ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

asystencja

Zapraszamy:

Asystencja Duchowa - Regulaminy

Regulamin Konferencji Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych FZ¦ w Polsce

[Rozmiar: 259505 bajtów] [Rozmiar: 159908 bajtów]


Regulamin Konferencji Asystentów Regionalnych FZ¦ w Polsce

[Rozmiar: 375714 bajtów] [Rozmiar: 351457 bajtów]