_____________________________________________________________

Skład Rady Narodowej Młodzieży Franciszkańskiej

Przewodnicz±ca Magdalena Adamusik

Zastępca Justyna Łęcka

Sekretarz Anna Jurkiewicz


 

mail: radanarodowamf@gmail.com

______________________________________________________