ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS

strona Wspólnoty Narodowej w Polsce

Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a


Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce

formacja

Zapraszamy:

Formacja we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce

Zasadniczym celem formacji franciszkanów świeckich jest coraz pełniejsze odkrywanie własnego powołania i coraz większa gotowość do tego, by żyć nim w wypełnianiu własnej misji. Tym bardziej dotyczy to tych wiernych, którzy - odpowiadając na Boże wezwanie - wybierają drogę życia ewangelicznego na wzór św. Franciszka.

Konstytucje mówią, że włączenie do Zakonu dokonuje się przez okres inicjacji, okres formacji i przez złożenie profesji. Proces formacji obejmuje każdego franciszkanina świeckiego i realizowany jest w następujących po sobie etapach:

projekt: www.atcsites.com