ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Pokój i dobro!

Zapraszamy:

_____________________________________________________________

 

Posłani w pokoju Chrystusa

______________________________________________________

 

 

HYMN na 800 -lecie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Wykonanie hymnu

Nuty hymnu

 

Kontakt: emilianogaj@wp.pl  Aktualizacja: 8.11.2022

projekt: www.atcsites.com