ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

Pokój i dobro!

Zapraszamy:

 

800 lat Stygmatyzacji
św. Franciszka z Asyżu 
(1224 - 2024)

Ty jesteś Miłością

 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024
 

„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

 


HYMN na 800 -lecie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Wykonanie hymnu

Nuty hymnu

 

Kontakt: emilianogaj@wp.pl  Aktualizacja: 16.07.2024

projekt: www.atcsites.com