło się o godz. 4 nad ranem w sobotę.

  [Rozmiar: 370921 bajtów]

  W piątek o godz. 10.00 na dróżkach różańcowych licznie zgromadzili się bracia i siostry FZŚ z całej Polski oraz grupa osób z Białorusi, na wspólnej modlitwie różańcowej. Potem była uroczysta Eucharystia na błoniach, pod przewodnictwem ks. biskupa Ignacego Deca, franciszkanina świeckiego, biskupa świdnickiego, który wygłosił homilię. Po Mszy św. czas wolny. O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Droga krzyżowa oraz końcowe błogosławieństwo na szczęśliwy powrót do naszych domów.

  [Rozmiar: 426709 bajtów]

  Pielgrzymka na Jasną Gorę, to wspaniała uczta duchowa. Dobrze, że możemy każdego roku jako FZŚ w Polsce gromadzić się u naszej najlepszej Matki i Królowej na Jasnej Górze. Jej powierzać nasze troski i radości. Od Niej uczyć się pokory i wiernego trwania przy Jezusie.

  Przełożona regionalna, s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Dzień Skupienia Braterskiego FZŚ w Czerwionce w dniu 23.06.2018 r.

  [Rozmiar: 286302 bajtów] [Rozmiar: 155346 bajtów]  Dnia 23 czerwca 2018 roku w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce odbyło się spotkane braterskie FZŚ. Rozpoczęliśmy jutrznią, po której została odprawiona Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył opiekun, ks. Prob. Antoni Szczypka, z o. Ernestem Ogarem OFM. Ksiądz Antoni, opiekun, wygłosił piękną homilię nawiązującą do Ewangelii Św. Mateusza. Uroczystą chwilą było dla rodziców, dla przełożonej regionu s. Cecylii i br. Izydora, że ich córka Małgorzata wstąpiła do FZŚ i rozpoczęła postulat. O. Ernest z s. Cecylią i br. Izydorem, życzyli wytrwania w powołaniu i formowaniu swego życia na wzór św. Franciszka. Po błogosławieństwie wspólnie odmówiliśmy litanię do św. Franciszka i ucałowaliśmy relikwię.

  Następnie przełożona wspólnoty miejscowej s. Irena zaprosiła wszystkich na wspólne świętowanie do salki.

  [Rozmiar: 340553 bajtów]

  W salce przełożona regionu s. Cecylia przywitała wszystkich przybyłych na Skupienie Braterskie i powiedziała m.in., „spotykamy się w Imię Jezusa Chrystusa, wszystkie dzieci duchowe św. Franciszka, jak rodzina i by się powierzać Bogu, naśladując i świadczyć swoim życiem”.

  [Rozmiar: 329749 bajtów]

  Br. Izydor przeczytał konferencję; „Charyzmat Franciszkański jako owoc Ducha Świętego”. O. Ernest powiedział komentarz do tej konferencji i odpowiadał na zadawane pytania tercjarzy. Wspólnota miejscowa przygotowała dla wszystkich poczęstunek. Razem z nami przybył na spotkanie ks. Antoni z tut. Parafii, wysłuchaliśmy ogłoszeń regionu przygotowanych przez s. Cecylię. O. Ernest na zakończenie udzielił wszystkim Bożego Błogosławieństwa. W miłej atmosferze zakończyliśmy nasze spotkanie. Razem wszystkich było 49 osób.

  Pokój i dobro
  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  XIX spotkanie uwielbienia Najświętszego Serca Jezusa i Maryi w Lubomi 9.06.1918 r.

  [Rozmiar: 160265 bajtów]

    Wspólnota FZŚ z Lubomi przyjęła już po raz XIX braci i siostry z Regionu Rybnickiego, aby się modlić i umacniać w naszym franciszkańskim powołaniu. Regionalny Dzień Skupienia Braterskiego oraz uwielbienie Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi odbyło się 9 czerwca o godz. 9.00. W spotkaniu uczestniczył o. Lidian Strzeduła OFM oraz przełożona s. Cecylia Chmielińska i członkowie Rady Regionalnej. W Kościele serdecznie powitał wszystkich ks. prob. Jacek Starosta, życzył owocnych przeżyć w charyzmacie św. Franciszka i abyśmy wiernie naśladowali ideał franciszkański.

  Przełożony wspólnoty br. Henryk Golli również wszystkich przybyłych powitał i przedstawił program spotkania. Na początku była odmówiona Liturgia Godzin. Następnie było nabożeństwo przed wystawieniem Najświętszego Sakramentu połączone z modlitwą różańcową w intencji o nawrócenie grzeszników i o pokój na świecie. Był odnowiony Akt osobisty oddania się Jezusowi i Maryi.

  [Rozmiar: 182561 bajtów] [Rozmiar: 132635 bajtów]

  Następnie była Msza święta odprawiona w koncelebrze przez kilku kapłanów, oraz uczczono relikwie św. Franciszka. Przełożony br. Henryk Golli zaprosił wszystkich przybyłych na dalszy ciąg spotkania braterskiego do domu parafialnego. Br. Izydor przeczytał konferencję ,,Reguła FZŚ jest darem, i aby Reguła stała się zasadą życia”. Po konferencji o. Lidian zabrał głos na temat konferencji. Siostra Cecylia, przełożona regionalna, na zakończenie podała ogłoszenie dla całego regionu. Bardzo miłym i smacznym akcentem spotkania był poczęstunek przygotowany przez siostry i braci z tutejszej wspólnoty. Na zakończenie o. Lidian udzielił błogosławieństwa i rozjechaliśmy się do swoich domów. Z całego regionu przybyło 57 franciszkanów.

  Pokój i Dobro
  przełożona regionu
  s. Cecylia
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  I Kapituła Wyborcza w nowo utworzonej Wspólnocie FZŚ
  przy parafii MB Różańcowej Rybnik - Niedobczyce: 22.05.2018 r.

  Dzielimy się radością z powstania wspólnoty FZŚ przy parafii MB Różańcowej w Rybniku - Niedobczycach, wyodrębnionej ze Wspólnoty w Biertułtowach.

  Na terenie nowopowstałej parafii MB Różańcowej mieszka 5 franciszkanów świeckich, którzy należeli dotąd do wspólnoty FZŚ w Biertułtowach. Podczas rozmów franciszkanów z ks. prob. Dariuszem Kraihs padła propozycja, aby utworzyć nową wspólnotę przy nowej parafii.

  Od kwietnia 2017 r. spotkania formacyjne odbywały się co miesiąc, w każdy II wtorek miesiąca o godz. 16:00 w kaplicy. Ks. prob. Dariusz Kreihs bardzo się zaangażował w tworzenie wspólnoty. Ks. prob. Dariusz zaprosił Asystenta Regionalnego o. Ernesta Ogara OFM, żeby wygłosił Rekolekcje Wielkopostne parafialne w duchu św. Franciszka. Zaproszenia były w naszej gazetce parafialnej i w ogłoszeniach na Mszach św. Zapraszał chętnych parafian do wspólnoty św. Franciszka. W styczniu 2018 r. na spotkaniu miesięcznym padła propozycja, aby odprawiane były co miesiąc Msze św. i modlitwy do św. Franciszka o powołania do wspólnoty FZŚ i za tych którzy są w Zakonie. Zakupiono figurę św. Franciszka i w lutym 2018 r. wystosowano prośbę o erygowanie Wspólnoty do ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca i o. Ministra Prowincjalnego Antonina Brząkalika OFM z Katowic-Panewnik. W kwietniu w naszej parafii była wizytacja ks. bpa Adama Włodarczyka. Wspólnota franciszkańska spotkała się z ks. bp. Adamem, życzył członkom wspólnoty błogosławieństwa Bożego, opieki św. Ojca Franciszka, oraz wiernego realizowania ideałów franciszkańskich we wspólnocie. Na pamiątkę zrobiliśmy zdjęcie ze spotkania.

  W dniu 5.05.2018 r. o godz. 19.00 ks. prob. Dariusz ogłosił otrzymanie Dekretu Erygowania Kanonicznego potwierdzającego, że z dniem 26.04.2018 r. powstała Nowa Wspólnota FZŚ w naszej parafii.

  [Rozmiar: 292661 bajtów]

  Na ten dzień był zaproszony asystent regionalny FZŚ o. Ernest Ogar OFM, aby odprawić Mszę świętą w naszej intencji i prosić MB Różańcową o opiekę nad wszystkimi wspólnotami franciszkańskimi i parafią. Przez Maryję do Jezusa, śladami św. Franciszka. Oprawę liturgiczną prowadzili: czytanie – br. Izydor, dary – s. Zofia i s. Krystyna, modlitwa wiernych – s. Cecylia.

  [Rozmiar: 172979 bajtów]

  Po Mszy św. o. Ernest i ks. prob. zostali zaproszeni na kolację do tercjarzy św. Franciszka.

  W dniu 22.05.2018 r. o godzinie 9.00 odbyła się I Kapituła w naszej wspólnocie. Kapitułę wyborczą rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną przez ks. prob. Dariusza i o. Ernesta asyst. duchowego. Ks. Dariusz przywitał wszystkich gości, którzy przybyli na kapitułę. O. Ernest odprawił Mszę św. w intencji I kapituły o światło Ducha Św. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie nowo powstałej wspólnoty. Figura św. Franciszka potwierdzała obecność naszego opiekuna.

  [Rozmiar: 108484 bajtów]

   
  Po Mszy św. wspólnota i zaproszeni goście udali się na agapę i kapitułę do domu jednych z tercjarzy św. Franciszka (ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia na nowej parafii).

  Kapitule wyborczej przewodniczył z-ca przełożonej Rady Regionu Rybnickiego br. Zygmunt Wolny. Asyst. Regionu O. Ernest Ogar OFM rozpoczął celebrację kapituły, która odbyła się według Rytuału FZŚ.

  Uczestniczyło 4 członków uprawnionych do głosowania. Jedna siostra jest chora. Wcześniej powołano spośród gości sekretarza kapituły – s. Helenę Młyńczyk, a także dwóch skrutatorów – s. Dorota Chmielińska i br. Paweł Chmieliński.

   W głosowaniu wybrano Radę Wspólnoty w składzie:
  • przełożony - br. Izydor Chmieliński
  • z-ca przełożony - s. Zofia Wyżyńska
  • sekretarz - s. Cecylia Chmielińska
  • skarbnik -- s. Krystyna Ciszewska
  • radna ds. formacji - s. Cecylia Chmielińska
  • ks. prob. Dariusz Kreihs został opiekunem wspólnoty.
  [Rozmiar: 193700 bajtów]

  Po ogłoszeniu wyników odmówiono modlitwę wg Rytuału, którą prowadził przewodniczący kapituły br. Zygmunt Wolny. Przewodniczący stwierdził prawomocność wyborów, a nowo wybrany przełożony wspólnoty br. Izydor podziękował wszystkim obecnym. Oni natomiast gratulowali i składali życzenia nowo wybranej radzie.

  Na pamiątkę I Kapituły wyborczej wykonano zdjęcie wszystkich obecnych i Radzie z O. Ernestem i Ks. prob. Dariuszem. Na zakończenie spotkania o. Ernest udzielił wszystkim błogosławieństwa.

  [Rozmiar: 318036 bajtów]

  Dziękujemy Ci Matko Boża Różańcowa, że pobłogosławiłaś nasze starania o utworzenie Wspólnoty FZŚ w parafii w której Ty jesteś Patronką. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy w sposób godny mogli naśladować św. Franciszka. Pragniemy służyć Tobie Maryjo całym swoim sercem.

  Nowa Rada Zaprasza Cię.
  - Jeżeli chcesz żyć piękniej, mądrzej i bardziej świadomie, jeżeli chcesz poznać Chrystusa i Jego Ewangelię – FZŚ cię zaprasza.
  - Włącz się do wspólnoty św. Franciszka, która ci pomoże głębiej odkryć Ewangelię i zastanowić się, co należałoby zmienić w twoim życiu i pogłębić swoje duchowe życie.
  Spotkania odbywają się w II wtorek miesiąca w Kaplicy MB Różańcowej o godz. 17.00.
  Pokój i Dobro!
  s. Cecylia Chmielińska

  Międzyregionalne Spotkanie FZŚ w Turzy Śląskiej Śl. 19.05.2018 r.

  [Rozmiar: 445876 bajtów]

  Tradycją lat ubiegłych w sobotę 19.05.2018 r. franciszkanie świeccy z Regionów: Rybnickiego, Katowickiego, Bielsko-Żywieckiego i Lubliniecko-Tarnogórskiego pielgrzymowali do Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. Nasze spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 Liturgią godzin, którą prowadziła s. przełożona Regionu Katowickiego s. Julia Niemiec i br. Izydor Chmieliński z Regionu Rybnickiego. Potem była Msza św. pod przewodnictwem o. Gilberta OFM z Rybnika, który również wygłosił homilię. Wraz z o. Gilbertem Mszę św. celebrowali: o. Idzi OFM z Chorzowa i ks. Marcin Matonóg z Tychów. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy.

  [Rozmiar: 304218 bajtów]

  Ewangelia (J 21, 20 25). Z homilii: Dwie postacie z dzisiejszej Ewangelii Jan i Piotr ludzie, którzy są wybrani dają świadectwo o Jezusie Chrystusie. Pan Jezus kieruje do Piotra słowa „Ty pójdź za Mną”, św. Jan mówi „Bóg jest miłością”. Jeśli nie miłujesz, nie ma w tobie Boga. Dzieło Chrystusa trwa nadal. Każdy człowiek został dotknięty przez Chrystusa, który przez swoje zmartwychwstanie mówi do nas „Pójdź za Mną”. Niełatwo iść za Chrystusem w dzisiejszym świecie, można stracić życie dlatego, że się jest człowiekiem Ewangelii, człowiekiem wiary. Św. Piotr szybko zrozumiał swój błąd i wyszedł na zewnątrz i zapłakał. My też powinniśmy zapłakać, byśmy byli ludźmi wiary i umieli wiarę przekazać innym, którzy wyśmiewają, opluwają, a kiedyś Bóg przyjmie nas do swego Królestwa. Jezus jest drogą, prawdą i życiem (idzie się drogą, kieruje się prawdą, osiąga się życie wieczne).

  [Rozmiar: 332603 bajtów]

   
  Po homilii nastąpiły przyjęcia:

  • do postulatu została przyjęta 1 osoba z Lubomi,
  • do nowicjatu 5 osób, w tym:
  •  - z Knurowa 1 osoba,
  •  - z Lubomi 1 osoba,
  •  - z parafii św. Barbary z Boguszowic 3 osoby.
   

  Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Matki Bożej, a na zakończenie błogosławieństwo.
  Potem mieliśmy czas wolny na posiłek i indywidualną modlitwę.

  [Rozmiar: 340244 bajtów]

  O godz. 13.00 udaliśmy się z relikwiami św. Franciszka na dróżki różańcowe, gdzie odmówiliśmy radosną część Różańca św. Rozważania prowadził ks. Marcin, a poszczególne dziesiątki bracia i siostry z FZŚ. Koronką do Miłosierdzia Bożego, błogosławieństwem ks. Marcina i ucałowaniem relikwii zakończyliśmy nasze spotkanie u Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.

  s. Cecylia Chmielińska
  przełożona Regionu Rybnickiego
  s. Helena Młyńczyk, sekretarz

  Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Rybnickiego
  do Miejskiej Górki – 6.05.2018 r.

  [Rozmiar: 426344 bajtów]

  W piękną majową niedzielę franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego – 5 sióstr i braci – wraz ze swym asystentem regionalnym o. Ernestem Ogarem OFM wyjechali na pielgrzymkę do sanktuarium św. Franciszka z Asyżu na Goruszkach w Miejskiej Górce. Pierwszy wyjazd do tego miejsca odbył się w ubiegłym roku. Wyjechaliśmy o godz.6.30 z Jastrzębia Zdroju, a na trasie dołączyli do nas pielgrzymi z Rybnika. Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy modlitwą i błogosławieństwem o. Ernesta. W czasie podróży o. Ernest przybliżył nam historię klasztoru na Goruszkach i powiedział, że to miejsce jest bardzo ważne dla nas, gdyż tu od 16.06.1938 r. gwardianem klasztoru był Sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki OFM i stamtąd w czasie II wojny światowej trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau i tam zginął. Trzeba nam się modlić o rychłą beatyfikację i szerzyć kult o. Euzebiusza, bo to przecież nasz brat z naszej rodziny franciszkańskiej. Od zeszłego roku 5 i 6 maja odbywają się tu Dni Euzebiańskie. W czasie II wojny światowej klasztor na Goruszkach stał się miejscem kaźni wielu więźniów. Będziemy modlić się za nich, a także za naszą Ojczyznę w przypadającą w tym roku 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Od 1991 r. w klasztorze znajduje się nowicjat Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce i chcemy modlitwą i ofiarą wesprzeć to miejsce.

  Z modlitwą, śpiewem i pouczającym słowem o. Ernesta szybko mijała nam podróż. Ojciec mówił, że św. Franciszek bardzo czcił Matkę Bożą, pisał piękne pieśni na cześć Niepokalanej. By uczcić Matkę Bożą odmówiliśmy Litanię Loretańską. Ojciec zachęcał nas, aby często używać tego tytułu: „Matko Zakonu Serafickiego, módl się za nami” – często tak się do niej zwracajmy. To jest zrządzenie Bożej Opatrzności, że jedziemy franciszkanie świeccy i sympatycy na pielgrzymkę. Każdy franciszkanin ma się uciekać do serca Maryi. Pielęgnujmy w sobie tą Maryjność. Mamy żyć Duchem Świętym. Jedziemy, aby napełnić się Duchem Świętym. Będziemy prosić Ducha Świętego, aby zstąpił na nas. To Duch Święty nas ożywia, daje życie. Niech Miejska Górka będzie miejscem omadlania nowych powołań franciszkańskich.

  Na miejsce dotarliśmy przed godz.11.00 i tu czekali na nas, gwardian klasztoru na Goruszkach o. Grzegorz oraz bracia nowicjusze. Wszyscy nas serdecznie powitali i zaprosili na uroczystość.

  [Rozmiar: 365063 bajtów]

     O godz. 11.00 wysłuchaliśmy konferencji o. Lucjusza Wójtowicza OFM pt. „Sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki – człowiek Ducha Świętego”. O. Lucjusz powiedział, że są trzy ważne motywy, że taki jest temat konferencji:

  • 1. Jesteśmy w czasie liturgicznym przed zesłaniem Ducha Świętego.
  • 2. Hasło obecnego roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
  • 3. Napomnienie 14. św. Franciszka „Aby bracia starali się posiąść Ducha Świętego”.  Rzeczywistość, która nas otacza, to filozofia, a my chcemy wejść w tajemnicę Ducha Świętego. Teksty Nowego Testamentu pokazują wypełnienie się przepowiadań w Starym Testamencie. Duch Święty jest z Jezusem w Jego walce z szatanem. Uczniowie Jezusa zostali napełnieniu Duchem Świętym, który zstąpił na nich w postaci wichru i języków ognistych. Duch Święty jest dawcą wielorakich darów.  Cnoty są owocami Ducha Świętego. ŚWIĘCI, są doskonałym dziełem Ducha Świętego. Jeśli Bóg obdarza człowieka darami, to po to, abyśmy przynosili owoce. Charyzmatyk ma przekazywać ten dar innym.

  Charyzmaty, którymi żył Sługa Boży o. Euzebiusz to:

  • 1. Spokój który emanował od niego.
  • 2. Umiłował wspólnotę i znalazł z nią wspólny język, umiał rozmawiać z drugim człowiekiem.
  • 3. Gorliwość duszpasterska. Szczególny to charyzmat, kochał pracę duszpasterską, zachęcał i pociągał innych do ideału i spraw nadprzyrodzonych.
  • 4. Był człowiekiem głęboko wierzącym, nie bał się o tym mówić na zewnątrz, działać (świętość w myśleniu, mówieniu i działaniu). O. Euzebiusz nie zamykał się w swojej rzeczywistości, ale otwierał się na innych.


  Duch Święty nazywany jest duszą Kościoła (uświęca, pobudza do działania). Duch Święty, jest w Trójcy Świętej osobą, łącznością między Ojcem a Synem. Sprawia, że przepowiadane Słowo Boże w Kościele jest nieomylne. „Na tyle masz w sobie Ducha Świętego, na ile miłujesz Kościół Święty” – to słowa św. Augustyna. Język Ducha Świętego, to język Kościoła. Duch Święty ożywia, daje siły w wytrwaniu. Na zakończenie konferencji o. Lucjusz powiedział, że powinniśmy w naszym życiu szukać pomocy Ducha Świętego, jak to robił o. Euzebiusz.

  [Rozmiar: 345551 bajtów]

  O godz. 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej (przez 7 ojców), której przewodniczył Prowincjał o. Antonin Brzakalik z Panewnik, a homilię wygłosił o. Grzegorz.

  Ewangelia (J 15, 12-17) Z homilii: O Euzebiusz do końca postępował sprawiedliwie. Miał wewnętrzny ogień, miłości do Boga, do Ojczyzny. Każdy kto miłuje narodził się z Boga. Jestem Polakiem i katolikiem powiedział o. Euzebiusz i nie wybrał spokojnego życia u Niemców. Człowiek święty oddaje wszystko w obronie tego, w co wierzył. Nie pytajmy się o. Euzebiusza czemu chciał, pozostał z Polską. Niech żyje w naszych sercach i rozszerza się jego kult. Niech żyje o. Huchracki!, niech żyje Polska!

  Po Mszy św. udaliśmy się pod pomnik o. Euzebiusza, gdzie modliliśmy się o jego rychłą beatyfikację i za wszystkich, którzy tu zostali pomordowani w czasie II wojny światowej.

  Następnie zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek na świeżym powietrzu. Były gorące dania, kawa, ciasto i zimne napoje. Tym razem pogoda nam sprzyjała, ogrzewało nas majowe słoneczko, mogliśmy spacerować i podziwiać piękną przyrodę.

  [Rozmiar: 406954 bajtów] [Rozmiar: 347625 bajtów]

  O godz. 14.30 wysłuchaliśmy w kościele koncertu chórów parafialnych, potem było zwiedzanie krypty kościoła z cudowną figurą św. Franciszka.

  Byliśmy jeszcze na nabożeństwie majowym, a o godz.17.00 z błogosławieństwem o. Grzegorza udaliśmy się w drogę powrotną.

  W czasie podróży modliliśmy się i śpiewaliśmy pieśni. Była Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litania do św. Franciszka z Asyżu. W tej litanii poznajemy św. Franciszka - powiedział o. Ernest. - Charyzmatem duchowości św. Franciszka jest duchowość Maryjna i Ducha Świętego. Czym charakteryzowało się życie św. Franciszka, wynika z litanii. To jest cudowna przygoda dla tych, którzy na serio traktują charyzmat franciszkański. Którzy tym żyją, doświadczają żywej wiary, żywej relacji z Jezusem. Nasza żywa relacja z Jezusem pociąga innych do FZŚ, a nie tylko niedziela powołaniowa. Wtedy stajemy się prawdziwymi świadkami Jezusa i to jest ta akcja powołaniowa.

  Modliliśmy się również za tragicznie zmarłych górników z KWK „Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju i ich rodziny. W tej intencji odmówiliśmy Różaniec – część Bolesną.

  Dziękujemy Panu Bogu i św. Franciszkowi, że mogliśmy po raz drugi uczestniczyć w Dniach Euzebiańskich, ojcom franciszkanom z Goruszek za zaproszenie nas i serdeczne przyjęcie. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do naszego asystenta regionalnego - o. Ernesta Ogara za piękne duchowe prowadzenie. To był dzień wspaniałych rekolekcji o Słudze Bożym o. Euzebiuszu Huchrackim, o św. Franciszku i Duchu Świętym. Dzień modlitwy i franciszkańskiej radości.

  s. Cecylia Chmielińska
  przełożona Regionu Rybnickiego,
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Regionalne Spotkanie FZŚ Jastrzębie Zdrój 14.04.2018 r.

  W sobotę 14.04.2018 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju odbyło się regionalne spotkanie FZŚ. Modliliśmy się o nowe powołania do naszego Zakonu i o wytrwanie w nim. Przybyło około 50 osób na czele z siostrą przełożoną regionalną Cecylią Chmielińską i o. Jędrzejem OFM z Rybnika.

  Wszystkich obecnych serdecznie powitał ks. proboszcz Antoni Pudlik. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 jutrznią pod przewodnictwem opiekuna duchowego tutejszej wspólnoty franciszkańskiej ks. Wojciecha Samuela.

  [Rozmiar: 334121 bajtów]

   
   
   
   
  Potem uczestniczyliśmy we Mszy św., którą celebrował i w czasie której homilię wygłosił o. Jędrzej Róg OFM.  
   
   
   
   
  Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (J 6, 16-21) ojciec powiedział: „Dzisiaj jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia, Jezus chodzi po wodzie, nie po to, aby nas zaskoczyć. Jest to zapowiedź zwycięstwa Chrystusa nad złem. Zło nas często przerasta i dajemy się pokonać. Jezus depcze zło, które nas otacza. Będąc z Jezusem, zwyciężymy”.

  Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do św. Franciszka, błogosławieństwo i uczczenie relikwii św. Franciszka. Następnie udaliśmy się do domu parafialnego na poczęstunek i spotkanie braterskie. Tu w swoim wystąpieniu o. Jędrzej powiedział, że trzeba być otwartym na działanie Ducha Świętego. Przyjęcie darów Ducha Świętego ma nam pomóc w realizowaniu naszego powołania. Cały czas jesteśmy w drodze, mamy się wspólnie modlić o otwarcie się na Ducha Świętego, o nowe powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz do Pierwszego i Drugiego Zakonu. Mamy modlić się szczególnie za ludzi młodych, aby trwali przy Bogu. Zakon jest po to, by się modlić”.

  [Rozmiar: 593592 bajtów]

  Później wysłuchaliśmy konferencji br. Izydora Chmielińskiego: „Duch Święty i św. Franciszek z Asyżu”. Po konferencji była dyskusja i braterskie rozmowy.

  [Rozmiar: 208289 bajtów] [Rozmiar: 237031 bajtów]

  Nasze spotkanie zakończyło się ok. godz.13. Bóg zapłać wszystkim za obecność i wspólną modlitwę.

  s. Cecylia Chmielińska
  przełożona regionalna,
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Braterski Dzień Skupienia FZŚ w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju

  [Rozmiar: 282096 bajtów]

  W sobotę 24. 03. 2018 r. o godz.10.00 franciszkanie świeccy Regionu Rybnickiego, a szczególnie ze wspólnot jastrzębskich, spotkali się w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju na lokalnym Dniu Skupienia. Wszystkich razem było 34 osoby. W spotkaniu uczestniczyła przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska i inni członkowie Rady Regionalnej oraz o. Ernest Ogar OFM – nasz asystent regionalny. Najpierw była Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Ernest. Drugim kapłanem był opiekun duchowy miejscowej wspólnoty franciszkańskiej – ks. Artur Grabiec.

  Na rozpoczęcie Mszy św. o. Ernest zacytował słowa pieśni franciszkańskiej:

  Nie odchodź jeszcze Ojcze Franciszku,
  Oczaruj świat poeto Boży.
  Stań przed złym wilkiem, cierniem Chrystusa bądź,
  Pokaż jak narzędziem Ojca być.
  Boże Ojcze nasz, Boże Ojcze nasz,
  Niepojęty jest dar miłości Twej,
  Boże Ojcze nasz, Boże Ojcze nasz.
  Naucz mnie wciąż narzędziem jej być.


  Mszę św. kapłani sprawowali w intencji wszystkich wspólnot FZŚ Regionu Rybnickiego, o nowe powołania kapłańskie, misyjne i do FZŚ oraz we wszystkich naszych osobistych intencjach, z którymi tu przybyliśmy. W oprawę liturgiczną włączyli się: br. Izydor Chmielińki (czytanie) i s. Helena Młyńczyk (modlitwa wiernych).

  Ewangelia (J 11, 45-57) „Narada kapłanów” Z homilii o. Ernesta: „Bóg dał nam pełnię zbawienia w Jezusie Chrystusie. Przykładem jest dla nas św. Franciszek. Pójść za Jezusem oświeceni światłem Ducha Świętego, które bije z Ewangelii, oświeca w nas wszystko co jest ciemne (grzech). Jeśli grzeszymy, to tak jest z nami, jak z kolejną odbitką na ksero, która jest coraz bardziej rozmyta. Bóg chce tworzyć z nas jedność, wspólnotę. Chce nas w tej wspólnocie zbawić. Spojrzenie prosto w oczy Jezusowi, przemienia nasze życie. Przybyliśmy dziś tu, aby spojrzeć Jezusowi w oczy. Spotykamy się też w czasie, gdy w Kościele sprawować będziemy Triduum Paschalne, gdzie szczególnie będziemy doświadczać mocy Ducha Świętego. W tym czasie wypełnia się to, co zostało powiedziane w dzisiejszej Ewangelii („Jezus miał umrzeć, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”). Dzień skupienia jest dla nas komunikatem od Boga, abyśmy oddali się działaniu łaski Bożej. Tu ojciec przytoczył Rozdział II Reguły. Święta Paschalne mają nam uzmysłowić, że centrum życia franciszkańskiego jest osoba Jezusa Chrystusa. Chrystus ma nam wystarczyć – uczy św. Franciszek. Postawić Jezusa w centrum mojego życia i Jego pytać jak mam żyć, jak postępować, a wtedy Dzień Skupienia i Święta Paschalne będą miały sens, moje osobiste z Nim zjednoczenie. Moja żona, mąż, rodzina mają być trochę na boku. Każdego dnia uczmy się stawiać Jezusa na pierwszym miejscu. Każdego dnia muszę Go wybierać. Módlmy się przede wszystkim za nas samych”.

  Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka. Następnie była Droga Krzyżowa w kościele. Rozważania do poszczególnych stacji prowadzili franciszkanie świeccy.

  Potem udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie braterskie. Siostra przełożona Cecylia podziękowała wszystkim za obecność i przekazała informacje dotyczące naszych kolejnych spotkań. Powiedziała, że mamy swoje cierpienia łączyć z cierpieniem Chrystusa, mamy się chlubić z krzyża Chrystusa.

  [Rozmiar: 222479 bajtów] [Rozmiar: 195952 bajtów]

  Brat Izydor Chmieliński odczytał konferencję – „Dary i charyzmaty Ducha Świętego”, w której autor – o. Jarosław Banasiuk OFM – sięga do nauczania św. Bonawentury. Po wysłuchaniu konferencji były pytania do o. Ernesta i dyskusja. Następnie zastępca przełożonej br. Zygmunt Wolny podał informacje o organizowanej przez nasz Region w dniu 6.05.2018 r. pielgrzymce do Miejskiej Górki, na którą należy zgłaszać chętnych do końca marca. Ojciec Ernest bardzo zachęcał do udziału i podał dlaczego tam warto i trzeba pielgrzymować:
  – Jest to miejsce gdzie gwardianem klasztoru franciszkańskiego był Sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki OFM i z stamtąd w czasie II wojny światowej trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam został zamęczony za wiarę i ojczyznę. – W Miejskiej Górce organizowane są Dni Euzebiańskie. My mamy promować to miejsce i modlić się o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego o. Euzebiusza.
  – Jest to jedyne w Polsce Sanktuarium św. Franciszka z Asyżu. Ponieważ nie wszyscy franciszkanie świeccy mogą pielgrzymować do Asyżu we Włoszech, to mają okazję jechać do Miejskiej Górki.
  – Tu w krypcie kościoła podczas II wojny światowej w bestialski sposób zamordowano 500 osób, więźniów politycznych. W bieżącym roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Chcemy oddać hołd tym ofiarom i podziękować Miłosiernemu Bogu za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
  – Tu również znajduje się Nowicjat Pierwszego Zakonu Franciszkańskiego. Pragniemy więc objąć swoją modlitwą tych braci, którzy przygotowują się do złożenia profesji.

  Nasze spotkanie zakończyło się o godz.12.30 wspólną modlitwą i błogosławieństwem o. Ernesta.

  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Rekolekcje Wielkopostne - Kokoszyce 19-22.03.2018 r.

  [Rozmiar: 319147 bajtów]

  Jak co roku w okresie Wielkiego Postu Franciszkanie Świeccy przeżywali swoje rekolekcje w Kokoszycach, które prowadził o. Aaron Kubas. Z dużym znawstwem i delikatnością wprowadził nas w tematykę „Darów i Charyzmatów Ducha Świętego”.

  [Rozmiar: 246705 bajtów]

  Istotą rekolekcji oprócz tradycyjnych punktów programu (Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Droga Krzyżowa, Różaniec, Spowiedź) były konferencje oraz Eucharystia połączona z Jutrznią. Wspólne uwielbienia Boga poprzez modlitwę do Ducha Świętego niezwykle jednoczyło wszystkich uczestników rekolekcji.

  [Rozmiar: 211599 bajtów]

  Rekolekcjonista porównywał życie cielesne z życiem duchowym. Jedno i drugie musi być karmione. Jak ciało potrzebuje pokarmu, tak dusza potrzebuje Eucharystii. Często nasz grzech i egoizm blokuje Dary Ducha Świętego i zaczynamy duchowo chorować. Wszyscy jesteśmy witrażem, który Bóg stworzył na swoje podobieństwo, ale błoto i kurz grzechu musi być oczyszczone sakramentem pojednania.

  Pytania egzystencjonalne stawiane przez prowadzącego dotyczyły ,,Jak poznać obecność Ducha Świętego, i Jego działanie”. Czy może przemieniać nas na podobieństwo Chrystusa. Pan Jezus powiedział apostołom zgromadzonym w wieczerniku, aby oczekiwali aż Duch Święty na nich zstąpi i zainicjuje początek Kościoła. Ten Duch Święty przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie (J.16).

  Jak mogę kochać tego kto mnie krzyżuje, ale Duch Św. potrafi podprowadzić pod cierpienie i śmierć złączoną w Chrystusie. Ukaże wspaniałą rzeczywistość Królestwa Bożego, tylko musimy do końca ZAUFAĆ. Żywoty wielu Świętych i Błogosławionych, jak mówił o. Aaron, są dla nas przykładem, abyśmy jako franciszkanie świeccy umieli odnaleźć tę ukrytą ścieżkę prowadzącą do Boga.

  [Rozmiar: 222297 bajtów]

  W ostatnim dniu naszych rekolekcji podczas Mszy św. była możliwość przyjęcia sakramentu chorych, zostały także poświęcone dewocjonalia.

  W imieniu wszystkich franciszkanów podziękowania o. Aaronowi za trudy prowadzenia rekolekcji, oraz posługę w konfesjonale złożyła przełożona s. Cecylia. Podziękowaliśmy również siostrom Jadwiżankom, które przez cały nasz pobyt dobrocią i życzliwością posługiwały całej wspólnocie.

  Rekolekcje zakończył uroczysty obiad. Z rekolekcji powracaliśmy do domów ubogaceni i uświadomiliśmy sobie, że Duch Święty jest zawsze z nami i czeka na nasze wezwanie.

  Pokój i Dobro.
  Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska

  Szkolenie rad wspólnot FZŚ w Rybniku par. św. Józefa Robotnika

  [Rozmiar: 216213 bajtów]

    
  W sobotę, 10 marca 2018 r. w parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku odbyło się regionalne spotkanie liturgiczno-szkoleniowe dla członków Rad Wspólnot miejscowych FZŚ.

  Rozpoczęło się o godz. 9.00 Mszą św., którą odprawił i homilię wygłosił o. Artemiusz Fronia OFM z miejscowej parafii. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady Regionu, czytanie – br. Izydor Chmieliński, psalm – br. Zygmunt Wolny, modlitwa wiernych – s. Helena Młyńczyk.

  Czytanie (Oz 6, 1-6), Ewangelia (Łk 18, 9-14) „Faryzeusz i celnik”.
  Z homilii: „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary” (słowa z dzisiejszego czytania). Bóg nie chce ofiar, całopalenia, ale chce serca, które zna. Ciągle chcemy bardziej zbliżać się do Boga, którego chcemy kochać. Tylko Bóg wie czego nam potrzeba, chce żebyśmy przychodzili do Niego z czystym sercem. Nie daj Boże, żeby w nas była pycha faryzeusza, że nam się wszystko udało, ale uczmy się pokory celnika, pokory św. Franciszka. Bóg pragnie być z nami w naszym sercu”. Po Mszy św. o. Artemiusz poprowadził Litanię do św. Franciszka, udzielił nam błogosławieństwa relikwiami św. Franciszka, a na zakończenie ucałowaliśmy te relikwie. Następnie odbyła się Droga Krzyżowa, którą poprowadzili bracia i siostry FZŚ.

  [Rozmiar: 288479 bajtów]

  Po spotkaniu liturgicznym w kościele udaliśmy się do salki parafialnej na szkolenie, w którym uczestniczył nasz asystent regionalny – o. Ernest Ogar OFM. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby z całego Regionu Rybnickiego FZŚ. Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska poprowadziła modlitwę na rozpoczęcie. Potem krótko streściła działalność Rady naszego Regionu w 2017 roku i podała dane demograficzne. Poinformowała, że w 2018 roku powinno się odbyć 16 wizytacji i kapituł w całym Regionie i prosi, aby przełożeni miejscowi zgłaszali do niej terminy. Przypomina o organizowaniu niedziel powołaniowych. Ojciec Ernest podał, że w 2017 roku było 5 takich niedziel. Siostra zachęca, aby czytać Statuty, Konstytucje i Regułę, aby lepiej poznać charyzmat franciszkański i jak zachować wierność temu charyzmatowi. Zmieniony został termin spotkań braterskich i tak: 23.06.2017 r. o godz. 10.00 będzie w par. NSPJ w Czerwionce, a 22.09.2018 r. o godz.10.00 w par. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śl.

  Ojciec Ernest wygłosił konferencję: „Jak rozpoznać ducha Pańskiego” Najpierw nam odczytał Napomnienie (12) św. Franciszka. Ojciec przypomniał, że św. Franciszek najbardziej lokował Ducha Świętego w Matce Najświętszej. Jest ona pełnią łaski. Jest najbardziej pokorną służebnicą Boga i pełna łaski jest kanałem przez który Bóg jest w człowieku najbardziej obecny. „Wejrzał na uniżenie służebnicy”. Pokora, uniżenie jest kryterium oceny czy posiadamy Ducha Świętego. Przeciwieństwem pychy jest pokora i uniżenie. Łaska, to samoudzielenie się Boga. Jeśli otrzymujemy łaskę, to otrzymujemy Boga samego. Św. Franciszek nie zaczyna od wielkich duchowych spraw. Skoro duch jest słaby, to trzeba robić wszystko, by go umocnić. Jak bardzo uzależniony jest duch od naszego ciała. Dlatego musimy ujarzmić siłę i moc ciała. Trzeba urabiać nasze ciało, fizyczność, cielesność, asceza. Św. Franciszek jest przykładem ascezy. Św. Franciszek nie negował cielesności, stąpał mocno po ziemi. Wiedział, że zbawienie przychodzi przez ciało, jest łaską Pana Boga, z łaską trzeba nam współpracować. Trzeba zapanować nad ciałem przez umartwianie, ascezę. Jeżeli człowiekowi się dobrze powodzi, to neguje się Boga, a w miejsce Boga stawia się człowieka. Dzisiaj ludzie nam dyktują co jest dobre, a co złe. Przy umartwianiu się jest dobrze korzystać z rady kierownika duchowego. Uzgodnić praktykę z kierownikiem duchowym lub spowiednikiem. W umartwianiu ciała, uniżaniu się Święci wzrastali przy pomocy kierownika duchowego. Dzisiaj ludzie idą do psychologa, a nie do spowiedzi. Ojciec Ernest jeszcze raz nam przeczytał Napomnienie (12), które jak mówi, można by zastąpić słowem Magnificat. Ojciec przytoczył słowa św. Ambrożego, który powiedział: „ Niech dusza Maryi będzie w każdym z nas, abyśmy lepiej uwielbili Boga”.

  Następnie wysłuchaliśmy konferencji wybranej przez br. Izydora Chmielińskiego – radnego ds. formacji w Regionie, a była to konferencja o. Nikodema Sobczyńskiego OFM – asystenta narodowego na temat: „Wiara”.

  Słowo o. Ernesta skierowane do nas po wysłuchaniu tej konferencji: „Do śmierci mamy pracować nad sobą, nie akceptować siebie takim jakim jestem (np. alkoholik), rozumiem grzech, uznaję i mam się grzechu wyrzec. Dobrze jeśli psycholog jest w konfesjonale. Te terapie są dobre, które doprowadzają do konfesjonału. Przykład: „trędowaty” szukał Jezusa, a nie godził się z tym jaki był”.

  Siostra przełożona Cecylia Chmielińska zadała nam pytania: Po co żyję na tym świecie?, komu chcę służyć?, dlaczego wstąpiłem do FZŚ?, co robię w tej wspólnocie?, co mi daje przynależność i co ja daję wspólnocie?, co robić, żeby osiągnąć życie wieczne? Trzeba się nad tym zastanowić, przemyśleć i samemu sobie odpowiedzieć na postawione pytania.

  Na zakończenie spotkania z-ca przełożonej, br. Zygmunt Wolny poprowadził modlitwę z naszego modlitewnika, a ojciec Ernest udzielił nam błogosławieństwa.
  Przełożona regionalna – s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Spotkanie Wielkopostne FZŚ w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP
  w Rybniku - Zamysłowie

  [Rozmiar: 142614 bajtów]

  W pierwszą sobotę Wielkiego Postu, 17.02. 2018 r., bracia i siostry FZŚ z Regionu Rybnickiego zgromadzili się w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku – Zamysłowie, gdzie proboszcz jest asystent regionalny – o. Ernest Ogar OFM, na dorocznym spotkaniu Wielkopostnym. Nasze spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 Drogą Krzyżową, którą prowadziły: s. przeł. Cecylia Chmielińska, s. Helena i s. Urszula, a bracia: Izydor, Zygmunt i Jerzy nieśli krzyż i świece. Potem była Msza św. z homilią, a celebrował ją o. Ernest. Oprawę liturgiczną jak zwykle przygotowali franciszkanie świeccy. Czytanie – br. Izydor, psalm – br. Zygmunt, modlitwa wiernych – s. przeł. Cecylia.

  [Rozmiar: 180657 bajtów]

  Ewangelia (Łk 5, 27-32) „Powołanie Lewiego” Z homilii o. Ernesta: „Jednego możemy być pewni, jesteśmy wszyscy grzesznikami, mamy się z czego poprawić. Na skutek grzechu każdy popełnia błędy przed miłosiernym Bogiem, nikt nie jest wolny od grzechu. Święty Franciszek mówił, że jest największym grzesznikiem świata i gdyby nie łaska dana od Boga, to bym zaraz zgrzeszył. Potrzebujemy okresu Wielkiego Postu, Adwentu, aby zastanowić się nad swoją grzesznością, nad swoim życiem. Mamy łaskę uświęcającą i to jest wielki skarb. Bez łaski uświęcającej daleko nie dojdziemy. Musimy zadbać o tą łaskę, żyć tą łaską, bo bez niej bylibyśmy jeszcze większymi grzesznikami. Bóg pierwszy mówi „Potrzebuję ciebie”. Co zrobisz drogi tercjarzu z tym zdaniem? Po powrocie do domu weź Pisma św. Franciszka i rozważ napomnienie (27 i 21 – cnoty, które usuwają wady). Cnota milczenia – w ciszy słyszymy to, co normalnie nie jest słyszalne. Człowiek w świecie nie jest w stanie wsłuchać się w głos swojego sumienia. Gdy jesteśmy na pustyni milczenia, to łatwiej poznać i zrozumieć z czego mam się nawrócić, zmienić się (Gwar zagłusza nasze sumienia), by realizować w swoim życiu napomnienia. Wtedy zrozumiemy Triduum Paschalne i będziemy cieszyć się z Poranka Wielkanocnego. Świat robi wszystko, aby ten Poranek Wielkanocny zagłuszyć. W jakich my komfortowych warunkach żyjemy, możemy zadbać o swoje zbawienie, stać się ludźmi pokuty. Dziękujmy za możliwość Wielkiego Postu, za to nasze spotkanie.”
  Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo ku czci św. Franciszka, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka.
  Następnie udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie braterskie i poczęstunek, który przygotowała miejscowa wspólnota franciszkańska. Wszystkich uczestników serdecznie powitali o. Ernest i s. przeł. regionalna. Cecylia Chmielińska. siostra przedstawiła krótką relację ze spotkania z Radą Narodową w Warszawie, które miało miejsce w lutym (10-11) bieżącego roku. Podała, że w tym roku będziemy świętować 40-lecie zatwierdzenia Reguły FZŚ i trzeba się zastanowić jak mamy to obchodzić w naszym regionie. Rada Narodowa proponuje, aby we wspólnotach franciszkańskich założyć księgę zmarłych naszych braci i sióstr. Siostra Cecylia prosi, aby modlić się i podejmować post w intencji nowych powołań do FZŚ oraz zgłaszać terminy wizytacji i kapituł we wspólnotach. Przypomniała, że w dniu 10.03.2018 r. o godz. 9.00 w parafii św. Jozefa Robotnika w Rybniku odbędzie się szkolenie dla Rad Wspólnot miejscowych FZŚ z całego Regionu Rybnickiego i serdecznie zaprasza.
  Ojciec Ernest zaprasza do licznego udziału w pielgrzymce do Miejskiej Górki w dniu 6.05.2018 r. Wszystkich chętnych należy zgłaszać do końca marca, bratu Zygmuntowi Wolny.

  [Rozmiar: 149259 bajtów]

  Br. Izydor Chmieliński odczytał konferencję: „Duch Święty w życiu chrześcijanina – sakrament chrztu św. i jego znaczenie” (o. Tomasz Kryger OFM Cap.) Po wysłuchaniu konferencji o. Ernest udzielił wszystkim Bożego błogosławieństwa. s. przełożona Cecylia wszystkim podziękowała za udział na spotkaniu. Bracia i siostry rozjechali się do swoich domów, a rada pozostała na spotkaniu regionu zaproszona przez o. Ernesta do refektarza.
  przełożona regionalna – s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Spotkanie Rady Narodowej FZŚ z przełożonymi regionów
  10-11.02.2018 r.

  [Rozmiar: 332472 bajtów]

  Przełożona narodowa s. Joanna Berłowska rozpoczęła spotkanie powitaniem wszystkich jego uczestników. Obecni byli asystenci narodowi FZŚ – O. Andrzej Romanowski OFMCap, O. Zdzisław Gogola OFMConv., O. Nikodem Sobczyński OFM, członkowie Rady Narodowej FZŚ oraz przełożeni regionalni lub ich zastępcy. Przełożona narodowa s. Joanna Berłowska dokonała podsumowania działalności Rady Narodowej w minionym roku.

  [Rozmiar: 276154 bajtów]

  S. Joanna Berłowska zwróciła uwagę na właściwe przygotowanie osób do prowadzenia formacji we wspólnotach. Taką osobę powinna cechować ufna wiara, miłość, radość franciszkańska.

  Konferencje formacyjne dla przełożonych regionalnych wygłosili asystenci narodowi FZŚ:

  • O. Zdzisław Gogola OFMConv.: „Ubóstwo jest znakiem obecności Pana Boga”. Ubóstwo nie jest ascezą i nie można nim obciążać innych ludzi. Franciszkanie świeccy mają kierować się umiarem w posiadaniu i oczyszczać swoje serce z nadmiaru posiadania. Ubóstwo w pojęciu świętego Franciszka to utożsamianie się z Chrystusem. Konstytucje Generalne FZŚ mówią, że franciszkanie świeccy mają żyć duchem błogosławieństw, a w szczególny sposób duchem ubóstwa.
  • O. Nikodem Sobczyński OFM wygłosił konferencję o „Pokornym wcielaniu Słowa Bożego” Tym, który ma największą pokorę jest Bóg. Bóg ma tyle pokory, aby się wcielić i przyjść na świat. Święty Franciszek pokazał sposób uniżenia. Jestem sługą, uważam drugiego człowieka za godniejszego od siebie i przekazuję drugiemu człowiekowi orędzie miłości. Najlepszym naszym nauczycielem jest święty Franciszek, który stał się drugim Chrystusem. Wzorem pokory są dla nas Maryja, święty Józef, a przede wszystkim Jezus Chrystus.
  • O. Andrzej Romanowski OFMCap. – „Reguła FZŚ księgą życia dla franciszkanów świeckich”. Aby Reguła stała się księgą życia należy:
   • Otworzyć się na działanie Ducha Świętego, aby kroczyć drogą powołania franciszkańskiego
   • Właściwie rozpoznać charyzmat franciszkański dzięki działaniu Ducha Świętego
   • Poddawać się pod działanie Ducha Świętego przy realizacji tegoż charyzmatu
   • Ubogacać się darami i łaskami Ducha Świętego w życiu duchowym
   • Być posłusznym Kościołowi Katolickiemu, w którym najpełniej działa Duch Święty
   • Doświadczać komunii miłości, która jest owocem współdziałania Ducha Świętego, własnego wysiłku i współpracy z braćmi i siostrami z FZŚ
   • Nieść światu prawdziwą, szczerą miłość
   • Doświadczenie ma pociągać innych do pójścia drogą charyzmatu franciszkańskiego.

  Jeśli te wymienione zadania zostaną wypełnione przy pomocy Ducha Świętego i Kościoła to Reguła będzie realizowana i będzie dla nas zasadą życia.

  s. Cecylia Chmielińska

  Braterski Dzień Skupienia w parafii WNMP w Biertułtowych

  [Rozmiar: 204645 bajtów]

    
  W sobotę, 27.01.2018 r. franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego przybyli do Kościoła w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biertułtowych, aby wspólnie modlić się i umacniać w naszym franciszkańskim powołaniu. W spotkaniu uczestniczył o. Lidian Strzeduła OFM, z Rybnika – Zamysłowa oraz członkowie Rady Regionalnej. W kościele serdecznie przywitał wszystkich ks. prob. Zbigniew Folcik, życzył owocnych przeżyć w charyzmacie św. Franciszka, oraz odkrywania Ducha Świętego i Jego Darów. Przełożona tut. wspólnoty s. Janina Kleban również wszystkich przybyłych przywitała i podała program spotkania. Zaraz po przywitaniu o. Lidian dokonał wystawienia Najświętszego Sakramentu, a br. Izydor odpowiedzialny za formację w regionie poprowadził Jutrznię z s. Cecylią która odmówiła Litanię do św. Franciszka. Po tych modlitwach rozpoczęła się Msza święta w intencji uczestników FZŚ. W homilii o. Lidian poruszył problem wiary i odwagi jaką miał św. Franciszek. Człowiek narażony jest bardzo na wpływ tego świata i musi radykalnie oprzeć się na Jezusie (opowieść Ew. o burzy na Jeziorze Galilejskim). Po kazaniu nastąpiło przyjęcie młodego małżeństwa do Postulatu: s. Doroty Chmielińskiej, i do Nowicjatu; br. Pawła Chmielińskiego – syn z synową przełożonej regionu s. Cecylii i Izydora. Po zakończeniu Eucharystii ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka i poszliśmy do salki katechetycznej na dalszy ciąg spotkania.

  Konferencję formacyjną o. Józefa Łaskiego OFMCap „Duch Święty i Jego działanie w Kościele’’ przedstawił br. Izydor. Na spotkaniu również był opiekun wspólnoty ks. Daniel Starzyczny, który zabrał głos na temat konferencji przeczytanej przez br. Izydora mówiąc, że człowiek jest stworzony po to, aby był świątynią Boga. To jego serce ma być miejscem, gdzie przybywa Trójca Święta. Człowiek powołany jest do tego, aby Duch Święty wypełnił jego wnętrze.

  Siostra Cecylia, przełożona regionalna, na zakończenie podała ogłoszenia dla całego regionu.

  [Rozmiar: 373937 bajtów] [Rozmiar: 278025 bajtów]

  Miłym i smacznym akcentem spotkania był poczęstunek przygotowany przez siostry i braci z tutejszej wspólnoty.

  [Rozmiar: 227820 bajtów]

  Na zakończenie o. Lidian i ks. Daniel, opiekun wspólnoty, udzielili błogosławieństwa i rozjechaliśmy się wszyscy do swoich domów.

  W spotkaniu udział brało 30 franciszkanów świeckich z naszego Regionu.

  Pokój i Dobro
  Przełożona regionalna
  s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Regionalny Dzień Adoracji Bożej Dzieciny i Spotkanie Opłatkowe FZŚ w Rybniku

  [Rozmiar: 224955 bajtów]

    
  W sobotę, 13 stycznia 2018 r. franciszkanie świeccy z naszego Regionu w liczbie 80 osób zgromadzili się w kościele św. Józefa Robotnika w Rybniku, aby oddać hołd Bożemu Dziecięciu.

  Spotkaniu przewodniczył o. Jędrzej Róg OFM z miejscowej parafii, a rozpoczęło się ono o godz.10.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją Dzieciątka Jezus, którą prowadzili: s. przełożona regionalna Cecylia Chmielińska, br. Zygmunt Wolny i s. Helena Młyńczyk. Między poszczególnymi czytaniami wszyscy razem śpiewaliśmy kolędy. Adoracja zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

  Potem była Eucharystia, którą celebrował i homilię wygłosił o. Jędrzej Róg OFM. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady: czytanie – br. Izydor Chmieliński, psalm – br. Zygmunt Wolny, modlitwa wiernych – s. Helena Młyńczyk.

  Ewangelia (Mk 2, 13-17) „Powołanie Lewiego – celnika”. Z homilii: Jezus powiedział „Pójdź za Mną”. Ten wstał i poszedł za Nim. Ów celnik staje się ubogi, staje się Apostołem miłości. To dotyczy również nas – pójdź za Mną, abyśmy rezygnowali z siebie i szli do braci z Ewangelią. Twoje i moje ubóstwo ma się wyrażać w czynach. By dzielić się z bliźnim biedą, to nie tylko dać mu jedzenie czy ubranie, ale dzielić jego los. Dopiero wówczas, gdy sami podzielimy los naszych braci, nasze przepowiadanie Dobrej Nowiny stanie się owocne.

  Po homilii nastąpiły przyjęcia. Do postulatu przyjęta została siostra Teresa Podlejska z parafii św. Jacka w Stanowicach, a do nowicjatu brat Leszek Rodzik z parafii Matki Bożej Różańcowej w Moszczenicy.

  Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka i przeszliśmy do salki parafialnej na spotkanie opłatkowe. Tu po krótkiej modlitwie, o. Jędrzej pobłogosławił opłatki i złożył wszystkim braciom i siostrom życzenia noworoczne, a potem połamaliśmy się opłatkiem. Również o. Mateusz Smolarczyk OFM – z-ca asystenta regionalnego przybył do nas z życzeniami. Było to bardzo radosne i jeszcze świąteczne spotkanie przy franciszkańskim stole w tak dużym gronie. W czasie spotkania Wspólnoty miejscowe FZŚ mogły oddać wypełnione druki sprawozdań ze swojej działalności i finansowe za 2017 rok, oraz złożyć ofiary na Misje, a także dokonać wpłaty na kwartalniki „Pokój i Dobro” na I kwartał 2018 roku. Po godzinie 13.30 zakończyło się to nasze wspólne regionalne świętowanie.

  [Rozmiar: 285532 bajtów] [Rozmiar: 281390 bajtów]

  Przełożona regionalna
  s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Kalendarz Spotkań – Region Rybnicki 2018 r.

  • I. Święta Regionalne – pielgrzymowanie wszystkich członków FZŚ
   • 13.01. (sobota) – Adoracja Bożej Dzieciny – Rybnik, św. Józef, godz.10.00
   • 14.04. (sobota) – Modlitwy o nowe powołanie do FZŚ i wytrwanie w nim. Jastrzębie Zdrój – par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, godz. 10.00
   • 2.08. ( czwartek) – Odpust Porcjunkuli – Panewniki, godz. 11.00
   • 4.10. (czwartek) – Św. Franciszka, Dziękczynienie za powołanie do FZŚ – Rybnik, św. Józef, godz. 10.00
   • 8.12. (sobota) – Dz. Adwentu FZŚ w obronie życia i Rodzin – Pszów, godz. 10.00
  • II. Regionalne Dni Skupienia
   • 17.02. (sobota) – Reg. Dz. Wielkopostny, godz. 10.00 – Rybnik – Zamysłów
   • 9.06. (sobota) – Reg. Dz. Uwielbienia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Lubomia, godz. 9.00
  • III. Dni Skupienia Braterskie (lokalne)
   • 27.01. (sobota) – Biertułtowy – godz. 10.00
   • 24.03. (sobota) – Jastrzębie par. Matki Kościoła – godz. 10.00
   • 23.06. (sobota) – Wodzisław par. WNMP – godz. 10.00
   • 22.09. (sobota) – Czerwionka par. NSPJ – godz. 10.00
   • 20.10. (sobota) – Boguszowice St. par. NSPJ – godz. 10.00
  • IV. Pielgrzymki
   • 6.05. – pielgrzymka do Miejskiej Górki Dzień Euzebiusza
   • ... ... – Sanktuarium Tychy około Bożego Narodzenia
   • 19.05. – Pielgrzymka międzyregionalna do MB Fatimskiej
   • ... ... – Turza Śl. godz. 10.00
   • lipiec – XXV Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ do Częstochowy.
  • V. Franciszkańska Noc Pokuty – Turza Śl.
   • 29/30.09. 2018 r. – 19.00 wieczorem – 2.00 rano
  • VI. Szkolenia
   • 10.03.2018 – Rybnik św. Józefa, godz. 9.00: szkolenie przełożonych i zastępców
   • 17.11.2018 – szkolenie rad wspólnot w Rybnik św. Józefa, godz. 9.00
   • 24.11.2018 – szkolenie rad wspólnot miejsc w par. NSPJ w Jastrzębiu godz. 9.00
  • VII. Rekolekcje zamknięte
   • Kokoszyce, 19-22 marca; 8-października, tel. 32-456-14-97
  • VIII. Spotkanie Rady Regionu Rybnickiego 2018 r.
   • 13.01.2018 – Rybnik św. Józefa, spotkanie po opłatku około godz. 13
   • 17.02.2018 – Rybnik Zamysłów po spotkaniu Wielkopostnym.
   • 10.03.2018 – Rybnik św. Józefa. Po szkoleniu
   • 7.04.2018 – Rybnik św. Józefa. Msza św. 8.00
   • 5.05.2018 – Rybnik św. Józefa. Msza św. 8.00
   • 2.06.2018 – Rybnik Zamysłów. Msza św. 9.00
   • 8.09.2018 – Rybnik Zamysłów. Msza św. 9.00
   • 13.10.2018 – Rybnik św. Józefa. Msza św. 8.00
   • 17.11.2018 – Rybnik św. Józefa. Po szkoleniu
   • 15.12.2018 – Rybnik św. Józefa. Msza św. 8.00

  Rada Regionu Rybnickiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
  Boże Narodzenie 2017 r.

  [Rozmiar: 81054 bajtów]

   
   
  Aby Jezus Chrystus

  narodził się w naszych sercach

  i w naszych rodzinach.
  Gdy przełamiecie się opłatkiem wigilijnym

  w gronie waszych Rodzin,

  przyjmijcie nasze bardzo serdeczne życzenia świąteczne.


  Niech w te Święta w Waszych sercach zagości pokój, radość, szczęście i miłość. Niech maleńki Jezus Wam błogosławi w każdym dniu Nowego Roku 2018.

  Z całego serca dla całej wspólnoty i waszych rodzin życzy Rada Regionu Rybnickiego FZŚ wraz z o. Ernestem Ogar OFM, asystentem duchowym.

  s. Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna

  Regionalny Dzień Adwentowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Pszowie

  [Rozmiar: 251368 bajtów]

  W sobotę, 2 grudnia 2017 r., co stało się już tradycją, franciszkanie świeccy z naszego Regionu spotkali się w Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie, aby modlić się w obronie Życia Poczętego i Rodzin. Przybyło 49 osób. Spotkanie rozpoczęło się o godz.11.00 powitaniem wszystkich uczestników przez tut. ks. rezydenta Adama i siostrę przełożoną regionalną Cecylię Chmielińską. Następnie uczciliśmy Matkę Bożą śpiewając Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Potem było wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa za dzieci poczęte i wszystkie rodziny, którą prowadzili członkowie Rady Regionalnej (przełożona s. Cecylia, br. Zygmunt, s. Helena i br. Izydor), błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka.

  O godz.12.15 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił o. Jędrzej Róg OFM z Rybnika. Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy (czytanie – br. Henryk Golli, psalm – br. Zygmunt Wolny, modlitwa wiernych – s. Helena Młyńczyk).

  Ewangelia (Łk 21, 34-36), „Potrzeba czujności”. Z homilii o. Jędrzeja: Pośród grzechów głównych wymieniany jest - „nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu”. Troska, by niczego nam nie brakowało, to przecież coś naturalnego, a Bóg stawia to na równi z obżarstwem i pijaństwem. Trudno jest żyć z tymi, którzy myślą tylko o jedzeniu. Bądźmy czujni, zwłaszcza gdy chodzi o przyziemne troski. Najpierw więc starajmy się o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane.

  Po homilii nastąpił obrzęd przyjęcia do postulatu s. Bożeny Szulc z FZŚ przy parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi.

  Po zakończeniu Mszy św. udaliśmy się do przygotowanej sali na spotkanie braterskie.

  [Rozmiar: 213211 bajtów] [Rozmiar: 182082 bajtów]

  Tu najpierw wysłuchaliśmy informacji podanych przez s. przełożoną regionalną Cecylię Chmielińską, a potem konferencji brata Izydora Chmielińskiego, radnego ds. formacji, na temat: „Życie w łączności z Papieżem, Biskupami i Kapłanami – posłuszeństwo okazywane Kościołowi i przełożonym”. Do niniejszej konferencji odniósł się o. Jędrzej i powiedział: „Nikt, kto nie był posłuszny, nie mógł być ogłoszony Świętym. Posłuszeństwo doprowadziło o. Pio do świętości. Ci, co nie są pokorni, przynoszą Kościołowi więcej zła niż pożytku i takich należy wykluczyć z Kościoła. Wtedy Kościół nic nie zyskuje, ale i nic nie traci. Ojciec mówi, aby nie przechodzić z przełożonym na „Ty” w Zakonie, gdyż jest to rozluźnienie relacji. Egoizm jest źródłem naszego grzechu (bo ja chcę, aby była Koronka, a nie Różaniec), w pokorze trzeba przyjąć to, co mówi przełożony. Wtedy spełniasz wolę Bożą, gdy spełniasz zadania, które ci zlecił przełożony. Trzeba się odzywać, a nie mówić: co mnie to obchodzi. To ja (każdy brat i siostra) jestem odpowiedzialny za Wspólnotę, za przełożonego, bo takiego wybraliśmy sobie. Posłuszeństwo nie jest łatwe, na przykład: my sobie coś wymyślimy w głowie, a przełożony mówi „nie”. Wtedy skulić głowę i powiedzieć „ok”. Postawa zewnętrzna musi zgadzać się z postawą wewnętrzną, to jest posłuszeństwo”.

  [Rozmiar: 187338 bajtów]

  Potem był czas na pytania i braterskie rozmowy. Nasze spotkanie trwało do godz. 14.20, a na zakończenie o. Jędrzej udzielił nam błogosławieństwa Bożego.

  s. Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Spotkanie Regionalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

  [Rozmiar: 281607 bajtów]

  W sobotę 18.11.2017 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju, odbyło się regionalne spotkanie liturgiczno-szkoleniowe dla Rad wspólnot miejscowych FZŚ. Przybyło 48 osób na czele z przełożoną regionalną s. Cecylią Chmielińską. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 Jutrznią, którą poprowadził opiekun duchowy tutejszej wspólnoty franciszkańskiej ks. Wojciech Samuel. Po powitaniu przez ks. proboszcza Antoniego Pudlika wszystkich obecnych w kościele, rozpoczęła się Eucharystia, a celebrował ją i homilię wygłosił o. Ernest Ogar OFM, asystent regionalny naszego Regionu. Na początku Mszy św. ojciec podkreślił, że gromadzimy się we wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, patronki dnia dzisiejszego. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie miejscowej wspólnoty franciszkańskiej.

  [Rozmiar: 130940 bajtów]

    

  W homilii, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (Łk 18, 1-8) „Moc wytrwałej modlitwy”, o. Ernest powiedział:

  A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich tercjarzy?
  Czy jednak Bóg znajdzie wiarę w tercjarzach, gdy przyjdzie?
  Ciągle jeszcze czekamy, na przyjście Syna Bożego.
  Żaden człowiek tego nie wie, tylko Ojciec.
  Bądźmy ludźmi wiary, nie wierzmy we wróżby, przepowiednie.
  Ci co prowadzą wspólnoty mają trwać przy Bogu, abyśmy odpowiedzialni za innych byli Ewangeliczni.
  Nasze franciszkańskie powołanie – to być jak Eucharystia.
  Przełożeństwo, to jest ofiara, a połączona z ofiarą Chrystusa staje się świętą.
  Kiedy przyjdzie Chrystus, zastanie nas czuwających, stojących na straży, nie traćmy ducha, wiary, miłości.
  Naszą siłą jest Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował.
  ON jest naszą siłą i mocą.


  Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu, krótkie nabożeństwo do św. Franciszka, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka.

  [Rozmiar: 289264 bajtów]

  Po zakończeniu części liturgicznej, udaliśmy się do domu parafialnego na spotkanie przy braterskim stole, gdzie czekał nas poczęstunek, a potem odbyło się szkolenie.

  [Rozmiar: 216608 bajtów]

  Plan szkolenia:

  • 1. Konferencja: „Wiara, nadzieja i miłość – wczoraj, dziś i na wieki” - o. Ernest Ogar OFM, asystent regionalny,
  • 2. Konferencja: „Prawidłowe prowadzenie dokumentacji we Wspólnocie Miejscowej FZŚ oraz prawidłowe sporządzanie sprawozdań rocznych – z działalności Wspólnot i finansowych” – s. Helena Młyńczyk, sekretarz regionalny,
  • 3. Konferencja: „Duchowość Franciszkańska” – br. Izydor Chmieliński, radny ds. formacji w Regionie,
  • 4. Konferencja: „Jak zachowywać się przy przyjęciach do Zakonu i moje zobowiązanie wynikające ze świętej profesji” i ogłoszenia – s. Cecylia Chmielińska, przełożona regionalna.

  Po powitaniu wszystkich przybyłych na szkolenie przez s. przeł. reg. Cecylię Chmielińską nastąpiła krótka przerwa na poczęstunek przygotowany przez tut. wspólnotę franciszkańską.

  W swej konferencji o. Ernest między innymi powiedział, że szkolenie, to uczenie się prowadzenia wspólnoty. Nasza wspólnota jest wspólnotą formacyjną. Ważne jest, by zadbać o chorych i cierpiących. Takie jest zadanie przełożonych. Mają zadbać o ich zbawienie. Msza św. dla św. Franciszka była bardzo istotna. On po raz pierwszy zbudował SZOPKĘ, aby okazać Wcielenie, żebyśmy przenikali żywą Eucharystią nasze wspólnoty FZŚ, nasze rodziny, sąsiadów. Eucharystia jest najlepszym sposobem ofiary naszego krzyża (bicie się z własnymi problemami i problemami braci i sióstr). Tę ofiarę możemy złączyć z ofiarą Chrystusa i jest to ofiara święta. Mam się stawać Eucharystią, aby lepiej zrozumieć i realizować misję, którą przyrzekłem w profesji. Jeśli będę to wypełniał, to mam nadzieję, że będę z Bogiem. Róbmy wszystko (zdrowi, chorzy), aby Eucharystia była z nami na każdy dzień. Po wygłoszeniu konferencji o. Ernest musiał wracać do Rybnika. Na pożegnanie udzielił wszystkim braciom i siostrom Bożego błogosławieństwa, a my realizowaliśmy dalszy program szkolenia.

  [Rozmiar: 233501 bajtów]

  S. Helena Młyńczyk, sekretarz, rozdała wspólnotom uczestniczącym w dzisiejszym szkoleniu druki sprawozdań z działalności i finansowe na 2017 rok , które należy wypełnić i oddać na regionalnym spotkaniu opłatkowym w Rybniku w dniu 14.01.2018 r. Objaśniła również, jak prawidłowo sporządzać te sprawozdania. Potem był czas na zadawanie pytań. Następnie wysłuchaliśmy konferencji br. Izydora i s. przełożonej Cecylii Chmielińskich.

  [Rozmiar: 230154 bajtów]

  To ważne i jakże owocne, a jednocześnie radosne spotkanie zakończyliśmy o godz. 13.

  Drugie takie spotkanie liturgiczno-szkoleniowe odbyło się w dniu 25.11.2017 r. w parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku, w którym uczestniczyło ponad 40 osób z miejscowych wspólnot FZŚ z okolic Rybnika.

  s. Cecylia Chmielińska – przełożona regionalna
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Program spotkania szkoleniowo formacyjnego
  z radami wspólnot miejscowych Regionu Rybnickiego
  – Jastrzębie parafia NSPJ (18 listopada) i Rybnik (25 listopada 2017 r. godz. 9.00)

  Hasło na 2017 r. „Idźcie i głoście” – „Wiara, Nadzieja i Miłość dziś, wczoraj i na wieki”.

  – 9.00 – Jutrznia
  – 9.30 – Msza święta
  – Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do św. Franciszka. Błogosławieństwo i ucałowanie Relikwii św. Franciszka. – Wszyscy przechodzimy do domu parafialnego na spotkanie. Przywitanie wszystkich obecnych (zwłaszcza nowych z rad miejscowych) przez przełożoną regionalą s. Cecylię.
  – I konferencja wygłoszona przez o. Ernesta Ogar OFM, asystenta regionu.
  – Poczęstunek: kawa, herbata i ciastko. Możliwość zakupienia materiałów formacyjnych.
  – II konferencja: „Prawidłowe prowadzenie dokumentacji we wspólnotach miejscowych FZŚ oraz prawidłowe sporządzanie sprawozdań rocznych – z działalności wspólnot i finansowych” – s. Helena Młyńczyk, sekretarz regionalny.
  – III konferencja na temat „Duchowość franciszkańska” – br. Izydor Chmieliński, radny ds. formacji w Regionie.
  – IV konferencja i ogłoszenia „Jak zachowywać się przy przyjęciach do zakonu i moje zobowiązanie wynikające z św. profesji”.
  – Ogłoszenia.
  – Proszę bardzo żeby pisać historie swoich wspólnot.

  Z franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i Dobro”
  Niech Pan Was błogosławi i strzeże, a święty Franciszek prowadzi.
  Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska

  Dzień Skupienia Braterskiego w parafii św. Barbary – Boguszowice Oś. 28.10.2017 r.

  [Rozmiar: 350703 bajtów]

  W parafii św. Barbary w Rybniku – Boguszowicach odbyło się spotkanie Braterskie Regionu Rybnickiego. Z całego regionu uczestniczyło w nim 45 osób. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem sióstr i braci przybyłych na dzień skupienia przez tutejszą przełożoną s. Aleksandrę Zabieglińską.

  Następnie przełożona poprowadziła różaniec ze swoją wspólnotą. Po różańcu, rozpoczęła się uroczysta Msza święta koncelebrowana, na której ks. proboszcz Piotr Rożyk, wszystkich serdecznie powitał wraz przybyłym o. Gilbertem OFM, który wygłosił homilię, dotyczącą powołania uczniów. Dzisiaj powołanie w kwestii duchowej, jest powołaniem człowieka do świętości. Bóg daje nam różne powołania, w których mamy zadania do wykonania, czy to w kapłaństwie, czy to w rodzinie. Każdy z nas odpowiada za Kościół, ma być człowiekiem wiary, apostołem Jezusa Chrystusa. W czasie Eucharystii odbyły przyjęcia do postulatu.

  Po Mszy świętej wszyscy zostaliśmy zaproszeni na spotkanie braterskie, na którym przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska serdecznie powitała uczestników razem z ojcem Gilbertem i ks. Proboszczem, a następnie przedstawiła plan spotkania.

  [Rozmiar: 238624 bajtów] [Rozmiar: 227920 bajtów]

  Następnie br. Izydor, radny ds. formacji w regionie, wygłosił konferencje na temat ,,Przyjęcie słowa Bożego”, czyli jak ważne role spełnia modlitwa, która powinna odbywać się w ciszy, w izdebce własnego serca, wzywając Ducha Świętego. W odniesieniu do tego tematu o. Gilbert podkreślił, że trzeba sobie zadać trud, aby chcieć poznać słowo Boże. Jezus nie mówi „musisz”, ale „jeśli chcesz”. Miła atmosfera i smaczny poczęstunek sprzyjał dzieleniu się świadectwami na temat „mocy modlitwy”.

  Spotkanie zakończyło się uczczeniem relikwii św. Franciszka poprzez ucałowanie oraz udzieleniem błogosławieństwa wszystkim przybyłym.

  Pokój i Dobro.
  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Dzień Skupienia FZŚ
  Kamień, Parafia św. Alberta – 14.10.2017 r.

  [Rozmiar: 315679 bajtów]

  W sobotę, 14 października 2018 r., o godz. 10.00 franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego – 46 osób – spotkali się w kościele parafialnym w Kamieniu na kolejnym już w tym roku (lokalnym) dniu skupienia.

  Wszystkich uczestników serdecznie powitał miejscowy ks. proboszcz Jerzy Korduła i po Mszy św. zaprosił nas na spotkanie braterskie, do domu parafialnego.

  Najpierw była Liturgia Godzin, którą poprowadził radny regionalny ds. formacji br. Izydor Chmieliński.

  Potem odprawiona została Msza św. podczas której homilię wygłosił o. Metody Miś OFM.

  Czytanie i modlitwę wiernych przygotował Region Rybnicki.

  Po Mszy św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka, a potem udaliśmy się na drugą część naszego dnia skupienia do salki parafialnej, gdzie miejscowa wspólnota przygotowała dla wszystkich poczęstunek.

  [Rozmiar: 169900 bajtów] [Rozmiar: 166793 bajtów]

  Tu również wysłuchaliśmy konferencji brata Izydora Chmielińskiego na temat: „Misja prorocka według św. Franciszka”: - Dla św. Franciszka Ewangelia była regułą życia. Ewangelia jest historią Jezusa, który przyszedł pełnić wolę Ojca. Zbawić ludzi, budować Królestwo. Ewangelia przekazała mu nakaz Zbawiciela głoszenia pokuty. Franciszek nie mógł się temu oprzeć. I jeżeli odkrył nową formę życia zakonnego tak zwaną „mieszaną”, to nie jako teoretyk, ani nawet jako psycholog; ale dlatego, że „instynktownie dotarł do ukrytych źródeł, gdzie razem splatają się kontemplacja i apostolstwo”. Po zatwierdzeniu Reguły „Franciszek, który nie ufał własnej swej przemyślności, ale wszystkie sprawy popierał świętą modlitwą, zdecydował, żeby nie żyć samemu sobie, ale dla Tego, który umarł za wszystkich. Był bowiem świadomy, że został posłany po to, aby zdobywać Bogu dusze, które diabeł usiłował porwać” (lCel 14). „Mawiał, że nie ma nic ważniejszego od zbawienia dusz. Często dowodził to tym, że Jednorodzony Syn Boży zawisnął na krzyżu za dusze ludzkie. Franciszek cały się wydał dla zbawienia ludzi – za przykładem Chrystusa. Dla Franciszka misja prorocka to było zjednoczenie się z misją odkupieńczą Chrystusa. Franciszkański Zakon Świeckich bazuje na określonej duchowości. Byłoby jednak łudzeniem samego siebie twierdzenie, że można dążyć samemu do świętości – nie troszcząc się o dusze innych. W ten sposób odeszłoby się od istoty ducha apostolskiego świętego Franciszka.

  Potem słowo do nas skierował o. Metody OFM, i ks. prob. Jerzy Korduła.

  Na koniec zabrała głos przełożona regionalna, siostra Cecylia Chmielińska, i podała ogłoszenia. Na zakończenie dzisiejszego spotkania o. Metody udzielił nam Bożego Błogosławieństwa.

  s. Cecylia Chmielińska - przełożona regionalna
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  6-8 października 2017 r.
  Rekolekcje FZŚ w Polsce w Kalwarii Zebrzydowskiej
  w 25 rocznicę obrad I Kapituły Narodowej
  „Wiara, Nadzieja, Miłość, dziś wczoraj i na wieki”

  [Rozmiar: 274122 bajtów]

  Rekolekcje głosił o. Nikodem Sobczyński OFM, asystent narodowy. Homilie głosili: o. Marian Jarząbek OFM Conv, o. Alojzy Pańczak OFM, o. Gabriel Kudzia OFM. Udział wzięli bracia i siostry z Rad Regionów z całej Polski. Asystenci narodowi obecni i ci, którzy tę funkcje pełnili przez wiele lat, zarówno w Radzie Narodowej, jak i w Regionach, modlili się z nami i wędrowali po kalwaryjskich dróżkach.

  [Rozmiar: 621624 bajtów]

  W drodze powrotnej z zajechaliśmy do Wadowic, żeby pomodlić się do św. Jana Pawła II i ucałować relikwie, oraz na kremówki i kawę. Z Regionu Rybnickiego w rekolekcjach uczestniczyły 4 osoby.

  [Rozmiar: 506247 bajtów]
  [Rozmiar: 561134 bajtów]
  [Rozmiar: 364739 bajtów]
  [Rozmiar: 182951 bajtów]

  Pokój i Dobro
  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Uroczystość św. Franciszka z Asyżu 4.10.2017 r.

  [Rozmiar: 264503 bajtów]

  4 października. Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, człowieka wiary, dialogu. Zebrali się franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy św. ku czci św. Franciszka, Mszę świętą odprawił asystent duchowy o. Ernest Ogar OFM, w intencji całego Regionu Rybnickiego.

  [Rozmiar: 219300 bajtów]

  Po Eucharystii o. Ernest poprowadził nabożeństwo przy wystawionym Najświętszym Sakramencie i odmówiona była Litania do św. Franciszka, po Błogosławieństwie ojciec dał do ucałowania Relikwie św. Franciszka.

  Następnie zostaliśmy zaproszeni do salek na gorącą kawę i herbatę wraz z kołaczykiem. Przełożona s. Cecylia Chmielińska przywitała wszystkich tercjarzy, i podała ogłoszenia. Br. Izydor odczytał formację ,,Modlitwa i wspólnota braterska’’. Na spotkaniu był asystent regionalny o. Ernest Ogar OFM. Na zakończenie udzielił nam wszystkim błogosławieństwa Bożego.

  Było nam tu dobrze, za rok znów się spotkamy.

  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Noc Pokuty – 29/30 września 2017 r. Turza Śląska

  Każdego 29 dnia miesiąca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej odbywają się Noce Pokuty, w których uczestniczą liczne rzesze wiernych z całej archidiecezji katowickiej i nie tylko. Wrześniowa Noc Pokuty jest szczególna, ponieważ biorą w niej udział franciszkanie świeccy. Czuwanie rozpoczęła powitaniem wszystkich przybyłych i podała program przełożona Regionu Rybnickiego s. Cecylia Chmielińska o godz. 19.00. Po powitaniu s. Cecylia rozpoczęła rozważania do Koronki serafickiej ku Czci Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny.

  [Rozmiar: 231485 bajtów]

   
  Po koronce br. Izydor Chmieliński z Rady Regionu rozpoczął Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

  Po Koronce o godz. 20.00 było odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Fatimskiej i powitanie Matki Bożej.

  Następnie Franciszkanie świeccy uczestniczyli w Mszy świętej koncelebrowanej przez wielu kapłanów, naszego asystenta regionalnego Ojca Ernesta Ogara OFM oraz biskupa Marka Szkudło, który wygłosił homilię. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja z Najświętszym Sakramentem.

  [Rozmiar: 224830 bajtów]

  Po procesji o godz. 23.30 franciszkanie świeccy prowadzili Różaniec św. – tajemnice bolesne. Rozważania przygotowała s. Helena Młyńczyk z Rady Regionu, a dziesiątki prowadzili bracia i siostry z całego regionu.

  [Rozmiar: 215554 bajtów]

  O godz. 24.00 była pasterka Maryjna – Msza św. Ostatnim punktem czuwania, było nabożeństwo do Matki Bożej Płaczącej z Syrakuz i procesja z Jej figurą, oraz błogosławieństwo Matką Bożą. Na procesji miał wielki zaszczyt nieść Maryję br. Izydor Chmieliński z Rady Regionu.

  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Leszczyny: Dzień Skupienia Braterskiego

  [Rozmiar: 146760 bajtów]

   
  W sobotę, 9 września 2017 roku we wspomnienie błogosławionej Anieli Salawy, dziewicy, patronki FZŚ w Polsce, Franciszkanie świeccy z naszego Regionu przybyli do parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach na kolejny w tym roku dzień skupienia. Spotkanie odbyło się w salce parafialnej, gdzie zgromadziło się 50 osób. Obecna była przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska, inni członkowie Rady oraz o. Ernest Ogar OFM – asystent regionalny. Siostra Cecylia powitała wszystkich zebranych, a następnie poprowadziła modlitwę na rozpoczęcie spotkania. Potem zaśpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego i odmówiliśmy Liturgię Godzin. Ojciec Ernest nawiązując do przypadającego dziś wspomnienia bł. Anieli Salawy powiedział, że nie trzeba czynić wielkich rzeczy, ale jak Aniela trwać przy wiernym wypełnianiu swych obowiązków. Ojciec Ernest życzy wszystkim, aby Duch Święty umacniał nas, aby nie zabrakło nam odwagi, żeby głosić Boga. W ramach formacji wysłuchaliśmy konferencji brata Izydora Chmielińskiego: „Cześć do Bożego Słowa”. Podkreślił, jak ważne jest słowo. Może ono być budujące, a może ranić naszych bliźnich. Na zakończenie o. Ernest udzielił nam błogosławieństwa.

  Pokój i Dobro
  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Katowice-Panewniki w święto Matki Bożej Anielskiej
  Odpust Porcjunkuli, 2 sierpnia 2017 r.

  [Rozmiar: 248616 bajtów]

  W Liturgii Kościoła 2 sierpnia obchodzi się święto Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkuli). Wielki przywilej Odpustu Porcjunkuli uzyskał nasz zakonodawca święty Franciszek z Asyżu.

  [Rozmiar: 241036 bajtów]

  W tym własnie dniu Siostry i Bracia z Regionu Rybnickiego i pozostałych regionów śląskich Franciszkańskiego Zakonu Świeckich spotkali się w Bazylice Panewnickiej. O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza święta, w której udział brało wielu ojców pod przewodnictwem ks. bp. Zbigniewa Kusego z Republiki Środkowoafrykańskiej, którego diecezja znajduje się w tym państwie.

  Ks. bp. Zbigniew Kusy w czasie homilii przedstawił trudną sytuację swojej diecezji, spowodowanej ciągłymi najazdami zbrojnych grup muzułmańskich z Boco Haram.

  Po skończonej Eucharystii modliliśmy się różańcem w ogrodzie franciszkańskim za Bazyliką. Po jego odmówieniu i pasterskim błogosławieństwem, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na agapę. W czasie tego braterskiego spotkania mieliśmy możliwość rozmawiać z dostojnymi gośćmi na interesujące nas tematy.

  [Rozmiar: 195637 bajtów]

  Miłym i smacznym akcentem spotkania był poczęstunek przygotowany przez Siostry i Braci z Regionu Katowickiego. Mieliśmy możliwość docenić smak kiełbasek grillowanych przez ojca Maksymiliana Brylowskiego, asystenta duchowego Regionu Katowickiego.

  [Rozmiar: 302457 bajtów] [Rozmiar: 294228 bajtów]

  Nakarmieni słowem Bożym i chlebem wracaliśmy szczęśliwi do domów, by dzielić się tą radością z braćmi z naszych wspólnot.

  Pokój i Dobro
  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ na Jasną Górę 21/22 lipca 2017 r.

  [Rozmiar: 221057 bajtów]

  Na coroczną jasnogórską modlitwę 21 i 22 lipca przybyli kapłani, asystenci, opiekunowie wspólnot i franciszkanie świeccy, oraz sympatycy św. Franciszka. Pielgrzymce przewodziły słowa z tegorocznego hasła 9-letniej nowenny przed Jubileuszem 800 rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka: „Matkami dla Niego są, gdy noszą Go w sercu i w ciele przez miłość Boską, oraz czyste sumienie” (z Listu do wszystkich wiernych św. Franciszka).

  Pielgrzymka rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim w piątek, 21 lipca. Franciszkanie świeccy uczestniczyli w całonocnym czuwaniu, na którym rozważania prowadził o. Andrzej Romanowski OFMCap, asystent narodowy.

  Mszy św. o północy przewodził i homilię wygłosił asystent Regionu Katowickiego o. Zbigniew Kołodziej OFMCap.

  W sobotę rano tercjarze uczestniczyli w Różańcu.

  [Rozmiar: 150403 bajtów]

   
  Przed Mszą św. słowo do pielgrzymów skierowała Przełożona Narodowa s. Janina Berłowska. Powiedziała: W 300 rocznicę koronacji wizerunku Matki Bożej wyrażamy szczególną wdzięczność Panu Bogu za dar Jej obecności tu na Jasnej Górze, gdzie możemy poprzez Jej orędownictwo powierzyć Bogu życie i umacniać się na drodze do świętości. Jesteśmy posłani, dlatego nie możemy trwać w bezczynności. Mamy słowem i świadectwem życia głosić za wzorem św. Franciszka.

  O godz. 11 Mszę świętą w wyznaczonych intencjach odprawiali ojcowie. W intencji Regionu Rybnickiego modlił się o. Ernest Ogar, asystent Regionu Rybnickiego. Mszy św. przewodniczył o. Zdzisław Gogola OFMCony, asystent narodowy FZŚ w Polsce. Wygłosił też homilię, w której o naszej drodze kroczenia za Jezusem powiedział: Wybrałeś, bracie i siostro, najpiękniejszą ideę – Franciszka. Ja wybrałem franciszkańskie życie, bo uważam, że właśnie w tej idei zrealizuję powołanie kapłańskie. Bracie i siostro, nie szukaj innych form realizacji powołania, znalazłeś piękną drogę, bezpieczną drogę i na tej glebie buduj swoje życie. Masz uporządkowany styl życia czyli „ORDO” – zakon. Uporządkowany sposób życia według św. Franciszka.

  Na zakończenie Mszy św. s. Joanna Berłowska w imieniu tercjarzy odnowiła Akt Zawierzenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Matce Bożej Jasnogórskiej.

  O godz. 15 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, po której błogosławieństwo z rozesłaniem zakończyło tegoroczną pielgrzymkę franciszkanów świeckich, na którą z naszego Regionu Rybnickiego na Jasną Górę przybyliśmy autokarami.

  Pokój i Dobro.
  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Spotkanie z Ministrem Generalnym OFM
  – 24 i 25 czerwca 2017 r.

  [Rozmiar: 211114 bajtów]

  W dniach 24 i 25 czerwca 2017 r. klasztor Braci Mniejszych w Katowicach – Panewnikach odwiedził Minister Generalny o. Michael Perry OFM wraz z całym Zarządem Generalnym.

  [Rozmiar: 166453 bajtów]

    
  W drugim dniu tej wizyty o godz. 11 dostojni goście spotkali się z Franciszkańskim Zakonem Świeckich oraz Młodzieżą Franciszkańską.

  Na spotkanie w Panewnickiej Bazylice licznie przybyły okoliczne wspólnoty z wieloma pocztami sztandarowymi.

  Z Warszawy przybyła Przełożona Narodowa FZŚ s. Joanna Berłowska, która przedstawiła działalność franciszkanów świeckich w Polsce. Głos zabrała także s. Julia Niemiec, przełożona Regionu Katowickiego Franciszkańskiego Zakonu Śwoeckich i przedstawicielka Młodzieży Franciszkańskiej. Na spotkaniu były również regiony: Rybnicki i Bielsko-Żywiecki.

  Ojciec Generał do zebranych skierował słowo, w którym wyraził ogromną radość ze spotkania i prężnego działania wspólnot FZŚ w Polsce. Podkreślił także, że jesteśmy sobie bardzo potrzebni i zachęcił do dalszej owocnej współpracy. Kolejnym punktem była Eucharystia pod przewodnictwem Ministra Generalnego koncelebrowana przez definitorów, prowincjałów i przybyłych braci.

  [Rozmiar: 248521 bajtów]

  W kazaniu o. Generał zachęcał, aby nasze życie było życiem w Bogu, posłużył się fragmentem z Księgi Proroka Izajasza w odniesieniu do naszej codzienności (I czytanie). Bóg wzbudza Proroków w momencie zamieszania, wtedy budzili oni Izraela, gdy on upadał. Pan ofiaruje swoje Miłosierdzie Narodowi Wybranemu, aby mógł na nowo żyć, mimo że Świątynia, jako symbol wierności Boga, została zniszczona. On bowiem posyła Izajasza, aby wzbudził na nowo Nadzieję. To jednak wymaga, aby Lud otworzył się na nowo i wyruszyć w kierunku przyszłości, która nie koniecznie po ludzku musi być pewna. Podobnie było także z Janem Chrzcicielem, którego narodziny dzisiaj obchodzimy. Zaufanie Bogu, otwarcie serca i umysłu, aby przyjąć przyszłość, która będzie zupełnie inna od przeszłości. Gdy otwieram życie na Tajemnicę Boga, zmienia się ono radykalnie i nawet posiadając sukcesy historyczne, jako Brat Mniejszy, Prowincja, pojawia się Nowa Radość i Nowe Światło, jako kontynuacja i czynienie nowego. Ojciec Generał zaprosił nas do tego, abyśmy pisali historię przyszłości, otwierali się na nowe horyzonty, bowiem Bóg nigdy nie jest zatrzymany.

  Po Mszy św. Regiony FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej spotkały się na agapie w domu parafialnym.

  Pokój i Dobro.
  Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Regionalny Dzień Uwielbienia
  Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Lubomi
  – 24 czerwca 2017 r.

  [Rozmiar: 382477 bajtów]

  W sobotę, 24 czerwca 2017 r. do parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi przybyli franciszkanie świeccy z naszego Regionu (58 osób), aby jak każdego roku uwielbiać Najświętsze Serce Jezusa i oddać cześć Niepokalanemu Sercu Maryi. Natomiast kilka osób z FZŚ udało się do Panewnik, bo tam odbywało się w tym dniu spotkanie z Ministrem Generalnym. Radę Regionalną w Lubomi reprezentował br. Izydor Chmieliński radny ds. formacji i 3 siostry. Spotkaniu, które rozpoczęło się o godz. 9.00, przewodniczył o. Lidian Strzeduła OFM. Najpierw było wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo różańcowe. Modliliśmy się o nawrócenie grzeszników i pokój na świecie, o co prosiła Matka Boska Fatimska w swych objawieniach w Fatimie, których 100-lecie w tym roku obchodzimy. Rozważania prowadził o. Lidian, a poszczególne dziesiątki odmawiali bracia i siostry z miejscowej wspólnoty. Przed każdą dziesiątką śpiewaliśmy wraz z organistką pieśni ku czci Matki Bożej. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy odmówili Akt oddania się Niepokalnej.

  O godz. 10.00 tut. ks. wikariusz Piotr Mroczkowski powitał wszystkich obecnych, a następnie odprawiona została Msza św. koncelebrowana. Przewodniczył jej i homilię wygłosił o. Lidian Strzeduła. Oprawę liturgiczną przygotowała miejscowa wspólnota FZŚ. Na zakończenie Mszy św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka, a później z rąk ks. neoprezbitera Szymona Szolca, pochodzącego z lubomskiej parafii, otrzymaliśmy prymicyjne błogosławieństwo i pamiątkowy obrazek. Było to dla nas wielką łaską i radością. Z kościoła udaliśmy się do domu katechetycznego na spotkanie braterskie. Brat Izydor Chmieliński wygłosił konferencję, po której o. Lidian odpowiadał na liczne pytania dotyczące Eucharystii. Nasze spotkanie zakończyliśmy modlitwą Anioł Pański.

  [Rozmiar: 175373 bajtów] [Rozmiar: 147012 bajtów]

  Bóg zapłać o. Lidianowi i pozostałym kapłanom oraz wszystkim braciom i siostrom za udział w tym bardzo owocnym spotkaniu.

  Pokój i Dobro
  Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Halina Młyńczyk

  Międzyregionalna Pielgrzymka FZŚ do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl.
  – 20.05.2017 r.

  [Rozmiar: 293133 bajtów] [Rozmiar: 304368 bajtów]

  W majową sobotę o godz. 10.00 franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego, Katowickiego i Bielsko-Żywieckiego, tradycyjnie jak każdego roku, zgromadzili się u Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. Ten rok jest szczególnym czasem, gdyż obchodzimy 100 rocznicę objawień fatimskich i wielkie rzesze osób pielgrzymują do śląskiej Fatimy, aby się modlić i pokutować, a więc nie mogło zabraknąć również franciszkanów świeckich. Nasz pobyt u Matki Bożej Fatimskiej rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną przez asystentów regionalnych: o. Mateusza OFM z Rybnika, o. Maksymiliana OFM z Katowic, o. Abrahama OFM z regionu Bielsko-Żywieckiego. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Mateusz Smolarczyk OFM.

  Ewangelia: J 15, 18-21 „Nienawiść świata” Z homilii o. Mateusza: „100 lat minęło od objawień w Fatimie. Maryja przychodzi na konkretne czasy. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowane. Kiedyś prześladowano chrześcijan z powodów ideologicznych, co ma jeszcze miejsce w niektórych krajach, ale dzisiaj chce się rozbić rodziny. Popatrzmy, co się dzieje u nas, czy nasze dzieci, wnuki chodzą do kościoła. W Polsce przegrywa batalia o młodzież. Co my mamy robić? Tam gdzie nie jest łatwo być chrześcijaninem, gdzie są prześladowani, tam są nowe powołania. Co robić? Matka Boża powiedziała: „Módlcie się, odmawiajcie Różaniec”. Świat dlatego jeszcze istnieje, że ludzie modlą się na Różańcu. Mamy trzymać się tego Różańca. Mamy być w świecie autentyczni, jako chrześcijanie, jako franciszkanie. Papież Franciszek nie jest mędrcem jak Benedykt i Jan Paweł II, ale jest autentyczny. Wnieśmy w egoistyczny świat więcej radości, uśmiechu. Ludzie dzisiaj stają się niewolnikami różnych przedmiotów, liczy się tu i teraz. Mamy im pokazać, że jest jeszcze jutro. Coś nas przyciągnęło do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, odkryjmy to coś i dajmy światu. – Słuchajcie mojego Syna, mówi Maryja”.

  Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy. W czasie Mszy św. były przyjęcia do poszczególnych stopni formacji: do postulatu 3 osoby, do nowicjatu 3 osoby, a kolejne 3 osoby złożyły przyrzeczenia profesji wieczystej. Po komunii o. Mateusz odnowił zawierzenie Najświętszemu Sercu Maryi Regionów które przybyły na pielgrzymkę z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

  [Rozmiar: 237330 bajtów] [Rozmiar: 228048 bajtów]

  Po Mszy św. oraz krótkiej przerwie udaliśmy się na Dróżki Różańcowe, gdzie odmówiliśmy Różaniec (rozważania przygotował o. Abraham) oraz Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Potem było poświęcenie dewocjonaliów, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Franciszka. Dobrze nam było przebywać z naszą najlepszą Matką i mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze liczniej przybędziemy do Turzy Śląskiej.

  Spotkanie zakończyło się o godz. 13 i udaliśmy się w drogę powrotną do naszych domów.

  Wielki Bóg zapłać ojcom franciszkanom: Mateuszowi, Maksymilianowi i Abrahamowi za Mszę św. i wspólną modlitwę oraz wszystkim braciom i siostrom z FZŚ jak i sympatykom św. Franciszka.

  Pokój i Dobro
  Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Regionalna Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do Miejskiej Górki
  6 maja 2017 r.

  [Rozmiar: 140171 bajtów]  
  W sobotę, 6 maja 2017 r. franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego wraz z o. Ernestem Ogarem OFM – asystentem regionalnym FZŚ – oraz sympatycy św. Franciszka wyjechali autokarem na pielgrzymkę do Miejskiej Górki do Klasztoru Ojców Franciszkanów na Goruszkach. Razem było nas 51 osób, w tym 14 sympatyków św. Franciszka. Wyjechaliśmy o godz. 5 rano z Jastrzębia Zdroju przez Rybnik i na miejscu byliśmy około godz. 10. W drodze do Miejskiej Górki o. Ernest powiedział, abyśmy odrzucili nasze sprawy, a koncentrowali się na wydarzeniach, które będziemy rozważać. Wszystko inne pozostawić Maryi. Życie każdego z nas ma się przemieniać przez Maryję. Gdy we Wrocławiu przejeżdżaliśmy przez największy most, o. Ernest powiedział, że takim mostem jest dla nas św. Franciszek. Przez taki most idziemy do Boga. Mamy wzbudzać nasze powołania.

  [Rozmiar: 151758 bajtów]  
  Termin naszego wyjazdu nie był przypadkowy, gdyż w dniach 6 i 7 maja odbywały się Dni Euzebiańskie, zorganizowane przez gminę Miejska Górka i Klasztor Franciszkanów na Goruszkach w 75 rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego OFM, gwardiana na Goruszkach z okresu II wojny światowej.

  Krótka wzmianka historyczna: W 1622 roku powstał drewniany kościółek i klasztor, do którego sprowadzeni zostali franciszkanie reformaci. Drewniana budowla nie wytrzymała wylewów miejscowej rzeki i dlatego w innym miejscu, na wzgórzu zwanym Goruszki, od 1742 roku rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła i klasztoru. Podziemia kościoła pełniły rolę krypty grobowej zakonników i okolicznej szlachty. Przez lata różne były losy klasztoru. Kościół był i jest do dzisiaj miejscem kultu św. Franciszka z Asyżu.

  Po przyjeździe na Goruszki, przed kościołem czekał na nas o. gwardian Grzegorz OFM. Podszedł do nas na parking, serdecznie nas powitał i pobłogosławił, jak to jest w zwyczaju u franciszkanów. Oprócz nas przybyli autokarem tercjarze z Regionu Katowickiego z siostrą przełożoną Julią i ich asystentem regionalnym o. Maksymilianem. Po krótkim odpoczynku, zgromadziliśmy się w kościele. Wszystkich obecnych powitał o. Ernest i pan burmistrz, który życzył nam miłego pobytu w Miejskiej Górce i zaprosił po Mszy św. na poczęstunek. Byli obecni również przedstawiciele władz samorządowych.

  [Rozmiar: 194345 bajtów]  
  Pierwszą konferencję „Święci żyją świętością i pragną świętości” wygłosił o. Lucjusz Wójtowicz OFM. Mówił o duchowości i postawie życia Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego, o pięknie tej postaci, o jego heroiczności. To z tego miejsca 26.09.1941 roku rozpoczęła się jego wędrówka męczeńska. Zginął w obozie zagłady w Dachau w dniu 6.05.1942 roku. Ojciec Lucjusz poinformował, że w 2011 roku zakończył się proces beatyfikacyjny o. Euzebiusza Huchrackiego na szczeblu diecezjalnym, a wszystkie dokumenty przesłano do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do Rzymu, gdzie sprawa czeka na załatwienie. Módlmy się o rychłą beatyfikację.
  Drugą konferencję „Historia prowincji” wygłosił o. Józef Czura OFM. Po wygłoszonych konferencjach odmówiliśmy modlitwę w ciągu dnia.

  [Rozmiar: 148813 bajtów]  
  W samo południe odprawiona została Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Józefa Czura OFM. Współcelebransami byli ks. proboszcz Marian oraz ojcowie franciszkanie: o. Ernest, o. Lucjusz, o. Maksymilian i o. Grzegorz. W oprawę liturgiczną włączyli się siostry z FZŚ z Regionu katowickiego.
  Ewangelia – J 10, 1-10 „Dobry Pasterz”. Z homilii o. Józefa: Pasterze dbają o bezpieczeństwo owiec, nie ma prawa przez bramę przejść złodziej i rozbójnik. Brama jest pewna, ona gwarantuje bezpieczeństwo i taką bramą jest dla nas Chrystus. Takim dobrym pasterzem był Sługa Boży o. Euzebiusz Huchracki. W 1914 roku, gdy Polska była jeszcze pod zaborami, został powołany do służby w Wehrmachcie, którą odbywał w habicie franciszkańskim, a nie w mundurze niemieckim. Mówił: jestem Polakiem i pozostanę Polakiem. Otrzymał odznaczenie wojskowe „Żelazny Krzyż” II klasy. W czasie II wojny światowej, jak ludzie uciekali ze swych domów wołał, aby wrócili i pilnowali swych rodzin. Uważał, że jako przełożony ma trwać do końca. Troszczył się o współbraci. Pocieszał tych, którzy mieli szansę przeżycia i przeżyli. Prawdziwy pasterz przechodzi przez bramę, którą jest Chrystus. Chrystus przyszedł po to, aby życie rozwijało się w Kościele. Papież Franciszek mówi nam o diable, żeby dzisiaj ludzie nie byli naiwni jeśli chodzi o szatana, bo on jest. Chrześcijanie dzisiaj giną z nienawiści do Chrystusa. Módlmy się za ludzi, którzy są dla nas bramą Chrystusową i my też bądźmy dla ludzi taką bramą Chrystusową.

  [Rozmiar: 194887 bajtów]  
  Nawiązując do wysłuchanej przed chwilą konferencji Ojca Józefa, wyruszyliśmy z procesją pod pomnik Sługi Bożego Ojca Euzebiusza Huchrackiego.

  Przy tym pomniku modliliśmy się o rychłą Jego beatyfikację oraz za wszystkich pomordowanych w tym miejscu w czasie II wojny światowej, a było ich 500 osób.

  Trwając w zadumie nie byliśmy w tym miejscu sami. Przedstawiciele samorządowych władz złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

  [Rozmiar: 178763 bajtów]  
  Po zakończeniu części modlitewnej udaliśmy się na boisko przyklasztorne, gdzie uraczono nas pysznym żurkiem, bigosem, kawą i ciastem.

  Miłą niespodzianką był też przygotowany koncert wokalno-muzyczny.

  Wystąpił miejscowy „Bard” oraz 3 nowicjuszy franciszkańskich, a z nich najbardziej rozśpiewany br. Damian.

  Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała, to on swoim radosnym śpiewem z pokazywaniem zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy.

  O godz. 14.30 wróciliśmy do klasztoru na zwiedzanie. Najpierw byliśmy w oratorium z cudownym krzyżem, później w krypcie św. Franciszka z wymowną figurą Świętego. Obecnie jest kaplicą, kiedyś była kryptą grzebalną, a w czasie II wojny światowej więzieniem i katownią. Jest to miejsce uświęcone ogromnym cierpieniem. Tu odmówiliśmy Koronkę franciszkańską ku czci Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny. Potem były podziękowania od pielgrzymów i dla pielgrzymów, a na koniec ojciec gwardian Grzegorz udzielił nam błogosławieństwa. Dobrze tu nam było, ale czas wracać, bo przed nami długa droga (ok. 5 godzin) jazdy.

  W obie strony podróży, towarzyszyła nam modlitwa, śpiew i formujące nas w duchu św. Franciszka słowa o. Ernesta. Ojciec przypomniał nam, aby walczyć o naszą tożsamość franciszkańską. Prosił, aby modlić się za asystentów, a także o nowe powołania do asystentury i do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Wszyscy wróciliśmy z Miejskiej Górki bardzo zadowoleni i uduchowieni.

  Z całego serca składamy serdeczne Bóg zapłać o. Ernestowi za trud zorganizowania i poprowadzenie tej wspaniałej pielgrzymki. Wszyscy pielgrzymi jesteśmy pełni podziwu dla o. Ernesta. Program był tak ciekawy, że nie czuliśmy żadnego zmęczenia czy nudy, a podróż przeleciała nie wiadomo kiedy. Niech żałują ci, którzy mogli, a nie pojechali, bo bardzo dużo stracili.

  Pokój i dobro
  przełożona regionalna
  s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Regionalne Spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Jastrzębiu Zdroju 22.04.2017 r.

  [Rozmiar: 387782 bajtów]

   
  W sobotę, 22 kwietnia 2017 r. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu Zdroju odbył się Regionalny Dzień Modlitw o nowe powołania do FZŚ pod przewodnictwem asystenta regionalnego Regionu Rybnickiego FZŚ – o. Ernesta Ogara OFM. Przybyło ponad 50 osób. Wszystkich obecnych serdecznie powitał miejscowy ks. proboszcz Antoni Pudlik. Spotkanie rozpoczęło się o godz.11.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia, które poprowadził o. Ernest, a uczestniczyli w nim również ks. proboszcz i opiekun duchowy tutejszej wspólnoty franciszkańskiej ks. Wojciech Samuel. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, a celebrował ją i homilię wygłosił o. Ernest.

  Ewangelia – Mk 16, 9-15: W homilii ojciec powiedział, że spotykamy się w tej świątyni, aby Pan Bóg obdarzył nas pokojem. Każdego dnia rano módlmy się o wewnętrzny pokój, codziennie na nowo mamy wybierać swoje powołanie. Świat w którym żyjemy jest światem niepokoju. Ludzie chcą spokoju, wyciszenia, zatrzymania się. Jeżeli pokój Chrystusowy będzie panował w naszych sercach, w naszych wspólnotach, to inni pójdą za nami. Każdego dnia starajmy się świadomie modlić przed Krucyfiksem, tak jak św. Franciszek. On zharmonizował swoje serce z sercem Jezusa. Weźmy sobie do serca, to nasze pozdrowienie „Pokój i Dobro” Prośmy: Panie obdarz nas pokojem.

  Oprawę liturgiczną przygotowali franciszkanie świeccy: czytanie s. Helena, psalm br. Zygmunt, modlitwa wiernych s. Kazimiera, procesja z darami s. Maria Mika – przełożona tut. wspólnoty i s. Helena.

  Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka. Potem w domu parafialnym odbyła się druga część naszego spotkania – spotkanie braterskie. Miejscowa wspólnota przygotowała dla wszystkich poczęstunek. Na tym radosnym spotkaniu oprócz ojca Ernesta byli z nami tutejsi kapłani: ks. proboszcz i ks. wikariusz Tomasz.

  [Rozmiar: 222061 bajtów]

  Ojciec Ernest zachęcał do oddania siebie i naszych rodzin Niepokalanej, wyjaśnił na czym to polega, a na spotkaniu FZŚ w Turzy Śl. w dniu 20 maja br. będzie można takiego aktu dokonać. Poinformował, że siostra przełożona regionalna Cecylia Chmielińska, zawierzyła Niepokalanemu Sercu Maryi cały Region Rybnicki FZŚ w dniu 25.03.2017 r. w Rybniku – Zamysłowie. W Turzy Śl. będzie odnowienie tego zawierzenia.

  Następnie brat Izydor Chmieliński radny ds. formacji w Regionie odczytał konferencję „Napomnienia św. Franciszka” (od 1-17). Na dzisiejszym spotkaniu (ze względów zdrowotnych) nie mogła być s. przełożona Cecylia Chmielińska, a więc reprezentował ją z-ca br. Zygmunt Wolny.

  Serdeczne Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za modlitwę i zaangażowanie. Spotkanie zakończyło się o godz.14.00.

  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Rekolekcje Regionu Rybnickiego w Kokoszycach
  3-6 kwietnia 2017 r.

  [Rozmiar: 564974 bajtów]

  W dniach od 3 do 6 kwietnia br. w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach odbyły się rekolekcje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Rybnickiego. Rekolekcje prowadził o. Innocenty Kiełbasiewicz OFM z Jaworzynki. Wszystkich uczestników serdecznie powitał opiekun ks. Dyrektor Mariusz Pacwa. Naszym pierwszym zadaniem jest wyciszyć się, aby wysłuchać i usłyszeć głos Pana Jezusa. Aby przeżyć rekolekcje, trzeba zapomnieć o tym, co zostawiliśmy w domu. Pierwszy dzień rekolekcji był pod hasłem „Idźcie i głoście!”.

  [Rozmiar: 122498 bajtów]

  Homilia na Mszy św. pierwszego dnia była próbą odpowiedzi na pytanie czym są rekolekcje. Zwrócono uwagę, że prawda wyzwala, ale domaga się miłości, gdyż bez niej potrafi sięgnąć po kamienowanie. Rekolekcje zaś to zbieranie okruchów miłości rozsypanych w przestrzeni między Bogiem a człowiekiem, to jedna z form modlitwy.

  Kolejny dzień rekolekcji upłynął pod hasłem „WIDZIEĆ”, co w homilii zostało doprecyzowane jako konieczność zwrócenia uwagi na Boga i dostrzeżenia Go. W trakcie konferencji poruszono znaczenie modlitwy „w każdym czasie” i „nieustannie”, jako przejawu przyjaźni i ścisłej więzi między Bogiem a człowiekiem. Następna konferencja pt. „Dar Ewangelii Darem Wezwania” traktowała o potrzebie otwarcia się na dar Bożej miłości i głoszenia Dobrej Nowiny.

  Trzeciego dnia, pod hasłem „OCENIAĆ”, podczas konferencji zwrócono uwagę na znaczenie sakramentu pokuty i pojednania. Sakrament ten to nie tylko spowiedź, ale przede wszystkim modlitwa i spotkanie z pełnym dobroci i świętości Bogiem. Kolejna konferencja pt. „Dar Ewangelii Darem Nawrócenia” poświęcona była odnowieniu wyznania wiary. Poprzez przyjęcie znaków: Asperges i Taw chcemy dokonać odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz pogłębić swoją więź z Bogiem, nawiązaną w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, przez wstąpienie na drogę franciszkańską.

  W ostatnim dniu rekolekcji, którego przesłaniem było „DZIAŁAĆ”, podczas homilii przypomniano słowa „Jeśli kto zachowa moją naukę nie umrze na wieki”. Reguła życia franciszkańskiego polega na lekturze i zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, to właśnie jest dla nas sposób na zachowanie życia wiecznego. Tematem konferencji pt. „Dar Ewangelii Darem Misji” były dwa znaki: Krzyż do którego w szczególny sposób przylgnął św. Franciszek oraz błogosławieństwo rozesłania misyjnego. Mamy być misjonarzami, świadkami, zwiastunami i głosicielami Dobrej Nowiny. Wtedy rzeczywiście staniemy się wiarygodnymi świadkami Ewangelii, którzy nie tylko recytują poszczególne jej urywki, ale całym swoim życiem stają się jej głosem. Z Rady Regionu Rybnickiego obecni byli; Przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska i radny ds. formacji br. Izydor Chmieliński.

  [Rozmiar: 339797 bajtów]

  Dziękujemy Panu Bogu za ten błogosławiony czas. Wszyscy tworzyliśmy wspaniałą, rozmodloną rodzinę franciszkańską. Z całego serca dziękujemy o. Innocentemu za trud przeprowadzenia tych rekolekcji, za Msze św., za głębokie w treści homilie i konferencje. Wyrazy wdzięczności kierujemy do gospodarzy tego miejsca za gorące przyjęcie i otwarte serca.

  Z radością czekamy na kolejne rekolekcje.

  Pokój i Dobro
  s. Cecylia Chmielińska
  przełożona regionalna

  Dzień Skupienia FZŚ: Studzionka, parafia Wniebowzięcia NMP – 18.03.2017 r.

  rybnicki018 (203 kB)

   
  W sobotę o godz. 10 franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego (40 osób) spotkali się w kościele parafialnym w Studzionce na kolejnym już w tym roku (lokalnym) dniu skupienia. Wszystkich uczestników serdecznie powitał miejscowy ks. proboszcz Janusz Ahnert i podał program spotkania w kościele oraz zaprosił nas na spotkanie braterskie do Domu Strażaka. Najpierw była Droga Krzyżowa, którą poprowadził ks. proboszcz, a modliliśmy się w różnych intencjach (o powołania do FZŚ, za nasze wspólnoty, za chorych...). Potem odprawiona została Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Ernest Ogar OFM, nasz asystent regionalny. Czytanie i modlitwę wiernych przygotowały siostry z miejscowej wspólnoty FZŚ.

  Z homilii: Dzisiejsza Ewangelia mówi o miłosiernym ojcu albo synu marnotrawnym. Każdy z nas, bez wyjątku, się w tej historii odnajduje. Jest wskazówką, jak mamy postępować. Przez grzechy, przez zapomnienie, niedbalstwo zmarnotrawiliśmy ten majątek dany nam przez Boga. Bóg nie męczy się w dawaniu tego majątku czyli łask. To my stawiamy tamę dla Bożego Miłosierdzia. Przywiązujemy się do rzeczy materialnych, kochamy ten świat. Prosimy o łaskę, a stawiamy mury i sami nie możemy przyjąć tej łaski. Pokuta uczy nas burzenia murów, jest tą rzeczywistością, która pomaga nam przyjąć jak najwięcej Bożej łaski. Dzieci fatimskie Franciszek, Hiacynta i Łucja uczą nas pokuty i wzywają do niej. Matka Fatimska woła do nas: „Gdzie jesteś, wróć do Ojca, do Boga”. W Niemczech w Szensztacie znajduje się sanktuarium maryjne, gdzie Matka Boża jest czczona pod tytułem: „Matka Boża Trzykroć Przedziwna”. Dlaczego taki tytuł? Maryja jest Przedziwna, bo to:

  • Córka Boga Ojca,
  • Matka Bożego Syna,
  • Oblubienica Ducha Świętego.

  Nie wiemy czego się uchwycić, a Matka Boża prosi o pokutę. Droga pokuty ma sprawić, abyśmy się stali dziećmi Boga. Wielu przyjęło chrzest, ale postępuje jakby go nie przyjęli. Mamy się przemieniać. Przestrzegajmy Dziesięciu Przykazań Bożych, aby umieć wypełnić przykazanie miłości, które jest istotą naszego życia. Mam się stać rodzicem Słowa Bożego. Mam dbać, aby Boże Słowo stało się w nas Ciałem. Kto rodzi miłość, rodzi samego Syna Bożego. Kto spotkał Jezusa, doświadczył czystej miłości i sam zapragnie pałać miłością. Gdy czynisz dobro, rodzisz Syna Bożego. Osoba święta (w aureoli z obrazu) jest zanurzona w Bogu. My mamy też zanurzać się w miłości. W Sakramencie Bierzmowania staliśmy się jednością w Duchu Świętym. Tego uczy nas Maryja. Bądźmy dobrymi synami marnotrawnymi, którzy rzucają się w ramiona Ojca z wielkim zaufaniem. Trzeba zawierzyć się Bogu, na wzór Matki Niepokalanej – naszej Matki.

  Po Mszy św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka, a potem udaliśmy się na drugą część naszego dnia skupienia do Domu Strażaka, gdzie miejscowa wspólnota przygotowała dla wszystkich poczęstunek.

  rybnicki019 (270 kB)

  Tu również wysłuchaliśmy konferencji brata Izydora Chmielińskiego: „Asystencja duchowa”.

  rybnicki020 (198 kB)

  Potem słowo do nas skierował o. Ernest Ogar OFM, asystent regionalny. Mówił, że mamy nauczyć się odczytywać znaków czasu. W Fatimie Matka Boża prosiła dzieci między innymi, aby nauczyły się czytać, bo nie umiały. My znamy litery, umiemy czytać, ale trzeba się nam nauczyć odczytywać Boga. Franciszkański charyzmat, uczy nas pokory. Mamy uczyć się prosić o coś drugiego człowieka, prosić innych o pomoc. Prośba o pomoc była dla św. Jana Pawła II okazją rozmowy o Bogu. Każdy z nas ma być asystentem duchowym tych ludzi, wśród których żyję, do których Pan Bóg posyła nas każdego dnia. Matka Boża prosi nas, abyśmy uczyli się odczytywać znaki czasu, obecnego czasu. Ojciec Ernest prosił, aby wspierać asystentów duchowych modlitwą, postem, ofiarą swego cierpienia, które należy cierpliwie znosić. Uzmysłowić sobie trzeba, że to cierpienie nie jest moim krzyżem, ale jest to cierpienie Chrystusa, a ja Mu w tym pomagam. Ojciec Ernest powiedział, że bez naszego wsparcia, przy licznych obowiązkach, nie wytrzyma i dlatego dziękuje nam za to wsparcie. Trzeba Ducha, żeby ożywiał Prawo. Ciało bez ducha rozkłada się, potrzebuje ducha, żeby żyło. Żeby ta współpraca była dobra, żywa, Bóg pomnaża nasze inwestowanie. Św. Franciszek chce, aby przeczytane jego słowo, było przekazywane innym, żeby nie zatrzymywać tylko dla siebie.

  Następnie głos zabrała przełożona regionalna, siostra Cecylia Chmielińska, która zwróciła się z prośbami:

  • aby w każdą środę Wielkiego Postu modlić się i pościć w intencji nowych powołań do FZŚ
  • zgłaszać przez wspólnoty miejscowe FZŚ, kapituły, wizytacje braterskie i pasterskie
  • organizować dni skupienia we wspólnotach
  • umożliwić udział w rekolekcjach członkom FZŚ (pomoc finansowa, dowóz)
  • członkowie Rady mają pomagać wspólnotom miejscowym, które powierzono ich opiece

  Na zakończenie spotkania o. Ernest udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Szkolenie przełożonych Wspólnot Miejscowych FZŚ: Rybnik – 11.03.2017 r.

  rybnicki016 (212 kB)

  W sobotę, 11 marca b.r. o godz. 9 wszyscy członkowie Rady Regionalnej oraz przełożeni Wspólnot Miejscowych i ich zastępcy zgromadzili się w rybnickiej parafii św. Józefa Robotnika. Przybyło 35 osób. Siostra przełożona regionalna Cecylia Chmielińska powitała zebranych i podała program spotkania szkoleniowo-instruktażowego:

  • Droga Krzyżowa.
  • Msza św.
  • Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do św. Franciszka, odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla, błogosławieństwo Boże i uczczenie relikwii św. Franciszka.
  • Szkolenie w salce parafialnej.
  rybnicki015 (238 kB)

   
  Drogę Krzyżową poprowadzili franciszkanie świeccy.
  Mszę św. celebrował i homilię wygłosił o. Mateusz Smolarczyk OFM z miejscowej wspólnoty – zastępca asystenta regionalnego. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady Regionalnej.

  Z homilii:
  Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. To nie jest jedynie czas wyrzeczeń, ale czas, gdy możemy poświęcić coś innym. Dzisiaj nie jesteśmy przyzwyczajeni do ciszy, tylko do hałasu. Gdy jest cisza w kościele, to mówimy, że nic się nie dzieje. Chcemy cały czas modlić się i śpiewać. Dlatego nie słyszymy Boga i siebie nawzajem. Cisza potrzebna jest nam do odpoczynku, żeby nabrać sił, usłyszeć samego siebie i co chce nam Bóg powiedzieć.

  W czasie Mszy św. do postulatu zostały przyjęte 2 siostry ze Wspólnoty FZŚ przy parafii św. Cyryla i Metodego w Knurowie – s. Gabriela Chudoba-Jaksik i s. Janina Nowak.

  Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odnowiliśmy Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla.

  rybnicki017 (200 kB)

  Po błogosławieństwie i ucałowaniu relikwii św. Franciszka udaliśmy się do salki parafialnej na szkolenie, które przebiegało według następującego programu:

  • Powitanie, słowo wstępne oraz konferencja „Przebaczenie” – przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  • Konferencję „Prawidłowe prowadzenie dokumentacji we Wspólnotach Miejscowych FZŚ oraz prawidłowe sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności Wspólnot i finansowych” –przedstawiła s. Helena Młyńczyk, sekretarz regionalny
  • Konferencja na temat „Pokuta”, br. Izydor Chmieliński, radny ds. formacji w Regionie
  • Konferencja o. Mateusza Smolarczyka OFM, zastępcy asystenta regionalnego

  Z konferencji o. Mateusza: W nawiązaniu do minionego Dnia Kobiet i organizowanych przez feministki czarnych marszów, ojciec podkreślił, że tylko w chrześcijaństwie kobieta jest doceniania. Najwięcej kobiet jest w Kościele, a zobaczmy jak to wygląda w krajach muzułmańskich. Bóg objawił Siebie w człowieku. Jego wymagania nie są skomplikowane, to my sobie sami je komplikujemy. Żadne z Dziesięciu Przykazań Bożych nie jest trudne. Nie kradnij, nie zabijaj, czy to jest trudne? – Nie. Mamy być jak dzieci, wszystko przyjmować, tak jak one. Oczywiście dotykamy także spraw tajemniczych. Należy postawić sobie pytanie: czy wierzę w Bogu, czy Bogu?, a to jest zasadnicza różnica. Przegraliśmy młodzież w Kościele. Mamy tylko dorosłych i dzieci. Owszem młodzież nie jest przeciwna wierze, ale jest obojętna. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były wspaniałe, radosne, ale brak jest owoców. Najmniej młodzieży było z Polski. Jeśli chodzi o uchodźców, to należy im pomagać, ale tam na miejscu. Oni nie chcą uciekać ze swego kraju, chcą tylko godnie żyć. My w Europie nie jesteśmy biedni, mamy choćby pod dostatkiem wody, a tam jej brak, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Zamiast narzekać, powinniśmy pomagać innym.
  Po wysłuchanych konferencjach był czas na dyskusję.

  Szkolenie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem.

  przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Rybnik – Zamysłów: Regionalny Dzień Wielkopostny FZŚ – 4.03.2017 r.

  W pierwszą sobotę marca, franciszkanie świeccy (57 osób) z Regionu Rybnickiego zgromadzili się w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku – Zamysłowie, aby razem przeżywać kolejny dzień skupienia. Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, którą poprowadził nasz asystent regionalny, o. Ernest Ogar OFM z tut. parafii. Potem uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez o. Ernesta. Oprawę liturgiczną przygotowała miejscowa Wspólnota FZŚ.

  Ewangelia: J 15, 9-17 („To jest Moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”).

  Z homilii o. Ernesta: Mamy się przemieniać, aby Słowo Ciałem się stało w naszym życiu. To nasze życie ma być świadectwem, dewizą postępowania za Chrystusem. Obecność tutaj świadczy o naszej działalności na tej rybnickiej ziemi. Jesteśmy listem, który pisze Chrystus i musimy być czytelni dla innych. Świadectwo naszego życia ma wpływać na drugiego człowieka. Mamy być świadkami Chrystusa w relacjach codziennych z innymi (w naszych domach, rodzinach, w pracy, na ulicy...).
  Ojciec w tym miejscu przytoczył piękny przykład młodego chłopca, który nie był wierzący, nie był nawet ochrzczony, ale dla swej dziewczyny zaczął razem z nią uczęszczać na spotkania Oazy. Z czasem, już nie chodził tylko dla niej, ale wziął sprawy swego wychowania w swoje ręce wbrew rodzicom. Zaangażowanie, siła i odwaga postawienia na swoim tego chłopca zdumiewała innych, ale zwlekał z przyjęciem Sakramentu Chrztu. Na pytanie o przyczynę, powiedział – widząc rozmodlone osoby, a nie odzywające się do siebie, zastanawiam się, czy tak powinny żyć osoby ochrzczone. Jeżeli słyszę obmowy, wulgarne słowa z ust osób ochrzczonych, to boję się, że mogę być zarażony tą chorobą i dlatego zwlekam z przyjęciem chrztu. Gdyby miał ten człowiek możliwość podsłuchać naszych rozmów, czy wówczas starałby się, aby przyjąć chrzest, czy go odłożyć. Bóg przemienia innych posługując się mną. Trzeba być świadkiem Chrystusa zawsze i wszędzie. Głosić nie tylko ustami, ale swym postępowaniem, życiem. My jesteśmy odpowiedzialni za nowe powołania, za pójście za Chrystusem innych. Mamy troszczyć się i modlić za naszych kapłanów, którzy sprowadzają Chrystusa na ołtarze, aby ich nigdy nie zabrakło. Niech FZŚ stanie się płodny teraz i w przyszłości.

  Po Mszy św. odbyło się spotkanie braterskie w salce parafialnej. Najpierw słowo do zebranych skierował o. Ernest, który powiedział, że mamy być mocno ugruntowani w wierze, pałać miłością, być posłańcami pokoju. To jest przesłanie naszych braci Męczenników z Pariacoto, a tego właśnie nauczał św. Franciszek. To nie jest łatwe, ale nikt nam nie mówił, że będzie łatwo. Brak w naszych wspólnotach miłości, ale z Bożą pomocą damy radę.

  Postanowienie na Wielki Post – postanówmy zawalczyć o większą naszą wiarę, ofiarną miłość, czasem ugryźć się w język, aby nie mówić tego co chcę, tylko zamilczeć. My mówimy wtedy, kiedy trzeba milczeć, a milczymy kiedy trzeba mówić. Ojciec życzył wszystkim: gorącej wiary, miłości i pokoju.

  Siostra Przełożona Cecylia Chmielińska poprosiła wszystkich zebranych, żeby przez Wielki Post w każdą środę cały Region łączył się w poście w intencji powołań do FZŚ. Następnie przekazała w skrócie informacje ze spotkania Przełożonych z Radą Narodową z Warszawy w dniach 25-26 lutego.

  Wysłuchaliśmy również konferencji br. Izydora Chmielińskiego, radnego ds. formacji pt. „FZŚ jako zakon w aspekcie teologiczno-kanonicznym” (autor: o. Arkadiusz Czaja OFM). Brat zadał nam pytanie do zastanowienia się, czy my służymy (w naszych wspólnotach) tak jak służył Chrystus?

  s. Cecylia Chmielińska
  przełożona Regionu Rybnickiego
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Braterski Dzień Skupienia
  w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy 18.02.2017 r.

  rybnicki013 (178 kB)

   
  W sobotę 18.02.2017 r. franciszkanie świeccy (44 osoby) z Regionu Rybnickiego przybyli do kościoła w Przegędzy, aby wspólnie modlić się i umacniać w naszym franciszkańskim powołaniu. W spotkaniu uczestniczył nasz asystent regionalny, o. Ernest Ogar OFM z Rybnika – Zamysłowa oraz wszyscy członkowie Rady Regionalnej.

  Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10 Liturgią Godzin, którą poprowadziła miejscowa wspólnota FZŚ.

  Następnie rozpoczęła się Eucharystia, a sprawował ją i homilię wygłosił o. Ernest. Na początku Mszy św. słowa powitania skierował do nas ks. Szczepan z tut. parafii.

  Ojciec Ernest na wstępie zwrócił się do nas, abyśmy w tej chwili odrzucili świat, rodziny i skupili się na Eucharystii, gdyż niewielu zostało wybranych (12 Apostołów, tylko 3 na Górze Przemienienia).

  Z homilii o. Ernesta: Ziemię trzeba traktować jak ogród Pana Boga. Nas – roślinki (chodzi o FZŚ) Bóg wybrał i zasadził w tym ogródku spośród innych uczniów. Jezus wybrał dzisiaj właśnie nas. Objawia się nam jako Bóg i nasz brat. Jednoczy nas, przytula nas. Równość, braterstwo, to jest duchowość św. Franciszka. My franciszkanie świeccy jesteśmy tacy jak inni, a nie lepsi od nich. Co znaczy być ubogim, posłusznym, pokornym i żyć w czystości. Ideał zakonny jest w Chrystusie, tak widział to św. Franciszek. Jeżeli Chrystus jest w centrum mojego życia, to posiadam SKARB i nieważne, kto jest moim przełożonym. Może mieć nawet czarną przeszłość, ale on jest z woli Bożej moim przełożonym. Wtedy wierzysz, że Chrystus kieruje tobą i Wspólnotą. Nie masz problemów ze sobą, nie robię nic, co jest sprzeczne z wolą Bożą. Starać się z całych sił codziennie wybierać Chrystusa na nowo. Niech On się stanie centrum mojego życia i wtedy nie będziemy mieć problemu z ubóstwem, posłuszeństwem, pokorą i czystością. My samych siebie stawiamy na piedestale. Mówimy: Panie Jezu, Panie Jezu, ale są to tylko słowa. Tu ojciec dał piękny przykład ks. Baszabory, który po wygłoszonym Słowie Bożym, zawsze chował się, aby ludzie nie patrzyli na niego, ale uwielbiali Boga, żeby nie przesłaniał im Chrystusa. „Bóg mój i wszystko” Jeśli tak jest, to Bóg jest w centrum mojego życia i wszystkie problemy się rozwiążą, pytania znajdą odpowiedź.

  Po Mszy św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka, a potem udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie braterskie. Tu wysłuchaliśmy konferencji naszego asystenta regionalnego o. Ernesta i br. Izydora Chmielińskiego – radnego ds. formacji.

  rybnicki014 (203 kB)

   
  Z konferencji o. Ernesta OFM: Wyciszmy się i przygotujmy swoje serca i umysły. Ważny jest tu element wspólnoty, gdy jesteśmy razem. Bardzo ważny element spotkań. Nie opuszczajmy naszych miesięcznych spotkań w miejscowych wspólnotach bez ważnego powodu, nie narzekajmy, że jesteśmy chorzy. Gdy chory przyjmuje cierpienie w duchu św. Franciszka, to ono buduje. Radosne przyjęcie cierpienia na wzór św. Franciszka. Są piękne przykłady, gdzie chorzy, chociaż chodzą o lasce, są na spotkaniach. Kiedy mi się nie chce, to popatrz na chorego, który powinien pozostać w domu, ale mimo wielkiego cierpienia jest na spotkaniu. Mamy zachęcać braci i siostry, aby przychodzili na spotkania (dzwonić, przypominać). Nasza formacja, to być razem. Swoją obecnością można wygłosić piękne kazanie. Przykład św. Franciszka, gdy szli z drugim bratem w ciszy przez miasto. Na pytanie brata, kiedy będą głosić kazanie, św. Franciszek odpowiedział, że właśnie wygłosili już kazanie. Bóg wybiera najlepszą glebę dla nas (FZŚ) i nigdzie indziej nie uświęcimy się.

  Ojciec Ernest zachęcał również do nabycia książki, autorstwa o. dr. hab. Zdzisława Gogolii OFM Conv. pt. „Męczennicy z Pariacoto” o życiu i męczeńskiej śmierci franciszkańskich misjonarzy z Peru: o. Zbigniewie Strzałkowskim i o. Michale Tomaszku.

  Brat Izydor Chmieliński odczytał konferencję na temat: „Charyzmat św. Franciszka w Regule” – ojca Gabriela Kudzi OFM.

  s. Cecylia Chmielińska
  przełożona Regionu Rybnickiego
  sekretarz s. Helena Młyńczyk

  Wprowadzenie relikwii bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego i O. Michała Tomaszka
  do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku – 5 lutego 2017 r.

  rybnicki004 (234 kB)

  W niedzielę w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rybniku – Zamysłowie, na Mszy św. o godz. 11 miało miejsce wprowadzenie relikwii błogosławionych Męczenników Franciszkańskich z Pariacoto w Peru, o. Zbigniewa Strzałkowskiego OFM Conv i o. Michała Tomaszka OFM Conv. W uroczystej procesji z ministrantami, z udziałem pocztu sztandarowego FZŚ z miejscowej parafii, wniesiono relikwie błogosławionych i umieszczono w pobliżu ołtarza na specjalnym stoliku Nastąpiło krótkie powitanie przez proboszcza o. Ernesta Ogara i o. Zdzisława Gogola OFM Conv, który przywiózł relikwie z Krakowa W czasie Mszy św., po Ewangelii, został przeprowadzony obrzęd poświęcenia relikwiarza oraz odczytany stosowny certyfikat stwierdzający tożsamość relikwii i upoważniający wiernych do czczenia relikwii.

  rybnicki006 (53 kB)

  Bł. o. Zbigniew Strzałkowski z zawodu był mechanikiem i przez rok pracował w zawodzie. W 1979 r. wstąpił do nowicjatu franciszkańskiego. Święcenia przyjął we Wrocławiu 7 czerwca 1976 r. i pracował 2 lata w Legnicy. 30 listopada 1988 r. wyjechał na misje do Peru.
  Bł. o Michał Tomaszek pochodził z Ziemi Żywieckiej. W ramach szkoły średniej ukończył Niższe Seminarium Duchowne w Legnicy w 1980 r. Wstąpił do nowicjatu 23 maja 1987 r. Przyjął święcenia kapłańskie i 2 lata pracował w Pieńku koło Zgorzelca. W lipcu 1989 r. wyjechał na misje do Peru.
  Ojcowie Michał i Zbigniew byli na tej samej placówce w Pariacota. Od wielu lat komuniści z partii Świetlisty Szlak terroryzowali kraj dążąc do przejęcia władzy. Kilka tygodni wcześniej, podczas zebrania diecezjalnego, biskup poinformował księży, że terroryści żądali, aby wszyscy kapłani cudzoziemscy wyjechali z kraju – oczywiście żaden nie wyjechał, zostali ze swoim ludem.

  O. Zbigniew Strzałkowski OFM Conv oraz o. Michał Tomaszek OFM Conv zostali zamordowani 9.08.1991 r. w Pariacoto. Beatyfikowano ich 5.12.2015 r. w Chimbote w Peru.

  rybnicki005 (231 kB)

  Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił o. dr hab. Zdzisław Gogola OFM Conv. z Krakowa,. Współcelebransami byli o. Ernest Ogar OFM i o. Metody Miś OFM z tut. parafii. Na początku o. Zdzisław Gogola mówił o heroicznej postawie bł. o. Michała Tomaszka i bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego, mówił o wierności swemu powołaniu by nie lękać się zła, zaufać Bogu, zachować swoją tożsamość. Ludzie z Pariacota bardzo pokochali błogosławionych, mimo że krótko byli z nimi – około 2 lat. Byli to ojcowie skromni, ubodzy, odważni, troszczący się o każdego człowieka. O Michał był człowiekiem głębokiej wiary, rozmodlonym, wielkim czcicielem Matki Bożej, miał niezwykły dar ewangelizowania młodzieży i dzieci. Docierał do nich zwłaszcza przez muzykę i śpiew. Natomiast o. Zbigniew był silnym, odważnym człowiekiem – troszczył się o chorych, Pragnienie służenia innym wypływało z jego wielkiej wiary i chęci naśladowania św. Maksymiliana Kolbe. Talent organizacyjny łączył z pracowitością i wielką odpowiedzialnością. Parafianie, zaraz po męczeńskiej śmierci, widzieli w nich świętych. Gromadzili się przy ich grobach, składali kwiaty i zanosili modlitwy. Ojcowie Zbigniew i Michał zginęli za to, że głosili Ewangelię i pokój, że nieśli pomoc chorym i potrzebującym, troszczyli się o dzieci. Terroryści wmawiali miejscowym, że religia to „opium dla ludzi” i z nienawiści do Kościoła katolickiego, bestialsko zamordowali tych oddanych dla sprawy Bożej kapłanów. Przy ciele o. Zbigniewa pozostawili kartkę z napisem: „Tak umierają psy imperializmu”. Zamordowani ojcowie mieli jeszcze wiele planów, chcieli rozbudować franciszkańską misję w Pariacoto, ale plany Boże były inne. Bóg powiedział: już wystarczy, Na grobie Męczenników widniał wymowny napis, a brzmi on: „Mocni w wierze, pałający miłością, posłannicy pokoju aż do męczeństwa”.

  Po Mszy św. wszyscy obecni w kościele uczcili relikwie błogosławionych męczenników przez ucałowanie.

  O. Ernest zaprosił Radę Regionalną FZŚ na spotkanie do refektarza. Tu był poczęstunek oraz możliwość porozmawiania z o. Zdzisławem Gogolą OFM Conv oraz zadawania pytań na nurtujące nas problemy związane z FZŚ. Ojciec Gogola opowiadał różne szczegóły z pracy misyjnej, bo na każdej placówce jest inaczej. I dzień jak co dzień, a każdy inny… Oprócz o. Zdzisława i o. Ernesta, na spotkaniu był br. Jan Hruszowiec OFM Conv, który przyjmuje prośby o relikwie męczenników z Pariacoto i przekazuje je osobiście danym parafiom. O. Ernest prosi, abyśmy szerzyli kult błogosławionych i spisywali świadectwa o łaskach otrzymanych przez ich wstawiennictwo i przekazywali te informacje bezpośrednio do niego.

  My, uczestniczący w tym obrzędzie, byliśmy w podniosłym nastroju – pełnia szczęścia. Niech przykład wiary oraz wstawiennictwo błogosławionych o. Zbigniewa oraz i o. Michała prowadzą nas do coraz lepszego naśladowania Ich oraz NMP i doprowadzi nas do samego Boga, który jest źródłem i szczytem świętości.

  Na zakończenie spotkania o. Zdzisław udzielił nam Bożego błogosławieństwa i życzył wytrwania w naszym powołaniu we FZŚ.
  sekretarz s. Helena Młyńczyk
  radna s. Bogdana Fitał

  Braterski Dzień Skupienia w parafii św. Józefa w Kłokocinie – 28.01.2017 r.

  rybnicki002 (229 kB)

   
  W sobotę bracia i siostry z FZŚ spotkali się w kościele w Kłokocinie na kolejnym dniu skupienia. Razem było nas 35 osób, w tym wszyscy członkowie Rady Regionalnej. Spotkaniu przewodniczył o. Ernest Ogar OFM – nasz asystent regionalny. Najpierw wraz z panią organistką śpiewaliśmy piękne polskie kolędy. Przed rozpoczęciem Mszy św. wszystkich obecnych w kościele, serdecznie powitał miejscowy ks. Proboszcz. Eucharystię sprawował i homilię wygłosił o. Ernest, a oprawę liturgiczną przygotowała miejscowa wspólnota FZŚ. Z homilii: Boże Narodzenie jest w nas, gdy staramy się wykorzenić w nas to, co jest złe. Mamy żyć w przyjaźni z Bogiem i ludźmi. Święty Franciszek, tak bardzo pragnął, abyśmy byli Emmanuel = Bóg z nami. Jesteśmy jak roślinki posadzone w ogrodzie Boga. Mamy tak kwitnąć i pachnieć, aby inni patrząc na nas chwalili Boga. Nasze życie musi być szczere i autentyczne, a wtedy pociągniemy innych do FZŚ. Musimy wypełnić mandat, czyli pełnić wolę Bożą. Z odwagą głosić Chrystusa. Nie mogę być inny na spotkaniach, czy na Mszy św., a potem wstydzić się swojej wiary, przynależności do FZŚ. Mamy się umniejszać, żeby Bóg w nas wzrastał.

  rybnicki003 (216 kB)

  Po Mszy św. ucałowaliśmy relikwie św. Franciszka i udaliśmy się na spotkanie braterskie do salki parafialnej, gdzie wspólnota miejscowa przygotowała poczęstunek.

  Następnie głos zabrał o. Ernest, który powiedział między innymi, żebyśmy byli świadkami Chrystusa, by wypełniać wolę Boga, żeby umocnić nasze więzy rodzinne. Mamy zachęcać innych z naszych wspólnot do udziału w Dniach Skupienia, aby tu uprawiać glebę naszego serca. Ojciec powiedział, że nie jesteśmy tylko jakąś grupą parafialną, lecz ZAKONEM, strukturą Kościoła, stąd nasze prawa i obowiązki. Mamy sobie uświadomić, że jesteśmy Zakonem. Musimy zachować hierarchię. Pierwszy jest dla mnie Zakon, bo składaliśmy przysięgę. FZŚ ma skutki prawne w Kościele. Być sprawiedliwym przed Bogiem, to jest wypełniać Jego wolę. Sprawiedliwy przed Bogiem będzie żył na wieki. Gdy złagodzono Regułę I Zakonu i pozwolono zakonnikom chodzić bez habitu, to spowodowało brak nowych powołań, utratę tożsamości.

  Ojciec zaprosił do przyjazdu do Rybnika-Zamysłowa w dniu 5.02.2017 r. na uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionych męczenników z Peru – ojców franciszkanów Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, na Regionalne Spotkanie Wielkopostne FZŚ w dniu 4.03.2017 r. oraz na pielgrzymkę do Miejskiej Górki w dniu 6.05.2017 r.

  Ojciec zachęcał do udziału w rekolekcjach dla FZŚ w Kokoszycach i podał, że w tym roku poprowadzi je o. Innocenty Kiełboniewicz OFM z Jaworzynki. Zaproponował, aby włączyć się w pomoc materialną rodzinie w Syrii.

  Następnie wysłuchaliśmy konferencji br. Izydora Chmielińskiego, radnego ds. formacji: „Wykład modlitwy Ojcze nasz”.

  Na zakończenie spotkania o. Ernest udzielił nam Bożego błogosławieństwa.

  s. Cecylia Chmielińska
  przełożona regionalna
  s. Helena Młyńczyk
  sekretarz regionalny

  Regionalny Dzień Adoracji Bożej Dzieciny i Spotkanie Opłatkowe FZŚ
  – Rybnik – 7.01.2017 r.

  Mimo mroźnej pogody na spotkanie do parafii św. Józefa Robotnika w Rybniku przybyło wielu braci i sióstr ze wspólnot miejscowych FZŚ (razem 63 osoby). Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 Mszą św., którą celebrował i homilię wygłosił o. Tytus OFM z tutejszej parafii.

  Ewangelia: Mt 4, 12-17.23-25 „Pole działalności”

  Z homilii: Mamy być zaczynem. Najpierw sami się przemieńmy, a potem innych. Mamy być wsparciem dla drugich, a jeśli odrzucą nasze wsparcie, to iść dalej, otoczyć ich modlitwą. Mamy podać swoją rękę innym, obdarzyć uśmiechem, dobrym słowem. Mamy wskazywać innym Boga, swoim życiem i przykładem, nie obrażać się, nie zniechęcać, ale iść dalej.

  Oprawa liturgiczna: czytanie – s. Bogdana Fitał, psalm – br. Zymunt Wolny, modlitwa wiernych – s. Helena Młyńczyk, procesja z darami – s. Kazimiera Świder i s. Aleksandra Zabieglińska.

  [Rozmiar: 371589 bajtów]


  Po Mszy św. odbyła się adoracja Bożej Dzieciny, którą prowadziły: s. Helena Młyńczyk, br. Zygmunt Wolny i s. Bogdana Fitał. Między poszczególnymi czytaniami śpiewaliśmy różne kolędy.

  Po modlitwie w kościele udaliśmy się do salki parafialnej na spotkanie opłatkowe. Tu łamaliśmy się opłatkiem, były życzenia noworoczne oraz poczęstunek. Pod nieobecność przełożonej regionalnej s. Cecylii Chmielińskiej jej obowiązki przejął z-ca br. Zygmunt Wolny. Przekazał on wszystkim życzenia i ważne informacje dotyczące naszych wspólnot. Natomiast s. Helena Młyńczyk – sekretarz – przyjmowała sprawozdania z działalności wspólnot miejscowych FZŚ za 2016 rok, a s. skarbnik Janina Piasecka sprawozdania finansowe.

  Spotkanie zakończyło się o godz. 14.00.

  s. Helena Młyńczyk

  Kalendarz Spotkań 2017 r. – Region Rybnicki

  • I. Święta Regionalne – pielgrzymowanie wszystkich członków FZŚ
   • 07.01.2017 r. (sobota) – Adoracja Bożej Dzieciny – Rybnik, św. Józef, godz. 11.00
   • 22.04.2017 r. (sobota) – Modlitwy o nowe powołania do FZŚ i wytrwanie, w nim. Jastrzębie – par. Miłosierdzia Bożego, godz. 11.00
   • 02.08.2017 r. (środa) – Odpust Porcjunkuli – Panewniki, godz. 11.00
   • 04.10.2017 r. (środa) – Św. Franciszka, Dziękczynienie za powołanie do FZŚ – Rybnik, św. Józef, godz. 11.00
   • 02.12.2017 r. (sobota) – Dz. Adwentu FZŚ w obronie życia i Rodzin – Pszów, godz. 11.00

  • II. Regionalne Dni Skupienia
   • 04.03.2017 r. – Regionalny Dzień Wielkopostny – Rybnik – Zamysłów, godz. 10.00
   • 24.06.2017 r. – Regionalny Dzień Uwielbienia Najświętszego Serca Pana Jezusa – Lubomia, godz. 9.00

  • III. Dni Skupienia Braterskie (lokalne)
   • 28.01.2017 r. – Kłokocin – św. Józefa, godz. 10.00
   • 18.02.2017 r. – Przegędza – Podwyższenia Krzyża Św., godz. 10.00
   • 18.03.2017 r. – Studzionka – Wniebowzięcia NMP, godz. 10.00
   • 09.09.2017 r. – Leszczyny – św. Andrzeja Boboli, godz. 10.00
   • 14.09.2017 r. – Rybnik Kamień – św. Alberta, godz.10.00
   • 28.10.2017 r. – Rybnik Boguszowice – św. Barbary, godz. 10.00

  • IV. Pielgrzymki
   • 06.05.2017 r. – pielgrzymka do Miejskiej Górki DZIEŃ EUZEBIUSZA – sanktuarium
   • 20.05.2017 r. – pielgrzymka międzyregionalna do MB Fatimskiej, Turza Śląska, godz. 10.00
   • 21/22 07.2017 r. – XXIV Ogólnopolska Pielgrzymka FZŚ do Częstochowy.

  • V. Noc Pokuty i Wynagrodzenia – Turza Śląska
   • 29/30.09.2017 r. – 20.00 wieczorem – 4.00 rano

  • VI. Szkolenia
   • 25.02.2017 r. – Rybnik, godz. 9.00 – przełożeni i zastępcy z wspólnot miejscowych
   • 18.11.2017 r. – Jastrzębie i 25.11.2017 r. – Rybnik, godz. 9.00 Msza św.

  • VII. Rekolekcje zamknięte 2017 r.
   • 3-6.04.2017 r.; 9-12.10.2017 r. – Kokoszyce, tel. 32-45-614-97

  • VIII. Spotkania Rady Regionu Rybnickiego 2017 r.
   • 7.01.2017 r. – Rybnik – godz. 9.00 spotkanie rady, godz. 11.00 – Msza św. i spotkanie braterskie
   • 5.02.2017 r. – Rybnik – godz. 9.00 Msza św., godz. 13.00 spotkanie rady
   • 25.03.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
   • 29.04.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
   • 27.05.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
   • 17.06.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
   • 08.07.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie. (13)
   • 19.08.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
   • 23.09.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
   • 21.10.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie
   • 18 i 25.11.2017 r. – Szkolenie i spotkanie rady
   • 09.12.2017 r. – Rybnik – godz. 8.00 Msza św., godz. 9.00 spotkanie

  Regionalny Dzień Adwentowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
  W Obronie Życia i Rodzin – Pszów 3.12.2016 r.

  rybnicki008 (430 kB)

  W grudniową sobotę franciszkanie świeccy z Regionu Rybnickiego (40 osób) przybyli do Sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej do Pszowa, na spotkanie adwentowe. Wszystkich obecnych serdecznie powitał miejscowy ks. Adam Kandziora.

  Program spotkania:
  – Od godz. 11 do godz. 12 wystawienie Najświętszego Sakramentu. W czasie adoracji prowadziliśmy modlitwę w obronie życia i rodzin. Czytania prowadzili przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska i zastępca przełożonej br. Zygmunt Wolny. Między czytaniami śpiewaliśmy pieśni. Siostra Helena Młyńczyk poprowadziła dziesiątkę Różańca, a br. Izydor Chmieliński Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

  – O godz. 12 uczestniczyliśmy we Mszy św., którą sprawował i homilię wygłosił o. Gilbert Ciąberlik OFM z Rybnika.

  – Po Mszy św. spotkanie braterskie w salce.

  Oprawa liturgiczna: czytanie – br. Izydor Chmieliński, psalm – br. Zygmunt Wolny, modlitwa wiernych – s. Helena Młyńczyk.

  Z homilii o. Gilberta: „Nawracajcie się, bo blisko jest Królestwo Boże”. O czym myślimy w tych dniach rozpoczętego Adwentu? (jakie kupić prezenty?, czy wziąć pożyczkę?). Jeżeli tak się przygotowujemy, to nawet dziś możemy podzielić się opłatkiem i… już po świętach. Adwent – to czas oczekiwania. Na kogo czekamy? Musimy się nawracać i trzeba to rozpocząć od siebie. Przygotować się na narodzenie Jezusa, tak, jak to uczyniła Maryja. Mamy być przykładem dla innych, nie tylko się modlić, ale tak postępować w swoim życiu, żeby przyciągnąć innych do Boga. Mamy widzieć belkę w swoim oku, a nie drzazgę w oku bliźniego. Jak mamy mieć gości, to sprzątamy, wyglądamy czy już jadą, czy tak samo potrafimy oczekiwać na narodzenie Jezusa?”.

  rybnicki009 (231 kB)

  Po Mszy św. uczciliśmy relikwie św. Franciszka, a potem było spotkanie braterskie w sali. Tu wysłuchaliśmy konferencji br. Izydora Chmielińskiego – radnego ds. formacji w Regionie, na temat: X Przykazanie Boże „Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest”.

  rybnicki010 (142 kB) rybnicki011 (161 kB) rybnicki012 (170 kB)

  Obecne na spotkaniu wspólnoty miejscowe otrzymały od s. Heleny Młyńczyk – sekretarza regionalnego, druki do sporządzenia rocznych sprawozdań z działalności wspólnot i finansowych. Natomiast s. przełożona regionalna wręczyła życzenia świąteczne, kalendarz spotkań w Regionie Rybnickim na 2017 r., wykaz członków Rady Regionalnej z adresami i numerami telefonów.

  Na zakończenie spotkania o. Gilbert udzielił braciom i siostrom Bożego błogosławieństwa.

  Pokój i Dobro
  s. Cecylia Chmielińska – przełożona regionalna
  s. Helena Młyńczyk – sekretarz

  III Kapituła Wyborcza Regionu Rybnickiego FZŚ – 19.11.2016 r.

  Kapituła wyborcza odbyła się 19 listopada 2016 r. o godz. 9.00. Wszyscy zgromadzili się w kościele Franciszkańskim św. Józefa Robotnika w Rybniku, gdzie sprawowana była Eucharystia w intencji Kapituły. Przewodniczył o. Zdzisław Gogola OFMConv z Krakowa, Asystent Narodowy, który wygłosił także homilię, a współcelebrował o. Ernest Ogar OFM, asystent diecezjalny i regionalny. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady.

  Po Mszy św. uczestnicy Kapituły udali się do salki parafialnej. Po uzupełnieniu listy obecności i jej sprawdzeniu rozpoczęto obrady. Kapitułę przeprowadził br. Zygfryd Smarzyk, sekretarz narodowy, delegat przełożonej narodowej FZŚ w Polsce, oraz o. Zdzisław Gogola OFMConv z Krakowa, Asystent Narodowy. Obrady rozpoczęto Hymnem do Ducha Świętego. Ojciec Zdzisław Gogola OFM Conv poprowadził modlitwę na rozpoczęcie spotkania, a przewodniczący Kapituły br. Zygfryd skierował słowa powitania do zebranych i wyjaśnił cel Kapituły. Przełożona regionalna s. Bogdana Fitał serdecznie powitała gości oraz wszystkich członków Kapituły i przedstawiła członków ustępującej Rady.

  W dalszej części obrad zostały przedstawione sprawozdania: z działalności ustępującej Rady, które prezentowała przełożona s. Bogdana Fitał, finansowe – s. Helena Młyńczyk (skarbnik br. Czesław Jaśkiewicz zmarł w styczniu w 2016 r.), ze szkoleń i formacji – s. Cecylia Chmielińska, z działalności młodzieży franciszkańskiej i rycerzy św. Franciszka – s. Bernarda Mazurek, z działalności z Unii Misyjnej – w imieniu s. Marii Marszolik przedstawiła s. Bogdana Fitał. Br. Zygfryd i ojcowie podziękowali ustępującej Radzie za 3-letnią pracę.

  Po przerwie obiadowej rozpoczęła się II część Kapituły. Wezwaliśmy pomocy Ducha Świętego śpiewem hymnu ,,O Duchu Stworzycielu przyjdź’’, po czym o. Gogola poprowadził modlitwę i odczytał krótki tekst Pisma Świętego. Potem przewodniczący Kapituły odmówił modlitwę z Rytuału i rozpoczęła się część wyborcza zgodnie z normami konstytucji. Sekretarz kapituły br. Marian Franc poinformował, że jest kworum – na 83 zaproszonych delegatów ze wszystkich wspólnot miejscowych FZŚ stawiło się 68 uprawionych do głosowania, a nieobecnych było 15. Br Zygfryd zachęcił, żeby kandydować do Rady Regionu, że trzeba dać z siebie ofiarę. Jest to służba dla wspólnoty, dla człowieka i dla Boga. Pouczył o przebiegu tajnego głosowania i jak prawidłowo oddać głos. Na przełożonego musi być oddane 50 proc. głosów + 1, jeśli kandyduje pierwszy lub drugi raz, czyli 35; jeśli kandyduje po raz trzeci potrzebne są 2/3 głosów, czyli 46. Po każdym głosowaniu komisja skrutacyjna liczy głosy. Potem sekretarz kapituły podaje, ile głosów uzyskał dany kandydat, przewodniczący kapituły pyta kandydata, czy zgadza się przyjąć urząd i zatwierdza wybór.

  Zgłoszono 2 kandydatów; s. Cecylię Chmielińską i s. Bogdanę Fitał. Kandydaci wyrazili zgodę. Wynik głosowania; s. Cecylia Chmielińska 42 głosy, s. Bogdana 26 głosów. Przełożoną regiony na kolejną kadencję została s. Cecylia Chmielińska.


  Wybrano następujący skład nowej Rady Regionu Rybnickiego:

  • Przełożona – s. Cecylia Chmielińska
  • z-ca przełożonej – br. Zygmunt Wolny
  • sekretarz – s. Helena Młyńczyk
  • skarbnik – s. Janina Piasecka
  • radny ds. formacji – br. Izydor Chmieliński
  • radna ds. MF i Rycerzy św. Franciszka, kroniki i artykułów – s. Bogdana Fitał
  • radna ds. gospodarczych – s. Bernadeta Mazurek
  • radna ds. kolportarzu i rozprowadzania książek – s. Aleksandra Zabieglińska

  Po zakończeniu głosowania br. Zygfryd Smarzyk zatwierdził wybór Rady Regionu Rybnickiego na kolejną kadencję i poprowadził modlitwę końcową. Członkowie nowej rady złożyli przyrzeczenie. Po wyborze nastąpiły gratulacje i życzenia. Zrobiono także wspólne zdjęcie.

  [Rozmiar: 247908 bajtów]

  Nowa przełożona regionalna s. Cecylia Chmielińska podziękowała br. Zygfrydowi i o. Zdzisławowi Gogoli za prowadzenie Kapituły. Podziękowała również za udział o. Ernestowi i wszystkim obecnym. Swoje podziękowania odwzajemnili prowadzący Kapitułę.

  Ojciec Ernest w końcowej konferencji powiedział między innymi, że nie bez znaczenie jest termin naszej Kapituły, gdyż w tym dniu 19 listopada w Krakowie Łagiewnikach odbył się Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na koniec ojcowie udzielili wszystkim błogosławieństwo i rozeszliśmy się do domów.

  Pokój i Dobro
  s. Cecylia Chmielińska
  przełożona Regionu Rybnickiego FZŚ

  Wizytacja braterska Regionu Rybnickiego w dniach 7-8 lipca 2012 r.

  [Rozmiar: 87711 bajtów]

  Powitanie przedstawiciela Rady Narodowej, radnego ds. formacji, br. Michała Rynkowskiego nastąpiło w najchłodniejszym pomieszczeniu w ten upalny trzydziestostopniowy lipcowy dzień, gdzie również nastąpiła prezentacja członków Rybnickiej Rady Regionalnej. Przełożona regionalna s. Bogdana Fitał i zastępca br. Izydor Chmieliński powitali brata wizytatora narodowego na dworcu w Rybniku, natomiast nie przyjechał wizytator pasterski o. Marian Jarząbek OFM Conv. – przewodniczący Konferencji Asystentów Narodowych z powodu niespodziewanego zdarzenia w swoim klasztorze w Warszawie.

  Wizytacja rozpoczęła się Mszą św., którą w kaplicy klasztornej sprawował o. Lucjusz Wojtowicz OFM – asystent regionalny, oraz o. Lidian Strzeduła OFM – asystent wspólnoty. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył o. Lidian, czytanie prowadził br. Izydor, psalm zaśpiewała s. Bogdana, homilię wygłosił o. Lucjusz Wójtowicz OFM, śpiewy w czasie liturgii rozpoczynała s. Helena.

  Po uroczystej Mszy św. o. Lucjusz oprowadził brata Michała wraz z członkami rady po budynku, wskazując na ciekawe witraże, kościół odnowiony na jubileusz 90-lecia przybycia franciszkanów do Rybnika, oraz wskazał na tablicę pamiątkową o. Euzebiusza ufundowaną przez wspólnoty regionu rybnickiego z tej okazji, a poświeconą w czasie jubileuszowych uroczystości. O. Euzebiusz Huchracki, był przez 3 lata gwardianem w klasztorze w Rybniku, zginął śmiercią męczeńską w Dachau w czasie II wojny światowej. Na ukończeniu jest jego proces beatyfikacyjny, którego promotorem jest o. Lucjusz. Pokazał również pamiątkowy dąb zasadzony z okazji jubileuszu, gdzie pod figurą św. Józefa, patrona parafii, wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcie.

  Następnie przy kawie, herbacie, a przede wszystkim napojach chłodzących, brat Michał prowadził wizytację sprawdzając prowadzone przez region dokumenty wspólnot. Wspólnoty są pod opieką wszystkich członków rady regionu – każdy ma tylko trzy, które powiadamia o ważnych wydarzeniach i przygotowuje do wizytacji i kapituły. Po nieszporach było spotkanie braterskie członków rad wspólnot z wizytującym bratem Michałem przy posiłku wieczornym, herbacie lub napojach i kiełbaskach przygotowanych na wizytację przez radę oraz pączkach, które ufundowała wspólnota z parafii św. Antoniego w Rybniku, a przyniosła jeszcze ciepłe ich przełożona s. Elżbieta Winiarska. Na spotkaniu w rodzinnej atmosferze mówiło wielu, s. przełożona Bogdana powitała wszystkich i wyjaśniała, że szkolenie przełożonych było odwołane z powodu siarczystych, prawie syberyjskich mrozów (minus 20 stopni) w lutym, teraz natomiast jest spotkanie wizytacyjne z bratem z Rady Narodowej w afrykańskich upałach – jak na Saharze – plus 30 stopni – wieczorem nieco mniej) . Ojciec mówił o celowości spotkań nie tylko okazyjnych, ale i wspólnotowych, dając wiele przykładów z życia św. Franciszka, brat Michał mówił o wspólnotach, obecnościach na spotkaniach, prowadzeniu dokumentów, o wolontariacie i młodych we FZŚ. Były śpiewy, które prowadziła przedstawicielka młodzieży, jedna – wszak to wakacje, były pytania i prośba do brata o kserokopię jego wystąpienia. Wszystko dobiega końca – to spotkanie zakończono apelem jasnogórskim w kościele, wszak to była pierwsza sobota.

  Następny dzień – w niedziele kontynuowano wizytację, s. Bogdana – przełożona regionalna pokazywała prowadzoną dokumentacje Rady, księgę korespondencji; sekretarz s. Helena Młyńczyk – protokoły z comiesięcznych spotkań. Natomiast była nieobecna s. skarbnik Stefania Smusz – po operacji zaćmy na jednym oku – dokumenty pokazywała s. Helena wraz z przełożoną: a mianowicie księgę finansową, która z przychodami i rozchodami jest prowadzona na bieżąco z zaznaczonymi datami, rozchody są dokumentowane paragonami, każdy jest opatrzony pozwoleniem do wypłaty przez czł. rady. Siostra Wanda Sak, członek ds. formacji, chociaż była obecna w pierwszym dniu – ze względu na złe samopoczucie – jest po chemioterapii nie była obecna drugiego dnia. Siostra przełożona wyjaśniła, że szkolenia formacyjne są co roku dwukrotnie: a mianowicie: w miesiącu listopadzie jest szkolenie w dwóch grupach: jastrzębskiej i rybnickiej – dla wszystkich członków rad wspólnot miejscowych oraz w lutym, tylko w Rybniku, spotkanie przełożonych i zastępców. Oprócz spotkań szkoleniowych formacyjne konferencje są prowadzone przez o. asystenta Lucjusza oraz o. Lidiana i s. przełożoną na spotkaniach regionalnych oraz Dniach Skupienia wspólnotowych. Zastępca przełożonej br. Izydor Chmieliński wyjaśniał różne sprawy związane z pełnioną funkcją. Siostra Kazimiera Świder – radna ds. gospodarczych wraz z siostrą Aleksandrą Zabieglińską, radną ds. wolontariatu, oraz s. Bernardą zajmowały się wszystkim co dla ciała było potrzebne w tym upale, zarówno napojami jak i posiłkiem. Wraz z kilkoma siostrami ze wspólnoty miejscowej Siostra Bernarda Mazur, członek rady ds. MF i Rycerzy św. Franciszka, prowadzi właściwą dokumentację. Siostra Maria Marszolik prowadzi Apostolstwo Misyjne pod nazwą „Unia Misyjna” w obrębie której jest tzw. „Adopcja na odległość” czyli opłata na kształcenie konkretnych dzieci z misji franciszkańskich (jest ich ponad 30), prowadzi również opiekę modlitewna konkretnych misjonarzy franciszkańskich przez wspólnoty, oraz zaproszenia tych misjonarzy na spotkania ze wspólnotą gdy są na urlopach w kraju. Organizuje również co roku regionalne pielgrzymki – dotychczas były: Śladami bł. Anieli Salawa do Krakowa i Sieprawia, do Sanktuarium MB Środowiska Naturalnego w Bujakowie, do MB Rodzin w Leśniowie, Piękną kronikę prowadzi s. przełożona regionalna dając obszerne relacje z regionalnych i braterskich dni spotkań oraz ze szkoleń i innych wydarzeń, jak niedawno obchodzony jubileusz i fundacja tablicy pamiątkowej, obchodzenie jubileuszy wspólnot oraz jubileuszy członków FZŚ Kronikę podziwiał również brat wizytujący.

  Kwartalnik „POKÓJ I DOBRO” jest redagowany przez region katowicki wspólnie z regionem rybnickim. – w nim są artykuły formacyjne oraz informacyjne i kronikarskie łącznie ze zdjęciami. Br. Czesław Jaśkiewicz, odpowiedzialny za kolportaż tego kwartalnika, jest kościelnym i w swojej parafii miał uroczystość, a mianowicie podniesienie do godności sanktuarium jego kościoła pw. Opatrzności Bożej przez metropolitę abpa Wiktora Skworca i na wizytacji był obecny tylko podczas wieczornego spotkania –- poinformowała s. przełożona.

  Rada prenumeruje również Głos Św. Franciszka. – W zakresie powołań przeprowadza się tzw. niedziele powołaniowe, gdzie głoszone są nauki o św. Franciszku i FZŚ od wieczornej Mszy św. w soboty i przez całą niedzielę. Jest praca na rzecz parafii, promocja kwartalnika „Pokój i Dobro” oraz świadectwo życia w swoim środowisku – wyjaśniała s. przełożona Bogdana. Wizytację zakończono o godz. 13 niedzielną Mszą św. w intencji wspólnot, po której spotkanie miała miejscowa wspólnota, której przełożoną jest s. Kazimiera, więc brat wizytujący Michał Rynkowski wraz z przełożoną s. Bogdaną i zastępcą br. Izydorem byli zaproszeni jako goście. O godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego zakończyło się spotkanie, a brat wizytujący został odwieziony samochodem na dworzec w Rybniku.

  Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w wizytacji, przede wszystkim bratu Michałowi Rynkowskiemu z Rady Narodowej, oraz br. Izydorowi, za wszelką pomoc i wytrwałość, i wszystkim członkom Rady. Bóg Zapłać.

  s. Bogdana Fitał

  regionalna przełożona

  projekt: www.atcsites.com