ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon ¦wieckich w Polsce

rada narodowa

Zapraszamy:

Rada Narodowa FZ¦ w Polsce

XII Kapituła Narodowa FZ¦ 21 - 22 paĽdziernika 2022 Niepokalanów

Skład Rady Narodowej:

 
  • Przełożona Narodowa s.Emilia Nogaj ofs (Region Poznański) e-mail: emilianogaj@wp.pl

  • Z-ca s. Joanna Berłowska ofs (Region Warszawski)   jberlowska@wp.pl
  • Sekretarz  br. Jerzy  Czaiński ofs (Region Poznański)
  • Formacja s. Jolanta Bogdanów ofs (Region Poznański)
  • Skarbnik s. Anna Jagosz ofs (Region Olsztyński) e-mail: astakun@wp.pl
  • Radny MF i RF br. Jarosław Zalewski ofs (Region Łódzki)
  • Radny do kontaktu międzynar. br. Sławomir  Kowalski ofs (Region Warszawski)
  • Z-ca Elizabeth Topash ofs (Region Przemyski)
  • Radny s. Anna Berłowska ofs (Region Warszawski)
  • Radna s. Leokadia Puto ofs (Region Katowicki) e-mail: leokadiaputo@o2.pl

 

 

ARCHIWUM

 

 

projekt: www.atcsites.com